Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M381 Altijd plek voor Place2BU

ID
3404
Kenmerk
Agendapunt
Gemeenteraad 2019 (7. Raadsvoorstel Programmabegroting 2020)
donderdag 14 november 14:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Datum
14-11-2019
Onderwerp
M381 Altijd plek voor Place2BU
Status
Motie aangenomen
Indiener(s)
  • Assen. M.H. (Hester) (PvdA)
  • Koning, F. de (Floor) (GroenLinks)
  • Oosters, E.L. (Eva) (Student&Starter)
  • Podt, A. (Anne-Marijke) (D66)
  • Sasbrink, A. (Anne) (Partij voor de Dieren)
  • Streefland-Driesprong, R. (Rachel) (ChristenUnie)
Mede-indieners
Portefeuillehouder
Wethouder Diepeveen
Deadline
Stand van zaken openbaar
20240410: Het gemengd wonen concept van Place2BU komt terug in meerdere tijdelijke- en permante woonprojecten. In de komende jaren komen in permanente nieuwbouwprojecten en tijdelijk wonen projecten in totaal meer dan 490 sociale huurwoningen beschikbaar voor zowel de reguliere woningzoekenden als de diverse doelgroepen. De raad is hierover geïnformeerd met de beantwoording SV 2024-29 (kenmerk 12152235).
Beleidsveld
Ruimtelijke Ordening
Thema
Ruimtelijke ordening
Einddatum
Datum afdoening
10-4-2024
Afgedaan
Afgedaan
Bijlage(s)
Gerelateerde items
Stemmen
voor 98%
tegen 2%
voor
CDA (2), D66 (10), DENK (2), GroenLinks (12), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3), Stadsbelang Utrecht (1), VVD (6), ChristenUnie (2), SP (2), Student & Starter (2)
tegen
Partij voor de Vrijheid (1)