Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 21 september 2023

14:00 - 23:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Sharon A.M. Dijksma
Start
donderdag 21 september 2023 19:24
Eind
vrijdag 22 september 2023 00:25
Toelichting

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:

14:00 - 17:00
20:00 - 23:00
19:30 Benoeming commissieleden en raadslid GroenLinks

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:12:32 - 00:16:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:17:21 - 00:17:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:18:17 - 00:18:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:23:59 - 00:24:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:24:04 - 00:24:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:24:59 - 00:25:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:25:45 - 00:26:21 - Bode, Linda
  00:26:19 - 00:26:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:26:46 - 00:27:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:29:18 - - Dijksma, Sharon A.M.
 2. 2

  05:16:59 - 05:16:54 - Dijkstra, Gert
  05:16:54 - 05:16:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:16:41 - 05:15:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:15:00 - 05:14:50 - Sungur, Mahmut
  05:14:50 - 05:14:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:14:25 - 05:13:52 - Dijkstra, Gert
  05:13:52 - 05:13:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:13:42 - 05:13:19 - Zwanenberg, Pepijn
  05:13:20 - 05:13:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:13:17 - 05:12:48 - Koning, Maarten
  05:12:48 - 05:12:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:12:47 - 05:12:25 - Steeg, Bert van
  05:12:25 - 05:12:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:12:22 - 05:12:05 - Hessel, Yvonne
  05:12:06 - 05:12:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:12:03 - 05:11:56 - Kleinrensink, Julia
  05:11:55 - 05:11:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:11:17 - 05:11:07 - Dijkstra, Gert
  05:11:10 - 05:10:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:10:23 - - Zwanenberg, Pepijn
 3. 3

  - Lijst ingekomen stukken zoals is vastgesteld in de commissie VBF in september 2023. De ingekomen stukken staan conform de AVG, in iBabs achter een slotje.
  - Ontslagbrief commissielid Michiel Knol (Partij voor de Dieren)

 4. 4

 5. 7

  Status: A

  Dit punt wordt om 19:30 behandeld

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel benoeming commissieleden
  00:30:07 - 00:30:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:30:36 - 00:31:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:36:23 - 00:36:59 - Zwanenberg, Pepijn
  00:36:58 - 00:37:14 - Bosch, David
  00:37:13 - - Zwanenberg, Pepijn
 6. 8

  Status: A

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel beëindiging commissielidmaatschap
 7. 9

  Status: A

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Benoeming voorzitter commissie JWCS en voorzitter Vragenuur
 8. 10

  Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Akkoord te gaan met het vaststellingsrapport met daarin de beantwoording van de zienswijze en het voorstel om ambtshalve wijzigingen in het Chw bestemmingsplan Tuindorp te verwerken.
  2. Het Chw bestemmingsplan Tuindorp dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPCHWTUINDORP-VA01.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPCHWTUINDORP-VA01.dgn vast te stellen, waarmee een bestemmingsplan gaat gelden ter vervanging van de regels in de beheersverordeningen.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling Chw Bestemmingsplan Tuindorp
 9. 11

  Status: A

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Het college toestemming te geven voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Afval Verwijdering Utrecht (GR AVU) conform bijgevoegd concept-wijzigingsbesluit, met als belangrijkste wijzigingen:
  a. aanpassingen aan de per 1 juli 2022 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), waardoor termijnen worden aangepast en de uittredingsregels zijn aangepast;
  b. verwijdering van de naam ‘Vijfheerenlanden’ uit de GR, n.a.v. uittreding van de gemeente Vijfheerenlanden;
  c. aanpassingen n.a.v. het ingaan de nieuwe rechtspositie van ambtenaren per 1 januari 2020, waardoor de medewerkers een arbeidsovereenkomst hebben naar burgerlijk recht en de CAO-sgo van toepassing is;
  d. aanwijzing van de directeur als contactpersoon in het kader van de Woo, n.a.v. het van kracht worden van de Wet Open Overheid per 1 mei 2022.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Toestemming wijziging Gemeenschappelijke Regeling AVU
 10. 12

  Moties

  Onderwerp
  M298 Verbied koranverbrandingen en verscheuringen
  05:10:10 - 05:08:39 - Sungur, Mahmut
  05:08:44 - 05:08:43 - Zwanenberg, Pepijn
  05:08:40 - 05:08:35 - Zwanenberg, Pepijn
  05:08:35 - 05:08:13 - Graaf, Rik van der
  05:08:33 - 05:06:12 - Sungur, Mahmut
  05:08:14 - 05:08:13 - Zwanenberg, Pepijn
  05:07:45 - 05:07:16 - Zwanenberg, Pepijn
  05:07:16 - 05:06:46 - Koning, Maarten
  05:06:46 - 05:06:45 - Zwanenberg, Pepijn
  05:06:19 - 05:06:08 - Zwanenberg, Pepijn
  05:05:58 - 05:05:57 - Zwanenberg, Pepijn
  05:05:57 - 05:02:54 - Dijksma, S.A.M.
  05:02:58 - 05:02:58 - Zwanenberg, Pepijn
  05:02:55 - 05:02:48 - Zwanenberg, Pepijn
  05:02:47 - 05:02:26 - Hessel, Yvonne
  05:02:26 - 05:02:25 - Zwanenberg, Pepijn
  05:02:25 - 05:01:44 - Dijksma, S.A.M.
  05:01:45 - 05:01:38 - Zwanenberg, Pepijn
  05:01:39 - 05:00:30 - Sungur, Mahmut
  05:00:30 - 05:00:29 - Zwanenberg, Pepijn
  05:00:29 - 04:59:04 - Dijksma, S.A.M.
  04:59:20 - 04:58:56 - Zwanenberg, Pepijn
  04:58:28 - - Dijksma, Sharon A.M.
 11. 13

  Status: B

  Op 7 september heeft de commissie VOWE uitgebreid gesproken over de planning van de beleidsnota financiële bestaanszekerheid en de planning van de beleidsnota werk en re-integratie. GroenLinks en de PvdA willen dit debat afronden met voorstellen aan de raad die zich richten op andere focusgroepen, het beschikbaar houden van regelingen voor mensen met de laagste inkomens en het verkennen van mogelijkheden om armoedeval te voorkomen.

