Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 28 maart 2024

10:00 - 23:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Sharon A.M. Dijksma
Start
donderdag 28 maart 2024 19:47
Eind
donderdag 28 maart 2024 22:01
Toelichting

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:
- In Memoriam Joke van de Mei-Zilverentant
- Afscheid raadslid Student & Starter
- Beëdiging raadslid Student & Starter
- Benoeming commissieleden Partij voor de Dieren, Student & Starter en EenUtrecht
- Herbenoeming Sjoerd Keulen, lid Rekenkamer

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  09:45:00 - 09:44:00 - Dijkstra, Gert
  09:44:00 - 09:43:36 - Zwanenberg, Pepijn
  09:43:54 - 09:43:38 - Fattal, Mahaar
  09:43:35 - 09:43:35 - Zwanenberg, Pepijn
  09:43:34 - 09:43:07 - Dijkstra, Gert
  09:43:06 - 09:43:03 - Zwanenberg, Pepijn
  09:43:02 - 09:42:56 - Hessel, Yvonne
  09:42:56 - 09:40:46 - Zwanenberg, Pepijn
  09:40:31 - 09:37:52 - Zwanenberg, Pepijn
  09:37:21 - 09:37:13 - Zwanenberg, Pepijn
 2. 2

  09:06:33 - 09:06:23 - Zwanenberg, Pepijn
  09:06:23 - 09:05:41 - Bos, Cees
  09:05:39 - 09:05:25 - Zwanenberg, Pepijn
  09:05:30 - 09:05:28 - Pagter, Marijn de
  09:05:25 - 09:04:45 - Dijkstra, Gert
  09:04:52 - 09:04:41 - Zwanenberg, Pepijn
  09:04:42 - 09:04:17 - Pagter, Marijn de
  09:04:16 - 09:04:00 - Zwanenberg, Pepijn
  09:04:03 - 09:03:35 - Hooijdonk, Lot van
  09:03:34 - - Zwanenberg, Pepijn
 3. 3

  - Lijst ingekomen stukken zoals is vastgesteld in de commissies ROG en JWCS in maart 2024. De ingekomen stukken staan conform de AVG, in iBabs achter een slotje
  - Ontslagbrief raadslid Annemarijn Oudejans (Student & Starter)
  - Ontslagbrief commissielid Rob van den Enk (Student & Starter)
  - Ontslagbrief commissielid Joram van Velzen (Student & Starter)

  09:10:37 - 09:10:14 - Dijkstra, Gert
  09:10:31 - - Zwanenberg, Pepijn
 4. 4

  Amendementen

  Onderwerp
  A24 Opheffing geheimhouding raadsbrief 7 juli 2023 inzake Verkenning tijdelijk wonen Rijnenburg
  A25 Opheffing geheimhouding raadsbrief 7 juli 2023 inzake Verkenning tijdelijk wonen Rijnenburg

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel opheffing geheimhouding 28 maart 2024
  08:35:59 - - Zwanenberg, Pepijn
 5. 5

 6. 7
  Actuele moties 11:12 - 11:12
 7. 8

  Status: A

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Benoeming commissieleden 28 maart 2024
  09:24:11 - 09:23:38 - Pagter, Marijn de
  09:23:31 - 09:23:14 - Zwanenberg, Pepijn
  09:22:49 - 09:21:07 - Zwanenberg, Pepijn
 8. 9

  Status: A

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Benoeming leden adviescommissie Controle en Financiën
  08:34:49 - 08:34:43 - Zwinkels, Jantine
  08:34:43 - - Zwanenberg, Pepijn
  08:34:42 - 08:34:41 - Zwinkels, Jantine
 9. 10

  Status: A

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Benoeming (plaatsvervangend) voorzitter commissie JWCS en VOWE
 10. 11

 11. 12

  Status: A


  Over dit voorstel zal bij de stemmingen digitaal gestemd worden.

  Moties

  Onderwerp
  M145 Onsje minder bij het college, onsje meer bij de raad?

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Versterking Raadsbudgetten
  08:33:33 - 08:33:26 - Pagter, Marijn de
  08:33:26 - 08:33:05 - Zwanenberg, Pepijn
  08:33:04 - 08:32:52 - Zwanenberg, Pepijn
  08:32:51 - 08:32:27 - Zwanenberg, Pepijn
  08:32:27 - 08:32:11 - Zweth, Rick van der
  08:32:11 - 08:32:09 - Zwanenberg, Pepijn
  08:32:10 - 08:31:48 - Heuven, Maarten van
  08:31:47 - 08:31:43 - Zwanenberg, Pepijn
  08:31:43 - 08:31:28 - Heuven, Maarten van
  08:31:27 - 08:31:21 - Zwanenberg, Pepijn
  08:31:18 - 08:31:12 - Zwanenberg, Pepijn
  08:30:57 - 08:30:54 - Zwanenberg, Pepijn
  08:30:44 - 01:06:55 - Zwanenberg, Pepijn
  01:06:58 - 01:07:47 - Pagter, Marijn de
  01:07:47 - 01:07:51 - Zwanenberg, Pepijn
  01:07:50 - 01:08:10 - Maas, Ruud
  01:08:09 - 01:08:14 - Pagter, Marijn de
  01:08:09 - 01:08:13 - Zwanenberg, Pepijn
  01:08:15 - 01:08:21 - Zwanenberg, Pepijn
  01:08:17 - 01:08:18 - Pagter, Marijn de
  01:08:21 - 01:08:29 - Zweth, Rick van der
  01:08:28 - 01:09:01 - Pagter, Marijn de
  01:08:29 - 01:08:29 - Zwanenberg, Pepijn
  01:09:02 - 01:09:03 - Zwanenberg, Pepijn
  01:09:03 - 01:09:24 - Zweth, Rick van der
  01:09:21 - 01:09:57 - Pagter, Marijn de
  01:09:58 - 01:10:21 - Zweth, Rick van der
  01:09:58 - 01:09:59 - Zwanenberg, Pepijn
  01:10:21 - 01:10:56 - Pagter, Marijn de
  01:10:57 - 01:10:58 - Zwanenberg, Pepijn
  01:10:59 - 01:11:41 - Koning, Maarten
  01:11:41 - 01:11:59 - Pagter, Marijn de
  01:12:00 - 01:12:00 - Zwanenberg, Pepijn
  01:12:01 - 01:12:17 - Koning, Maarten
  01:12:18 - 01:12:54 - Pagter, Marijn de
  01:12:55 - 01:12:56 - Zwanenberg, Pepijn
  01:12:56 - 01:13:24 - Koning, Maarten
  01:13:24 - 01:13:27 - Pagter, Marijn de
  01:13:28 - 01:13:32 - Zwanenberg, Pepijn
  01:13:32 - 01:13:54 - Hessel, Yvonne
  01:13:54 - 01:13:59 - Pagter, Marijn de
  01:14:01 - 01:14:10 - Zwanenberg, Pepijn
  01:14:24 - 01:14:25 - Zwanenberg, Pepijn
  01:14:45 - 01:15:00 - Zwanenberg, Pepijn
  01:14:47 - 01:14:49 - Heuven, Maarten van
  01:16:22 - 01:16:29 - Zwanenberg, Pepijn
  01:16:32 - - Zwanenberg, Pepijn
 12. 12.1

 13. 13

  Status: A


  De bezwaarschriftencommissie stelt de raad voor te besluiten:
  1. overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie om het bezwaarschrift ingediend tegen het raadsbesluit van 19 september 2023, dat betrekking heeft op het verzoek om burgeragendering dat gedeeltelijk niet ontvankelijk is verklaard, ongegrond te verklaren en daarmee de beslissing op bezwaar van 29 februari 2024 in te trekken en te vervangen conform bijgesloten besluit op bezwaar. Zie ter onderbouwing hiervan het bijgevoegde advies.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling besluit op bezwaarschrift conform advies van de Bezwaarschriftencommissie van de gemeenteraad
  08:30:17 - 08:29:42 - Stellinga, Hessel
  08:29:42 - - Zwanenberg, Pepijn
 14. 14

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Akkoord te gaan met het vaststellingsrapport en de daarin opgenomen conclusies naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 21 september 2022 over het op 29 november 2018 vastgestelde bestemmingsplan.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  3. Het bestemmingsplan Lage Weide vast te stellen, waarmee de planologische regeling voor het bedrijventerrein wordt geactualiseerd en de door de Raad van State geconstateerde gebreken worden hersteld, en dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPLAGEWEIDE-VA03.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPLAGEWEIDE-VA03.dgn.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling aangepast bestemmingsplan Lage Weide naar aanleiding van uitspraak Raad van State
 15. 15

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Akkoord te gaan met het vaststellingsrapport met daarin de beantwoording van de zienswijzen en het voorstel om wijzigingen in het ontwerp bestemmingsplan ‘Chw bestemmingsplan gasleiding bedrijventerrein Lage Weide – De Wetering’ aan te brengen.
  2. Het Chw bestemmingsplan gasleiding bedrijventerrein Lage Weide – De Wetering, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPCHWGASBEDLAGEWET-VA01 vast te stellen, waarmee de dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’ op de onderliggende bestemmingen wordt toegevoegd om de realisatie van een gasleiding mogelijk te maken.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling Chw bestemmingsplan gasleiding bedrijventerrein Lage Weide – De Wetering
  08:29:15 - 08:28:52 - Hoonte, Gertjan te
  08:28:52 - - Zwanenberg, Pepijn
 16. 16

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Akkoord te gaan met het vaststellingsrapport met daarin de beantwoording van de zienswijzen en het voorstel om ambtshalve wijzigingen in het Chw bestemmingsplan Kanaleneiland – Transwijk te verwerken.
  2. Het Chw bestemmingsplan Kanaleneiland – Transwijk, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPCHWKANALENTRANSW-VA01.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPCHWKANALENTRANSW -VA01.dgn vast te stellen, waarmee een bestemmingsplan gaat gelden ter vervanging van de regels in de beheersverordeningen.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling Chw bestemmingsplan Kanaleneiland – Transwijk
 17. 16.1

 18. 17

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Akkoord te gaan met het vaststellingsrapport met daarin de beantwoording van de zienswijzen en het voorstel om ambtshalve wijzigingen en wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen in het Chw bestemmingsplan Rotsoord 7 en Pastoefabriek aan te brengen.
  2. Het Chw bestemmingsplan Rotsoord 7 en Pastoefabriek, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPCHWROTS7PASTOE-VA01 vast te stellen waarmee de woningbouwontwikkeling aan Rotsoord en de herbestemming van de Pastoefabriek mogelijk wordt gemaakt.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen voor de ontwikkeling.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling Chw bestemmingsplan Rotsoord 7 en Pastoefabriek
  08:28:28 - 08:28:15 - Sasbrink, Anne
  08:28:15 - - Zwanenberg, Pepijn
 19. 18

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Conform motie M2024/83 “Inclusief samenleven is ook prettig samenleven” het hoofddoel in het raadsbesluit “Beleidsnota inclusie en diversiteit 2024 – 2033” en bijbehorende nota van 29 februari 2024 te wijzigen in van “Alle Utrechters kunnen zichzelf zijn, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld en hebben gelijke kansen” naar: “Utrechters kunnen zichzelf zijn en leven prettig samen, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld en hebben gelijke kansen” .

