Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Jeugd, Welzijn, Cultuur en Sport

donderdag 1 februari 2024

10:00 - 23:00
Locatie

Stadhuishal

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 1 februari 2024 19:43
Eind
donderdag 1 februari 2024 21:57
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Jeugd, Welzijn, Cultuur en Sport , die wordt gehouden op 1 februari 2023. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen van de agenda van 1 februari 2024 10:13
 3. 3

  Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

 4. 3.1

 5. 4

  Ter vaststelling:


  Conceptverslag commissiebijeenkomst JWCS 14 december 2023

 6. 6

  Openbare lijst van ingekomen stukken voor de commissie JWCS 1 februari 2023  Nr.1 Petitie Buurthuiskamer Zuilen

 7. 7

  Wethouder: Oosters, beleidsterrein: Cultuur
  Indicatieve behandeltijd: 90 minuten


  Bert van Steeg (CDA), Hester Assen (PvdA), Dirk-Jan van Vliet (D66), David Bosch (UtrechtNu!), Cees Bos (Stadsbelang Utrecht), Annemarijn Oudejans (Student & Starter) en Xenia Minnaert (Partij voor de Dieren)


  De fracties van CDA, PvdA, D66, UtrechtNu!, Stadsbelang Utrecht, Student & Starter en Partij voor de Dieren willen, naar aanleiding van de brief en de raadsinformatiebijeenkomst, in debat over het toekomstperspectief van het beheer van het pand aan Domplein 4-5. Daarbij willen zij stilstaan bij de verschillende visies die er zijn op de toekomstige invulling, zowel op cultureel als op gebied van erfgoed. Genoemde fracties vragen zich daarbij af op welke manier Domplein 4-5 optimaal kan worden betrokken bij de nieuwe invulling van het Domplein als geheel en op welke manier het pand kan bijdragen aan het zichtbaar maken van de geschiedenis en het erfgoed van Utrecht, waarvan het Domplein het centrum is. Genoemde partijen willen in gesprek over hoe aan het in de brief genoemde uitgangspunt van een “haalbare businesscase” kan worden voldaan, waarbij kan worden gekeken naar een combinatie van verschillende functies.

 8. 8

  Wethouder: Oosters, beleidsterrein: Cultuur
  Indicatieve behandeltijd: 120 minuten  Geagendeerd door Romi Leever (PvdA), Pepijn Zwanenberg (GroenLinks), Annemarijn Oudejans (Student & Starter), Yvonne Hessel (Utrecht Solidair), Margreet Ramaker (VVD), Dirk-Jan van Vliet (D66), Stefan Gaillard (Stadsbelang Utrecht) en Louise de Vries (Partij voor de Dieren)


  Dinsdag 26 september 2023 heeft de raad het Uitvoeringsprogramma cultuurparticipatie 2024-2028 mogen ontvangen. De agenderende fracties willen over de inhoud van het uitvoeringsprogramma met elkaar en de wethouder in debat.  De PvdA en SBU willen het onder andere hebben over de toegankelijkheid en bereikbaarheid van cultuur- en amateurkunsteducatie en de betaalbaarheid van laatstgenoemde. De PvdA vindt dat iedereen moet gelijke kansen hebben tot kunst en cultuur.  De VVD en SBU bespreken graag het bereik van culturele activiteiten voor kinderen, jongeren, ouderen en alle belangstellenden dichtbij in de buurt. Het voorliggend programma maakt keuzes in specifieke wijken van onze stad. SBU wil de nadruk vooral leggen op cultuur in de wijk.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsbrief Uitvoeringsprogramma Cultuurparticipatie 2024-2028: update brief
  05:40:48 - 05:38:12 - Oosters, Eva
  05:38:13 - 05:38:10 - Wilt, Berdien van der
  05:38:09 - 05:37:57 - Leever, Romi
  05:37:56 - 05:36:25 - Oosters, Eva
  05:36:25 - 05:36:22 - Wilt, Berdien van der
  05:36:23 - 05:36:06 - Ramaker, Margreet
  05:36:05 - 05:36:00 - Wilt, Berdien van der
  05:36:05 - 05:35:51 - Oosters, Eva
  05:35:51 - 05:35:49 - Wilt, Berdien van der
  05:35:50 - 05:35:30 - Ramaker, Margreet
  05:35:40 - 05:35:37 - Wilt, Berdien van der
  05:35:29 - 05:34:49 - Oosters, Eva
  05:34:50 - 05:34:38 - Wilt, Berdien van der
  05:34:35 - 05:34:21 - Wilt, Berdien van der
  05:34:20 - 05:32:15 - Oosters, Eva
  05:32:15 - 05:32:12 - Wilt, Berdien van der
  05:32:12 - 05:31:43 - Hornsveld, Ingeborg
  05:31:46 - 05:31:42 - Wilt, Berdien van der
  05:31:42 - 05:30:52 - Oosters, Eva
  05:30:52 - 05:30:50 - Wilt, Berdien van der
  05:30:50 - 05:30:30 - Leever, Romi
  05:30:29 - 05:28:56 - Oosters, Eva
  05:28:56 - 05:28:53 - Wilt, Berdien van der
  05:28:54 - 05:28:39 - Leever, Romi
  05:28:38 - 05:28:04 - Oosters, Eva
  05:28:21 - 05:28:20 - Wilt, Berdien van der
  05:28:06 - 05:27:47 - Wilt, Berdien van der
  05:27:46 - 05:26:18 - Oosters, Eva
  05:26:19 - 05:26:14 - Wilt, Berdien van der
  05:26:15 - 05:26:02 - Barelds, Gineke
  05:26:01 - 05:25:39 - Oosters, Eva
  05:25:39 - 05:25:38 - Wilt, Berdien van der
  05:25:39 - 05:25:34 - Barelds, Gineke
  05:25:34 - 05:24:21 - Oosters, Eva
  05:24:20 - 05:24:15 - Wilt, Berdien van der
  05:24:15 - 05:23:58 - Oudejans, Annemarijn
  05:23:57 - 05:21:27 - Oosters, Eva
  05:21:29 - 05:21:14 - Wilt, Berdien van der
  05:21:16 - 05:17:11 - Oosters, Eva
  05:17:11 - 05:16:00 - Wilt, Berdien van der
  05:16:00 - 05:15:49 - Leever, Romi
  05:15:50 - 05:15:41 - Wilt, Berdien van der
  05:15:42 - 05:15:39 - Oudejans, Annemarijn
  05:15:38 - - Wilt, Berdien van der
 9. 9

