Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 15 september 2022

10:00 - 23:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Sharon A.M. Dijksma
Start
donderdag 15 september 2022 19:26
Eind
donderdag 15 september 2022 22:09
Toelichting

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:


19.30 uur Beëdiging van commissieleden

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:07:06 - 00:07:56 - Dekkers, Fred
  00:07:56 - 00:08:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:09:02 - 00:10:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:11:21 - - Dijksma, Sharon A.M.
 2. 2
  Vaststellen agenda 10:02 - 10:04
 3. 4

  Stemming

  Onderwerp
  Geheimhouding
  09:17:25 - 09:15:47 - Sungur, Mahmut
  09:15:48 - 09:15:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:15:42 - 09:14:54 - Dijkstra, Gert
  09:14:55 - 09:14:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:14:52 - 09:14:44 - Bosch, David
  09:14:44 - 09:14:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:14:39 - 09:14:02 - Raaijmakers, Ilse
  09:14:03 - 09:14:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:14:00 - 09:13:51 - Heuven, Maarten van
  09:13:51 - 09:13:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:13:49 - 09:13:31 - Deldjou Fard, Melody
  09:13:30 - 09:13:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:13:15 - 09:13:01 - Nolten, Stevie
  09:13:02 - 09:12:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:12:59 - 09:12:30 -
  09:12:30 - 09:12:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:12:27 - 09:12:17 - Al-Saqaff, Mariam
  09:12:17 - 09:12:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:12:14 - 09:11:51 - Hessel, Yvonne
  09:12:01 - 09:11:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:11:55 - 09:11:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:11:52 - 09:11:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:11:28 - 09:11:15 - Koning, Maarten
  09:11:16 - 09:11:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:11:14 - 09:11:01 - Chirino, Bina
  09:10:59 - 09:10:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:10:58 - 09:10:43 - Steeg, Bert van
  09:10:42 - 09:10:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:10:25 - 09:09:52 - Streefland, Rachel
  09:09:50 - 09:09:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:09:49 - 09:09:30 -
  09:09:31 - 09:09:06 - Streefland, Rachel
  09:09:29 - 09:09:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:09:04 - 09:08:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:08:52 - 09:08:06 - Hoonte, Gertjan te
  09:08:46 - 09:08:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:08:06 - 09:07:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:07:25 - 09:07:16 - Heuven, Maarten van
  09:07:18 - 09:06:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:06:35 - 09:06:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:06:14 - - Dijksma, Sharon A.M.
 4. 5

  Moties

  Onderwerp
  M189 Een divers college
  09:05:46 - 09:05:13 - Dijkstra, Gert
  09:05:26 - 09:05:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:05:09 - 09:05:08 - Dijkstra, Gert
  09:05:06 - 09:04:54 - Dijkstra, Gert
  09:04:55 - - Dijksma, Sharon A.M.
 5. 6

 6. 8

  Dit agendapunt wordt als eerste agendapunt van het avonddagdeel behandeld

  Moties

  Onderwerp
  M224 Behoud Papier Recycling Utrecht
  M226 Help sportclubs de winter door
  M227 Erken institutioneel racisme
  M228 Invoeren betaald parkeren Rivierenwijk
  00:12:04 - 00:12:14 - Heijne, Rachel
  00:12:11 - 00:12:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:12:20 - 00:12:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:15:47 - 00:15:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:15:58 - 00:16:46 - Zwinkels, Jantine
  00:16:46 - 00:17:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:20:10 - 00:20:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:20:52 - 00:21:27 -
  00:21:28 - 00:21:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:21:32 - 00:21:53 - Deldjou Fard, Melody
  00:21:54 - 00:22:31 -
  00:22:32 - 00:22:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:22:54 - 00:23:48 - Oosters, Eva
  00:23:48 - 00:24:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:24:02 - 00:24:06 -
  00:24:06 - 00:24:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:24:41 - 00:26:04 - Nolten, Stevie
  00:26:04 - 00:26:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:26:06 - 00:26:22 - Wilt, Berdien van der
  00:26:23 - 00:27:05 - Nolten, Stevie
  00:27:06 - 00:27:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:27:08 - 00:27:17 - Raaijmakers, Ilse
  00:27:18 - 00:27:33 - Nolten, Stevie
  00:27:36 - 00:27:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:27:37 - 00:28:16 - Deldjou Fard, Melody
  00:28:17 - 00:28:54 - Nolten, Stevie
  00:28:55 - 00:29:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:29:19 - 00:31:25 - Streefland, Rachel
  00:31:25 - 00:31:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:31:34 - 00:32:16 - Sungur, Mahmut
  00:32:17 - 00:33:35 - Streefland, Rachel
  00:33:34 - 00:33:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:33:41 - 00:33:57 - Nolten, Stevie
  00:33:58 - 00:34:19 - Streefland, Rachel
  00:34:20 - 00:34:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:34:55 - 00:36:23 - Dekkers, Fred
  00:36:22 - 00:36:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:36:25 - 00:37:33 - Bosch, David
  00:37:33 - 00:37:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:37:35 - 00:39:03 - Dekkers, Fred
  00:38:09 - 00:38:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:38:10 - 00:38:26 - Heuven, Maarten van
  00:38:58 - 00:39:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:39:19 - 00:40:10 - Hooijdonk, Lot van
  00:40:09 - 00:40:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:40:14 - 00:40:31 - Zweth, Rick van der
  00:40:32 - 00:41:21 - Hooijdonk, Lot van
  00:41:21 - 00:41:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:41:23 - 00:41:35 - Steeg, Bert van
  00:41:35 - 00:42:04 - Hooijdonk, Lot van
  00:42:04 - 00:42:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:42:05 - 00:42:16 - Bosch, David
  00:42:16 - 00:42:44 - Hooijdonk, Lot van
  00:42:45 - 00:42:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:42:55 - 00:43:04 - Dekkers, Fred
  00:43:04 - 00:43:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:44:34 - 00:44:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:44:44 - - Dijksma, Sharon A.M.
 7. 9

  Nu de SP als fractie niet langer meer is vertegenwoordigd in de raad eindigt het lidmaatschap van de commissieleden die eerder namens de SP zijn benoemd. Op grond van artikel 7 lid 3 van de Verordening op de raadscommissie is voor beëindiging van het lidmaatschap een besluit van de raad benodigd. De raad wordt voorgesteld te besluiten tot beëindiging van het commissielidmaatschap van Ruurt Wiegant en Dane Harris.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Beëindigen commissielidmaatschap
 8. 10

  Dit agendapunt wordt in de avond behandeld

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel benoeming commissieleden
 9. 11