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Technische wijziging raadsbesluit Beleidsnota inclusie & diversiteit 2024-2033
  08:27:49 - 08:27:40 - Bosch, David
  08:27:40 - 08:27:38 - Zwanenberg, Pepijn
  08:27:37 - 08:27:32 - Al-Saqaff, Mariam
  08:27:31 - - Zwanenberg, Pepijn
 20. 20

  Status: B


  Dit spoeddebat is geagendeerd door EenUtrecht, CDA, UtrechtNu!, DENK, Utrecht Solidair, Horizon, Volt, D66, VVD en Stadsbelang Utrecht.


  Reden voor het spoeddebat is dat de agenderende fracties nog tijdig enkele uitgangspunten willen meegeven aan het college die van invloed zijn op de financiële strategie nodig om het financiële structurele tekort van ca. 75 miljoen in 2027 (en verder) te voorkomen. Dat moet dan uiterlijk in de raad van 28 maart omdat anders de tijd te kort is voor het college om deze aanvullingen over 2 maanden nog goed mee te kunnen nemen in de Voorjaarsnota. Een spoeddebat is zeker gerechtvaardigd gelet op het belang ervan voor de stad omdat de keuzes in hoe en waar te bezuinigen een enorme impact gaan hebben op het wel en wee van vele Utrechters.


  EenUtrecht zal samen met het CDA en UtrechtNu! komen met een tweetal moties, namelijk één waarin deze partijen pleiten voor een grotere groslijst van bezuinigingsopties die optelt tot ca. 150 miljoen euro i.p.v. de nu beoogde lijst van ca. 75 miljoen euro én een tweede motie waarin wordt gepleit voor het opnemen van een afzonderlijke ‘vijfde pijler’ in de financiële strategie waarin wordt verkend op welke wijze en in welke mate het meer laten uitvoeren van publieke taken door lokale organisaties in de Utrechtse gemeenschap ook kan bijdragen aan de benodigde bezuinigingsdoelstellingen. Daarnaast zal EenUtrecht in een afzonderlijke motie nog vragen aan het college om een scenario uit te werken waarin zichtbaar wordt wat o.a. de financiële effecten zijn van de halvering van het groeitempo van de stad (geen ca. 3.000 woningen extra per jaar maar een realistischer groeitempo van ca. 1.500 woningen per jaar extra) en hoe dat uitwerkt in het verkleinen van het financiële tekort.

