Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 18 januari 2024

10:00 - 23:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Sharon A.M. Dijksma
Start
donderdag 18 januari 2024 19:43
Eind
donderdag 18 januari 2024 20:48
Toelichting

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:
- In Memoriam de heer Valk
- Afscheid raadslid Partij voor de Dieren
- Beëdiging raadsleden Partij voor de Dieren, ChristenUnie en PvdA
- Benoeming commissielid EenUtrecht

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  09:35:49 - 09:31:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:28:46 - 09:23:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:21:44 - 09:21:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:21:16 - 09:19:22 - Gastspreker 03
  09:18:07 - 09:17:11 - Koning, Maarten
  09:17:13 - 09:16:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:16:32 - 09:15:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:19:19 - - Stellinga, Hessel
 2. 2
  Vaststellen agenda 10:33 - 10:33
 3. 3

  - Lijst ingekomen stukken zoals is vastgesteld in de commissie VBF in januari 2024. De ingekomen stukken staan conform de AVG, in iBabs achter een slotje.
  - Ontslagbrief Lisanne Snippe (Partij voor de Dieren)
  - Verzoek om tijdelijk ontslag Bina Chirino (ChristenUnie)
  - Verzoek om tijdelijk ontslag Hester Assen (PvdA)

 4. 4

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel opheffing geheimhouding 18 januari 2024
  09:09:33 - 09:09:25 - Meerding, Tess
  09:09:26 - 09:09:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:59:30 - - Dijksma, Sharon A.M.
 5. 5

 6. 6

 7. 7

  De actuele moties worden behandeld om 14:00.

  Moties

  Onderwerp
  M01 USP? Wat is dat? Ik ken alleen de Uithof
  M02 Alle hulp begint bij genoeg vertrouwen
  M03 Bomenkap Europalaan-Noord pas na rechtspraak
  M04 Even wachten met de gesprekken
  M05 Zonder geld geen gemeenten
  M32 Hoger beroep vermogensgrens kwijtschelding lokale belastingen minima
  05:36:06 - 05:34:18 - Bosch, David
  05:34:17 - 05:34:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:34:14 - 05:34:00 - Ait Daoua, Achraf
  05:33:58 - 05:33:05 - Bosch, David
  05:33:45 - 05:33:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:33:43 - 05:33:42 - Ait Daoua, Achraf
  05:33:06 - 05:32:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:33:05 - 05:33:00 - Ait Daoua, Achraf
  05:32:51 - 05:32:34 - Zweth, Rick van der
  05:32:35 - 05:32:25 - Bosch, David
  05:32:25 - 05:32:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:32:20 - 05:31:50 - Paalman, Victor
  05:31:49 - 05:31:25 - Bosch, David
  05:31:24 - 05:31:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:29:10 - 05:28:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:28:36 - 05:27:40 - Wilt, Berdien van der
  05:27:40 - 05:27:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:27:37 - 05:27:18 - Ramaker, Margreet
  05:27:16 - 05:26:52 - Wilt, Berdien van der
  05:26:52 - 05:26:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:26:50 - 05:26:36 - Dijkstra, Gert
  05:26:35 - 05:26:21 - Wilt, Berdien van der
  05:26:21 - 05:26:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:25:46 - 05:25:00 - Voortman, Linda
  05:25:01 - 05:24:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:24:37 - 05:23:37 - Heuven, Maarten van
  05:23:37 - 05:23:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:23:34 - 05:23:28 - Pagter, Marijn de
  05:23:24 - 05:23:21 - Heuven, Maarten van
  05:23:22 - 05:23:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:23:10 - 05:23:06 - Sungur, Mahmut
  05:23:06 - 05:22:37 - Heuven, Maarten van
  05:22:36 - 05:22:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:22:32 - 05:22:26 - Stylianou, Nadia
  05:22:25 - 05:21:41 - Heuven, Maarten van
  05:21:40 - 05:21:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:21:22 - 05:19:39 - Eerenberg, Eelco
  05:19:38 - 05:19:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:19:31 - 05:19:00 - Heuven, Maarten van
  05:18:31 - 05:18:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:18:01 - 05:17:01 - Dijkstra, Gert
  05:17:01 - 05:16:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:16:53 - 05:16:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:16:40 - 05:15:10 - Voortman, Linda
  05:15:10 - 05:15:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:15:05 - 05:14:34 - Ramaker, Margreet
  05:14:34 - 05:14:07 - Voortman, Linda
  05:14:34 - 05:14:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:14:06 - 05:14:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:14:05 - 05:13:37 - Dijkstra, Gert
  05:13:36 - 05:12:58 - Voortman, Linda
  05:12:56 - 05:12:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:12:31 - 05:11:50 - Dijkstra, Gert
  05:11:49 - 05:11:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:11:47 - 05:11:40 - Vasters, Joost
  05:11:33 - 05:10:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:11:23 - 05:11:16 - Dijkstra, Gert
  05:10:18 - 05:09:04 - Kleinrensink, Julia
  05:09:05 - 05:09:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:09:02 - 05:08:45 - Vasters, Joost
  05:08:46 - 05:08:07 - Kleinrensink, Julia
  05:08:09 - - Dijksma, Sharon A.M.
  00:21:07 - 00:21:19 - Stellinga, Hessel
  00:21:18 - 00:21:20 - Zwanenberg, Pepijn
  00:21:20 - 00:21:30 - Zweth, Rick van der
  00:21:30 - 00:21:33 - Zwanenberg, Pepijn
  00:21:33 - 00:21:51 - Meerding, Tess
  00:21:50 - 00:21:52 - Zwanenberg, Pepijn
  00:21:52 - 00:21:59 - Oudejans, Annemarijn
  00:22:00 - 00:22:01 - Zwanenberg, Pepijn
  00:22:01 - 00:22:12 - Dijkstra, Gert
  00:22:12 - 00:22:14 - Zwanenberg, Pepijn
  00:22:14 - 00:22:20 - Paalman, Victor
  00:22:20 - 00:22:26 - Zwanenberg, Pepijn
  00:22:36 - 00:22:56 - Zwanenberg, Pepijn
  00:23:14 - 00:23:46 - Zwanenberg, Pepijn
  00:23:47 - 00:24:06 - Dijkstra, Gert
  00:24:01 - 00:24:03 - Zwanenberg, Pepijn
  00:24:07 - 00:24:11 - Zwanenberg, Pepijn
  00:24:23 - 00:24:35 - Zwanenberg, Pepijn
  00:24:47 - 00:25:03 - Zwanenberg, Pepijn
  00:25:06 - 00:25:25 - Stellinga, Hessel
  00:25:25 - 00:25:26 - Zwanenberg, Pepijn
  00:25:26 - 00:25:34 - Pagter, Marijn de
  00:25:35 - 00:25:37 - Zwanenberg, Pepijn
  00:25:38 - 00:25:55 - Hessel, Yvonne
  00:25:56 - 00:26:00 - Zwanenberg, Pepijn
  00:26:09 - - Zwanenberg, Pepijn
 8. 8

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Benoeming commissieleden 18 januari 2024
  09:13:18 - 09:13:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:12:48 - 09:11:56 - Dijksma, Sharon A.M.
 9. 9

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te verzoeken om een suppletie-uitkering Gemeentefonds Bommenregeling van EUR 185.704 exclusief BTW voor de werkelijk gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog van projecten zoals vermeld in de bijlage ‘Toelichting aanvraag bijdrage Gemeentefonds Oorlogsrestanten 2024’.
  2. Dit raadsbesluit in werking te laten treden op de dag van bekendmaking, op grond van artikel 1:4 lid 4 Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Aanvraag bijdrage Gemeentefonds 2024 voor opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog
 10. 10