  Wethouder: Voortman, beleidsterrein: Diversiteit en Inclusie
  Indicatieve behandeltijd: 90 minuten


  De beleidsnota Inclusie en diversiteit 2024-2033 is een alomvattend voorstel waar alle bestaande inclusie-agenda’s in zijn opgenomen. Dit gaat gepaard met een verbreding van de verantwoordelijkheid voor het maken en uitvoeren van inclusief beleid van één wethouder naar het gehele college.


  Verder beoogt het raadsvoorstel om inclusie een kernonderdeel van de gemeentelijke opgaven te maken, de voorbeeldfunctie van de gemeente kracht bij te zetten, en extra in te zetten op een gelijkwaardig Utrecht.

  05:11:40 - 05:08:08 - Semenzato, Keano
  05:11:36 - 05:11:34 - Wilt, Berdien van der
  05:08:13 - 05:08:06 - Wilt, Berdien van der
  05:08:06 - 05:07:46 - Şimşek, Iskender
  05:07:57 - 05:07:56 - Wilt, Berdien van der
  05:07:44 - 05:07:42 - Semenzato, Keano
  05:07:44 - 05:07:43 - Wilt, Berdien van der
  05:07:41 - 05:07:39 - Wilt, Berdien van der
  05:07:39 - 05:07:20 - Şimşek, Iskender
  05:07:18 - 05:07:06 - Semenzato, Keano
  05:07:06 - 05:07:01 - Wilt, Berdien van der
  05:06:59 - 05:06:00 - Semenzato, Keano
  05:06:03 - 05:05:47 - Wilt, Berdien van der
  05:05:47 - 05:05:46 - Nolten, Stevie
  05:05:45 - 05:05:17 - Nolten, Stevie
  05:05:15 - 05:04:47 - Semenzato, Keano
  05:05:14 - 05:05:14 - Wilt, Berdien van der
  05:04:51 - 05:04:36 - Wilt, Berdien van der
  05:04:35 - 05:04:21 - Nolten, Stevie
  05:04:20 - 05:03:59 - Semenzato, Keano
  05:04:03 - 05:03:44 - Wilt, Berdien van der
  05:03:45 - 05:02:52 - Şimşek, Iskender
  05:03:25 - 05:03:16 - Wilt, Berdien van der
  05:02:51 - 05:02:31 - Semenzato, Keano
  05:02:32 - 05:02:13 - Wilt, Berdien van der
  05:02:14 - 04:59:50 - Semenzato, Keano
  04:59:55 - 04:59:48 - Wilt, Berdien van der
  04:59:49 - 04:59:39 - Nolten, Stevie
  04:59:40 - 04:59:39 - Semenzato, Keano
  04:59:38 - 04:59:28 - Nolten, Stevie
  04:59:37 - 04:59:37 - Wilt, Berdien van der
  04:59:27 - 04:59:24 - Semenzato, Keano
  04:59:24 - 04:59:22 - Wilt, Berdien van der
  04:59:21 - 04:58:52 - Wilt, Berdien van der
  04:58:51 - 04:58:26 - Semenzato, Keano
  04:58:24 - 04:58:20 - Wilt, Berdien van der
  04:58:22 - 04:57:58 - Deldjou Fard, Melody
  04:57:57 - 04:57:44 - Semenzato, Keano
  04:57:42 - 04:57:41 - Wilt, Berdien van der
  04:57:40 - 04:57:35 - Deldjou Fard, Melody
  04:57:34 - 04:56:54 - Wilt, Berdien van der
  04:56:55 - 04:55:30 - Dada-Anthonij, Venita
  04:55:32 - 04:55:22 - Wilt, Berdien van der
  04:55:21 - 04:55:06 - Raaijmakers, Ilse
  04:55:06 - 04:54:36 - Dada-Anthonij, Venita
  04:54:34 - 04:54:32 - Wilt, Berdien van der
  04:54:33 - 04:54:04 - Raaijmakers, Ilse
  04:54:08 - 04:54:04 - Wilt, Berdien van der
  04:54:01 - 04:53:48 - Dada-Anthonij, Venita
  04:53:47 - 04:53:39 - Wilt, Berdien van der
  04:53:39 - 04:53:29 - Nederhand, Beau
  04:53:29 - 04:53:04 - Dada-Anthonij, Venita
  04:53:08 - 04:53:04 - Wilt, Berdien van der
  04:53:04 - 04:51:55 - Dada-Anthonij, Venita
  04:51:57 - 04:51:53 - Wilt, Berdien van der
  04:51:53 - 04:51:30 - Raaijmakers, Ilse
  04:51:35 - 04:51:29 - Wilt, Berdien van der
  04:51:29 - 04:51:04 - Dada-Anthonij, Venita
  04:51:05 - 04:50:53 - Wilt, Berdien van der
  04:50:53 - 04:50:48 - Raaijmakers, Ilse
  04:50:48 - 04:50:41 - Dada-Anthonij, Venita
  04:50:42 - 04:50:33 - Wilt, Berdien van der
  04:50:35 - 04:49:34 - Dada-Anthonij, Venita
  04:49:37 - 04:49:30 - Wilt, Berdien van der
  04:49:30 - 04:49:13 - Al-Saqaff, Mariam
  04:49:13 - 04:48:49 - Dada-Anthonij, Venita
  04:48:49 - 04:48:48 - Wilt, Berdien van der
  04:48:47 - 04:48:36 - Al-Saqaff, Mariam