  Wethouder Eerenberg
  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

  1. Een voorbereidingskrediet voor de Gebiedsontwikkeling Galgenwaard e.o. van EUR 0,65 miljoen beschikbaar te stellen met het SPvE en een grondexploitatie als eindproduct en tot het moment van de te zijner tijd te openen grondexploitatie de Reserve Grondexploitaties, het onderdeel ‘pre grondexploitaties’, te bestemmen als achtervang voor de dekking van dit krediet.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Voorbereidingskrediet Gebiedsontwikkeling Galgenwaard en omgeving
 10. 12

  Wethouder Schilderman
  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Om ondernemers en culturele instellingen te ondersteunen bij de herstart na beëindiging van de coronamaatregelen de wijziging van de verordening van de leges 2022 vast te stellen, waarbij
  a. het tarief van nul euro wordt vastgesteld voor het dit kalenderjaar bijschrijven van de eerste acht leidinggevenden in het aanhangsel bij de horecavergunning als bedoeld in artikel 30a, tweede lid van de alcoholwet en artikel 15 Horecaverordening Utrecht.
  b. het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in Artikel 5:7a en 5:7b Algemene plaatselijke verordening (voor het houden van een binnen evenement of buitenevenement) met 50% wordt verlaagd.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Herziening legesverordening m.b.t. evenementen en bijschrijving leidinggevenden in horeca
  09:02:47 - 09:02:33 -
  09:02:33 - 09:02:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:02:29 - - Dijkstra, Gert
  09:02:20 - 09:02:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  09:01:11 - 09:01:01 - Bode, Linda
  09:01:01 - - Dijksma, Sharon A.M.
 11. 13

  Rekenkamer
  Status: B


  De rekenkamer stelt de raad voor te besluiten om het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:

  1. De financiële en organisatorische haalbaarheid van de verduurzamingsopgave te onderzoeken en de lessen die hieruit zijn te leren te gebruiken voor een herijking van deze opgave en de doelen die de gemeente daaraan verbindt.
  2. Expliciet te maken welke stappen gezet moeten worden om de doelen wel te kunnen realiseren. En daarbij onderbouwd aan te geven in hoeverre de gemeentelijke organisatie in het algemeen en de VGU in het bijzonder voldoende zijn toegerust om deze stappen te zetten.
  3. Inzichtelijk te maken hoe groot de onrendabele top is en te laten zien in hoeverre extra geld kan bijdragen aan de oplossing van het probleem van de onrendabele toppen en aan het realiseren van de gestelde doelen.
  4. Te zorgen voor een deugdelijke en werkende manier om zicht te houden op de voortgang en realisatie van de verduurzamingsopgave.
  5. De raad tijdig en op inzichtelijke wijze te informeren over de voortgang en realisatie van de verduurzamingsopgave.
  6. De raad binnen zes weken door middel van een plan van aanpak te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd.

  Moties

  Onderwerp
  M229 Versneld verduurzamen
  M230 Verduurzaam gemeentelijk vastgoed

  Stemming

  Onderwerp
  Rekenkameronderzoek: ‘Onbegonnen werk - Een onderzoek naar de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed in Utrecht’

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Rekenkameronderzoek: 'Onbegonnen werk - Een onderzoek naar de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed in Utrecht': M229 Versneld verduurzamen
  09:00:17 - 08:57:14 - Gastspreker 09
  08:57:15 - 08:57:10 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:57:08 - 08:57:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:56:48 - 08:55:19 - Hoonte, Gertjan te
  08:55:18 - 08:55:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:55:12 - 08:54:50 - Heuven, Maarten van
  08:53:58 - 08:53:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:53:57 - 08:53:22 - Dekkers, Fred
  08:53:22 - 08:52:43 - Hoonte, Gertjan te
  08:52:41 - 08:52:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:52:40 - 08:52:21 - Dekkers, Fred
  08:52:18 - 08:51:28 - Hoonte, Gertjan te
  08:51:27 - 08:51:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:51:18 - 08:51:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:51:15 - 08:50:57 - Sungur, Mahmut
  08:51:00 - 08:50:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:49:19 - 08:49:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:49:15 - 08:49:00 -
  08:48:58 - 08:48:00 - Heuven, Maarten van
  08:48:32 - 08:48:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:48:31 - 08:48:21 -
  08:48:02 - 08:47:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:47:38 - 08:46:42 - Vliet, Dirk-Jan van
  08:46:43 - 08:46:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:46:31 - 08:46:03 - Zwinkels, Jantine
  08:46:30 - 08:46:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:46:02 - 08:45:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:45:59 - 08:44:57 -
  08:44:57 - 08:44:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:44:54 - 08:44:25 - Bode, Linda
  08:44:27 - 08:44:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:44:23 - 08:43:43 - Dekkers, Fred
  08:43:43 - 08:43:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:43:41 - 08:43:30 - Heuven, Maarten van
  08:43:29 - 08:42:57 - Dekkers, Fred
  08:42:56 - 08:42:45 - Heuven, Maarten van
  08:42:56 - 08:42:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:42:45 - 08:42:32 - Dekkers, Fred
  08:42:31 - 08:42:19 - Heuven, Maarten van
  08:42:30 - 08:42:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:42:18 - 08:41:56 - Dekkers, Fred
  08:41:56 - 08:41:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:41:55 - 08:41:47 - Sungur, Mahmut
  08:41:44 - 08:41:12 - Dekkers, Fred
  08:41:11 - 08:41:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:41:06 - 08:40:34 - Chirino, Bina
  08:40:34 - 08:40:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:40:25 - 08:40:18 - Vries, Dennis de
  08:40:20 - 08:40:10 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:39:46 - 08:39:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:39:39 - 08:38:24 - Vries, Dennis de
  08:38:25 - 08:38:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:38:23 - 08:38:21 - Hoonte, Gertjan te
  08:38:20 - 08:38:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:38:15 - 08:36:59 - Vries, Dennis de
  08:37:01 - 08:36:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:36:59 - 08:36:49 - Heuven, Maarten van
  08:36:47 - 08:36:26 - Vries, Dennis de
  08:36:24 - 08:35:32 - Vries, Dennis de
  08:35:32 - 08:35:31 - Vries, Dennis de
  08:35:30 - 08:35:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  08:35:26 - 08:34:04 - Gastspreker 09
  08:34:02 - 08:33:34 - Dijksma, Sharon A.M.
 12. 14

  Wethouder De Vries
  Status: B
  De fractie van EenUtrecht vindt het door het college in het zomerreces genomen besluit, ten aanzien van de huisvesting van statushouders, zodanig ingrijpend dat het – zeker naar de Utrechters toe – niet meer dan logisch is dat er na het debat in de commissie ook een uitspraak van de gemeenteraad volgt. Hierbij zullen ze de raad een voorstel voorleggen om zich kaderstellend uit te spreken over de wenselijkheid van het besluit voor het versneld huisvesten van statushouders én over binnen welke kaders de tijdelijke huisvesting moet gaan plaatsvinden. Die kaders zijn dan richtinggevend voor het college om plannen voor de tijdelijke huisvesting verder op uit te werken.

