Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 9 november 2023

10:00 - 23:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Sharon A.M. Dijksma
Start
maandag 13 november 2023 09:34
Eind
maandag 13 november 2023 09:35
Toelichting

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:


10.00: eerste termijn raad
middag: eerste termijn college
20.00: tweede termijn raad & college en stemmingen

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening 20:02 - 20:03
 2. 2
  Vaststellen agenda 10:16 - 10:16
 3. 3
  Geheimhouding 10:16 - 10:16
 4. 4

  - Ontslagbrief Kelly de haan (BIJ1)

 5. 5

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De programma's vast te stellen waarin is opgenomen:
  a. de doelstellingen en de beoogde maatschappelijke effecten uitgedrukt in indicatoren
  b. de activiteiten waarmee gestreefd wordt de effecten te bereiken
  c. de baten en lasten van de programma’s:
  zie raadsvoorstel voor overzicht.
  d. de baten en lasten van de clusters:
  Zie raadsvoorstel voor overzicht.
  2. De paragrafen vast te stellen waarin de beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede de lokale heffingen zijn vastgelegd.
  3. Het geactualiseerd financieel beeld ten opzichte van de Voorjaarsnota 2023 vast te stellen, zoals verwerkt in de Programmabegroting 2024:
  a. Bijstelling inkomsten uit gemeentefonds n.a.v. publicatie van de meircirculaire 2023 voor een bedrag van 13,9 miljoen euro (nadeel) in 2024, oplopend naar een structureel nadeel van 15,1 miljoen euro.
  b. Aanpassing risico-inschatting n.a.v. publicatie van de meicirculaire 2023 voor een bedrag van 4,0 miljoen euro (nadeel) in 2026, 3,0 miljoen euro (nadeel) in 2027 en een structureel een nadeel van 3,0 miljoen euro.
  c. Autonome mutaties van 1,0 miljoen euro (nadeel) in 2024 en een structureel nadeel van 0,1 miljoen euro.
  d. Technische wijzigingen voor een bedrag van 8,9 miljoen euro (voordeel), aflopend naar een nadeel van 2,6 miljoen euro.
  e. Incidentele vrijval als gevolg van lagere risico’s voor een bedrag van 8,9 miljoen (voordeel) in 2024 en 2,5 miljoen euro (voordeel) in 2025.
  4. De investeringskredieten 2024 (vervangings-, uitbreidings- en routine investeringen) vrij te geven van in totaal 178,3 miljoen euro.
  5. De toevoegingen en onttrekkingen aan reserves van per saldo 49,9 miljoen euro positief voor het jaar 2024, bestaande uit toevoegingen aan reserves van 59,4 miljoen euro en onttrekkingen aan reserves van 109,4 miljoen euro, vast te stellen.
  6. Een reserve Aanpak Luchtmaatregelen in te stellen om de uitgaven van het Uitvoeringsprogramma lucht te egaliseren en daarmee te reserveren voor het uitvoeren van het pakket aan maatregelen in de stad.

  Amendementen

  Onderwerp
  A100 Haal Special Olympics naar Utrecht!
  A101 Breng de graffiti-regeling terug
  A102 Een voedselagenda; komt voor de bakker?
  A103 Ambitie op verminderen overlast van Lawaai
  A104 Een echte opgave voor de warmtetransitie
  A105 Stop versobering openbare ruimte
  A106 Kom over de brug voor De Meernbrug
  A107 Extra boa's binnenstad
  A108 Extra geld voor het vlot trekken van woningbouwprojecten
  A90 Extra aanpak Kanaleneiland-Zuid en Winkelcentrum Lunetten
  A91 Een echte opgave voor de warmtetransitie
  A92 Alternatieve begroting
  A93 Extra boa’s binnenstad
  A94 Extra geld voor het vlot trekken van woningbouwprojecten
  A95 Middelen voor middenhuur
  A96 Kom over de brug voor De Meernbrug
  A97 Stop versobering openbare ruimte
  A98 Bezuinigen op DOMunder is een beetje dom
  A99 Investeer in extra sportcapaciteit

  Moties

  Onderwerp
  M383 Stop de armoedeval
  M384 Raad in beeld bij scenario’s financiën
  M385 Audit onderzoek naar reserves
  M386 Geen betaald parkeren in heel de gemeente
  M387 Oproep staakt het vuren
  M388 Community Wealth Building Utrecht
  M389 Van verkoop naar verhuur
  M390 Hogere grens voor melden van giften
  M391 Zicht op reserves
  M392 De basis op orde. Prioriteit aan verduurzaming van bestaand erfgoed
  M393 Online weerbaarheid jeugd
  M394 Verlies Amelisweerd niet uit het oog!
  M395 Lachgascilinders inleveren
  M396 Openbare huiskamer
  M397 Samen keuzes maken en verantwoordelijkheid delen leidt tot betere resultaten
  M398 Driemaal 100.000 euro voor dierenhulporganisaties
  M399 Omwaaicrisisplan
  M400 Na wangedrag rode kaart voor festivals en evenementen
  M401 Dat verdient geen bloemetje
  M402 Geen kind in armoede tussen wal en schip
  M403 Visie opvang dakloze mensen
  M404 Achterstallig onderhoud mag niet lonen
  M405 Geen vervuilende wasmachine in Utrecht
  M406 Utrechtse Kindcentra om kansengelijkheid te bevorderen
  M407 Wonen voor sleutelberoepen
  M408 Na UtrechtLeert en UtrechtZorg ook Utrechtveilig
  M409 Grip op investeringen
  M410 Inzicht in bovengemeentelijke belangen
  M411 Samenwerking tussen raad en college voor een betrouwbare overheid
  M412 Ontwikkel effectindicatoren voor toegankelijkheid
  M413 Actieve inzet voor studenten
  M414 Inclusieve faciliteiten gemeentelijke gebouwen
  M415 Schuldhulpverlening
  M416 Ook eerlijke doorrekening bij afvalstoffenheffing
  M417 Maak van gemeentelijke fietsenstallingen aantrekkelijke overstap hubs
  M418 Kom met een transparant aanmeldbeleid voor sportclubs
  M419 Ook in de P&C-cyclus sturen op klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen
  M420 Representatieve armoedemonitor
  M421 Maak ook prioriteit van vervolgonderzoek Institutioneel Racisme
  M422 Geen bezuinigingen in het sociale domein in 2024
  M423 Investeer in gemeenschapskracht en ontlast de gemeente
  M424 Onderzoek Utrexit
  M425 Breng beleidsvoornemens en keuzen in beeld; financiële consequenties samenwerkingsafspraken
  M426 Tempo is nodig voor Ravellaan 96
  M427 Meten is Weten
  M428 Draagvlakmeting en onderzoek voorafgaand aan opheffing parkeerplaatsen
  M429 Onderzoek het structureel inzetten van draagvlakmetingen
  M430 Ondersteun het Bevrijdingsfestival
  M431 Verbod op kalknagelreclames
  M432 Achterstallig onderhoud mag niet lonen
  M433 Geen Israëlisch OV bedrijf met oorlogsmisdrijven in Utrecht
  M434 Weg met het IJzeren Gordijn tussen Kanaleneiland en Oog in Al
  M435 Inzicht in armoede onder ongedocumenteerde mensen