  Moties

  Onderwerp
  M105 Financieel tekort vraagt om scenario halvering groeitempo Utrecht
  M106 Financieel tekort vraagt ook om groslijst bezuinigingen
  M107 Financieel tekort vraagt om herverdeling van taken met de gemeenschap
  M108 De basis op orde
  M109 Stop de werkdruk
  08:26:26 - 08:26:25 - Zwanenberg, Pepijn
  08:26:18 - 08:23:18 - Dijkstra, Gert
  08:23:21 - 08:23:19 - Zwanenberg, Pepijn
  08:23:20 - 08:23:08 - Zweth, Rick van der
  08:23:07 - 08:23:06 - Zwanenberg, Pepijn
  08:23:07 - 08:22:49 - Dijkstra, Gert
  08:22:50 - 08:22:49 - Zwanenberg, Pepijn
  08:22:50 - 08:22:38 - Zweth, Rick van der
  08:22:38 - 08:22:37 - Zwanenberg, Pepijn
  08:22:37 - 08:22:13 - Dijkstra, Gert
  08:22:12 - 08:22:11 - Zwanenberg, Pepijn
  08:22:11 - 08:22:01 - Vasters, Joost
  08:22:02 - 08:22:01 - Zwanenberg, Pepijn
  08:22:01 - 08:21:23 - Dijkstra, Gert
  08:21:26 - 08:21:22 - Zwanenberg, Pepijn
  08:21:23 - 08:21:09 - Vasters, Joost
  08:21:09 - 08:21:08 - Zwanenberg, Pepijn
  08:21:09 - 08:20:21 - Dijkstra, Gert
  08:20:21 - 08:20:20 - Zwanenberg, Pepijn
  08:20:16 - 08:19:26 - Dijkstra, Gert
  08:19:25 - 08:19:23 - Zwanenberg, Pepijn
  08:19:24 - 08:18:54 - Heuven, Maarten van
  08:19:23 - 08:18:54 - Dijkstra, Gert
  08:18:54 - 08:18:54 - Zwanenberg, Pepijn
  08:18:53 - 08:18:21 - Dijkstra, Gert
  08:18:21 - 08:17:59 - Heuven, Maarten van
  08:18:20 - 08:18:20 - Zwanenberg, Pepijn
  08:17:59 - 08:17:55 - Zwanenberg, Pepijn
  08:17:58 - 08:17:50 - Dijkstra, Gert
  08:17:55 - 08:17:54 - Snijder, Ruben
  08:17:50 - 08:17:48 - Zwanenberg, Pepijn
  08:17:49 - 08:17:35 - Snijder, Ruben
  08:17:36 - 08:17:35 - Zwanenberg, Pepijn
  08:17:35 - 08:16:22 - Dijkstra, Gert
  08:16:25 - 08:16:14 - Zwanenberg, Pepijn
  08:16:19 - 08:16:16 - Dijkstra, Gert
  08:16:11 - 08:14:35 - Dijkstra, Gert
  08:14:36 - 08:14:31 - Zwanenberg, Pepijn
  08:14:32 - 08:14:12 - Vasters, Joost
  08:14:12 - 08:14:12 - Zwanenberg, Pepijn
  08:14:12 - 08:13:20 - Dijkstra, Gert
  08:13:28 - 08:13:18 - Zwanenberg, Pepijn
  08:13:20 - 08:13:03 - Vasters, Joost
  08:13:04 - 08:13:03 - Zwanenberg, Pepijn
  08:13:03 - 08:12:30 - Dijkstra, Gert
  08:12:35 - 08:12:29 - Zwanenberg, Pepijn
  08:12:29 - 08:12:02 - Zwinkels, Jantine
  08:12:03 - 08:12:02 - Zwanenberg, Pepijn
  08:12:02 - 08:11:19 - Dijkstra, Gert
  08:11:23 - 08:11:07 - Zwanenberg, Pepijn
  08:11:07 - 08:10:43 - Zwinkels, Jantine
  08:10:43 - 08:10:42 - Zwanenberg, Pepijn
  08:10:41 - 08:10:10 - Dijkstra, Gert
  08:10:10 - 08:10:05 - Zwanenberg, Pepijn
  08:10:03 - 08:09:19 - Dijkstra, Gert
  08:09:19 - 08:09:16 - Zwanenberg, Pepijn
  08:09:15 - 08:09:12 - Dijkstra, Gert
  08:09:12 - 08:09:03 - Zwanenberg, Pepijn
  08:09:03 - 08:09:02 - Zwanenberg, Pepijn
  08:09:00 - 08:08:11 - Dijkstra, Gert
  08:08:10 - 08:08:02 - Zwanenberg, Pepijn
  08:07:38 - 08:07:38 - Zwanenberg, Pepijn
  08:07:36 - 08:06:15 - Zwinkels, Jantine
  08:06:35 - 08:06:31 - Zwanenberg, Pepijn
  08:06:15 - 08:06:09 - Zwanenberg, Pepijn
  08:06:10 - 08:05:13 - Bosch, David
  08:05:13 - 08:05:10 - Zwanenberg, Pepijn
  08:05:10 - 08:04:57 - Hessel, Yvonne
  08:04:56 - 08:04:54 - Zwanenberg, Pepijn
  08:04:54 - 08:04:49 - Paalman, Victor
  08:04:49 - 08:04:45 - Zwanenberg, Pepijn
  08:04:47 - 08:04:32 - Maas, Ruud
  08:04:32 - 08:04:29 - Zwanenberg, Pepijn
  08:04:19 - 08:04:18 - Zwanenberg, Pepijn
  08:04:17 - 08:03:08 - Vasters, Joost
  08:03:10 - 08:03:07 - Zwanenberg, Pepijn
  08:03:06 - 08:02:59 - Ramaker, Margreet
  08:02:59 - 08:02:58 - Zwanenberg, Pepijn
  08:02:58 - 08:02:44 - Vasters, Joost
  08:02:45 - 08:02:44 - Zwanenberg, Pepijn
  08:02:43 - 08:02:37 - Ramaker, Margreet
  08:02:37 - 08:02:36 - Zwanenberg, Pepijn
  08:02:36 - 08:02:24 - Vasters, Joost
  08:02:26 - 08:02:25 - Zwanenberg, Pepijn
  08:02:25 - 08:02:18 - Zwinkels, Jantine
  08:02:18 - 08:02:17 - Zwanenberg, Pepijn
  08:02:16 - 08:02:03 - Vasters, Joost
  08:02:04 - 08:02:04 - Zwanenberg, Pepijn
  08:02:03 - 08:01:58 - Zwinkels, Jantine
  08:01:58 - 08:01:57 - Zwanenberg, Pepijn
  08:01:56 - 08:01:44 - Vasters, Joost
  08:01:45 - 08:01:43 - Zwanenberg, Pepijn
  08:01:43 - 08:01:37 - Dijkstra, Gert
  08:01:42 - 08:01:42 - Vasters, Joost
  08:01:37 - 08:01:36 - Zwanenberg, Pepijn
  08:01:36 - 08:01:08 - Vasters, Joost
  08:01:08 - 08:01:07 - Zwanenberg, Pepijn
  08:01:07 - 08:00:32 - Dijkstra, Gert
  08:01:03 - 08:01:02 - Zwanenberg, Pepijn
  08:01:01 - 08:00:45 - Vasters, Joost
  08:00:45 - 08:00:40 - Zwanenberg, Pepijn
  08:00:39 - 08:00:32 - Dijkstra, Gert
  08:00:32 - 08:00:31 - Zwanenberg, Pepijn
  08:00:31 - 07:59:34 - Vasters, Joost
  08:00:16 - 08:00:15 - Zwanenberg, Pepijn
  07:59:34 - 07:59:29 - Zwanenberg, Pepijn
  07:59:13 - 07:59:12 - Zwanenberg, Pepijn
  07:59:09 - 07:58:00 - Ramaker, Margreet
  07:57:59 - 07:57:54 - Zwanenberg, Pepijn
  07:57:55 - 07:57:38 - Zwinkels, Jantine
  07:57:38 - 07:57:37 - Zwanenberg, Pepijn
  07:57:37 - 07:57:13 - Ramaker, Margreet
  07:57:13 - 07:57:12 - Zwanenberg, Pepijn
  07:57:12 - 07:56:56 - Zwinkels, Jantine
  07:56:56 - 07:56:54 - Zwanenberg, Pepijn
  07:56:56 - 07:56:38 - Ramaker, Margreet
  07:56:38 - 07:56:35 - Zwanenberg, Pepijn
  07:56:35 - 07:56:15 - Zweth, Rick van der
  07:56:15 - 07:56:15 - Zwanenberg, Pepijn
  07:56:14 - 07:55:49 - Ramaker, Margreet
  07:55:48 - 07:55:47 - Zwanenberg, Pepijn
  07:55:47 - 07:55:28 - Zweth, Rick van der
  07:55:28 - 07:55:28 - Zwanenberg, Pepijn
  07:55:27 - 07:55:18 - Ramaker, Margreet
  07:55:18 - 07:55:17 - Zwanenberg, Pepijn
  07:55:17 - 07:55:04 - Zweth, Rick van der
  07:55:04 - 07:55:04 - Zwanenberg, Pepijn
  07:55:03 - 07:54:47 - Ramaker, Margreet
  07:54:46 - 07:54:45 - Zwanenberg, Pepijn
  07:54:43 - 07:54:37 - Zwanenberg, Pepijn
  07:54:21 - 07:54:20 - Zwanenberg, Pepijn
  07:54:18 - 07:53:09 - Bos, Cees
  07:53:09 - 07:53:02 - Zwanenberg, Pepijn
  07:53:02 - 07:52:41 - Bosch, David
  07:52:42 - 07:52:41 - Zwanenberg, Pepijn
  07:52:41 - 07:50:46 - Bos, Cees
  07:52:13 - 07:52:12 - Zwanenberg, Pepijn
  07:52:12 - 07:52:02 - Bosch, David
  07:52:04 - 07:52:03 - Zwanenberg, Pepijn
  07:52:00 - 07:51:59 - Zwanenberg, Pepijn
  07:51:58 - 07:51:36 - Zwinkels, Jantine
  07:51:36 - 07:51:31 - Zwanenberg, Pepijn
  07:51:14 - 07:51:10 - Zwanenberg, Pepijn
  07:51:11 - 07:51:05 - Dijkstra, Gert
  07:51:05 - 07:51:04 - Zwanenberg, Pepijn
  07:50:54 - 07:50:48 - Zwanenberg, Pepijn
  07:50:47 - 07:50:36 - Zwanenberg, Pepijn
  07:50:19 - 07:50:18 - Zwanenberg, Pepijn
  07:50:17 - 07:47:27 - Schilderman, Susanne
  07:47:29 - 07:47:27 - Zwanenberg, Pepijn
  07:47:28 - 07:47:18 - Ramaker, Margreet
  07:47:19 - 07:47:18 - Zwanenberg, Pepijn
  07:47:17 - 07:46:43 - Schilderman, Susanne
  07:46:44 - 07:46:43 - Zwanenberg, Pepijn
  07:46:42 - 07:46:18 - Ramaker, Margreet
  07:46:18 - 07:44:40 - Schilderman, Susanne
  07:46:18 - 07:46:17 - Zwanenberg, Pepijn
  07:44:41 - 07:44:40 - Zwanenberg, Pepijn
  07:44:40 - 07:44:32 - Dijkstra, Gert
  07:44:32 - 07:44:31 - Zwanenberg, Pepijn
  07:44:31 - 07:44:26 - Schilderman, Susanne
  07:44:27 - 07:44:25 - Zwanenberg, Pepijn
  07:44:25 - 07:44:07 - Ramaker, Margreet
  07:44:07 - 07:44:07 - Zwanenberg, Pepijn
  07:44:06 - 07:43:10 - Schilderman, Susanne
  07:43:11 - 07:43:10 - Zwanenberg, Pepijn
  07:43:09 - 07:43:02 - Dijkstra, Gert
  07:43:01 - 07:43:00 - Zwanenberg, Pepijn
  07:43:00 - 07:42:07 - Schilderman, Susanne
  07:42:41 - 07:42:41 - Zwanenberg, Pepijn
  07:42:08 - 07:42:08 - Zwanenberg, Pepijn
  07:42:07 - 07:42:06 - Dijkstra, Gert
  07:42:05 - 07:41:39 - Schilderman, Susanne
  07:42:05 - 07:42:04 - Zwanenberg, Pepijn
  07:41:40 - 07:41:39 - Zwanenberg, Pepijn
  07:41:39 - 07:41:34 - Dijkstra, Gert
  07:41:34 - 07:41:33 - Zwanenberg, Pepijn
  07:41:33 - 07:41:26 - Schilderman, Susanne
  07:41:28 - 07:41:07 - Zwanenberg, Pepijn
  07:41:25 - 07:41:15 - Schilderman, Susanne
  07:41:07 - 07:41:05 - Dijkstra, Gert
  07:41:05 - 07:40:51 - Zwanenberg, Pepijn
  07:41:04 - 07:40:50 - Schilderman, Susanne
  07:40:50 - 07:40:49 - Zwanenberg, Pepijn
  07:40:49 - 07:40:33 - Ramaker, Margreet
  07:40:33 - 07:40:32 - Zwanenberg, Pepijn
  07:40:31 - 07:39:36 - Schilderman, Susanne
  07:39:37 - 07:39:36 - Zwanenberg, Pepijn
  07:39:36 - 07:39:17 - Ramaker, Margreet
  07:39:17 - 07:38:56 - Schilderman, Susanne
  07:39:17 - 07:39:16 - Zwanenberg, Pepijn
  07:38:56 - 07:38:50 - Ramaker, Margreet
  07:38:56 - 07:38:56 - Zwanenberg, Pepijn
  07:38:50 - 07:38:49 - Zwanenberg, Pepijn
  07:38:48 - 07:36:36 - Schilderman, Susanne
  07:38:37 - 07:38:36 - Zwanenberg, Pepijn
  07:37:30 - 07:37:29 - Zwanenberg, Pepijn
  07:37:29 - 07:37:24 - Dijkstra, Gert
  07:37:24 - 07:37:23 - Zwanenberg, Pepijn
  07:37:12 - 07:37:11 - Zwanenberg, Pepijn
  07:36:42 - 07:36:41 - Zwanenberg, Pepijn
  07:36:41 - 07:36:22 - Zwinkels, Jantine
  07:36:22 - 07:36:21 - Zwanenberg, Pepijn
  07:36:21 - 07:35:42 - Schilderman, Susanne
  07:35:42 - 07:35:35 - Zwanenberg, Pepijn
  07:35:35 - 07:35:26 - Pagter, Marijn de
  07:35:31 - 07:35:24 - Zwanenberg, Pepijn
  07:11:35 - 07:11:32 - Zwanenberg, Pepijn
  07:11:13 - 07:11:05 - Zwanenberg, Pepijn
  07:11:04 - 07:10:13 - Ramaker, Margreet
  07:10:12 - 07:10:03 - Zwanenberg, Pepijn
  07:10:03 - 07:09:46 - Zwinkels, Jantine
  07:09:50 - 07:09:45 - Zwanenberg, Pepijn
  07:09:45 - 07:09:33 - Pagter, Marijn de
  07:09:32 - 07:09:26 - Zwanenberg, Pepijn
  07:09:25 - 07:09:19 - Zwanenberg, Pepijn
  07:09:20 - 07:09:08 - Dijkstra, Gert
  07:09:08 - 07:09:02 - Zwanenberg, Pepijn
  07:08:48 - 07:08:47 - Zwanenberg, Pepijn
  07:08:47 - 07:07:17 - Schilderman, Susanne
  07:07:48 - 07:07:47 - Zwanenberg, Pepijn
  07:07:16 - - Zwanenberg, Pepijn
 21. 21

  Status: B


  Op 1 februari jl. is in de commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken gesproken over de ontwikkelingen in Overvecht Centrum. De fracties van VVD, PvdA, Student & Starter, EenUtrecht en CDA willen dit debat graag afronden met enkele voorstellen aan de raad waarmee nader richting wordt gegeven aan de ontwikkeling van het Masterplan.
  De fractie van de VVD zal een voorstel indienen dat tot doel heeft te komen tot behoud van de bestaande woningen in het gebied. Tevens zal de VVD fractie een voorstel indienen dat tot doel heeft de geplande 2 bovengrondse parkeergarages toe te voegen aan de geplande ondergrondse garage of op de eigen kavel op te lossen conform het eerder toegezegde onderzoek. Tot slot zal de VVD fractie een voorstel indienen dat moet toezien op het behouden van meer Overvechtse eigenheid en herkenbaarheid in het gebied.
  De PvdA zal mede namens andere partijen een voorstel doen over de locatie die wordt gezocht voor de VO school in Overvecht en de relatie van deze zoektocht met de ontwikkelingen van Overvecht Centrum.