  04:48:35 - 04:47:54 - Dada-Anthonij, Venita
  04:47:54 - 04:47:51 - Wilt, Berdien van der
  04:47:52 - 04:47:33 - Al-Saqaff, Mariam
  04:47:33 - 04:47:15 - Dada-Anthonij, Venita
  04:47:15 - 04:47:09 - Wilt, Berdien van der
  04:47:09 - 04:46:49 - Dada-Anthonij, Venita
  04:46:48 - 04:46:18 - Wilt, Berdien van der
  04:46:24 - 04:46:21 - Nolten, Stevie
  04:46:19 - 04:44:37 - Nolten, Stevie
  04:44:38 - 04:44:34 - Wilt, Berdien van der
  04:44:34 - 04:44:03 - Raaijmakers, Ilse
  04:44:02 - 04:43:41 - Nolten, Stevie
  04:43:41 - 04:43:34 - Wilt, Berdien van der
  04:43:35 - 04:43:14 - Al-Saqaff, Mariam
  04:43:16 - 04:42:34 - Nolten, Stevie
  04:42:34 - 04:42:31 - Wilt, Berdien van der
  04:42:31 - 04:42:11 - Al-Saqaff, Mariam
  04:42:09 - 04:41:44 - Nolten, Stevie
  04:41:44 - 04:41:37 - Wilt, Berdien van der
  04:41:41 - 04:41:20 - Snijder, Ruben
  04:41:19 - 04:41:08 - Nolten, Stevie
  04:41:07 - 04:40:47 - Wilt, Berdien van der
  04:41:06 - 04:41:06 - Snijder, Ruben
  04:40:47 - 04:39:35 - Nolten, Stevie
  04:39:35 - 04:39:17 - Wilt, Berdien van der
  04:39:18 - 04:35:22 - Alblas, Kirsten
  04:35:22 - 04:34:49 - Wilt, Berdien van der
  04:34:49 - 04:30:34 - Deldjou Fard, Melody
  04:32:46 - 04:32:33 - Wilt, Berdien van der
  04:30:34 - 04:30:29 - Wilt, Berdien van der
  04:30:33 - 04:30:10 -
  04:30:10 - 04:29:41 - Deldjou Fard, Melody
  04:29:40 - 04:28:57 - Wilt, Berdien van der
  04:28:58 - 04:28:12 - Al-Saqaff, Mariam
  04:28:13 - 04:28:09 - Wilt, Berdien van der
  04:28:09 - 04:27:57 - Raaijmakers, Ilse
  04:27:56 - 04:27:31 - Al-Saqaff, Mariam
  04:27:37 - 04:27:29 - Wilt, Berdien van der
  04:27:30 - 04:27:12 - Raaijmakers, Ilse
  04:27:12 - 04:26:50 - Al-Saqaff, Mariam
  04:26:49 - 04:26:47 - Wilt, Berdien van der
  04:26:49 - 04:26:28 - Raaijmakers, Ilse
  04:26:29 - 04:26:17 - Wilt, Berdien van der
  04:26:16 - 04:25:56 - Al-Saqaff, Mariam
  04:25:57 - 04:25:49 - Wilt, Berdien van der
  04:25:48 - 04:25:35 - Nolten, Stevie
  04:25:35 - 04:25:20 - Al-Saqaff, Mariam
  04:25:20 - 04:25:15 - Wilt, Berdien van der
  04:25:16 - 04:24:54 - Şimşek, Iskender
  04:24:52 - 04:24:28 - Al-Saqaff, Mariam
  04:24:27 - 04:24:20 - Wilt, Berdien van der
  04:24:19 - 04:23:06 - Nyqvist, Christiaan
  04:24:07 - 04:23:55 - Wilt, Berdien van der
  04:23:19 - 04:22:57 - Wilt, Berdien van der
  04:22:56 - 04:22:30 - Al-Saqaff, Mariam
  04:22:29 - 04:22:24 - Wilt, Berdien van der
  04:22:24 - 04:20:03 - Al-Saqaff, Mariam
  04:20:04 - 04:19:55 - Wilt, Berdien van der
  04:20:02 - 04:20:01 - Raaijmakers, Ilse
  04:19:58 - 04:19:57 - Raaijmakers, Ilse
  04:19:56 - 04:19:48 - Raaijmakers, Ilse
  04:19:53 - 04:19:25 - Wilt, Berdien van der
  04:19:29 - 04:19:01 - Al-Saqaff, Mariam
  04:19:20 - 04:19:13 - Wilt, Berdien van der
  04:19:00 - 04:18:44 - Wilt, Berdien van der
  04:18:44 - 04:17:10 - Snijder, Ruben
  04:17:12 - 04:17:09 - Wilt, Berdien van der
  04:17:09 - 04:16:37 - Nolten, Stevie
  04:16:36 - 04:16:27 - Snijder, Ruben
  04:16:27 - 04:16:24 - Wilt, Berdien van der
  04:16:24 - 04:14:55 - Snijder, Ruben
  04:14:54 - 04:14:45 - Wilt, Berdien van der
  04:14:45 - 04:13:57 - Şimşek, Iskender
  04:13:57 - 04:13:55 - Wilt, Berdien van der
  04:13:54 - 04:13:42 - Al-Saqaff, Mariam
  04:13:42 - 04:10:45 - Şimşek, Iskender
  04:13:31 - 04:13:29 - Wilt, Berdien van der
  04:10:47 - 04:10:43 - Wilt, Berdien van der
  04:10:43 - 04:10:40 - Al-Saqaff, Mariam
  04:10:39 - 04:10:30 - Şimşek, Iskender
  04:10:38 - 04:10:31 - Wilt, Berdien van der
  04:10:31 - 04:10:27 - Al-Saqaff, Mariam
  04:10:27 - 04:10:11 - Wilt, Berdien van der
  04:10:24 - 04:09:25 - Barry, Oumar