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Bijgevoegde reactiebrief aan de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) vast te stellen, waarin de raad aangeeft dat zij:
  a) in kan stemmen met de beleidsmatige uitgangspunten van de Ontwerp Kadernota 2025 RUD Utrecht.
  b) vooruitlopend op de behandeling van de begroting 2025 de uitwerking van een scenario, waarin de uitvoering van de primaire taken wordt afgeschaald om de kosten te laten dalen, bespreekbaar vindt met het verzoek aan de RUD dit breder te trekken dan alleen de primaire taken.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijzemogelijkheid ontwerp Kadernota 2025 Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht
 11. 11

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Akkoord te gaan met het vaststellingsrapport met daarin de beantwoording van de zienswijzen en wijzigingen over ‘Chw bestemmingsplan Zuilen’.
  2. Het ‘Chw bestemmingsplan Zuilen’ dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPCHWZUILEN-VA01.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPCHWZUILEN-VA01.dgn vast te stellen, waarmee een bestemmingsplan gaat gelden ter vervanging van de regels in de beheersverordening.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling Chw bestemmingsplan Zuilen
  08:57:13 - 08:56:49 - Hoonte, Gertjan te
  08:56:49 - - Dijksma, Sharon A.M.
 12. 11.1

 13. 12

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Akkoord te gaan met het vaststellingsrapport met daarin de beantwoording van de zienswijzen en het voorstel om wijzigingen in het Chw bestemmingsplan Wittevrouwen te verwerken.
  2. Het Chw bestemmingsplan Wittevrouwen dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPCHWWITTEVROUWEN-VA01.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPCHWWITTEVROUWEN-VA01.dgn vast te stellen, waarmee een bestemmingsplan gaat gelden ter vervanging van de regels in de beheersverordening.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling Chw bestemmingsplan Wittevrouwen
 14. 12.1

 15. 13

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de raad, waarin zowel wordt ingestemd met de Kaders begroting 2025 Veiligheidsregio Utrecht als wordt aangekondigd dat de financiële gevolgen van toekomstige ontwikkelingen mogelijk niet in de gemeentelijke begroting passen.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijze Kaders begroting 2025 VRU
  08:56:02 - - Pagter, Marijn de
 16. 14

  Dit agendapunt is doorgeschoven vanuit de raadsvergadering van 7 december 2023.


  Status: B


  Op 16 november jl. heeft de commissie Jeugd, Welzijn, Cultuur en Sport gedebatteerd over arbeidsmarktdiscriminatie. De fracties van GroenLinks, CDA en PvdA willen dit debat graag afronden met een drietal voorstellen aan de raad. GroenLinks zal de raad voorstellen om opdracht te geven tot een onderzoek om verhalen van ervaren discriminatie op de arbeidsmarkt van Utrechters zichtbaar te maken. Het CDA zal de raad een voorstel doen om beter inzicht te krijgen in de financiering van het programma na 2024, zodat duidelijke prioriteiten voor de lange termijn kunnen worden gesteld. De PvdA zal de raad een voorstel doen over het opnemen van arbeidsmigranten in de aanpak.

  Moties

  Onderwerp
  M11 Onderzoek arbeidsmarktdiscriminatie en racisme op de werkvloer
  M12 Een inclusieve arbeidsmarkt na 2024?
  M13 Inclusieve arbeidsmarkt ook voor arbeidsmigranten
  M14 Makelaars melden vermoeden van discriminatie
  M15 Versterken van diversiteit en inclusie bij Utrechtse bedrijven en maatschappelijke organisaties
  M16 Hoe laat is het? Neurodiversiteit!

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Afrondende besluitvorming Arbeidsmarktdiscriminatie: M12
  Afrondende besluitvorming Arbeidsmarktdiscriminatie: M11
  Afrondende besluitvorming Arbeidsmarktdiscriminatie: M13
  08:38:22 - 08:36:39 - Deldjou Fard, Melody
  08:36:42 - 08:36:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:36:14 - 08:35:45 - Steeg, Bert van
  08:35:47 - 08:35:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:35:31 - 08:34:31 - Raaijmakers, Ilse
  08:34:32 - 08:34:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:34:17 - 08:33:49 - Sungur, Mahmut
  08:33:48 - 08:33:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:33:24 - 08:32:49 - Dijkstra, Gert
  08:32:48 - 08:32:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:32:19 - 08:31:22 - Oudejans, Annemarijn
  08:31:24 - 08:31:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:31:18 - 08:31:11 - Dijkstra, Gert
  08:31:13 - 08:31:11 - Oudejans, Annemarijn
  08:31:12 - 08:30:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:30:21 - 08:27:03 - Oosters, Eva
  08:27:03 - - Dijksma, Sharon A.M.
  08:26:52 - 08:26:51 - Steeg, Bert van
  08:26:52 - 08:26:40 - Deldjou Fard, Melody
  08:26:39 - 08:26:34 - Steeg, Bert van
  08:26:35 - 08:26:31 - Raaijmakers, Ilse
  00:26:41 - 00:26:58 - Zwanenberg, Pepijn
  00:27:09 - 00:27:41 - Zwanenberg, Pepijn
  00:27:49 - 00:27:53 - Zwanenberg, Pepijn
  00:27:57 - - Zwanenberg, Pepijn
 17. 15

  Dit agendapunt is doorgeschoven vanuit de raadsvergadering van 7 december 2023.


  Status: B


  In de commissie van Ruimtelijke Ordening en Grondzaken van 16 november jl. is gedebatteerd over de Bovenwettelijke eisen bij gebieds- en projectontwikkeling. De fracties VVD, D66 en CDA ronden dit debat graag af met enkele kaderstellende uitspraken van de raad. Zij zullen daartoe de volgende voorstellen doen: een voorstel dat zich richt op het matigen van de grondprijzen, een voorstel dat middenhuureisen stelt aan een dergelijke ontwikkeling en tot slot een voorstel dat in het algemeen richting geeft aan collegevoorstellen op dit gebied.

  Moties

  Onderwerp
  M06 Grondkosten dempen
  M07 Utrechtse aanpak bouw
  M08 Klein maar fijn
  M09 Monitor het effect van loslaten
  M10 Haal landelijke belemmeringen weg voor uitbreiding onzelfstandige studentenhuisvesting

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Afrondende besluitvorming Bovenwettelijke eisen bij gebieds- en projectontwikkeling: M07
  Afrondende besluitvorming Bovenwettelijke eisen bij gebieds- en projectontwikkeling: M08
  Afrondende besluitvorming Bovenwettelijke eisen bij gebieds- en projectontwikkeling: M10
  Afrondende besluitvorming Bovenwettelijke eisen bij gebieds- en projectontwikkeling: M06
  08:55:09 - 08:54:11 - Hoonte, Gertjan te
  08:54:11 - 08:54:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:54:07 - 08:54:00 - Zweth, Rick van der
  08:53:58 - 08:53:25 - Hoonte, Gertjan te
  08:53:24 - 08:53:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:53:23 - 08:52:54 - Zweth, Rick van der
  08:52:54 - 08:52:18 - Hoonte, Gertjan te
  08:52:16 - 08:52:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:52:12 - 08:51:52 - Zweth, Rick van der
  08:51:51 - 08:51:17 - Hoonte, Gertjan te
  08:51:16 - 08:51:10 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:51:03 - 08:49:29 - Koning, Maarten
  08:49:30 - 08:49:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:49:28 - 08:49:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:49:00 - 08:47:36 - Stellinga, Hessel
  08:48:20 - 08:48:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:47:41 - 08:47:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:47:12 - 08:46:01 - Oudejans, Annemarijn
  08:46:03 - 08:45:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:45:57 - 08:45:42 - Passier, Charlotte
  08:45:42 - 08:45:26 - Oudejans, Annemarijn
  08:45:23 - 08:45:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:45:21 - 08:45:06 - Passier, Charlotte
  08:45:05 - 08:44:44 - Oudejans, Annemarijn
  08:44:43 - 08:44:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:44:41 - 08:44:27 - Passier, Charlotte
  08:44:17 - 08:44:16 - Oudejans, Annemarijn
  08:44:15 - 08:44:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:43:49 - 08:43:19 - Claasen, Fred
  08:43:26 - 08:42:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:42:56 - 08:40:26 - Eerenberg, Eelco
  08:40:26 - 08:40:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:40:25 - 08:40:09 - Oudejans, Annemarijn
  08:40:07 - 08:39:56 - Eerenberg, Eelco
  08:39:56 - 08:39:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:39:53 - 08:39:50 - Hoonte, Gertjan te
  08:39:49 - 08:39:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:39:45 - 08:39:42 - Oudejans, Annemarijn
  08:39:42 - 08:39:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:39:35 - 08:39:29 - Koning, Maarten
  08:39:29 - 08:39:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:39:26 - 08:39:19 - Stellinga, Hessel
  08:39:19 - - Dijksma, Sharon A.M.
 18. 16