  Moties

  Onderwerp
  M110 Behoud bestaande woningen Overvecht Centrum
  M111 Parkeeroplossing Overvecht Centrum conform raadsbesluiten
  M112 Zorgvuldige afweging VO-school
  M113 Student & Senior slaan handen ineen
  M114 Maak van Overvecht Centrum het hart van de wijk; geen hartinfarct

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Afrondende besluitvorming na debat over Update Masterplan Overvecht Centrum: M113
  07:05:36 - 07:05:36 - Zwanenberg, Pepijn
  07:05:30 - 07:04:35 - Hoonte, Gertjan te
  07:04:44 - 07:04:39 - Zwanenberg, Pepijn
  07:04:40 - 07:03:35 - Dekkers, Fred
  07:03:57 - 07:03:50 - Zwanenberg, Pepijn
  07:03:35 - 07:03:33 - Zwanenberg, Pepijn
  07:03:35 - 07:02:16 - Hoonte, Gertjan te
  07:02:16 - 07:02:15 - Zwanenberg, Pepijn
  07:02:14 - 07:02:07 - Hoonte, Gertjan te
  07:02:13 - 07:02:08 - Zwanenberg, Pepijn
  07:02:09 - 07:01:53 - Zweth, Rick van der
  07:01:54 - 07:01:53 - Zwanenberg, Pepijn
  07:01:53 - 07:01:15 - Hoonte, Gertjan te
  07:01:17 - 07:01:15 - Zwanenberg, Pepijn
  07:01:15 - 07:01:07 - Zweth, Rick van der
  07:01:07 - 07:01:07 - Zwanenberg, Pepijn
  07:01:06 - 06:59:50 - Hoonte, Gertjan te
  07:00:29 - 07:00:28 - Zwanenberg, Pepijn
  07:00:26 - 07:00:17 - Zwanenberg, Pepijn
  06:59:51 - 06:59:38 - Zwanenberg, Pepijn
  06:59:47 - 06:59:43 - Hoonte, Gertjan te
  06:59:34 - 06:59:30 - Zwanenberg, Pepijn
  06:59:24 - 06:59:23 - Zwanenberg, Pepijn
  06:59:20 - 06:57:39 - Zweth, Rick van der
  06:57:48 - 06:57:47 - Zwanenberg, Pepijn
  06:57:44 - 06:57:34 - Zwanenberg, Pepijn
  06:57:34 - 06:57:13 - Dekkers, Fred
  06:57:14 - 06:57:13 - Zwanenberg, Pepijn
  06:57:13 - 06:56:43 - Zweth, Rick van der
  06:56:43 - 06:56:43 - Zwanenberg, Pepijn
  06:56:43 - 06:56:23 - Dekkers, Fred
  06:56:24 - 06:56:23 - Zwanenberg, Pepijn
  06:56:23 - 06:56:11 - Zweth, Rick van der
  06:56:10 - 06:56:09 - Zwanenberg, Pepijn
  06:56:09 - 06:55:47 - Heuven, Maarten van
  06:55:47 - 06:55:46 - Zwanenberg, Pepijn
  06:55:46 - 06:55:44 - Zweth, Rick van der
  06:55:44 - 06:55:43 - Zwanenberg, Pepijn
  06:55:43 - 06:55:39 - Heuven, Maarten van
  06:55:39 - 06:55:38 - Zwanenberg, Pepijn
  06:55:39 - 06:55:14 - Zweth, Rick van der
  06:55:14 - 06:55:05 - Zwanenberg, Pepijn
  06:55:08 - 06:54:50 - Ait Daoua, Achraf
  06:54:51 - 06:54:50 - Zwanenberg, Pepijn
  06:54:50 - 06:54:29 - Zweth, Rick van der
  06:54:29 - 06:54:19 - Zwanenberg, Pepijn
  06:53:57 - 06:53:56 - Zwanenberg, Pepijn
  06:53:51 - 06:51:19 - Snijder, Ruben
  06:51:19 - 06:51:17 - Zwanenberg, Pepijn
  06:51:13 - 06:50:57 - Zwanenberg, Pepijn
  06:50:54 - 06:50:49 - Zwanenberg, Pepijn
  06:50:44 - 06:50:43 - Zwanenberg, Pepijn
  06:50:38 - 06:49:57 - Dijkstra, Gert
  06:49:56 - 06:49:48 - Zwanenberg, Pepijn
  06:49:29 - 06:49:28 - Zwanenberg, Pepijn
  06:49:18 - 06:47:52 - Stellinga, Hessel
  06:47:49 - 06:47:25 - Zwanenberg, Pepijn
  05:45:04 - 05:44:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:44:31 - 05:40:33 - Hooijdonk, Lot van
  05:40:34 - 05:40:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:40:33 - 05:40:10 - Zweth, Rick van der
  05:40:09 - 05:39:36 - Hooijdonk, Lot van
  05:39:36 - 05:39:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:39:36 - 05:39:20 - Zweth, Rick van der
  05:39:21 - 05:39:00 - Hooijdonk, Lot van
  05:39:06 - 05:39:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:39:00 - 05:38:31 - Hoonte, Gertjan te
  05:38:30 - 05:37:56 - Hooijdonk, Lot van
  05:37:55 - 05:37:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:37:54 - 05:37:35 - Hoonte, Gertjan te
  05:37:34 - 05:37:24 - Hooijdonk, Lot van
  05:37:25 - 05:37:18 - Hoonte, Gertjan te
  05:37:24 - 05:37:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:37:19 - 05:37:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:37:18 - 05:36:02 - Hooijdonk, Lot van
  05:37:12 - 05:37:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:36:08 - 05:36:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:36:07 - 05:35:36 - Hoonte, Gertjan te
  05:35:35 - 05:34:22 - Hooijdonk, Lot van
  05:34:24 - 05:34:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:34:22 - 05:34:09 - Sasbrink, Anne
  05:34:08 - 05:33:19 - Hooijdonk, Lot van
  05:33:18 - 05:33:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:33:18 - 05:33:05 - Sasbrink, Anne
  05:33:05 - 05:29:39 - Hooijdonk, Lot van
  05:29:39 - 05:29:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:29:26 - - Hoonte, Gertjan te
 22. 22

  Status: B


  De commissie Energie(transitie), Duurzaamheid, Vastgoed en Wonen heeft op 8 februari gedebatteerd over de Inzet herijking regionale energiestrategie U16. De VVD vindt het belangrijk dat de raad zich hierover kaderstellend uitspreekt en zal daarom twee voorstellen doen. Het eerste voorstel betreft de besluitvorming omtrent de PlanMER en het tweede voorstel richt zich op de besluitvorming over het alternatieve plan voor Rijnenburg en specifiek over het zoekgebied Lage Weide.

  Moties

  Onderwerp
  M115 Door de PlanMER’s de windmolens niet meer zien
  M116 Ook bij Lage Weide minimaal 800 meter
  M117 Integrale energiesystemen RES U16

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Afrondende besluitvorming na debat over Inzet herijking Regionale Energiestrategie U16: M115
  05:29:17 - 05:29:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:29:13 - 05:29:10 - Snijder, Ruben
  05:29:10 - 05:28:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:28:04 - 05:26:29 - Hoonte, Gertjan te
  05:27:23 - 05:27:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:26:29 - 05:26:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:24:33 - 05:24:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:24:28 - 05:24:11 - Zwinkels, Jantine
  05:24:10 - 05:22:41 - Passier, Charlotte
  05:24:09 - 05:24:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:22:45 - 05:22:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:22:27 - 05:22:19 - Passier, Charlotte
  05:22:19 - 05:22:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:22:18 - 05:22:01 - Peters, Ralph
  05:22:00 - 05:21:42 - Passier, Charlotte
  05:21:43 - 05:21:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:21:40 - 05:21:15 - Bos, Cees
  05:21:13 - 05:20:33 - Passier, Charlotte
  05:20:34 - 05:20:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:20:10 - 05:17:52 - Hooijdonk, Lot van
  05:17:52 - 05:17:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:17:49 - 05:17:29 - Bosch, David
  05:17:31 - 05:16:57 - Hooijdonk, Lot van
  05:16:57 - 05:16:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:16:11 - 05:16:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:16:08 - 05:15:53 - Hooijdonk, Lot van
  05:15:52 - 05:15:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:15:40 - 05:15:34 - Hooijdonk, Lot van
  05:15:33 - 05:15:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:15:22 - 05:15:10 - Hoonte, Gertjan te
  05:15:11 - - Dijksma, Sharon A.M.
 23. 23

  Status: B


  Op 1 februari 2024 heeft de commissie Jeugd, Welzijn, Cultuur en Sport gedebatteerd over het Uitvoeringsprogramma Cultuurparticipatie 2024-2028. De fractie van PvdA wil dit debat graag afronden met twee voorstellen aan de raad over de toegankelijkheid van cultuurparticipatie in Utrecht. Deze voorstellen richten zich respectievelijk op de diversiteit en op de betaalbaarheid van cultuur.

  Moties

  Onderwerp
  M118 Kunst en cultuur voor eenieder
  05:14:31 - 05:11:15 - Stam, Titus
  05:13:31 - 05:13:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:13:28 - 05:13:07 - Vliet, Dirk-Jan van
  05:12:32 - 05:12:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:12:31 - 05:12:22 - Vliet, Dirk-Jan van
  05:12:06 - 05:12:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:12:03 - 05:11:42 - Vries, Louise de
  05:11:57 - 05:11:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:11:17 - 05:11:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:11:09 - 05:10:45 - Hornsveld, Ingeborg
  05:11:06 - 05:11:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:10:46 - 05:10:25 - Stam, Titus
  05:10:23 - 05:10:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:07:50 - 05:07:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:07:43 - 05:07:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:07:42 - 05:07:14 - Stam, Titus
  05:07:36 - 05:07:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:07:32 - 05:07:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:07:15 - 05:07:05 - Oosters, Eva
  05:07:04 - - Dijksma, Sharon A.M.
 24. 24

  Status: B


  In de commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën van 11 januari is de evaluatie van het Initiatievenfonds besproken. Naar aanleiding daarvan wil de CDA-fractie een voorstel doen om de bekendheid van het fonds te vergroten en daarbij initiatieven vanuit de wijk meer ruimte te geven ten opzichte van stadsbrede initiatieven. D66 en de PvdA willen concreet van het college toegezegd krijgen dat geld uit het Initiatievenfonds echt wordt benut voor officiële initiatievenfondsaanvragen, en niet wordt ingezet voor de financiering van wijk- en buurtbudgetten in het kader van de buurtaanpak (in lijn met de motie M09 Geef de buurt boter bij de vis!)

