Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M286 Stimuleer Deelmobiliteit

ID
5149
Kenmerk
Agendapunt
Gemeenteraad 2022 (18. Raadsvoorstel Vaststellen Bestemmingsplan Woningbouw Haarrijn en Haarrijnseplas; verplaatsing grens bebouwde kom Maarssenseweg/Heldinnenlaan )
donderdag 13 oktober 14:00 tot 22:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Datum
13-10-2022
Onderwerp
M286 Stimuleer Deelmobiliteit
Status
Motie aangenomen
Indiener(s)
  • Hoonte, G. te (Gertjan) (VVD)
  • Oudejans, A.T. (Annemarijn) (Student&Starter)
  • van Vliet, D.J. (Dirk-Jan) (D66)
  • Vermeulen, M.W.C. (Maartje) (GroenLinks)
  • Chirino, C.C. (Bina) (ChristenUnie)
Mede-indieners
Portefeuillehouder
Wethouder Eerenberg
Deadline
31-1-2023
Stand van zaken openbaar
20240202: Conform de parkeernormering onderbouwt de ontwikkelaar in een mobiliteitsbeheerplan hoe de gekozen mobiliteitsoplossing aansluit bij de mobiliteitsbehoefte van de ontwikkeling. Ontwikkelaars kunnen in A- en B-gebied een korting toepassen op de parkeereis op voorwaarde dat zij voorzien in een mobiliteitsconcept dat gebruik maakt van deelmobiliteit en/of MaaS. We hanteren hierbij een aantal criteria: - De ontwikkelaar biedt de garantie dat het mobiliteitsconcept toekomstbestendig georganiseerd en langjarig gefinancierd is; - De ontwikkelaar betrekt toekomstige bewoners; - Er worden (juridisch vastgelegde) afspraken gemaakt met mobiliteitsdienstverleners, o.a. over de kwaliteit en flexibiliteit van het mobiliteitsaanbod. Hierbij is het uitgangspunt dat in plaats van particuliere autoparkeerplaatsen een ‘mobiliteitsruimte’ (op eigen terrein) wordt gerealiseerd voor deelauto’s en ander deelvervoer zoals e-bikes, e-bakfietsen. In huidige projecten zoals Merwede en Cartesius wordt nu ook specifiek ruimte ingetekend voor deelbakfietsen. In de deelbakfietsvergunning met Cargoroo hebben we ook afspraken gemaakt dat zij een arrangement (jaarlijks geactualiseerd) aanbieden voor projectontwikkelaars, met hierin ook afspraken over afdekverliezen.
Beleidsveld
Ruimtelijke Ordening
Thema
Einddatum
Datum afdoening
2-2-2024
Afgedaan
Afgedaan
Bijlage(s)
Relatie met
Stemmen
voor 88%
tegen 12%
voor
CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (8), DENK (1), GroenLinks (9), Partij voor de Dieren (3), PvdA (4), Volt (3), VVD (5), Student & Starter (2)
tegen
BIJ1 (1), EenUtrecht (1), Stadsbelang Utrecht (1), Utrecht Solidair (1), Partij voor de Vrijheid (1)