Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 14 november 2019

14:00 - 23:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Pepijn Zwanenberg
Start
donderdag 14 november 2019 19:24
Eind
maandag 18 november 2019 11:37
Toelichting

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:


De vergadering bestaat uit 2 delen:


van 14.00 - 18.00 uur
van 20.00 - 23.00 uurMotiemarkt 11.00 - 12.00 uur

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening 14:02 - 14:02
 2. 2
  Vaststellen agenda 14:02 - 14:05
 3. 3
  Ingekomen stukken 14:02
 4. 5

 5. 6

 6. 7

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 Per programma, de beoogde maatschappelijke effecten, de voorgenomen prestaties om de maatschappelijke effecten te bereiken en de indicatoren vast te stellen.
  2 De paragrafen vast te stellen.
  3 De actualisatie van het financieel beeld vast te stellen
  4 Het overzicht baten en lasten vast te stellen.
  5 De bijlage 'corresponderende posten' vast te stellen en conform te verwerken in de 3e (technische) begrotingswijziging 2019.
  6 De incidentele besparingen in te vullen conform de bijlage maatregelen sluitende begroting
  7 Het tekort op de concrete invulling van deze besparing van 1,082 miljoen euro ten laste brengen van de voorziening.
  8 De besparing 'begroting in balans' in te vullen conform de bijlage 'maatregelen sluitende begroting'
  9 De 0,966 miljoen euro die zijn vrijgevallen in de Voorzieningenstructuur Leidsche Rijn 2017 in te zetten voor Kinderboerderij Rotsoord voor noodzakelijke vernieuwing van de huisvesting en aanpassingen terreininrichting.
  10 De reserve Nota Kapitaalgoederen Sport om te zetten naar een egalisatievoorziening Onderhoud Sport
  11 Hiermee de Programmabegroting 2020 vast te stellen.
  12 De door het college opgelegde permanente geheimhouding van de bijlage 'Risicomodel Programmabegroting 2020' conform artikel 25 derde lid gemeentewet te bekrachtigen.
  13 De door het college opgelegde permanente geheimhouding van de bijlage 'investeringsstaten 2020'conform artikel 25 derde lid gemeentewet, te bekrachtigen.

  Amendementen

  Onderwerp
  A101 Betere begroting Utrechtse VVD Thuis in Utrecht
  A102 Vacaturestop college
  A103 Tegenbegroting
  A104 Een RIB is geen doelstelling
  A105 Een andere koers, investeer in de samenleving
  A107 Toekomstbegroting Student&Starter
  A108 meer studenten inschrijven=meer initiatief uit de stad
  A109 Behoud Atletiekbaan Amaliapark
  A112 Gratis parkeren voor bewoners

  Moties

  Onderwerp
  M325 Vliegende Brigade PFAS
  M326 Achterstallig onderhoud openbare ruimte
  M327 Bedrijventerreinen
  M328 Illegale graffiti niet in onze stad
  M329 Pilot handhaven hinderlijk gestalde fietsen in Stationsgebied
  M330 Nieuwe kernindicator grondprijs
  M331 Woningbouw duidelijke cijfers
  M332 Schone grachten met innovatief luchtbellensysteem
  M333 Geef zaken in verhouding weer
  M334 Maak initiatieven mogelijk door meer flexibel en zonder schotten
  M336 Betere biodiversiteit
  M337 Stop verkoop sociale huurwoningen in Noordwest en Zuid
  M338 Maatregelen Airbnb
  M339 Wat zijn de verbetermaatregelen als gevolg van de verdichting oa in MKZ
  M340 Actieplan Vitale en diverse winkelgebieden
  M341 U-pas is er om te gebruiken
  M342 Voorlichting U-pas
  M343 Loon- en prijscompensatie in de culturele sector staan niet los van elkaar
  M344 Verruim de winteropvang
  M345 Geen taboes bij aanpak lerarentekort
  M346 Actualiseer en verbeter het plan van aanpak Re-integratie van ex-gedetineerden
  M347 Stop de verkoop en gebruik van lachgas in Utrecht
  M348 Jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern zitten te springen om cultuur
  M349 Vraag om een transparante stadsverwarming
  M350 Toekomstbestendig werk
  M351 Bord voor je kop (bordjes op camera's van de gemeente).
  M352 Geen gemeentelijke verkiezingsborden? Dan doen we het zelf wel
  M353 Lang zal ze leven Viering Utrecht 900 jaar
  M354 Een nieuw startschot voor het Amaliapark
  M355 Onderzoek de kosten van de bedrijfsvoering en interne processen
  M356 Niet wachten met het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen
  M357 Aanpakken belemmeringen zon-op-dak
  M358 Ruimte voor culturele verenigingen
  M359 Benut het resterende Evenementenfonds voor kleinschalige initiatieven
  M360 Gelijke kansen voor innovatieve startende ondernemers
  M361 Buurtbudgetten serieus nemen, niet ten koste van het Initiatievenfonds
  M362 Buurtbijeenkomsten op het plein over kwaliteit openbare ruimte en groen
  M363 Wijkbureau de wijk in
  M364 Mensenrechten vóór handel
  M365 Zwembad voor Leidsche Rijn Centrum
  M366 Fatsoen op de fiets
  M367 Neem Urgenda-maatregelen serieus
  M368 Alle kleine groene beetjes helpen
  M369 Verbeteren publicaties van aangevraagde en verleende vergunningen
  M370 Invoering festivalheffing ten bate van groen en duurzaamheid
  M371 Herzie de Evenementennota
  M372 Geen varkensverwerker aan de Vuelta-start
  M373 Autoloze (feest)dag
  M374 Stop CETA
  M375 Bevorderen van opkomst tijdens verkiezingen
  M376 Ouderschapsverlof korter maar volledig uitbetaald
  M377 Lichtgevende zebrapaden
  M378 Uitzenden van raads- en commissievergaderingen via facebook
  M379 regeldruk festivals
  M380 Passie voor plinten
  M381 Altijd plek voor Place2BU
  M382 Groen licht voor fietsers
  M383 Herinrichting Alexander Numankade mee laten lopen met de rioleringswerkzaamheden
  M384 Niet tornen aan afspraken met de raad woningbouwprogramma Merwedekanaalzone
  M385 Maak de programmabegroting simpel te lezen
  M386 Lief-en-Leed straten in Utrecht
  M387 Beloonpalen in Utrecht
  M388 Bedelverbod voor delen van de stad
  M389 Onderzoek een gemeenteloket KCC in Leidsche Rijn Centrum (LRC).
  M390 Kaatstraat, David van Mollemstraat en Knip Monicabrug
  M391 Van parkeerautomaat naar parkeerapp
  M392 Scanauto's breder inzetten
  M393 Internationale economische strategie, Utrecht doe het niet (alleen).
  M394 Maatschappelijke Kosten Baten Analyse toerisme
  M395 Vmbo is gaaf
  M396 Woonzorgconcepten als onderdeel van gebiedsontwikkeling
  M397 Maatregelen Airbnb
  M398 Buurtbudgetten serieus nemen niet ten koste van het initiatievenfonds
  M399 Meer studenten inschrijven=meer initiatief uit de stad
  M400 Alles uit de kast voor aanpak geluidshinder A12
  M401 Behoud Atletiekbaan Amaliapark met financiele meevaller Buig-budget
  M402 realisatie herinrichting Amazonedreef met financiele meevaller Buig-budget