  Status: B


  Op 28 september jl. heeft de commissie Jeugd, Welzijn, Cultuur en Sport gesproken over de Evaluatie Machinerie. Voor de fracties VVD, Stadsbelang Utrecht, UtrechtNu!, Utrecht Solidair, CDA en PvdA vraagt de afronding van deze evaluatie om enkele uitspraken van de raad. Deze richten zich (1) op de rol van het college / de wethouder bij het gevoerde beleid op dit dossier en het in positie brengen van de raad en (2) op de evaluatie in brede zin en de lessen die hieruit geleerd moeten worden voor de toekomst.


  Rol van het college
  De VVD en UtrechtNu! willen duidelijkheid over de regie door het college bij de planontwikkeling en afwikkeling van De Machinerie. Aan het antwoord op de vraag wat de rol van het college is geweest gaat het rapport Evaluatie Machinerie voorbij. Op basis van die duidelijkheid zullen de VVD en UtrechtNu! de raad een voorstel doen hierover een oordeel uit te spreken. Stadsbelang Utrecht zal de raad een voorstel doen om zich uit te spreken ten aanzien van de zogenaamd vertragende rol van de raad en de verkeerde perceptie dat meer geld de ontwikkeling van de Machinerie had kunnen redden c.q. dat de raad meer budget had moeten toekennen. Utrecht Solidair wil de raad voorstellen een oordeel te geven over de medewerking die het college heeft verleend om subsidies over te schrijven naar een nieuw op te richten stichting, aangezien de vragen hierover naar de mening van de fractie onvoldoende zijn beantwoord door het college. Zeker aangezien de antwoorden op de vragen omtrent subsidies en uitgaven naar het oordeel van Utrecht Solidair conflicteren met de jaarcijfers.


  Evaluatie in brede zin en lessen voor de toekomst
  Stadsbelang Utrecht en UtrechtNu! zullen de raad een voorstel doen de boot in de toekomst af te houden wanneer het gaat om publiek-private samenwerkingen in de culturele sector. Het CDA wil op basis van de evaluatie een voorstel doen om de risico’s van grootschalige projecten als De Machinerie in de toekomst te beperken en de informatievoorziening aan de raad te verbeteren.

  Moties

  Onderwerp
  M17 Wachten met Publiek-Private Samenwerkingen binnen de Culturele Sector
  M18 Verantwoording college falen plannen Machinerie
  M19 Duidelijke voorwaarden bij publiek- private samenwerking
  08:16:43 - 08:16:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:14:56 - 08:14:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:14:50 - 08:14:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:14:21 - 08:12:33 - Ramaker, Margreet
  08:12:33 - 08:12:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:12:29 - 08:12:14 - Oudejans, Annemarijn
  08:12:11 - 08:12:02 - Ramaker, Margreet
  08:12:01 - 08:12:01 - Oudejans, Annemarijn
  08:12:01 - 08:11:44 - Oudejans, Annemarijn
  08:11:43 - 08:11:24 - Ramaker, Margreet
  08:11:23 - 08:11:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:11:21 - 08:11:05 - Oudejans, Annemarijn
  08:11:05 - 08:10:23 - Ramaker, Margreet
  08:10:22 - 08:10:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:10:21 - 08:10:14 - Sungur, Mahmut
  08:10:13 - 08:09:45 - Ramaker, Margreet
  08:09:43 - 08:09:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:09:43 - 08:09:28 - Bosch, David
  08:09:39 - 08:09:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:09:28 - 08:09:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:09:27 - 08:09:15 - Oudejans, Annemarijn
  08:09:14 - 08:09:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:09:06 - 08:08:48 - Ramaker, Margreet
  08:08:47 - 08:08:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:08:18 - 08:05:43 - Hessel, Yvonne
  08:05:43 - 08:05:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:05:19 - 08:04:04 - Steeg, Bert van
  08:04:05 - 08:04:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:03:59 - 08:03:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:52:12 - 07:51:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:51:57 - 07:51:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:51:53 - 07:51:15 - Pagter, Marijn de
  07:51:14 - 07:51:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:51:12 - 07:50:41 - Oudejans, Annemarijn
  07:50:40 - 07:50:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:50:39 - 07:50:20 - Pagter, Marijn de
  07:50:19 - 07:50:08 - Oudejans, Annemarijn
  07:50:05 - 07:50:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:50:03 - 07:49:41 - Hessel, Yvonne
  07:49:38 - 07:49:25 - Oudejans, Annemarijn
  07:49:23 - 07:49:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:49:20 - 07:49:04 - Vliet, Dirk-Jan van
  07:49:03 - 07:48:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:48:31 - 07:44:37 - Oosters, Eva
  07:44:47 - 07:44:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:44:38 - 07:44:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:44:36 - 07:44:06 - Ramaker, Margreet
  07:44:05 - 07:43:26 - Oosters, Eva
  07:43:27 - 07:43:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:43:26 - 07:43:00 - Ramaker, Margreet
  07:42:59 - 07:42:12 - Oosters, Eva
  07:42:12 - 07:42:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:42:12 - 07:41:40 - Ramaker, Margreet
  07:41:38 - 07:40:41 - Oosters, Eva
  07:40:41 - 07:40:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:40:40 - 07:40:25 - Hessel, Yvonne
  07:40:23 - 07:40:01 - Oosters, Eva
  07:40:01 - 07:40:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:40:01 - 07:39:18 - Hessel, Yvonne
  07:39:16 - 07:38:34 - Oosters, Eva
  07:38:35 - 07:38:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:38:32 - 07:37:54 - Hessel, Yvonne
  07:37:52 - 07:36:38 - Oosters, Eva
  07:36:39 - - Dijksma, Sharon A.M.
  00:28:30 - 00:28:36 - Deldjou Fard, Melody
  00:28:36 - 00:28:47 - Zwanenberg, Pepijn
  00:28:57 - 00:29:22 - Zwanenberg, Pepijn
  00:29:24 - 00:29:44 - Stam, Titus
  00:29:46 - 00:29:47 - Zwanenberg, Pepijn
  00:29:48 - 00:30:06 - Vliet, Dirk-Jan van
  00:30:06 - 00:30:08 - Zwanenberg, Pepijn
  00:30:08 - 00:30:18 - Alblas, Kirsten
  00:30:21 - 00:30:22 - Zwanenberg, Pepijn
  00:30:23 - 00:30:44 - Vries, Louise de
  00:30:25 - 00:30:29 - Zwanenberg, Pepijn
  00:30:47 - 00:31:14 - Zwanenberg, Pepijn
  00:31:26 - 00:31:44 - Zwanenberg, Pepijn
  00:31:40 - 00:31:41 - Pagter, Marijn de
  00:31:42 - 00:31:48 - Pagter, Marijn de
  00:31:49 - 00:32:17 - Zwanenberg, Pepijn
  00:32:17 - 00:32:20 - Zweth, Rick van der
  00:32:20 - 00:32:20 - Zwanenberg, Pepijn
  00:32:21 - 00:32:31 - Zwanenberg, Pepijn
  00:33:08 - 00:33:12 - Zwanenberg, Pepijn
  00:33:11 - 00:33:26 - Zweth, Rick van der
  00:33:26 - 00:33:33 - Zwanenberg, Pepijn
  00:33:46 - 00:33:56 - Zwanenberg, Pepijn
  00:34:09 - - Zwanenberg, Pepijn
 19. 17