  Moties

  Onderwerp
  M231 Statushouders en andere urgente Utrechters in tijdelijke woningen
  M232 Voorgoed stoppen met voorrang geven aan statushouders
 13. 15

  Wethouder Eerenberg
  Status: B
  In de commissie van 25 augustus jl. is gedebatteerd over de plannen en het Intentiedocument (IDOC) herontwikkeling Van Heukelomlaan / Berlagestraat van februari 2022. Hierbij is door de commissie nadrukkelijk betrokken de reactie daarop van de bewonerscommissie per brief aan de gemeenteraad d.d. 15 mei 2022. De fracties van PvdA, EenUtrecht en PVV willen over de plannen in debat. In lijn met de intentie uit het coalitieakkoord, welke ook door de fracties wordt gedeeld, moeten we zeer terughoudend zijn met de sloop van corporatiewoningen en alleen worden ingezet als renovatie niet mogelijk is. Agenderende partijen zijn daarvan op dit moment niet overtuigd en willen voorstellen doen voor het vervolgtraject.

  Moties

  Onderwerp
  M225 Van Heukelomlaan
  M233 Sloop of renovatie Heukelomlaan
  M234 Van Heukelomlaan
  07:55:02 - 07:47:16 - Zweth, Rick van der
  07:53:37 - 07:53:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:53:33 - 07:52:55 -
  07:52:55 - 07:52:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:52:25 - 07:52:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:52:24 - 07:51:54 -
  07:51:12 - 07:51:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:51:11 - 07:50:52 -
  07:50:20 - 07:50:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:50:13 - 07:50:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:50:11 - 07:49:59 - Hoonte, Gertjan te
  07:49:38 - 07:49:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:49:36 - 07:49:19 - Zwinkels, Jantine
  07:48:51 - 07:48:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:48:49 - 07:48:40 - Zwinkels, Jantine
  07:48:16 - 07:48:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:47:27 - 07:47:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:47:17 - 07:47:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:47:11 - 07:46:43 - Hoonte, Gertjan te
  07:46:41 - 07:46:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:46:39 - 07:46:11 -
  07:46:11 - 07:45:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:45:36 - 07:44:56 - Dijkstra, Gert
  07:44:56 - 07:44:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:44:52 - 07:44:42 - Zweth, Rick van der
  07:44:41 - 07:44:05 - Dijkstra, Gert
  07:44:04 - 07:43:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:43:55 - 07:43:15 - Dijkstra, Gert
  07:43:18 - 07:43:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:43:14 - 07:42:52 - Zweth, Rick van der
  07:42:52 - 07:42:02 - Dijkstra, Gert
  07:42:02 - 07:42:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:42:02 - 07:41:46 - Zweth, Rick van der
  07:41:45 - 07:40:50 - Dijkstra, Gert
  07:40:49 - 07:40:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:40:41 - 07:40:15 -
  07:40:12 - 07:39:11 - Dijkstra, Gert
  07:39:10 - 07:39:10 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:39:10 - 07:38:35 -
  07:38:34 - 07:37:23 - Dijkstra, Gert
  07:37:26 - 07:37:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:36:43 - 07:34:19 - Bosch, David
  07:34:59 - 07:34:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:34:58 - 07:34:48 - Hoonte, Gertjan te
  07:34:44 - 07:34:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:34:19 - 07:34:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:33:29 - 07:31:55 - Zwanenberg, Pepijn
  07:31:56 - 07:31:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:31:49 - 07:31:10 -
  07:31:11 - 07:31:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:31:07 - 07:30:19 - Nolten, Stevie
  07:30:19 - 07:30:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:30:16 - 07:29:48 - Bode, Linda
  07:29:48 - 07:29:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:29:44 - 07:29:16 - Dijkstra, Gert
  07:29:17 - 07:29:00 - Bode, Linda
  07:29:02 - 07:28:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:28:54 - 07:28:29 - Oudejans, Annemarijn
  07:28:28 - 07:28:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:28:23 - 07:27:40 - Hessel, Yvonne
  07:27:38 - 07:27:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:27:37 - 07:27:27 -
  07:27:26 - 07:27:01 - Hessel, Yvonne
  07:26:59 - 07:26:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:26:58 - 07:26:53 -
  07:26:52 - 07:26:40 - Hessel, Yvonne
  07:26:38 - 07:26:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:26:22 - 07:26:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:26:06 - 07:25:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:25:46 - 07:22:08 - Eerenberg, Eelco
  07:22:14 - 07:22:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:22:09 - 07:22:00 - Bosch, David
  07:21:59 - 07:21:40 - Eerenberg, Eelco
  07:21:41 - 07:21:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:21:41 - 07:21:33 - Bosch, David
  07:21:32 - 07:21:24 - Eerenberg, Eelco
  07:21:31 - 07:21:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:21:26 - 07:21:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:21:23 - 07:21:05 - Zweth, Rick van der
  07:21:04 - 07:19:44 - Eerenberg, Eelco
  07:19:50 - 07:19:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:19:48 - 07:19:23 - Hoonte, Gertjan te
  07:19:21 - 07:16:38 - Eerenberg, Eelco
  07:17:25 - 07:17:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:16:46 - 07:16:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:16:38 - 07:16:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:16:35 - 07:15:51 - Zweth, Rick van der
  07:15:49 - 07:15:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:15:48 - 07:15:10 - Eerenberg, Eelco
  07:15:21 - 07:15:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:15:09 - 07:14:32 - Zweth, Rick van der
  07:14:31 - 07:14:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:14:25 - 07:13:53 - Eerenberg, Eelco
  07:13:57 - 07:13:39 - Hoonte, Gertjan te
  07:13:55 - 07:13:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:13:44 - 07:13:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:12:26 - 07:12:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:12:24 - 07:11:48 - Hoonte, Gertjan te
  07:11:47 - 07:11:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:11:45 - 07:11:14 - Eerenberg, Eelco
  07:11:08 - 07:10:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:10:57 - 07:10:38 - Zwanenberg, Pepijn
  07:05:29 - 07:05:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:03:39 - 07:03:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:03:21 - 07:02:57 - Zwanenberg, Pepijn
  07:02:58 - 07:02:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:02:55 - 07:02:32 - Zweth, Rick van der
  07:02:30 - 07:01:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  07:00:09 - 06:59:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:59:58 - 06:59:44 - Eerenberg, Eelco
  06:59:45 - 06:59:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:59:42 - 06:59:31 - Sungur, Mahmut
  06:59:35 - 06:59:32 - Eerenberg, Eelco
  06:59:32 - 06:59:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:59:29 - 06:59:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:59:28 - 06:59:13 - Eerenberg, Eelco
  06:59:14 - 06:58:57 - Sungur, Mahmut
  06:59:14 - 06:59:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:58:53 - 06:58:29 - Eerenberg, Eelco
  06:58:30 - 06:58:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:58:28 - 06:58:13 - Zwanenberg, Pepijn
  06:58:12 - - Dijksma, Sharon A.M.
  02:20:48 - 02:21:04 -
  02:21:07 - 02:21:16 - Dijkstra, Gert
  02:21:18 - 02:21:36 - Stellinga, Hessel
 14. 16

