Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 13 oktober 2022

14:00 - 22:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Sharon A.M. Dijksma
Start
donderdag 13 oktober 2022 19:18
Eind
donderdag 13 oktober 2022 23:08
Toelichting

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:
19.30 uur:
In memoriam
Carolien de Boer, lid Rekenkamer
Thea de Wit, oud raadslid D66


Beëdiging van commissieleden

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening 19:54 - 19:54
 2. 2

  05:14:09 - 05:14:01 - Dijksma, Sharon
  05:14:02 - 05:13:55 - Koning, Maarten
  05:13:54 - - Dijksma, Sharon
 3. 3

  Beëindiging commissielidmaatschap Sabrina van den Brink S&S
  Het overzicht van de ingekomen stukken met het afdoeningsvoorstel staat conform de AVG, in iBabs achter een slotje

 4. 5

 5. 7

  Er zijn geen actuele moties binnen gekomen dus daarmee vervalt dit agendapunt.

 6. 8

  Dit agendapunt wordt in de avond behandeld

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel benoeming commissieleden
 7. 9

  Status: A


  Het Presidium stelt de raad voor te besluiten:

  1. Op grond van het bepaalde in artikel 2 van de Verordening op de adviescommissie Controle en Financiën van de gemeente Utrecht Joost Vasters en Esma Kendir te benoemen tot lid van de adviescommissie Controle en Financiën.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Benoeming leden Adviescommissie Controle en Financiën
 8. 10

  Status: A


  Op advies van de adviescommissie Controle en Financiën stelt het presidium de gemeenteraad voor het volgende te besluiten:
  1. In te stemmen met de inhoud van de 'Opdrachtbevestiging Controlewerkzaamheden 2022’ van de externe accountant zoals opgenomen in de bijlage.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Opdrachtbevestiging Controlewerkzaamheden 2022 externe accountant
 9. 11

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

  1. Mevrouw Hilary Richters te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van NUOVO scholen.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Benoeming lid Raad van Toezicht NUOVO Scholen
  05:08:45 - 05:08:36 - Talhaoui, Mohamed
  05:08:37 - 05:08:30 - Dijksma, Sharon
  05:08:29 - 05:08:14 - Dijksma, Sharon
  05:08:12 - 05:07:21 - Dijksma, Sharon
  05:07:20 - - Dijksma, Sharon
 10. 12

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

  1. Bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze op de jaarrekening en jaarverslag 2021 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden, waarin wordt aangegeven dat er geen opmerkingen zijn.
  2. Bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze op de jaarrekening en jaarverslag 2021 van Plassenschap Loosdrecht e.o., waarin wordt aangegeven dat er geen opmerkingen zijn

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijzen Ontwerp jaarrekening en jaarverslag 2021 recreatieschappen
  05:07:03 - 05:06:51 - Sasbrink, Anne
  05:06:52 - - Dijksma, Sharon
 11. 13

  Status: B


  Geagendeerd door  de fracties van CDA,  GroenLinks, PvdA en PVV


  In de commissie van 22 september jl. is gesproken over de voortgang van het Utrechtse Inburgeringsbeleid. Naar aanleiding van deze bespreking hechten CDA, GroenLinks en de PvdA aan een afrondende behandeling van dit onderwerp in de raad. Deze fracties zullen de raad voorstellen voorleggen over de rol en ontwikkeling van de zogenaamde Welkomhuizen. Daarnaast hechten deze fracties aan een goede balans in de evaluatie van de inburgeringsaanpak en wensen zij dat de raad in de gelegenheid is daarvoor kaders mee te geven. De PVV zal aanvullend de raad een voorstel doen aangaande een financiële eigen bijdrage. In het bijzonder voor de groep inburgeraars waarvan bekend is dat de opkomst bij inburgeringslessen vaak laag is.