  Moties

  Onderwerp
  M299 Focus op de mensen die het hardste nodig hebben
  M300 Voorkom armoedeval
  M301 Ongelijk investeren is kijken naar de laagste inkomensgroepen
  M302 Blijf investeren in Utrechters die moeite hebben met rondkomen meedoen
  04:57:15 - 04:54:11 - Kleinrensink, Julia
  04:56:07 - 04:55:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:55:52 - 04:55:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:55:50 - 04:55:33 - Al-Saqaff, Mariam
  04:54:55 - 04:54:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:54:53 - 04:54:40 - Al-Saqaff, Mariam
  04:54:12 - 04:54:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:53:55 - 04:52:44 - Raaijmakers, Ilse
  04:52:47 - 04:52:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:52:24 - 04:43:19 - Dada-Anthonij, Venita
  04:48:39 - 04:48:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:48:22 - 04:48:03 - Raaijmakers, Ilse
  04:47:09 - 04:47:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:47:08 - 04:46:43 - Raaijmakers, Ilse
  04:46:19 - 04:45:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:45:58 - 04:45:49 - Raaijmakers, Ilse
  04:45:33 - 04:45:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:45:27 - 04:44:55 - Kendir, Esma
  04:44:21 - 04:44:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:44:17 - 04:43:51 - Dijkstra, Gert
  04:43:21 - 04:43:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:42:50 - 04:42:10 - Dijkstra, Gert
  04:42:10 - 04:42:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:42:05 - 04:41:48 - Kleinrensink, Julia
  04:41:48 - 04:40:42 - Dijkstra, Gert
  04:40:41 - 04:40:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:35:43 - 04:35:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:35:28 - 04:35:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:35:22 - 04:24:46 - Voortman, Linda
  04:32:54 - 04:32:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:32:52 - 04:32:20 - Kleinrensink, Julia
  04:31:42 - 04:31:05 - Kleinrensink, Julia
  04:31:41 - 04:31:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:30:14 - 04:29:55 - Kleinrensink, Julia
  04:30:13 - 04:30:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:29:28 - 04:29:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:29:24 - 04:29:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:29:22 - 04:29:21 - Raaijmakers, Ilse
  04:29:20 - 04:29:08 - Raaijmakers, Ilse
  04:28:12 - 04:28:10 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:26:53 - 04:26:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:26:52 - 04:26:40 - Dada-Anthonij, Venita
  04:26:38 - 04:26:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:26:36 - 04:26:32 - Raaijmakers, Ilse
  04:24:47 - 04:24:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:24:40 - 04:24:32 - Dada-Anthonij, Venita
  04:24:36 - - Dijksma, Sharon A.M.
  04:24:32 - 04:24:29 - Raaijmakers, Ilse
 12. 14

  Status: B

  De fracties D66, GroenLinks, PvdA, Student & Starter, DENK en BIJ1 willen n.a.v. het debat in de commissie VOWE van 7 september jl. over de MBO actie-agenda en de aanpak inclusieve stagemarkt tot afrondende besluitvorming komen. Zij komen daartoe met verschillende voorstellen aan de raad. D66 zal daarbij stilstaan bij het monitoren van meldingen van discriminatie en komt met een voorstel voor het vastleggen van mbo-stages bij werkgevers en sociale partners in het kader van social return. GroenLinks komt met een voorstel dat pleit voor een hardere aanpak van stagediscriminatie en een voorstel rondom de rol van het zogenaamde werkgeversloket. De PvdA zal met een voorstel komen m.b.t. het vergroten van de meldingsbereidheid en een voorstel rondom het leerlingvolgsysteem. Student & Starter zal een voorstel indienen over adequate training voor stagebegeleiders. DENK zal komen met een voorstel gericht op ‘naming & shaming’ van bedrijven die schuldig zijn aan stagediscriminatie en BIJ1 tot slot zal een voorstel indienen gericht op normstelling en een voorstel gericht op waarborgen voor het tegengaan van studievertraging door stagediscriminatie.