  04:09:30 - 04:09:14 - Wilt, Berdien van der
  04:09:15 - 04:04:37 -
  04:04:38 - 04:04:06 - Wilt, Berdien van der
  04:04:06 - 04:01:36 - Minnaert, Xenia
  04:01:52 - 04:01:49 - Wilt, Berdien van der
  04:01:38 - 04:01:34 - Wilt, Berdien van der
  04:01:34 - 04:01:06 - Deldjou Fard, Melody
  04:01:06 - 04:00:53 - Minnaert, Xenia
  04:01:06 - 04:01:05 - Wilt, Berdien van der
  04:00:53 - 04:00:48 - Wilt, Berdien van der
  04:00:48 - 03:59:57 - Nederhand, Beau
  04:00:00 - 03:59:56 - Wilt, Berdien van der
  03:59:57 - 03:59:51 -
  03:59:50 - 03:59:40 - Nederhand, Beau
  03:59:39 - 03:59:37 - Wilt, Berdien van der
  03:59:36 - 03:59:14 - Nederhand, Beau
  03:59:14 - 03:59:00 - Wilt, Berdien van der
  03:59:00 - 03:56:43 - Nyqvist, Christiaan
  03:57:28 - 03:57:17 - Wilt, Berdien van der
  03:57:08 - 03:56:56 - Wilt, Berdien van der
  03:56:41 - 03:56:35 - Wilt, Berdien van der
  03:56:36 - 03:54:39 - Raaijmakers, Ilse
  03:54:39 - 03:54:37 - Wilt, Berdien van der
  03:54:38 - 03:54:30 -
  03:54:29 - 03:54:03 - Raaijmakers, Ilse
  03:54:07 - 03:54:00 - Wilt, Berdien van der
  03:54:01 - 03:51:48 - Raaijmakers, Ilse
  03:52:22 - 03:52:16 - Wilt, Berdien van der
  03:51:50 - 03:51:42 - Wilt, Berdien van der
  03:51:42 - 03:51:26 - Al-Saqaff, Mariam
  03:51:27 - 03:51:24 - Wilt, Berdien van der
  03:51:24 - 03:51:10 - Raaijmakers, Ilse
  03:51:09 - 03:51:08 - Wilt, Berdien van der
  03:51:09 - 03:50:50 - Al-Saqaff, Mariam
  03:50:50 - 03:50:26 - Raaijmakers, Ilse
  03:50:25 - 03:50:23 - Wilt, Berdien van der
  03:50:24 - 03:50:15 - Al-Saqaff, Mariam
  03:50:15 - 03:50:10 - Wilt, Berdien van der
  03:50:10 - 03:49:58 - Raaijmakers, Ilse
  03:49:59 - 03:49:14 - Wilt, Berdien van der
  03:41:39 - 03:40:48 - Wilt, Berdien van der
  03:40:54 - 03:34:30 - Voortman, Linda
  03:38:08 - 03:37:50 - Wilt, Berdien van der
  03:37:50 - 03:37:39 - Al-Saqaff, Mariam
  03:36:07 - 03:36:05 - Wilt, Berdien van der
  03:36:04 - 03:35:18 - Semenzato, Keano
  03:35:18 - 03:35:16 - Wilt, Berdien van der
  03:34:40 - 03:34:15 - Wilt, Berdien van der
  03:34:14 - 03:34:10 - Semenzato, Keano
  03:34:09 - 03:30:03 - Voortman, Linda
  03:30:05 - 03:30:04 - Wilt, Berdien van der
  03:30:03 - 03:29:43 - Al-Saqaff, Mariam
  03:29:43 - 03:26:53 - Voortman, Linda
  03:26:54 - 03:26:30 - Wilt, Berdien van der
  03:26:30 - 03:26:05 - Nolten, Stevie
  03:26:04 - 03:26:01 - Wilt, Berdien van der
  03:26:01 - 03:24:20 - Voortman, Linda
  03:24:24 - 03:24:20 - Wilt, Berdien van der
  03:24:20 - 03:24:06 - Nolten, Stevie
  03:24:06 - 03:23:49 - Voortman, Linda
  03:23:48 - 03:23:39 - Wilt, Berdien van der
  03:23:39 - 03:23:32 - Semenzato, Keano
  03:23:31 - 03:19:25 - Voortman, Linda
  03:22:56 - 03:22:37 - Wilt, Berdien van der
  03:19:29 - 03:19:26 - Wilt, Berdien van der
  03:19:26 - 03:19:21 - Raaijmakers, Ilse
  03:19:22 - 03:18:21 - Voortman, Linda
  03:19:19 - 03:19:17 - Wilt, Berdien van der
  03:18:33 - 03:18:22 - Wilt, Berdien van der
  03:18:22 - 03:18:03 - Deldjou Fard, Melody
  03:18:03 - 03:17:21 - Voortman, Linda
  03:17:22 - 03:17:18 - Wilt, Berdien van der
  03:17:18 - 03:17:05 - Deldjou Fard, Melody
  03:17:05 - 03:16:18 - Voortman, Linda
  03:16:19 - 03:16:03 - Wilt, Berdien van der
  03:16:03 - 03:15:35 - Deldjou Fard, Melody
  03:15:40 - 03:04:14 - Voortman, Linda
  03:15:05 - 03:14:58 - Wilt, Berdien van der
  03:12:36 - 03:12:31 - Wilt, Berdien van der
  03:12:31 - 03:12:04 - Al-Saqaff, Mariam
  03:12:03 - 03:11:59 - Wilt, Berdien van der
  03:11:59 - 03:11:58 - Al-Saqaff, Mariam
  03:11:25 - 03:11:23 - Wilt, Berdien van der
  03:11:22 - 03:11:06 - Al-Saqaff, Mariam
