Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M247 Geef sport de ruimte op het USP

ID

5115

Kenmerk
Agendapunt
Gemeenteraad 2022 (19. Raadsvoorstel omgevingsvisie Utrecht Science Park 2040)
donderdag 15 september 10:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Datum

15-9-2022

Onderwerp

M247 Geef sport de ruimte op het USP

Status

Motie verworpen

Indiener(s)
  • Stellinga, H.J.J. (Hessel) (CDA)
Portefeuillehouder

Wethouder Schilderman

Beleidsveld

Ruimtelijke projecten: Utrecht Science Park

Thema
Einddatum
Datum afgedaan
Bijlage(s)
Stemmen