  Moties

  Onderwerp
  M303 Hoger mikken voor het aantal mbo stages
  M304 Maak werkgeversloket passend bij aanpak mbo-stagediscriminatie
  M305 Hardere aanpak mbo-stagediscriminatie
  M306 Verhoog de meldingsbereidheid bij mbo-studenten tegen stagediscriminatie
  M307 Een sluitende aanpak voor stageplaatsen in Utrecht
  M308 Hoog tijd voor een mbo-traineeship
  M309 Verbetering van Stagebegeleiding en Bewustwording van Discriminatie in de Stagemarkt
  M310 Naming & Shaming discriminerende bedrijven
  M311 Geen studievertraging door discriminatie
  M312 Pilot van Open Hiring in onze gemeente voor een inclusieve stagemarkt
  M313 Hardere aanpak mbo-stagediscriminatie
  M314 Pilot van Open Hiring in onze gemeente voor een inclusieve stagemarkt
  M315 Een sluitende aanpak voor stageplaatsen in Utrecht
  M316 Hoog tijd voor een MBO-traineeship
  04:23:39 - 04:22:27 - Wilt, Berdien van der
  04:22:27 - 04:22:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:22:24 - 04:22:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:21:56 - 04:18:37 - Kleinrensink, Julia
  04:20:44 - 04:20:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:19:30 - 04:19:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:19:23 - 04:19:08 - Zwinkels, Jantine
  04:18:43 - 04:18:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:18:20 - 04:16:03 - Assen, Hester
  04:17:03 - 04:17:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:16:11 - 04:16:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:16:07 - 04:16:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:16:01 - 04:15:54 - Al-Saqaff, Mariam
  04:15:54 - 04:15:29 - Assen, Hester
  04:15:28 - 04:15:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:15:27 - 04:15:18 - Al-Saqaff, Mariam
  04:15:19 - 04:14:11 - Assen, Hester
  04:14:57 - 04:14:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:14:11 - 04:14:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:14:08 - 04:13:52 - Sungur, Mahmut
  04:13:52 - 04:13:45 - Assen, Hester
  04:13:45 - 04:13:37 - Sungur, Mahmut
  04:13:42 - 04:13:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:13:39 - 04:13:38 - Assen, Hester
  04:13:34 - 04:13:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:13:31 - 04:13:23 - Al-Saqaff, Mariam
  04:13:23 - 04:12:57 - Assen, Hester
  04:12:55 - 04:12:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:12:28 - 04:11:01 - Kendir, Esma
  04:11:01 - 04:10:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:10:55 - 04:10:29 - Sungur, Mahmut
  04:10:28 - 04:09:49 - Kendir, Esma
  04:09:46 - 04:09:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:09:23 - 04:06:31 - Sungur, Mahmut
  04:09:19 - 04:09:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:08:28 - 04:08:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:08:24 - 04:08:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:08:20 - 04:08:11 - Al-Saqaff, Mariam
  04:07:52 - 04:07:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:07:51 - 04:07:40 - Al-Saqaff, Mariam
  04:07:14 - 04:07:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:07:12 - 04:07:03 - Al-Saqaff, Mariam
  04:06:32 - 04:06:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:06:06 - 04:04:25 - Nolten, Stevie
  04:04:27 - 04:04:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:03:02 - 04:02:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:02:56 - 04:02:44 - Al-Saqaff, Mariam
  04:02:42 - 04:01:56 - Zwinkels, Jantine
  04:01:56 - 04:01:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:01:54 - 04:01:43 - Al-Saqaff, Mariam
  04:01:41 - 04:01:12 - Zwinkels, Jantine
  04:01:10 - 04:01:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:01:08 - 04:00:55 - Al-Saqaff, Mariam
  04:00:52 - 04:00:11 - Zwinkels, Jantine
  04:00:11 - 04:00:10 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:00:09 - 04:00:02 - Kleinrensink, Julia
  04:00:01 - 03:59:36 - Zwinkels, Jantine
  03:59:34 - 03:59:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:59:30 - 03:59:10 - Wilt, Berdien van der
  03:59:08 - 03:58:24 - Zwinkels, Jantine
  03:58:22 - 03:58:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:58:21 - 03:58:11 - Wilt, Berdien van der
  03:58:08 - 03:57:33 - Zwinkels, Jantine
  03:57:34 - 03:57:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:57:02 - 03:55:29 - Vries, Dennis de
  03:55:31 - 03:55:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:55:30 - 03:55:14 - Wilt, Berdien van der
  03:55:14 - 03:52:08 - Vries, Dennis de
  03:52:10 - 03:52:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:52:09 - 03:52:03 - Sungur, Mahmut
  03:52:02 - 03:51:47 - Vries, Dennis de
  03:51:45 - 03:51:40 - Vries, Dennis de
  03:51:44 - 03:51:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:51:42 - 03:51:10 - Kleinrensink, Julia
  03:51:10 - 03:50:55 - Vries, Dennis de
  03:50:58 - 03:50:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:50:56 - 03:50:46 - Kleinrensink, Julia
  03:50:46 - 03:50:31 - Vries, Dennis de
  03:50:30 - 03:50:26 - Vries, Dennis de
  03:50:27 - 03:50:10 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:50:19 - 03:48:00 - Vries, Dennis de
  03:48:38 - 03:48:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:48:36 - 03:48:26 - Assen, Hester
  03:47:59 - 03:47:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:47:59 - 03:47:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:47:58 - 03:47:33 - Assen, Hester
  03:47:32 - 03:47:15 - Vries, Dennis de
  03:47:13 - 03:47:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:47:12 - 03:47:07 - Assen, Hester
  03:47:07 - 03:45:40 - Vries, Dennis de
  03:45:38 - 03:45:05 - Sungur, Mahmut
  03:45:38 - 03:45:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:45:05 - 03:44:45 - Vries, Dennis de
  03:44:45 - 03:44:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:44:44 - 03:44:32 - Sungur, Mahmut
  03:44:32 - 03:44:04 - Vries, Dennis de
  03:44:02 - 03:43:59 - Vries, Dennis de
  03:44:01 - 03:43:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:44:00 - 03:43:44 - Sungur, Mahmut
  03:43:44 - 03:42:09 - Vries, Dennis de
  03:42:10 - 03:42:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:42:08 - 03:41:27 - Nolten, Stevie
  03:41:27 - 03:40:49 - Vries, Dennis de
  03:40:49 - 03:40:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:40:46 - 03:40:18 - Nolten, Stevie
  03:40:17 - 03:40:01 - Vries, Dennis de
  03:40:00 - 03:39:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:39:59 - 03:39:49 - Nolten, Stevie
  03:39:47 - 03:39:46 - Vries, Dennis de
  03:39:44 - 03:38:18 - Vries, Dennis de
  03:39:18 - 03:39:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:38:15 - 03:38:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:38:15 - 03:37:56 - Kendir, Esma
  03:37:55 - 03:37:51 - Vries, Dennis de
  03:37:50 - 03:37:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:37:49 - 03:37:25 - Kendir, Esma
  03:37:24 - 03:36:51 - Vries, Dennis de
  03:36:48 - 03:36:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:36:48 - 03:36:42 - Vries, Dennis de
  03:36:43 - 03:36:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:36:24 - 03:34:15 - Streefland, Rachel
  03:34:19 - 03:34:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:34:17 - 03:34:04 - Wilt, Berdien van der
  03:34:04 - 03:33:06 - Streefland, Rachel
  03:33:05 - 03:33:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:33:04 - 03:32:47 - Assen, Hester
  03:32:47 - 03:32:23 - Streefland, Rachel
  03:32:21 - 03:32:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:32:21 - 03:31:16 - Streefland, Rachel
  03:31:13 - 03:31:10 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:31:10 - 03:30:53 - Zwinkels, Jantine
  03:30:55 - 03:30:53 - Streefland, Rachel
  03:30:52 - 03:30:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:30:37 - 03:30:23 - Kleinrensink, Julia
  03:30:25 - 03:29:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:29:59 - 03:29:53 - Kleinrensink, Julia
  03:29:53 - 03:29:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:21:16 - 03:20:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:19:40 - 03:18:49 - Kleinrensink, Julia
  03:18:50 - 03:18:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:17:56 - 03:17:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:17:47 - 03:17:41 - Zwinkels, Jantine
  03:17:42 - 03:17:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:17:38 - 03:17:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:17:27 - 03:17:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:17:26 - 03:17:07 - Zwinkels, Jantine
  03:17:07 - 03:16:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:16:32 - 03:15:04 - Assen, Hester
  03:15:42 - 03:15:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:15:04 - 03:14:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:14:55 - 03:14:43 - Nolten, Stevie
  03:14:43 - 03:14:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:14:42 - 03:14:36 - Kendir, Esma
  03:14:37 - 03:14:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:14:15 - 03:14:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:12:11 - 03:12:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:12:07 - 03:11:14 - Vries, Dennis de
  03:11:16 - 03:11:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:11:10 - 03:10:47 - Kleinrensink, Julia
  03:10:47 - 03:10:24 - Vries, Dennis de
  03:10:24 - 03:10:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:10:17 - 03:10:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:10:06 - 03:08:59 - Vries, Dennis de
  03:08:57 - 03:08:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:08:40 - 03:08:04 - Streefland, Rachel
  03:08:01 - 03:07:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:07:59 - 03:07:08 - Streefland, Rachel
  03:07:11 - 03:06:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:07:07 - 03:07:05 - Streefland, Rachel
  03:07:02 - 03:06:57 - Streefland, Rachel
  03:06:55 - 03:06:31 - Zwinkels, Jantine
  03:06:38 - 03:05:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:05:57 - 03:05:53 - Zwinkels, Jantine
  03:05:54 - 03:05:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:05:52 - 03:05:25 - Streefland, Rachel
  03:05:24 - 03:05:22 - Streefland, Rachel
  03:05:22 - 03:05:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:05:12 - 03:05:06 - Assen, Hester
  03:05:10 - 03:05:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:05:03 - 03:05:01 - Assen, Hester
  03:05:03 - 03:04:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:04:56 - 03:04:37 - Kleinrensink, Julia
  03:04:37 - - Dijksma, Sharon A.M.
 13. 15

  Status: B

  In de commissie is gesproken over de Actieagenda Utrechtse Economie. Er is brede overeenstemming over het belang van een dergelijke agenda. Naar aanleiding van het debat willen verschillende fracties voorstellen doen om de agenda aan te scherpen. De CDA-fractie wil een uitspraak doen over een onderzoek naar het vormen van een medicijnknooppunt in Utrecht. Daarnaast wil zij een uitspraak doen om een scherpere visie voor de Utrechtse economie te formuleren. Volt wil een uitspraak doen over een duidelijk verantwoording van het Actieplan. ChristenUnie wil een uitspraak doen om meer inzicht te krijgen in eerlijke productieketens voor de gemeente zelf maar ook bedrijven die zich vestigen in de stad. De PvdA wil een uitspraak doen over investering in perifere winkelgebieden. De VVD wil twee uitspraken doen, één over de Review Council en twee over het vestigingsklimaat voor logistieke bedrijven.