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Programmabegroting 2024

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Programmabegroting 2024: Duurzame opvang dakloze mensen
  Raadsvoorstel Programmabegroting 2024: hekwerk tussen Kanaleneiland en Oog in Al
  Raadsvoorstel Programmabegroting 2024: House of Hiphop
  Raadsvoorstel Programmabegroting 2024: M393
  Raadsvoorstel Programmabegroting 2024: M416
  Raadsvoorstel Programmabegroting 2024: M417
  Raadsvoorstel Programmabegroting 2024: M418
  Raadsvoorstel Programmabegroting 2024: M419
  Raadsvoorstel Programmabegroting 2024: M426
  Raadsvoorstel Programmabegroting 2024: Verduurzaming UW
  Raadsvoorstel Programmabegroting 2024: Exploitatie DOMunder
  Raadsvoorstel Programmabegroting 2024: M383
  Raadsvoorstel Programmabegroting 2024: M389
  Raadsvoorstel Programmabegroting 2024: M403
  Raadsvoorstel Programmabegroting 2024: M406
  Raadsvoorstel Programmabegroting 2024: Vervolgonderzoek institutioneel racisme
  23:15:24 - 23:15:16 - Pagter, Marijn de de
  23:15:17 - 23:14:24 - Dijksma, Sharon
  23:14:09 - 23:12:25 - Pagter, Marijn de de
  23:12:25 - 23:12:19 - Dijksma, Sharon
  23:12:19 - 23:10:51 - Pagter, Marijn de de
  23:11:45 - 23:11:44 - Dijksma, Sharon
  23:11:42 - 23:11:40 - Dijksma, Sharon
  23:10:56 - 23:10:52 - Dijksma, Sharon
  23:10:52 - 23:10:37 - Kleinrensink, Julia
  23:10:36 - 23:10:05 - Pagter, Marijn de de
  23:10:05 - 23:10:04 - Dijksma, Sharon
  23:10:04 - 23:09:43 - Kleinrensink, Julia
  23:09:43 - 23:09:16 - Pagter, Marijn de de
  23:09:16 - 23:09:13 - Dijksma, Sharon
  23:09:14 - 23:08:55 - Kleinrensink, Julia
  23:08:55 - 23:08:30 - Pagter, Marijn de de
  23:08:28 - 23:08:27 - Dijksma, Sharon
  23:08:26 - 23:05:50 - Pagter, Marijn de de
  23:07:22 - 23:07:21 - Dijksma, Sharon
  23:06:46 - 23:06:44 - Dijksma, Sharon
  23:05:51 - 23:05:48 - Dijksma, Sharon
  23:05:46 - 23:05:44 - Dijksma, Sharon
  23:05:44 - 23:05:18 - Kleinrensink, Julia
  23:05:17 - 23:05:13 - Pagter, Marijn de de
  23:05:10 - 23:05:10 - Dijksma, Sharon
  23:05:09 - 23:04:51 - Kleinrensink, Julia
  23:04:50 - 23:04:12 - Pagter, Marijn de de
  23:04:11 - 23:04:09 - Dijksma, Sharon
  23:04:09 - 23:03:58 - Zwinkels, Jantine
  23:03:58 - 23:03:57 - Dijksma, Sharon
  23:03:56 - 23:03:47 - Zweth, Rick van der van der
  23:03:47 - 23:03:08 - Pagter, Marijn de de
  23:03:08 - 23:02:35 - Zweth, Rick van der van der
  23:03:07 - 23:03:07 - Dijksma, Sharon
  23:02:38 - 23:02:05 - Pagter, Marijn de de
  23:02:05 - 23:02:04 - Dijksma, Sharon
  23:02:05 - 23:01:42 - Zweth, Rick van der van der
  23:01:50 - 23:01:33 - Pagter, Marijn de de
  23:01:32 - 23:00:47 - Pagter, Marijn de de
  23:01:28 - 23:01:27 - Dijksma, Sharon
  23:00:46 - 23:00:39 - Dijksma, Sharon
  23:00:13 - 22:32:51 - Kleinrensink, Julia
  22:59:14 - 22:59:12 - Dijksma, Sharon
  22:58:51 - 22:58:49 - Dijksma, Sharon
  22:58:47 - 22:57:18 - Zwinkels, Jantine
  22:57:19 - 22:57:17 - Dijksma, Sharon
  22:56:37 - 22:56:33 - Dijksma, Sharon
  22:56:34 - 22:56:10 - Zwinkels, Jantine
  22:56:11 - 22:56:10 - Dijksma, Sharon
  22:55:41 - 22:55:38 - Dijksma, Sharon
  22:55:38 - 22:55:02 - Zwinkels, Jantine
  22:55:01 - 22:55:01 - Dijksma, Sharon
  22:54:29 - 22:54:23 - Dijksma, Sharon
  22:54:22 - 22:54:21 - Dijksma, Sharon
  22:54:21 - 22:53:58 - Zwinkels, Jantine
  22:53:59 - 22:52:37 - Dijksma, Sharon
  22:52:37 - 22:51:41 - Hessel, Yvonne
  22:51:53 - 22:51:50 - Dijksma, Sharon
  22:51:41 - 22:51:39 - Dijksma, Sharon
  22:51:09 - 22:51:08 - Dijksma, Sharon
  22:51:07 - 22:50:16 - Hessel, Yvonne
  22:50:18 - 22:50:09 - Dijksma, Sharon
  22:49:55 - 22:49:53 - Dijksma, Sharon
  22:49:52 - 22:49:36 - Nolten, Stevie
  22:49:36 - 22:49:31 - Dijksma, Sharon
  22:49:31 - 22:48:47 - Graaf, Rik van der van der
  22:48:41 - 22:48:40 - Dijksma, Sharon
  22:48:40 - 22:47:58 - Pagter, Marijn de de
  22:47:17 - 22:46:49 - Dijksma, Sharon
  22:45:13 - 22:45:12 - Dijksma, Sharon
  22:45:11 - 22:44:58 - Heuven, Maarten van van
  22:44:35 - 22:44:34 - Dijksma, Sharon
  22:44:35 - 22:44:16 - Heuven, Maarten van van
  22:43:50 - 22:43:49 - Dijksma, Sharon
  22:43:50 - 22:43:30 - Heuven, Maarten van van
  22:43:03 - 22:43:02 - Dijksma, Sharon
  22:43:01 - 22:42:50 - Dijkstra, Gert
  22:42:34 - 22:42:33 - Dijksma, Sharon
  22:42:33 - 22:42:14 - Dijkstra, Gert
  22:41:18 - 22:41:15 - Dijksma, Sharon
  22:41:13 - 22:41:12 - Dijksma, Sharon
  22:41:05 - 22:41:04 - Dijksma, Sharon
  22:41:04 - 22:40:45 - Heuven, Maarten van van
  22:40:21 - 22:40:20 - Dijksma, Sharon
  22:40:20 - 22:40:10 - Heuven, Maarten van van
  22:37:28 - 22:37:23 - Dijksma, Sharon
  22:37:24 - 22:37:09 - Pagter, Marijn de de
  22:36:50 - 22:36:42 - Pagter, Marijn de de
  22:36:48 - 22:36:48 - Dijksma, Sharon
  22:36:19 - 22:36:17 - Dijksma, Sharon
  22:36:18 - 22:35:59 - Pagter, Marijn de de
  22:34:41 - 22:34:39 - Dijksma, Sharon
  22:32:51 - 22:32:27 - Dijksma, Sharon
  22:32:25 - 22:32:23 - Dijksma, Sharon
  22:32:12 - 22:31:56 - Zwinkels, Jantine
  22:31:55 - 22:31:53 - Dijksma, Sharon
  22:31:53 - 22:31:49 - Zwinkels, Jantine
  22:31:48 - 22:31:46 - Dijksma, Sharon
  22:31:36 - 22:30:44 - Zwinkels, Jantine
  22:30:45 - 22:30:42 - Dijksma, Sharon
  22:30:38 - 22:29:14 - Zwinkels, Jantine
  22:30:13 - 22:30:12 - Dijksma, Sharon
  22:29:37 - 22:29:37 - Dijksma, Sharon
  22:29:34 - 22:29:31 - Dijksma, Sharon
  22:29:26 - 22:29:24 - Dijksma, Sharon
  22:29:16 - 22:29:04 - Dijksma, Sharon
  22:29:03 - 22:28:56 - Dijksma, Sharon
  22:28:57 - 22:28:25 - Koning, Maarten
  22:28:27 - 22:28:24 - Dijksma, Sharon
  22:28:23 - 22:27:49 - Zwinkels, Jantine
  22:27:49 - 22:27:48 - Dijksma, Sharon
  22:27:48 - 22:27:24 - Koning, Maarten
  22:27:36 - 22:27:36 - Zwinkels, Jantine
  22:27:23 - 22:27:23 - Dijksma, Sharon
  22:27:22 - 22:26:47 - Zwinkels, Jantine
  22:26:47 - 22:26:46 - Dijksma, Sharon
  22:26:46 - 22:26:29 - Koning, Maarten
  22:26:27 - 22:26:26 - Dijksma, Sharon
  22:26:24 - 22:26:13 - Zwinkels, Jantine
  22:26:21 - 22:26:13 - Dijksma, Sharon
  22:26:14 - 22:26:02 - Zweth, Rick van der van der
  22:26:01 - 22:25:40 - Zwinkels, Jantine
  22:25:39 - 22:25:39 - Dijksma, Sharon
  22:25:39 - 22:25:26 - Zweth, Rick van der van der
  22:25:23 - 22:25:23 - Dijksma, Sharon
  22:25:15 - 22:22:27 - Zwinkels, Jantine
  22:24:46 - 22:24:45 - Dijksma, Sharon
  22:24:07 - 22:24:06 - Dijksma, Sharon
  22:23:37 - 22:23:35 - Dijksma, Sharon
  22:23:20 - 22:23:18 - Dijksma, Sharon
  22:22:55 - 22:22:54 - Dijksma, Sharon
  22:22:35 - 22:22:33 - Dijksma, Sharon
  22:22:27 - 22:22:18 - Dijksma, Sharon
  22:22:23 - 22:21:56 - Graaf, Rik van der van der
  22:21:55 - 22:20:40 - Zwinkels, Jantine
  22:21:03 - 22:21:01 - Dijksma, Sharon
  22:20:47 - 22:20:34 - Dijksma, Sharon
  22:20:22 - 22:00:51 - Koning, Maarten
  22:19:19 - 22:19:17 - Dijksma, Sharon
  22:19:17 - 22:19:00 - Heuven, Maarten van van
  22:18:29 - 22:18:08 - Heuven, Maarten van van
  22:18:07 - 22:18:06 - Dijksma, Sharon
  22:17:45 - 22:17:43 - Dijksma, Sharon
  22:17:44 - 22:17:20 - Heuven, Maarten van van
  22:17:06 - 22:17:05 - Dijksma, Sharon
  22:15:56 - 22:15:51 - Dijksma, Sharon
  22:15:51 - 22:15:45 - Heuven, Maarten van van
  22:15:30 - 22:15:30 - Dijksma, Sharon
  22:15:29 - 22:15:20 - Heuven, Maarten van van
  22:14:55 - 22:14:53 - Dijksma, Sharon
  22:14:55 - 22:14:41 - Heuven, Maarten van van
  22:14:31 - 22:14:30 - Dijksma, Sharon