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Programmabegroting 2020
  05:18:59 - 05:17:05 -
  05:17:06 - 05:17:05 - Zwanenberg, Pepijn
  05:17:04 - 05:16:50 -
  05:16:50 - 05:03:20 -
  05:16:50 - 05:16:49 - Zwanenberg, Pepijn
  05:16:27 - 05:16:26 - Zwanenberg, Pepijn
  05:15:45 - 05:15:34 - Zwanenberg, Pepijn
  05:15:26 - 05:15:23 - Zwanenberg, Pepijn
  05:15:20 - 05:15:06 - Zwanenberg, Pepijn
  05:13:10 - 05:13:04 - Zwanenberg, Pepijn
  05:13:05 - 05:12:31 - Zweth, Rick van der
  05:12:31 - 05:12:30 - Zwanenberg, Pepijn
  05:12:04 - 05:12:03 - Zwanenberg, Pepijn
  05:12:03 - 05:11:42 - Zweth, Rick van der
  05:11:42 - 05:11:41 - Zwanenberg, Pepijn
  05:11:03 - 05:11:01 - Zwanenberg, Pepijn
  05:11:00 - 05:10:22 -
  05:10:22 - 05:10:21 - Zwanenberg, Pepijn
  05:09:46 - 05:09:44 - Zwanenberg, Pepijn
  05:09:44 - 05:09:11 -
  05:09:10 - 05:09:09 - Zwanenberg, Pepijn
  05:08:46 - 05:08:45 - Zwanenberg, Pepijn
  05:08:44 - 05:08:31 -
  05:08:30 - 05:08:29 - Zwanenberg, Pepijn
  05:08:28 - 05:08:02 -
  05:08:02 - 05:08:01 - Zwanenberg, Pepijn
  05:07:33 - 05:07:32 - Zwanenberg, Pepijn
  05:07:31 - 05:07:25 -
  05:07:24 - 05:07:23 - Zwanenberg, Pepijn
  05:07:23 - 05:07:09 -
  05:07:09 - 05:07:07 - Zwanenberg, Pepijn
  05:06:15 - 05:06:12 - Zwanenberg, Pepijn
  05:06:09 - 05:06:07 - Zwanenberg, Pepijn
  05:05:38 - 05:05:34 - Zwanenberg, Pepijn
  05:04:43 - 05:04:39 - Zwanenberg, Pepijn
  05:04:03 - 05:03:59 - Zwanenberg, Pepijn
  05:03:25 - 05:03:15 - Zwanenberg, Pepijn
  05:03:15 - 05:01:46 -
  05:02:26 - 05:02:23 - Zwanenberg, Pepijn
  05:01:52 - 05:01:47 - Zwanenberg, Pepijn
  05:01:46 - 05:01:37 -
  05:01:37 - 05:01:36 - Zwanenberg, Pepijn
  05:01:36 - 04:58:33 -
  05:01:13 - 05:01:12 - Zwanenberg, Pepijn
  05:00:12 - 05:00:03 - Zwanenberg, Pepijn
  04:59:17 - 04:59:13 - Zwanenberg, Pepijn
  04:58:53 - 04:58:51 - Zwanenberg, Pepijn
  04:58:33 - 04:58:25 - Zwanenberg, Pepijn
  04:58:09 - 04:58:07 - Zwanenberg, Pepijn
  04:58:07 - 04:45:05 -
  04:55:51 - 04:55:47 - Zwanenberg, Pepijn
  04:55:48 - 04:55:24 - Heuven, Maarten van
  04:55:24 - 04:55:23 - Zwanenberg, Pepijn
  04:55:01 - 04:55:00 - Zwanenberg, Pepijn
  04:55:00 - 04:54:47 - Heuven, Maarten van
  04:54:46 - 04:54:45 - Zwanenberg, Pepijn
  04:54:22 - 04:54:20 - Zwanenberg, Pepijn
  04:54:21 - 04:53:47 - Zweth, Rick van der
  04:53:48 - 04:53:47 - Zwanenberg, Pepijn
  04:52:51 - 04:52:43 - Zwanenberg, Pepijn
  04:52:49 - 04:52:48 -
  04:52:43 - 04:52:22 -
  04:52:23 - 04:52:22 - Zwanenberg, Pepijn
  04:51:42 - 04:51:41 - Zwanenberg, Pepijn
  04:51:41 - 04:51:28 -
  04:51:28 - 04:51:28 - Zwanenberg, Pepijn
  04:51:05 - 04:51:04 - Zwanenberg, Pepijn
  04:49:48 - 04:49:44 - Zwanenberg, Pepijn
  04:49:44 - 04:49:26 -
  04:49:26 - 04:49:25 - Zwanenberg, Pepijn
  04:48:47 - 04:48:45 - Zwanenberg, Pepijn
  04:47:14 - 04:47:09 - Zwanenberg, Pepijn
  04:46:02 - 04:45:57 - Zwanenberg, Pepijn
  04:45:04 - 04:44:55 - Zwanenberg, Pepijn
  04:44:55 - 04:44:44 -
  04:44:45 - 04:43:24 -
  04:44:44 - 04:44:43 - Zwanenberg, Pepijn
  04:44:03 - 04:44:02 - Zwanenberg, Pepijn
  04:44:01 - 04:43:55 -
  04:43:54 - 04:43:53 - Zwanenberg, Pepijn
  04:43:40 - 04:43:36 - Zwanenberg, Pepijn
  04:43:21 - 04:43:20 - Zwanenberg, Pepijn
  04:43:14 - 04:23:16 - Zweth, Rick van der
  04:39:44 - 04:39:38 - Zwanenberg, Pepijn
  04:39:34 - 04:39:33 - Zwanenberg, Pepijn
  04:39:32 - 04:39:29 - Zwanenberg, Pepijn
  04:39:29 - 04:38:41 -
  04:38:41 - 04:38:40 - Zwanenberg, Pepijn
  04:37:44 - 04:37:43 - Zwanenberg, Pepijn
  04:37:43 - 04:37:19 -
  04:37:19 - 04:37:19 - Zwanenberg, Pepijn
  04:36:45 - 04:36:39 - Zwanenberg, Pepijn
  04:36:39 - 04:36:22 -
  04:36:22 - 04:36:20 - Zwanenberg, Pepijn
  04:35:56 - 04:35:54 - Zwanenberg, Pepijn
  04:35:54 - 04:35:32 -
  04:35:34 - 04:35:32 - Zwanenberg, Pepijn
  04:35:06 - 04:35:05 - Zwanenberg, Pepijn
  04:35:05 - 04:34:34 -
  04:34:34 - 04:34:33 - Zwanenberg, Pepijn
  04:34:05 - 04:34:03 - Zwanenberg, Pepijn
  04:33:15 - 04:33:11 - Zwanenberg, Pepijn
  04:32:42 - 04:32:37 - Zwanenberg, Pepijn
  04:32:16 - 04:32:12 - Zwanenberg, Pepijn
  04:31:38 - 04:31:34 - Zwanenberg, Pepijn
  04:30:26 - 04:30:22 - Zwanenberg, Pepijn
  04:29:53 - 04:29:50 - Zwanenberg, Pepijn
  04:29:15 - 04:29:11 - Zwanenberg, Pepijn
  04:28:33 - 04:28:28 - Zwanenberg, Pepijn
  04:27:52 - 04:27:49 - Zwanenberg, Pepijn
  04:27:49 - 04:27:24 -
  04:27:24 - 04:27:23 - Zwanenberg, Pepijn
  04:26:43 - 04:26:42 - Zwanenberg, Pepijn
  04:26:41 - 04:26:40 - Zwanenberg, Pepijn
  04:26:39 - 04:26:31 -
  04:26:30 - 04:26:29 - Zwanenberg, Pepijn
  04:26:07 - 04:26:03 - Zwanenberg, Pepijn
  04:26:04 - 04:25:56 -
  04:25:56 - 04:25:54 - Zwanenberg, Pepijn
  04:25:54 - 04:25:36 -
  04:25:37 - 04:25:36 - Zwanenberg, Pepijn
  04:24:50 - 04:24:41 - Zwanenberg, Pepijn
  04:24:09 - 04:23:57 - Zwanenberg, Pepijn
  04:23:34 - 04:23:30 - Zwanenberg, Pepijn
  04:23:17 - 04:23:09 - Zwanenberg, Pepijn
  04:22:56 - 04:22:56 - Zwanenberg, Pepijn
  04:22:56 - 04:16:41 -
  04:20:52 - 04:20:49 - Zwanenberg, Pepijn
  04:20:50 - 04:20:33 - Heuven, Maarten van
  04:20:33 - 04:20:32 - Zwanenberg, Pepijn
  04:20:08 - 04:20:07 - Zwanenberg, Pepijn
  04:19:53 - 04:19:50 - Zwanenberg, Pepijn
  04:19:51 - 04:19:38 -
  04:19:38 - 04:19:37 - Zwanenberg, Pepijn
  04:19:14 - 04:19:13 - Zwanenberg, Pepijn
  04:19:13 - 04:18:58 -
  04:18:58 - 04:18:57 - Zwanenberg, Pepijn
  04:18:28 - 04:18:27 - Zwanenberg, Pepijn
  04:18:27 - 04:18:13 -
  04:18:13 - 04:18:13 - Zwanenberg, Pepijn
  04:17:53 - 04:17:52 - Zwanenberg, Pepijn
  04:16:39 - 04:16:35 - Zwanenberg, Pepijn
  04:16:36 - 04:16:33 -
  04:16:31 - 04:16:29 - Zwanenberg, Pepijn
  04:16:28 - 04:16:19 -
  04:16:18 - 04:16:18 - Zwanenberg, Pepijn
  04:16:17 - 04:14:44 -
  04:15:43 - 04:15:38 - Zwanenberg, Pepijn
  04:14:46 - 04:14:44 - Zwanenberg, Pepijn
  04:14:44 - 04:14:28 -
  04:14:28 - 04:14:28 - Zwanenberg, Pepijn
  04:14:27 - 04:11:48 -
  04:13:50 - 04:13:49 - Zwanenberg, Pepijn
  04:13:50 - 04:13:23 -
  04:13:24 - 04:13:23 - Zwanenberg, Pepijn
  04:12:57 - 04:12:56 - Zwanenberg, Pepijn
  04:11:46 - 04:11:41 - Zwanenberg, Pepijn
  04:11:41 - 03:56:12 -
  04:10:28 - 04:10:23 - Zwanenberg, Pepijn
  04:10:24 - 04:10:11 -
  04:10:11 - 04:10:10 - Zwanenberg, Pepijn
  04:10:03 - 04:10:01 -
  04:09:49 - 04:09:48 - Zwanenberg, Pepijn
  04:09:49 - 04:09:41 -
  04:09:41 - 04:09:40 - Zwanenberg, Pepijn
  04:09:39 - 04:09:38 - Zwanenberg, Pepijn
  04:09:37 - 04:09:35 - Zwanenberg, Pepijn
  04:09:35 - 04:09:13 - Zweth, Rick van der
  04:09:13 - 04:09:12 - Zwanenberg, Pepijn
  04:08:53 - 04:08:52 - Zwanenberg, Pepijn
  04:08:53 - 04:08:42 - Zweth, Rick van der
  04:08:42 - 04:08:41 - Zwanenberg, Pepijn
  04:08:40 - 04:08:39 - Zwanenberg, Pepijn
  04:07:36 - 04:07:29 - Zwanenberg, Pepijn
  04:07:29 - 04:07:22 -
  04:07:22 - 04:07:20 - Zwanenberg, Pepijn
  04:07:13 - 04:07:05 - Zwanenberg, Pepijn
  04:07:11 - 04:06:58 - Heuven, Maarten van
  04:06:59 - 04:06:58 - Zwanenberg, Pepijn
  04:06:52 - 04:06:49 - Zwanenberg, Pepijn
  04:06:50 - 04:06:46 -
  04:06:46 - 04:06:45 - Zwanenberg, Pepijn
  04:06:26 - 04:06:25 - Zwanenberg, Pepijn
  04:06:25 - 04:06:03 -
  04:06:07 - 04:06:02 - Zwanenberg, Pepijn