  Moties

  Onderwerp
  M259 Flexibel omgaan met ontwikkeling Welkomhuizen
  M260 Monitor en evalueer de Utrechtse inburgeringsaanpak
  M261 Jonge Statushouders
  M262 Ook taalles voor oudere statushouders
  M263 Een warm welkom en succesvolle inburgering vragen om meerdere welkomhuizen
  M264 Eigenaarschap voor je taalles vraagt om een eigen bijdrage
  M265 Geen boetes voor inburgeraars
  05:05:39 - 05:03:55 - Steeg, Bert van van
  05:04:44 - 05:04:42 - Dijksma, Sharon
  05:04:01 - 05:03:49 - Dijksma, Sharon
  05:03:29 - 05:02:01 - Deldjou Fard, Melody
  05:02:33 - 05:02:32 - Dijksma, Sharon
  05:02:03 - 05:01:56 - Dijksma, Sharon
  05:01:55 - 05:01:09 - Deldjou Fard, Melody
  05:01:10 - 05:01:07 - Dijksma, Sharon
  05:01:06 - 05:01:00 - Dijksma, Sharon
  05:00:43 - 05:00:00 -
  05:00:00 - 04:59:52 - Dijksma, Sharon
  04:59:31 - 04:58:31 - Bosch, David
  04:58:41 - 04:58:39 - Dijksma, Sharon
  04:58:31 - 04:58:25 - Dijksma, Sharon
  04:58:00 - 04:57:10 - Nolten, Stevie
  04:57:16 - 04:57:04 - Dijksma, Sharon
  04:57:03 - 04:56:57 -
  04:56:57 - 04:56:51 - Dijksma, Sharon
  04:56:50 - 04:56:36 - Deldjou Fard, Melody
  04:56:35 - 04:56:29 - Dijksma, Sharon
  04:56:34 - 04:56:07 - Nolten, Stevie
  04:56:06 - 04:55:45 - Dijksma, Sharon
  04:55:52 - 04:55:45 - Streefland, Rachel
  04:51:59 - 04:51:42 - Dijksma, Sharon
  04:51:49 - 04:51:46 - Streefland, Rachel
  04:51:41 - 04:50:51 - Streefland, Rachel
  04:50:52 - 04:50:48 - Dijksma, Sharon
  04:50:47 - 04:49:34 - Meerding, Tess
  04:49:37 - 04:49:06 - Streefland, Rachel
  04:49:20 - 04:49:18 - Dijksma, Sharon
  04:49:09 - 04:49:03 - Dijksma, Sharon
  04:49:06 - 04:48:44 - Bosch, David
  04:48:44 - 04:48:17 - Dijksma, Sharon
  04:48:25 - 04:47:35 - Streefland, Rachel
  04:47:33 - 04:47:32 - Dijksma, Sharon
  04:47:32 - 04:47:20 - Steeg, Bert van van
  04:47:19 - 04:43:25 - Streefland, Rachel
  04:43:25 - 04:43:24 - Dijksma, Sharon
  04:43:23 - 04:43:15 -
  04:43:16 - 04:42:49 - Streefland, Rachel
  04:42:48 - 04:42:46 - Dijksma, Sharon
  04:42:46 - 04:42:29 - Deldjou Fard, Melody
  04:42:29 - 04:42:04 - Streefland, Rachel
  04:42:04 - 04:41:51 - Dijksma, Sharon
  04:41:50 - 04:41:45 - Steeg, Bert van van
  04:41:46 - 04:41:41 - Dijksma, Sharon
  04:41:41 - 04:41:34 - Deldjou Fard, Melody
  04:41:35 - 04:41:25 - Dijksma, Sharon
  04:41:25 - 04:41:23 -
  04:41:23 - 04:41:11 - Dijksma, Sharon
  04:41:10 - 04:41:10 - Dijksma, Sharon
  04:40:44 - 04:40:22 - Dijksma, Sharon
  04:40:32 - 04:40:30 - Streefland, Rachel
  04:40:26 - 04:39:53 - Streefland, Rachel
  04:39:53 - 04:39:49 - Dijksma, Sharon
  04:39:43 - - Dijksma, Sharon
  03:22:11 - 03:22:25 - Meerding, Tess
  03:22:24 - 03:22:30 - Zwanenberg, Pepijn
  03:22:54 - 03:23:07 - Zwanenberg, Pepijn
  03:23:14 - 03:23:23 - Zwanenberg, Pepijn
  03:23:40 - 03:25:05 - Zwanenberg, Pepijn
  03:24:42 - 03:24:50 - Bosch, David
  03:25:11 - 03:25:35 - Zwanenberg, Pepijn
  03:25:35 - 03:25:41 - Bosch, David
  03:25:41 - 03:26:58 - Zwanenberg, Pepijn
  03:26:32 - 03:26:55 - Wilt, Berdien van der van der
  03:26:59 - 03:27:17 - Al-Saqaff, Mariam
  03:27:17 - 03:27:19 - Zwanenberg, Pepijn
  03:27:19 - 03:27:33 - Dijkstra, Gert
  03:27:33 - 03:28:09 - Zwanenberg, Pepijn
  03:28:16 - 03:28:40 - Zwanenberg, Pepijn
  03:28:48 - 03:29:13 - Zwanenberg, Pepijn
  03:29:27 - 03:29:38 - Zwanenberg, Pepijn
  03:29:39 - 03:29:53 - Oudejans, Annemarijn
  03:29:53 - 03:29:57 - Zwanenberg, Pepijn
  03:29:54 - 03:29:55 - Oudejans, Annemarijn
  03:29:58 - 03:30:11 - Chirino, Bina
  03:30:12 - 03:30:13 - Zwanenberg, Pepijn
  03:30:13 - 03:30:28 - Hoonte, Gertjan te te
  03:30:29 - 03:30:32 - Zwanenberg, Pepijn
  03:30:39 - 03:31:07 - Zwanenberg, Pepijn
  03:31:18 - 03:31:39 - Zwanenberg, Pepijn
  03:31:38 - 03:31:43 - Bosch, David
  03:31:43 - 03:31:48 - Zwanenberg, Pepijn
  03:32:03 - 03:32:36 - Zwanenberg, Pepijn
  03:32:30 - 03:32:31 - Raaijmakers, Ilse
  03:32:35 - 03:32:36 - Raaijmakers, Ilse
  03:32:36 - 03:32:48 - Raaijmakers, Ilse
  03:32:48 - 03:32:51 - Zwanenberg, Pepijn
  03:32:50 - 03:33:01 - Steeg, Bert van van
  03:33:01 - 03:33:03 - Zwanenberg, Pepijn
  03:33:02 - 03:33:25 - Hornsveld, Ingeborg
  03:33:25 - 03:33:29 - Zwanenberg, Pepijn
  03:33:38 - 03:33:58 - Zwanenberg, Pepijn
  03:35:01 - 03:35:18 - Zwanenberg, Pepijn
  03:35:16 - 03:35:32 - Chirino, Bina
  03:35:32 - 03:35:36 - Zwanenberg, Pepijn
  03:35:51 - 03:36:08 - Zwanenberg, Pepijn
  03:36:10 - 03:36:28 - Vermeulen, Maartje
  03:36:25 - 03:36:26 - Zwanenberg, Pepijn
  03:36:27 - 03:36:29 - Zwanenberg, Pepijn
  03:36:30 - 03:36:46 - Hoonte, Gertjan te te
  03:36:47 - 03:36:50 - Zwanenberg, Pepijn
  03:36:50 - 03:37:02 - Chirino, Bina
  03:37:02 - 03:37:06 - Zwanenberg, Pepijn
  03:37:15 - 03:37:38 - Zwanenberg, Pepijn
  03:37:47 - 03:38:11 - Zwanenberg, Pepijn
  03:38:23 - 03:38:44 - Zwanenberg, Pepijn
  03:38:53 - 03:39:16 - Zwanenberg, Pepijn
  03:39:24 - 03:39:46 - Zwanenberg, Pepijn
  03:39:57 - 03:40:37 - Zwanenberg, Pepijn
  03:40:49 - 03:41:30 - Zwanenberg, Pepijn
  03:41:40 - 03:41:58 - Zwanenberg, Pepijn
  03:42:07 - 03:42:29 - Zwanenberg, Pepijn
  03:42:43 - 03:43:03 - Zwanenberg, Pepijn
  03:43:14 - 03:43:31 - Zwanenberg, Pepijn
  03:43:33 - 03:43:41 - Meerding, Tess
  03:43:42 - 03:43:45 - Zwanenberg, Pepijn
  03:43:54 - 03:44:24 - Zwanenberg, Pepijn
  03:44:24 - 03:44:40 -
  03:44:40 - 03:44:43 - Zwanenberg, Pepijn
  03:44:43 - 03:45:09 - Heuven, Maarten van van
  03:45:09 - 03:45:12 - Zwanenberg, Pepijn
  03:45:16 - 03:45:47 - Koning, Maarten
  03:45:48 - 03:45:51 - Zwanenberg, Pepijn
  03:45:50 - 03:46:05 - Dijkstra, Gert
  03:46:06 - 03:46:15 - Zwanenberg, Pepijn
  03:46:28 - 03:46:46 - Zwanenberg, Pepijn
  03:46:55 - 03:47:13 - Zwanenberg, Pepijn
  03:47:29 - 03:48:01 - Zwanenberg, Pepijn
  03:48:20 - 03:48:29 - Zwanenberg, Pepijn
  03:48:43 - 03:48:53 - Zwanenberg, Pepijn
  03:49:02 - 03:49:21 - Zwanenberg, Pepijn
  03:49:22 - 03:49:23 - Zwanenberg, Pepijn
  17:25:46 - 17:25:54 - Nederhand, Beau
  17:26:10 - 17:26:20 -
  17:26:34 - 17:26:43 - Usta, Miraç
  17:26:56 - 17:27:15 -
  00:41:18 - - Peters, Ralph
 12. 13.1

 13. 14

  Status: B


  Geagendeerd door de fracties van DENK, GroenLinks en S&S


  Op 8 september jl. heeft de commissie VBF gesproken over de raadsbrief Rapportage Onderzoek İnstitutioneel Racisme. In deze commissie hebben de fracties DENK, GroenLinks en S&S al enige voorstellen aangekondigd welke betrekking hebben op de risico's die door onderzoekers zijn aangehaald en ideeën die in de commissie naar voren zijn gebracht.
  De genoemde fracties zullen de raad vragen besluiten te nemen over voorstellen welke zich richten op erkenning, op de inzet van Uthiek, op specifieke aandacht bij Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH), op klachtenafhandeling, controlerende mechanismen en vervolgonderzoek.

  Moties

  Onderwerp
  M266 Inzet Uthiek tegen institutioneel racisme
  M267 Onafhankelijke klachtenafhandeling.
  M268 Onderken institutioneel racisme bij de gemeente Utrecht.
  M269 Ontslag als uitgangspunt voor discriminerend handelen
  M270 Vervolgonderzoek naar institutioneel racisme
  M271 Elk Utrechter die met discriminatie en racisme te maken krijgt, is er een te veel
  M272 Domeinoverstijgende aanpak anti-discriminatie
  M273 Terugkoppeling aanpak institutioneel racisme voor boa’s
  M274 Inclusiviteitstraining voor het college
  M275 Verdiepen onderzoek institutioneel racisme bij gemeente oktober 2022

