Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M412 Ontwikkel effectindicatoren voor toegankelijkheid

ID
5700
Kenmerk
Agendapunt
Gemeenteraad 2023 (5. Raadsvoorstel Programmabegroting 2024)
donderdag 9 november 10:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Datum
9-11-2023
Onderwerp
M412 Ontwikkel effectindicatoren voor toegankelijkheid
Status
Motie aangenomen
Indiener(s)
  • Passier, C.E. (Charlotte) (Volt)
Mede-indieners
  • Hessel, Y.H. (Yvonne) (Utrecht Solidair)
  • Nolten, S.J. (Stevie) (BIJ1)
  • Pagter, M. de (Marijn) (VVD)
  • Raaijmakers, I. (Ilse) (PvdA)
  • Steeg, B. van (Bert) (CDA)
  • Stylianou, N. (Nadia) (D66)
  • Alblas, K. (Kirsten) (ChristenUnie)
Portefeuillehouder
Wethouder Voortman
Deadline
9-11-2024
Stand van zaken openbaar
20240611: Op 9 april 2024 hebben wij een brief gestuurd met onze inzet op deze motie. De uitvoering loopt tot de programmabegroting 2026.
Beleidsveld
Diversiteit en Inclusie
Thema
Einddatum
Datum afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(s)
Stemmen
voor 80%
tegen 20%
voor
BIJ1 (1), CDA (3), ChristenUnie (2), D66 (8), DENK (1), EenUtrecht (1), Partij voor de Dieren (3), PvdA (4), Stadsbelang Utrecht (1), Utrecht Solidair (1), UtrechtNu! (1), Volt (2), VVD (5), Student en Starter (2)
tegen
GroenLinks (9)