  Moties

  Onderwerp
  M317 Werk verder aan een scherp profiel voor Utrechtse economie
  M318 Onderzoek ontwikkeling medicijnknooppunt
  M319 Europese Economie in Utrecht
  M320 Maak economische doelen meetbaar
  M321 Van index naar criteria
  M322 Pak de verantwoordelijkheid voor de keten
  M323 Verstevig contact gemeente en ondernemers
  M324 Logistieke bedrijven passen bij centraal Utrecht
  M325 Van index naar criteria
  M326 MKB telt mee
  03:03:53 - 02:59:18 - Steeg, Bert van
  03:02:54 - 03:02:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:02:46 - 03:02:37 - Peters, Ralph
  03:02:14 - 03:01:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:00:41 - 03:00:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:00:35 - 03:00:22 - Al-Saqaff, Mariam
  03:00:22 - 03:00:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:59:58 - 02:59:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:59:56 - 02:59:45 - Al-Saqaff, Mariam
  02:59:48 - 02:59:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:59:29 - 02:59:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:59:26 - 02:59:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:59:15 - 02:59:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:58:58 - 02:56:38 - Bode, Linda
  02:57:32 - 02:57:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:57:27 - 02:57:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:56:42 - 02:56:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:55:17 - 02:55:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:55:13 - 02:54:50 - Peters, Ralph
  02:54:28 - 02:54:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:53:47 - 02:53:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:53:32 - 02:53:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:53:01 - 02:52:27 - Al-Saqaff, Mariam
  02:52:26 - 02:52:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:52:22 - 02:51:58 - Al-Saqaff, Mariam
  02:52:01 - 02:51:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:51:59 - 02:51:31 - Peters, Ralph
  02:51:31 - 02:51:13 - Al-Saqaff, Mariam
  02:51:11 - 02:50:45 - Al-Saqaff, Mariam
  02:51:11 - 02:51:10 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:50:45 - 02:50:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:50:41 - 02:50:31 - Al-Saqaff, Mariam
  02:50:31 - 02:49:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:49:02 - 02:48:42 - Kleinrensink, Julia
  02:48:43 - 02:48:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:48:38 - 02:48:22 - Dijkstra, Gert
  02:48:22 - 02:48:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:48:20 - 02:48:01 - Zweth, Rick van der
  02:48:02 - 02:47:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:47:57 - 02:47:26 - Koning, Maarten
  02:47:28 - 02:47:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:47:10 - 02:45:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:45:20 - 02:44:23 - Schilderman, Susanne
  02:44:23 - 02:44:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:44:22 - 02:44:05 - Steeg, Bert van
  02:44:05 - 02:43:36 - Schilderman, Susanne
  02:43:35 - 02:43:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:43:34 - 02:43:23 - Steeg, Bert van
  02:43:23 - 02:43:04 - Schilderman, Susanne
  02:43:04 - 02:43:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:43:02 - 02:42:48 - Steeg, Bert van
  02:42:48 - 02:41:39 - Schilderman, Susanne
  02:41:39 - 02:41:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:41:38 - 02:41:19 - Steeg, Bert van
  02:41:18 - 02:40:55 - Schilderman, Susanne
  02:40:52 - 02:40:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:40:38 - 02:40:26 - Steeg, Bert van
  02:40:25 - 02:37:17 - Schilderman, Susanne
  02:37:18 - 02:37:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:37:17 - 02:37:03 - Graaf, Rik van der
  02:37:08 - 02:37:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:37:02 - 02:35:26 - Schilderman, Susanne
  02:35:26 - 02:35:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:35:24 - 02:35:13 - Al-Saqaff, Mariam
  02:35:12 - 02:34:52 - Schilderman, Susanne
  02:34:49 - 02:34:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:34:47 - 02:34:39 - Al-Saqaff, Mariam
  02:34:38 - 02:34:11 - Schilderman, Susanne
  02:34:37 - 02:34:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:34:10 - 02:34:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:34:07 - 02:33:47 - Al-Saqaff, Mariam
  02:33:46 - 02:32:35 - Schilderman, Susanne
  02:32:35 - 02:32:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:32:10 - 02:31:18 - Graaf, Rik van der
  02:31:25 - 02:31:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:31:14 - 02:31:09 - Bode, Linda
  02:31:10 - 02:31:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:31:07 - 02:31:00 - Steeg, Bert van
  02:31:01 - 02:30:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:30:55 - 02:30:41 - Al-Saqaff, Mariam
  02:30:45 - 02:30:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:30:33 - 02:30:15 - Pagter, Marijn de
  02:30:28 - 02:30:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:30:14 - 02:29:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:29:46 - 02:29:05 - Al-Saqaff, Mariam
  02:29:05 - 02:28:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:28:59 - 02:28:56 - Al-Saqaff, Mariam
  02:28:42 - 02:27:42 - Schilderman, Susanne
  02:27:43 - 02:27:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:27:43 - 02:27:32 - Graaf, Rik van der
  02:27:31 - 02:27:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:27:29 - 02:27:12 - Schilderman, Susanne
  02:27:11 - - Dijksma, Sharon A.M.
 14. 16

  Status: B

  De commissie MGOR debatteerde op 15 juni jongstleden over de verschillende aspecten van reclame in de openbare ruimte, en op de juridische, financiële en inhoudelijke (on)mogelijkheden en (on)wenselijkheden ten aanzien van het weren van verschillende types van reclame. De aanleiding was dat de raad op verschillende momenten het onderwerp reclame in de openbare ruimte agendeerde en dat het college op 16 mei jl een brief stuurde over reclame in de openbare ruimte. De fracties van de Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, DENK, PvdA en Student & Starter zullen ter afronding van dit commissiedebat de raad enkele voorstellen voorleggen om richting te geven aan dit onderwerp en reclame-uitingen in de openbare ruimte te veranderen. De Partij voor de Dieren zal twee voorstellen doen te weten om vleesreclames en alcoholreclames te weren. De Partij van de Arbeid komt met een voorstel om gokreclames te weren. Student & Starter komt met een voorstel over steigerdoeken. GroenLinks doet voorstellen om reclameuitingen in de openbare ruimte terug te dringen.