  03:10:41 - 03:10:19 - Wilt, Berdien van der
  03:06:58 - 03:06:57 - Wilt, Berdien van der
  03:06:50 - 03:06:42 - Wilt, Berdien van der
  03:06:42 - 03:06:18 - Şimşek, Iskender
  03:05:54 - 03:05:45 - Wilt, Berdien van der
  03:05:45 - 03:05:34 - Şimşek, Iskender
  03:04:17 - 03:04:14 - Wilt, Berdien van der
  03:04:14 - 03:03:59 - Nederhand, Beau
  03:03:57 - 02:57:05 - Voortman, Linda
  03:03:57 - 03:03:54 - Nederhand, Beau
  03:03:45 - 03:03:34 - Wilt, Berdien van der
  03:02:13 - 03:02:07 - Wilt, Berdien van der
  03:02:07 - 03:01:56 - Minnaert, Xenia
  03:01:20 - 03:01:16 - Wilt, Berdien van der
  03:01:16 - 03:01:01 -
  03:00:51 - 03:00:49 - Wilt, Berdien van der
  03:00:49 - 03:00:48 -
  03:00:45 - 03:00:19 -
  03:00:04 - 02:59:46 - Wilt, Berdien van der
  02:57:05 - 02:56:52 - Wilt, Berdien van der
  02:56:52 - 02:56:44 - Raaijmakers, Ilse
  02:56:44 - 02:56:11 - Voortman, Linda
  02:56:11 - 02:55:43 - Wilt, Berdien van der
  02:55:54 - 02:55:46 - Snijder, Ruben
  02:55:44 - 02:55:41 - Al-Saqaff, Mariam
  02:55:40 - 02:55:37 - Wilt, Berdien van der
  02:55:37 - 02:55:29 - Raaijmakers, Ilse
  02:55:29 - 02:55:23 - Wilt, Berdien van der
  02:55:25 - 02:54:35 - Voortman, Linda
  02:54:38 - 02:54:27 - Wilt, Berdien van der
  02:54:27 - 02:53:59 - Al-Saqaff, Mariam
  02:54:04 - 02:54:01 - Wilt, Berdien van der
  02:53:58 - 02:53:26 - Voortman, Linda
  02:53:27 - 02:53:24 - Wilt, Berdien van der
  02:53:25 - 02:53:10 - Al-Saqaff, Mariam
  02:53:11 - 02:52:43 - Voortman, Linda
  02:52:44 - 02:52:34 - Wilt, Berdien van der
  02:52:34 - 02:52:14 - Snijder, Ruben
  02:52:12 - 02:52:00 - Voortman, Linda
  02:51:59 - 02:51:35 - Wilt, Berdien van der
  02:51:37 - 02:51:32 - Nolten, Stevie
  02:51:34 - 02:50:08 - Wilt, Berdien van der
  02:50:07 - 02:50:04 - Semenzato, Keano
  02:50:05 - 02:50:03 - Wilt, Berdien van der
  02:50:03 - 02:49:38 - Nederhand, Beau
  02:49:48 - 02:49:41 - Wilt, Berdien van der
  02:49:40 - 02:49:32 - Raaijmakers, Ilse
  02:49:31 - 02:49:29 - Wilt, Berdien van der
  02:49:28 - 02:49:13 - Nolten, Stevie
  02:49:14 - 02:49:00 - Wilt, Berdien van der
  02:49:09 - 02:48:59 - Al-Saqaff, Mariam
  02:48:58 - 02:48:56 - Wilt, Berdien van der
  02:48:57 - 02:48:50 - Dada-Anthonij, Venita
  02:48:51 - 02:48:49 - Wilt, Berdien van der
  02:48:49 - 02:48:41 - Şimşek, Iskender
  02:48:41 - 02:48:38 - Wilt, Berdien van der
  02:48:39 - 02:48:31 - Deldjou Fard, Melody
  02:48:31 - 02:48:29 - Wilt, Berdien van der
  02:48:29 - 02:48:22 - Snijder, Ruben
  02:48:23 - 02:48:20 - Wilt, Berdien van der
  02:48:21 - 02:48:17 -
  02:48:17 - 02:46:34 - Wilt, Berdien van der
  02:46:33 - 02:46:21 - Dada-Anthonij, Venita
  02:46:21 - 02:46:17 - Wilt, Berdien van der
  02:46:18 - 02:46:11 - Ramaker, Margreet
  02:46:11 - 02:45:52 - Wilt, Berdien van der
  02:46:04 - 02:45:52 - Şimşek, Iskender
  02:45:51 - 02:45:39 - Wilt, Berdien van der
  02:45:48 - 02:45:41 - Deldjou Fard, Melody
  02:45:38 - 02:45:34 - Wilt, Berdien van der
  02:45:38 - 02:45:25 -
  02:45:24 - 02:44:49 - Wilt, Berdien van der
  02:44:49 - 02:44:43 - Al-Saqaff, Mariam
  02:44:41 - 02:44:19 - Wilt, Berdien van der
  02:44:20 - 02:44:14 - Al-Saqaff, Mariam
  02:44:13 - 02:44:06 - Wilt, Berdien van der
  02:44:01 - 02:43:49 - Wilt, Berdien van der
  02:43:51 - 02:43:24 - Usta, Mirac
  02:43:23 - 02:43:03 - Wilt, Berdien van der
  02:42:42 - 02:42:41 - Wilt, Berdien van der
  02:42:39 - 02:42:01 - Wilt, Berdien van der
  02:42:01 - 02:41:20 - Usta, Mirac
  02:41:45 - 02:40:47 - Wilt, Berdien van der
  02:40:45 - 02:40:06 - Wilt, Berdien van der
  02:32:58 - - Stylianou, Nadia
 10. 10