  04:05:40 - 04:05:38 - Zwanenberg, Pepijn
  04:05:39 - 04:05:24 - Sungur, Mahmut
  04:05:24 - 04:05:20 - Zwanenberg, Pepijn
  04:05:15 - 04:05:13 - Zwanenberg, Pepijn
  04:05:11 - 04:04:44 -
  04:04:44 - 04:04:43 - Zwanenberg, Pepijn
  04:04:29 - 04:04:28 - Zwanenberg, Pepijn
  04:03:19 - 04:03:10 - Zwanenberg, Pepijn
  04:03:09 - 04:03:03 -
  04:03:03 - 04:03:02 - Zwanenberg, Pepijn
  04:02:44 - 04:02:43 - Zwanenberg, Pepijn
  04:02:43 - 04:02:31 - Heuven, Maarten van
  04:02:30 - 04:02:30 - Zwanenberg, Pepijn
  04:02:29 - 04:02:26 - Zwanenberg, Pepijn
  04:02:14 - 04:02:11 - Zwanenberg, Pepijn
  04:02:12 - 04:01:48 -
  04:01:48 - 04:01:47 - Zwanenberg, Pepijn
  04:01:04 - 04:01:03 - Zwanenberg, Pepijn
  04:01:04 - 04:00:46 -
  04:00:50 - 04:00:45 - Zwanenberg, Pepijn
  04:00:33 - 04:00:32 - Zwanenberg, Pepijn
  04:00:30 - 04:00:12 -
  04:00:11 - 04:00:09 - Zwanenberg, Pepijn
  03:59:58 - 03:59:55 - Zwanenberg, Pepijn
  03:59:56 - 03:59:39 - Sungur, Mahmut
  03:59:39 - 03:59:35 - Zwanenberg, Pepijn
  03:59:13 - 03:59:13 - Zwanenberg, Pepijn
  03:58:27 - 03:58:23 - Zwanenberg, Pepijn
  03:58:23 - 03:58:01 -
  03:58:01 - 03:58:00 - Zwanenberg, Pepijn
  03:57:41 - 03:57:40 - Zwanenberg, Pepijn
  03:57:40 - 03:57:35 -
  03:57:35 - 03:57:34 - Zwanenberg, Pepijn
  03:57:32 - 03:57:31 - Zwanenberg, Pepijn
  03:57:24 - 03:57:19 - Zwanenberg, Pepijn
  03:57:24 - 03:57:20 -
  03:57:04 - 03:57:02 - Zwanenberg, Pepijn
  03:57:03 - 03:56:47 -
  03:56:46 - 03:56:45 - Zwanenberg, Pepijn
  03:56:32 - 03:56:32 - Zwanenberg, Pepijn
  03:56:13 - 03:56:06 - Zwanenberg, Pepijn
  03:55:52 - 03:55:51 - Zwanenberg, Pepijn
  03:55:40 - 03:26:57 -
  03:52:27 - 03:52:21 - Zwanenberg, Pepijn
  03:51:15 - 03:51:08 - Zwanenberg, Pepijn
  03:50:38 - 03:50:37 - Zwanenberg, Pepijn
  03:49:41 - 03:49:40 - Zwanenberg, Pepijn
  03:49:32 - 03:49:31 - Zwanenberg, Pepijn
  03:48:42 - 03:48:41 - Zwanenberg, Pepijn
  03:47:53 - 03:47:50 - Zwanenberg, Pepijn
  03:47:10 - 03:47:07 - Zwanenberg, Pepijn
  03:47:07 - 03:46:45 - Zweth, Rick van der
  03:46:46 - 03:46:45 - Zwanenberg, Pepijn
  03:46:43 - 03:46:42 - Zwanenberg, Pepijn
  03:45:51 - 03:45:50 - Zwanenberg, Pepijn
  03:44:40 - 03:44:37 - Zwanenberg, Pepijn
  03:43:55 - 03:43:46 - Zwanenberg, Pepijn
  03:43:07 - 03:43:02 - Zwanenberg, Pepijn
  03:43:02 - 03:42:48 -
  03:42:49 - 03:42:48 - Zwanenberg, Pepijn
  03:42:10 - 03:42:09 - Zwanenberg, Pepijn
  03:42:09 - 03:41:56 -
  03:41:56 - 03:41:55 - Zwanenberg, Pepijn
  03:41:13 - 03:41:10 - Zwanenberg, Pepijn
  03:40:25 - 03:40:18 - Zwanenberg, Pepijn
  03:40:19 - 03:39:59 - Zweth, Rick van der
  03:40:00 - 03:39:58 - Zwanenberg, Pepijn
  03:39:28 - 03:39:27 - Zwanenberg, Pepijn
  03:39:28 - 03:39:13 - Zweth, Rick van der
  03:39:13 - 03:39:13 - Zwanenberg, Pepijn
  03:38:34 - 03:38:31 - Zwanenberg, Pepijn
  03:37:56 - 03:37:50 - Zwanenberg, Pepijn
  03:37:04 - 03:37:00 - Zwanenberg, Pepijn
  03:36:25 - 03:36:22 - Zwanenberg, Pepijn
  03:35:49 - 03:35:45 - Zwanenberg, Pepijn
  03:35:41 - 03:35:37 - Zwanenberg, Pepijn
  03:35:39 - 03:35:23 -
  03:35:23 - 03:35:22 - Zwanenberg, Pepijn
  03:34:54 - 03:34:51 - Zwanenberg, Pepijn
  03:34:53 - 03:34:45 - Zweth, Rick van der
  03:34:46 - 03:34:43 - Zwanenberg, Pepijn
  03:34:24 - 03:34:23 - Zwanenberg, Pepijn
  03:33:37 - 03:33:25 - Zwanenberg, Pepijn
  03:33:27 - 03:33:01 -
  03:33:15 - 03:33:15 - Zwanenberg, Pepijn
  03:33:02 - 03:33:00 - Zwanenberg, Pepijn
  03:33:00 - 03:32:43 -
  03:32:42 - 03:32:41 - Zwanenberg, Pepijn
  03:31:15 - 03:31:14 - Zwanenberg, Pepijn
  03:31:14 - 03:31:09 -
  03:31:08 - 03:31:07 - Zwanenberg, Pepijn
  03:30:32 - 03:30:31 - Zwanenberg, Pepijn
  03:30:31 - 03:30:12 -
  03:30:12 - 03:30:11 - Zwanenberg, Pepijn
  03:29:36 - 03:29:32 - Zwanenberg, Pepijn
  03:28:53 - 03:28:45 - Zwanenberg, Pepijn
  03:28:38 - 03:28:35 - Zwanenberg, Pepijn
  03:28:34 - 03:28:07 -
  03:28:07 - 03:28:07 - Zwanenberg, Pepijn
  03:28:02 - 03:27:55 - Zwanenberg, Pepijn
  03:27:58 - 03:27:11 -
  03:27:29 - 03:27:23 - Zwanenberg, Pepijn
  03:27:11 - 03:26:40 - Zwanenberg, Pepijn
  03:26:35 - 03:15:24 -
  03:26:21 - 03:26:16 - Zwanenberg, Pepijn
  03:19:37 - 03:19:30 - Zwanenberg, Pepijn
  03:19:29 - 03:19:06 -
  03:19:07 - 03:19:06 - Zwanenberg, Pepijn
  03:18:38 - 03:18:37 - Zwanenberg, Pepijn
  03:18:37 - 03:18:16 -
  03:18:16 - 03:18:15 - Zwanenberg, Pepijn
  03:17:48 - 03:17:46 - Zwanenberg, Pepijn
  03:17:46 - 03:17:17 -
  03:17:17 - 03:17:16 - Zwanenberg, Pepijn
  03:16:53 - 03:16:52 - Zwanenberg, Pepijn
  03:16:52 - 03:16:23 -
  03:16:24 - 03:16:23 - Zwanenberg, Pepijn
  03:16:23 - 03:15:48 -
  03:15:48 - 03:15:47 - Zwanenberg, Pepijn
  03:15:23 - 03:15:17 - Zwanenberg, Pepijn
  03:15:06 - 03:15:05 - Zwanenberg, Pepijn
  03:13:26 - 03:13:12 - Zwanenberg, Pepijn
  03:12:40 - 03:12:36 -
  03:11:59 - 03:11:52 -
  03:11:52 - 03:11:28 -
  03:11:27 - 03:11:27 -
  03:10:12 - 03:10:08 -
  03:09:24 - 03:09:20 -
  03:08:23 - 03:08:20 -
  03:07:33 - 03:07:29 -
  03:07:25 - 03:07:22 -
  03:07:23 - 03:07:06 -
  03:07:06 - 03:07:05 -
  03:06:14 - 03:06:11 -
  03:05:33 - 03:05:29 -
  03:04:55 - 03:04:54 -
  03:04:51 - 03:04:46 -
  03:04:17 - 02:54:38 - Sungur, Mahmut
  03:00:28 - 03:00:24 -
  02:59:47 - 02:59:46 - Heuven, Maarten van
  02:59:17 - 02:59:13 -
  02:59:14 - 02:58:39 -
  02:58:42 - 02:58:40 -
  02:58:39 - 02:58:38 -
  02:58:16 - 02:58:11 -
  02:58:11 - 02:58:05 -
  02:57:18 - 02:57:11 -
  02:57:12 - 02:56:47 - Heuven, Maarten van
  02:56:46 - 02:56:46 -
  02:56:37 - 02:56:36 -
  02:56:23 - 02:56:22 -
  02:56:22 - 02:56:08 -
  02:56:07 - 02:56:05 -
  02:55:11 - 02:55:06 -
  02:55:06 - 02:54:55 -
  02:54:55 - 02:54:54 -
  02:54:42 - 02:54:41 -
  02:54:39 - 02:54:29 -
  02:54:14 - 02:45:46 -
  02:52:59 - 02:52:56 -
  02:51:38 - 02:51:36 -
  02:50:31 - 02:50:27 -
  02:48:38 - 02:48:35 -
  02:48:03 - 02:48:00 -
  02:46:52 - 02:46:48 -
  02:46:48 - 02:46:32 -
  02:46:33 - 02:46:32 -
  02:45:46 - 02:45:39 -
  02:45:27 - 02:35:18 -
  02:41:39 - 02:41:36 -
  02:38:41 - 02:38:37 -
  02:35:18 - 02:35:12 -
  02:35:00 - 02:34:59 -
  02:34:54 - 02:27:32 -
  02:31:50 - 02:31:46 - Zwanenberg, Pepijn
  02:30:44 - 02:30:40 - Zwanenberg, Pepijn
  02:29:23 - 02:29:19 - Zwanenberg, Pepijn
  02:28:20 - 02:28:16 - Zwanenberg, Pepijn
  02:28:17 - 02:27:58 - Sungur, Mahmut
  02:27:59 - 02:27:58 - Zwanenberg, Pepijn
  02:27:35 - 02:27:34 - Zwanenberg, Pepijn
  02:27:33 - 02:27:17 - Sungur, Mahmut
  02:27:17 - 02:27:16 - Zwanenberg, Pepijn
  02:27:14 - 02:26:56 -
  02:26:56 - 02:26:55 - Zwanenberg, Pepijn
  02:26:55 - 02:25:41 -
  02:26:06 - 02:25:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:25:57 - 02:25:15 - Zweth, Rick van der
  02:25:16 - 02:25:15 - Zwanenberg, Pepijn
  02:25:14 - 02:25:07 -
  02:25:06 - 02:25:05 - Zwanenberg, Pepijn
  02:25:05 - 02:24:45 - Zweth, Rick van der
  02:24:45 - 02:24:43 - Zwanenberg, Pepijn
  02:24:45 - 02:24:38 -
  02:24:44 - 02:24:08 -
  02:24:08 - 02:24:07 - Zwanenberg, Pepijn
  02:24:06 - 02:23:24 -
  02:23:44 - 02:23:41 - Zwanenberg, Pepijn
  02:23:43 - 02:22:57 - Zweth, Rick van der
  02:23:33 - 02:23:31 - Zwanenberg, Pepijn
  02:22:57 - 02:22:56 - Zwanenberg, Pepijn
  02:22:56 - 02:22:30 -
