Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Toekomst sportpark Overvecht-Noord: plan van aanpak

ID
339
Onderwerp
Toekomst sportpark Overvecht-Noord: plan van aanpak
Agendapunt
Commissie Jeugd, Welzijn, Cultuur en Sport 2023 (10. Toekomst sportpark Overvecht-Noord)
donderdag 9 februari 10:00 tot 23:00
Stadhuishal
Toezegging
De wethouder zegt toe om in Q4 2023 de raad een definitief plan van aanpak buitensportcapaciteit in Overvecht te sturen.
Datum toezegging
9-2-2023
Portefeuillehouder
Wethouder Oosters
Beleidsveld
Sport
Deadline
31-12-2023
Stand van zaken openbaar
230707 Uitvoering loopt, we informeren u in Q4. 231201 We hebben de analysefase nu afgerond en we gebruiken de technische sessie van 19 december om de raad bij te praten over de bevindingen en het vervolgtraject (uitwerking van de scenario’s) voor de sportparken. 240311 We leggen momenteel de laatste hand aan de uitwerking van de scenario’s. Dit doen we in overleg en afstemming met SportUtrecht. We werken toe naar een collegebesluit. We verwachten de raad daar in april over te informeren. Oorzaak van later sturen: gesprekken met verenigingen en andere belanghebbenden hebben meer tijd gekost, en we hebben dit proces vanwege de zorgvuldigheid niet willen inkorten. 240424 Op 12 april 2024 heeft de raad raadsbrief ‘Toekomstscenario’s sportparken Overvecht’ (kenmerk 12270435) ontvangen. Hiermee is deze toezegging afgedaan.
Datum afdoening
Afgedaan
Afgedaan
Relatie met