  22:14:29 - 22:14:25 - Dijksma, Sharon
  22:12:52 - 22:12:49 - Dijksma, Sharon
  22:10:09 - 22:10:06 - Dijksma, Sharon
  22:09:19 - 22:09:17 - Dijksma, Sharon
  22:08:26 - 22:08:22 - Dijksma, Sharon
  22:08:22 - 22:08:04 - Pagter, Marijn de de
  22:07:45 - 22:07:44 - Dijksma, Sharon
  22:07:45 - 22:07:34 - Pagter, Marijn de de
  22:06:57 - 22:06:56 - Dijksma, Sharon
  22:05:28 - 22:05:25 - Dijksma, Sharon
  22:05:24 - 22:05:06 - Kleinrensink, Julia
  22:04:33 - 22:04:33 - Dijksma, Sharon
  22:04:32 - 22:04:10 - Kleinrensink, Julia
  22:03:54 - 22:03:53 - Dijksma, Sharon
  22:03:19 - 22:03:17 - Dijksma, Sharon
  22:03:17 - 22:03:05 - Pagter, Marijn de de
  22:02:14 - 22:02:13 - Dijksma, Sharon
  22:02:13 - 22:02:02 - Pagter, Marijn de de
  22:01:34 - 22:01:32 - Dijksma, Sharon
  22:01:33 - 22:01:27 - Pagter, Marijn de de
  22:00:59 - 22:00:59 - Dijksma, Sharon
  22:00:57 - 22:00:45 - Dijksma, Sharon
  22:00:37 - 21:54:09 - Heuven, Maarten van van
  21:57:03 - 21:57:01 - Dijksma, Sharon
  21:56:28 - 21:56:26 - Dijksma, Sharon
  21:55:48 - 21:55:46 - Dijksma, Sharon
  21:55:07 - 21:55:06 - Dijksma, Sharon
  21:54:13 - 21:54:11 - Dijksma, Sharon
  21:54:09 - 21:54:08 - Dijksma, Sharon
  21:54:08 - 21:54:01 - Graaf, Rik van der van der
  21:54:00 - 21:53:47 - Heuven, Maarten van van
  21:53:46 - 21:53:20 - Heuven, Maarten van van
  21:53:19 - 21:53:11 - Dijksma, Sharon
  21:52:57 - 21:49:58 - Zweth, Rick van der van der
  21:50:03 - 21:50:02 - Dijksma, Sharon
  21:50:01 - 21:49:52 - Dijkstra, Gert
  21:49:52 - 21:49:18 - Zweth, Rick van der van der
  21:49:18 - 21:49:17 - Dijksma, Sharon
  21:49:17 - 21:49:06 - Dijkstra, Gert
  21:49:05 - 21:48:41 - Zweth, Rick van der van der
  21:48:41 - 21:48:39 - Dijksma, Sharon
  21:48:40 - 21:48:35 - Dijkstra, Gert
  21:48:35 - 21:48:33 - Dijksma, Sharon
  21:48:34 - 21:48:19 - Zweth, Rick van der van der
  21:48:20 - 21:48:18 - Dijksma, Sharon
  21:48:19 - 21:48:10 - Sungur, Mahmut
  21:48:09 - 21:47:42 - Zweth, Rick van der van der
  21:47:43 - 21:47:41 - Dijksma, Sharon
  21:47:42 - 21:47:28 - Sungur, Mahmut
  21:47:27 - 21:47:02 - Zweth, Rick van der van der
  21:47:27 - 21:47:27 - Dijksma, Sharon
  21:47:01 - 21:46:59 - Dijksma, Sharon
  21:47:00 - 21:46:42 - Sungur, Mahmut
  21:46:41 - 21:46:18 - Zweth, Rick van der van der
  21:46:20 - 21:46:19 - Dijksma, Sharon
  21:46:18 - 21:46:01 - Pagter, Marijn de de
  21:46:00 - 21:45:04 - Zweth, Rick van der van der
  21:45:34 - 21:44:40 - Pagter, Marijn de de
  21:45:04 - 21:45:02 - Dijksma, Sharon
  21:44:50 - 21:44:03 - Zweth, Rick van der van der
  21:44:31 - 21:43:48 - Pagter, Marijn de de
  21:44:04 - 21:44:02 - Dijksma, Sharon
  21:43:49 - 21:43:17 - Zweth, Rick van der van der
  21:43:18 - 21:43:15 - Dijksma, Sharon
  21:43:14 - 21:42:26 - Zweth, Rick van der van der
  21:42:29 - 21:42:26 - Dijksma, Sharon
  21:42:26 - 21:41:46 - Sungur, Mahmut
  21:41:45 - 21:41:08 - Zweth, Rick van der van der
  21:41:09 - 21:41:08 - Dijksma, Sharon
  21:41:08 - 21:40:54 - Sungur, Mahmut
  21:40:54 - 21:40:21 - Zweth, Rick van der van der
  21:40:21 - 21:40:19 - Dijksma, Sharon
  21:40:20 - 21:39:58 - Sungur, Mahmut
  21:39:57 - 21:38:37 - Zweth, Rick van der van der
  21:39:25 - 21:39:25 - Dijksma, Sharon
  21:38:37 - 21:38:34 - Dijksma, Sharon
  21:38:35 - 21:38:24 - Graaf, Rik van der van der
  21:38:23 - 21:38:20 - Zweth, Rick van der van der
  21:38:18 - 21:38:18 - Dijksma, Sharon
  21:38:13 - 21:37:24 - Zweth, Rick van der van der
  21:37:29 - 21:37:25 - Dijksma, Sharon
  21:37:23 - 21:37:21 - Dijksma, Sharon
  21:37:21 - 21:37:06 - Graaf, Rik van der van der
  21:37:07 - 21:36:37 - Zweth, Rick van der van der
  21:36:36 - 21:36:35 - Dijksma, Sharon
  21:36:35 - 21:32:46 - Zweth, Rick van der van der
  21:36:01 - 21:35:59 - Dijksma, Sharon
  21:35:05 - 21:35:03 - Dijksma, Sharon
  21:33:51 - 21:33:48 - Dijksma, Sharon
  21:33:48 - 21:33:25 -
  21:32:48 - 21:32:45 - Dijksma, Sharon
  21:32:46 - 21:32:22 -
  21:32:22 - 21:31:53 - Zweth, Rick van der van der
  21:31:54 - 21:31:52 - Dijksma, Sharon
  21:31:52 - 21:31:41 -
  21:31:41 - 21:31:14 - Zweth, Rick van der van der
  21:31:14 - 21:31:13 - Dijksma, Sharon
  21:31:12 - 21:30:50 - Kleinrensink, Julia
  21:30:50 - 21:30:08 - Zweth, Rick van der van der
  21:30:07 - 21:30:06 - Dijksma, Sharon
  21:30:06 - 21:29:40 - Kleinrensink, Julia
  21:29:40 - 21:29:06 - Zweth, Rick van der van der
  21:29:07 - 21:29:05 - Dijksma, Sharon
  21:29:06 - 21:28:45 - Kleinrensink, Julia
  21:28:46 - 21:28:16 - Zweth, Rick van der van der
  21:28:17 - 21:28:16 - Dijksma, Sharon
  21:28:16 - 21:27:22 - Koning, Maarten
  21:27:22 - 21:26:48 - Zweth, Rick van der van der
  21:26:50 - 21:26:47 - Dijksma, Sharon
  21:26:47 - 21:26:27 - Koning, Maarten
  21:26:27 - 21:25:48 - Zweth, Rick van der van der
  21:25:48 - 21:25:46 - Dijksma, Sharon
  21:25:47 - 21:25:15 - Koning, Maarten
  21:25:16 - 21:24:21 - Zweth, Rick van der van der
  21:25:07 - 21:25:01 - Dijksma, Sharon
  21:24:20 - 21:24:09 - Dijksma, Sharon
  21:24:16 - 21:24:10 - Zweth, Rick van der van der
  21:24:11 - 21:23:45 - Koning, Maarten
  21:23:43 - 21:23:10 - Zweth, Rick van der van der
  21:23:31 - 21:23:31 - Dijksma, Sharon
  21:23:11 - 21:22:57 - Dijksma, Sharon
  21:12:10 - 21:11:42 - Dijksma, Sharon
  21:11:35 - 21:05:54 - Passier, Charlotte
  21:09:17 - 21:09:15 - Dijksma, Sharon
  21:08:22 - 21:08:20 - Dijksma, Sharon
  21:07:33 - 21:07:33 - Dijksma, Sharon
  21:07:31 - 21:07:30 - Dijksma, Sharon
  21:06:02 - 21:06:00 - Dijksma, Sharon
  21:05:58 - 21:05:47 - Dijksma, Sharon
  21:05:53 - 21:05:42 - Passier, Charlotte
  21:05:30 - 21:05:29 -
  21:05:24 - 21:05:23 - Dijksma, Sharon
  21:05:20 - 21:02:35 -
  21:02:35 - 21:02:33 - Dijksma, Sharon
  21:02:33 - 21:01:34 -
  21:01:34 - 21:01:32 - Dijksma, Sharon
  21:01:32 - 21:00:19 -
  21:00:19 - 21:00:17 - Dijksma, Sharon
  21:00:10 - 20:59:01 -
  20:59:00 - 20:58:58 - Dijksma, Sharon
  20:58:57 - 20:57:40 -
  20:57:39 - 20:57:38 - Dijksma, Sharon
  20:57:37 - 20:57:27 -
  20:57:27 - 20:57:13 - Dijksma, Sharon
  20:57:00 - 20:53:23 - Graaf, Rik van der van der
  20:54:42 - 20:54:41 - Dijksma, Sharon
  20:54:37 - 20:54:36 - Dijksma, Sharon
  20:54:36 - 20:53:54 - Koning, Maarten
  20:53:23 - 20:53:22 - Dijksma, Sharon
  20:53:23 - 20:53:11 - Koning, Maarten
  20:53:10 - 20:51:30 - Graaf, Rik van der van der
  20:52:24 - 20:52:23 - Dijksma, Sharon
  20:51:32 - 20:51:28 - Dijksma, Sharon
  20:51:28 - 20:51:20 - Sungur, Mahmut
  20:51:19 - 20:51:13 - Dijksma, Sharon
  20:50:51 - 20:50:49 - Dijksma, Sharon
  20:50:46 - 20:49:53 - Nolten, Stevie
  20:49:55 - 20:49:54 - Dijksma, Sharon
  20:49:53 - 20:49:32 - Hessel, Yvonne
  20:49:33 - 20:49:15 - Dijksma, Sharon
  20:49:15 - 20:49:07 - Nolten, Stevie
  20:49:08 - 20:49:06 - Dijksma, Sharon
  20:48:59 - 20:48:47 - Nolten, Stevie
  20:48:45 - 20:48:27 - Dijksma, Sharon
  20:48:27 - 20:48:10 - Nolten, Stevie
  20:48:12 - 20:48:11 - Dijksma, Sharon
  20:48:10 - 20:47:56 - Dijksma, Sharon
  20:47:56 - 20:47:45 - Nolten, Stevie
  20:47:44 - 20:47:43 - Dijksma, Sharon
  20:47:41 - 20:45:41 - Nolten, Stevie
  20:45:49 - 20:45:48 - Dijksma, Sharon
  20:45:42 - 20:45:39 - Dijksma, Sharon
  20:45:39 - 20:45:37 - Dijksma, Sharon
  20:45:37 - 20:45:09 - Kleinrensink, Julia
  20:45:08 - 20:44:27 - Nolten, Stevie
  20:44:25 - 20:44:25 - Dijksma, Sharon