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Debat Raadsbrief Rapportage onderzoek Institutioneel racisme: inzet Uthiek
  04:38:16 - 04:29:04 - Sungur, Mahmut
  04:37:42 - 04:37:40 - Dijksma, Sharon
  04:37:11 - 04:37:06 - Dijksma, Sharon
  04:37:05 - 04:36:56 - Al-Saqaff, Mariam
  04:36:26 - 04:36:22 - Dijksma, Sharon
  04:36:21 - 04:36:03 - Deldjou Fard, Melody
  04:35:39 - 04:35:38 - Dijksma, Sharon
  04:35:12 - 04:35:10 - Dijksma, Sharon
  04:34:51 - 04:34:47 - Dijksma, Sharon
  04:34:46 - 04:34:32 - Deldjou Fard, Melody
  04:34:32 - 04:34:31 - Dijksma, Sharon
  04:33:28 - 04:33:26 - Dijksma, Sharon
  04:33:25 - 04:33:11 - Al-Saqaff, Mariam
  04:32:31 - 04:32:29 - Dijksma, Sharon
  04:32:28 - 04:32:22 - Dijkstra, Gert
  04:32:16 - 04:32:06 - Dijkstra, Gert
  04:31:06 - 04:31:04 - Dijksma, Sharon
  04:31:04 - 04:30:51 - Wilt, Berdien van der van der
  04:30:10 - 04:30:09 - Dijksma, Sharon
  04:30:08 - 04:30:02 - Wilt, Berdien van der van der
  04:29:40 - 04:29:36 - Dijksma, Sharon
  04:29:08 - 04:29:06 - Dijksma, Sharon
  04:29:05 - 04:28:59 - Dijksma, Sharon
  04:28:38 - 04:27:11 - Deldjou Fard, Melody
  04:27:11 - 04:27:08 - Dijksma, Sharon
  04:27:06 - 04:27:01 - Dijksma, Sharon
  04:26:47 - 04:25:59 -
  04:25:59 - 04:25:50 - Dijksma, Sharon
  04:25:21 - 04:23:55 - Nolten, Stevie
  04:24:18 - 04:24:15 - Dijksma, Sharon
  04:24:02 - 04:23:56 - Dijksma, Sharon
  04:23:56 - 04:23:40 - Wilt, Berdien van der van der
  04:23:40 - 04:23:31 - Nolten, Stevie
  04:23:30 - 04:23:29 - Dijksma, Sharon
  04:23:26 - 04:22:37 - Nolten, Stevie
  04:22:37 - 04:22:33 - Dijksma, Sharon
  04:22:33 - 04:22:23 - Wilt, Berdien van der van der
  04:22:23 - 04:22:02 - Nolten, Stevie
  04:22:00 - 04:21:58 - Dijksma, Sharon
  04:21:52 - 04:21:21 - Nolten, Stevie
  04:21:19 - 04:21:16 - Dijksma, Sharon
  04:21:14 - 04:21:13 - Nolten, Stevie
  04:21:13 - 04:20:46 - Dijksma, Sharon
  04:20:31 - 04:19:50 - Dijkstra, Gert
  04:20:10 - 04:19:51 - Dijksma, Sharon
  04:18:13 - 04:18:04 - Dijksma, Sharon
  04:18:03 - 04:16:29 - Dijkstra, Gert
  04:17:56 - 04:17:52 - Dijksma, Sharon
  04:16:30 - 04:16:07 - Dijksma, Sharon
  04:16:11 - 04:15:00 - Steeg, Bert van van
  04:15:10 - 04:15:01 - Dijksma, Sharon
  04:15:00 - 04:14:54 - Sungur, Mahmut
  04:14:53 - 04:14:22 - Steeg, Bert van van
  04:14:23 - 04:14:22 - Dijksma, Sharon
  04:14:22 - 04:14:15 - Sungur, Mahmut
  04:14:15 - 04:14:05 - Steeg, Bert van van
  04:14:05 - 04:14:03 - Dijksma, Sharon
  04:14:05 - 04:13:55 - Sungur, Mahmut
  04:13:55 - 04:13:39 - Steeg, Bert van van
  04:13:45 - 04:13:38 - Dijksma, Sharon
  04:13:40 - 04:13:23 -
  04:13:24 - 04:13:19 - Dijksma, Sharon
  04:13:19 - 04:13:08 - Al-Saqaff, Mariam
  04:13:07 - 04:13:06 - Steeg, Bert van van
  04:13:06 - 04:13:04 - Dijksma, Sharon
  04:13:05 - 04:12:49 - Sungur, Mahmut
  04:12:47 - 04:12:37 - Dijksma, Sharon
  04:12:38 - 04:12:25 - Steeg, Bert van van
  04:12:26 - 04:12:15 - Dijksma, Sharon
  04:12:18 - 04:11:42 - Steeg, Bert van van
  04:11:42 - 04:11:22 - Dijksma, Sharon
  04:11:24 - 04:11:09 - Al-Saqaff, Mariam
  04:11:15 - 04:11:10 - Dijksma, Sharon
  04:11:09 - 04:10:17 - Raaijmakers, Ilse
  04:10:17 - 04:10:04 - Dijksma, Sharon
  04:10:05 - 04:09:22 - Wilt, Berdien van der van der
  04:09:22 - 04:09:15 - Dijksma, Sharon
  04:09:16 - 04:08:57 - Chirino, Bina
  04:08:54 - 04:08:50 - Dijksma, Sharon
  04:08:48 - 04:07:53 - Al-Saqaff, Mariam
  04:07:52 - 04:07:38 - Dijksma, Sharon
  04:00:23 - 04:00:11 - Dijksma, Sharon
  04:00:11 - 03:58:15 - Streefland, Rachel
  03:58:25 - 03:58:23 - Dijksma, Sharon
  03:58:24 - 03:57:54 - Sungur, Mahmut
  03:57:55 - 03:56:48 - Streefland, Rachel
  03:57:03 - 03:57:01 - Dijksma, Sharon
  03:57:02 - 03:56:42 - Sungur, Mahmut
  03:56:41 - 03:56:22 - Streefland, Rachel
  03:56:24 - 03:56:15 - Dijksma, Sharon
  03:56:16 - 03:56:02 - Raaijmakers, Ilse
  03:56:00 - 03:55:29 - Streefland, Rachel
  03:55:27 - 03:55:26 - Dijksma, Sharon
  03:55:26 - 03:55:06 - Deldjou Fard, Melody
  03:55:06 - 03:53:58 - Streefland, Rachel
  03:53:56 - 03:53:51 - Dijksma, Sharon
  03:53:55 - 03:53:53 - Streefland, Rachel
  03:53:51 - 03:53:34 - Wilt, Berdien van der van der
  03:53:34 - 03:53:27 - Streefland, Rachel
  03:53:29 - 03:53:28 - Dijksma, Sharon
  03:53:27 - 03:52:56 - Nolten, Stevie
  03:52:55 - 03:52:34 - Streefland, Rachel
  03:52:33 - 03:52:32 - Dijksma, Sharon
  03:52:32 - 03:52:10 - Steeg, Bert van van
  03:52:10 - 03:51:43 - Streefland, Rachel
  03:51:41 - 03:51:39 - Dijksma, Sharon
  03:51:38 - 03:48:31 - Streefland, Rachel
  03:50:50 - 03:50:49 - Dijksma, Sharon
  03:50:49 - 03:50:43 - Sungur, Mahmut
  03:48:41 - 03:48:32 - Dijksma, Sharon
  03:48:32 - 03:47:57 - Sungur, Mahmut
  03:47:55 - 03:47:17 - Streefland, Rachel
  03:47:17 - 03:47:16 - Dijksma, Sharon
  03:47:16 - 03:46:32 - Sungur, Mahmut
  03:46:30 - 03:45:34 - Streefland, Rachel
  03:45:35 - 03:45:34 - Dijksma, Sharon
  03:45:33 - 03:45:24 - Nolten, Stevie
  03:45:24 - 03:44:53 - Streefland, Rachel
  03:44:53 - 03:44:39 - Nolten, Stevie
  03:44:39 - 03:44:30 - Streefland, Rachel
  03:44:32 - 03:44:30 - Dijksma, Sharon
  03:44:30 - 03:44:11 - Deldjou Fard, Melody
  03:44:10 - 03:43:31 - Streefland, Rachel
  03:43:28 - 03:43:26 - Dijksma, Sharon
  03:43:26 - 03:42:50 -
  03:42:49 - 03:41:12 - Streefland, Rachel
  03:41:17 - 03:41:12 - Dijksma, Sharon
  03:41:13 - 03:40:51 - Sungur, Mahmut
  03:40:51 - 03:39:38 - Streefland, Rachel
  03:39:37 - 03:39:35 - Dijksma, Sharon
  03:39:36 - 03:38:57 - Sungur, Mahmut
  03:38:59 - 03:37:06 - Streefland, Rachel
  03:37:03 - 03:37:02 - Dijksma, Sharon
  03:37:01 - 03:36:32 - Nolten, Stevie
  03:36:32 - 03:33:25 - Streefland, Rachel
  03:33:26 - 03:33:25 - Dijksma, Sharon
  03:33:24 - 03:32:50 - Steeg, Bert van van
  03:32:51 - 03:32:05 - Streefland, Rachel
  03:32:07 - 03:32:06 - Dijksma, Sharon
  03:32:05 - 03:31:59 - Steeg, Bert van van
  03:32:00 - 03:30:20 - Streefland, Rachel
  03:30:14 - 03:28:37 - Dijksma, Sharon
  03:29:54 - 03:29:22 - Sungur, Mahmut
  03:29:20 - 03:28:58 - Nolten, Stevie
  03:28:59 - 03:28:14 - Streefland, Rachel
  03:28:36 - 03:28:33 - Dijksma, Sharon
  03:28:14 - 03:28:00 - Nolten, Stevie
  03:28:14 - 03:28:13 - Dijksma, Sharon
  03:27:59 - 03:27:54 - Dijksma, Sharon
  03:27:55 - 03:27:48 -
  03:27:49 - 03:27:45 - Dijksma, Sharon
  03:27:45 - 03:27:36 - Deldjou Fard, Melody
  03:27:36 - 03:27:32 - Dijksma, Sharon
  03:27:30 - 03:27:19 - Dijkstra, Gert
  03:27:18 - 03:27:14 - Streefland, Rachel
  03:27:18 - 03:26:53 - Dijksma, Sharon
  03:18:27 - - Zwanenberg, Pepijn
 14. 14.1