  02:22:31 - 02:22:29 - Zwanenberg, Pepijn
  02:22:30 - 02:22:08 -
  02:22:08 - 02:22:05 - Zwanenberg, Pepijn
  02:22:07 - 02:21:54 -
  02:21:54 - 02:21:51 - Zwanenberg, Pepijn
  02:21:51 - 02:20:56 -
  02:20:56 - 02:20:46 - Zwanenberg, Pepijn
  02:20:30 - 02:20:26 - Zwanenberg, Pepijn
  02:20:17 - 02:20:16 - Zwanenberg, Pepijn
  02:20:06 - 02:09:40 - Bos, Cees
  02:17:52 - 02:17:47 - Zwanenberg, Pepijn
  02:17:30 - 02:17:25 - Zwanenberg, Pepijn
  02:16:54 - 02:16:50 - Zwanenberg, Pepijn
  02:15:45 - 02:15:41 - Zwanenberg, Pepijn
  02:15:24 - 02:15:20 - Zwanenberg, Pepijn
  02:15:20 - 02:15:10 -
  02:15:10 - 02:15:10 - Zwanenberg, Pepijn
  02:14:50 - 02:14:49 - Zwanenberg, Pepijn
  02:14:48 - 02:14:36 -
  02:14:35 - 02:14:35 - Zwanenberg, Pepijn
  02:14:00 - 02:13:53 - Zwanenberg, Pepijn
  02:13:08 - 02:13:05 - Zwanenberg, Pepijn
  02:12:43 - 02:12:40 - Zwanenberg, Pepijn
  02:11:54 - 02:11:50 - Zwanenberg, Pepijn
  02:11:05 - 02:11:00 - Zwanenberg, Pepijn
  02:09:53 - 02:09:41 - Zwanenberg, Pepijn
  02:09:40 - 02:09:39 - Zwanenberg, Pepijn
  02:09:35 - 02:09:33 - Zwanenberg, Pepijn
  02:09:32 - 02:09:31 - Zwanenberg, Pepijn
  02:09:32 - 02:09:11 -
  02:09:11 - 02:08:48 - Zwanenberg, Pepijn
  00:36:54 - 00:36:51 -
  00:31:38 - 00:31:36 -
  00:31:33 - 00:31:30 - Hooijdonk, Lot van
  00:31:28 - 00:31:24 -
  00:31:27 - 00:31:23 -
  00:31:19 - 00:31:15 -
  00:31:18 - 00:31:15 -
  00:31:14 - 00:31:08 -
  00:31:12 - 00:31:02 -
  00:31:08 - 00:31:04 - Kleinrensink, Julia
  00:30:57 - 00:30:52 - Zwinkels, Jantine
  00:30:56 - 00:30:53 -
  00:30:48 - 00:30:44 -
  00:30:47 - 00:30:45 -
  00:06:31 - 00:06:44 - Zwanenberg, Pepijn
  00:07:03 - 00:07:47 - Zwanenberg, Pepijn
  00:07:48 - 00:11:24 -
  00:10:21 - 00:10:27 - Zwanenberg, Pepijn
  00:11:09 - 00:11:14 - Zwanenberg, Pepijn
  00:11:21 - 00:11:33 - Zwanenberg, Pepijn
  00:11:45 - 00:11:47 - Zwanenberg, Pepijn
  00:11:51 - 00:46:42 - Hooijdonk, Lot van
  00:13:02 - 00:13:05 - Zwanenberg, Pepijn
  00:13:04 - 00:13:28 - Pagter, Marijn de
  00:13:28 - 00:13:29 - Zwanenberg, Pepijn
  00:13:53 - 00:13:54 - Zwanenberg, Pepijn
  00:13:54 - 00:13:57 - Pagter, Marijn de
  00:13:58 - 00:13:58 - Zwanenberg, Pepijn
  00:14:11 - 00:14:12 - Zwanenberg, Pepijn
  00:15:25 - 00:15:26 - Zwanenberg, Pepijn
  00:15:26 - 00:15:50 -
  00:15:46 - 00:15:51 - Zwanenberg, Pepijn
  00:16:17 - 00:16:18 - Zwanenberg, Pepijn
  00:16:26 - 00:16:27 - Zwanenberg, Pepijn
  00:16:51 - 00:16:55 - Zwanenberg, Pepijn
  00:16:54 - 00:17:15 - Bos, Cees
  00:17:10 - 00:17:16 - Zwanenberg, Pepijn
  00:19:00 - 00:19:03 - Zwanenberg, Pepijn
  00:19:03 - 00:19:12 -
  00:19:12 - 00:19:13 - Zwanenberg, Pepijn
  00:19:22 - 00:19:24 - Zwanenberg, Pepijn
  00:19:36 - 00:19:37 - Zwanenberg, Pepijn
  00:24:28 - 00:24:31 - Zwanenberg, Pepijn
  00:24:32 - 00:24:43 - Hoonte, Gertjan te
  00:24:43 - 00:24:44 - Zwanenberg, Pepijn
  00:25:04 - 00:25:05 - Zwanenberg, Pepijn
  00:25:06 - 00:25:17 - Hoonte, Gertjan te
  00:25:17 - 00:25:18 - Zwanenberg, Pepijn
  00:25:28 - 00:25:31 - Zwanenberg, Pepijn
  00:26:14 - 00:26:17 - Zwanenberg, Pepijn
  00:26:17 - 00:26:45 -
  00:26:37 - 00:26:38 - Zwanenberg, Pepijn
  00:26:39 - 00:26:45 - Zwanenberg, Pepijn
  00:27:00 - 00:27:01 - Zwanenberg, Pepijn
  00:27:03 - 00:27:05 - Zwanenberg, Pepijn
  00:27:06 - 00:27:23 -
  00:27:23 - 00:27:23 - Zwanenberg, Pepijn
  00:27:47 - 00:27:49 - Zwanenberg, Pepijn
  00:27:49 - 00:28:16 - Heuven, Maarten van
  00:28:17 - 00:28:17 - Zwanenberg, Pepijn
  00:28:23 - 00:28:24 - Zwanenberg, Pepijn
  00:29:22 - 00:29:23 - Zwanenberg, Pepijn
  00:29:24 - 00:29:38 - Sungur, Mahmut
  00:29:36 - 00:29:37 - Zwanenberg, Pepijn
  00:29:42 - 00:29:46 - Zwanenberg, Pepijn
  00:29:44 - 00:29:49 - Bos, Cees
  00:29:50 - 00:29:51 - Zwanenberg, Pepijn
  00:29:55 - 00:29:56 - Zwanenberg, Pepijn
  00:29:57 - 00:30:02 -
  00:30:02 - 00:30:03 - Zwanenberg, Pepijn
  00:30:24 - 00:30:26 - Zwanenberg, Pepijn
  00:30:26 - 00:30:42 -
  00:30:42 - 00:30:43 - Zwanenberg, Pepijn
  00:30:48 - 00:30:57 - Zwanenberg, Pepijn
  00:30:57 - 00:31:04 - Heuven, Maarten van
  00:31:03 - 00:31:05 - Zwanenberg, Pepijn
  00:31:24 - 00:31:26 - Zwanenberg, Pepijn
  00:31:25 - 00:31:31 - Sungur, Mahmut
  00:31:30 - 00:31:38 - Zwanenberg, Pepijn
  00:31:44 - 00:31:50 - Zwanenberg, Pepijn
  00:31:50 - 00:31:51 - Zwanenberg, Pepijn
  00:32:48 - 00:32:49 - Zwanenberg, Pepijn
  00:32:49 - 00:33:30 -
  00:33:28 - 00:33:31 - Zwanenberg, Pepijn
  00:34:08 - 00:34:10 - Zwanenberg, Pepijn
  00:35:06 - 00:35:09 - Zwanenberg, Pepijn
  00:35:10 - 00:35:36 -
  00:35:35 - 00:35:36 - Zwanenberg, Pepijn
  00:35:51 - 00:35:52 - Zwanenberg, Pepijn
  00:35:53 - 00:36:29 -
  00:36:30 - 00:36:31 - Zwanenberg, Pepijn
  00:36:31 - 00:36:55 - Schilderman, Susanne
  00:36:54 - 00:36:55 - Zwanenberg, Pepijn
  00:37:42 - 00:37:45 - Zwanenberg, Pepijn
  00:38:09 - 00:38:15 - Zwanenberg, Pepijn
  00:38:15 - 00:38:42 - Hoonte, Gertjan te
  00:38:42 - 00:38:43 - Zwanenberg, Pepijn
  00:39:03 - 00:39:08 - Zwanenberg, Pepijn
  00:39:07 - 00:39:29 -
  00:39:29 - 00:39:39 - Zwanenberg, Pepijn
  00:39:35 - 00:39:37 -
  00:39:41 - 00:39:45 - Zwanenberg, Pepijn
  00:39:43 - 00:40:03 -
  00:40:03 - 00:40:05 - Zwanenberg, Pepijn
  00:40:06 - 00:40:13 -
  00:40:14 - 00:40:18 - Zwanenberg, Pepijn
  00:41:28 - 00:41:30 - Zwanenberg, Pepijn
  00:41:30 - 00:41:55 -
  00:41:50 - 00:41:55 - Zwanenberg, Pepijn
  00:42:23 - 00:42:26 - Zwanenberg, Pepijn
  00:43:21 - 00:43:23 - Zwanenberg, Pepijn
  00:43:24 - 00:43:36 - Bos, Cees
  00:43:35 - 00:43:36 - Zwanenberg, Pepijn
  00:43:46 - 00:43:47 - Bos, Cees
  00:43:47 - 00:43:54 - Zwanenberg, Pepijn
  00:43:49 - 00:43:51 - Bos, Cees
  00:43:57 - 00:44:02 - Zwanenberg, Pepijn
  00:44:48 - 00:44:49 - Zwanenberg, Pepijn
  00:44:49 - 00:45:02 - Bos, Cees
  00:45:02 - 00:45:08 - Zwanenberg, Pepijn
  00:45:35 - 00:45:36 - Zwanenberg, Pepijn
  00:45:36 - 00:45:50 - Bos, Cees
  00:45:51 - 00:45:52 - Zwanenberg, Pepijn
  00:46:03 - 00:46:04 - Zwanenberg, Pepijn
  00:46:05 - 00:46:26 - Schilderman, Susanne
  00:46:26 - 00:46:27 - Zwanenberg, Pepijn
  00:46:42 - 00:46:52 - Zwanenberg, Pepijn
  00:46:43 - 00:46:44 - Hooijdonk, Lot van
  00:47:00 - 01:21:44 -
  00:47:06 - 00:47:07 - Zwanenberg, Pepijn
  00:47:42 - 00:47:43 - Zwanenberg, Pepijn
  00:47:43 - 00:47:54 - Heuven, Maarten van
  00:47:54 - 00:47:55 - Zwanenberg, Pepijn
  00:48:18 - 00:48:20 - Zwanenberg, Pepijn
  00:48:20 - 00:48:26 - Heuven, Maarten van
  00:48:26 - 00:48:27 - Zwanenberg, Pepijn
  00:48:40 - 00:48:42 - Zwanenberg, Pepijn
  00:48:41 - 00:49:01 - Heuven, Maarten van
  00:49:02 - 00:49:02 - Zwanenberg, Pepijn
  00:49:02 - 00:49:02 - Zwanenberg, Pepijn
  00:49:03 - 00:49:03 - Zwanenberg, Pepijn
  00:49:06 - 00:49:07 - Zwanenberg, Pepijn
  00:49:08 - 00:49:28 -
  00:49:28 - 00:49:29 - Zwanenberg, Pepijn
  00:49:54 - 00:49:55 - Zwanenberg, Pepijn
  00:51:42 - 00:51:45 - Zwanenberg, Pepijn
  00:51:45 - 00:52:04 -
  00:52:03 - 00:52:04 - Zwanenberg, Pepijn
  00:52:57 - 00:52:58 - Zwanenberg, Pepijn
  00:54:35 - 00:54:36 - Zwanenberg, Pepijn
  00:54:36 - 00:54:58 - Hoonte, Gertjan te
  00:54:58 - 00:55:00 - Zwanenberg, Pepijn
  00:55:38 - 00:55:43 - Zwanenberg, Pepijn