  20:44:23 - 20:43:02 - Nolten, Stevie
  20:43:07 - 20:43:03 - Dijksma, Sharon
  20:43:01 - 20:42:56 - Dijksma, Sharon
  20:42:27 - 20:37:16 - Dijkstra, Gert
  20:37:23 - 20:37:18 - Dijksma, Sharon
  20:37:17 - 20:37:10 - Dijksma, Sharon
  20:36:23 - 20:28:58 - Bos, Cees
  20:33:58 - 20:33:52 - Dijksma, Sharon
  20:33:12 - 20:33:09 - Dijksma, Sharon
  20:30:51 - 20:30:49 - Dijksma, Sharon
  20:29:24 - 20:29:22 - Dijksma, Sharon
  20:28:57 - 20:28:43 - Dijksma, Sharon
  20:28:24 - 20:25:19 - Hessel, Yvonne
  20:25:22 - 20:25:17 - Dijksma, Sharon
  20:25:16 - 20:25:09 - Zweth, Rick van der van der
  20:25:10 - 20:24:52 - Hessel, Yvonne
  20:24:59 - 20:24:58 - Dijksma, Sharon
  20:24:47 - 20:24:31 - Dijksma, Sharon
  20:24:10 - 20:17:46 - Bosch, David
  20:22:26 - 20:22:24 - Dijksma, Sharon
  20:21:29 - 20:21:26 - Dijksma, Sharon
  20:20:19 - 20:20:17 - Dijksma, Sharon
  20:19:21 - 20:19:19 - Dijksma, Sharon
  20:17:47 - 20:17:29 - Dijksma, Sharon
  18:17:32 - 18:17:30 - Zwanenberg, Pepijn
  18:17:03 - 18:16:37 - Zwanenberg, Pepijn
  18:16:18 - 18:16:17 - Zwanenberg, Pepijn
  18:16:09 - 18:12:18 - Schilderman, Susanne
  18:12:20 - 18:12:17 - Zwanenberg, Pepijn
  18:12:18 - 18:12:09 - Koning, Maarten
  18:12:09 - 18:12:08 - Zwanenberg, Pepijn
  18:12:08 - 18:11:42 - Schilderman, Susanne
  18:11:44 - 18:11:41 - Zwanenberg, Pepijn
  18:11:40 - 18:11:07 - Hessel, Yvonne
  18:11:06 - 18:11:05 - Zwanenberg, Pepijn
  18:11:06 - 18:10:48 - Schilderman, Susanne
  18:10:50 - 18:10:47 - Zwanenberg, Pepijn
  18:10:48 - 18:10:25 - Zwinkels, Jantine
  18:10:26 - 18:10:25 - Zwanenberg, Pepijn
  18:10:25 - 18:10:05 - Schilderman, Susanne
  18:10:05 - 18:10:03 - Zwanenberg, Pepijn
  18:10:04 - 18:08:45 - Schilderman, Susanne
  18:08:51 - 18:08:45 - Zwanenberg, Pepijn
  18:08:47 - 18:08:20 - Ramaker, Margreet
  18:08:21 - 18:08:20 - Zwanenberg, Pepijn
  18:08:20 - 18:07:34 - Schilderman, Susanne
  18:07:35 - 18:07:34 - Zwanenberg, Pepijn
  18:07:34 - 18:07:26 - Ramaker, Margreet
  18:07:26 - 18:07:25 - Zwanenberg, Pepijn
  18:07:25 - 18:06:50 - Schilderman, Susanne
  18:06:52 - 18:06:50 - Zwanenberg, Pepijn
  18:06:51 - 18:06:20 - Ramaker, Margreet
  18:06:19 - 18:06:18 - Zwanenberg, Pepijn
  18:06:18 - 18:03:58 - Schilderman, Susanne
  18:05:56 - 18:05:54 - Zwanenberg, Pepijn
  18:03:59 - 18:03:58 - Zwanenberg, Pepijn
  18:03:58 - 18:03:45 - Kleinrensink, Julia
  18:03:45 - 18:03:44 - Zwanenberg, Pepijn
  18:03:43 - 18:02:47 - Schilderman, Susanne
  18:02:48 - 18:02:47 - Zwanenberg, Pepijn
  18:02:47 - 18:02:25 - Steeg, Bert van van
  18:02:25 - 18:02:24 - Zwanenberg, Pepijn
  18:02:24 - 18:01:35 - Schilderman, Susanne
  18:01:36 - 18:01:36 - Zwanenberg, Pepijn
  18:01:36 - 18:01:12 - Steeg, Bert van van
  18:01:08 - 18:01:08 - Zwanenberg, Pepijn
  18:01:07 - 17:59:40 - Schilderman, Susanne
  17:59:40 - 17:59:33 - Zwanenberg, Pepijn
  17:59:37 - 17:59:34 - Schilderman, Susanne
  17:59:33 - 17:59:01 - Koning, Maarten
  17:59:01 - 17:59:00 - Zwanenberg, Pepijn
  17:59:00 - 17:58:08 - Schilderman, Susanne
  17:58:10 - 17:58:09 - Zwanenberg, Pepijn
  17:58:08 - 17:57:45 - Koning, Maarten
  17:57:45 - 17:57:38 - Zwanenberg, Pepijn
  17:57:43 - 17:57:38 - Koning, Maarten
  17:57:37 - 17:52:33 - Schilderman, Susanne
  17:52:34 - 17:52:33 - Zwanenberg, Pepijn
  17:52:33 - 17:52:22 - Heuven, Maarten van van
  17:52:22 - 17:52:21 - Zwanenberg, Pepijn
  17:52:21 - 17:51:59 - Schilderman, Susanne
  17:52:00 - 17:51:59 - Zwanenberg, Pepijn
  17:51:59 - 17:51:45 - Heuven, Maarten van van
  17:51:44 - 17:51:44 - Zwanenberg, Pepijn
  17:51:44 - 17:50:40 - Schilderman, Susanne
  17:50:41 - 17:50:39 - Zwanenberg, Pepijn
  17:50:39 - 17:50:35 -
  17:50:35 - 17:50:34 - Zwanenberg, Pepijn
  17:50:34 - 17:49:52 - Schilderman, Susanne
  17:49:56 - 17:49:51 - Zwanenberg, Pepijn
  17:49:52 - 17:49:42 -
  17:49:42 - 17:49:41 - Zwanenberg, Pepijn
  17:49:41 - 17:49:12 - Schilderman, Susanne
  17:49:14 - 17:49:11 - Zwanenberg, Pepijn
  17:49:11 - 17:48:53 -
  17:48:53 - 17:48:52 - Zwanenberg, Pepijn
  17:48:52 - 17:47:21 - Schilderman, Susanne
  17:48:32 - 17:48:31 - Zwanenberg, Pepijn
  17:47:21 - 17:47:16 - Zwanenberg, Pepijn
  17:46:57 - 17:46:56 - Zwanenberg, Pepijn
  17:46:52 - 17:45:22 - Hooijdonk, Lot van van
  17:45:26 - 17:45:23 - Zwanenberg, Pepijn
  17:45:22 - 17:45:08 - Zwinkels, Jantine
  17:45:11 - 17:45:07 - Zwanenberg, Pepijn
  17:45:06 - 17:43:32 - Hooijdonk, Lot van van
  17:44:44 - 17:44:43 - Zwanenberg, Pepijn
  17:44:43 - 17:44:20 - Zwinkels, Jantine
  17:44:20 - 17:44:19 - Zwanenberg, Pepijn
  17:43:53 - 17:43:53 - Zwanenberg, Pepijn
  17:43:52 - 17:43:23 - Zwinkels, Jantine
  17:43:22 - 17:43:22 - Zwanenberg, Pepijn
  17:43:22 - 17:42:40 - Hooijdonk, Lot van van
  17:42:41 - 17:42:17 - Zwanenberg, Pepijn
  17:42:18 - 17:42:12 - Zwinkels, Jantine
  17:42:11 - 17:42:09 - Zwanenberg, Pepijn
  17:42:09 - 17:36:19 - Hooijdonk, Lot van van
  17:41:59 - 17:41:58 - Zwanenberg, Pepijn
  17:38:28 - 17:38:27 - Zwanenberg, Pepijn
  17:38:28 - 17:38:19 - Bosch, David
  17:38:18 - 17:38:18 - Zwanenberg, Pepijn
  17:37:58 - 17:37:57 - Zwanenberg, Pepijn
  17:37:57 - 17:37:41 - Bosch, David
  17:37:41 - 17:37:40 - Zwanenberg, Pepijn
  17:36:27 - 17:36:25 - Zwanenberg, Pepijn
  17:36:26 - 17:35:58 - Hoonte, Gertjan te te
  17:35:57 - 17:35:56 - Zwanenberg, Pepijn
  17:35:57 - 17:35:31 - Hooijdonk, Lot van van
  17:35:32 - 17:35:31 - Zwanenberg, Pepijn
  17:35:31 - 17:35:26 - Hoonte, Gertjan te te
  17:35:26 - 17:35:25 - Zwanenberg, Pepijn
  17:35:24 - 17:34:47 - Hooijdonk, Lot van van
  17:34:48 - 17:34:47 - Zwanenberg, Pepijn
  17:34:47 - 17:34:32 - Hoonte, Gertjan te te
  17:34:31 - 17:34:31 - Zwanenberg, Pepijn
  17:34:30 - 17:33:55 - Hooijdonk, Lot van van
  17:34:15 - 17:34:15 - Zwanenberg, Pepijn
  17:33:56 - 17:33:50 - Zwanenberg, Pepijn
  17:33:39 - 17:33:38 - Zwanenberg, Pepijn
  17:33:37 - 17:31:25 - Eerenberg, Eelco
  17:31:27 - 17:31:25 - Zwanenberg, Pepijn
  17:31:26 - 17:31:00 - Vries, Louise de de
  17:30:59 - 17:30:58 - Zwanenberg, Pepijn
  17:30:57 - 17:30:35 - Eerenberg, Eelco
  17:30:37 - 17:30:36 - Zwanenberg, Pepijn
  17:30:35 - 17:30:25 - Vries, Louise de de
  17:30:25 - 17:30:24 - Zwanenberg, Pepijn
  17:30:23 - 17:29:45 - Eerenberg, Eelco
  17:29:47 - 17:29:45 - Zwanenberg, Pepijn
  17:29:45 - 17:29:22 - Stellinga, Hessel
  17:29:22 - 17:29:21 - Zwanenberg, Pepijn
  17:29:20 - 17:28:47 - Eerenberg, Eelco
  17:28:49 - 17:28:48 - Zwanenberg, Pepijn
  17:28:47 - 17:28:43 - Stellinga, Hessel
  17:28:42 - 17:28:42 - Zwanenberg, Pepijn
  17:28:41 - 17:26:55 - Eerenberg, Eelco
  17:28:16 - 17:28:14 - Zwanenberg, Pepijn
  17:26:57 - 17:26:55 - Zwanenberg, Pepijn
  17:26:56 - 17:26:28 - Maas, Ruud
  17:26:30 - 17:26:28 - Zwanenberg, Pepijn
  17:26:28 - 17:25:17 - Eerenberg, Eelco
  17:25:16 - 17:25:11 - Zwanenberg, Pepijn
  17:24:56 - 17:24:55 - Zwanenberg, Pepijn
  17:24:22 - 17:24:19 - Zwanenberg, Pepijn
  17:24:19 - 17:24:17 - Stellinga, Hessel
  17:24:15 - 17:24:15 - Zwanenberg, Pepijn
  17:24:15 - 17:24:02 - Vries, Dennis de de
  17:24:04 - 17:24:02 - Zwanenberg, Pepijn
  17:24:03 - 17:24:01 - Stellinga, Hessel
  17:24:00 - 17:23:47 - Vries, Dennis de de
  17:24:00 - 17:23:59 - Zwanenberg, Pepijn
  17:23:47 - 17:23:46 - Zwanenberg, Pepijn
  17:23:46 - 17:23:43 - Stellinga, Hessel
  17:23:43 - 17:23:41 - Zwanenberg, Pepijn
  17:23:42 - 17:21:15 - Vries, Dennis de de