 15. 14.2

 16. 15

  Status: B


  Geagendeerd door de fractie van EenUtrecht


  De commissie heeft gesproken over de wenselijkheid van het publiceren van persoongegevens nav de beantwoording van schriftelijke vragen. De fractie van EenUtrecht wil de raad hierover een uitspraak laten doen en zal daarom een voorstel indienen ten aanzien van het openstellen van de mogelijkheid, aan inwoners die een zienswijze indienen, om hun persoonsgegevens openbaar te publiceren.

  Moties

  Onderwerp
  M276 Openbaar maken persoonsgegevens bij zienswijzen na toestemming betrokkene
  03:17:58 - 03:17:57 - Zwanenberg, Pepijn
  03:17:56 - 03:16:53 - Dijkstra, Gert
  03:16:54 - 03:16:47 - Zwanenberg, Pepijn
  03:16:47 - 03:16:37 - Al-Saqaff, Mariam
  03:16:38 - 03:16:37 - Zwanenberg, Pepijn
  03:16:37 - 03:16:10 - Dijkstra, Gert
  03:16:10 - 03:16:09 - Zwanenberg, Pepijn
  03:16:09 - 03:15:55 - Bos, Cees
  03:15:56 - 03:15:55 - Zwanenberg, Pepijn
  03:15:54 - 03:15:11 - Dijkstra, Gert
  03:15:15 - 03:15:08 - Zwanenberg, Pepijn
  03:15:09 - 03:14:42 - Bos, Cees
  03:14:41 - 03:14:36 - Zwanenberg, Pepijn
  03:14:41 - 03:14:09 - Dijkstra, Gert
  03:14:34 - 03:14:30 - Zwanenberg, Pepijn
  03:14:09 - 03:14:08 - Zwanenberg, Pepijn
  03:14:08 - 03:13:49 - Bos, Cees
  03:13:49 - 03:13:48 - Zwanenberg, Pepijn
  03:13:49 - 03:13:37 - Dijkstra, Gert
  03:13:36 - 03:13:34 - Zwanenberg, Pepijn
  03:13:35 - 03:13:16 - Maas, Ruud
  03:13:16 - 03:13:15 - Zwanenberg, Pepijn
  03:13:12 - 03:12:22 - Dijkstra, Gert
  03:12:22 - 03:12:20 - Zwanenberg, Pepijn
  03:12:20 - 03:12:04 - Vliet, Dirk-Jan van van
  03:12:05 - 03:12:04 - Zwanenberg, Pepijn
  03:12:04 - 03:11:41 - Dijkstra, Gert
  03:11:43 - 03:11:19 - Zwanenberg, Pepijn
  03:11:15 - 03:10:04 - Streefland, Rachel
  03:10:04 - 03:10:03 - Zwanenberg, Pepijn
  03:10:03 - 03:09:47 - Maas, Ruud
  03:09:48 - 03:09:47 - Zwanenberg, Pepijn
  03:09:46 - 03:09:03 - Streefland, Rachel
  03:09:03 - 03:09:01 - Zwanenberg, Pepijn
  03:09:01 - 03:08:43 - Chirino, Bina
  03:08:43 - 03:08:42 - Zwanenberg, Pepijn
  03:08:42 - 03:08:24 - Streefland, Rachel
  03:08:25 - 03:08:24 - Zwanenberg, Pepijn
  03:08:23 - 03:07:56 - Chirino, Bina
  03:07:56 - 03:07:55 - Zwanenberg, Pepijn
  03:07:55 - 03:07:36 - Streefland, Rachel
  03:07:36 - - Zwanenberg, Pepijn
 17. 16

  Status: B


  Geagendeerd door de fractie van D66,


  Tijdens de commissiebehandeling van de Raadsbrief Aanpak koopkracht- en energiecrisis heeft de fractie van D66 een aantal concrete, kosteloze en makkelijk uitvoerbare maatregelen voorgesteld. Deze wachten nog op een concrete reactie van het college. De energiecrisis waar we in zitten, maakt het noodzakelijk om snel en doortastend op te treden. D66 zal de raad daarom voorstellen doen ten aanzien van het verlagen van de temperatuur van zwembaden, het uitzetten van het gevellicht in het Stadhuis en het tegengaan van sluipverbruik in de gemeentelijke panden.