  Status: B


  Op 23 november jl. heeft de commissie Energie(transitie), Duurzaamheid, Vastgoed en Wonen gesproken over de Voortgangsrapportage Samen voor Overvecht 2023. Dit debat willen de fracties van het CDA, D66, EenUtrecht, PvdA en DENK afsluiten met enkele voorstellen aan de raad.
  De CDA-fractie zal een voorstel doen om scherpere doelstellingen op te nemen over verkeersveiligheid in het programma. Daarnaast zal de CDA-fractie een voorstel doen zodat de afstemming tussen Samen voor Overvecht, het woonprogramma en de wijk verbetert, in lijn met de eerdere motie over Werkplaats Overvecht (M21, 2021). De fractie van D66 zal een voorstel doen om de opgave op het gebied van jeugd meer urgentie te geven. De fractie van EenUtrecht wil een voorstel doen om inwoners nadrukkelijker te betrekken bij Samen voor Overvecht. De fractie van de PvdA wil een voorstel doen om de samenwerking te helpen verbeteren tussen de organisaties in de wijk en bewonersinitiatieven.

  Moties

  Onderwerp
  M20 Laat omgevingsvisie echte verbetering zijn voor Overvecht
  M21 Meer prioriteit voor verkeersveiligheid in Overvecht
  M22 Maak (weer) prioriteit van de Overvechtse jeugd!
  M23 Samen voor Overvecht: Versterken gemeenschapskracht
  M24 Samen(werken) voor Overvecht
  M25 Samen voor Overvecht: Extra activiteit Versterken gemeenschapskracht
  M31 Samen voor Overvecht: Extra fundament Versterken gemeenschapskracht

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Afrondende besluitvorming Voortgangsrapportage Samen voor Overvecht: M20
  Afrondende besluitvorming Voortgangsrapportage Samen voor Overvecht: M24
  07:35:46 - 07:33:18 - Steeg, Bert van
  07:34:24 - 07:34:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:33:30 - 07:33:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:32:57 - 07:31:33 - Wilt, Berdien van der
  07:31:33 - 07:31:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:31:28 - 07:31:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:31:25 - 07:30:50 - Dekkers, Fred
  07:30:48 - 07:30:17 - Wilt, Berdien van der
  07:30:16 - 07:30:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:30:14 - 07:29:57 - Dekkers, Fred
  07:29:57 - 07:29:21 - Wilt, Berdien van der
  07:29:20 - 07:29:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:29:18 - 07:29:08 - Sungur, Mahmut
  07:29:08 - 07:28:49 - Wilt, Berdien van der
  07:28:47 - 07:28:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:28:46 - 07:28:20 - Sungur, Mahmut
  07:28:20 - 07:27:57 - Wilt, Berdien van der
  07:27:56 - 07:27:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:27:20 - 07:24:47 - Dijkstra, Gert
  07:24:47 - 07:24:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:24:26 - 07:24:03 - Wilt, Berdien van der
  07:24:02 - 07:23:25 - Dijkstra, Gert
  07:23:23 - 07:23:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:23:02 - 07:21:44 - Talhaoui, Mohamed
  07:21:44 - 07:21:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:21:40 - 07:21:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:21:15 - 07:21:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:21:04 - 07:18:47 - Hooijdonk, Lot van
  07:20:44 - 07:20:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:18:47 - 07:18:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:18:46 - 07:18:26 - Steeg, Bert van
  07:18:19 - 07:17:42 - Hooijdonk, Lot van
  07:17:42 - 07:17:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:17:41 - 07:17:18 - Steeg, Bert van
  07:17:17 - 07:16:42 - Hooijdonk, Lot van
  07:16:40 - 07:16:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:16:15 - 07:12:52 - Streefland, Rachel
  07:12:52 - 07:12:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:12:50 - 07:12:23 - Wilt, Berdien van der
  07:12:26 - 07:11:48 - Streefland, Rachel
  07:11:50 - 07:11:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:11:49 - 07:11:42 - Sungur, Mahmut
  07:11:41 - 07:11:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:11:40 - 07:11:05 - Streefland, Rachel
  07:11:01 - 07:10:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:10:58 - 07:10:31 - Sungur, Mahmut
  07:10:31 - 07:09:18 - Streefland, Rachel
  07:09:18 - 07:09:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:09:06 - 07:08:49 - Wilt, Berdien van der
  07:08:49 - 07:05:09 - Streefland, Rachel
  07:05:10 - 07:05:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:05:08 - 07:04:36 - Dijkstra, Gert
  07:04:36 - 07:03:49 - Streefland, Rachel
  07:03:49 - 07:03:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:03:48 - 07:03:38 - Dijkstra, Gert
  07:03:40 - 07:03:05 - Streefland, Rachel
  07:03:03 - 07:02:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:03:03 - 07:03:02 - Streefland, Rachel
  07:02:49 - 07:02:42 - Talhaoui, Mohamed
  07:02:42 - 07:02:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:02:39 - 07:02:34 - Steeg, Bert van
  07:02:31 - 07:02:17 - Dekkers, Fred
  07:02:25 - 07:02:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:02:15 - 07:01:35 - Dijkstra, Gert
  07:01:56 - 07:01:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:01:34 - 07:01:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:57:20 - 06:57:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:57:13 - 06:56:42 - Dijkstra, Gert
  06:56:41 - 06:56:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:56:34 - 06:56:02 - Streefland, Rachel
  06:56:04 - 06:55:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:56:02 - 06:55:55 - Dijkstra, Gert
  06:55:52 - 06:55:48 - Dijkstra, Gert
  06:55:47 - 06:55:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:55:36 - 06:55:27 - Dijkstra, Gert
  06:55:32 - - Dijksma, Sharon A.M.
  00:34:22 - 00:34:39 - Alblas, Kirsten
  00:34:40 - 00:34:41 - Zwanenberg, Pepijn
  00:34:45 - 00:34:48 - Stam, Titus
  00:34:52 - 00:35:10 - Zwanenberg, Pepijn
  00:35:09 - 00:35:26 - Alblas, Kirsten
  00:35:27 - 00:35:29 - Zwanenberg, Pepijn
  00:35:30 - 00:35:37 - Hessel, Yvonne
  00:35:37 - 00:35:39 - Zwanenberg, Pepijn
  00:35:42 - 00:36:05 - Dekkers, Fred
  00:36:06 - 00:36:07 - Zwanenberg, Pepijn
  00:36:07 - 00:36:22 - Al-Saqaff, Mariam
  00:36:23 - 00:36:24 - Zwanenberg, Pepijn
  00:36:37 - 00:37:02 - Zwanenberg, Pepijn
  00:37:19 - 00:37:39 - Zwanenberg, Pepijn
  00:37:37 - 00:38:08 - Dijkstra, Gert
  00:37:52 - 00:38:18 - Zwanenberg, Pepijn
  00:38:29 - 00:38:42 - Zwanenberg, Pepijn
  00:38:42 - 00:39:01 - Graaf, Rik van der
  00:38:52 - - Zwanenberg, Pepijn
  00:39:03 - 00:39:21 - Graaf, Rik van der
  00:39:29 - 00:39:30 - Graaf, Rik van der
 20. 18

  Status: B


  In de commissie Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en Economie van 23 november jl. heeft de commissie uitgebreid gesproken over Onderwijshuisvesting. De fracties van GroenLinks, Student & Starter, VVD en PvdA willen dit debat afronden met enkele voorstellen aan de raad om kaders mee te geven.
  GroenLinks zal een voorstel doen dat zich richt op een wijkgerichte aanpak en een voorstel dat zich richt op het meegeven van kaders ten behoeve van het raadsvoorstel dat wordt opgesteld. De VVD zal een voorstel doen dat zich richt op het aanbrengen van realisme in planning en budgetteren. De PvdA zal een voorstel indienen om bij nieuwe gebiedsontwikkeling niet als automatisme te besluiten daar een nieuwe school te vestigen en om bij besluiten over onderwijshuisvesting een nieuw type criterium toe te voegen, namelijk politieke prioriteiten, volgens Amsterdams voorbeeld.