  Moties

  Onderwerp
  M119 Stimuleer initiatief vanuit de wijk
  05:06:29 - 05:04:24 - Steeg, Bert van
  05:05:34 - 05:05:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:05:31 - 05:05:06 - Dekkers, Fred
  05:05:07 - 05:05:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:04:48 - 05:04:44 - Dekkers, Fred
  05:04:48 - 05:04:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:04:43 - 05:04:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:04:30 - 05:04:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:04:18 - 05:03:47 - Wilt, Berdien van der
  05:03:47 - 05:03:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:03:23 - 05:02:13 - Oosters, Eva
  05:02:13 - 05:02:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:02:07 - 05:01:48 - Steeg, Bert van
  05:01:47 - 05:01:23 - Oosters, Eva
  05:01:23 - 05:01:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:01:22 - 05:01:02 - Steeg, Bert van
  05:01:01 - 05:00:43 - Oosters, Eva
  05:00:43 - 05:00:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:00:41 - 05:00:31 - Bosch, David
  05:00:31 - 05:00:28 - Oosters, Eva
  05:00:28 - 05:00:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:00:26 - 05:00:21 - Steeg, Bert van
  05:00:21 - 05:00:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:00:20 - 05:00:03 - Oosters, Eva
  05:00:02 - 04:59:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:59:56 - 04:59:23 - Oosters, Eva
  04:59:23 - 04:59:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:59:22 - 04:59:15 - Zweth, Rick van der
  04:59:14 - 04:59:02 - Oosters, Eva
  04:59:02 - 04:59:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:59:01 - 04:58:50 - Zweth, Rick van der
  04:58:47 - 04:58:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:58:45 - 04:58:13 - Oosters, Eva
  04:58:10 - 04:58:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:58:09 - 04:57:40 - Zweth, Rick van der
  04:57:39 - 04:57:30 - Oosters, Eva
  04:57:29 - 04:57:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:57:19 - 04:56:53 - Vliet, Dirk-Jan van
  04:56:52 - 04:56:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:56:48 - 04:56:22 - Bos, Cees
  04:56:23 - 04:56:07 - Dijksma, Sharon A.M.
 25. 25

  Status: B


  Op 8 februari jl. heeft de commissie Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en Economie gesproken over de besluitvorming en informatieverschaffing rondom Festival Verknipt en een breder debat over vergunningverlening van evenementen en communicatie hierover. Voor de fracties Stadsbelang Utrecht, Partij voor de Dieren, en Utrecht Solidair vraagt de afronding van deze evaluatie om enkele uitspraken van de raad. Deze richten zich op:
  1. de bezwaar- en aanvraagtermijnen voor festivals;
  2. de meetprocedures voor geluidsoverlast;
  3. de informatieverschaffing en houding van het college.


  1. Bezwaar- en aanvraagtermijnen
  Stadsbelang Utrecht, Partij voor de Dieren, en Utrecht Solidair willen een voorstel doen om de termijnen te verlengen zodat het mogelijk is om voor aanvang van evenementen de volledige bezwaar/beroepsprocedure te doorlopen. Daarnaast zullen zij een voorstel doen om het college op te dragen om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de bezwaarprocedure zo aan te passen dat het mogelijk is om voor aanvang van evenementen de volledige bezwaar/beroepsprocedure te doorlopen zonder dat de veiligheidsprocedures in het geding komen. Tot slot willen Stadsbelang Utrecht en Utrecht Solidair de raad ook een voorstel doen met betrekking tot het publiceren van alle vergunningsaanvragen voor evenementen


  2. Meetprocedures voor geluidsoverlast
  Stadsbelang Utrecht en Utrecht Solidair zullen een voorstel doen voor meer onafhankelijke metingen.


  3. Informatieverschaffing en houding van het college
  Stadsbelang Utrecht en Utrecht Solidair blijven ontevreden over hoe het college reflecteert op haar informerende rol en de houding van het college ten opzichte van de bezwaarprocedures en willen de wethouder ter verantwoording roepen.

  Moties

  Onderwerp
  M120 Geef Tanden aan Bezwaarprocedures Evenementen
  M121 Onderzoek Bezwaartermijnen
  M122 Publiceren Vergunningsaanvragen
  M123 Onafhankelijke Geluidsmetingen
  M124 Motie van Treurnis
  04:55:29 - 04:50:27 - Bos, Cees
  04:54:23 - 04:54:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:53:31 - 04:53:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:53:21 - 04:52:58 - Snijder, Ruben
  04:52:48 - 04:52:34 - Snijder, Ruben
  04:52:48 - 04:52:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:52:34 - 04:52:33 - Snijder, Ruben
  04:52:11 - 04:52:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:51:39 - 04:51:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:50:57 - 04:50:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:50:27 - 04:50:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:50:20 - 04:48:56 - Sasbrink, Anne
  04:48:55 - 04:48:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:44:41 - 04:44:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:44:30 - 04:42:25 - Oosters, Eva
  04:42:32 - 04:42:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:42:24 - 04:42:05 - Sasbrink, Anne
  04:42:04 - 04:41:42 - Oosters, Eva
  04:41:42 - 04:41:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:41:41 - 04:41:18 - Sasbrink, Anne
  04:41:18 - 04:40:36 - Oosters, Eva
  04:40:38 - 04:40:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:40:33 - 04:39:21 - Bos, Cees
  04:40:18 - 04:40:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:40:18 - 04:39:58 - Oosters, Eva
  04:39:58 - 04:39:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:39:21 - 04:39:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:39:20 - 04:38:44 - Oosters, Eva
  04:38:44 - 04:38:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:38:42 - 04:38:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:38:40 - 04:38:17 - Bos, Cees
  04:38:15 - 04:37:15 - Oosters, Eva
  04:37:55 - 04:37:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:37:17 - 04:37:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:37:15 - 04:36:48 - Bos, Cees
  04:36:47 - 04:36:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:36:45 - 04:36:24 - Oosters, Eva
  04:36:23 - 04:36:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:36:20 - 04:36:09 - Bosch, David
  04:36:10 - 04:35:58 - Oosters, Eva
  04:35:58 - 04:35:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:35:53 - 04:35:29 - Bos, Cees
  04:35:28 - 04:33:59 - Oosters, Eva
  04:35:28 - 04:35:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:35:06 - 04:35:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:33:59 - 04:33:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:33:58 - 04:33:34 - Bos, Cees
  04:33:35 - 04:33:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:33:33 - 04:33:16 - Oosters, Eva
  04:33:16 - 04:33:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:33:15 - 04:33:10 - Al-Saqaff, Mariam
  04:33:08 - 04:32:47 - Oosters, Eva
  04:32:47 - 04:32:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:32:45 - 04:32:40 - Al-Saqaff, Mariam
  04:32:38 - 04:32:14 - Oosters, Eva
  04:32:13 - 04:32:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:32:12 - 04:31:53 - Zwinkels, Jantine
  04:31:53 - 04:31:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:31:52 - 04:31:20 - Oosters, Eva
  04:31:20 - 04:31:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:31:19 - 04:31:10 - Zwinkels, Jantine
  04:31:09 - 04:30:55 - Oosters, Eva
  04:30:56 - 04:30:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:30:47 - 04:29:58 - Bos, Cees
  04:30:44 - 04:30:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:30:37 - 04:30:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:30:25 - 04:30:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:29:57 - 04:29:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:29:55 - 04:29:33 - Oosters, Eva
  04:29:30 - 04:29:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:29:21 - 04:29:17 - Bos, Cees
  04:29:17 - 04:29:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:29:10 - 04:28:54 - Bos, Cees
  04:28:57 - 04:28:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:27:19 - 04:26:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:26:46 - 04:26:06 - Bos, Cees
  04:26:05 - 04:25:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:25:40 - 04:25:13 - Oosters, Eva
  04:25:12 - 04:25:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:25:11 - 04:25:01 - Vliet, Dirk-Jan van
  04:24:59 - 04:24:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:20:26 - 04:20:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:19:57 - 04:19:35 - Zwinkels, Jantine
  04:19:35 - 04:19:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:19:04 - 04:18:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:19:03 - 04:18:57 - Paalman, Victor
  04:18:51 - 04:18:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:18:47 - 04:18:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:17:07 - - Gastspreker 03
 26. 26

  Status: B


  Op 8 februari jl. heeft de commissie Energie(transitie), Duurzaamheid, Vastgoed en Wonen gesproken over het tijdelijk beheer van leegstand. De fracties van de PvdA, D66, VVD en Partij voor de Dieren willen dit debat graag afronden met het stellen van kaders op dit leegstandsbeheerbeleid van de gemeente.
  De PvdA wil voorstellen doen om de maatschappelijke invulling van leegstaande panden goed te borgen en tijdelijk leegstandsbeheer tussen de 6 en 24 maanden bij voorkeur in bruikleenconstructies te realiseren. De VVD wil voorstellen om het leegstandsbeheer in de periode van 6 tot 24 maanden middels een aanbesteding onder te brengen bij één of meerdere externe partijen. D66 wil graag de geest van de motie levend houden en óók voor langdurig leegstandsbeheer meerdere partijen de leegstand laten beheren en hier alleen vanaf te wijken als zich slechts één geschikte partij meldt. En tot slot zal de Partij voor de Dieren een voorstel indienen over het niet meer samenwerken met antikraak organisaties.