  Wethouder Eerenberg
  Status: B
  In de commissie ROGV d.d. 25 augustus jl. is gesproken over de Burgeragendering ‘Referendum over de kwaliteit van Utrecht-stad en haar toekomst’; dit n.a.v. de betreffende petitie destijds met 7.451 handtekeningen (waarvan min. 4.252 stemgerechtigde Utrechters). De Burgeragendering stelt een viertal vragen en het college heeft op deze vragen afwijzend gereageerd middels een brief d.d. 19 augustus 2022. Onderdeel van de werkwijze rond een Burgeragendering is het overnemen van het initiatief tot besluitvorming door de fracties in de raad middels een motie.
  De fractie EenUtrecht is enthousiast over de inhoud van de Burgeragendering en gaat de raad daarom voorstellen doen welke aan de ideeën van de indieners nader vorm en inhoud geven. Uitgangspunt van deze voorstellen is het alsnog intensiever en breder betrekken van Utrechters bij de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU2040) in de vorm van een burgerberaad of een eigentijdse Utrechtse variant daarop.

  Moties

  Onderwerp
  M235 Burgerberaad over de kwaliteit van Utrecht-stad en haar toekomst
  06:57:17 - 06:55:21 - Dijkstra, Gert
  06:55:21 - 06:55:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:55:17 - 06:55:09 - Nolten, Stevie
  06:55:08 - 06:54:23 - Dijkstra, Gert
  06:54:23 - 06:54:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:54:22 - 06:53:59 - Nolten, Stevie
  06:53:59 - 06:53:28 - Dijkstra, Gert
  06:53:29 - 06:53:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:53:27 - 06:53:12 - Bosch, David
  06:53:12 - 06:51:56 - Dijkstra, Gert
  06:51:54 - 06:51:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:51:52 - 06:51:27 - Sungur, Mahmut
  06:51:26 - 06:50:24 - Dijkstra, Gert
  06:50:25 - 06:50:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:50:22 - 06:50:01 - Hoonte, Gertjan te
  06:49:59 - 06:48:48 - Dijkstra, Gert
  06:48:53 - 06:48:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:48:40 - 06:48:27 - Hoonte, Gertjan te
  06:48:25 - 06:48:24 - Dijkstra, Gert
  06:48:21 - 06:48:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:48:20 - 06:48:14 - Dijkstra, Gert
  06:47:40 - 06:45:36 - Eerenberg, Eelco
  06:45:36 - 06:45:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:45:32 - 06:45:20 - Dijkstra, Gert
  06:45:19 - 06:44:34 - Eerenberg, Eelco
  06:44:33 - 06:44:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:44:32 - 06:44:16 - Dijkstra, Gert
  06:44:14 - 06:43:36 - Eerenberg, Eelco
  06:43:34 - - Dijksma, Sharon A.M.
  02:22:17 - 02:22:34 - Zweth, Rick van der
  02:22:36 - 02:22:51 - Bosch, David
  02:22:53 - 02:23:07 - Oudejans, Annemarijn
 15. 16.1

 16. 17

  Wethouder Schilderman
  Status: B
  In de commissie is uitgebreid gedebatteerd over flitsbezorgdiensten in Utrecht. Het CDA hecht er aan om afrondend aan de raad een voorstel voor te leggen waarmee kaders worden gesteld aan deze vorm van dienstverlening. Deze kaders dienen als uitgangspunt voor de afspraken die worden gemaakt met betrokken partijen en richten zich op afspraken ten aanzien van eindtijden van bezorging, borging van verkeersveiligheid en leefbaarheid rondom vestigingen.

  Moties

  Onderwerp
  M236 Afspraken met flitsbezorgers
  M237 Terugdringen overlast flitsbezorgers in de avonduren
  M238 Geen darkstores, maar Art-stores
  06:42:24 - 06:39:45 - Steeg, Bert van
  06:40:56 - 06:40:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:40:44 - 06:40:32 - Al-Saqaff, Mariam
  06:40:32 - 06:40:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:40:12 - 06:40:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:40:10 - 06:39:56 - Al-Saqaff, Mariam
  06:39:52 - 06:39:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:39:45 - 06:38:56 - Fattal, Mahaar
  06:38:57 - 06:38:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:38:43 - 06:37:56 - Sungur, Mahmut
  06:37:56 - 06:37:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  06:34:52 - 06:34:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:24:17 - 05:24:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:23:46 - 05:11:30 - Schilderman, Susanne
  05:21:07 - 05:21:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:21:06 - 05:20:42 - Steeg, Bert van
  05:19:55 - 05:19:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:19:54 - 05:19:40 - Sungur, Mahmut
  05:19:23 - 05:19:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:19:18 - 05:19:01 - Bode, Linda
  05:17:30 - 05:17:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:17:29 - 05:17:04 - Fattal, Mahaar
  05:16:25 - 05:16:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:16:24 - 05:16:12 - Fattal, Mahaar
  05:14:06 - 05:14:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:14:05 - 05:13:29 - Sungur, Mahmut
  05:12:35 - 05:12:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:12:34 - 05:12:18 - Peters, Ralph
  05:11:48 - 05:11:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:11:47 - 05:11:37 - Peters, Ralph
  05:11:31 - 05:10:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:10:34 - 02:24:12 - Peters, Ralph
  05:10:33 - 05:10:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:23:43 - 02:23:55 - Bode, Linda
  02:23:57 - 02:24:12 - Peters, Ralph
 17. 18

  Wethouder Schilderman
  Status: B
  Geagendeerd door de fracties van D66, GroenLinks, VVD en S&S.