  Moties

  Onderwerp
  M CU Verbod op reclame voor vreemdgaan
  M PvdA Verban gokreclames
  M PvdD Alcoholreclames uit de openbare ruimte
  M PvdD Vleesreclames uit de openbare ruimte
  M S&S Laat de steigerdoeken een springplank zijn
  M343 Geen steigerdoeken in Utrecht
  M344 Uitfaseren lichtmastreclame
  03:40:13 - 03:40:14 - Zwanenberg, Pepijn
  03:40:16 - 03:44:40 - Claasen, Fred
  03:44:39 - 03:45:11 - Zwanenberg, Pepijn
  03:45:19 - 03:45:21 - Zwanenberg, Pepijn
  03:45:22 - 03:50:25 - Bos, Cees
  03:50:26 - 03:50:36 - Zwanenberg, Pepijn
 15. 17

  Status: B

  In de commissie EDVW van 20 april jl. heeft de commissie gedebatteerd over Eerlijke ruimte voor lokale energie-initiatieven. De fractie van EenUtrecht is van mening dat Utrecht staat voor de uitdaging de warmtevoorziening te verduurzamen. Dat kan met centrale stadsverwarming, maar ook met behulp van de inzet van lokale buurtwarmtenetten, zo mogelijk georganiseerd door lokale energie-initiatieven. EenUtrecht zal de raad daarom een voorstel doen om deze lokale energie-initiatieven meer ruimte geven waaronder een gelijk speelveld met het alternatief van de centrale stadsverwarming van Eneco. Daartoe zal EenUtrecht een motie indienen.

  Moties

  Onderwerp
  M EenUtrecht Meer ruimte voor lokale energie-initiatieven
  M US Onmiddelijke stop op aansluitingen stadsverwarming
 16. 18

  Status: B

  In de commissie VBF van 14 september jl. is gesproken over de evaluatie van de verkiezingen. De ChristenUnie wil in de raad twee voorstellen doen ter afronding van dit debat. Het eerste voorstel gaat over het breder onder de aandacht brengen van de mogelijkheid om een dagdeel te werken op het stembureau in plaats van een volledige dag. We zien dat een hele dag het bemannen van een stembureau voor veel mensen een grote drempel is. Door het werken van een dagdeel te stimuleren kunnen we een grotere groep vrijwilligers werven. Het tweede voorstel gaat over dat er op dit moment geen voorzieningen aangeboden worden voor kiezers met een verstandelijke handicap. De ChristenUnie vindt het van belang dat ook hun stem gehoord wordt, en stelt daarom voor dat de gemeente zich aansluit bij het experiment die het mogelijk moet maken om hen in het stemhokje de ondersteuning te geven die ze nodig hebben. De ChristenUnie zal de raad een voorstel doen hiermee aan de slag te gaan nu of bij de volgende verkiezingen.

  Moties

  Onderwerp
  M327 Geef vrijwilligers de keuze op verkiezingsdag
  M328 Bijstand in het stemhokje
  M329 Stempassen zo laat mogelijk opsturen
  00:37:53 - 00:37:54 - Zwanenberg, Pepijn
  00:39:07 - 00:39:09 - Zwanenberg, Pepijn
  00:40:31 - 00:40:35 - Zwanenberg, Pepijn
  00:40:35 - 00:40:45 - Bosch, David
  00:40:45 - 00:40:46 - Zwanenberg, Pepijn
  00:40:46 - 00:41:12 - Graaf, Rik van der
  00:41:10 - 00:41:24 - Zwanenberg, Pepijn
  00:41:33 - 00:41:34 - Zwanenberg, Pepijn
  00:41:33 - 00:42:24 - Sungur, Mahmut
  00:42:18 - 00:42:35 - Zwanenberg, Pepijn
  00:42:35 - 00:42:43 - Bosch, David
  00:42:47 - 00:42:50 - Zwanenberg, Pepijn
  00:43:06 - 00:43:07 - Zwanenberg, Pepijn
  00:43:06 - 00:47:58 - Dijksma, S.A.M.
  00:47:50 - 00:47:59 - Zwanenberg, Pepijn
  00:47:58 - 00:48:31 - Sungur, Mahmut
  00:48:29 - 00:48:32 - Zwanenberg, Pepijn
  00:48:32 - 00:49:19 - Dijksma, S.A.M.
  00:49:17 - 00:49:28 - Zwanenberg, Pepijn
  00:49:28 - 00:49:44 - Sungur, Mahmut
  00:49:44 - 00:49:56 - Zwanenberg, Pepijn
 17. 18.1

 18. 18.2

 19. 19

  Status: B

  Op 14 september jl. heeft de commissie MGOR gedebatteerd over de Tegemoetkoming Parkeerkosten. De PvdA wil dit debat graag afronden met twee voorstellen aan de raad. Het eerste voorstel richt zich op het uitspreken van een voorkeur voor de compensatie voor minima voor methodiek 3 zoals beschreven in de raadsbrief over dit onderwerp. Het tweede voorstel vraagt de raad om een uitspraak te doen over de toekomstbestendigheid en grootte van de compensatieregeling.

  Moties

  Onderwerp
  M CDA Betaald parkeren met je U-pas: Centjies, ook voor visite!
  M CDA Betaald parkeren met je U-pas: Kejje `t?
  M PvdA Compensatie Betaald Parkeren
 20. 20

  Status: B

  Op 14 september jl. heeft de commissie VBF gesproken over horecaoverlast n.a.v. de beantwoording SV 2023/19 ‘Geluidsoverlast Horeca Nobelstraat’ d.d. 31 januari 2023 en de Raadsbrief ‘Stand van zaken Nobelstraat’ d.d. 12 juli 2023. In de Nobelstraat hebben omwonenden al jarenlang ernstige overlast van geluid, van vooral horeca en horecabezoekers. Om die reden wil EenUtrecht de raad nu een voorstel voorleggen om er voor te zorgen dat extra instrumenten kunnen worden ingezet om er alsnog voor te zorgen dat de overlast door horeca wel kan worden aangepakt in de Nobelstraat.
  De brede discussie over horeca overlast in de binnenstad vraagt wat meer voorbereiding en komt terug in de raadsvergadering van 2 november a.s.

  Moties

  Onderwerp
  M D66 In het stadse leven is overal ruimte voor elke functie
  M EenUtrecht Uitbreiden maatregelen handhaven overlast Nobelstraat
  M US Zet de drie ton subsidie in voor extra handhavers in de Nobelstraat
 21. 20.1

 22. 21

  Status: B

  Het dagelijks bestuur van de raad stelt de raad voor te besluiten:
  1. De Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht en bijbehorende toelichting vast te stellen.

  In de STVV Verordening raadgevend referendum v.3.0 en bijbehorende STVV Toelichting Verordening raadgevend referendum v.2.0 zijn nog enkele technische aanpassingen doorgevoerd (zoals een verkeerde artikel-verwijzing en een taalkundige verbetering). Deze zijn in beide documenten zichtbaar geel gemarkeerd aangegeven in de versie (met wijzigingen zichtbaar).