  Moties

  Onderwerp
  M26 Meer samenwerking, minder concurrentie
  M27 Inclusief & Adaptief
  M28 Overall planning onderwijshuisvesting
  M29 Zet ook in op het bevorderen van kansengelijkheid in het afwegingskader bij Onderwijshuisvesting
  M30 Nieuwe gebiedsontwikkeling vraagt niet automatisch om een nieuwe basisschool
  M33 Ruimtes voor gebed en stilte in onderwijshuisvesting

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Afrondende besluitvorming na debat Onderwijshuisvesting: M28
  Afrondende besluitvorming na debat Onderwijshuisvesting: M26
  06:54:42 - 06:50:14 - Vermeulen, Maartje
  06:52:47 - 06:52:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:51:54 - 06:51:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:51:51 - 06:51:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:51:43 - 06:51:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:51:41 - 06:51:32 - Sungur, Mahmut
  06:50:56 - 06:50:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:50:19 - 06:50:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:48:53 - 06:48:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:47:09 - 06:47:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:47:03 - 06:47:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:47:02 - 06:46:53 - Wilt, Berdien van der
  06:46:52 - 06:46:27 - Raaijmakers, Ilse
  06:46:25 - 06:46:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:46:24 - 06:46:12 - Wilt, Berdien van der
  06:46:11 - 06:45:49 - Raaijmakers, Ilse
  06:45:47 - 06:45:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:45:47 - 06:44:40 - Raaijmakers, Ilse
  06:44:43 - 06:44:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:44:39 - 06:44:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:44:09 - 06:43:33 - Dijkstra, Gert
  06:43:32 - 06:43:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:43:31 - 06:43:24 - Streefland, Rachel
  06:43:26 - 06:42:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:43:20 - 06:43:14 - Dijkstra, Gert
  05:07:22 - 05:06:19 - Sungur, Mahmut
  05:06:49 - 05:06:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:06:42 - 05:06:32 - Vermeulen, Maartje
  05:06:22 - 05:06:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:02:08 - 05:01:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:01:51 - 04:55:49 - Eerenberg, Eelco
  04:55:53 - 04:55:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:55:52 - 04:55:20 - Raaijmakers, Ilse
  04:55:19 - 04:54:31 - Eerenberg, Eelco
  04:54:33 - 04:54:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:54:31 - 04:54:22 - Sungur, Mahmut
  04:54:21 - 04:54:20 - Sungur, Mahmut
  04:54:20 - 04:52:42 - Eerenberg, Eelco
  04:54:16 - 04:54:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:52:43 - 04:52:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:52:33 - 04:52:26 - Ramaker, Margreet
  04:52:26 - 04:52:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:52:22 - 04:52:21 - Vermeulen, Maartje
  04:52:20 - - Dijksma, Sharon A.M.
  00:40:06 - 00:40:50 - Zwanenberg, Pepijn
  00:40:50 - 00:41:00 - Graaf, Rik van der
  00:41:01 - 00:41:02 - Zwanenberg, Pepijn
  00:41:12 - 00:41:36 - Zwanenberg, Pepijn
  00:41:37 - 00:41:52 - Bode, Linda
  00:41:51 - 00:41:53 - Zwanenberg, Pepijn
  00:42:06 - 00:42:40 - Zwanenberg, Pepijn
  00:42:33 - 00:42:34 - Ait Daoua, Achraf
  00:42:36 - 00:43:05 - Ait Daoua, Achraf
  00:43:04 - 00:43:05 - Zwanenberg, Pepijn
  00:43:05 - 00:43:13 - Graaf, Rik van der
  00:43:14 - 00:43:18 - Zwanenberg, Pepijn
  00:43:17 - 00:43:32 - Raaijmakers, Ilse
  00:43:31 - 00:43:33 - Zwanenberg, Pepijn
  00:43:34 - 00:43:59 - Vermeulen, Maartje
  00:44:00 - 00:44:04 - Zwanenberg, Pepijn
  00:44:15 - - Zwanenberg, Pepijn
 21. 19

  Status: B


  In de commissie commissie Energie(transitie), Duurzaamheid, Vastgoed en Wonen van 23 november jl. is gesproken over de huisvesting van kwetsbare groepen in Utrecht. De fracties van de ChristenUnie, PvdA, VVD, GroenLinks en D66 willen de raad voorstellen doen die bijdragen aan het verbeteren van de huisvesting van deze kwetsbare groepen.
  Het eerste voorstel betreft het percentage toewijzen aan kwetsbare groepen. Het tweede voorstel richt zich op het komen tot een duidelijk uitvoeringsprogramma op de vier verschillende treden. Het derde voorstel gaat over de financiële haalbaarheid van tijdelijk wonen. Het vierde voorstel betreft de kostendelersbonus. Het vijfde voorstel gaat over het in positie brengen van corporaties. Het zesde voorstel gaat over het verrekenen van de opvangkosten. Het zevende voorstel gaat over het benutten van kantoren. Het achtste voorstel gaat over het schrappen van de kostendelersnorm.


  Daarnaast zal er ook behoefte zijn aan een geheim deel waarin twee aanvullende voorstellen op dit onderwerp worden gedaan.

  Moties

  Onderwerp
  M34 Duidelijk uitvoeringsprogramma huisvesting kwetsbare doelgroepen
  M35 Meer woningen voor kwetsbare Utrechters
  M36 Stimuleer woningdelen door een kostendelersbonus
  M37 Maak tijdelijke woningen haalbaar
  M38 Corporaties in positie
  M39 Alle kosten eerlijk meenemen
  M40 Panden opkopen
  M41 Met andere norm meer woningen voor reguliere woningzoekenden en kwetsbare Utrechters
  M42 Stimuleer woningdelen door een kostendelersbonus
  M43 Motie 1 VVD bij agendapunt 'Afrondende besluitvorming Huisvesting kwetsbare groepen'
  M44 Motie 1 CU bij agendapunt 'Afrondende besluitvorming Huisvesting kwetsbare groepen'
  M45 Motie 2 CU bij agendapunt 'Afrondende besluitvorming Huisvesting kwetsbare groepen'