  Wethouder: Streefland, beleidsterrein: Personeel en Organisatie, Diversiteit en Inclusie
  Indicatieve behandeltijd: 90 minuten


  Geagendeerd door Melody Deldjou Fard (GroenLinks), Venita Dada-Anthonij (D66), Ilse Raaijmakers (PvdA), Iskender Simsek (DENK), Stevie Nolten (BIJ1), Annemarijn Oudejans (Student & Starter), Bert van Steeg (CDA), Beau Nederhand (Volt) en Xenia Minnaert (PvdD)


  De agenderende fracties willen in debat over de Raadsbrief Uitvoeringsplan inclusie en diversiteit Gemeente Utrecht om te bespreken met elkaar en de wethouder(s) over de effectiviteit van diverse acties in de agenda. Hoe kijken we als raad naar de uitvoering van de eerder ingediende motie. Hoe kijken we naar de inzet van mysterie guests. En hoe kan de agenda meer meetbaar en resultaatgericht worden gemaakt. En wat is meer nodig om de plannen aan te scherpen.

 11. 11

  Wethouder: Voortman, beleidsterrein: Wmo en Welzijn
  Indicatieve behandeltijd: 120 minuten  Op 11 januari heeft de raad een strekt ter vervanging ontvangen van het raadsvoorstel Nota van uitgangspunten en van de Nota van uitgangspunten.
  Beide stukken zijn dermate gewijzigd dat het wenselijk wordt geacht dit raadsvoorstel te agenderen voor de commissiebijeenkomst van 1 februari.
  Doel van agendering is:

  • Met de wethouder in discussie te gaan of deze nota van uitgangspunten strookt met uitgangspunt van sturen en verantwoorden. En zo niet waarom op dusdanige manier van afwijken? Wat betekent dit voor de raad en de sturing daarop?
  • De positie van de raad te borgen in het vervolgproces van nota van uitgangspunten naar ontwikkelopgaves naar opdrachtverlening
  • De financiële consequenties mede in relatie tot de bezuinigsopgave in het sociale domein in beeld te krijgen

