Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M42 Stimuleer woningdelen door een kostendelersbonus

ID
5860
Kenmerk
Agendapunt
Gemeenteraad 2024 (19. Afrondende besluitvorming Huisvesting kwetsbare groepen)
donderdag 18 januari 10:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Datum
18-1-2024
Onderwerp
M42 Stimuleer woningdelen door een kostendelersbonus
Status
Motie aangenomen
Indiener(s)
  • Graaf, R. van der (Rik) (ChristenUnie)
Mede-indieners
  • Dijkstra, G.J. (Gert) (EenUtrecht)
  • Oudejans, A.T. (Annemarijn) (Student&Starter)
  • Passier, C.E. (Charlotte) (Volt)
  • Zwanenberg, P. (Pepijn) (GroenLinks)
Portefeuillehouder
Wethouder De Vries
Deadline
Stand van zaken openbaar
240221 We onderzoeken momenteel de mogelijkheden voor een kostendelersbonus en streven ernaar de raad hierover in Q2 2024 te informeren.
Beleidsveld
Wonen en Volkshuisvesting
Thema
Einddatum
30-6-2024
Datum afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(s)
Stemmen
voor 86%
tegen 14%
voor
BIJ1 (1), CDA (3), ChristenUnie (2), D66 (8), DENK (1), EenUtrecht (1), GroenLinks (9), Horizon (1), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), Utrecht Solidair (1), Volt (2), Student en Starter (1)
tegen
UtrechtNu! (1), VVD (5)