  00:55:42 - 00:55:46 - Hoonte, Gertjan te
  00:55:45 - 00:55:50 - Zwanenberg, Pepijn
  00:56:43 - 00:56:44 - Zwanenberg, Pepijn
  00:56:43 - 00:57:01 - Zweth, Rick van der
  00:57:00 - 00:57:04 - Zwanenberg, Pepijn
  00:57:46 - 00:57:47 - Zwanenberg, Pepijn
  00:57:48 - 00:58:13 -
  00:58:12 - 00:58:14 - Zwanenberg, Pepijn
  00:58:27 - 00:58:31 - Zwanenberg, Pepijn
  00:58:30 - 00:59:02 -
  00:59:01 - 00:59:02 - Zwanenberg, Pepijn
  00:59:36 - 00:59:40 - Zwanenberg, Pepijn
  00:59:44 - 00:59:45 - Zwanenberg, Pepijn
  01:00:24 - 01:00:25 - Zwanenberg, Pepijn
  01:00:57 - 01:00:59 - Zwanenberg, Pepijn
  01:00:59 - 01:01:11 -
  01:01:06 - 01:01:12 - Zwanenberg, Pepijn
  01:01:12 - 01:01:15 - Zwanenberg, Pepijn
  01:01:55 - 01:01:56 - Zwanenberg, Pepijn
  01:02:24 - 01:02:27 - Zwanenberg, Pepijn
  01:02:27 - 01:02:45 -
  01:02:45 - 01:02:45 - Zwanenberg, Pepijn
  01:03:22 - 01:03:27 - Zwanenberg, Pepijn
  01:03:26 - 01:03:37 - Hoonte, Gertjan te
  01:03:37 - 01:03:37 - Zwanenberg, Pepijn
  01:04:02 - 01:04:03 - Zwanenberg, Pepijn
  01:04:04 - 01:04:22 -
  01:04:22 - 01:04:26 - Zwanenberg, Pepijn
  01:04:30 - 01:04:31 - Zwanenberg, Pepijn
  01:04:33 - 01:04:34 - Zwanenberg, Pepijn
  01:05:27 - 01:05:33 - Zwanenberg, Pepijn
  01:05:37 - 01:05:41 - Zwanenberg, Pepijn
  01:05:42 - 01:06:03 - Meerding, Tess
  01:06:03 - 01:06:04 - Zwanenberg, Pepijn
  01:06:25 - 01:06:28 - Zwanenberg, Pepijn
  01:06:53 - 01:06:56 - Zwanenberg, Pepijn
  01:07:43 - 01:07:45 - Zwanenberg, Pepijn
  01:07:46 - 01:07:56 -
  01:07:56 - 01:07:57 - Zwanenberg, Pepijn
  01:08:34 - 01:08:36 - Zwanenberg, Pepijn
  01:08:36 - 01:08:46 - Sungur, Mahmut
  01:08:45 - 01:08:46 - Zwanenberg, Pepijn
  01:09:13 - 01:09:15 - Zwanenberg, Pepijn
  01:09:16 - 01:09:34 - Sungur, Mahmut
  01:09:33 - 01:09:36 - Zwanenberg, Pepijn
  01:09:36 - 01:09:52 - Heuven, Maarten van
  01:09:52 - 01:09:53 - Zwanenberg, Pepijn
  01:10:15 - 01:10:16 - Zwanenberg, Pepijn
  01:10:18 - 01:10:21 - Zwanenberg, Pepijn
  01:10:22 - 01:10:26 - Zwanenberg, Pepijn
  01:10:26 - 01:10:36 -
  01:10:35 - 01:10:36 - Zwanenberg, Pepijn
  01:11:02 - 01:11:03 - Zwanenberg, Pepijn
  01:11:04 - 01:11:13 - Sungur, Mahmut
  01:11:12 - 01:11:14 - Zwanenberg, Pepijn
  01:11:47 - 01:11:52 - Zwanenberg, Pepijn
  01:11:52 - 01:12:05 -
  01:12:05 - 01:12:06 - Zwanenberg, Pepijn
  01:12:15 - 01:12:19 - Zwanenberg, Pepijn
  01:12:53 - 01:12:55 - Zwanenberg, Pepijn
  01:12:55 - 01:13:04 - Heuven, Maarten van
  01:13:04 - 01:13:05 - Zwanenberg, Pepijn
  01:13:14 - 01:13:15 - Zwanenberg, Pepijn
  01:13:16 - 01:13:17 - Zwanenberg, Pepijn
  01:13:16 - 01:13:27 - Heuven, Maarten van
  01:13:25 - 01:13:28 - Zwanenberg, Pepijn
  01:14:15 - 01:14:16 - Zwanenberg, Pepijn
  01:14:17 - 01:14:33 -
  01:14:32 - 01:14:33 - Zwanenberg, Pepijn
  01:15:08 - 01:15:11 - Zwanenberg, Pepijn
  01:15:11 - 01:15:40 - Heuven, Maarten van
  01:15:40 - 01:15:41 - Zwanenberg, Pepijn
  01:16:13 - 01:16:14 - Zwanenberg, Pepijn
  01:16:15 - 01:16:41 - Heuven, Maarten van
  01:16:42 - 01:16:42 - Zwanenberg, Pepijn
  01:17:57 - 01:17:58 - Zwanenberg, Pepijn
  01:17:59 - 01:18:14 -
  01:18:13 - 01:18:14 - Zwanenberg, Pepijn
  01:18:46 - 01:18:47 - Zwanenberg, Pepijn
  01:18:48 - 01:19:03 -
  01:19:02 - 01:19:03 - Zwanenberg, Pepijn
  01:19:17 - 01:19:29 - Zwanenberg, Pepijn
  01:19:28 - 01:19:47 -
  01:19:48 - 01:19:49 - Zwanenberg, Pepijn
  01:20:06 - 01:20:07 - Zwanenberg, Pepijn
  01:20:07 - 01:20:15 - Heuven, Maarten van
  01:20:16 - 01:20:17 - Zwanenberg, Pepijn
  01:20:24 - 01:20:31 - Zwanenberg, Pepijn
  01:21:06 - 01:21:11 - Zwanenberg, Pepijn
  01:21:41 - 01:21:57 - Zwanenberg, Pepijn
  01:22:02 - 01:22:05 - Zwanenberg, Pepijn
  01:22:05 - 01:26:23 -
  01:22:44 - 01:22:47 - Zwanenberg, Pepijn
  01:22:49 - 01:23:02 -
  01:23:02 - 01:23:04 - Zwanenberg, Pepijn
  01:23:50 - 01:23:52 - Zwanenberg, Pepijn
  01:23:53 - 01:23:58 -
  01:23:56 - 01:23:58 - Zwanenberg, Pepijn
  01:24:47 - 01:24:55 - Zwanenberg, Pepijn
  01:25:31 - 01:25:35 - Zwanenberg, Pepijn
  01:25:45 - 01:25:50 - Zwanenberg, Pepijn
  01:25:49 - 01:26:08 -
  01:26:07 - 01:26:08 - Zwanenberg, Pepijn
  01:26:22 - 01:26:31 - Zwanenberg, Pepijn
  01:27:34 - 01:27:38 - Zwanenberg, Pepijn
  01:28:12 - 01:28:15 - Zwanenberg, Pepijn
  01:28:16 - 01:28:53 - Hoonte, Gertjan te
  01:28:53 - 01:28:53 - Zwanenberg, Pepijn
  01:28:53 - 01:31:19 -
  01:29:02 - 01:29:02 - Zwanenberg, Pepijn
  01:29:44 - 01:29:47 - Zwanenberg, Pepijn
  01:29:50 - 01:29:52 - Zwanenberg, Pepijn
  01:31:11 - 01:31:13 - Zwanenberg, Pepijn
  01:31:12 - 01:31:22 -
  01:31:22 - 01:31:23 - Zwanenberg, Pepijn
  01:31:22 - 01:31:40 -
  01:31:40 - 01:31:40 - Zwanenberg, Pepijn
  01:31:41 - 01:31:58 -
  01:31:58 - 01:31:58 - Zwanenberg, Pepijn
  01:31:59 - 01:33:22 -
  01:32:08 - 01:32:08 - Zwanenberg, Pepijn
  01:32:52 - 01:32:55 - Zwanenberg, Pepijn
  01:32:54 - 01:33:22 -
  01:33:22 - 01:33:22 - Zwanenberg, Pepijn
  01:33:24 - 01:35:05 -
  01:33:42 - 01:33:43 - Zwanenberg, Pepijn
  01:34:37 - 01:34:39 - Zwanenberg, Pepijn
  01:34:39 - 01:34:49 - Schilderman, Susanne
  01:34:49 - 01:34:50 - Zwanenberg, Pepijn
  01:34:55 - 01:35:02 - Zwanenberg, Pepijn
  01:35:02 - 01:35:23 -
  01:35:18 - 01:35:23 - Zwanenberg, Pepijn
  01:35:23 - 01:38:17 -
  01:35:37 - 01:35:38 - Zwanenberg, Pepijn
  01:37:25 - 01:37:27 - Zwanenberg, Pepijn
  01:37:27 - 01:38:15 -
  01:38:04 - 01:38:16 - Zwanenberg, Pepijn
  01:38:18 - 01:39:07 -
  01:38:57 - 01:38:59 - Zwanenberg, Pepijn
  01:39:00 - 01:39:29 - Sasbrink, Anne
  01:39:28 - 01:39:30 - Zwanenberg, Pepijn
  01:39:30 - 01:44:07 -
  01:40:05 - 01:40:09 - Zwanenberg, Pepijn
  01:40:10 - 01:40:12 - Zwanenberg, Pepijn
  01:41:04 - 01:41:06 - Zwanenberg, Pepijn
  01:41:06 - 01:41:26 -
  01:41:26 - 01:41:27 - Zwanenberg, Pepijn
  01:41:47 - 01:41:48 - Zwanenberg, Pepijn
  01:42:36 - 01:42:38 - Zwanenberg, Pepijn
  01:42:38 - 01:42:41 - Bos, Cees
  01:42:41 - 01:42:44 - Zwanenberg, Pepijn
  01:43:00 - 01:43:01 - Zwanenberg, Pepijn
  01:43:06 - 01:43:06 - Zwanenberg, Pepijn
  01:44:03 - 01:44:17 - Zwanenberg, Pepijn
  01:44:49 - 01:44:52 - Zwanenberg, Pepijn
  01:44:53 - 01:45:06 -
  01:45:06 - 01:45:07 - Zwanenberg, Pepijn
  01:45:50 - 01:45:51 - Zwanenberg, Pepijn
  01:45:51 - 01:46:06 -
  01:46:04 - 01:46:07 - Zwanenberg, Pepijn
  01:46:38 - 01:46:40 - Zwanenberg, Pepijn
  01:46:40 - 01:47:03 -
  01:47:03 - 01:47:04 - Zwanenberg, Pepijn
  01:47:34 - 01:47:35 - Zwanenberg, Pepijn
  01:47:35 - 01:47:49 -
  01:47:55 - 01:48:01 - Zwanenberg, Pepijn
  01:48:42 - 01:48:43 - Zwanenberg, Pepijn
  01:48:45 - 01:48:58 - Bos, Cees
  01:48:58 - 01:49:00 - Zwanenberg, Pepijn
  01:49:47 - 01:49:48 - Zwanenberg, Pepijn
  01:49:49 - 01:50:11 -
  01:50:10 - 01:50:11 - Zwanenberg, Pepijn
  01:50:32 - 01:50:34 - Zwanenberg, Pepijn
  01:50:34 - 01:50:56 -
  01:50:55 - 01:51:03 - Zwanenberg, Pepijn
  01:51:47 - 01:51:50 - Zwanenberg, Pepijn
  01:51:50 - 01:52:01 -
  01:52:00 - 01:52:01 - Zwanenberg, Pepijn
  01:52:38 - 01:52:40 - Zwanenberg, Pepijn
  01:52:40 - 01:52:55 -
  01:52:55 - 01:52:56 - Zwanenberg, Pepijn
  01:52:58 - 01:53:07 - Zwanenberg, Pepijn
  01:53:07 - 01:53:09 -
  01:53:09 - 01:53:15 - Zwanenberg, Pepijn
