Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M95 Utrechts burgerberaad

ID

4946

Kenmerk
Agendapunt
Gemeenteraad 2022 (22. Burgerinitiatief ‘Geef Utrechters meer invloed' en Burgerberaad in Utrecht en de brief aan de raad d.d. 22 november 2021 zullen in samenhang worden behandeld. )
donderdag 10 maart 9:30 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Datum

10-3-2022

Onderwerp

M95 Utrechts burgerberaad

Status

Motie aangenomen

Indiener(s)
  • Bakker, H. (Has) (D66)
  • Dekkers, F. (Fred) (GroenLinks)
  • Heuven, M. van (Maarten) (Partij voor de Dieren)
  • Steeg, B. van (Bert) (CDA)
  • Sturkenboom, T. (Tessa) (Student&Starter)
  • Zweth, R. van der (Rick) (PvdA)
Portefeuillehouder

Wethouder Klein

Beleidsveld

Wijkgericht werken en participatie

Thema
Einddatum
Datum afgedaan
Bijlage(s)
Stemmen