  Amendementen

  Onderwerp
  A66 Op weg naar een uitnodigend raadgevend referendum
  A67 Besluiten over belastingen niet referendabel
  A68 Ook verworpen voorstellen zijn referendabel
  A69 Alleen uitzondering als er al referendum is geweest
  A70 Benoem in raadsvoorstel of het referendabel is
  A71 Bepalen verkiezingsdag

  Moties

  Onderwerp
  M330 Alsnog ruimte voor inleidend verzoek referendum windmolens Rijnenburg en Reijerscop
  M331 Op weg naar een volledig raadgevend referendum
  M332 Bewoners moeten iets te zeggen hebben

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht
  00:51:32 - 00:55:39 - Dijkstra, Gert
  00:56:20 - 00:57:43 - Dekkers, Fred
  00:57:48 - 00:57:59 - Dekkers, Fred
  00:58:03 - 00:58:24 - Pagter, Marijn de
  00:58:23 - 00:58:33 - Dekkers, Fred
  00:58:35 - 00:58:45 - Sungur, Mahmut
  00:58:46 - 00:58:52 - Dekkers, Fred
  00:59:32 - 01:00:15 - Bosch, David
  01:00:33 - 01:01:25 - Sungur, Mahmut
  01:01:46 - 01:05:39 - Pagter, Marijn de
  01:02:49 - 01:02:52 - Gastspreker 02
  01:02:58 - 01:03:01 - Gastspreker 02
  01:03:00 - 01:03:11 - Zweth, Rick van der
  01:03:10 - 01:03:11 - Gastspreker 02
  01:03:47 - 01:03:48 - Gastspreker 02
  01:03:47 - 01:03:54 - Zweth, Rick van der
  01:03:53 - 01:03:54 - Gastspreker 02
  01:04:39 - 01:04:42 - Gastspreker 02
  01:04:59 - 01:05:01 - Gastspreker 02
  01:05:38 - 01:05:41 - Gastspreker 02
  01:05:42 - 01:05:43 - Pagter, Marijn de
  01:05:44 - 01:05:59 - Gastspreker 02
  01:12:12 - 01:12:14 - Gastspreker 02
  01:12:15 - 01:12:30 - Gastspreker 02
  01:12:37 - 01:16:55 - Dijksma, S.A.M.
  01:16:54 - 01:16:56 - Gastspreker 02
  01:16:54 - 01:17:07 - Sungur, Mahmut
  01:17:07 - 01:17:08 - Gastspreker 02
  01:17:08 - 01:18:54 - Dijksma, S.A.M.
  01:18:35 - 01:18:37 - Gastspreker 02
  01:18:36 - 01:18:44 - Pagter, Marijn de
  01:18:45 - 01:18:45 - Gastspreker 02
  01:18:54 - 01:19:00 - Gastspreker 02
  01:19:02 - 01:19:05 - Gastspreker 02
  01:19:10 - 01:19:58 - Zwanenberg, Pepijn
  01:19:59 - 01:20:18 - Gastspreker 02
  01:21:08 - - Dijksma, Sharon A.M.
 23. 22

  Status: B

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De Cultuurnota 2025-2028 vast te stellen waarmee ingezet wordt op een solidaire, eigenzinnige en uitnodigende cultuursector, waarbij met scherpe keuzes wordt gewerkt aan een weerbaarder en gezonder cultureel ecosysteem voor de toekomst, met als beoordelingscriteria van aanvragen voor meerjarige subsidies voor de periode 2025-2028:
  a. artistiek-inhoudelijke kwaliteit;
  b. betekenis voor de stad;
  c. uitvoerbaarheid.
  2. De Subsidieverordening Cultuurnota 2025 – 2028 vast te stellen, op basis waarvan culturele instellingen een vierjarige subsidie van de gemeente kunnen aanvragen, met als belangrijkste uitgangspunten:
  a. de aanvragen worden op basis van het totaal aantal punten opgenomen in een rangschikking voor de verdeling van het tenderbudget, met tevens advies over de hoogte van het subsidiebedrag;
  b. voor de functies Stadsschouwburg, stedelijk muziekcentrum TivoliVredenburg en Centraal Museum geldt;
  i. deze - en enkele met name genoemde andere functies - krijgen ieder een afgebakend subsidieplafond;
  ii. de adviescommissie geeft ook puntenscore en advies over het subsidiebedrag bij de aanvragen voor deze functies;
  iii. Deze functies worden niet opgenomen in de rangschikking voor de verdeling van het breed open te stellen tenderbudget;
  c. het college besluit vervolgens over de subsidieverdeling.
  3. Met toepassing van artikel 5 lid 1 van de Verordening Raadgevend Referendum Gemeente Utrecht 2017 de besluiten onder 1 tot en met 3 in werking te laten treden op de dag na bekendmaking.

  Amendementen

  Onderwerp
  A72 Cofinanciering om Draagvlak te Waarborgen
  A73 Stip op de Horizon, Houd die Eigen Broek Omhoog
  A74 Betaalbare cultuur met de U-pas
  A75 Duurzaamheid opnieuw in de cultuurnota
  A76 Ook in de toekomst geen gebruik van dieren in de cultuursector
  A77 De gemeenteraad heeft zeggenschap over cultuursubsidies
  A78 De 4 pijlers opnemen in het raadsbesluit

  Moties

  Onderwerp
  M333 Lucht in de verdeling van het cultuurbudget
  M334 Waarborgen transparante en gelijkwaardige beoordeling subsidies cultuurperiode 2025-2028
  M335 Bonus voor cultureel ondernemerschap
  M336 Bied cultuur perspectief voor de lange termijn
  M337 Verbeter samenwerking binnen de cultuursector
  M338 Aantrekkelijk cultureel aanbod voor U-pashouders
  M339 Alle aanbieders van cultuur moeten bijdragen aan meer diverse en inclusieve sector en daarmee aan divers en inclusief aanbod