  Tijdens het commissiedebat over de raadsbrief evaluatie tijdelijke terrassen heeft de wethouder aangegeven dat het college in het begin van 2023 een voorstel voor herziening van het terrassenbeleid aan de raad zal aanbieden. De fracties van D66, GroenLinks, VVD en S&S hechten er aan dat de raad kaders mee geeft voor de verdere uitwerking van dit nieuwe terrassenbeleid. Hiertoe zullen genoemde fracties de raad voorstellen doen welke zich richten op het heroverwegen van terrasuitbreiding in wijk, ervaring opdoen met tijdelijke terrasconcepten en het schrappen van overbodige regels.

  Moties

  Onderwerp
  M239 Genieten op het terras
  M240 Delen van terrasruimte
  M241 Specifieke handhavingsdossiers
  M242 Tijdelijke terrassen structureel mogelijk
  M243 Genieten op het terras zonder overlast
  05:09:23 - 05:09:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:09:17 - 05:07:49 - Fattal, Mahaar
  05:07:48 - 05:07:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:07:04 - 05:06:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:06:48 - 05:06:07 - Al-Saqaff, Mariam
  05:06:10 - 05:06:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:06:04 - 05:05:34 - Al-Saqaff, Mariam
  05:05:35 - 05:05:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:05:33 - 05:05:18 - Peters, Ralph
  05:05:18 - 05:05:00 - Al-Saqaff, Mariam
  05:05:00 - 05:04:45 - Peters, Ralph
  05:04:58 - 05:04:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:04:43 - 05:04:26 - Al-Saqaff, Mariam
  05:04:26 - 05:04:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:04:25 - 05:04:14 - Peters, Ralph
  05:04:13 - 05:03:52 - Al-Saqaff, Mariam
  05:03:50 - 05:03:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:03:49 - 05:03:31 - Zweth, Rick van der
  05:03:30 - 05:03:00 - Al-Saqaff, Mariam
  05:02:58 - 05:02:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:02:55 - 05:02:38 - Zweth, Rick van der
  05:02:37 - 05:02:13 - Al-Saqaff, Mariam
  05:02:11 - 05:02:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:02:10 - 05:01:55 - Zweth, Rick van der
  05:01:54 - 05:01:53 - Al-Saqaff, Mariam
  05:01:52 - 05:01:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:01:50 - 05:01:38 - Zweth, Rick van der
  05:01:37 - 05:01:22 - Al-Saqaff, Mariam
  05:01:18 - 05:00:59 - Al-Saqaff, Mariam
  05:00:58 - 05:00:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:00:31 - 04:59:15 -
  04:59:16 - 04:59:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:59:11 - 04:59:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:58:49 - 04:57:44 -
  04:57:43 - 04:57:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:57:15 - 04:56:39 - Dijkstra, Gert
  04:56:38 - 04:56:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:56:33 - 04:56:13 - Peters, Ralph
  04:56:11 - 04:55:58 - Dijkstra, Gert
  04:55:57 - 04:55:54 - Peters, Ralph
  04:55:56 - 04:55:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:55:52 - 04:55:20 - Dijkstra, Gert
  04:55:19 - 04:55:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:55:18 - 04:55:10 - Peters, Ralph
  04:55:10 - 04:54:56 - Dijkstra, Gert
  04:54:54 - 04:54:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:54:43 - 04:54:22 - Fattal, Mahaar
  04:54:21 - 04:53:11 - Dijkstra, Gert
  04:53:12 - 04:53:10 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:53:10 - 04:53:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:53:08 - 04:53:00 - Steeg, Bert van
  04:52:59 - 04:52:39 - Dijkstra, Gert
  04:52:38 - 04:52:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:52:30 - 04:52:27 - Chirino, Bina
  04:52:27 - 04:52:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:52:22 - 04:51:40 - Chirino, Bina
  04:51:49 - 04:51:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:51:39 - 04:51:19 - Peters, Ralph
  04:51:17 - 04:50:46 - Chirino, Bina
  04:50:45 - 04:50:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:50:45 - 04:50:11 - Peters, Ralph
  04:50:28 - 04:50:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:50:10 - 04:49:45 - Chirino, Bina
  04:49:43 - 04:49:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:49:42 - 04:49:31 - Peters, Ralph
  04:49:29 - 04:49:07 - Chirino, Bina
  04:49:03 - 04:48:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:48:57 - 04:48:25 - Steeg, Bert van
  04:48:25 - 04:48:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:39:34 - 04:39:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:39:30 - 04:33:49 - Schilderman, Susanne
  04:37:34 - 04:37:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:37:31 - 04:37:18 - Al-Saqaff, Mariam
  04:36:46 - 04:36:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:36:45 - 04:36:33 - Sungur, Mahmut
  04:35:55 - 04:35:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:35:54 - 04:35:45 - Sungur, Mahmut
  04:35:19 - 04:35:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:35:17 - 04:35:09 - Al-Saqaff, Mariam
  04:34:30 - 04:34:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:34:28 - 04:34:21 - Al-Saqaff, Mariam
  04:33:51 - 04:33:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:33:46 - 04:33:42 - Al-Saqaff, Mariam
  04:33:36 - 04:30:43 - Schilderman, Susanne
  04:31:51 - 04:31:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:31:50 - 04:31:31 - Peters, Ralph
  04:30:57 - 04:30:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:30:56 - 04:30:46 - Peters, Ralph
  04:30:45 - - Dijksma, Sharon A.M.
  02:26:10 - 02:26:31 - Steeg, Bert van
  02:27:07 - 02:27:15 -
  02:27:22 - 02:27:32 - Peters, Ralph
 18. 18.1

 19. 19

  Wethouder Schilderman
  Status: B
  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De reactienota Omgevingsvisie USP 2040 met daarin de beantwoording van de zienswijzen die op de omgevingsvisie met bijbehorend plan-MER zijn ingediend vast te stellen
  2. De Omgevingsvisie Utrecht Science Park 2040 vast te stellen als kader voor de nieuwe ontwikkelingen in het gebied, waarin de ambitie voor de groei van wonen, werken,
  voorzieningen en sport en kwaliteitsverbetering op het gebied van groen, verblijf, levendigheid en bereikbaarheid van het USP voor de komende jaren wordt omschreven, met als belangrijkste uitgangspunten:
  - Ruimte voor de ontwikkeling van science gerelateerde werkgelegenheid, wonen, voorzieningen en sport;
  - Versterking van een groen-blauw raamwerk voor recreatie, biodiversiteit, klimaatadaptatie en cultuurhistorie;
  - Een autoluw en bereikbaar USP;
  - Mogelijkheden voor het onderzoeken van duurzame energie-opwekking;
  - Een kansrijke locatie voor het Ronald Mc Donald Huis (RMDH).