  Moties

  Onderwerp
  M277 Zwemmen in iets minder warm water
  M278 Stadhuis zonder gevellicht
  M279 Direct energie besparen helpt iedereen
  M280 Zorg voor onze studenten!
  M281 Keer 500 euro van de energietoeslag van 2023 vervroegd uit
  03:07:03 - 03:07:02 - Zwanenberg, Pepijn
  03:07:01 - 03:05:43 - Peters, Ralph
  03:05:47 - 03:05:43 - Zwanenberg, Pepijn
  03:05:44 - 03:05:27 - Nolten, Stevie
  03:05:29 - 03:04:42 - Peters, Ralph
  03:05:28 - 03:05:27 - Zwanenberg, Pepijn
  03:04:43 - 03:04:42 - Zwanenberg, Pepijn
  03:04:41 - 03:04:25 - Nolten, Stevie
  03:04:24 - 03:04:02 - Peters, Ralph
  03:04:24 - 03:04:23 - Zwanenberg, Pepijn
  03:04:03 - 03:04:01 - Zwanenberg, Pepijn
  03:04:00 - 03:03:52 - Raaijmakers, Ilse
  03:03:52 - 03:03:51 - Zwanenberg, Pepijn
  03:03:52 - 03:03:00 - Peters, Ralph
  03:03:01 - 03:02:59 - Zwanenberg, Pepijn
  03:03:00 - 03:02:47 - Raaijmakers, Ilse
  03:02:47 - 03:02:46 - Zwanenberg, Pepijn
  03:02:46 - 03:02:42 - Peters, Ralph
  03:02:43 - 03:02:41 - Zwanenberg, Pepijn
  03:02:41 - 03:02:18 - Hoonte, Gertjan te te
  03:02:17 - 03:02:15 - Zwanenberg, Pepijn
  03:02:16 - 03:02:09 - Peters, Ralph
  03:02:13 - 03:02:06 - Zwanenberg, Pepijn
  03:02:06 - 03:01:45 - Bos, Cees
  03:01:47 - 03:01:43 - Zwanenberg, Pepijn
  03:01:47 - 03:01:01 - Peters, Ralph
  03:01:02 - 03:01:00 - Zwanenberg, Pepijn
  03:01:00 - 03:00:47 - Bos, Cees
  03:00:47 - 03:00:46 - Zwanenberg, Pepijn
  03:00:46 - 03:00:43 - Peters, Ralph
  03:00:43 - 03:00:38 - Zwanenberg, Pepijn
  03:00:38 - 03:00:09 - Peters, Ralph
  03:00:08 - 03:00:04 - Zwanenberg, Pepijn
  03:00:02 - 02:59:46 - Stellinga, Hessel
  02:59:46 - 02:59:42 - Zwanenberg, Pepijn
  02:59:42 - 02:58:59 - Peters, Ralph
  02:58:59 - 02:58:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:58:57 - 02:58:49 - Stellinga, Hessel
  02:58:49 - 02:58:47 - Zwanenberg, Pepijn
  02:58:46 - 02:58:24 - Hoonte, Gertjan te te
  02:58:25 - 02:58:24 - Zwanenberg, Pepijn
  02:58:24 - 02:58:17 - Peters, Ralph
  02:58:17 - 02:58:10 - Zwanenberg, Pepijn
  02:57:55 - 02:57:06 - Raaijmakers, Ilse
  02:57:08 - 02:56:59 - Zwanenberg, Pepijn
  02:56:41 - 02:56:39 - Zwanenberg, Pepijn
  02:56:37 - 02:54:09 - Oudejans, Annemarijn
  02:54:18 - 02:53:55 - Zwanenberg, Pepijn
  02:53:54 - 02:49:18 - Sungur, Mahmut
  02:53:27 - 02:53:22 - Zwanenberg, Pepijn
  02:53:24 - 02:53:17 - Peters, Ralph
  02:53:18 - 02:53:17 - Zwanenberg, Pepijn
  02:52:49 - 02:52:48 - Zwanenberg, Pepijn
  02:52:49 - 02:52:43 - Peters, Ralph
  02:52:44 - 02:52:42 - Zwanenberg, Pepijn
  02:52:15 - 02:52:14 - Zwanenberg, Pepijn
  02:52:15 - 02:52:07 - Peters, Ralph
  02:52:08 - 02:52:07 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:41 - 02:51:40 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:40 - 02:51:03 - Kleinrensink, Julia
  02:51:03 - 02:51:02 - Zwanenberg, Pepijn
  02:50:41 - 02:50:40 - Zwanenberg, Pepijn
  02:50:40 - 02:50:20 - Kleinrensink, Julia
  02:50:21 - 02:50:20 - Zwanenberg, Pepijn
  02:49:54 - 02:49:53 - Zwanenberg, Pepijn
  02:49:53 - 02:49:35 - Kleinrensink, Julia
  02:49:35 - 02:49:34 - Zwanenberg, Pepijn
  02:49:25 - 02:49:15 - Zwanenberg, Pepijn
  02:49:14 - 02:49:09 - Stellinga, Hessel
  02:49:12 - 02:49:09 - Zwanenberg, Pepijn
  02:49:07 - 02:48:44 - Stellinga, Hessel
  02:48:46 - 02:48:34 - Zwanenberg, Pepijn
  02:48:30 - 02:48:29 - Zwanenberg, Pepijn
  02:48:28 - 02:48:22 - Stellinga, Hessel
  02:48:20 - 02:48:13 - Stellinga, Hessel
  02:48:12 - 02:48:02 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:51 - 02:47:50 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:47 - 02:46:18 - Bosch, David
  02:46:19 - 02:46:10 - Zwanenberg, Pepijn
  02:46:13 - 02:45:27 - Bos, Cees
  02:45:28 - 02:45:10 - Zwanenberg, Pepijn
  02:45:10 - 02:44:43 - Hoonte, Gertjan te te
  02:45:02 - 02:44:58 - Zwanenberg, Pepijn
  02:44:43 - 02:44:13 - Zwanenberg, Pepijn
  02:44:14 - 02:43:05 - Hooijdonk, Lot van van
  02:43:06 - 02:43:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:43:01 - 02:41:53 - Oosters, Eva
  02:41:53 - 02:41:48 - Zwanenberg, Pepijn
  02:41:49 - 02:41:33 - Raaijmakers, Ilse
  02:41:34 - 02:41:33 - Zwanenberg, Pepijn
  02:41:32 - 02:40:58 - Oosters, Eva
  02:40:57 - 02:40:56 - Zwanenberg, Pepijn
  02:40:55 - 02:40:32 - Bos, Cees
  02:40:33 - 02:40:30 - Zwanenberg, Pepijn
  02:40:30 - 02:40:11 - Oosters, Eva
  02:40:10 - 02:40:06 - Zwanenberg, Pepijn
  02:40:07 - 02:39:17 - Vries, Dennis de de
  02:39:17 - 02:39:16 - Zwanenberg, Pepijn
  02:39:16 - 02:38:56 - Peters, Ralph
  02:38:56 - 02:38:55 - Zwanenberg, Pepijn
  02:38:55 - 02:38:26 - Vries, Dennis de de
  02:38:25 - 02:38:21 - Zwanenberg, Pepijn
  02:38:22 - 02:37:37 - Schilderman, Susanne
  02:38:21 - 02:38:21 - Streefland, Rachel
  02:37:36 - 02:37:32 - Zwanenberg, Pepijn
  02:37:33 - 02:36:31 - Streefland, Rachel
  02:36:32 - 02:36:30 - Zwanenberg, Pepijn
  02:36:30 - 02:36:25 - Oudejans, Annemarijn
  02:36:25 - 02:36:24 - Zwanenberg, Pepijn
  02:36:23 - 02:36:13 - Streefland, Rachel
  02:36:13 - 02:36:07 - Zwanenberg, Pepijn
  02:36:11 - 02:34:49 - Streefland, Rachel
  02:34:49 - 02:34:45 - Zwanenberg, Pepijn
  02:34:46 - 02:34:36 - Oudejans, Annemarijn
  02:34:38 - 02:34:36 - Zwanenberg, Pepijn
  02:34:36 - 02:33:39 - Streefland, Rachel
  02:33:40 - 02:33:39 - Zwanenberg, Pepijn
  02:33:37 - 02:33:26 - Stellinga, Hessel
  02:33:27 - 02:33:11 - Streefland, Rachel
  02:33:27 - 02:33:23 - Zwanenberg, Pepijn
  02:33:12 - 02:33:05 - Zwanenberg, Pepijn
  02:33:05 - 02:32:21 - Peters, Ralph
  02:32:57 - 02:32:55 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:20 - 02:31:53 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:17 - 02:31:52 - Peters, Ralph
  02:31:52 - 02:31:49 - Vries, Dennis de de
  02:31:48 - 02:31:39 - Zwanenberg, Pepijn
  02:31:40 - 02:31:26 - Peters, Ralph
  02:31:39 - 02:31:34 - Zwanenberg, Pepijn
  02:31:28 - 02:31:24 - Zwanenberg, Pepijn
  02:31:25 - 02:31:19 - Raaijmakers, Ilse
  02:31:21 - 02:30:59 - Zwanenberg, Pepijn
  02:30:59 - 02:30:56 - Zweth, Rick van der van der
  02:30:55 - 02:30:46 - Zwanenberg, Pepijn
  02:19:20 - 02:18:41 - Passier, Charlotte
 18. 17

  Status: B
  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

  1. De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrecht 2023 vast te stellen, met als belangrijkste wijzigingen:
   a. Er is een definitie opgenomen voor de maatwerkvoorziening Beschermd Thuis;
   b. De reikwijdte van de verordening wordt voor de maatwerkvoorziening Beschermd Thuis aangepast;
   c. De eis dat een bewindvoerder het volledige beheer van een pgb op zich neemt is aangepast;
   d. Er is opgenomen dat een instelling terugvalt op het zzp-tarief wanneer de relevante cao niet wordt toegepast;
   e. Er is opgenomen dat een VOG altijd opgevraagd kan worden, maar hier ook van afgeweken kan worden;
   f. De opschortingsbepaling artikel 6.1 lid 5 is aangepast;
   g. De overgangsbepalingen zijn aangepast;
   h. Verschillende tekstuele aanpassingen zijn gedaan voor de leesbaarheid en juistheid.

  .

