Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M328 Bijstand in het stemhokje

ID
5614
Kenmerk
Agendapunt
Gemeenteraad 2023 (18. Afrondende besluitvorming na het debat over de evaluatie van de verkiezingen)
donderdag 21 september 14:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Datum
21-9-2023
Onderwerp
M328 Bijstand in het stemhokje
Status
Motie aangenomen
Indiener(s)
  • Graaf, R. van der (Rik) (ChristenUnie)
Mede-indieners
  • Dijkstra, G.J. (Gert) (EenUtrecht)
  • Fattal, M. (Mahaar) (GroenLinks)
  • Hessel, Y.H. (Yvonne) (Utrecht Solidair)
  • Kendir, E. (Esma) (Student&Starter)
  • Maas, R.A.H.M. (Ruud) (Volt)
  • Ramaker, M.F. (Margreet) (VVD)
  • Snippe, L.C. (Lisanne) (Partij voor de Dieren)
  • Steeg, B. van (Bert) (CDA)
  • Zweth, R. van der (Rick) (PvdA)
Portefeuillehouder
Burgemeester Dijksma
Deadline
21-12-2023
Stand van zaken openbaar
20240717: In de raadsbrief Uitvoering motie 328 (bijstand stemhokje) en M267 (kosteloos aanvragen ID bewijzen voor nazaten tot slaafgemaakten) wordt gemeld dat het Rijk niet meer om dit via een experimentenwet te doen, maar om gelijk een nieuw wetsvoorstel in te dienen. Zodra deze wet in werking treed zullen hier uiteraard aan voldoen. 20240322: Inmiddels is het voornemen van het Rijk niet meer om dit via een experimentwet te doen, maar om gelijk een nieuw wetsvoorstel in te dienen. Op dit moment is de wet nog in voorbereiding en is het nog niet duidelijk wanneer deze wet behandeld wordt en in werking zal treden.
Beleidsveld
Burgerzaken
Thema
Einddatum
Datum afdoening
17-7-2024
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(s)
Relatie met
Stemmen
voor 95%
tegen 5%
voor
BIJ1 (1), CDA (3), ChristenUnie (2), D66 (8), DENK (1), EenUtrecht (1), GroenLinks (8), Partij voor de Dieren (3), PvdA (4), Utrecht Solidair (1), Volt (3), VVD (4), Student en Starter (1)
tegen
Stadsbelang Utrecht (1), Partij voor de Vrijheid (1)