Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M419 Ook in de P&C-cyclus sturen op klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen

ID
5709
Kenmerk
Agendapunt
Gemeenteraad 2023 (5. Raadsvoorstel Programmabegroting 2024)
donderdag 9 november 10:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Datum
9-11-2023
Onderwerp
M419 Ook in de P&C-cyclus sturen op klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen
Status
Motie ingetrokken en overgenomen
Indiener(s)
  • Alblas, K. (Kirsten) (ChristenUnie)
Mede-indieners
  • Dijkstra, G.J. (Gert) (EenUtrecht)
  • Heuven, M. van (Maarten) (Partij voor de Dieren)
  • Hoonte, G. te (Gertjan) (VVD)
  • Nolten, S.J. (Stevie) (BIJ1)
  • Oudejans, A.T. (Annemarijn) (Student&Starter)
  • Passier, C.E. (Charlotte) (Volt)
  • Peters, R. (Ralph) (D66)
Portefeuillehouder
Wethouder Van Hooijdonk
Deadline
Stand van zaken openbaar
Beleidsveld
Energie en Klimaat
Thema
Einddatum
Datum afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(s)
Gerelateerde items