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Beleidsnota Cultuur en verordening subsidie Beleidsnota Cultuur 2025-2028
  01:22:22 - 01:23:48 - Ramaker, Margreet
  01:23:49 - 01:23:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:23:53 - 01:24:08 - Vliet, Dirk-Jan van
  01:24:09 - 01:24:23 - Ramaker, Margreet
  01:24:24 - 01:24:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:24:25 - 01:24:31 - Vliet, Dirk-Jan van
  01:24:33 - 01:24:44 - Ramaker, Margreet
  01:24:48 - 01:24:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:24:49 - 01:26:04 - Ramaker, Margreet
  01:26:04 - 01:26:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:26:08 - 01:27:04 - Ramaker, Margreet
  01:27:05 - 01:27:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:27:41 - 01:32:29 - Bos, Cees
  01:29:18 - 01:29:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:29:26 - 01:29:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:30:20 - 01:30:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:30:39 - 01:30:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:31:22 - 01:31:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:32:24 - 01:32:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:32:28 - 01:32:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:32:58 - 01:35:01 - Nolten, Stevie
  01:35:00 - 01:35:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:35:04 - 01:35:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:35:20 - 01:37:07 - Vries, Louise de
  01:37:07 - 01:37:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:37:09 - 01:37:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:37:10 - 01:37:57 - Vries, Louise de
  01:37:11 - 01:37:32 - Vliet, Dirk-Jan van
  01:37:58 - 01:37:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:37:59 - 01:38:05 - Vliet, Dirk-Jan van
  01:38:06 - 01:38:07 - Vries, Louise de
  01:38:08 - 01:38:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:38:09 - 01:38:56 - Vries, Louise de
  01:38:56 - 01:38:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:38:59 - 01:39:26 - Vries, Louise de
  01:39:00 - 01:39:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:39:27 - 01:39:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:39:47 - 01:40:37 - Vliet, Dirk-Jan van
  01:40:38 - 01:40:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:42:09 - 01:42:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:43:00 - 01:43:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:43:03 - 01:43:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:43:42 - 01:45:36 - Assen, Hester
  01:45:00 - 01:45:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:45:37 - 01:45:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:46:07 - 01:49:02 - Bosch, David
  01:49:03 - 01:49:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:49:36 - 01:50:44 - Hessel, Yvonne
  01:50:30 - 01:50:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:50:35 - 01:50:50 - Assen, Hester
  01:50:51 - 01:53:23 - Hessel, Yvonne
  01:50:51 - 01:50:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:53:19 - 01:53:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:54:11 - 01:55:01 - Dekkers, Fred
  01:54:35 - 01:54:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:55:02 - 01:55:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:55:07 - 01:55:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:08:50 - 02:08:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:09:09 - 02:12:32 - Oosters, Eva
  02:12:31 - 02:12:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:12:33 - 02:12:59 - Nolten, Stevie
  02:13:00 - 02:13:55 - Oosters, Eva
  02:13:53 - 02:13:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:13:55 - 02:14:14 - Vries, Louise de
  02:14:17 - 02:14:26 - Oosters, Eva
  02:14:26 - 02:14:42 - Vries, Louise de
  02:14:26 - 02:14:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:14:45 - 02:15:04 - Oosters, Eva
  02:15:02 - 02:15:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:15:04 - 02:15:19 - Vries, Louise de
  02:15:20 - 02:15:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:15:21 - 02:15:27 - Oosters, Eva
  02:15:30 - 02:15:34 - Assen, Hester
  02:15:39 - 02:15:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:15:39 - 02:15:43 - Oosters, Eva
  02:15:51 - 02:17:07 - Oosters, Eva
  02:17:05 - 02:17:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:17:08 - 02:17:18 - Steeg, Bert van
  02:17:20 - 02:17:37 - Oosters, Eva
  02:17:38 - 02:17:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:17:38 - 02:17:45 - Steeg, Bert van
  02:17:46 - 02:18:45 - Oosters, Eva
  02:18:45 - 02:18:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:18:46 - 02:19:08 - Steeg, Bert van
  02:19:09 - 02:19:32 - Oosters, Eva
  02:19:30 - 02:19:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:19:32 - 02:19:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:19:32 - 02:19:51 - Steeg, Bert van
  02:19:51 - 02:21:14 - Oosters, Eva
  02:21:14 - 02:21:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:21:16 - 02:21:28 - Assen, Hester
  02:21:28 - 02:21:55 - Oosters, Eva
  02:21:56 - 02:21:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:21:56 - 02:22:05 - Assen, Hester
  02:22:06 - 02:22:41 - Oosters, Eva
  02:22:43 - 02:22:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:22:44 - 02:23:12 - Nolten, Stevie
  02:23:13 - 02:23:58 - Oosters, Eva
  02:23:59 - 02:24:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:24:00 - 02:24:04 - Dekkers, Fred
  02:24:03 - 02:24:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:24:11 - 02:24:39 - Nolten, Stevie
  02:24:41 - 02:24:57 - Oosters, Eva
  02:24:55 - 02:24:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:24:58 - 02:25:26 - Dekkers, Fred
  02:25:27 - 02:26:04 - Oosters, Eva
  02:26:02 - 02:26:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:26:04 - 02:26:22 - Dekkers, Fred
  02:26:24 - 02:27:34 - Oosters, Eva
  02:27:34 - 02:27:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:27:34 - 02:27:40 - Bosch, David
  02:27:41 - 02:27:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:27:43 - 02:28:55 - Oosters, Eva
  02:28:54 - 02:28:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:28:56 - 02:29:12 - Bosch, David
  02:29:14 - 02:31:11 - Oosters, Eva
  02:29:57 - 02:30:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:31:09 - 02:31:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:31:16 - 02:31:18 - Vries, Louise de
  02:31:21 - 02:31:31 - Vries, Louise de
  02:31:32 - 02:31:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:31:32 - 02:31:41 - Oosters, Eva
  02:31:41 - 02:32:20 - Dijksma, Sharon A.M.
 24. 23

  Status: B

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De Aanpak burgerberaad jaarwisseling vast te stellen met als belangrijkste onderdelen:
  a) De vraagstelling: binnen de algemene hoofdvraag: “Hoe willen we dat de jaarwisseling verloopt in de stad Utrecht vanaf 2024/2025 en daarna?” moeten in ieder geval de volgende deelvragen worden beantwoord door het burgerberaad:
  Wat willen we behouden? Wat willen we anders? Welke nieuwe invullingen willen we?
  Is een afsteekverbod van vuurwerk voor de inwoners van de stad Utrecht hierbij wenselijk en haalbaar?
  Wat verwachten we van de gemeente bij de jaarwisseling?
  b) De randvoorwaarden voor overname van de adviezen: praktisch, juridisch en financieel, waaronder de praktische randvoorwaarde dat het niet mogelijk is om de handhavingscapaciteit zonder meer uit te breiden en de financiële randvoorwaarde dat de bandbreedte voor de kosten voor de uitvoering van de adviezen ligt tussen € 0 en € 1,3 miljoen euro.
  c) De vergoeding: Een (belastingvrije) vrijwilligersvergoeding van €350,- voor deelnemers van 21 jaar en ouder en deelnemers jonger dan 21 jaar de keuze te geven voor een bruto vergoeding van € 350,- waarover de ontvanger inkomstenbelasting moet betalen of een vrijwilligersvergoeding van €192,50.
  d) Aanpak representativiteit aan de hand van 5 stappen, waaronder de mogelijkheid om groepen die ondervertegenwoordigd zijn extra en gericht uit te nodigen.

  Moties

  Onderwerp
  M340 Inclusiviteit mag wat kosten
  M341 Verbeter representativiteit burgerberaad

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Aanpak burgerberaad jaarwisseling
  02:41:08 - 02:41:53 - Bosch, David
  02:42:10 - 02:44:20 - Heuven, Maarten van
  02:44:24 - 02:45:12 - Zweth, Rick van der
  02:45:13 - 02:45:16 - Zwanenberg, Pepijn
  02:45:32 - 02:45:33 - Zwanenberg, Pepijn
  02:45:33 - 02:46:33 - Steeg, Bert van
  02:46:29 - 02:46:31 - Zwanenberg, Pepijn
  02:46:32 - 02:46:53 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:02 - 02:47:03 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:03 - 02:49:10 - Oosters, Eva
  02:49:10 - 02:49:17 - Zwanenberg, Pepijn
  02:49:17 - 02:49:23 - Heuven, Maarten van
  02:49:23 - 02:49:27 - Zwanenberg, Pepijn
  02:49:26 - 02:49:32 - Bosch, David
  02:49:32 - - Zwanenberg, Pepijn
 25. 24

  Status: B

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Een bijdrage van 368.000 euro beschikbaar te stellen aan het VNG Fonds voor hulp aan Marokko deels te dekken vanuit de post onvoorzien (159.000 euro) en, in afwijking van de gebruikelijke financiële werkwijze, het budget voor tegemoetkoming in de energiekosten voor maatschappelijke organisaties (209.000 euro).
  2. Dit raadsbesluit in werking te laten treden op de dag van bekendmaking op grond van artikel 5 lid 1 Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht.

