Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M342 Koppeling parkeren en deelmobiliteit

ID
5212
Kenmerk
Agendapunt
Gemeenteraad 2022 (6. Raadsvoorstel Programmabegroting 2023-2026)
donderdag 10 november 10:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Datum
10-11-2022
Onderwerp
M342 Koppeling parkeren en deelmobiliteit
Status
Motie ingetrokken en overgenomen
Indiener(s)
  • Dekkers, F. (Fred) (GroenLinks)
  • Dijkstra, G.J. (Gert) (EenUtrecht)
  • Graaf, R. van der (Rik) (ChristenUnie)
  • Oudejans, A.T. (Annemarijn) (Student&Starter)
  • Vasters, J. (Joost) (D66)
Portefeuillehouder
Wethouder Van Hooijdonk
Beleidsveld
Mobiliteit
Thema
Einddatum
Datum afdoening
Bijlage(s)