  Amendementen

  Onderwerp
  A72 Supermarkt op de Uithof
  A73 Schrappen die hap
  A74 Spaar de Schapenweide

  Moties

  Onderwerp
  M244 Groen USP
  M245 Levendig en leefbaar USP
  M246 Wind mee op USP
  M247 Geef sport de ruimte op het USP
  M248 Goed onderzoek naar locatie Olympos
  M249 Geen knip op de Weg tot de Wetenschap

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel omgevingsvisie Utrecht Science Park 2040

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel omgevingsvisie Utrecht Science Park 2040: M244
  Raadsvoorstel omgevingsvisie Utrecht Science Park 2040: M249
  Raadsvoorstel omgevingsvisie Utrecht Science Park 2040: M245
  02:28:14 - 02:28:44 - Vermeulen, Maartje
  02:30:24 - 02:30:42 - Meerding, Tess
  02:30:43 - 02:30:58 - Steeg, Bert van
  02:30:59 - 02:31:09 - Bosch, David
 20. 20

  Wethouder Oosters
  Status: B
  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

  1. Voor de licentiehouder lokale omroep met ingang van 8 april 2023 tot 8 april 2028 een totaalbedrag van € 2.701.285 beschikbaar te stellen, conform het adviesrapport ‘Pleidooi voor een bloeiend Utrechts medialandschap’, welke bestemd is voor de exploitatie van een wijkmediahuis, professionele (onderzoeks)journalistiek en voor de inrichting van een stedelijk mediaplatform.
  2. Voor de aanvrager(s) van een licentie lokale omroep per 8 april 2023, in aanvulling op de door het Commissariaat voor de Media vastgelegde criteria en richtlijnen, de volgende gemeentelijke aandachtspunten vast te stellen en potentiële aanvragers hierover te informeren:
   a) De aanvrager verwerkt in zijn plan en begroting de onder punt 1 genoemde onderdelen en bijbehorende bedragen zoals opgenomen in de tabel onder het kopje Financien van dit voorstel.
   b) De aanvrager maakt inzichtelijk hoe de door de aanvrager geëxploiteerde wijkgerichte mediaorganisatie vorm en inhoud krijgt. Elementen hierin zijn: een pluriform en inclusief aanbod voor een breed en divers publiek; productie en presentatie in en voor alle tien wijken van de stad; en betrokkenheid van wijkbewoners en studenten onder begeleiding van professionele, journalistiek geschoolde medewerkers.
   c) De aanvrager licht toe hoe de professionele (onderzoeks)journalistiek met genoemd bedrag vorm zal krijgen.
   d) De aanvrager maakt inzichtelijk over welke technologische platform/infrastructuur hij beschikt en op welke wijze een digitaal mediaplatform dat toegankelijk is voor alle mediapartners in de stad vorm krijgt.
   e) De aanvrager maakt aannemelijk nauw samen te (zullen) werken met wijkcultuurhuizen, wijkbibliotheken en andere relevante, op de wijkgerichte voorzieningen. De aanvrager zoekt op stedelijk niveau inhoudelijke samenwerking en verbinding met FunX en andere mediapartijen in de stad, waaronder ook de media-opleidingen van de Hogeschool Utrecht, het ROC Midden Nederland en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.
   f) Indien de aanvrager een coalitie van partijen vertegenwoordigt, maakt de aanvrager inzichtelijk hoe redactionele verantwoordelijkheid op basis van een gelijkwaardige inbreng van partijen vorm krijgt in het wijkmediahuis, de invulling van de professionele (onderzoeks)journalistieke functie en de inrichting van het stedelijk mediaplatform.
   g) De aanvrager beheert de radiofrequentie van FunX Utrecht.

  Amendementen

  Onderwerp
  A75 Kwaliteit boven kwantiteit bij wijkverslaggeving
  A76 Wensenlijst in balans met budget
  A77 Behoud BingoFM in plaats van FunX
  A78 Diversiteit in het Utrechtse medialandschap
  A79 Flexibel met de wensenlijst omgaan

  Moties

  Onderwerp
  M250 Blijf Utrechtse lokale media ontwikkelen
  M251 Budget in balans met takenpakket
  M252 Continuïteit lokale media waarborgen als nieuwe licentie later ingaat

