Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M196 Gebruik de kracht van de samenleving

ID
6029
Kenmerk
Agendapunt
Gemeenteraad 2024 (9. Raadsvoorstel Voorjaarsnota en Eerste bestuursrapportage 2024)
donderdag 11 juli 10:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Datum
6-6-2024
Onderwerp
M196 Gebruik de kracht van de samenleving
Status
Motie aangenomen
Indiener(s)
  • Graaf, R. van der (Rik) (ChristenUnie)
Mede-indieners
  • Kleinrensink, J. (Julia) (GroenLinks)
  • Steeg, B. van (Bert) (CDA)
Portefeuillehouder
Wethouder Oosters
Deadline
11-10-2024
Stand van zaken openbaar
Beleidsveld
Participatie
Thema
Einddatum
Datum afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(s)
Stemmen
voor 100%
voor
BIJ1 (1), CDA (3), ChristenUnie (2), D66 (8), DENK (1), EenUtrecht (1), GroenLinks (9), Horizon (1), Partij voor de Dieren (3), PvdA (4), Stadsbelang Utrecht (1), Student en Starter (1), Utrecht Solidair (1), UtrechtNu! (1), Volt (3), VVD (5)