  Moties

  Onderwerp
  M125 Maatschappelijk & Betaalbaar Tijdelijk Leegstandsbeheer
  M126 Stop het verdienen aan de wooncrisis
  M127 Een ontmoetingsplek in de buurt
  M128 Stop het verdienen aan de wooncrisis

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Afrondende besluitvorming na debat over Tijdelijk beheer leegstand: M125
  04:15:37 - 04:14:47 - Stam, Titus
  04:14:33 - 04:14:26 - Hoonte, Gertjan te
  04:14:21 - 04:14:14 - Hoonte, Gertjan te
  04:14:10 - 04:13:51 - Hoonte, Gertjan te
  04:13:27 - 04:10:34 - Sasbrink, Anne
  04:11:42 - 04:11:16 - Zwinkels, Jantine
  04:10:32 - 04:10:13 - Hoonte, Gertjan te
  04:10:11 - 04:09:49 - Sasbrink, Anne
  04:09:48 - 04:09:30 - Hoonte, Gertjan te
  04:09:29 - 04:09:05 - Sasbrink, Anne
  04:09:03 - 04:08:44 - Hoonte, Gertjan te
  04:08:43 - 04:08:15 - Sasbrink, Anne
  04:07:44 - 04:06:54 - Zwinkels, Jantine
  04:06:46 - 04:06:10 - Zwanenberg, Pepijn
  04:06:05 - 04:05:50 - Zwinkels, Jantine
  04:05:49 - 04:05:06 - Zwanenberg, Pepijn
  04:05:05 - 04:04:48 - Zwinkels, Jantine
  04:04:42 - 04:04:20 - Sasbrink, Anne
  04:04:15 - 04:04:04 - Hoonte, Gertjan te
  04:04:03 - 04:04:01 - Zwanenberg, Pepijn
  04:03:53 - 04:02:37 - Vries, Dennis de
  04:02:35 - 04:02:26 - Stam, Titus
  04:02:26 - 04:01:58 - Vries, Dennis de
  04:01:59 - 04:01:44 - Stam, Titus
  04:01:45 - 03:59:09 - Vries, Dennis de
  03:59:08 - 03:58:42 - Bosch, David
  03:58:40 - 03:58:08 - Vries, Dennis de
  03:58:06 - 03:57:57 - Graaf, Rik van der
  03:57:57 - 03:57:19 - Vries, Dennis de
  03:56:59 - 03:56:34 - Stam, Titus
  03:56:33 - 03:56:24 - Vries, Dennis de
  03:56:20 - 03:56:00 - Stam, Titus
  03:55:57 - 03:55:47 - Vries, Dennis de
  03:55:42 - 03:55:00 - Sasbrink, Anne
  03:54:59 - 03:54:35 - Vries, Dennis de
  03:54:35 - 03:54:31 - Sasbrink, Anne
  03:54:31 - 03:54:24 - Vries, Dennis de
  03:54:22 - 03:54:07 - Sasbrink, Anne
  03:54:01 - 03:53:55 - Sasbrink, Anne
  03:53:41 - 03:53:17 - Vries, Dennis de
  03:53:16 - 03:53:11 - Sasbrink, Anne
  03:53:07 - 03:52:50 - Vries, Dennis de
  03:52:37 - 03:52:12 - Zwinkels, Jantine
  03:52:11 - 03:52:07 - Vries, Dennis de
  03:46:34 - 03:46:13 - Sasbrink, Anne
  03:46:11 - 03:46:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:46:07 - 03:45:57 - Vries, Dennis de
  03:45:56 - 03:45:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:45:45 - 03:45:39 - Sasbrink, Anne
  03:45:39 - - Dijksma, Sharon A.M.
  03:45:36 - 03:45:33 - Stam, Titus
 27. 27

  Status: B


  Op 8 februari jl. heeft de commissie Volksgezondheid, Onderwijs, Werk & Inkomen en Economie gedebatteerd over de uitkomsten van de segregatiemonitor. De fracties van de PvdA en GroenLinks willen dit debat graag afronden met voorstellen aan de raad. De PvdA zal voorstellen om de uitkomsten van de segregatiemonitor te gebruiken om te komen tot een integraal plan van aanpak om segregatie in het onderwijs tegen te gaan. Ook zal de PvdA voorstellen om het aanmeldbeleid daarbij te betrekken. Tot slot zal de PvdA voorstellen om de negatieve effecten van segregatie te beperken door scholen met een opeenstapeling van problemen te ondersteunen. GroenLinks zal voorstellen om gemengde scholen meer aandacht te geven en tevens kennisdeling over gemengde scholen, het tegengaan van negatieve effecten van segregatie en kansengelijkheid te bevorderen en daarbij eerdere ervaringen uit de gemeente Utrecht te betrekken.

  Moties

  Onderwerp
  M129 Pak onderwijssegregatie aan
  M130 Segregatie tegengaan door het aanmeldbeleid
  M131 Aandacht Gemengde Scholen
  03:45:13 - 03:44:16 - Raaijmakers, Ilse
  03:44:21 - 03:44:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:44:18 - 03:44:01 - Graaf, Rik van der
  03:44:02 - 03:43:29 - Raaijmakers, Ilse
  03:44:02 - 03:44:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:43:28 - 03:43:16 - Graaf, Rik van der
  03:43:28 - 03:43:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:43:17 - 03:43:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:43:16 - 03:42:53 - Raaijmakers, Ilse
  03:42:54 - 03:42:42 - Graaf, Rik van der
  03:42:53 - 03:42:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:42:41 - 03:42:25 - Raaijmakers, Ilse
  03:42:25 - 03:42:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:42:24 - 03:42:04 - Wilt, Berdien van der
  03:42:04 - 03:41:41 - Raaijmakers, Ilse
  03:41:41 - 03:41:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:41:39 - 03:41:26 - Wilt, Berdien van der
  03:41:26 - 03:41:14 - Raaijmakers, Ilse
  03:41:13 - 03:41:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:41:12 - 03:41:06 - Snijder, Ruben
  03:41:05 - 03:40:54 - Raaijmakers, Ilse
  03:40:54 - 03:40:45 - Snijder, Ruben
  03:40:44 - 03:40:39 - Raaijmakers, Ilse
  03:40:38 - 03:40:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:40:36 - 03:39:45 - Raaijmakers, Ilse
  03:39:46 - 03:39:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:39:45 - 03:39:31 - Al-Saqaff, Mariam
  03:39:31 - 03:39:24 - Raaijmakers, Ilse
  03:39:24 - 03:39:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:39:22 - 03:39:10 - Al-Saqaff, Mariam
  03:39:10 - 03:38:53 - Raaijmakers, Ilse
  03:38:53 - 03:38:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:38:50 - 03:38:38 - Al-Saqaff, Mariam
  03:38:38 - 03:38:35 - Raaijmakers, Ilse
  03:38:35 - 03:38:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:38:34 - 03:38:21 - Steeg, Bert van
  03:38:20 - 03:37:49 - Raaijmakers, Ilse
  03:37:48 - 03:37:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:37:47 - 03:37:23 - Graaf, Rik van der
  03:37:24 - 03:36:46 - Raaijmakers, Ilse
  03:36:47 - 03:36:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:36:34 - 03:36:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:36:29 - 03:34:43 - Vermeulen, Maartje
  03:34:46 - 03:34:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:34:40 - 03:34:05 - Vermeulen, Maartje
  03:34:40 - 03:34:22 - Wilt, Berdien van der
  03:34:05 - 03:34:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:34:03 - 03:33:55 - Wilt, Berdien van der
  03:33:53 - 03:33:37 - Vermeulen, Maartje
  03:33:36 - 03:33:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:33:35 - 03:33:19 - Wilt, Berdien van der
  03:33:17 - 03:33:07 - Vermeulen, Maartje
  03:33:05 - 03:32:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:31:36 - 03:31:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:31:35 - 03:31:25 - Raaijmakers, Ilse
  03:31:25 - 03:31:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:31:23 - 03:30:54 - Eerenberg, Eelco
  03:30:56 - 03:30:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:30:55 - 03:30:33 - Raaijmakers, Ilse
  03:30:32 - 03:29:41 - Eerenberg, Eelco
  03:29:40 - 03:29:21 - Raaijmakers, Ilse
  03:29:40 - 03:29:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:29:19 - 03:29:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:29:17 - 03:27:24 - Eerenberg, Eelco
  03:27:24 - 03:27:13 - Raaijmakers, Ilse
  03:27:24 - 03:27:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:27:13 - 03:26:23 - Eerenberg, Eelco
  03:27:03 - 03:27:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:26:24 - - Dijksma, Sharon A.M.
 28. 28

  Status: B


  Raadslid Gert Dijkstra (EenUtrecht) stelt de raad voor te besluiten:
  1. Het instellen van GEMEENSCHAPSRADEN IN UTRECHT mogelijk te maken door dit vast te leggen in een Verordening Gemeenschapsraden, waarmee Utrechters die voor de belangen van hun buurt of (sub-)wijk willen opkomen gebruik kunnen maken van de volgende rechten:
  a. Visierecht. Het recht om een buurt- of wijkvisie te maken. De visie kan gaan over wat voor een buurt of wijk ze willen zijn en op welke thema's (extra) moet worden geïnvesteerd. De gemeenteraad laat altijd weten welk deel van de visie wordt overgenomen.
  b. Adviesrecht. Het recht om de gemeente, het college en/of de gemeenteraad te adviseren op alle zaken die de leefomgeving van de eigen buurt of wijk raken; met de garantie dat ze ook een onderbouwd antwoord op elk advies terugkrijgen.
  c. Recht op inzicht in de lokale begroting. Het recht op inzicht in alle relevante uitgaven van de gemeente in de eigen buurt of wijk zodat lokale keuzes zichtbaar worden; waardoor zij zelf weer in staat zijn daar iets van te vinden en alternatieve keuzes voor te stellen.
  d. Lokaal budgetrecht. Het recht om op enkele domeinen die exclusief de eigen leefomgeving raken, bijv. op sociaal makelen (verbinden bewoners) en groenbeheer (van buurtgroen), het lokaal beschikbare budget te (her)verdelen en te sturen op het wie en hoe in de uitvoering.
  e. Regierecht op het lokale initiatievenfonds. Het recht om het lokale initiatievenfonds voor de eigen buurt of wijk te regisseren, dat wil zeggen te controleren op een correcte en volledige besteding en te adviseren over de verdeling van het fonds over verschillende onderwerpen.
  f. Recht op ondersteuning. Het recht op middelen voor het goed kunnen organiseren van de eigen organisatie en een eigen netwerk, als ook voor het organiseren van draagvlak voor bijv. de visie en de adviezen door het ophalen en peilen van meningen in de eigen buurt of wijk.
  2. Utrechters actief uit te nodigen om in een Gemeenschapsraad op te komen voor hun eigen buurt of (sub-)wijk.