  17:21:16 - 17:21:14 - Zwanenberg, Pepijn
  17:21:14 - 17:20:50 - Zweth, Rick van der van der
  17:20:50 - 17:20:50 - Zwanenberg, Pepijn
  17:20:49 - 17:20:30 - Vries, Dennis de de
  17:20:31 - 17:20:28 - Zwanenberg, Pepijn
  17:20:28 - 17:17:47 - Vries, Dennis de de
  17:17:49 - 17:17:47 - Zwanenberg, Pepijn
  17:17:46 - 17:17:30 - Oudejans, Annemarijn
  17:17:29 - 17:17:29 - Zwanenberg, Pepijn
  17:17:28 - 17:15:15 - Vries, Dennis de de
  17:17:09 - 17:17:08 - Zwanenberg, Pepijn
  17:15:15 - 17:15:14 - Zwanenberg, Pepijn
  17:15:13 - 17:14:59 - Meerding, Tess
  17:14:59 - 17:14:58 - Zwanenberg, Pepijn
  17:14:58 - 17:14:17 - Vries, Dennis de de
  17:14:17 - 17:14:16 - Zwanenberg, Pepijn
  17:14:16 - 17:13:49 - Meerding, Tess
  17:13:50 - 17:13:49 - Zwanenberg, Pepijn
  17:13:49 - 17:12:55 - Vries, Dennis de de
  17:12:55 - 17:12:53 - Zwanenberg, Pepijn
  17:12:54 - 17:12:43 - Koning, Maarten
  17:12:44 - 17:12:43 - Zwanenberg, Pepijn
  17:12:42 - 17:12:39 - Vries, Dennis de de
  17:12:37 - 17:12:32 - Zwanenberg, Pepijn
  17:12:36 - 17:12:34 - Vries, Dennis de de
  17:12:33 - 17:12:30 - Sungur, Mahmut
  17:12:30 - 17:12:11 - Vries, Dennis de de
  17:12:30 - 17:12:29 - Zwanenberg, Pepijn
  17:12:10 - 17:12:07 - Zwanenberg, Pepijn
  17:12:07 - 17:12:00 - Dijkstra, Gert
  17:12:01 - 17:12:00 - Zwanenberg, Pepijn
  17:12:00 - 17:11:52 - Vries, Dennis de de
  17:11:51 - 17:11:45 - Zwanenberg, Pepijn
  17:11:23 - 17:11:22 - Zwanenberg, Pepijn
  17:11:15 - 17:08:58 - Oosters, Eva
  17:09:04 - 17:09:03 - Zwanenberg, Pepijn
  17:09:04 - 17:08:53 - Steeg, Bert van van
  17:08:52 - 17:08:23 - Oosters, Eva
  17:08:52 - 17:08:52 - Zwanenberg, Pepijn
  17:08:24 - 17:08:23 - Zwanenberg, Pepijn
  17:08:23 - 17:08:11 - Steeg, Bert van van
  17:08:11 - 17:08:10 - Zwanenberg, Pepijn
  17:08:10 - 17:06:30 - Oosters, Eva
  17:06:30 - 17:06:29 - Zwanenberg, Pepijn
  17:06:29 - 17:06:28 - Heuven, Maarten van van
  17:06:27 - 17:06:25 - Zwanenberg, Pepijn
  17:06:21 - 17:06:03 - Oosters, Eva
  17:06:02 - 17:06:00 - Zwanenberg, Pepijn
  17:05:59 - 17:04:54 - Oosters, Eva
  17:05:58 - 17:05:57 - Zwanenberg, Pepijn
  17:04:54 - 17:04:53 - Zwanenberg, Pepijn
  17:04:53 - 17:04:28 - Dijkstra, Gert
  17:04:28 - 17:04:27 - Zwanenberg, Pepijn
  17:04:27 - 17:03:25 - Oosters, Eva
  17:03:27 - 17:03:23 - Zwanenberg, Pepijn
  17:03:25 - 17:03:12 - Graaf, Rik van der van der
  17:03:13 - 17:03:12 - Zwanenberg, Pepijn
  17:03:12 - 17:01:42 - Oosters, Eva
  17:01:43 - 17:01:41 - Zwanenberg, Pepijn
  17:01:41 - 17:01:37 - Bosch, David
  17:01:37 - 17:01:36 - Zwanenberg, Pepijn
  17:01:35 - 17:01:09 - Oosters, Eva
  17:01:09 - 17:00:58 - Zwanenberg, Pepijn
  17:00:55 - 16:59:44 - Hooijdonk, Lot van van
  16:59:44 - 16:59:43 - Zwanenberg, Pepijn
  16:59:43 - 16:59:07 - Raaijmakers, Ilse
  16:59:07 - 16:59:06 - Zwanenberg, Pepijn
  16:59:06 - 16:58:15 - Hooijdonk, Lot van van
  16:58:15 - 16:58:14 - Zwanenberg, Pepijn
  16:58:14 - 16:58:00 - Raaijmakers, Ilse
  16:58:00 - 16:57:59 - Zwanenberg, Pepijn
  16:57:59 - 16:57:53 - Hooijdonk, Lot van van
  16:57:51 - 16:57:47 - Zwanenberg, Pepijn
  16:57:36 - 16:57:35 - Zwanenberg, Pepijn
  16:57:30 - 16:52:10 - Streefland, Rachel
  16:52:11 - 16:52:10 - Zwanenberg, Pepijn
  16:52:09 - 16:51:34 - Nolten, Stevie
  16:51:34 - 16:51:33 - Zwanenberg, Pepijn
  16:51:34 - 16:50:54 - Streefland, Rachel
  16:50:55 - 16:50:54 - Zwanenberg, Pepijn
  16:50:53 - 16:50:22 - Nolten, Stevie
  16:50:22 - 16:50:21 - Zwanenberg, Pepijn
  16:50:20 - 16:49:45 - Streefland, Rachel
  16:49:45 - 16:49:44 - Zwanenberg, Pepijn
  16:49:44 - 16:49:37 - Nolten, Stevie
  16:49:38 - 16:49:35 - Zwanenberg, Pepijn
  16:49:37 - 16:49:00 - Streefland, Rachel
  16:49:01 - 16:48:59 - Zwanenberg, Pepijn
  16:48:59 - 16:48:09 - Sungur, Mahmut
  16:48:09 - 16:48:08 - Zwanenberg, Pepijn
  16:48:08 - 16:47:39 - Streefland, Rachel
  16:47:40 - 16:47:39 - Zwanenberg, Pepijn
  16:47:39 - 16:47:23 - Sungur, Mahmut
  16:47:23 - 16:47:22 - Zwanenberg, Pepijn
  16:47:22 - 16:46:47 - Streefland, Rachel
  16:46:45 - 16:46:44 - Zwanenberg, Pepijn
  16:46:44 - 16:46:25 - Dijkstra, Gert
  16:46:25 - 16:46:24 - Zwanenberg, Pepijn
  16:46:24 - 16:45:40 - Streefland, Rachel
  16:45:40 - 16:45:39 - Zwanenberg, Pepijn
  16:45:39 - 16:44:48 - Nolten, Stevie
  16:44:49 - 16:44:48 - Zwanenberg, Pepijn
  16:44:49 - 16:43:33 - Streefland, Rachel
  16:43:33 - 16:43:31 - Zwanenberg, Pepijn
  16:43:30 - 16:43:29 - Zwanenberg, Pepijn
  16:43:29 - 16:42:53 - Sungur, Mahmut
  16:42:54 - 16:42:52 - Zwanenberg, Pepijn
  16:42:52 - 16:42:26 - Streefland, Rachel
  16:42:24 - 16:42:23 - Zwanenberg, Pepijn
  16:42:21 - 16:42:20 - Streefland, Rachel
  16:42:20 - 16:42:16 - Zwanenberg, Pepijn
  16:42:02 - 16:42:01 - Zwanenberg, Pepijn
  16:41:59 - 16:21:03 - Voortman, Linda
  16:41:26 - 16:41:25 - Zwanenberg, Pepijn
  16:41:24 - 16:41:12 - Al-Saqaff, Mariam
  16:41:12 - 16:41:12 - Zwanenberg, Pepijn
  16:39:37 - 16:39:36 - Zwanenberg, Pepijn
  16:39:36 - 16:39:19 - Kleinrensink, Julia
  16:38:42 - 16:38:37 - Zwanenberg, Pepijn
  16:38:38 - 16:38:23 - Heuven, Maarten van van
  16:38:31 - 16:38:31 - Zwanenberg, Pepijn
  16:37:58 - 16:37:57 - Zwanenberg, Pepijn
  16:37:57 - 16:37:51 - Heuven, Maarten van van
  16:37:50 - 16:37:49 - Zwanenberg, Pepijn
  16:37:43 - 16:37:43 - Zwanenberg, Pepijn
  16:34:19 - 16:34:18 - Zwanenberg, Pepijn
  16:34:18 - 16:33:58 - Passier, Charlotte
  16:33:39 - 16:33:39 - Zwanenberg, Pepijn
  16:31:34 - 16:31:33 - Zwanenberg, Pepijn
  16:31:32 - 16:31:19 - Dijkstra, Gert
  16:31:19 - 16:31:18 - Zwanenberg, Pepijn
  16:30:55 - 16:30:54 - Zwanenberg, Pepijn
  16:30:53 - 16:30:34 - Kleinrensink, Julia
  16:30:17 - 16:30:15 - Zwanenberg, Pepijn
  16:30:15 - 16:29:53 - Oudejans, Annemarijn
  16:29:52 - 16:29:50 - Zwanenberg, Pepijn
  16:29:14 - 16:29:13 - Zwanenberg, Pepijn
  16:28:21 - 16:28:20 - Zwanenberg, Pepijn
  16:28:20 - 16:27:31 - Nolten, Stevie
  16:27:30 - 16:27:29 - Zwanenberg, Pepijn
  16:26:56 - 16:26:54 - Zwanenberg, Pepijn
  16:26:53 - 16:26:30 - Graaf, Rik van der van der
  16:25:51 - 16:25:50 - Zwanenberg, Pepijn
  16:25:50 - 16:25:22 - Graaf, Rik van der van der
  16:23:51 - 16:23:50 - Zwanenberg, Pepijn
  16:23:50 - 16:23:26 - Dijkstra, Gert
  16:23:25 - 16:23:25 - Zwanenberg, Pepijn
  16:23:02 - 16:23:00 - Zwanenberg, Pepijn
  16:23:01 - 16:22:39 - Sungur, Mahmut
  16:22:14 - 16:22:11 - Zwanenberg, Pepijn
  16:22:12 - 16:21:45 - Sungur, Mahmut
  16:21:44 - 16:21:44 - Zwanenberg, Pepijn
  16:21:36 - 16:21:24 - Zwanenberg, Pepijn
  16:21:27 - 16:21:12 - Oudejans, Annemarijn
  16:21:12 - 16:21:09 - Zwanenberg, Pepijn
  16:21:04 - 16:20:59 - Zwanenberg, Pepijn
  16:20:43 - 16:20:42 - Zwanenberg, Pepijn
  16:20:43 - 16:13:46 - Dijksma, S.A.M.
  16:13:46 - 16:13:44 - Zwanenberg, Pepijn
  16:13:43 - 16:13:12 - Maas, Ruud
  16:13:11 - 16:13:11 - Zwanenberg, Pepijn
  16:13:11 - 16:12:43 - Dijksma, S.A.M.
  16:12:44 - 16:12:43 - Zwanenberg, Pepijn
  16:12:43 - 16:12:39 - Maas, Ruud
  16:12:39 - 16:12:38 - Zwanenberg, Pepijn
  16:12:37 - 16:11:39 - Dijksma, S.A.M.
  16:11:40 - 16:11:39 - Zwanenberg, Pepijn
  16:11:39 - 16:11:33 - Maas, Ruud
  16:11:35 - 16:11:33 - Zwanenberg, Pepijn
  16:11:34 - 16:08:32 - Dijksma, S.A.M.
  16:08:34 - 16:08:32 - Zwanenberg, Pepijn
  16:08:33 - 16:08:21 - Bosch, David
  16:08:21 - 16:07:34 - Dijksma, S.A.M.
  16:07:34 - 16:07:31 - Zwanenberg, Pepijn
