Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M54 Integere fractiemedewerkers

ID
5862
Kenmerk
Agendapunt
Gemeenteraad 2024 (24. Raadsvoorstel Gedragscode 2023)
donderdag 18 januari 10:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Datum
18-1-2024
Onderwerp
M54 Integere fractiemedewerkers
Status
Motie aangenomen
Indiener(s)
  • Graaf, R. van der (Rik) (ChristenUnie)
Mede-indieners
  • Dijkstra, G.J. (Gert) (EenUtrecht)
  • Oudejans, A.T. (Annemarijn) (Student&Starter)
  • Passier, C.E. (Charlotte) (Volt)
  • Steeg, B. van (Bert) (CDA)
Portefeuillehouder
Deadline
18-4-2024
Stand van zaken openbaar
Op verzoek van het dagelijks bestuur zijn zowel de teksten inzake geheimhouding als de relevante bepalingen uit de gedragscode verwerkt tot teksten voor in arbeidsovereenkomsten tussen fracties en medewerkers. De fracties zijn hierover geïnformeerd. Voorstel: afvoeren.
Beleidsveld
Bestuurlijke zaken
Thema
Einddatum
18-4-2024
Datum afdoening
29-2-2024
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(s)
Relatie met
Stemmen
voor 95%
tegen 5%
voor
BIJ1 (1), CDA (3), ChristenUnie (2), D66 (8), EenUtrecht (1), GroenLinks (9), Horizon (1), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), Utrecht Solidair (1), Volt (2), VVD (5), Student en Starter (1)
tegen
DENK (1), UtrechtNu! (1)