Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M10 Haal landelijke belemmeringen weg voor uitbreiding onzelfstandige studentenhuisvesting

ID
5829
Kenmerk
Agendapunt
Gemeenteraad 2024 (15. Afrondende besluitvorming Bovenwettelijke eisen bij gebieds- en projectontwikkeling)
donderdag 18 januari 10:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Datum
18-1-2024
Onderwerp
M10 Haal landelijke belemmeringen weg voor uitbreiding onzelfstandige studentenhuisvesting
Status
Motie ingetrokken en overgenomen
Indiener(s)
  • Oudejans, A.T. (Annemarijn) (Student&Starter)
Mede-indieners
  • Dijkstra, G.J. (Gert) (EenUtrecht)
  • Graaf, R. van der (Rik) (ChristenUnie)
  • Koning, M.A. (Maarten) (D66)
Portefeuillehouder
Wethouder De Vries
Deadline
Stand van zaken openbaar
Beleidsveld
Wonen en Volkshuisvesting
Thema
Einddatum
Datum afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(s)
Relatie met
Gerelateerde items