  16:07:30 - 16:07:12 - Bosch, David
  16:07:12 - 16:05:46 - Dijksma, S.A.M.
  16:05:49 - 16:05:48 - Zwanenberg, Pepijn
  16:05:46 - 16:05:24 - Meerding, Tess
  16:05:24 - 16:05:23 - Zwanenberg, Pepijn
  16:05:23 - 16:04:20 - Dijksma, S.A.M.
  16:04:20 - 16:04:13 - Zwanenberg, Pepijn
  16:04:13 - 16:03:58 - Steeg, Bert van van
  16:03:59 - 16:03:58 - Zwanenberg, Pepijn
  16:03:57 - 16:03:27 - Dijksma, S.A.M.
  16:03:25 - 16:03:22 - Zwanenberg, Pepijn
  16:03:21 - 16:03:00 - Steeg, Bert van van
  16:03:05 - 16:03:00 - Zwanenberg, Pepijn
  16:02:59 - 16:02:32 - Dijksma, S.A.M.
  16:02:31 - 16:02:22 - Zwanenberg, Pepijn
  16:02:25 - 16:01:28 - Hooijdonk, Lot van van
  16:01:28 - 16:01:19 - Zwanenberg, Pepijn
  16:01:27 - 16:00:56 - Zwinkels, Jantine
  16:01:23 - 16:00:58 - Hooijdonk, Lot van van
  16:01:06 - 16:00:51 - Zwanenberg, Pepijn
  16:00:54 - 15:59:41 - Voortman, Linda
  15:59:41 - 15:59:38 - Zwanenberg, Pepijn
  15:59:38 - 15:59:17 -
  15:59:20 - 15:58:38 - Zwanenberg, Pepijn
  15:59:02 - 15:58:49 - Kleinrensink, Julia
  15:58:43 - 15:58:35 - Pagter, Marijn de de
  15:58:35 - 15:58:32 - Zwanenberg, Pepijn
  15:58:31 - 15:58:21 - Zwinkels, Jantine
  15:58:23 - 15:58:18 - Zwanenberg, Pepijn
  15:58:17 - 15:57:52 - Koning, Maarten
  15:58:04 - 15:58:03 - Zwanenberg, Pepijn
  15:57:55 - 15:57:54 - Dijkstra, Gert
  15:57:52 - 15:57:47 - Zwanenberg, Pepijn
  15:57:47 - 15:57:42 - Heuven, Maarten van van
  15:57:42 - 15:57:40 - Zwanenberg, Pepijn
  15:57:39 - 15:57:23 - Zweth, Rick van der van der
  15:57:26 - 15:57:20 - Zwanenberg, Pepijn
  15:57:19 - 15:57:08 - Maas, Ruud
  15:57:11 - 15:57:07 - Zwanenberg, Pepijn
  15:57:07 - 15:57:01 -
  15:57:00 - 15:56:56 - Zwanenberg, Pepijn
  15:56:59 - 15:56:51 - Graaf, Rik van der van der
  15:56:52 - 15:56:45 - Zwanenberg, Pepijn
  15:56:46 - 15:56:37 - Dijkstra, Gert
  15:56:37 - 15:56:31 - Zwanenberg, Pepijn
  15:56:28 - 15:56:12 - Bos, Cees
  15:56:19 - 15:55:54 - Zwanenberg, Pepijn
  13:31:23 - 13:30:44 - Dijksma, Sharon
  13:30:12 - 13:28:25 - Pagter, Marijn de de
  13:29:41 - 13:29:39 - Dijksma, Sharon
  13:28:20 - 13:28:15 - Dijksma, Sharon
  13:27:47 - 13:25:02 - Kleinrensink, Julia
  13:27:04 - 13:27:00 - Dijksma, Sharon
  13:27:01 - 13:26:54 - Pagter, Marijn de de
  13:26:31 - 13:26:30 - Dijksma, Sharon
  13:26:30 - 13:26:11 - Pagter, Marijn de de
  13:25:41 - 13:25:40 - Dijksma, Sharon
  13:25:02 - 13:24:33 - Dijksma, Sharon
  13:23:52 - 13:23:29 - Dijksma, Sharon
  13:23:28 - 13:23:03 - Zwinkels, Jantine
  13:23:05 - 13:22:39 - Dijksma, Sharon
  13:22:59 - 13:22:26 - Zwinkels, Jantine
  13:22:25 - 13:22:19 - Dijksma, Sharon
  13:22:17 - 13:22:07 - Zwinkels, Jantine
  13:22:01 - 13:21:52 - Dijksma, Sharon
  13:21:52 - 13:21:50 - Dijksma, Sharon
  13:21:51 - 13:21:32 - Bos, Cees
  13:21:26 - 13:21:16 - Dijksma, Sharon
  13:21:10 - 13:21:02 - Dijksma, Sharon
  13:21:05 - 13:21:00 - Bosch, David
  13:20:58 - 13:20:16 - Hall, Merel van van
  13:20:22 - 13:19:54 - Bosch, David
  13:20:20 - 13:20:14 - Dijksma, Sharon
  13:19:56 - 13:19:51 - Dijksma, Sharon
  13:19:52 - 13:19:46 - Stellinga, Hessel
  13:19:47 - 13:19:45 - Dijksma, Sharon
  13:19:45 - 13:19:32 - Bos, Cees
  13:19:31 - 13:19:26 - Dijksma, Sharon
  13:19:25 - 13:19:11 - Bosch, David
  13:19:25 - 13:19:24 - Dijksma, Sharon
  13:19:11 - 13:18:33 - Dijksma, Sharon
  13:18:37 - 13:18:29 - Heuven, Maarten van van
  13:18:28 - 13:18:14 - Dijksma, Sharon
  13:18:13 - 13:17:33 - Zwinkels, Jantine
  13:18:07 - 13:18:07 - Dijksma, Sharon
  13:17:38 - 13:17:37 - Dijksma, Sharon
  13:17:34 - 13:17:16 - Dijksma, Sharon
  13:17:15 - 13:17:03 - Stellinga, Hessel
  13:17:13 - 13:17:12 - Dijksma, Sharon
  13:17:06 - 13:16:50 - Dijksma, Sharon
  13:16:49 - 13:16:33 - Dijksma, Sharon
  13:16:33 - 13:16:03 - Koning, Maarten
  13:16:04 - 13:15:46 - Dijksma, Sharon
  13:15:48 - 13:15:19 - Bos, Cees
  13:15:26 - 13:15:11 - Dijksma, Sharon
  13:15:06 - 13:14:14 - Zweth, Rick van der van der
  13:14:40 - 13:14:37 - Dijksma, Sharon
  13:14:13 - 13:14:08 - Dijksma, Sharon
  13:14:08 - 13:14:02 - Passier, Charlotte
  13:14:03 - 13:13:50 - Dijksma, Sharon
  13:13:55 - 13:13:34 -
  13:13:35 - 13:13:31 - Dijksma, Sharon
  13:13:18 - 13:12:29 - Sungur, Mahmut
  13:12:57 - 13:12:55 - Dijksma, Sharon
  13:12:32 - 13:12:32 - Dijksma, Sharon
  13:12:31 - 13:12:30 - Dijksma, Sharon
  13:12:27 - 13:12:20 - Dijksma, Sharon
  13:12:22 - 13:11:36 - Graaf, Rik van der van der
  13:11:36 - 13:11:29 - Dijksma, Sharon
  13:11:23 - 13:11:19 - Dijksma, Sharon
  13:11:09 - 13:10:36 - Nolten, Stevie
  13:10:38 - 13:10:21 - Dijksma, Sharon
  13:10:21 - 13:10:20 - Bos, Cees
  13:10:20 - 13:10:06 - Dijksma, Sharon
  13:10:10 - 13:09:47 - Bosch, David
  13:09:44 - 13:09:25 - Dijksma, Sharon
  13:09:12 - 13:09:06 - Dijksma, Sharon
  12:58:44 - 12:58:34 - Zwanenberg, Pepijn
  12:58:21 - 12:58:20 - Zwanenberg, Pepijn
  12:56:00 - 12:55:54 - Zwanenberg, Pepijn
  12:55:56 - 12:54:57 - Maas, Ruud
  12:55:51 - 12:55:49 - Zwanenberg, Pepijn
  12:54:58 - 12:54:53 - Zwanenberg, Pepijn
  12:54:56 - 12:54:55 - Maas, Ruud
  12:54:53 - 12:53:52 - Schilderman, Susanne
  12:53:53 - 12:53:52 - Zwanenberg, Pepijn
  12:53:52 - 12:53:36 - Maas, Ruud
  12:53:37 - 12:53:36 - Zwanenberg, Pepijn
  12:53:37 - 12:53:04 - Schilderman, Susanne
  12:53:05 - 12:53:03 - Zwanenberg, Pepijn
  12:53:03 - 12:52:32 - Maas, Ruud
  12:52:34 - 12:52:33 - Zwanenberg, Pepijn
  12:52:33 - 12:50:51 - Schilderman, Susanne
  12:52:04 - 12:52:02 - Zwanenberg, Pepijn
  12:50:50 - 12:50:40 - Zwanenberg, Pepijn
  12:50:23 - 12:50:22 - Zwanenberg, Pepijn
  12:48:12 - 12:48:10 - Zwanenberg, Pepijn
  12:48:10 - 12:47:34 - Sungur, Mahmut
  12:47:34 - 12:47:33 - Zwanenberg, Pepijn
  12:47:34 - 12:47:09 - Hooijdonk, Lot van van
  12:47:09 - 12:47:08 - Zwanenberg, Pepijn
  12:47:08 - 12:46:56 - Sungur, Mahmut
  12:46:56 - 12:46:49 - Zwanenberg, Pepijn
  12:46:55 - 12:46:50 - Hooijdonk, Lot van van
  12:46:49 - 12:46:48 - Zwanenberg, Pepijn
  12:46:48 - 12:46:27 - Sungur, Mahmut
  12:46:26 - 12:46:26 - Zwanenberg, Pepijn
  12:46:25 - 12:46:05 - Hooijdonk, Lot van van
  12:46:04 - 12:45:32 - Zwanenberg, Pepijn
  12:45:58 - 12:45:31 - Sungur, Mahmut
  12:45:31 - 12:45:13 - Zwanenberg, Pepijn
  12:45:28 - 12:45:21 - Stellinga, Hessel
  12:44:52 - 12:44:46 - Zwanenberg, Pepijn
  12:44:33 - 12:44:33 - Zwanenberg, Pepijn
  12:44:32 - 12:42:39 - Eerenberg, Eelco
  12:42:40 - 12:42:38 - Zwanenberg, Pepijn
  12:42:39 - 12:42:16 - Sungur, Mahmut
  12:42:16 - 12:42:16 - Zwanenberg, Pepijn
  12:42:15 - 12:41:43 - Eerenberg, Eelco
  12:41:44 - 12:41:43 - Zwanenberg, Pepijn
  12:41:43 - 12:41:22 - Sungur, Mahmut
  12:41:21 - 12:41:17 - Zwanenberg, Pepijn
  12:41:18 - 12:40:59 - Eerenberg, Eelco
  12:41:02 - 12:40:59 - Zwanenberg, Pepijn
  12:40:59 - 12:40:53 - Zwanenberg, Pepijn
  12:40:51 - 12:40:38 - Zwanenberg, Pepijn
  12:40:39 - 12:40:22 - Kleinrensink, Julia
  12:40:23 - 12:39:58 - Eerenberg, Eelco
  12:40:23 - 12:40:22 - Zwanenberg, Pepijn
  12:39:58 - 12:39:55 - Zwanenberg, Pepijn
  12:39:43 - 12:37:37 - Vries, Dennis de de
  12:37:37 - 12:37:34 - Zwanenberg, Pepijn
  12:37:35 - 12:37:23 - Bos, Cees
  12:37:24 - 12:37:19 - Zwanenberg, Pepijn
  12:37:18 - 12:36:45 - Bos, Cees
  12:36:52 - 12:36:43 - Zwanenberg, Pepijn
  12:36:44 - 12:35:52 - Vries, Dennis de de
  12:35:52 - 12:35:48 - Zwanenberg, Pepijn
