Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M270 Verbeter samenwerking met woningbouwcorporaties

ID
5565
Kenmerk
Agendapunt
Gemeenteraad 2023 (11. Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2023 en Eerste bestuursrapportage 2023)
donderdag 6 juli 10:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Datum
6-7-2023
Onderwerp
M270 Verbeter samenwerking met woningbouwcorporaties
Status
Motie ingetrokken en overgenomen
Indiener(s)
  • Graaf, R. van der (Rik) (ChristenUnie)
Mede-indieners
  • Bode, L. (Linda) (Volt)
  • Zweth, R. van der (Rick) (PvdA)
Portefeuillehouder
Wethouder Voortman
Beleidsveld
Grondzaken
Thema
Einddatum
Datum afdoening
Bijlage(s)
Gerelateerde items