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten Met elkaar, voor elkaar, Onderdelen van de Sociale basis en Basiszorg: aanbestedingsovereenkomsten
  Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten Met elkaar, voor elkaar, Onderdelen van de Sociale basis en Basiszorg: evaluatiemoment
  Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten Met elkaar, voor elkaar, Onderdelen van de Sociale basis en Basiszorg: informeringsmomenten
  Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten Met elkaar, voor elkaar, Onderdelen van de Sociale basis en Basiszorg: raadsvoorstel
  Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten Met elkaar, voor elkaar, Onderdelen van de Sociale basis en Basiszorg: stavaza ontwikkelopgaven
  Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten Met elkaar, voor elkaar, Onderdelen van de Sociale basis en Basiszorg: voorjaarsnota
  00:18:47 - 00:19:13 - Dekkers, Fred
  00:19:13 - 00:19:24 - Zweth, Rick van der
  00:19:25 - 00:20:56 - Nederhand, Beau
  00:20:54 - 00:20:56 - Zweth, Rick van der
  00:20:56 - 00:21:22 - Raaijmakers, Ilse
  00:21:18 - 00:21:31 - Zweth, Rick van der
  00:21:30 - 00:22:00 - Nederhand, Beau
  00:21:48 - 00:22:06 - Zweth, Rick van der
  00:22:06 - 00:22:31 - Nederhand, Beau
  00:22:31 - 00:22:39 - Zweth, Rick van der
  00:22:40 - 00:24:30 - Ramaker, Margreet
  00:24:29 - 00:24:31 - Zweth, Rick van der
  00:24:30 - 00:24:52 - Ramaker, Margreet
  00:24:31 - 00:24:52 - Raaijmakers, Ilse
  00:24:53 - 00:25:31 - Ramaker, Margreet
  00:25:25 - 00:25:32 - Zweth, Rick van der
  00:25:32 - 00:25:48 - Raaijmakers, Ilse
  00:25:50 - 00:26:34 - Ramaker, Margreet
  00:26:21 - 00:26:43 - Zweth, Rick van der
  00:26:45 - 00:26:55 - Dijkstra, Gert
  00:26:56 - 00:27:02 - Ramaker, Margreet
  00:27:02 - 00:27:04 - Zweth, Rick van der
  00:27:04 - 00:27:28 - Dijkstra, Gert
  00:27:29 - 00:27:45 - Ramaker, Margreet
  00:27:45 - 00:27:48 - Zweth, Rick van der
  00:27:47 - 00:28:12 - Dijkstra, Gert
  00:28:09 - 00:28:11 - Zweth, Rick van der
  00:28:12 - 00:28:26 - Ramaker, Margreet
  00:28:26 - 00:28:31 - Zweth, Rick van der
  00:28:30 - 00:29:03 - Dekkers, Fred
  00:28:55 - 00:29:04 - Zweth, Rick van der
  00:29:04 - 00:29:25 - Ramaker, Margreet
  00:29:25 - 00:29:30 - Zweth, Rick van der
  00:29:31 - 00:30:39 - Ramaker, Margreet
  00:30:39 - 00:30:49 - Zweth, Rick van der
  00:30:49 - 00:31:19 - Wilt, Berdien van der
  00:31:16 - 00:31:20 - Zweth, Rick van der
  00:31:20 - 00:31:35 - Ramaker, Margreet
  00:31:35 - 00:31:36 - Zweth, Rick van der
  00:31:36 - 00:31:46 - Wilt, Berdien van der
  00:31:44 - 00:31:54 - Zweth, Rick van der
  00:31:45 - 00:31:47 - Ramaker, Margreet
  00:31:51 - 00:33:50 - Wilt, Berdien van der
  00:33:51 - 00:33:52 - Zweth, Rick van der
  00:33:52 - 00:34:09 - Ramaker, Margreet
  00:34:05 - 00:34:09 - Zweth, Rick van der
  00:34:08 - 00:34:31 - Wilt, Berdien van der
  00:34:26 - 00:34:33 - Zweth, Rick van der
  00:34:34 - 00:35:02 - Dekkers, Fred
  00:34:59 - 00:35:02 - Zweth, Rick van der
  00:35:02 - 00:35:30 - Wilt, Berdien van der
  00:35:26 - 00:35:36 - Zweth, Rick van der
  00:35:32 - 00:35:55 - Steeg, Bert van
  00:35:55 - 00:36:09 - Wilt, Berdien van der
  00:36:06 - 00:36:10 - Zweth, Rick van der
  00:36:09 - 00:36:30 - Steeg, Bert van
  00:36:26 - 00:36:33 - Zweth, Rick van der
  00:36:28 - 00:36:49 - Wilt, Berdien van der
  00:36:45 - 00:36:58 - Zweth, Rick van der
  00:36:57 - 00:37:30 - Wilt, Berdien van der
  00:37:30 - 00:37:38 - Zweth, Rick van der
  00:37:37 - 00:38:33 - Dijkstra, Gert
  00:38:03 - 00:38:11 - Zweth, Rick van der
  00:38:11 - 00:38:32 - Wilt, Berdien van der
  00:38:32 - 00:38:34 - Zweth, Rick van der
  00:38:34 - 00:38:51 - Dijkstra, Gert
  00:38:50 - 00:39:13 - Wilt, Berdien van der
  00:39:14 - 00:39:16 - Zweth, Rick van der
  00:39:15 - 00:39:29 - Dijkstra, Gert
  00:39:29 - 00:39:55 - Wilt, Berdien van der
  00:39:52 - 00:40:19 - Zweth, Rick van der
  00:40:10 - 00:40:17 - Dijkstra, Gert
  00:40:20 - 00:41:42 - Steeg, Bert van
  00:41:32 - 00:41:40 - Zweth, Rick van der
  00:41:41 - 00:42:04 - Wilt, Berdien van der
  00:41:59 - 00:42:04 - Zweth, Rick van der
  00:42:04 - 00:43:31 - Steeg, Bert van
  00:42:19 - 00:42:23 - Zweth, Rick van der
  00:43:31 - 00:43:39 - Zweth, Rick van der
  00:43:37 - 00:46:07 - Dijkstra, Gert
  00:46:00 - 00:46:06 - Zweth, Rick van der
  00:46:07 - 00:46:21 - Dekkers, Fred
  00:46:24 - 00:46:35 - Dijkstra, Gert
  00:46:28 - 00:46:37 - Zweth, Rick van der
  00:46:29 - 00:46:29 - Dekkers, Fred
  00:46:30 - 00:46:31 - Dekkers, Fred
  00:46:38 - 00:48:53 - Dijkstra, Gert
  00:48:50 - 00:49:08 - Zweth, Rick van der
  00:49:08 - 00:49:32 - Wilt, Berdien van der