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Licentie lokale omroep m.i.v. 8 april 2023
  03:25:56 - 03:25:55 - Zwanenberg, Pepijn
  03:25:53 - 03:22:00 - Steeg, Bert van
  03:24:36 - 03:24:32 - Zwanenberg, Pepijn
  03:24:33 - 03:24:18 - Vliet, Dirk-Jan van
  03:24:18 - 03:24:17 - Zwanenberg, Pepijn
  03:23:40 - 03:23:39 - Zwanenberg, Pepijn
  03:23:39 - 03:23:28 - Vliet, Dirk-Jan van
  03:23:29 - 03:23:28 - Zwanenberg, Pepijn
  03:23:07 - 03:23:06 - Zwanenberg, Pepijn
  03:22:31 - 03:22:30 - Zwanenberg, Pepijn
  03:22:29 - 03:22:25 - Zwanenberg, Pepijn
  03:22:02 - 03:21:50 - Zwanenberg, Pepijn
  03:21:44 - 03:21:43 - Zwanenberg, Pepijn
  03:21:42 - 03:11:24 - Sasbrink, Anne
  03:20:33 - 03:20:30 - Zwanenberg, Pepijn
  03:20:29 - 03:20:09 - Deldjou Fard, Melody
  03:20:08 - 03:20:08 - Zwanenberg, Pepijn
  03:19:46 - 03:19:44 - Zwanenberg, Pepijn
  03:19:44 - 03:19:20 - Vliet, Dirk-Jan van
  03:19:21 - 03:19:20 - Zwanenberg, Pepijn
  03:19:06 - 03:19:05 - Zwanenberg, Pepijn
  03:19:05 - 03:18:45 - Vliet, Dirk-Jan van
  03:18:45 - 03:18:44 - Zwanenberg, Pepijn
  03:18:31 - 03:18:31 - Zwanenberg, Pepijn
  03:17:37 - 03:17:34 - Zwanenberg, Pepijn
  03:16:37 - 03:16:33 - Zwanenberg, Pepijn
  03:16:33 - 03:16:13 - Deldjou Fard, Melody
  03:16:13 - 03:16:12 - Zwanenberg, Pepijn
  03:15:45 - 03:15:44 - Zwanenberg, Pepijn
  03:15:44 - 03:15:23 - Deldjou Fard, Melody
  03:15:23 - 03:15:22 - Zwanenberg, Pepijn
  03:15:10 - 03:15:06 - Zwanenberg, Pepijn
  03:15:06 - 03:14:56 - Ramaker, Margreet
  03:14:57 - 03:14:49 - Zwanenberg, Pepijn
  03:14:42 - 03:14:33 - Zwanenberg, Pepijn
  03:14:41 - 03:14:35 - Ramaker, Margreet
  03:14:20 - 03:14:19 - Ramaker, Margreet
  03:13:57 - 03:13:55 - Zwanenberg, Pepijn
  03:13:51 - 03:13:49 - Zwanenberg, Pepijn
  03:13:50 - 03:13:34 - Chirino, Bina
  03:13:34 - 03:13:33 - Zwanenberg, Pepijn
  03:12:59 - 03:12:58 - Zwanenberg, Pepijn
  03:12:57 - 03:12:44 - Chirino, Bina
  03:12:45 - 03:12:44 - Zwanenberg, Pepijn
  03:11:56 - 03:11:55 - Zwanenberg, Pepijn
  03:11:24 - 03:11:04 - Zwanenberg, Pepijn
  03:10:51 - 03:10:50 - Zwanenberg, Pepijn
  03:10:50 - 03:09:23 - Bosch, David
  03:09:23 - 03:09:17 - Zwanenberg, Pepijn
  03:09:10 - 03:09:09 - Zwanenberg, Pepijn
  03:09:10 - 03:08:32 - Sungur, Mahmut
  03:08:38 - 03:08:30 - Zwanenberg, Pepijn
  03:08:16 - 03:08:15 - Zwanenberg, Pepijn
  03:08:11 - 03:07:31 - Vliet, Dirk-Jan van
  03:07:31 - 03:07:24 - Zwanenberg, Pepijn
  03:07:25 - 03:07:22 - Vliet, Dirk-Jan van
  03:07:22 - 03:07:12 - Zwanenberg, Pepijn
  03:07:00 - 03:06:59 - Zwanenberg, Pepijn
  03:06:58 - 03:06:02 -
  03:06:02 - 03:05:55 - Zwanenberg, Pepijn
  03:05:32 - 03:05:31 - Zwanenberg, Pepijn
  03:05:29 - 03:04:24 - Deldjou Fard, Melody
  03:04:24 - 03:04:07 - Zwanenberg, Pepijn
  03:04:20 - 03:04:10 - Sungur, Mahmut
  03:04:06 - 03:03:35 - Ramaker, Margreet
  03:03:34 - 03:03:13 - Zwanenberg, Pepijn
  03:02:17 - 03:02:07 - Zwanenberg, Pepijn
  03:01:59 - 03:01:58 - Zwanenberg, Pepijn
  03:01:58 - 03:00:30 - Oosters, Eva
  03:00:33 - 03:00:30 - Zwanenberg, Pepijn
  03:00:31 - 03:00:18 - Steeg, Bert van
  03:00:19 - 03:00:18 - Zwanenberg, Pepijn
  03:00:17 - 02:59:47 - Oosters, Eva
  02:59:48 - 02:59:46 - Zwanenberg, Pepijn
  02:59:47 - 02:59:34 - Steeg, Bert van
  02:59:35 - 02:59:34 - Zwanenberg, Pepijn
  02:59:33 - 02:59:11 - Oosters, Eva
  02:59:10 - 02:59:10 - Zwanenberg, Pepijn
  02:59:09 - 02:54:57 - Oosters, Eva
  02:54:58 - 02:54:56 - Zwanenberg, Pepijn
  02:54:57 - 02:54:33 - Sungur, Mahmut
  02:54:32 - 02:54:32 - Zwanenberg, Pepijn
  02:54:31 - 02:52:44 - Oosters, Eva
  02:52:46 - 02:52:30 - Zwanenberg, Pepijn
  02:52:35 - 02:52:31 - Sasbrink, Anne
  02:50:29 - 02:50:21 - Zwanenberg, Pepijn
  02:50:22 - 02:49:59 - Sasbrink, Anne
  02:50:00 - 02:49:44 - Zwanenberg, Pepijn
  02:49:42 - 02:49:24 - Oosters, Eva
  02:49:25 - - Zwanenberg, Pepijn
  02:35:46 - 02:36:02 - Sasbrink, Anne
  02:37:09 - 02:37:22 - Steeg, Bert van
 21. 21

  Wethouder Voortman
  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

  1. De wijziging van de Legesverordening gemeente Utrecht 2022 vast te stellen, waarmee het tarief voor het thuisbezorgen van een reisdocument wordt verhoogd naar het wettelijk maximum.

  Moties

  Onderwerp
  M253 Een gereduceerd tarief voor U-pashouders bij bezorging van reisdocumenten
  M254 Ontwikkel doelgroepenbeleid voor de thuisbezorging van reisdocumenten

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Wijziging legesverordening 2022 in verband met een nieuw tarief voor het thuisbezorgen van reisdocumenten
  02:47:58 - 02:47:56 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:53 - 02:47:52 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:50 - 02:46:11 - Ramaker, Margreet
  02:46:11 - 02:46:06 - Zwanenberg, Pepijn
  02:45:53 - 02:45:52 - Zwanenberg, Pepijn
  02:45:52 - 02:45:07 - Sungur, Mahmut
  02:45:10 - 02:45:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:45:01 - 02:44:59 - Zwanenberg, Pepijn
  02:44:58 - 02:44:17 -
  02:44:53 - 02:41:59 - Sungur, Mahmut
  02:44:47 - 02:44:43 - Zwanenberg, Pepijn
  02:44:19 - 02:44:17 - Zwanenberg, Pepijn
  02:43:49 - 02:43:31 - Zwanenberg, Pepijn
  02:43:31 - 02:43:02 -
  02:43:02 - 02:43:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:42:02 - 02:41:58 - Zwanenberg, Pepijn
  02:41:45 - 02:41:44 - Zwanenberg, Pepijn
  02:41:41 - 02:39:07 - Maas, Ruud
  02:41:27 - 02:41:22 - Zwanenberg, Pepijn
  02:40:36 - 02:40:32 - Zwanenberg, Pepijn
  02:40:32 - 02:40:15 - Wilt, Berdien van der
  02:40:15 - 02:40:14 - Zwanenberg, Pepijn
  02:39:56 - 02:39:30 - Wilt, Berdien van der
  02:39:30 - 02:39:30 - Zwanenberg, Pepijn
  02:39:12 - 02:38:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:38:39 - 02:38:38 - Zwanenberg, Pepijn
  02:38:37 - 02:36:30 - Voortman, Linda
  02:36:32 - 02:36:28 - Zwanenberg, Pepijn
  02:36:29 - 02:36:19 - Sungur, Mahmut
  02:36:28 - 02:32:07 - Voortman, Linda
  02:36:20 - 02:36:19 - Zwanenberg, Pepijn
  02:35:56 - 02:35:55 - Zwanenberg, Pepijn
  02:35:51 - 02:35:50 - Zwanenberg, Pepijn
  02:35:51 - 02:35:26 - Sungur, Mahmut
  02:35:27 - 02:35:26 - Zwanenberg, Pepijn
  02:34:51 - 02:34:47 - Zwanenberg, Pepijn
  02:34:48 - 02:34:27 - Sungur, Mahmut
  02:34:27 - 02:34:27 - Zwanenberg, Pepijn
  02:34:08 - 02:34:06 - Zwanenberg, Pepijn
  02:34:06 - 02:33:55 - Ramaker, Margreet
  02:33:54 - 02:33:53 - Zwanenberg, Pepijn
  02:33:33 - 02:33:32 - Zwanenberg, Pepijn
  02:33:32 - 02:33:12 - Ramaker, Margreet
  02:33:12 - 02:33:12 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:39 - 02:32:27 - Ramaker, Margreet
  02:32:38 - 02:32:37 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:26 - 02:32:25 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:24 - 02:32:22 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:15 - 02:31:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:16:59 - 02:16:48 - Sungur, Mahmut
  02:16:11 - - Sungur, Mahmut
  02:39:06 - 02:39:21 - Raaijmakers, Ilse
  02:39:21 - 02:39:39 -
  02:39:41 - 02:39:42 -
  02:39:45 - 02:39:55 - Chirino, Bina
 22. 22