  Amendementen

  Onderwerp
  A82 Opnemen van hardheidsclausule in de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2023

  Moties

  Onderwerp
  M282 Stop het stapelen van onderzoeken
  M283 Meer regie bij de cliënt

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrecht 2023
  00:36:15 - 00:36:48 - Dijksma, Sharon
  00:36:48 - 00:37:54 - Ramaker, Margreet
  00:37:54 - 00:38:14 - Dijksma, Sharon
  00:38:34 - 00:39:46 - Dijkstra, Gert
  00:39:46 - 00:39:57 - Dijksma, Sharon
  00:39:57 - 00:40:13 - Stylianou, Nadia
  00:40:13 - 00:40:40 - Dijkstra, Gert
  00:40:41 - 00:40:42 - Dijksma, Sharon
  00:40:42 - 00:41:05 - Stylianou, Nadia
  00:41:05 - 00:41:51 - Dijkstra, Gert
  00:41:52 - 00:41:52 - Dijksma, Sharon
  00:41:54 - 00:42:05 - Steeg, Bert van van
  00:42:06 - 00:42:50 - Dijkstra, Gert
  00:42:51 - 00:43:02 - Dijksma, Sharon
  00:43:03 - 00:43:54 - Bos, Cees
  00:43:12 - 00:43:33 - Dijksma, Sharon
  00:43:35 - 00:43:40 - Dijksma, Sharon
  00:43:36 - 00:43:40 - Dijkstra, Gert
  00:43:55 - 00:44:39 - Dijkstra, Gert
  00:44:38 - 00:44:39 - Dijksma, Sharon
  00:44:39 - 00:45:03 - Bos, Cees
  00:45:04 - 00:45:48 - Dijkstra, Gert
  00:45:51 - 00:46:00 - Dijksma, Sharon
  00:46:01 - 00:46:51 - Hornsveld, Ingeborg
  00:46:50 - 00:47:03 - Dijksma, Sharon
  00:47:14 - 00:52:19 - Streefland, Rachel
  00:49:31 - 00:49:32 - Dijksma, Sharon
  00:49:34 - 00:50:13 - Ramaker, Margreet
  00:52:21 - 00:52:22 - Dijksma, Sharon
  00:52:24 - 00:52:41 - Dijkstra, Gert
  00:52:42 - 00:53:02 - Streefland, Rachel
  00:53:02 - 00:53:03 - Dijksma, Sharon
  00:53:04 - 00:53:10 - Dijkstra, Gert
  00:53:11 - 00:53:23 - Streefland, Rachel
  00:53:23 - 00:53:38 - Dijkstra, Gert
  00:53:38 - 00:53:50 - Streefland, Rachel
  00:53:55 - 00:53:59 - Dijksma, Sharon
  00:53:58 - 00:54:31 - Raaijmakers, Ilse
  00:54:32 - 00:55:12 - Streefland, Rachel
  00:55:14 - 00:55:15 - Dijksma, Sharon
  00:55:16 - 00:55:39 - Raaijmakers, Ilse
  00:55:34 - 00:56:31 - Streefland, Rachel
  00:56:31 - 00:56:33 - Dijksma, Sharon
  00:56:33 - 00:57:27 - Hornsveld, Ingeborg
  00:57:24 - 00:57:55 - Streefland, Rachel
  00:57:55 - 00:57:56 - Dijksma, Sharon
  00:57:56 - 00:58:04 - Hornsveld, Ingeborg
  00:58:03 - 00:58:25 - Streefland, Rachel
  00:58:24 - 00:58:26 - Dijksma, Sharon
  00:58:27 - 00:58:55 - Bos, Cees
  00:58:56 - 00:59:18 - Streefland, Rachel
  00:59:21 - 00:59:54 - Dijksma, Sharon
  00:59:34 - 00:59:40 - Ramaker, Margreet
 19. 18

  Status: B
  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

  1. Het vaststellingsrapport met daarin de beantwoording van de zienswijzen in hoofdstuk 3 van het vaststellingsrapport vast te stellen en de wijzigingen uit hoofdstuk 2 van het vaststellingsrapport in het bestemmingsplan Woningbouw Haarrijn en Haarrijnseplas te verwerken.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  3. Het bestemmingsplan Woningbouw Haarrijn en Haarrijnseplas, vastgelegd in het digitale NL.IMRO.0344.BPWONINGBOUWHAARRI-VA01 vast te stellen, waarmee de realisatie van maximaal 700 woningen, een Utrechts Kind Centrum (UKC), horeca, evenementen, energie¬eilanden en een recreatiegebied planologisch en juridisch mogelijk wordt gemaakt.
  4. De bebouwde komgrens aan de Maarssenseweg/ Heldinnenlaan in de zin van artikel 20a, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 over een afstand van circa 250 meter te verplaatsen richting het zuiden.

  Amendementen

  Onderwerp
  A83 Weg met de watervilla's
  A84 Pak geluidsoverlast festivals aan
  A85 Vaarverbod Bestemmingsplan Haarrijn
  A86 Toegankelijkheid van onzelfstandige woonruimte

  Moties

  Onderwerp
  M284 Hengelverbod Haarrijnseplas
  M285 Ecologische waarde Haarrijn Poort Groene Hart
  M286 Stimuleer Deelmobiliteit

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststellen Bestemmingsplan Woningbouw Haarrijn en Haarrijnseplas; verplaatsing grens bebouwde kom Maarssenseweg/Heldinnenlaan