  Stemming

  Onderwerp
  Initiatiefvoorstel "Open uitnodiging Gemeenschapsraad"
  03:25:35 - 03:25:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:25:21 - 03:21:50 - Dijkstra, Gert
  03:25:12 - 03:25:10 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:22:04 - 03:22:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:21:57 - 03:21:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:21:25 - 03:20:57 - Wilt, Berdien van der
  03:20:57 - 03:20:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:20:55 - 03:19:55 - Dijkstra, Gert
  03:19:53 - 03:19:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:19:43 - 03:18:57 - Oosters, Eva
  03:18:56 - 03:18:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:18:50 - 03:18:27 - Dijkstra, Gert
  03:18:27 - - Dijksma, Sharon A.M.
 29. 29

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Akkoord te gaan met de zienswijze op het ontwerp wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling GGDrU zoals geformuleerd in de bijgevoegde concept collegebrief aan de GGDrU, waarin het college tevens aangeeft niet in te stemmen met het ontwerp wijzigingsbesluit, met als belangrijkste opmerkingen dat:
  a. De raad belang hecht aan periodieke evaluatie en de GGDrU verzoekt indien nodig een kortere periode te hanteren.
  b. De raad tevreden is met de huidige frequenties en mogelijkheden tot het indienen van zienswijzen.
  c. De raad burgerparticipatie belangrijk vindt, maar wel binnen redelijkheid en haalbaarheid hiervan.

  Amendementen

  Onderwerp
  A26 Evaluatie Gemeenschappelijke Regeling GGD regio Utrecht

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling GGDrU
  03:17:26 - 03:17:11 - Ramaker, Margreet
  03:17:09 - 03:16:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:17:00 - 03:16:58 - Dijkstra, Gert
  03:16:32 - 03:16:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:16:16 - 03:16:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:15:56 - 03:15:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:13:41 - 03:13:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:13:05 - 03:12:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:12:52 - 03:12:43 - Eerenberg, Eelco
  03:12:44 - - Dijksma, Sharon A.M.
 30. 30

  Status: B


  1. De beleidsnota Financiële Bestaanszekerheid “Gelijke kansen voor een zeker bestaan” 2024- 2028 vast te stellen met de volgende ambitie en leidende principes:
  a. Ambitie: Alle Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en zijn schuldenvrij. We zetten daarbij extra in op:
  i. Gezinnen met minderjarige kinderen en jongeren;
  ii. Het vergroten van het bereik van onze regelingen en het verbeteren van onze dienstverlening;
  iii. Het vereenvoudigen van onze regelingen en het systeem.
  b. Leidende principes:
  i. We zetten in op grondoorzaken
  ii. We werken stress-sensitief
  iii. Onze regels en processen zijn eenvoudig
  iv. Ongelijk investeren in gelijke kansen
  v. Ons beleid en onze dienstverlening zijn inclusief
  2. Bij de aanpassing van de verordening individuele inkomstentoeslag, onder voorbehoud van besluitvorming in de Voorjaarsnota 2024, de volgende keuzes te maken:
  a. De voorwaarde voor de duur van een laag inkomen (referteperiode) te verkorten van 3 jaar naar 1 jaar.
  b. De hoogte van het laag inkomen voor alle huishoudtype te verhogen van 110% van het wettelijk sociaal minimum naar 125% van het wettelijke sociaal minimum.
  c. Het aantal verschillende huishoudtypen voor de individuele inkomenstoeslag aan te passen naar huishoudens zonder kinderen), huishoudens met kinderen onder de 12 jaar en huishoudens met kinderen boven de 12 jaar. De bedragen voor de verschillende huishoudtypen worden op een later moment bepaald.
  3. Bij de aanpassing van de verordening maatschappelijke ondersteuning voor 2025, de Regeling tegemoetkoming zorgkosten (RTZ) af te schaffen, waarmee de bijdrage aan jaarlijkse zorgkosten van 200 euro voor mensen met een jaarinkomen tot 35.000 euro vervalt per 1 april 2025.

  Amendementen

  Onderwerp
  A27 Utrecht blijft een vangnet voor alle Utrechters
  A28 Help minima met complexe zorgvraag
  A29 Ga uit van evenwichtig mensbeeld

  Moties

  Onderwerp
  M132 Lobby studietoeslag door DUO
  M133 Verbeter integrale samenwerking
  M134 Onderzoek verhoging inkomensgrens armoederegelingen
  M135 Meer kinderen laten meedoen aan sport en cultuur
  M136 Benut mogelijkheden in de buurt
  M137 Extra steun bij zorgkosten
  M138 Lobby studietoeslag door DUO

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Beleidsnota Financiële bestaanszekerheid

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Beleidsnota Financiële bestaanszekerheid: M135
  Raadsvoorstel Beleidsnota Financiële bestaanszekerheid: M138
  03:11:52 - 03:07:48 - Bode, Linda
  03:10:13 - 03:10:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:09:03 - 03:09:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:07:52 - 03:07:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:07:23 - 03:06:12 - Dada-Anthonij, Venita
  03:06:19 - 03:06:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:06:11 - 03:05:57 - Al-Saqaff, Mariam
  03:05:57 - 03:05:32 - Dada-Anthonij, Venita
  03:05:32 - 03:05:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:05:31 - 03:05:20 - Al-Saqaff, Mariam
  03:05:18 - 03:04:46 - Dada-Anthonij, Venita
  03:04:45 - 03:04:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:04:42 - 03:04:30 - Raaijmakers, Ilse
  03:04:29 - 03:04:05 - Dada-Anthonij, Venita
  03:04:04 - 03:04:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:04:03 - 03:03:55 - Raaijmakers, Ilse
  03:03:54 - 03:03:36 - Dada-Anthonij, Venita
  03:03:36 - 03:03:17 - Raaijmakers, Ilse
  03:03:35 - 03:03:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:03:17 - 03:03:02 - Dada-Anthonij, Venita
  03:03:01 - 03:02:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:02:51 - 03:01:31 - Dada-Anthonij, Venita
  03:01:54 - 03:01:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:01:33 - 03:01:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:01:30 - 03:01:17 - Snijder, Ruben
  03:01:17 - 03:00:45 - Dada-Anthonij, Venita
  03:00:45 - 03:00:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:00:43 - 03:00:35 - Snijder, Ruben
  03:00:36 - 03:00:19 - Dada-Anthonij, Venita
  03:00:19 - 03:00:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:59:42 - 02:58:55 - Al-Saqaff, Mariam
  02:58:56 - 02:58:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:58:31 - 02:56:01 - Steeg, Bert van
  02:57:29 - 02:57:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:56:42 - 02:56:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:56:05 - 02:55:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:55:29 - 02:54:25 - Hellevoort, Meike
  02:54:30 - 02:54:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:54:26 - 02:54:10 - Dada-Anthonij, Venita
  02:54:10 - 02:54:00 - Hellevoort, Meike
  02:54:00 - 02:53:53 - Dada-Anthonij, Venita
  02:53:53 - 02:53:37 - Hellevoort, Meike
  02:53:35 - 02:53:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:53:24 - 02:52:37 - Raaijmakers, Ilse
  02:52:35 - 02:52:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:52:32 - 02:51:44 - Heuven, Maarten van
  02:51:44 - 02:51:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:44:41 - - Deldjou Fard, Melody
  00:14:09 - 00:15:09 - Voortman, Linda
  00:15:07 - 00:15:09 - Zwanenberg, Pepijn
  00:15:08 - 00:15:22 - Bode, Linda
  00:15:21 - 00:15:22 - Zwanenberg, Pepijn
  00:15:21 - 00:17:02 - Voortman, Linda
  00:16:25 - 00:16:35 - Zwanenberg, Pepijn
  00:17:02 - 00:17:03 - Zwanenberg, Pepijn
  00:17:03 - 00:17:22 - Bode, Linda
  00:17:22 - 00:17:23 - Zwanenberg, Pepijn
  00:17:23 - 00:18:12 - Voortman, Linda
  00:18:13 - 00:18:16 - Zwanenberg, Pepijn
  00:18:15 - 00:18:46 - Dada-Anthonij, Venita
  00:18:45 - 00:19:06 - Voortman, Linda
  00:19:05 - 00:19:06 - Zwanenberg, Pepijn
  00:19:06 - 00:19:17 - Dada-Anthonij, Venita
  00:19:17 - 00:19:36 - Voortman, Linda
  00:19:34 - 00:19:37 - Zwanenberg, Pepijn
  00:19:36 - 00:19:47 - Dada-Anthonij, Venita
  00:19:48 - 00:20:08 - Voortman, Linda
  00:20:09 - 00:20:10 - Zwanenberg, Pepijn
  00:20:10 - 00:20:15 - Voortman, Linda
  00:20:12 - 00:20:15 - Zwanenberg, Pepijn
  00:20:15 - 00:20:38 - Hessel, Yvonne
  00:20:38 - 00:20:38 - Zwanenberg, Pepijn
  00:20:38 - 00:21:34 - Voortman, Linda
  00:21:01 - 00:21:01 - Zwanenberg, Pepijn
  00:21:32 - 00:21:34 - Zwanenberg, Pepijn
  00:21:35 - 00:21:46 - Al-Saqaff, Mariam
  00:21:47 - 00:21:59 - Voortman, Linda
  00:21:58 - 00:21:59 - Zwanenberg, Pepijn
  00:21:59 - 00:22:08 - Al-Saqaff, Mariam
  00:22:07 - 00:23:37 - Voortman, Linda
  00:22:23 - 00:22:24 - Zwanenberg, Pepijn
  00:23:35 - 00:23:37 - Zwanenberg, Pepijn
  00:23:37 - 00:23:49 - Raaijmakers, Ilse
  00:23:49 - 00:25:53 - Voortman, Linda
  00:24:19 - 00:24:21 - Zwanenberg, Pepijn
  00:24:49 - 00:24:57 - Zwanenberg, Pepijn
  00:25:51 - 00:25:53 - Zwanenberg, Pepijn
  00:25:53 - 00:25:57 - Heuven, Maarten van
  00:25:58 - 00:26:21 - Voortman, Linda
  00:26:20 - 00:26:39 - Zwanenberg, Pepijn
  00:26:38 - 00:26:47 - Bode, Linda
  00:26:42 - 00:26:46 - Zwanenberg, Pepijn
  00:31:57 - 00:32:05 - Zwanenberg, Pepijn
  00:32:41 - 00:32:45 - Zwanenberg, Pepijn
  00:32:45 - 00:32:50 - Zwanenberg, Pepijn
  00:32:51 - 00:32:59 - Bosch, David
  00:32:58 - 00:33:11 - Zwanenberg, Pepijn
  00:33:10 - 00:33:15 - Steeg, Bert van
  00:33:15 - 00:33:36 - Zwanenberg, Pepijn
  00:33:35 - 00:33:54 - Voortman, Linda
  00:33:51 - 00:33:54 - Zwanenberg, Pepijn
  00:33:56 - 00:33:58 - Bode, Linda
  00:33:58 - - Zwanenberg, Pepijn
 31. 31

