Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M169 Forten toegankelijk

ID

3902

Kenmerk
Agendapunt
Gemeenteraad 2020 (12. Raadsvoorstel Vaststelling Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd)
donderdag 9 juli 9:30 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Datum

9-7-2020

Onderwerp

M169 Forten toegankelijk

Status

Motie aangenomen

Indiener(s)
  • Dalen, M.G. van (Martijn) (VVD)
  • Deún, van H. (Henk) (PVV)
  • Koppelaar, J. (Jeffrey) (Student&Starter)
  • Schreuder, J. (Jelmer) (D66)
  • Wijmenga, J. (Jan) (ChristenUnie)
  • Zweth, R. van der (Rick) (PvdA)
Portefeuillehouder

Wethouder Verschuure

Beleidsveld

Ruimtelijke Ontwikkeling

Thema

Ruimtelijke ordening

Einddatum
Datum afgedaan
Bijlage(s)
Stemmen