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststellen Bestemmingsplan Woningbouw Haarrijn en Haarrijnseplas; verplaatsing grens bebouwde kom Maarssenseweg/Heldinnenlaan: N
  Raadsvoorstel Vaststellen Bestemmingsplan Woningbouw Haarrijn en Haarrijnseplas; verplaatsing grens bebouwde kom Maarssenseweg/Heldinnenlaan: ligplaatsen
  01:01:48 - 01:14:39 -
  01:03:25 - 01:03:41 - Dijksma, Sharon
  01:03:41 - 01:04:00 - Hoonte, Gertjan te te
  01:04:13 - 01:04:15 - Dijksma, Sharon
  01:04:14 - 01:04:20 - Zweth, Rick van der van der
  01:04:42 - 01:05:01 - Dijksma, Sharon
  01:05:00 - 01:05:12 - Zweth, Rick van der van der
  01:05:41 - 01:05:44 - Dijksma, Sharon
  01:05:42 - 01:06:05 - Zweth, Rick van der van der
  01:06:29 - 01:06:34 - Dijksma, Sharon
  01:06:34 - 01:06:44 - Hoonte, Gertjan te te
  01:06:45 - 01:06:53 - Dijksma, Sharon
  01:06:50 - 01:06:55 - Hoonte, Gertjan te te
  01:06:55 - 01:06:56 - Dijksma, Sharon
  01:07:19 - 01:07:21 - Dijksma, Sharon
  01:07:20 - 01:07:43 - Vliet, Dirk-Jan van van
  01:08:07 - 01:08:42 - Vliet, Dirk-Jan van van
  01:08:07 - 01:08:08 - Dijksma, Sharon
  01:09:26 - 01:09:29 - Dijksma, Sharon
  01:10:33 - 01:10:36 - Dijksma, Sharon
  01:10:36 - 01:10:49 - Vliet, Dirk-Jan van van
  01:11:31 - 01:11:32 - Dijksma, Sharon
  01:11:32 - 01:11:47 - Vliet, Dirk-Jan van van
  01:11:52 - 01:11:53 - Dijksma, Sharon
  01:12:27 - 01:12:29 - Dijksma, Sharon
  01:12:33 - 01:12:39 - Dijksma, Sharon
  01:12:39 - 01:13:28 - Oudejans, Annemarijn
  01:13:02 - 01:13:06 - Dijksma, Sharon
  01:13:57 - 01:13:58 - Dijksma, Sharon
  01:13:59 - 01:14:06 - Vermeulen, Maartje
  01:14:20 - 01:14:22 - Dijksma, Sharon
  01:14:38 - 01:14:47 - Dijksma, Sharon
  01:15:34 - 01:27:56 - Vermeulen, Maartje
  01:17:04 - 01:17:08 - Dijksma, Sharon
  01:17:08 - 01:17:17 - Bos, Cees
  01:17:32 - 01:17:35 - Dijksma, Sharon
  01:17:36 - 01:17:37 - Dijksma, Sharon
  01:17:38 - 01:17:49 - Bos, Cees
  01:18:12 - 01:18:14 - Dijksma, Sharon
  01:18:14 - 01:18:32 - Hoonte, Gertjan te te
  01:18:54 - 01:18:55 - Dijksma, Sharon
  01:18:56 - 01:19:06 - Hoonte, Gertjan te te
  01:19:09 - 01:19:15 - Hoonte, Gertjan te te
  01:19:10 - 01:19:16 - Dijksma, Sharon
  01:19:31 - 01:19:32 - Dijksma, Sharon
  01:19:32 - 01:19:45 - Hoonte, Gertjan te te
  01:20:10 - 01:20:11 - Dijksma, Sharon
  01:20:11 - 01:20:23 -
  01:21:09 - 01:21:10 - Dijksma, Sharon
  01:21:10 - 01:21:30 -
  01:21:44 - 01:22:12 -
  01:21:44 - 01:21:51 - Dijksma, Sharon
  01:23:06 - 01:23:07 - Dijksma, Sharon
  01:23:07 - 01:23:13 - Bos, Cees
  01:23:14 - 01:23:14 - Dijksma, Sharon
  01:23:26 - 01:23:28 - Dijksma, Sharon
  01:23:26 - 01:23:27 - Bos, Cees
  01:23:53 - 01:23:53 - Dijksma, Sharon
  01:23:54 - 01:24:02 - Bos, Cees
  01:24:38 - 01:24:50 - Dijksma, Sharon
  01:24:51 - 01:25:11 - Hessel, Yvonne
  01:25:39 - 01:25:41 - Dijksma, Sharon
  01:26:15 - 01:26:18 - Dijksma, Sharon
  01:26:18 - 01:26:30 - Hoonte, Gertjan te te
  01:26:48 - 01:26:49 - Dijksma, Sharon
  01:26:49 - 01:27:05 - Hoonte, Gertjan te te
  01:27:16 - 01:27:19 - Dijksma, Sharon
  01:27:19 - 01:27:28 - Hoonte, Gertjan te te
  01:27:47 - 01:27:55 - Dijksma, Sharon
  01:28:17 - 01:30:16 - Vliet, Dirk-Jan van van
  01:30:15 - 01:31:02 - Dijksma, Sharon
  01:30:18 - 01:30:26 - Hoonte, Gertjan te te
  01:31:01 - 01:31:09 - Bode, Linda
  01:31:09 - 01:31:32 - Vliet, Dirk-Jan van van
  01:31:32 - 01:31:33 - Dijksma, Sharon
  01:31:33 - 01:32:00 - Bode, Linda
  01:32:00 - 01:32:33 - Vliet, Dirk-Jan van van
  01:32:33 - 01:32:35 - Dijksma, Sharon
  01:32:34 - 01:32:57 - Bode, Linda
  01:32:57 - 01:33:41 - Vliet, Dirk-Jan van van
  01:33:42 - 01:33:52 - Dijksma, Sharon
  01:33:49 - 01:34:01 - Dijkstra, Gert
  01:33:58 - 01:34:09 - Vliet, Dirk-Jan van van
  01:34:09 - 01:34:18 - Dijksma, Sharon
  01:34:18 - 01:35:14 - Chirino, Bina
  01:35:13 - 01:35:18 - Dijksma, Sharon
  01:35:18 - 01:35:43 - Hoonte, Gertjan te te
  01:35:44 - 01:35:48 - Dijksma, Sharon
  01:36:07 - 01:37:04 - Oudejans, Annemarijn
  01:37:02 - 01:37:03 - Dijksma, Sharon
  01:37:06 - 01:37:17 - Dijksma, Sharon
  01:37:17 - 01:38:48 - Zweth, Rick van der van der
  01:38:47 - 01:38:49 - Dijksma, Sharon
  01:38:49 - 01:39:02 - Bos, Cees
  01:38:53 - 01:38:54 - Dijksma, Sharon
  01:39:03 - 01:39:14 - Zweth, Rick van der van der
  01:39:16 - 01:39:24 - Dijksma, Sharon
  01:40:37 - 01:45:30 - Eerenberg, Eelco
  01:45:27 - 01:45:30 - Dijksma, Sharon
  01:45:30 - 01:45:41 - Bos, Cees
  01:45:43 - 01:47:06 - Eerenberg, Eelco
  01:47:05 - 01:47:06 - Dijksma, Sharon
  01:47:06 - 01:47:28 - Vliet, Dirk-Jan van van
  01:47:29 - 01:47:50 - Eerenberg, Eelco
  01:47:48 - 01:47:50 - Dijksma, Sharon
  01:47:51 - 01:48:05 - Chirino, Bina
  01:48:05 - 01:49:14 - Eerenberg, Eelco
  01:49:13 - 01:49:14 - Dijksma, Sharon
  01:49:15 - 01:49:41 -
  01:49:41 - 01:50:20 - Eerenberg, Eelco
  01:50:20 - 01:50:21 - Dijksma, Sharon
  01:50:21 - 01:50:43 - Hessel, Yvonne
  01:50:44 - 01:51:27 - Eerenberg, Eelco
  01:51:26 - 01:51:27 - Dijksma, Sharon
  01:51:28 - 01:51:45 - Hoonte, Gertjan te te
  01:51:47 - 01:53:09 - Eerenberg, Eelco
  01:53:10 - 01:53:20 - Dijksma, Sharon
  01:53:20 - 01:53:36 - Vermeulen, Maartje
  01:53:24 - 01:53:25 - Dijksma, Sharon
  01:53:32 - - Dijksma, Sharon
 20. 19

  Status: B
  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De Verordening Bekostiging leerlingenvervoer gemeente Utrecht vast te stellen, die regelt dat ouders in bepaalde situaties een vergoeding kunnen krijgen voor het vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school, met als belangrijkste wijziging dat de verordening in lijn is gebracht met de nieuwe modelverordening van de VNG.

  Moties

  Onderwerp
  M287 passend leerlingenvervoer

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening bekostiging leerlingenvervoer
  01:54:52 - 01:56:08 - Vermeulen, Maartje
  01:56:00 - 01:56:15 - Dijksma, Sharon
  01:56:16 - 01:56:56 - Wilt, Berdien van der van der
  01:56:57 - 01:57:01 - Dijksma, Sharon
  01:57:03 - 01:57:35 -
  01:57:38 - 01:57:52 - Dijksma, Sharon
  01:58:00 - 01:58:20 - Eerenberg, Eelco
  01:58:21 - 01:58:43 - Dijksma, Sharon
  01:58:27 - 01:58:36 - Vermeulen, Maartje
  01:58:42 - 01:58:56 - Kleinrensink, Julia
  01:58:59 - 01:59:17 - Dijksma, Sharon
  01:59:19 - 02:00:17 - Dijksma, Sharon
  02:00:39 - 02:02:12 - Dijksma, Sharon
  02:02:14 - 02:02:17 - Dijksma, Sharon
 21. 20

  Status: B
  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, partiële herziening 2022 vast te stellen, met de volgende wijzigingen:
  a. In de tekst bij het verblijfsontzeggingsartikel de verwijzing naar het eerste, tweede en negende lid van artikel 3:17 te schrappen (artikel 2:3 APV).
  b. De termijn voor het doen van een kennisgeving aan de burgemeester in verband met het houden van een manifestatie te wijzigen van 24 naar 48 uur en de maandag toe te voegen aan de uitzondering voor de zaterdag, zondag en feestdagen (artikel 2:6 APV).
  c. De verwijzing naar Horecaverordening gemeente Utrecht 2018 te actualiseren en te vervangen door Verordening horeca gemeente Utrecht (artikelen 2:9, 2:28, 2:46, 3:5 APV).
  d. In de tekst bij het artikel speelgelegenheden een onjuiste verwijzing te corrigeren (artikel 2:21 APV).
  e. De verwijzing naar de Drank- en Alcoholwet te actualiseren en te vervangen door Alcoholwet (artikelen 2:28, 2:47 APV).
  f. In de tekst bij het ondermijningsartikel een onjuiste verwijzing te corrigeren (artikel 2:47 APV).
  g. De registratieplicht voor raamsekswerkers (artikel 3:16) en de verwijzingen naar die registratieplicht (artikelen 3:10, 3:11 en 3:15) uit de APV te schrappen.
  h. De verwijzing naar Plantenziektewet te actualiseren en te vervangen door Plantgezondheidswet (artikel 4:12 APV).
  i. Artikel 2:44 toe te voegen aan het experimentartikel om op termijn een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling (lokaal vuurwerkverbod) mogelijk te
  maken (artikel 1:9 APV).
  j. Serpentine toe te voegen aan het verbod op het gebruiken en verspreiden van confetti in de open lucht (artikel 4:5c APV).