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Afrondende besluitvorming Huisvesting kwetsbare groepen: M38
  Afrondende besluitvorming Huisvesting kwetsbare groepen: M41
  Afrondende besluitvorming Huisvesting kwetsbare groepen: M39
  Afrondende besluitvorming Huisvesting kwetsbare groepen: M40
  04:51:19 - 04:47:56 - Graaf, Rik van der
  04:50:18 - 04:50:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:49:49 - 04:49:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:49:12 - 04:49:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:48:16 - 04:48:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:47:58 - 04:47:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:47:42 - 04:43:20 - Zweth, Rick van der
  04:46:14 - 04:46:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:46:10 - 04:46:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:46:08 - 04:45:55 - Zwinkels, Jantine
  04:45:29 - 04:45:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:45:26 - 04:45:11 - Zwinkels, Jantine
  04:44:59 - 04:44:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:44:08 - 04:44:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:43:21 - 04:43:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:43:19 - 04:43:15 - Sungur, Mahmut
  04:43:13 - 04:43:03 - Zweth, Rick van der
  04:43:03 - 04:42:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:42:54 - 04:42:52 - Meerding, Tess
  04:42:38 - 04:41:53 - Zweth, Rick van der
  04:41:50 - 04:41:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:41:43 - 04:41:41 - Zweth, Rick van der
  04:41:41 - 04:41:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:41:24 - 04:39:39 - Zwanenberg, Pepijn
  04:39:45 - 04:39:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:39:35 - 04:39:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:39:21 - 04:37:37 - Koning, Maarten
  04:37:40 - 04:37:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:37:35 - 04:37:17 - Sungur, Mahmut
  04:37:16 - 04:36:51 - Koning, Maarten
  04:36:50 - 04:36:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:27:02 - 04:26:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:26:55 - 04:24:57 - Vries, Dennis de
  04:24:59 - 04:24:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:24:57 - 04:24:32 - Zwinkels, Jantine
  04:24:32 - 04:24:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:24:31 - 04:21:29 - Vries, Dennis de
  04:21:32 - 04:21:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:21:30 - 04:21:05 - Graaf, Rik van der
  04:21:05 - 04:19:09 - Vries, Dennis de
  04:19:11 - 04:19:10 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:19:09 - 04:18:57 - Zwinkels, Jantine
  04:18:57 - 04:18:12 - Vries, Dennis de
  04:18:12 - 04:18:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:18:11 - 04:17:33 - Koning, Maarten
  04:17:32 - 04:16:42 - Vries, Dennis de
  04:16:40 - 04:16:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:16:40 - 04:16:39 - Vries, Dennis de
  04:16:40 - 04:16:24 - Koning, Maarten
  04:16:24 - 04:16:16 - Vries, Dennis de
  04:16:17 - 04:16:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:16:15 - 04:15:50 - Meerding, Tess
  04:15:50 - 04:15:33 - Vries, Dennis de
  04:15:32 - 04:15:29 - Vries, Dennis de
  04:15:31 - 04:15:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:15:29 - 04:15:09 - Zwinkels, Jantine
  04:15:08 - 04:14:08 - Vries, Dennis de
  04:14:13 - 04:14:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:14:04 - 04:13:44 - Graaf, Rik van der
  04:13:50 - 04:13:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:13:31 - 04:10:26 - Eerenberg, Eelco
  04:10:22 - 04:10:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:10:21 - 04:10:02 - Zweth, Rick van der
  04:10:01 - 04:09:05 - Eerenberg, Eelco
  04:09:02 - 04:09:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:09:00 - 04:08:48 - Sungur, Mahmut
  04:08:47 - 04:08:25 - Eerenberg, Eelco
  04:08:25 - 04:08:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:08:23 - 04:07:47 - Zwinkels, Jantine
  04:07:47 - 04:07:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:07:44 - 04:06:41 - Eerenberg, Eelco
  04:06:40 - 04:06:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:06:33 - 04:06:12 - Graaf, Rik van der
  04:06:16 - 04:06:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:06:07 - 04:05:58 - Zwanenberg, Pepijn
  04:05:57 - 04:05:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:05:52 - 04:05:25 - Zweth, Rick van der
  04:05:24 - 04:05:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:05:08 - 04:04:38 - Pagter, Marijn de
  04:04:38 - 04:04:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:04:22 - 04:04:01 - Passier, Charlotte
  04:04:00 - 04:03:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:03:59 - 04:03:49 - Koning, Maarten
  04:03:48 - 04:03:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:03:47 - 04:03:29 - Sungur, Mahmut
  04:03:39 - 04:03:23 - Passier, Charlotte
  04:03:24 - 04:02:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:49:16 - 03:48:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:48:55 - 03:48:50 - Zweth, Rick van der
  03:48:51 - 03:48:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:48:47 - 03:48:45 - Koning, Maarten
  03:48:45 - - Dijksma, Sharon A.M.
  00:44:56 - 00:45:11 - Zwanenberg, Pepijn
  00:45:10 - 00:45:34 - Zwinkels, Jantine
  00:45:34 - 00:45:35 - Zwanenberg, Pepijn
  00:45:36 - 00:45:49 - Meerding, Tess
  00:45:49 - 00:45:50 - Zwanenberg, Pepijn
  00:45:59 - 00:46:21 - Zwanenberg, Pepijn
  00:46:32 - 00:46:46 - Zwanenberg, Pepijn
  00:46:46 - 00:46:58 - Zwinkels, Jantine
  00:46:59 - 00:47:01 - Zwanenberg, Pepijn
  00:47:14 - 00:47:31 - Zwanenberg, Pepijn
  00:47:32 - 00:47:48 - Bosch, David
  00:47:37 - 00:47:43 - Zwanenberg, Pepijn
  00:47:46 - 00:47:56 - Zwanenberg, Pepijn
  00:48:06 - 00:48:27 - Zwanenberg, Pepijn
  00:48:38 - - Zwanenberg, Pepijn
 22. 20

  Status: B


  De rekenkamer stelt de raad voor te besluiten om het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:
  1. Met scenario’s de mogelijke ontwikkeling van de armoedeproblematiek in beeld te brengen en (financieel) houdbare beleidsopties voor de armoedeaanpak te formuleren aan de hand van keuzes tussen het verdiepen van de aanpak voor de huidige doelgroep en / of het verbreden van de aanpak naar de nieuwe, bredere doelgroep.
  2. Het bereik van de armoederegelingen bij de beoogde doelgroep te vergroten door de bekendheid te vergroten, aanvraagprocessen te versimpelen en het aanbod minder versnipperd te maken.
  3. Verdere maatregelen te nemen om het gebruik en de effecten van de armoederegelingen te verbeteren.
  4. Ervoor te zorgen dat binnen de gemeentelijke organisatie weer structureel tussen de organisatieonderdelen wordt samengewerkt aan de uitvoering van de nieuwe armoedeaanpak, zodat de problemen van inwoners in samenhang met elkaar worden aangepakt.
  5. Het subsidiekader en de -verantwoording voor armoedebestrijding te verbeteren en daarmee beter af te wegen welke subsidies het meeste opbrengen. En meer te sturen op de verbinding tussen samenwerkingspartners in het netwerk.
  6. De raad binnen zes weken door middel van een plan van aanpak te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd.

  Amendementen

  Onderwerp
  A01 Samenhang in beslissingen rondom bestaanszekerheid

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Rekenkamerrapport 'Pleisters plakken'
  03:48:03 - 03:47:09 - Pagter, Marijn de
  03:47:09 - 03:46:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:46:56 - 03:46:38 - Voortman, Linda
  03:46:38 - 03:46:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:46:34 - 03:46:20 - Gastspreker 02
  03:46:20 - - Dijksma, Sharon A.M.
  00:49:21 - 00:49:32 - Zwanenberg, Pepijn
  00:49:41 - - Zwanenberg, Pepijn
 23. 21

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De Beleidsnota geluid en trillingen met de daarbij behorende nota van zienswijzen vast te stellen en in werking te laten treden voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen met als belangrijkste uitgangspunten:
  a. In een groeiende stad werken aan een gezonde leefomgeving door een evenwichtige toedeling van functies aan locaties;
  b. Nieuwe geluidsknelpunten en/of nieuwe hinder door trillingen bij ruimtelijke ontwikkelingen zo veel mogelijk beperken;
  c. Ruimte bieden om op specifieke locaties gemotiveerd andere afwegingen te maken en zo maatwerk te kunnen bieden; en met als belangrijkste kaderstellende beleidsuitspraken:
  d. Vanwege gezondheid past de gemeente bij nieuwe ontwikkelingen een ambitiewaarde van 63 dB toe voor gemeentelijk wegverkeer, inclusief geluid van trams en railverkeer;
  e. De Utrechtse grenswaarden voor geluid van gemeentelijk wegverkeer bedragen 63 dB in Leidsche Rijn en Vleuterweide en 68 dB in de rest van de stad en zijn strenger dan de wet
  toelaat;
  f. Onder voorwaarden kan een niet-geluidgevoelige gevel, zoals een dove gevel (zonder te openen delen), worden toegepast bij nieuwe woningen boven de (Utrechtse) grenswaarde(n);
  g. Elke nieuwe woning heeft een geluidsluwe gevel; het streven is dit ook voor onzelfstandige studentenwoningen, woningen kleiner dan 30 m2, flexwoningen en bij transformatie te laten gelden;
  h. In rustige woonwijken hanteert de gemeente voor activiteiten van bedrijven een generieke norm van 45 dB(A) in plaats van het voorschrijven van maatwerkvoorschriften;
  i. De gemeente hanteert streefwaarden voor trillingen, het voorkomen van geluidsoverlast door stemgeluid, het beschermen van stille hofjes en omsloten binnenterreinen in de binnenstad en heeft de ambitie om stille gebieden/stiltebeleving voor mens en dier te bieden.
  2. De Beleidsnota geluid en trillingen op te nemen in de Omgevingsvisie Utrecht door toevoeging aan het overzicht ‘Lijst beleidsdocumenten van de Omgevingsvisie Utrecht’ en de internetpagina https://omgevingsvisie.utrecht.nl/.
  3. Dit raadsbesluit in werking te laten treden op de dag van bekendmaking op grond van artikel 1:4 lid 1 Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht.