  12:35:47 - 12:35:26 - Oosters, Eva
  12:35:25 - 12:35:21 - Zwanenberg, Pepijn
  12:35:23 - 12:33:48 - Voortman, Linda
  12:33:49 - 12:33:45 - Zwanenberg, Pepijn
  12:33:45 - 12:33:42 - Dijksma, S.A.M.
  12:33:42 - 12:32:56 - Dijksma, S.A.M.
  12:33:41 - 12:33:37 - Zwanenberg, Pepijn
  12:33:38 - 12:33:02 - Kleinrensink, Julia
  12:33:35 - 12:33:33 - Zwanenberg, Pepijn
  12:33:03 - 12:33:01 - Zwanenberg, Pepijn
  12:33:02 - 12:33:02 - Voortman, Linda
  12:33:01 - 12:32:25 - Voortman, Linda
  12:32:24 - 12:32:21 - Zwanenberg, Pepijn
  12:32:21 - 12:30:17 - Dijksma, S.A.M.
  12:30:16 - 12:30:14 - Zwanenberg, Pepijn
  12:30:14 - 12:30:00 - Bosch, David
  12:30:08 - 12:30:07 - Zwanenberg, Pepijn
  12:30:05 - 12:29:52 - Zwanenberg, Pepijn
  12:29:54 - 12:29:46 - Bosch, David
  12:29:49 - 12:29:25 - Dijksma, S.A.M.
  12:29:24 - 12:29:10 - Zwanenberg, Pepijn
  12:29:09 - 12:28:33 - Pagter, Marijn de de
  12:28:33 - 12:28:18 - Zwanenberg, Pepijn
  12:28:30 - 12:28:25 - Pagter, Marijn de de
  12:28:18 - 12:28:09 - Sungur, Mahmut
  12:28:10 - 12:27:56 - Zwanenberg, Pepijn
  12:27:56 - 12:27:43 - Zwinkels, Jantine
  12:27:46 - 12:27:29 - Zwanenberg, Pepijn
  12:27:30 - 12:26:54 - Bos, Cees
  12:27:04 - 12:26:43 - Zwanenberg, Pepijn
  11:42:06 - 11:41:57 -
  11:41:57 - 11:41:14 - Zwanenberg, Pepijn
  11:40:53 - 11:40:51 - Zwanenberg, Pepijn
  11:40:40 - 11:40:16 - Zwanenberg, Pepijn
  11:40:11 - 11:40:09 - Zwanenberg, Pepijn
  11:40:08 - 11:39:54 -
  11:39:51 - 11:39:30 - Zwanenberg, Pepijn
  11:39:18 - 11:39:01 - Zwanenberg, Pepijn
  11:39:01 - 11:38:46 -
  11:38:45 - 11:38:44 - Zwanenberg, Pepijn
  11:38:34 - 11:38:22 - Zwanenberg, Pepijn
  11:38:13 - 11:37:58 - Zwanenberg, Pepijn
  11:37:50 - 11:37:38 - Zwanenberg, Pepijn
  11:37:31 - 11:37:17 - Zwanenberg, Pepijn
  11:37:08 - 11:36:53 - Zwanenberg, Pepijn
  11:36:50 - 11:36:39 - Alblas, Kirsten
  11:36:38 - 11:36:37 - Zwanenberg, Pepijn
  11:36:29 - 11:36:12 - Zwanenberg, Pepijn
  11:36:04 - 11:35:48 - Zwanenberg, Pepijn
  11:35:39 - 11:35:19 - Zwanenberg, Pepijn
  11:35:22 - 11:35:08 - Vasters, Joost
  11:35:08 - 11:35:07 - Zwanenberg, Pepijn
  11:35:00 - 11:34:45 - Zwanenberg, Pepijn
  11:34:35 - 11:34:15 - Zwanenberg, Pepijn
  11:34:07 - 11:33:54 - Zwanenberg, Pepijn
  11:33:38 - 11:33:19 - Zwanenberg, Pepijn
  11:33:09 - 11:32:46 - Zwanenberg, Pepijn
  11:32:40 - 11:32:37 - Zwanenberg, Pepijn
  11:32:26 - 11:32:05 - Zwanenberg, Pepijn
  11:31:57 - 11:31:38 - Zwanenberg, Pepijn
  11:31:40 - 11:31:03 - Pagter, Marijn de de
  11:31:03 - 11:30:44 - Zwanenberg, Pepijn
  11:30:43 - 11:30:27 - Bosch, David
  11:30:26 - 11:30:22 - Zwanenberg, Pepijn
  11:30:24 - 11:30:23 - Hessel, Yvonne
  11:30:15 - 11:28:28 - Zwinkels, Jantine
  11:29:19 - 11:29:00 - Sungur, Mahmut
  11:29:14 - 11:28:51 - Zwanenberg, Pepijn
  11:28:27 - 11:28:24 - Zwanenberg, Pepijn
  11:28:25 - 11:27:44 - Hessel, Yvonne
  11:27:57 - 11:27:54 - Zwanenberg, Pepijn
  11:27:44 - 11:27:41 - Zwanenberg, Pepijn
  11:27:40 - 11:27:23 - Bos, Cees
  11:27:23 - 11:27:16 - Zwanenberg, Pepijn
  11:27:17 - 11:26:45 - Koning, Maarten
  11:26:46 - 11:26:42 - Zwanenberg, Pepijn
  11:26:32 - 11:26:10 - Zwanenberg, Pepijn
  11:26:03 - 11:25:50 - Zwanenberg, Pepijn
  11:25:50 - 11:25:38 - Steeg, Bert van van
  11:25:38 - 11:25:35 - Zwanenberg, Pepijn
  11:25:34 - 11:25:23 - Graaf, Rik van der van der
  11:25:23 - 11:25:20 - Zwanenberg, Pepijn
  11:25:08 - 11:24:50 - Zwanenberg, Pepijn
  11:24:41 - 11:24:27 - Zwanenberg, Pepijn
  11:24:28 - 11:24:14 - Graaf, Rik van der van der
  11:24:14 - 11:24:13 - Zwanenberg, Pepijn
  11:24:05 - 11:23:38 - Zwanenberg, Pepijn
  11:23:29 - 11:23:11 - Zwanenberg, Pepijn
  11:23:12 - 11:22:57 - Alblas, Kirsten
  11:22:57 - 11:22:55 - Zwanenberg, Pepijn
  11:22:55 - 11:22:36 - Heuven, Maarten van van
  11:22:35 - 11:22:32 - Zwanenberg, Pepijn
  11:22:32 - 11:22:08 - Pagter, Marijn de de
  11:22:08 - 11:22:06 - Zwanenberg, Pepijn
  11:21:59 - 11:21:45 - Zwanenberg, Pepijn
  11:21:37 - 11:21:13 - Zwanenberg, Pepijn
  11:21:04 - 11:20:40 - Zwanenberg, Pepijn
  11:20:31 - 11:20:10 - Zwanenberg, Pepijn
  11:20:01 - 11:19:41 - Zwanenberg, Pepijn
  11:19:21 - 11:19:00 - Zwanenberg, Pepijn
  11:18:49 - 11:18:31 - Zwanenberg, Pepijn
  11:18:22 - 11:18:06 - Zwanenberg, Pepijn
  11:18:07 - 11:17:43 - Bosch, David
  11:17:43 - 11:17:38 - Zwanenberg, Pepijn
  11:17:37 - 11:17:19 - Meerding, Tess
  11:17:19 - 11:17:17 - Zwanenberg, Pepijn
  11:17:05 - 11:16:43 - Zwanenberg, Pepijn
  11:16:45 - 11:16:32 - Graaf, Rik van der van der
  11:16:33 - 11:16:29 - Zwanenberg, Pepijn
  11:16:20 - 11:16:04 - Zwanenberg, Pepijn
  11:15:51 - 11:15:33 - Zwanenberg, Pepijn
  11:15:22 - 11:14:51 - Zwanenberg, Pepijn
  11:14:43 - 11:14:22 - Zwanenberg, Pepijn
  11:14:23 - 11:14:13 - Graaf, Rik van der van der
  11:14:14 - 11:14:12 - Zwanenberg, Pepijn
  11:14:12 - 11:13:57 -
  11:13:56 - 11:13:54 - Zwanenberg, Pepijn
  11:13:53 - 11:13:47 - Zwanenberg, Pepijn
  11:13:36 - 11:13:19 - Zwanenberg, Pepijn
  11:13:11 - 11:12:57 - Zwanenberg, Pepijn
  11:12:47 - 11:12:46 - Zwanenberg, Pepijn
  11:12:45 - 11:12:28 - Zwanenberg, Pepijn
  11:12:27 - 11:12:26 - Zwanenberg, Pepijn
  11:12:12 - 11:11:55 - Zwanenberg, Pepijn
  11:11:45 - 11:11:30 - Zwanenberg, Pepijn
  11:11:19 - 11:10:52 - Zwanenberg, Pepijn
  11:10:44 - 11:10:29 - Zwanenberg, Pepijn
  11:10:19 - 11:10:07 - Zwanenberg, Pepijn
  11:09:57 - 11:09:25 - Zwanenberg, Pepijn
  11:09:24 - 11:09:12 - Koning, Maarten
  11:09:12 - 11:09:09 - Zwanenberg, Pepijn
  11:09:09 - 11:08:46 - Maas, Ruud
  11:08:47 - 11:08:45 - Zwanenberg, Pepijn
  11:08:45 - 11:08:30 - Heuven, Maarten van van
  11:08:28 - 11:08:25 - Zwanenberg, Pepijn
  11:08:11 - 11:07:30 - Zwanenberg, Pepijn
  11:07:57 - 11:07:32 - Graaf, Rik van der van der
  11:07:29 - 11:07:28 - Zwanenberg, Pepijn
  11:07:14 - 11:06:52 - Zwanenberg, Pepijn
  11:06:52 - 11:06:43 -
  11:06:43 - 11:06:42 - Zwanenberg, Pepijn
  11:06:41 - 11:06:34 - Hessel, Yvonne
  11:06:35 - 11:06:31 - Zwanenberg, Pepijn
  11:06:08 - 11:05:47 - Zwanenberg, Pepijn
  11:05:48 - 11:05:33 - Zweth, Rick van der van der
  11:05:33 - 11:05:31 - Zwanenberg, Pepijn
  11:05:31 - 11:05:23 - Alblas, Kirsten
  11:05:23 - 11:05:16 - Zwanenberg, Pepijn
  11:05:17 - 11:05:09 - Maas, Ruud
  11:05:08 - 11:05:05 - Zwanenberg, Pepijn
  11:04:56 - 11:04:43 - Zwanenberg, Pepijn
  11:04:41 - 11:04:19 - Kleinrensink, Julia
  11:04:18 - 11:04:16 - Zwanenberg, Pepijn
  11:04:16 - 11:04:02 - Graaf, Rik van der van der
  11:04:01 - 11:03:59 - Zwanenberg, Pepijn
  11:03:59 - 11:03:23 - Bos, Cees
  11:03:23 - 11:03:21 - Zwanenberg, Pepijn
  11:03:12 - 11:02:48 - Zwanenberg, Pepijn
  11:02:35 - 11:02:17 - Zwanenberg, Pepijn
  11:02:06 - 11:01:50 - Zwanenberg, Pepijn
  11:01:41 - 11:01:28 - Zwanenberg, Pepijn
  11:01:17 - 11:01:07 - Zwanenberg, Pepijn
  11:01:07 - 11:00:57 - Bosch, David
  11:00:55 - 11:00:51 - Zwanenberg, Pepijn
  11:00:53 - 11:00:35 - Heuven, Maarten van van
  11:00:34 - 11:00:33 - Zwanenberg, Pepijn
  11:00:23 - 11:00:06 - Zwanenberg, Pepijn
  10:59:55 - 10:59:39 - Zwanenberg, Pepijn
  10:59:30 - 10:59:13 - Zwanenberg, Pepijn
  10:59:06 - 10:58:51 - Zwanenberg, Pepijn
  10:58:51 - 10:58:42 - Heuven, Maarten van van
  10:58:39 - 10:58:37 - Zwanenberg, Pepijn
  10:58:29 - 10:58:13 - Zwanenberg, Pepijn
  10:58:05 - 10:57:43 - Zwanenberg, Pepijn
  10:57:31 - 10:57:11 - Zwanenberg, Pepijn
 6. 5.3

