Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

juni 2024

6
Gemeenteraad (Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1)
donderdag 6 juni 2024
10:00 - 14:15

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:
- Afscheid Alyssa Uitdewilligen Bos, lid Referendumcommissie
- Beëdiging raadsleden PvdA en Volt
- Benoeming commissieleden PvdA, CDA en Volt
- Algemene Beschouwingen Voorjaarsnota 2024

Gemeenteraad (Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1)
donderdag 6 juni 2024
15:00 - 23:00
11
Raadsinformatiebijeenkomst (Stadhuis)
dinsdag 11 juni 2024
19:30 - 21:30
Commissie Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en Economie (Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1)
dinsdag 11 juni 2024
20:45 - 21:45

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en Economie, die wordt gehouden op 11 juni 2024. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

13
Commissie Jeugd, Welzijn, Cultuur en Sport (Stadhuishal)
donderdag 13 juni 2024
10:00 - 13:00

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Jeugd, Welzijn, Cultuur en Sport , die wordt gehouden op 13 juni 2023. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken (Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1)
donderdag 13 juni 2024
10:00 - 13:00

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken, die wordt gehouden op 13 juni 2024. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Commissie Energie(transitie), Duurzaamheid, Vastgoed en Wonen (Stadhuishal)
donderdag 13 juni 2024
14:00 - 17:00

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Energie(transitie), Duurzaamheid, Vastgoed en Wonen, die wordt gehouden op 13 juni 2024. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Commissie Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en Economie (Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1)
donderdag 13 juni 2024
14:00 - 17:00

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en Economie, die wordt gehouden op 13 juni 2024. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Vragenuur (Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1)
donderdag 13 juni 2024
17:00 - 18:00
Commissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte (Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1)
donderdag 13 juni 2024
20:00 - 23:00

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte, die wordt gehouden op 13 juni 2024. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën (Stadhuishal)
donderdag 13 juni 2024
20:00 - 23:00

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën, die wordt gehouden op 13 juni 2024. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

20
Commissie Jeugd, Welzijn, Cultuur en Sport (Stadhuishal)
donderdag 20 juni 2024
10:00 - 12:00

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Jeugd, Welzijn, Cultuur en Sport , die wordt gehouden op 20 juni 2024. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken (Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1)
donderdag 20 juni 2024
10:00 - 12:00

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken, die wordt gehouden op 20 juni 2024. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Commissie Energie(transitie), Duurzaamheid, Vastgoed en Wonen (Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1)
donderdag 20 juni 2024
12:00 - 15:00

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Energie(transitie), Duurzaamheid, Vastgoed en Wonen, die wordt gehouden op 20 juni 2024. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Commissie Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en Economie (Stadhuishal)
donderdag 20 juni 2024
12:00 - 15:00

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en Economie, die wordt gehouden op 20 juni 2024. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Commissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte (Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1)
donderdag 20 juni 2024
15:00 - 17:00

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte, die wordt gehouden op 20 juni 2024. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën (Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1)
donderdag 20 juni 2024
15:00 - 17:00

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën, die wordt gehouden op 20 juni 2024. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën (Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1)
donderdag 20 juni 2024
20:00 - 23:00

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën over de Jaarstukken 2023 die wordt gehouden op 20 juni 2024. Het Dagelijks Bestuur (DB) heeft op advies van de Adviescommissie Controle en Financiën op 21 maart 2024 ingestemd met het voorstel om de P&C cyclus aan te passen. Een van de wijzigingen is om de bespreking van de jaarstukken te splitsen in de het financiële deel van het jaarverslag en het inhoudelijke programmadeel van het jaarverslag op 20 juni. Doelstelling van de separate behandeling is om de controlerende rol van de raad ten aanzien van de jaarstukken nog meer accent te geven.
In de avond van 20 juni is de commissie financiën gepland voor de bespreking van de jaarrekening en de financiële paragrafen met de wethouder en in aanwezigheid van de externe accountant. De behandeling is zonder spreektijden.