  Amendementen

  Onderwerp
  A02 Geen verslapping van regels in en rond natuur- en groengebieden

  Moties

  Onderwerp
  M46 Sorry, kan het wat zachter?

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Beleidsnota geluid en trillingen
  03:45:03 - 03:43:27 - Vries, Louise de
  03:43:50 - 03:43:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:43:27 - 03:43:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:43:23 - 03:42:56 - Vasters, Joost
  03:43:19 - 03:43:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:42:56 - 03:42:45 - Vries, Louise de
  03:42:44 - 03:42:38 - Vries, Louise de
  03:42:36 - 03:42:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:42:12 - 03:40:01 - Zwinkels, Jantine
  03:41:21 - 03:41:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:40:02 - 03:39:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:39:39 - 03:39:01 - Pagter, Marijn de
  03:39:00 - 03:38:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:38:29 - 03:37:04 - Oosters, Eva
  03:37:05 - 03:37:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:37:04 - 03:37:00 - Vries, Louise de
  03:36:59 - 03:35:51 - Oosters, Eva
  03:35:50 - 03:35:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:35:49 - 03:35:26 - Zwinkels, Jantine
  03:35:25 - 03:35:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:35:24 - 03:35:12 - Sungur, Mahmut
  03:35:11 - 03:34:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:34:59 - 03:34:48 - Zwinkels, Jantine
  03:34:48 - 03:34:32 - Oosters, Eva
  03:34:32 - - Dijksma, Sharon A.M.
  00:50:12 - 00:50:34 - Zwanenberg, Pepijn
  00:50:50 - 00:51:07 - Zwanenberg, Pepijn
  00:51:20 - - Zwanenberg, Pepijn
 24. 22

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De Beleidsnota omgevingsveiligheid vast te stellen en in werking te laten treden, waarmee de lokale beleidsvrijheid over omgevingsveiligheid (de beheersing van risico’s voor de omgeving door het werken met gevaarlijke stoffen en het vervoer hiervan) wordt ingevuld, met de volgende aanvullingen ten opzichte van de Nota externe veiligheid uit 2007:
  a. De standaardwaarde voor het plaatsgebonden risico voor buisleidingen niet te overschrijden en overschrijding voor overige risicobronnen alleen gemotiveerd toe te staan;
  b. Bouwkundige voorschriften voor nieuwe gebouwen voor te schrijven rondom transportroutes en bedrijven om bescherming te bieden tegen de effecten van een brand en/of explosie met gevaarlijke stoffen;
  c. Zeer kwetsbare gebouwen (zoals scholen en zorginstellingen) waar mogelijk te scheiden van risicobronnen;
  d. Grote groepen personen niet bloot te stellen aan hoge risico’s als gevolg van een incident met een buisleiding, waarbij het groepsrisico als instrument wordt gehanteerd.
  2. De Beleidsnota omgevingsveiligheid op te nemen in de Omgevingsvisie Utrecht door toevoeging aan het overzicht ‘Lijst beleidsdocumenten van de Omgevingsvisie Utrecht’ en de internetpagina
  https://omgevingsvisie.utrecht.nl/.
  3. De Nota Externe veiligheid uit 2007 in te trekken.

  Amendementen

  Onderwerp
  A03 Uitgangspunten Omgevingsveiligheid
  A04 Heldere afwegingen
  A05 Bescherm ook dieren tegen risico's gevaarlijke stoffen

  Moties

  Onderwerp
  M47 Omgevingsveiligheid gaat over meer dan vlammen en explosies
  M48 Vergeet wilde dieren en natuur niet!

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Beleidsnota omgevingsveiligheid
  03:30:11 - 03:27:40 - Vries, Louise de
  03:25:05 - 03:22:49 - Oosters, Eva
  03:22:47 - 03:22:29 - Vries, Louise de
  03:22:29 - 03:22:00 - Oosters, Eva
  03:21:59 - 03:21:47 - Vries, Louise de
  03:21:46 - 03:19:46 - Oosters, Eva
  03:19:41 - 03:19:12 - Oosters, Eva
  03:19:11 - 03:18:48 - Vries, Louise de
  03:18:46 - 03:18:30 - Oosters, Eva
  03:18:29 - 03:18:17 - Vries, Louise de
  03:18:15 - 03:18:03 - Oosters, Eva
  00:51:48 - 00:52:08 - Zwanenberg, Pepijn
  00:52:21 - 00:52:39 - Zwanenberg, Pepijn
  00:52:41 - 00:52:42 - Zwanenberg, Pepijn
  00:52:52 - 00:53:11 - Zwanenberg, Pepijn
  00:53:09 - 00:53:25 - Vries, Louise de
  00:53:26 - 00:53:29 - Zwanenberg, Pepijn
  00:53:42 - 00:54:01 - Zwanenberg, Pepijn
  00:54:01 - 00:54:18 - Alblas, Kirsten
  00:54:19 - 00:54:20 - Zwanenberg, Pepijn
  00:54:20 - 00:54:29 - Hoonte, Gertjan te
  00:54:30 - 00:54:32 - Zwanenberg, Pepijn
  00:54:41 - 00:54:42 - Zwanenberg, Pepijn
  00:54:44 - 00:54:58 - Zwanenberg, Pepijn
  00:55:09 - - Zwanenberg, Pepijn
 25. 23

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Het Ruimtelijk Toekomstperspectief Zuidpoort vast te stellen met als doelen:
  a. Versterken van de verbinding van de historische binnenstad met het Ledig Erf, de Ooster- en Westerkade, het station Vaartsche Rijn en het gebied Rotsoord;
  b. Versterken van de ruimtelijke kwaliteit en verblijfskwaliteit in de Zuidpoort in het algemeen en op een aantal locaties in het bijzonder (Ledig Erf, entree station Vaartsche Rijn, Balijeplein);
  c. Meer ruimte voor fiets, voetganger en groen in de Zuidpoort;
  d. Veiliger en leefbaarder maken van de straten in en rond de Zuidpoort;
  e. De binnenstad en omliggende buurten bereikbaar houden voor al het verkeer.
  2. Akkoord te gaan met de uitwerking van de eerste fase van het Ruimtelijk Toekomstperspectief Zuidpoort, dat bestaat uit het volgende pakket aan herinrichtings- en verkeersmaatregelen:
  a. De herinrichting van het Ledig Erf met als uitgangspunt het weren van doorgaand gemotoriseerd verkeer op het Ledig Erf ter hoogte van de Vaartscherijnbrug, waarbij nood- en hulpdiensten en buslijn 2 het Ledig Erf wel kunnen passeren en waarbij gemotoriseerd bestemmingsverkeer de zuidelijke binnenstad blijvend kan bereiken via de route Abstederdijk-Tolsteegbrug;
  b. De herinrichting van de Bleekstraat, Balijeplein, Balijelaan, Rijnlaan-noord, Waalstraat-oost en Diamantweg met als uitgangspunt een maximale snelheid van 30 km/uur;
  c. De verkeerskundige aanpassing van de kruisingen van de Vondellaan met de Bleekstraat en de Jutfaseweg, gericht op het weren van doorgaand autoverkeer en het creëren van meer ruimte voor voetganger, fietser, verblijven en groen.
  3. Akkoord te gaan met de inrichting via tijdelijke vormgeving van de volgende wegen in en rond de Zuidpoort in de eerste fase van het Ruimtelijk Toekomstperspectief Zuidpoort met als uitgangspunt een maximale snelheid van 30 km/uur:
  a. Catharijnesingel (deel tussen Bartholomeibrug en Ledig Erf);
  b. Tolsteegsingel (deel tussen Ledig Erf en Abstederdijk);
  c. Abstederdijk (deel tussen Tolsteegsingel en Albatrosstraat);
  d. Vondellaan;
  e. Baden Powellweg;
  f. Briljantlaan;
  g. Albatrosstraat.