  00:49:31 - 00:49:33 - Zweth, Rick van der
  00:49:33 - 00:49:55 - Dijkstra, Gert
  00:49:53 - 00:49:54 - Zweth, Rick van der
  00:49:54 - 00:50:15 - Wilt, Berdien van der
  00:50:14 - 00:50:16 - Zweth, Rick van der
  00:50:16 - 00:50:56 - Dijkstra, Gert
  00:50:42 - 00:51:00 - Zweth, Rick van der
  00:50:57 - 00:51:10 - Wilt, Berdien van der
  00:51:12 - 00:51:53 - Dijkstra, Gert
  00:51:28 - 00:51:55 - Zweth, Rick van der
  00:51:56 - 00:53:53 - Dijkstra, Gert
  00:53:45 - 00:53:56 - Zweth, Rick van der
  00:53:56 - 00:54:04 - Ramaker, Margreet
  00:54:04 - 00:54:08 - Zweth, Rick van der
  00:54:07 - 00:54:25 - Dijkstra, Gert
  00:54:20 - 00:54:26 - Zweth, Rick van der
  00:54:26 - 00:55:32 - Dijkstra, Gert
  00:55:32 - 00:56:00 - Zweth, Rick van der
  00:55:59 - 00:57:21 - Velzen, Joram van
  00:57:20 - 00:57:26 - Zweth, Rick van der
  00:57:26 - 00:57:57 - Dijkstra, Gert
  00:57:29 - 00:58:04 - Zweth, Rick van der
  00:58:04 - 00:58:35 - Raaijmakers, Ilse
  00:58:35 - 00:58:45 - Zweth, Rick van der
  00:58:42 - 00:59:24 - Şimşek, Iskender
  00:59:23 - 00:59:26 - Zweth, Rick van der
  00:59:26 - 00:59:37 - Nederhand, Beau
  00:59:36 - 00:59:37 - Zweth, Rick van der
  00:59:38 - 00:59:52 - Şimşek, Iskender
  00:59:53 - 01:00:05 - Zweth, Rick van der
  01:00:05 - 01:00:33 - Voortman, Linda
  01:00:32 - 01:00:46 - Zweth, Rick van der
  01:33:51 - 01:34:24 - Zweth, Rick van der
  01:35:16 - 01:36:02 - Zweth, Rick van der
  01:36:02 - 02:05:17 - Voortman, Linda
  01:38:23 - 01:38:24 - Zweth, Rick van der
  01:39:09 - 01:39:21 - Zweth, Rick van der
  01:39:20 - 01:39:25 - Nederhand, Beau
  01:39:53 - 01:40:04 - Zweth, Rick van der
  01:40:06 - 01:40:22 - Nederhand, Beau
  01:40:22 - 01:40:23 - Zweth, Rick van der
  01:40:39 - 01:40:45 - Zweth, Rick van der
  01:40:44 - 01:41:03 - Wilt, Berdien van der
  01:41:02 - 01:41:09 - Zweth, Rick van der
  01:41:51 - 01:41:56 - Zweth, Rick van der
  01:43:15 - 01:43:16 - Zweth, Rick van der
  01:43:18 - 01:43:26 - Dijkstra, Gert
  01:43:51 - 01:44:03 - Zweth, Rick van der
  01:44:03 - 01:44:16 - Nederhand, Beau
  01:44:38 - 01:44:44 - Zweth, Rick van der
  01:44:43 - 01:44:51 - Nederhand, Beau
  01:44:50 - 01:44:51 - Zweth, Rick van der
  01:45:09 - 01:45:14 - Zweth, Rick van der
  01:47:32 - 01:47:40 - Zweth, Rick van der
  01:47:33 - 01:47:58 - Wilt, Berdien van der
  01:48:13 - 01:48:15 - Zweth, Rick van der
  01:49:25 - 01:49:27 - Zweth, Rick van der
  01:49:27 - 01:49:33 - Velzen, Joram van
  01:49:33 - 01:49:37 - Zweth, Rick van der
  01:49:36 - 01:50:06 - Wilt, Berdien van der
  01:50:01 - 01:50:06 - Zweth, Rick van der
  01:50:15 - 01:50:18 - Zweth, Rick van der
  01:50:17 - 01:50:30 - Wilt, Berdien van der
  01:50:31 - 01:50:33 - Zweth, Rick van der
  01:50:32 - 01:50:48 - Wilt, Berdien van der
  01:50:53 - 01:50:55 - Zweth, Rick van der
  01:50:56 - 01:51:12 - Dijkstra, Gert
  01:51:23 - 01:51:25 - Zweth, Rick van der
  01:51:25 - 01:51:33 - Dijkstra, Gert
  01:51:43 - 01:51:46 - Zweth, Rick van der
  01:51:46 - 01:52:13 - Dijkstra, Gert
  01:52:29 - 01:52:39 - Zweth, Rick van der
  01:54:40 - 01:54:43 - Zweth, Rick van der
  01:54:45 - 01:55:13 - Dekkers, Fred
  01:55:06 - 01:55:13 - Zweth, Rick van der
  01:55:26 - 01:55:34 - Zweth, Rick van der
  01:55:33 - 01:55:47 - Steeg, Bert van
  01:56:02 - 01:56:03 - Zweth, Rick van der
  01:56:03 - 01:56:29 - Steeg, Bert van
  01:56:19 - 01:56:29 - Zweth, Rick van der
  01:56:58 - 01:57:13 - Zweth, Rick van der
  01:58:07 - 01:58:10 - Zweth, Rick van der
  01:58:10 - 01:58:35 - Ramaker, Margreet
  01:58:34 - 01:58:35 - Zweth, Rick van der
  01:58:41 - 01:58:49 - Zweth, Rick van der
  01:58:48 - 01:59:01 - Ramaker, Margreet
  01:59:03 - 01:59:06 - Zweth, Rick van der
  02:02:11 - 02:02:20 - Zweth, Rick van der
  02:02:19 - 02:02:20 - Dijkstra, Gert
  02:02:20 - 02:02:37 - Dijkstra, Gert
  02:02:40 - 02:02:42 - Zweth, Rick van der
  02:03:08 - 02:03:11 - Zweth, Rick van der
  02:03:10 - 02:03:31 - Dijkstra, Gert
  02:03:26 - 02:03:32 - Zweth, Rick van der
  02:03:44 - 02:04:06 - Zweth, Rick van der
  02:05:13 - 02:06:20 - Zweth, Rick van der
  02:06:21 - 02:07:44 - Wilt, Berdien van der
  02:07:18 - 02:07:49 - Zweth, Rick van der
  02:07:49 - 02:08:05 - Ramaker, Margreet
  02:08:04 - 02:08:06 - Zweth, Rick van der
  02:08:06 - 02:09:23 - Dekkers, Fred
  02:09:22 - 02:09:28 - Zweth, Rick van der
  02:09:28 - 02:09:38 - Velzen, Joram van
  02:09:38 - 02:09:50 - Zweth, Rick van der
  02:09:49 - 02:10:37 - Voortman, Linda
  02:10:35 - 02:13:30 - Zweth, Rick van der
  02:11:59 - 02:12:20 - Wilt, Berdien van der
  02:12:17 - 02:12:22 - Voortman, Linda
  02:12:39 - 02:12:49 - Wilt, Berdien van der