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De beleidsnota Wmo ‘Samen leven, samen zorgen’ 2024 – 2034 vast te stellen met de volgende ambitie en leidende principes:
  a. Ambitie: In Utrecht kan iedereen gezond, prettig en zelfstandig wonen en samenleven. Als het nodig is wordt er passende zorg, ondersteuning en opvang geboden aanvullend op wat mensen zelf en met elkaar organiseren. Door samen te zorgen houden wij de ondersteuning tijdig beschikbaar voor de meest kwetsbaren, van goede kwaliteit en blijven we binnen de financiële kaders;
  b. Leidende principes:
  I. ‘Niets over ons, zonder ons’ is uitgangspunt voor de samenwerking met inwoners
  II. Grondoorzaken van problematiek aanpakken
  III. Ongelijk investeren voor gelijke kansen
  IV. Buurt- en wijkgericht (samen)werken en leefwereld centraal
  V. Alleen doen wat nodig is
  VI. Eenvoud in de uitvoering
  2. In de programmabegroting 2025 de volgende doelstellingen op te nemen ter vervanging van de
  huidige :
  a. In het programma Levendige en gezonde stad:
  I. De verschillen in de mate van meedoen tussen (groepen) inwoners nemen af, inwoners zorgen meer voor elkaar en zijn meer betrokken in de buurt.
  II. Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke welzijnsaccommodaties.
  b. In het programma Passende ondersteuning en opvang:
  III. Utrechters met een hulpvraag krijgen tijdig een passende oplossing, aanvullend op wat er
  in de sociale basis kan worden geboden.
  IV. Utrechters krijgen bij een ondersteuningsbehoefte waarvoor specifieke expertise nodig is, tijdig passende aanvullende ondersteuning in samenhang met de sociale basis en de basiszorg, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en mee kunnen doen.
  V. Inwoners in de U16 regio wonen zoveel mogelijk zelfstandig en krijgen aanvullend op wat er in de sociale basis en de basiszorg kan worden geboden, passende ondersteuning in de eigen leefomgeving. Als dit (tijdelijk) niet mogelijk is, heeft de U16-regio passende opvang- en verblijfsvoorzieningen.

  Amendementen

  Onderwerp
  A30 Gelijkwaardige inzet in elke wijk aan ondersteuning WMO
  A31 Waar dat maar even kan gaat de gemeente voor zelfbeheer bij welzijnsaccommodaties

  Moties

  Onderwerp
  M139 Mannen mogen ook verdrietig zijn - doorbreek het taboe
  M140 Samen leven, samen zorgen in alle wijken van de stad
  M141 Utrecht stad van vrijwilligers!
  M142 Eerst basis op orde, dan pas ongelijk investeren
  M143 Meer zicht op uitvoering WMO
  M144 Samen kunnen zorgen

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Beleidsnota Wmo ‘Samen leven, samen zorgen’

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Beleidsnota Wmo ‘Samen leven, samen zorgen’: M144
  00:35:17 - 00:35:19 - Zwanenberg, Pepijn
  00:35:22 - 00:35:23 - Zwanenberg, Pepijn
  00:35:38 - 00:35:39 - Zwanenberg, Pepijn
  00:35:46 - 00:38:12 - Paalman, Victor
  00:38:11 - 00:38:14 - Zwanenberg, Pepijn
  00:38:12 - 00:38:13 - Paalman, Victor
  00:38:16 - 00:38:26 - Zwanenberg, Pepijn
  00:38:26 - 00:38:50 - Hornsveld, Ingeborg
  00:38:50 - 00:38:50 - Zwanenberg, Pepijn
  00:38:51 - 00:39:17 - Paalman, Victor
  00:39:17 - 00:39:20 - Zwanenberg, Pepijn
  00:39:20 - 00:39:39 - Hornsveld, Ingeborg
  00:39:27 - 00:39:28 - Zwanenberg, Pepijn
  00:39:28 - 00:39:35 - Paalman, Victor
  00:39:34 - 00:39:40 - Zwanenberg, Pepijn
  00:39:40 - 00:40:20 - Bosch, David
  00:39:49 - 00:39:50 - Zwanenberg, Pepijn
  00:40:16 - 00:40:18 - Zwanenberg, Pepijn
  00:40:18 - 00:40:54 - Paalman, Victor
  00:40:55 - 00:41:00 - Zwanenberg, Pepijn
  00:40:59 - 00:41:17 - Bos, Cees
  00:41:17 - 00:41:27 - Zwanenberg, Pepijn
  00:41:21 - 00:41:31 - Bos, Cees
  00:41:32 - 00:41:34 - Zwanenberg, Pepijn
  00:41:33 - 00:41:44 - Paalman, Victor
  00:41:44 - 00:41:52 - Zwanenberg, Pepijn
  00:42:05 - 00:42:06 - Zwanenberg, Pepijn
  00:42:07 - 00:43:09 - Maas, Ruud
  00:43:06 - 00:43:15 - Zwanenberg, Pepijn
  00:43:35 - 00:43:36 - Zwanenberg, Pepijn
  00:43:41 - 00:44:48 - Steeg, Bert van
  00:44:14 - 00:44:16 - Zwanenberg, Pepijn
  00:44:44 - 00:44:48 - Zwanenberg, Pepijn
  00:44:49 - 00:44:51 - Zwanenberg, Pepijn
  00:44:59 - 00:45:00 - Zwanenberg, Pepijn
  00:45:05 - 00:46:54 - Wilt, Berdien van der
  00:45:56 - 00:46:02 - Zwanenberg, Pepijn
  00:46:46 - 00:46:51 - Zwanenberg, Pepijn
  00:46:53 - 00:47:05 - Zwanenberg, Pepijn
  00:47:10 - 00:47:11 - Zwanenberg, Pepijn
  00:47:14 - 00:47:54 - Ramaker, Margreet
  00:47:54 - 00:48:01 - Zwanenberg, Pepijn
  00:48:19 - 00:48:20 - Zwanenberg, Pepijn
  00:48:21 - 00:48:58 - Dijkstra, Gert
  00:48:38 - 00:48:39 - Zwanenberg, Pepijn
  00:48:57 - 00:49:00 - Zwanenberg, Pepijn
  00:49:00 - 00:49:19 - Bosch, David
  00:49:16 - 00:49:23 - Zwanenberg, Pepijn
  00:49:31 - 00:49:40 - Zwanenberg, Pepijn
  00:49:40 - 00:51:24 - Hornsveld, Ingeborg
  00:51:20 - 00:51:25 - Zwanenberg, Pepijn
  00:51:26 - 00:52:46 - Snijder, Ruben
  00:52:47 - 00:52:52 - Zwanenberg, Pepijn
  00:52:52 - 00:53:20 - Raaijmakers, Ilse
  00:53:21 - 00:53:29 - Zwanenberg, Pepijn
  00:53:41 - 00:53:42 - Zwanenberg, Pepijn
  00:53:49 - 00:56:23 - Voortman, Linda
  00:55:39 - 00:55:40 - Zwanenberg, Pepijn
  00:55:40 - 00:56:00 - Maas, Ruud
  00:56:23 - 00:56:24 - Zwanenberg, Pepijn
  00:56:23 - 00:56:47 - Maas, Ruud
  00:56:49 - 01:00:36 - Voortman, Linda
  00:57:18 - 00:57:20 - Zwanenberg, Pepijn
  00:57:20 - 00:57:40 - Maas, Ruud
  00:57:56 - 00:57:57 - Zwanenberg, Pepijn
  01:00:01 - 01:00:03 - Zwanenberg, Pepijn
  01:00:03 - 01:00:09 - Ramaker, Margreet
  01:00:08 - 01:00:10 - Zwanenberg, Pepijn
  01:00:33 - 01:00:37 - Zwanenberg, Pepijn
  01:00:36 - 01:01:00 - Wilt, Berdien van der
  01:00:59 - 01:03:05 - Voortman, Linda
  01:01:27 - 01:01:28 - Zwanenberg, Pepijn
  01:01:43 - 01:01:48 - Zwanenberg, Pepijn
  01:02:23 - 01:02:24 - Zwanenberg, Pepijn
  01:02:24 - 01:02:50 - Ramaker, Margreet
  01:02:50 - 01:02:51 - Zwanenberg, Pepijn
  01:03:04 - 01:03:04 - Zwanenberg, Pepijn
  01:03:05 - 01:03:27 - Ramaker, Margreet
  01:03:27 - 01:06:13 - Voortman, Linda
  01:04:08 - 01:04:09 - Zwanenberg, Pepijn
  01:06:13 - - Zwanenberg, Pepijn
 32. 32

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Voordorp deelgebied 3, zoals aangegeven op de kaart in de bijlage, aan te wijzen voor het heffen van parkeerbelasting waardoor per 1 mei 2024 betaald parkeren kan worden ingevoerd.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Aanwijzen van Voordorp deelgebied 3 voor heffen parkeerbelasting