  01:53:58 - 01:53:59 - Zwanenberg, Pepijn
  01:54:00 - 01:54:10 - Bos, Cees
  01:54:11 - 01:54:12 - Zwanenberg, Pepijn
  01:54:21 - 01:54:22 - Zwanenberg, Pepijn
  01:55:05 - 01:55:07 - Zwanenberg, Pepijn
  01:55:08 - 01:55:14 -
  01:55:14 - 01:55:15 - Zwanenberg, Pepijn
  01:55:18 - 01:55:19 - Zwanenberg, Pepijn
  01:55:51 - 01:56:00 - Zwanenberg, Pepijn
  01:56:06 - 01:56:07 - Zwanenberg, Pepijn
  01:56:08 - 02:13:51 - Voortman, Linda
  01:57:30 - 01:57:32 - Zwanenberg, Pepijn
  01:57:31 - 01:57:43 - Zweth, Rick van der
  01:57:42 - 01:57:43 - Zwanenberg, Pepijn
  01:57:58 - 01:57:58 - Zwanenberg, Pepijn
  01:58:44 - 01:58:46 - Zwanenberg, Pepijn
  01:58:48 - 01:59:12 -
  01:59:12 - 01:59:12 - Zwanenberg, Pepijn
  01:59:35 - 01:59:35 - Zwanenberg, Pepijn
  01:59:36 - 01:59:48 -
  01:59:49 - 01:59:49 - Zwanenberg, Pepijn
  02:00:10 - 02:00:12 - Zwanenberg, Pepijn
  02:00:12 - 02:00:54 -
  02:00:54 - 02:00:54 - Zwanenberg, Pepijn
  02:01:16 - 02:01:20 - Zwanenberg, Pepijn
  02:01:20 - 02:01:45 - Zweth, Rick van der
  02:01:44 - 02:01:45 - Zwanenberg, Pepijn
  02:01:46 - 02:01:59 - Sungur, Mahmut
  02:01:59 - 02:02:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:05:34 - 02:05:38 - Zwanenberg, Pepijn
  02:05:37 - 02:06:53 - Sungur, Mahmut
  02:06:52 - 02:06:53 - Zwanenberg, Pepijn
  02:07:21 - 02:07:21 - Zwanenberg, Pepijn
  02:07:22 - 02:07:47 - Sungur, Mahmut
  02:07:46 - 02:07:49 - Zwanenberg, Pepijn
  02:07:49 - 02:08:08 -
  02:08:07 - 02:08:08 - Zwanenberg, Pepijn
  02:08:19 - 02:08:20 - Zwanenberg, Pepijn
  02:08:21 - 02:08:44 - Sungur, Mahmut
  02:08:43 - 02:08:44 - Zwanenberg, Pepijn
  02:08:55 - 02:09:02 - Zwanenberg, Pepijn
  02:09:02 - 02:09:42 -
  02:09:43 - 02:09:44 - Zwanenberg, Pepijn
  02:09:45 - 02:10:24 - Sungur, Mahmut
  02:10:23 - 02:10:25 - Zwanenberg, Pepijn
  02:10:25 - 02:10:46 -
  02:10:47 - 02:10:49 - Zwanenberg, Pepijn
  02:10:49 - 02:11:50 -
  02:11:49 - 02:11:54 - Zwanenberg, Pepijn
  02:12:04 - 02:12:07 - Zwanenberg, Pepijn
  02:13:05 - 02:13:09 - Zwanenberg, Pepijn
  02:13:07 - 02:13:31 - Sungur, Mahmut
  02:13:32 - 02:13:33 - Zwanenberg, Pepijn
  02:13:37 - 02:13:56 - Zwanenberg, Pepijn
  02:14:00 - 02:14:03 - Zwanenberg, Pepijn
  02:14:10 - 02:14:12 - Zwanenberg, Pepijn
  02:14:13 - 02:34:58 - Hooijdonk, Lot van
  02:15:14 - 02:15:16 - Zwanenberg, Pepijn
  02:15:17 - 02:15:26 -
  02:15:26 - 02:15:26 - Zwanenberg, Pepijn
  02:15:33 - 02:15:34 - Zwanenberg, Pepijn
  02:16:38 - 02:16:43 - Zwanenberg, Pepijn
  02:16:41 - 02:17:31 -
  02:17:32 - 02:17:32 - Zwanenberg, Pepijn
  02:18:00 - 02:18:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:18:01 - 02:18:29 -
  02:18:30 - 02:18:30 - Zwanenberg, Pepijn
  02:18:45 - 02:18:46 - Zwanenberg, Pepijn
  02:18:45 - 02:19:04 -
  02:19:05 - 02:19:05 - Zwanenberg, Pepijn
  02:19:21 - 02:19:22 - Zwanenberg, Pepijn
  02:20:03 - 02:20:05 -
  02:20:03 - 02:20:10 - Zwanenberg, Pepijn
  02:21:29 - 02:21:36 - Zwanenberg, Pepijn
  02:21:36 - 02:22:27 -
  02:22:28 - 02:22:29 - Zwanenberg, Pepijn
  02:22:40 - 02:22:42 - Zwanenberg, Pepijn
  02:23:09 - 02:23:11 - Zwanenberg, Pepijn
  02:23:10 - 02:23:23 -
  02:23:22 - 02:23:24 - Zwanenberg, Pepijn
  02:23:24 - 02:23:43 -
  02:23:43 - 02:23:44 - Zwanenberg, Pepijn
  02:23:45 - 02:24:43 -
  02:23:56 - 02:23:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:24:22 - 02:24:27 - Zwanenberg, Pepijn
  02:24:42 - 02:24:50 - Zwanenberg, Pepijn
  02:24:50 - 02:24:58 -
  02:24:58 - 02:24:59 - Zwanenberg, Pepijn
  02:24:59 - 02:25:57 -
  02:25:19 - 02:25:20 - Zwanenberg, Pepijn
  02:25:28 - 02:25:51 - Zwanenberg, Pepijn
  02:25:57 - 02:26:03 - Zwanenberg, Pepijn
  02:26:01 - 02:26:33 -
  02:26:12 - 02:26:15 - Zwanenberg, Pepijn
  02:26:33 - 02:26:34 - Zwanenberg, Pepijn
  02:26:34 - 02:26:43 - Sungur, Mahmut
  02:26:43 - 02:26:49 - Zwanenberg, Pepijn
  02:26:46 - 02:26:47 -
  02:27:59 - 02:28:00 - Zwanenberg, Pepijn
  02:28:00 - 02:28:45 - Sungur, Mahmut
  02:28:44 - 02:28:47 - Zwanenberg, Pepijn
  02:28:48 - 02:28:55 -
  02:28:56 - 02:28:59 - Zwanenberg, Pepijn
  02:29:15 - 02:29:16 - Zwanenberg, Pepijn
  02:29:17 - 02:29:46 - Sungur, Mahmut
  02:29:46 - 02:29:47 - Zwanenberg, Pepijn
  02:29:47 - 02:30:52 -
  02:30:48 - 02:30:53 - Zwanenberg, Pepijn
  02:31:40 - 02:31:42 - Zwanenberg, Pepijn
  02:31:41 - 02:32:51 - Sungur, Mahmut
  02:32:27 - 02:32:58 - Zwanenberg, Pepijn
  02:33:56 - 02:33:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:34:01 - 02:34:02 - Zwanenberg, Pepijn
  02:34:02 - 02:34:15 - Sungur, Mahmut
  02:34:15 - 02:34:20 - Zwanenberg, Pepijn
  02:34:26 - 02:34:33 - Zwanenberg, Pepijn
  02:34:32 - 02:34:50 - Zweth, Rick van der
  02:34:51 - 02:34:51 - Zwanenberg, Pepijn
  02:34:58 - 02:35:00 - Zwanenberg, Pepijn
  02:35:03 - 02:35:47 -
  02:35:39 - 02:35:42 - Zwanenberg, Pepijn
  02:35:42 - 02:36:00 - Hooijdonk, Lot van
  02:35:59 - 02:36:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:36:01 - 02:36:30 -
  02:36:30 - 02:36:38 - Zwanenberg, Pepijn
  02:36:38 - 02:37:11 - Zweth, Rick van der
  02:37:10 - 02:37:13 - Zwanenberg, Pepijn
  02:37:11 - 02:37:21 - Hooijdonk, Lot van
  02:37:20 - 02:37:23 - Zwanenberg, Pepijn
  02:37:23 - 02:37:52 -
  02:37:52 - 02:37:56 - Zwanenberg, Pepijn
  02:37:56 - 02:38:44 - Hooijdonk, Lot van
  02:38:43 - 02:38:44 - Zwanenberg, Pepijn
  02:38:44 - 02:38:51 -
  02:38:51 - 02:38:52 - Zwanenberg, Pepijn
  02:38:53 - 02:39:18 - Hooijdonk, Lot van
  02:39:18 - 02:39:39 - Zwanenberg, Pepijn
  02:39:34 - 02:39:36 -
  02:39:37 - 02:39:40 -
  02:39:37 - 02:39:44 -
  02:39:43 - 02:39:46 - Zwanenberg, Pepijn
  02:39:46 - 02:40:16 -
  02:39:47 - 02:42:10 - Zwanenberg, Pepijn
  02:40:26 - 02:41:00 -
  02:41:02 - 02:41:02 - Zweth, Rick van der
  02:41:05 - 02:41:23 - Zweth, Rick van der
  02:41:24 - 02:42:08 -
  02:42:10 - 02:43:14 -
  02:42:21 - 02:43:59 - Zwanenberg, Pepijn
  02:43:17 - 02:43:22 -
  02:43:25 - 02:43:45 - Heuven, Maarten van
  02:43:50 - 02:43:58 - Sungur, Mahmut
  02:43:59 - 02:44:06 -
  02:44:00 - 02:47:55 - Zwanenberg, Pepijn
  02:44:09 - 02:45:24 -
  02:45:27 - 02:45:45 -
  02:45:48 - 02:47:20 - Bos, Cees
  02:47:08 - 02:47:14 -
  02:47:47 - 02:47:52 -
  02:48:16 - 02:48:45 - Zwanenberg, Pepijn
  02:48:28 - 02:48:31 -
  02:48:32 - 02:48:34 -
  03:18:42 - 03:19:11 - Zwanenberg, Pepijn
  03:19:11 - 03:21:07 -
  03:19:38 - 03:19:51 - Zwanenberg, Pepijn
  03:21:06 - 03:21:16 - Zwanenberg, Pepijn
  03:21:18 - 03:21:19 - Zwanenberg, Pepijn
  03:21:30 - 03:21:31 - Zwanenberg, Pepijn
  03:21:32 - 03:25:04 -
  03:24:15 - 03:24:16 - Zwanenberg, Pepijn
  03:24:19 - 03:24:21 - Zwanenberg, Pepijn
  03:25:05 - 03:25:11 - Zwanenberg, Pepijn
  03:25:20 - 03:25:21 - Zwanenberg, Pepijn
  03:25:24 - 03:29:30 - Zweth, Rick van der
  03:25:33 - 03:26:11 - Zwanenberg, Pepijn
  03:26:12 - 03:26:18 - Zwanenberg, Pepijn
  03:26:18 - 03:26:43 -
  03:26:43 - 03:26:44 - Zwanenberg, Pepijn
  03:27:19 - 03:27:20 - Zwanenberg, Pepijn
  03:27:20 - 03:27:29 -
  03:27:29 - 03:27:30 - Zwanenberg, Pepijn
  03:27:40 - 03:27:55 - Zwanenberg, Pepijn
  03:27:59 - 03:28:02 - Zwanenberg, Pepijn
  03:28:20 - 03:28:24 - Zwanenberg, Pepijn
  03:28:22 - 03:28:37 -
