Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M175 Groen Tenzij in de praktijk

ID

4490

Kenmerk
Agendapunt
Gemeenteraad 2021 (5. Voorjaarsnota 2021 en 1e Bestuursrapportage 2021)
donderdag 8 juli 13:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Datum

8-7-2021

Onderwerp

M175 Groen Tenzij in de praktijk

Status

Motie ingetrokken en overgenomen

Indiener(s)
  • Dun, C.M. van (Corine) (D66)
  • Sturkenboom, T. (Tessa) (Student&Starter)
  • Virginia, E.C. (Erwin) (GroenLinks)
  • Wijmenga, J. (Jan) (ChristenUnie)
Portefeuillehouder

Wethouder Van Hooijdonk

Beleidsveld

Groen

Thema

Volksgezondheid en milieu

Einddatum
Datum afgedaan
Bijlage(s)