Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M175 Groen Tenzij in de praktijk

ID
4490
Kenmerk
Agendapunt
Gemeenteraad 2021 (5. Voorjaarsnota 2021 en 1e Bestuursrapportage 2021)
donderdag 8 juli 13:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Datum
8-7-2021
Onderwerp
M175 Groen Tenzij in de praktijk
Status
Motie ingetrokken en overgenomen
Indiener(s)
  • Dun, C.M. van (Corine) (D66)
  • Sturkenboom, T. (Tessa) (Student&Starter)
  • Virginia, E.C. (Erwin) (GroenLinks)
  • Wijmenga, J. (Jan) (ChristenUnie)
Portefeuillehouder
Wethouder Van Hooijdonk
Beleidsveld
Groen
Thema
Volksgezondheid en milieu
Einddatum
Datum afdoening
Bijlage(s)
Gerelateerde items