  03:28:37 - 03:28:39 - Zwanenberg, Pepijn
  03:28:47 - 03:28:49 - Zwanenberg, Pepijn
  03:28:50 - 03:29:20 -
  03:29:19 - 03:29:20 - Zwanenberg, Pepijn
  03:29:20 - 03:29:36 -
  03:29:35 - 03:29:37 - Zwanenberg, Pepijn
  03:29:38 - 03:29:54 -
  03:29:54 - 03:30:00 - Zwanenberg, Pepijn
  03:30:00 - 03:30:24 - Zweth, Rick van der
  03:30:11 - 03:30:16 - Zwanenberg, Pepijn
  03:30:23 - 03:30:35 - Zwanenberg, Pepijn
  03:30:43 - 03:30:44 - Zwanenberg, Pepijn
  03:30:45 - 03:31:51 -
  03:31:04 - 03:31:11 - Zwanenberg, Pepijn
  03:31:51 - 03:31:55 - Zwanenberg, Pepijn
  03:32:05 - 03:32:06 - Zwanenberg, Pepijn
  03:32:06 - 03:32:27 -
  03:32:29 - 03:32:38 - Zwanenberg, Pepijn
  03:32:46 - 03:32:47 - Zwanenberg, Pepijn
  03:32:50 - 03:34:04 -
  03:34:04 - 03:34:11 - Zwanenberg, Pepijn
  03:34:18 - 03:34:18 - Zwanenberg, Pepijn
  03:34:19 - 03:36:25 - Heuven, Maarten van
  03:35:57 - 03:35:59 - Zwanenberg, Pepijn
  03:36:05 - 03:36:05 - Zwanenberg, Pepijn
  03:36:21 - 03:36:29 - Zwanenberg, Pepijn
  03:36:30 - 03:37:11 - Sungur, Mahmut
  03:37:11 - 03:37:16 - Zwanenberg, Pepijn
  03:37:24 - 03:37:25 - Zwanenberg, Pepijn
  03:37:32 - 03:40:18 -
  03:37:37 - 03:37:38 - Zwanenberg, Pepijn
  03:37:38 - 03:37:39 - Zwanenberg, Pepijn
  03:38:25 - 03:38:27 - Zwanenberg, Pepijn
  03:39:12 - 03:39:14 - Zwanenberg, Pepijn
  03:39:26 - 03:39:28 - Zwanenberg, Pepijn
  03:40:19 - 03:40:19 - Zwanenberg, Pepijn
  03:40:20 - 03:40:30 - Zwanenberg, Pepijn
  03:40:31 - 03:40:48 -
  03:40:47 - 03:40:48 - Zwanenberg, Pepijn
  03:40:48 - 03:41:09 -
  03:41:09 - 03:41:13 - Zwanenberg, Pepijn
  03:41:23 - 03:41:23 - Zwanenberg, Pepijn
  03:41:24 - 03:44:13 -
  03:42:23 - 03:42:35 - Zwanenberg, Pepijn
  03:43:10 - 03:43:12 - Zwanenberg, Pepijn
  03:43:13 - 03:43:31 -
  03:43:32 - 03:43:32 - Zwanenberg, Pepijn
  03:44:13 - 03:44:17 - Zwanenberg, Pepijn
  03:44:16 - 03:44:24 -
  03:44:24 - 03:44:29 - Zwanenberg, Pepijn
  03:44:45 - 03:44:46 - Zwanenberg, Pepijn
  03:44:51 - 03:45:46 - Bos, Cees
  03:45:11 - 03:45:13 - Zwanenberg, Pepijn
  03:45:19 - 03:45:20 - Zwanenberg, Pepijn
  03:45:31 - 03:45:34 - Zwanenberg, Pepijn
  03:45:47 - 03:46:00 - Zwanenberg, Pepijn
  03:46:01 - 03:46:09 - Zwanenberg, Pepijn
  03:46:02 - 03:46:04 -
  03:46:17 - 03:46:28 - Zwanenberg, Pepijn
  03:46:23 - 03:46:36 -
  03:46:36 - 03:46:38 - Zwanenberg, Pepijn
  03:46:38 - 03:46:39 -
  03:46:39 - 03:47:01 - Zwanenberg, Pepijn
  03:46:48 - 03:46:50 -
  03:47:47 - 03:47:49 - Zwanenberg, Pepijn
  03:47:49 - 03:47:59 -
  03:47:58 - 03:48:02 - Zwanenberg, Pepijn
  03:49:00 - 03:49:02 - Zwanenberg, Pepijn
  03:51:41 - 03:51:43 - Zwanenberg, Pepijn
  03:51:42 - 03:51:59 -
  03:51:59 - 03:52:04 - Zwanenberg, Pepijn
  03:52:07 - 03:53:09 - Hooijdonk, Lot van
  03:53:09 - 03:53:10 - Zwanenberg, Pepijn
  03:53:10 - 03:53:29 - Zweth, Rick van der
  03:53:25 - 03:53:26 - Zwanenberg, Pepijn
  03:53:26 - 03:53:44 - Hooijdonk, Lot van
  03:53:28 - 03:53:29 - Zwanenberg, Pepijn
  03:53:43 - 03:53:44 - Zwanenberg, Pepijn
  03:53:44 - 03:53:58 - Zweth, Rick van der
  03:53:58 - 03:54:09 - Hooijdonk, Lot van
  03:53:58 - 03:53:59 - Zwanenberg, Pepijn
  03:54:08 - 03:54:09 - Zwanenberg, Pepijn
  03:54:09 - 03:54:36 -
  03:54:36 - 03:54:44 - Zwanenberg, Pepijn
  03:54:46 - 03:55:30 -
  03:55:17 - 03:55:18 - Zwanenberg, Pepijn
  03:55:18 - 03:55:20 - Zwanenberg, Pepijn
  03:55:28 - 03:55:32 - Zwanenberg, Pepijn
  03:55:32 - 03:58:38 -
  03:56:51 - 03:56:52 - Zwanenberg, Pepijn
  03:56:53 - 03:56:59 -
  03:56:59 - 03:57:00 - Zwanenberg, Pepijn
  03:57:24 - 03:57:26 - Zwanenberg, Pepijn
  03:57:26 - 03:57:51 -
  03:57:31 - 03:57:37 - Zwanenberg, Pepijn
  03:57:38 - 03:57:39 - Zwanenberg, Pepijn
  03:57:42 - 03:57:54 - Zwanenberg, Pepijn
  03:58:39 - 03:58:42 - Zwanenberg, Pepijn
  03:58:41 - 03:59:27 -
  03:59:26 - 03:59:28 - Zwanenberg, Pepijn
  03:59:28 - 04:01:02 - Voortman, Linda
  04:00:33 - 04:00:34 - Zwanenberg, Pepijn
  04:00:34 - 04:00:45 -
  04:00:44 - 04:00:45 - Zwanenberg, Pepijn
  04:00:56 - 04:01:05 - Zwanenberg, Pepijn
  04:01:04 - 04:02:37 - Hooijdonk, Lot van
  04:01:54 - 04:01:58 - Zwanenberg, Pepijn
  04:02:37 - 04:02:42 - Zwanenberg, Pepijn
  04:02:42 - 04:02:47 -
  04:02:47 - 04:03:00 - Zwanenberg, Pepijn
  04:03:02 - 04:03:10 -
  04:03:07 - 04:03:15 - Zwanenberg, Pepijn
  04:03:16 - 04:03:19 - Sungur, Mahmut
  04:03:19 - 04:03:27 - Zwanenberg, Pepijn
  04:21:11 - 04:21:58 - Zwanenberg, Pepijn
  04:21:59 - 04:22:07 -
  04:22:06 - 04:22:11 - Zwanenberg, Pepijn
  04:22:16 - 04:24:34 - Zwanenberg, Pepijn
  04:24:36 - 04:25:45 - Zwanenberg, Pepijn
  04:25:45 - 04:26:04 - Zwanenberg, Pepijn
  04:25:52 - 04:26:07 -
  04:26:07 - 04:26:31 - Zwanenberg, Pepijn
  04:26:30 - 04:26:43 - Heuven, Maarten van
  04:26:43 - 05:17:51 - Zwanenberg, Pepijn
  04:28:22 - 04:28:44 - Schilderman, Susanne
  04:28:47 - 04:29:03 - Heuven, Maarten van
  04:29:05 - 04:29:20 -
  04:30:39 - 04:31:03 -
  04:31:05 - 04:31:12 -
  04:32:41 - 04:33:06 -
  04:33:07 - 04:33:18 -
  04:33:21 - 04:33:32 -
  04:33:35 - 04:33:56 - Heuven, Maarten van
  04:34:26 - 04:34:37 -
  04:34:39 - 04:34:53 -
  04:35:44 - 04:35:57 -
  04:36:24 - 04:36:39 - Sasbrink, Anne
  04:37:31 - 04:37:48 -
  04:37:49 - 04:38:17 -
  04:38:58 - 04:39:09 -
  04:39:09 - 04:39:18 -
  04:39:20 - 04:39:42 - Heuven, Maarten van
  04:39:43 - 04:39:54 -
  04:40:34 - 04:40:42 -
  04:40:44 - 04:40:51 -
  04:40:52 - 04:41:02 -
  04:41:02 - 04:41:17 - Zweth, Rick van der
  04:41:17 - 04:41:28 -
  04:41:33 - 04:41:55 - Heuven, Maarten van
  04:43:53 - 04:44:05 - Zweth, Rick van der
  04:44:09 - 04:44:22 - Meerding, Tess
  04:45:28 - 04:45:45 -
  04:45:47 - 04:46:06 - Hoonte, Gertjan te
  04:46:07 - 04:46:25 - Dekkers, Fred
  04:46:55 - 04:47:20 -
  04:47:26 - 04:47:55 -
  04:47:59 - 04:48:02 -
  04:48:45 - 04:48:56 - Meerding, Tess
  04:50:03 - 04:50:20 -
  04:52:25 - 04:52:47 -
  04:52:50 - 04:52:55 - Sungur, Mahmut
  04:52:57 - 04:53:06 -
  04:53:38 - 04:54:03 -
  04:54:05 - 04:54:31 -
  04:54:33 - 04:54:46 -
  04:54:47 - 04:54:50 -
  04:54:50 - 04:54:56 -
  04:55:28 - 04:55:49 -
  04:56:28 - 04:56:42 -
  04:56:43 - 04:56:46 -
  04:57:22 - 04:57:34 -
  04:57:35 - 04:57:38 - Zweth, Rick van der
  04:59:17 - 04:59:21 -
  04:59:52 - 05:00:08 -
  05:00:44 - 05:01:09 -
  05:01:13 - 05:01:16 -
  05:03:01 - 05:03:11 - Heuven, Maarten van
  05:03:42 - 05:03:56 - Meerding, Tess
  05:03:58 - 05:04:01 -
  05:04:02 - 05:04:19 -
  05:05:21 - 05:05:39 -
  05:06:18 - 05:06:35 -
  05:06:38 - 05:06:56 - Pagter, Marijn de
  05:06:58 - 05:07:01 - Schilderman, Susanne
  05:07:02 - 05:07:12 - Heuven, Maarten van
  05:08:27 - 05:08:32 -
  05:08:37 - 05:08:42 - Pagter, Marijn de
  05:08:44 - 05:08:47 -
  05:08:49 - 05:08:52 - Schilderman, Susanne
  05:08:54 - 05:08:55 -
  05:08:58 - 05:08:59 -
  05:09:40 - 05:09:56 -
  05:10:00 - 05:10:07 - Heuven, Maarten van
  05:11:49 - 05:12:13 - Heuven, Maarten van
  05:14:30 - 05:14:41 -
  05:15:17 - 05:15:31 -
  05:15:33 - 05:15:36 - Heuven, Maarten van
  05:15:39 - 05:15:52 -
  05:15:53 - 05:15:59 - Pagter, Marijn de
  05:16:00 - 05:16:06 - Sungur, Mahmut
  05:16:08 - 05:16:23 - Bos, Cees
  05:16:56 - 05:17:02 -
  05:17:56 - 05:18:39 - Zwanenberg, Pepijn
 7. 7.2