 7. 6

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De Tweede Bestuursrapportage 2023 vast te stellen, waarmee de Programmabegroting 2023 wordt gewijzigd voor:
  a. De actuele ontwikkelingen van 5,005 miljoen euro nadelig zoals toegelicht in hoofdstuk 1.1;
  b. De corresponderende posten van 0,162 miljoen euro nadelig zoals toegelicht in hoofdstuk 1.3;
  c. De bijstellingsvoorstellen voor de baten en lasten van de verschillende programma's inclusief de bijbehorende reservemutaties zoals toegelicht in hoofdstuk 2.1;
  d. De bijstellingsvoorstellen voor de investeringsprojecten zoals toegelicht in hoofdstuk 2.2. De investeringskredieten worden verhoogd met 12,385 miljoen euro; en
  e. De voortgang van de uitvoering van het coalitieakkoord en de resultaatbestemming 2022 zoals toegelicht in hoofdstuk 3.2.
  2. De Peilstok 2023 Stedelijke Ontwikkeling vast te stellen (zie hoofdstuk 4), waarin:
  a. De jaarschijf 2023 van de grondexploitaties en het onderhanden werk wordt geactualiseerd;
  b. Wordt voorgesteld om aanvullend kredieten voor de afronding van het Masterplan Overvecht (1,4 miljoen euro) en voor de gebiedsontwikkeling Galgenwaard (0,350 miljoen euro) beschikbaar te stellen.
  3. Een reserve Gemeentefonds in te stellen waarvoor toevoegingen in afwijking van de begroting zijn toegestaan, waardoor middelen vanuit de circulaires van het Rijk voor specifieke onderwerpen beschikbaar gehouden kunnen worden voor de uitvoering.
  4. Het maximum van de reserve toeristenbelasting aan te passen van 15% naar 30% van de geraamde omzet toeristenbelasting.
  5. Voor de volgende reserves per direct in te stemmen met het in het bijbehorende jaar verwerken van reservemutaties die voortkomen uit de financiële realisatie en in overeenstemming zijn met het doel van deze reserves:
  a. Egalisatiefonds rioleringen;
  b. Ophaaldienst;
  c. Parkeerexploitatie;
  d. Vaste activa reserve;
  e. Meerjarige investeringen bereikbaarheid;
  f. Vastgoedbeheer;
  g. Calamiteiten Utrechts Vastgoed;
  h. Leegstand Utrechts Vastgoed;
  i. Toegankelijk Vastgoed;
  j. Archeologisch opgravingen;
  k. Essentaksterfte 1002;
  l. Overheadvierkant;
  m. ICT Investeringsprogramma;
  n. Armoedebestrijding en schuldhulpverlening/Financiële bestaanszekerheid; en
  o. Transformatie en decentralisatie Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang.
  6. De verantwoordingsgrens voor de rechtmatigheidsverantwoording over het verslagjaar 2023 vast te stellen op 1,5 % van de totale lasten (inclusief mutaties in de reserves) voor fouten en onduidelijkheden, waarbij dit percentage geldt voor fouten en onduidelijkheden afzonderlijk.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Tweede Bestuursrapportage 2023
 8. 7

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De verordening van de afvalstoffenheffing 2024 vast te stellen, met daarin de volgende aanpassingen:
  a. in lijn met het raadsvoorstel Tariefdifferentiatie Afvalstoffenheffing in artikel 7 van de verordening - in plaats van de oorspronkelijke vermelding van 2 tarieven - nu 4 tarieven op te nemen om recht te doen aan de verschillende huishoudens: één persoon, twee personen, drie personen en vier of meer personen, wat betekent dat de tarieven zoveel als mogelijk aansluiten bij de verhouding in de gemiddelde afvalproductie van de verschillende huishoudens.
  b. de tarieven– inclusief een aanpassing met de gedifferentieerde loon- en prijsbijstelling van 7,8% en een ingroeiperiode van 2 jaar - vast te stellen op:
  - € 313,00 voor eenpersoonshuishouden,
  - € 387, 35 voor tweepersoonshuishouden,
  - € 425,30 voor driepersoonshuishouden ,
  - en € 442,20 voor een vierpersoonshuishouden of meer .
  c.
  juridisch technische en/of redactionele wijzigingen zonder dat een inhoudelijke wijziging wordt aangebracht.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening afvalstoffenheffing 2024
 9. 8

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De verordening van de begraafplaatsrechten 2024 vast te stellen, met daarin de volgende aanpassingen:
  a. De tarieven aan te passen met de jaarlijkse berekende inflatie conform de nota Lokale heffingen (6,50%),
  b. Juridisch-technische en/of redactionele wijzigingen aan te brengen zonder dat een inhoudelijke wijziging wordt aangebracht?

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening begraafplaatsrechten 2024
 10. 9

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De verordening van de brug-, schut en havengelden 2024 vast te stellen, met daarin de volgende aanpassingen:
  a. De tarieven aan te passen met de jaarlijkse berekende inflatie conform de nota Lokale heffingen (6,50%),
  b. juridisch technische en/of redactionele wijzigingen aan te brengen zonder dat een inhoudelijke wijziging wordt aangebracht.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening brug- schut en havengelden 2024
 11. 10

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De verordening van de hondenbelasting 2024 vast te stellen, met daarin de volgende aanpassingen:
  a. het tarief aan te passen met de jaarlijkse berekende inflatie conform de nota Lokale heffingen (6,50%),
  b. juridisch technische en/of redactionele wijzigingen aan te brengen zonder dat een inhoudelijke wijziging wordt aangebracht.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening hondenbelasting 2024
 12. 11

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De verordening leges 2024 vast te stellen, met daarin de volgende aanpassingen:
  a. de tarieven aan te passen met de jaarlijkse berekende inflatie conform de nota Lokale heffingen (6,50%), met uitzondering van de tarieven waarvoor een wettelijk maximum geldt en de tarieven van huwelijksleges en leges voor vergunningen te verhogen conform de besluitvorming bij de voorjaarsnota 2023 (zie paragraaf 4.3.3 Bijsturen op de huidige begroting);
  b. de tarieven voor reisdocumenten, Nederlandse identiteitskaarten en rijbewijzen worden vervangen door verwijzingen naar de Rijkstarieven;
  c. nieuwe artikelen toe te voegen, zijnde artikel 3 voor vaste locatie spoedhuwelijken en artikel 11 voor het verkrijgen van een dubbele geslachtsnaam;
  d. vanwege de leesbaarheid een aantal artikelen samen te voegen en opnieuw te nummeren, waarbij artikel 17 tot en met 19 worden samengevoegd tot artikel 19 en Artikel 21a. (oud) Reisdocumenten: Thuisbezorgen" wordt vervangen door het nieuwe artikel "Artikel 22 Reisdocumenten: Thuisbezorgen"
  e. tarieven in hoofdstuk VI. Artikel 8, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25 en 26 te laten vervallen;
  f. juridisch technische en/of redactionele wijzigingen aan te brengen zonder dat een inhoudelijke wijziging wordt aangebracht.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening leges 2024
 13. 12

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De Verordening leges omgevingsvergunning 2024 vast te stellen, gebaseerd op de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouw, met daarin de volgende aanpassingen (in vergelijking met de huidige verordening onder de Wabo):
  a. De tarieven, met uitzondering van het tarief voor de zesde en volgende boom wanneer de aanvraag om een velvergunning betrekking heeft op meer dan vijf bomen, aan te passen aan de inflatie (6,50%).
  b. De leges voor het omgevingsoverleg en die voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag zonder voorafgaand omgevingsoverleg voor bouwwerken die vallen onder de Wet kwaliteitsborging bouw, door vermindering van de gemeentelijke werkzaamheden, vast te stellen op een percentage van de bouwsom dat 17% lager is.
  c. Leges in rekening te brengen voor het omgevingsoverleg en die voor de categorieën ‘midden’ en ‘complex’, zowel voor bouwwerken die vallen onder de Omgevingswet als onder de Wet kwaliteitsborging bouw, vast te stellen op een percentage van de bouwsom dat 5% lager is dan het percentage waarop de leges voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag is gebaseerd waaraan geen omgevingsoverleg is voorafgegaan.
  d. Legestarieven op te nemen voor werkzaamheden in het kader van de toetsing van archeologische waarden.
  e. De legesbepalingen voor het in behandeling nemen van aanvragen tot wijzigen van het bestemmingsplan (onder de Ow: omgevingsplan) en die voor het in gebruik nemen of gebruiken van bouwwerken in relatie tot brandveiligheid komen te vervallen.
  f. Een artikel op te nemen waarmee een aanvraag om omgevingsoverleg binnen drie werkdagen na dagtekening van de ontvangstbevestiging kosteloos kan worden ingetrokken.
  g. Het tarief voor de zesde en volgende boom te verhogen naar EUR 70,- per boom, wanneer de aanvraag om een velvergunning betrekking heeft op meer dan vijf bomen.
  h. Juridisch technische en/of redactionele wijzigingen aan te brengen zonder dat een inhoudelijke wijziging wordt aangebracht.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening leges omgevingsvergunning 2024
 14. 13

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De verordening van de marktgelden 2024 vast te stellen, met daarin de volgende aanpassingen:
  a. de tarieven aan te passen met de jaarlijkse berekende inflatie conform de nota Lokale heffingen (6,50%),
  b. een extra aanpassing van 2,5% te doen om verder te groeien naar meer kostendekkendheid in 2025 conform het raadsbesluit Verordening marktgelden 2020 (kenmerk 6732288);
  c. juridisch technische en/of redactionele wijzigingen aan te brengen zonder dat een inhoudelijke wijziging wordt aangebracht.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening marktgelden 2024
 15. 14

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De verordening parkeerbelastingen 2024 vast te stellen, met daarin de volgende aanpassingen:
  a. de tarieven aan te passen met de jaarlijkse berekende inflatie conform de nota Lokale heffingen (6,50%),
  b. de tarieven voor bezoekers (kort parkeren) in gebieden A1, A2, B1 en de daaraan gerelateerde vergunningen conform de bijlage ‘Overzicht parkeerbelastingtarieven 2024’ - te verhogen per 1 januari 2024,
  c. de kosten voor de naheffingsaanslag vast te stellen op het wettelijk maximum,
  d. een nieuwe parkeervergunning genaamd ‘deelautovergunning stadsbreed’ op te nemen en het tarief gelijk te stellen aan de ‘deelautovergunning’ in gebied A1 (€615,48 per jaar in 2024).

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening Parkeerbelasting 2024
 16. 15

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De verordening van de precariobelasting 2024 vast te stellen, met daarin de volgende aanpassingen:
  a. de tarieven aan te passen met de jaarlijkse berekende inflatie conform de nota Lokale heffingen (6,50%),
  b. juridisch technische en/of redactionele wijzigingen aan te brengen zonder dat een inhoudelijke wijziging wordt aangebracht.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening Precariobelasting 2024
 17. 16

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De verordening van de rioolheffing 2024 vast te stellen, met daarin de volgende aanpassingen:
  a. de tarieven conform het Programma Water en Riolering 2024-2028 met 3,7% te verhogen ten opzichte van 2023,
  b. juridisch technische en/of redactionele wijzigingen aan te brengen zonder dat een inhoudelijke wijziging wordt aangebracht.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening Rioolheffing 2024