  Amendementen

  Onderwerp
  A06 Leg de variant fietsstraat alsnog voor aan de stad
  A07 Behoud bomen als uitgangpunt Zuidpoort
  A08 Toegankelijke openbare ruimte als uitgangspunt Zuidpoort

  Moties

  Onderwerp
  M49 Respecteer democratische keuzes
  M50 Voel de pijn, denk na en heroverweeg je keuzes
  M51 Neem Rijnlaan Zuid op in Zuidpoort
  M52 Verbeter eerst de 't Goylaan
  M53 Verkeersveiligheid en toegankelijkheid voorop, geen shared space bij Zuidpoort

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Ruimtelijk Toekomstperspectief Zuidpoort

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Ruimtelijk Toekomstperspectief Zuidpoort: M53
  03:13:06 - 03:12:06 - Pagter, Marijn de
  03:10:58 - 03:10:47 - Heuven, Maarten van
  03:10:12 - 03:06:37 - Bosch, David
  03:06:19 - 03:05:06 - Passier, Charlotte
  03:04:48 - 03:04:19 - Zwinkels, Jantine
  03:04:18 - 03:03:56 - Stylianou, Nadia
  03:03:54 - 03:03:19 - Zwinkels, Jantine
  03:03:14 - 03:02:54 - Zwinkels, Jantine
  03:02:50 - 03:02:35 - Dekkers, Fred
  03:02:34 - 03:01:58 - Zwinkels, Jantine
  03:01:49 - 03:01:26 - Zwinkels, Jantine
  03:00:33 - 02:54:58 - Hooijdonk, Lot van
  02:54:48 - 02:54:32 - Zwinkels, Jantine
  00:55:38 - 00:55:56 - Zwanenberg, Pepijn
  00:56:07 - 00:56:33 - Zwanenberg, Pepijn
  00:56:42 - 00:57:02 - Zwanenberg, Pepijn
  00:57:03 - 00:57:27 - Pagter, Marijn de
  00:57:28 - 00:57:29 - Zwanenberg, Pepijn
  00:57:29 - 00:57:51 - Zwinkels, Jantine
  00:57:51 - 00:57:55 - Zwanenberg, Pepijn
  00:57:56 - 00:57:57 - Zwanenberg, Pepijn
  00:58:05 - 00:58:19 - Zwanenberg, Pepijn
  00:58:31 - 00:58:47 - Zwanenberg, Pepijn
  00:58:59 - 00:59:17 - Zwanenberg, Pepijn
  00:59:20 - 00:59:22 - Zwanenberg, Pepijn
  00:59:22 - 00:59:25 - Pagter, Marijn de
  00:59:29 - 00:59:41 - Zwanenberg, Pepijn
  00:59:49 - 01:00:05 - Zwanenberg, Pepijn
  01:00:18 - - Zwanenberg, Pepijn
 26. 24

  Status: B


  Het dagelijks bestuur van de raad stelt de raad voor te besluiten:
  1. De ‘Gedragscode voor raadsleden en commissieleden gemeente Utrecht’ vast te stellen.
  2. Het ‘Protocol vermoeden integriteitsschending’ vast te stellen.
  3. Het ‘Protocol ongewenst gedrag’ vast te stellen.

  Moties

  Onderwerp
  M54 Integere fractiemedewerkers
  M55 Behandel commissieleden gelijk

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Gedragscode 2023
  02:52:24 - 02:50:08 - Graaf, Rik van der
  02:51:25 - 02:51:14 - Sungur, Mahmut
  02:51:02 - 02:50:36 - Sungur, Mahmut
  02:50:07 - 02:49:34 - Paalman, Victor
  02:49:34 - 02:49:10 - Graaf, Rik van der
  02:49:09 - 02:48:45 - Meerding, Tess
  02:48:45 - 02:48:24 - Graaf, Rik van der
  02:47:53 - 02:47:20 - Steeg, Bert van
  02:46:54 - 02:44:36 - Zwanenberg, Pepijn
  02:45:57 - 02:45:23 - Sungur, Mahmut
  02:44:34 - 02:44:33 - Zwanenberg, Pepijn
  01:00:50 - 01:01:08 - Zwanenberg, Pepijn
  01:01:09 - 01:01:22 - Meerding, Tess
  01:01:22 - 01:01:23 - Zwanenberg, Pepijn
  01:01:23 - 01:01:31 - Paalman, Victor
  01:01:33 - 01:01:35 - Zwanenberg, Pepijn
  01:01:52 - 01:02:11 - Zwanenberg, Pepijn
  01:02:20 - - Zwanenberg, Pepijn
 27. 25

  Status: B


  Het dagelijks bestuur van de raad stelt de raad voor te besluiten:
  1. De instrumenten burgeragendering en burgerinitiatief door te ontwikkelen naar een inwonersagendering en inwonersmotie, met als belangrijkste uitgangspunten:
  a. Na aanbieding van een petitie, kunnen inwoners een inwonersagendering indienen. Hiervoor geldt een formele drempel van 100 steunbetuigingen en een beperkte juridische toets op de verordening, waarbij bepaalde onderwerpen uitgesloten zijn van bespreking;
  b. Inwoners kunnen een inwonersmotie indienen. Hiervoor geldt een formele drempel van 250 steunbetuigingen en een beperkte juridische toets op de verordening, waarbij bepaalde onderwerpen uitgesloten zijn van bespreking;
  2. De Verordening inwonersagendering en inwonersmotie gemeenteraad Utrecht vast te stellen.

  Amendementen

  Onderwerp
  A09 Voer de inwonersmotie (nog) niet in

  Moties

  Onderwerp
  M56 Participeren kun je leren

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Doorontwikkeling instrumenten van inwoners: introductie inwonersagendering en inwonersmotie
  02:43:36 - 02:42:44 - Vliet, Dirk-Jan van
  02:42:42 - 02:42:31 - Zweth, Rick van der
  02:42:31 - 02:42:25 - Vliet, Dirk-Jan van
  02:42:10 - 02:41:58 - Vliet, Dirk-Jan van
  02:41:53 - 02:41:37 - Passier, Charlotte
  02:41:37 - 02:41:21 - Vliet, Dirk-Jan van
  02:40:51 - 02:40:23 - Meerding, Tess
  02:40:19 - 02:39:59 - Meerding, Tess
  02:39:54 - 02:39:39 - Dijkstra, Gert
  02:39:38 - 02:39:12 - Meerding, Tess
  02:38:57 - 02:38:30 - Fattal, Mahaar
  02:38:11 - 02:37:56 - Dekkers, Fred
  02:37:50 - 02:37:41 - Meerding, Tess
  02:35:11 - 02:33:31 - Zwanenberg, Pepijn
  02:33:18 - - Heuven, Maarten van
  01:02:39 - 01:02:57 - Dijkstra, Gert
  01:02:58 - 01:03:00 - Zwanenberg, Pepijn
  01:03:20 - 01:03:40 - Zwanenberg, Pepijn
  01:03:39 - 01:03:46 - Vliet, Dirk-Jan van
  01:03:45 - 01:03:50 - Zwanenberg, Pepijn
  01:03:55 - 01:04:00 - Zwanenberg, Pepijn