  Moties

  Onderwerp
  M342 Voortaan geen noodhulp meer

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Bijdrage Noodhulp Aardbeving Marokko
  02:50:08 - 02:50:09 - Kendir, Esma
  02:50:13 - 02:51:40 - Kendir, Esma
  02:51:41 - 02:51:51 - Zwanenberg, Pepijn
  02:52:00 - 02:53:44 - Koning, Maarten
  02:53:44 - 02:53:47 - Zwanenberg, Pepijn
  02:54:01 - 02:54:02 - Zwanenberg, Pepijn
  02:54:03 - 02:56:55 - Bosch, David
  02:56:54 - 02:57:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:57:14 - 02:57:15 - Zwanenberg, Pepijn
  02:57:18 - 03:01:32 - Bos, Cees
  02:58:42 - 02:58:45 - Zwanenberg, Pepijn
  02:58:44 - 02:59:11 - Zweth, Rick van der
  02:59:10 - 02:59:11 - Zwanenberg, Pepijn
  02:59:47 - 02:59:56 - Zwanenberg, Pepijn
  02:59:53 - 03:00:06 - Zweth, Rick van der
  03:00:05 - 03:00:06 - Zwanenberg, Pepijn
  03:00:23 - 03:00:25 - Zwanenberg, Pepijn
  03:00:24 - 03:00:35 - Nolten, Stevie
  03:00:36 - 03:00:37 - Zwanenberg, Pepijn
  03:01:30 - 03:01:33 - Zwanenberg, Pepijn
  03:01:33 - 03:01:53 - Nolten, Stevie
  03:01:35 - 03:04:59 - Bos, Cees
  03:01:53 - 03:01:54 - Zwanenberg, Pepijn
  03:02:25 - 03:02:35 - Zwanenberg, Pepijn
  03:02:35 - 03:02:41 - Nolten, Stevie
  03:02:42 - 03:02:43 - Zwanenberg, Pepijn
  03:02:45 - 03:02:47 - Zwanenberg, Pepijn
  03:02:48 - 03:03:25 - Koning, Maarten
  03:03:25 - 03:03:26 - Zwanenberg, Pepijn
  03:03:46 - 03:03:47 - Zwanenberg, Pepijn
  03:03:52 - 03:03:54 - Zwanenberg, Pepijn
  03:03:55 - 03:04:23 - Koning, Maarten
  03:04:55 - 03:05:00 - Zwanenberg, Pepijn
  03:05:14 - 03:05:15 - Zwanenberg, Pepijn
  03:05:19 - 03:06:37 - Maas, Ruud
  03:06:36 - 03:06:39 - Zwanenberg, Pepijn
  03:06:48 - 03:06:49 - Zwanenberg, Pepijn
  03:06:49 - 03:08:16 - Heuven, Maarten van
  03:08:16 - 03:08:19 - Zwanenberg, Pepijn
  03:08:20 - 03:08:21 - Zwanenberg, Pepijn
  03:08:35 - 03:08:36 - Zwanenberg, Pepijn
  03:08:37 - 03:09:44 - Fattal, Mahaar
  03:09:43 - 03:09:47 - Zwanenberg, Pepijn
  03:09:47 - 03:09:48 - Zwanenberg, Pepijn
  03:10:00 - 03:10:01 - Zwanenberg, Pepijn
  03:10:01 - 03:10:58 - Zwinkels, Jantine
  03:10:59 - 03:11:04 - Zwanenberg, Pepijn
  03:11:10 - 03:11:10 - Zwanenberg, Pepijn
  03:11:10 - 03:11:39 - Graaf, Rik van der
  03:11:37 - 03:11:41 - Zwanenberg, Pepijn
  03:13:20 - 03:13:23 - Zwanenberg, Pepijn
  03:13:30 - 03:13:31 - Zwanenberg, Pepijn
  03:13:33 - 03:14:11 - Sungur, Mahmut
  03:14:11 - 03:14:16 - Zwanenberg, Pepijn
  03:14:15 - 03:14:55 - Zweth, Rick van der
  03:14:55 - 03:15:02 - Zwanenberg, Pepijn
  03:15:20 - 03:15:21 - Zwanenberg, Pepijn
  03:19:55 - 03:19:56 - Zwanenberg, Pepijn
  03:19:56 - 03:21:28 - Bos, Cees
  03:20:52 - 03:20:55 - Zwanenberg, Pepijn
  03:21:28 - 03:21:29 - Zwanenberg, Pepijn
  03:21:29 - 03:21:42 - Zweth, Rick van der
  03:21:43 - 03:21:49 - Zwanenberg, Pepijn
  03:21:44 - 03:22:15 - Bos, Cees
  03:22:15 - 03:22:29 - Zwanenberg, Pepijn
  03:22:29 - 03:23:01 - Dijksma, S.A.M.
  03:23:01 - 03:23:01 - Zwanenberg, Pepijn
  03:23:02 - 03:23:34 - Bos, Cees
  03:23:35 - 03:25:03 - Dijksma, S.A.M.
  03:23:35 - 03:23:36 - Zwanenberg, Pepijn
  03:25:02 - 03:25:04 - Zwanenberg, Pepijn
  03:25:03 - 03:25:21 - Bos, Cees
  03:25:19 - 03:25:22 - Zwanenberg, Pepijn
  03:25:22 - 03:26:21 - Dijksma, S.A.M.
  03:26:21 - 03:26:22 - Zwanenberg, Pepijn
  03:26:22 - 03:26:52 - Bosch, David
  03:26:51 - 03:26:52 - Zwanenberg, Pepijn
  03:26:52 - 03:27:52 - Dijksma, S.A.M.
  03:27:47 - 03:27:54 - Zwanenberg, Pepijn
  03:27:54 - 03:29:00 - Hessel, Yvonne
  03:28:53 - 03:29:03 - Zwanenberg, Pepijn
  03:29:03 - 03:30:51 - Dijksma, S.A.M.
  03:30:52 - 03:30:55 - Zwanenberg, Pepijn
  03:30:54 - 03:31:50 - Koning, Maarten
  03:31:51 - 03:31:52 - Zwanenberg, Pepijn
  03:31:52 - 03:33:23 - Dijksma, S.A.M.
  03:33:23 - 03:33:52 - Zwanenberg, Pepijn
  03:33:50 - - Vries, Louise de
 26. 24.1