  Amendementen

  Onderwerp
  A87 kennisgevingstermijn demonstraties niet verlengen
  A88 Reden kennisgeving demonstraties uitleggen, urentermijn ondergeschikt
  A89 Geen experiment met lokaal vuurwerkverbod
  A90 Kennisgevingstermijn demonstreren blijft nu echt 24 uur

  Moties

  Onderwerp
  M288 Doorzetten voor lokaal vuurwerkverbod GL
  M289 Darkrooms geen seksinrichting
  M290 Vuurwerk en de Jaarwisseling 2022 2023
  M291 Evalueer jaarlijks beleid rondom demonstraties
  M292 Naar een veiligere jaarwisseling.
  M293 Genoeg Capaciteit voor Demonstraties.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling Besluit tot wijziging van de APV partiële herziening 2022

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling Besluit tot wijziging van de APV partiële herziening 2022: darkrooms
  02:04:55 - 02:04:56 - Zwanenberg, Pepijn
  02:05:01 - 02:07:10 - Fattal, Mahaar
  02:07:07 - 02:07:36 - Zwanenberg, Pepijn
  02:07:15 - 02:07:17 - Fattal, Mahaar
  02:07:19 - 02:07:24 - Fattal, Mahaar
  02:07:30 - 02:07:48 - Fattal, Mahaar
  02:07:49 - 02:07:54 - Zwanenberg, Pepijn
  02:07:54 - 02:07:58 - Bos, Cees
  02:07:57 - 02:08:00 - Zwanenberg, Pepijn
  02:07:59 - 02:08:01 - Fattal, Mahaar
  02:08:04 - 02:08:30 - Fattal, Mahaar
  02:08:32 - 02:08:34 - Zwanenberg, Pepijn
  02:08:33 - 02:08:53 - Chirino, Bina
  02:08:53 - 02:08:54 - Zwanenberg, Pepijn
  02:08:53 - 02:09:15 - Fattal, Mahaar
  02:09:14 - 02:09:15 - Zwanenberg, Pepijn
  02:09:16 - 02:09:43 - Chirino, Bina
  02:09:42 - 02:09:44 - Zwanenberg, Pepijn
  02:09:43 - 02:10:09 - Fattal, Mahaar
  02:10:09 - 02:10:10 - Zwanenberg, Pepijn
  02:10:10 - 02:10:23 - Koning, Maarten
  02:10:23 - 02:10:24 - Zwanenberg, Pepijn
  02:10:24 - 02:10:43 - Fattal, Mahaar
  02:10:42 - 02:10:45 - Zwanenberg, Pepijn
  02:10:45 - 02:11:08 - Steeg, Bert van van
  02:11:08 - 02:11:09 - Zwanenberg, Pepijn
  02:11:09 - 02:11:36 - Fattal, Mahaar
  02:11:36 - 02:11:37 - Zwanenberg, Pepijn
  02:11:37 - 02:11:45 - Steeg, Bert van van
  02:11:45 - 02:11:46 - Zwanenberg, Pepijn
  02:11:46 - 02:12:00 - Fattal, Mahaar
  02:12:01 - 02:12:05 - Zwanenberg, Pepijn
  02:12:01 - 02:12:02 - Steeg, Bert van van
  02:12:04 - 02:12:11 - Steeg, Bert van van
  02:12:10 - 02:12:14 - Zwanenberg, Pepijn
  02:12:14 - 02:12:29 - Meerding, Tess
  02:12:29 - 02:12:47 - Zwanenberg, Pepijn
  02:12:54 - 02:15:38 - Heuven, Maarten van van
  02:12:55 - 02:12:55 - Zwanenberg, Pepijn
  02:15:04 - 02:15:06 - Zwanenberg, Pepijn
  02:15:38 - 02:15:42 - Zwanenberg, Pepijn
  02:16:02 - 02:16:03 - Zwanenberg, Pepijn
  02:16:04 - 02:16:44 - Nolten, Stevie
  02:16:43 - 02:16:52 - Zwanenberg, Pepijn
  02:17:08 - 02:17:09 - Zwanenberg, Pepijn
  02:17:13 - 02:18:30 - Dijkstra, Gert
  02:18:04 - 02:18:14 - Zwanenberg, Pepijn
  02:18:29 - 02:18:43 - Zwanenberg, Pepijn
  02:19:02 - 02:19:03 - Zwanenberg, Pepijn
  02:19:04 - 02:20:31 - Meerding, Tess
  02:20:30 - 02:20:43 - Zwanenberg, Pepijn
  02:20:33 - 02:20:34 - Meerding, Tess
  02:20:54 - 02:20:55 - Zwanenberg, Pepijn
  02:20:56 - 02:22:32 - Koning, Maarten
  02:22:31 - 02:22:39 - Zwanenberg, Pepijn
  02:23:00 - 02:23:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:23:08 - 02:24:55 - Bos, Cees
  02:23:25 - 02:23:30 - Zwanenberg, Pepijn
  02:24:04 - 02:24:05 - Zwanenberg, Pepijn
  02:24:06 - 02:24:11 - Zwanenberg, Pepijn
  02:24:16 - 02:24:18 - Zwanenberg, Pepijn
  02:24:50 - 02:24:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:25:03 - 02:26:55 - Steeg, Bert van van
  02:26:06 - 02:26:09 - Zwanenberg, Pepijn
  02:26:08 - 02:26:22 - Bosch, David
  02:26:23 - 02:26:23 - Zwanenberg, Pepijn
  02:26:37 - 02:26:38 - Zwanenberg, Pepijn
  02:26:55 - 02:27:05 - Zwanenberg, Pepijn
  02:26:56 - 02:26:56 - Steeg, Bert van van
  02:27:03 - 02:28:24 -
  02:28:24 - 02:28:27 - Zwanenberg, Pepijn
  02:28:27 - 02:29:04 - Maas, Ruud
  02:29:03 - 02:29:07 - Zwanenberg, Pepijn
  02:29:23 - 02:29:23 - Zwanenberg, Pepijn
  02:29:24 - 02:31:19 - Bosch, David
  02:31:19 - 02:31:24 - Zwanenberg, Pepijn
  02:31:22 - 02:31:31 - Heuven, Maarten van van
  02:31:30 - 02:31:34 - Zwanenberg, Pepijn
  02:31:31 - 02:31:41 - Bosch, David
  02:31:41 - 02:31:42 - Heuven, Maarten van van
  02:31:41 - 02:32:19 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:34 - 02:32:35 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:37 - 02:38:12 - Dijksma, S.A.M.
  02:36:22 - 02:36:23 - Zwanenberg, Pepijn
  02:38:10 - 02:38:12 - Zwanenberg, Pepijn
  02:38:12 - 02:38:37 - Bosch, David
  02:38:38 - 02:38:39 - Zwanenberg, Pepijn
  02:38:39 - 02:42:04 - Dijksma, S.A.M.
  02:39:36 - 02:39:37 - Zwanenberg, Pepijn
  02:42:03 - 02:42:13 - Zwanenberg, Pepijn
  02:42:13 - 02:42:29 - Bosch, David
  02:42:29 - 02:42:31 - Zwanenberg, Pepijn
  02:42:30 - 02:42:46 - Dijksma, S.A.M.
  02:42:47 - 02:42:47 - Zwanenberg, Pepijn
  02:42:48 - 02:43:22 - Heuven, Maarten van van
  02:43:20 - 02:43:25 - Zwanenberg, Pepijn
  02:43:24 - 02:47:20 - Dijksma, S.A.M.
  02:46:06 - 02:46:08 - Zwanenberg, Pepijn
  02:46:09 - 02:46:33 - Koning, Maarten
  02:46:33 - 02:46:34 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:18 - 02:47:18 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:19 - 02:47:44 - Koning, Maarten
  02:47:44 - 02:47:45 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:44 - 02:51:09 - Dijksma, S.A.M.
  02:47:46 - 02:47:46 - Zwanenberg, Pepijn
  02:48:00 - 02:48:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:48:16 - 02:48:17 - Zwanenberg, Pepijn
  02:49:42 - 02:49:43 - Zwanenberg, Pepijn
  02:49:43 - 02:49:56 - Steeg, Bert van van
  02:49:56 - 02:49:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:50:26 - 02:50:27 - Zwanenberg, Pepijn
  02:50:29 - 02:50:32 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:08 - 02:52:20 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:58 - 02:52:00 - Zweth, Rick van der van der
  02:52:11 - 02:52:15 - Zweth, Rick van der van der
  03:21:31 - - Zwanenberg, Pepijn