Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M143 Meer zicht op uitvoering WMO

ID
5967
Kenmerk
Agendapunt
Gemeenteraad 2024 (31. Raadsvoorstel Beleidsnota Wmo ‘Samen leven, samen zorgen’)
donderdag 28 maart 10:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Datum
28-3-2024
Onderwerp
M143 Meer zicht op uitvoering WMO
Status
Motie aangenomen
Indiener(s)
  • van der Wilt, J.A.W. (Berdien) (D66)
Mede-indieners
  • Dijkstra, G.J. (Gert) (EenUtrecht)
  • Hessel, Y.H. (Yvonne) (Utrecht Solidair)
  • Maas, R.A.H.M. (Ruud) (Volt)
  • Ramaker, M.F. (Margreet) (VVD)
  • Steeg, B. van (Bert) (CDA)
Portefeuillehouder
Wethouder Voortman
Deadline
30-9-2024
Stand van zaken openbaar
Beleidsveld
WMO en Welzijn
Thema
Einddatum
Datum afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(s)
Stemmen
voor 100%
voor
BIJ1 (1), CDA (3), ChristenUnie (2), D66 (8), EenUtrecht (1), GroenLinks (9), Horizon (1), Partij voor de Dieren (3), PvdA (4), Stadsbelang Utrecht (1), Student en Starter (1), Utrecht Solidair (1), UtrechtNu! (1), Volt (3), VVD (5)