Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M143 Samen zeggen we NEE tegen discriminatie

ID
1332
Kenmerk
2019 M143
Agendapunt
Gemeenteraad 2019 (8. Raadsvoorstel Voorjaarsnota en Eerste Bestuursrapportage 2019)
donderdag 11 juli 14:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Datum
11-7-2019
Onderwerp
M143 Samen zeggen we NEE tegen discriminatie
Status
Motie ingetrokken en overgenomen
Indiener(s)
  • Deldjou Fard, M. (Melody) (GroenLinks)
  • Heuven, M. van (Maarten) (Partij voor de Dieren)
  • Saiah, M. (Mohammed) (D66)
  • Sungur, M. (Mahmut) (DENK)
  • Zweth, R. van der (Rick) (PvdA)
Portefeuillehouder
Wethouder Voortman
Beleidsveld
Diversiteit
Thema
Sociaal domein
Einddatum
Datum afdoening
Bijlage(s)