 8. 7.3

 9. 7.4

 10. 7.5

 11. 7.6

 12. 8

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 Het verwachte resultaat 2019 van 12,4 miljoen euro conform de spelregels te betrekken bij de Voorjaarsnota 2020.
  2 De peilstok 2019 Stedelijke Ontwikkeling vast te stellen.
  3 De bijsturingsvoorstellen vast te stellen en deze te verwerken in de derde (technische) begrotingswijziging 2019.
  4 Hiermee de tweede bestuursrapportage 2019 vast te stellen.

  Amendementen

  Onderwerp
  A110 Behoud Atletiekbaan Amaliapark met financiele meevaller Buig-budget
  A111 Realisatie herinrichting Amazonedreef met financiele meevaller Buig-budget

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Tweede Bestuursrapportage 2019
 13. 9

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 Het tarief voor een eenpersoonshuishouden vast te stellen op €236 en het tarief voor een meerpersoonshuishouden vast te stellen op €286.
  2 Aan de bepaling dat automatische incasso in tien termijnen plaatsvindt het woord maximaal vooraf te laten gaan.
  3 De verordening van de afvalstoffenheffing 2020 vast te stellen

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening afvalstoffenheffing 2020
 14. 10

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 De tarieven aan te passen aan de loon- en prijsbijstelling.
  2 De verordening rechten begraafplaatsen 2020 vast te stellen.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening begraafplaatsrechten 2020
 15. 11

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 Het tarief voor liggelden extra te verhogen zodat dit tarief in 2021 gelijk is aan het tarief van het Rijk
  2 De tarieven lig- en havengelden voor boten met een brandstofmotor met meer dan de inflatie te verhogen
  3 De overige tarieven aan te passen aan de inflatie.
  4 De verordening brug-, schut- en havengelden 2020 vast te stellen

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening brug-, schut- en havengelden 2020
 16. 12

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 Het tarief aan te passen aan de inflatie.
  2 Aan de bepaling dat automatische incasso in tien termijnen plaatsvindt het woord maximaal vooraf te laten gaan
  3 De verordening hondenbelasting 2020 vast te stellen.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening hondenbelasting 2020
 17. 13

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 In hoofdstuk II een nieuw tarief op te nemen voor de benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één rechtsfeit
  2 In hoofdstuk III het legestarief voor een incidentele verkeersontheffing op basis van artikel 87 RVV 1990 aan te passen en daarmee de kostendekkendheid niet verder te laten afnemen.
  3 De legestarieven voor buiten- en binnenevenementen te verhogen met 6,1%.
  4 In hoofdstuk IV het legestarief voor het houden van een geluidsmeting bij een vergund evenement aan te passen en niet meer per uur in rekening te brengen.
  5 In hoofdstuk V de legestarieven seksinrichtingen met meer dan de inflatie te verhogen.
  6 De overige tarieven aan te passen aan de inflatie.
  7 De verordening leges 2020 vast te stellen.

  Amendementen

  Onderwerp
  A106 Duurzame leges

  Moties

  Onderwerp
  M335 Motie ID-kaart en leges

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening leges 2020
 18. 14

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 In paragraaf 3 het percentage van de bouwkosten, dat gehanteerd wordt als tariefstelling voor de leges voor de omgevingsvergunning activiteit bouw, voor bouwprojecten met een bouwsom vanaf EUR 1.000.000,- aan te passen naar het niveau van 2016.
  2 In paragraaf 2 een legestarief toe te voegen voor het in behandeling nemen van een aanvraag
  3 In paragraaf 4 de bepaling op te nemen dat de leges voor het vooroverleg in verband met de beoordeling van een conceptaanvraag voor bouwprojecten met een bouwsom vanaf EUR 1.000.000,-, in mindering worden gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de definitieve aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning, mits die aanvraag
  binnen 26 weken is ingediend.
  4 De Verordening Leges omgevingsvergunning 2020 vast te stellen

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening leges omgevingsvergunning 2020
 19. 15

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 De tarieven aan te passen aan de loon- en prijsontwikkeling en kostendekkendheid.
  2 Voor de tariefberekening voor de Vredenburgmarkten uit te gaan van de werkelijk gebruikte ruimte door marktondernemers
  3 Het tarief voor inschrijving als belangstellende voor de markt aan te passen door per markt een tarief in rekening te brengen
  4 De Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2020 vast te stellen

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening marktgelden 2020
 20. 16

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 De tarieven voor de parkeerbelasting aan te passen aan de inflatie.
  2 De kosten voor de naheffingsaanslag vast te stellen op het wettelijk maximum.
  3 De Verordening parkeerbelastingen 2020 vast te stellen

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening parkeerbelastingen 2020
 21. 17

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 De tarieven aan te passen aan de inflatie
  2 De Verordening precariobelasting 2020 vast te stellen

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening precariobelasting 2020
 22. 18

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
  1 De tarieven aan te passen aan de inflatie
  2 Aan de bepaling dat automatische incasso in tien termijnen plaatsvindt het woord maximaal vooraf te laten gaan
  3 aan artikel 5 een lid 6 toe te voegen met een vangnetregeling en de vangnetregeling van artikel 12 te laten vervallen
  4 De verordening rioolheffing 2020 vast te stellen

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verordening rioolheffing 2020