  Wethouder Voortman
  Status: B
  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

  1. Het Ontwikkelkader Rondje Stadseiland vast te stellen met daarin opgenomen de leidende ruimtelijke principes en de ontwerpuitgangspunten voor de inrichting van het toekomstig parkgebied van ca. 45 ha langs het Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal en dat te ontwikkelen als één samenhangend nieuw park voor Utrecht, met de volgende kenmerken:
   a. een aaneengesloten park van 12 km. lang, waar mogelijk autovrij
   b. gescheiden routes voor wandelen en fietsen -waar mogelijk- met wandelen langs het water
   c. de route van het park aan te sluiten op het groene netwerk in de aanliggende wijken
   d. fietspaden verharden in leemkleur om hoofdroute meer in te passen in parkbeleving
   e. meubilair etc. van gelijke keuze om gevoel van 1 aaneengesloten park te versterken
   f. waar mogelijk oevers openbaar
   g. in fasen ontwikkelen

  Amendementen

  Onderwerp
  A80 Biodiversiteit in het Ontwikkelkader Rondje Stadseiland

  Moties

  Onderwerp
  M255 Biodiversiteit in alle deelgebieden Rondje Stadseiland
  M256 Laat geschiedenis van de wijk zien
  M257 Niet te zuinig met bankjes en watertappunten
  M258 Toegankelijk Rondje Stadseiland

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Ontwikkelkader Rondje Stadseiland

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Ontwikkelkader Rondje Stadseiland: M255
  Raadsvoorstel Ontwikkelkader Rondje Stadseiland: M257
  Raadsvoorstel Ontwikkelkader Rondje Stadseiland: M256
  Raadsvoorstel Ontwikkelkader Rondje Stadseiland: M258
  00:45:10 - 00:48:01 - Stylianou, Nadia
  00:48:00 - 00:48:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:48:49 - 00:50:09 - Sasbrink, Anne
  00:49:23 - 00:49:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:50:09 - 00:50:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:50:13 - 00:50:19 - Hoonte, Gertjan te
  00:50:16 - 00:50:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:50:21 - 00:51:07 - Sasbrink, Anne
  00:51:07 - 00:51:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:51:33 - 00:52:02 - Zwinkels, Jantine
  00:52:03 - 00:52:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:52:07 - 00:52:24 - Zwinkels, Jantine
  00:52:24 - 00:52:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:52:35 - 00:52:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:52:49 - 00:53:11 - Hoonte, Gertjan te
  00:53:12 - 00:53:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:53:28 - 00:54:05 - Raaijmakers, Ilse
  00:54:02 - 00:54:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:54:32 - 00:55:44 - Oudejans, Annemarijn
  00:55:44 - 00:55:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:55:53 - 00:56:24 - Heijne, Rachel
  00:56:24 - 00:56:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:56:28 - 00:57:46 - Passier, Charlotte
  00:57:44 - 00:58:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:58:32 - 01:08:25 - Voortman, Linda
  01:04:01 - 01:04:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:04:03 - 01:04:18 - Heijne, Rachel
  01:04:15 - 01:04:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:04:34 - 01:04:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:05:18 - 01:05:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:05:19 - 01:05:25 - Raaijmakers, Ilse
  01:05:24 - 01:05:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:05:32 - 01:05:40 - Zwinkels, Jantine
  01:05:40 - 01:06:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:05:47 - 01:05:50 - Zwinkels, Jantine
  01:06:27 - 01:06:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:06:30 - 01:06:38 - Sasbrink, Anne
  01:06:39 - 01:06:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:06:45 - 01:07:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:07:02 - 01:07:11 - Passier, Charlotte
  01:07:13 - 01:07:32 - Passier, Charlotte
  01:07:42 - 01:07:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:07:42 - 01:07:52 - Hoonte, Gertjan te
  01:07:52 - 01:07:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:08:01 - 01:08:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:08:04 - 01:08:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:08:08 - 01:08:16 - Zwinkels, Jantine
  01:08:17 - 01:08:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:08:29 - 01:08:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:08:31 - 01:09:16 - Oudejans, Annemarijn
  01:09:17 - 01:09:42 - Voortman, Linda
  01:09:18 - 01:09:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:09:41 - 01:09:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:09:58 - 01:10:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:40:57 - 02:41:17 - Hoonte, Gertjan te
 23. 23

  Wethouder Voortman
  Status: B
  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

  1. Op grond van artikel 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) de percelen in Deelgebied 6 van de Merwedekanaalzone aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn:
   a. zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en daarvan deel uit makende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening/kaart A 40.153;
   b. en de bijbehorende en daarvan deel uit makende perceellijst met kenmerk 10160232, waarop de kadastrale aanduiding is vermeld van de in de aanwijzing opgenomen percelen, de grootte en naam en vestigingsplaats van de eigenaar volgens de registers van het kadaster op 2 juni 2022;
   c. met de aantekening dat deze percelen zijn betrokken in het besluit tot voorlopige
   aanwijzing van het college van 21 juni 2022;
   waarmee de gemeente het eerste recht van koop krijgt op deze percelen.
   2. Op grond van artikel 2 lid 2 van het Besluit voorkeursrecht gemeenten 2010 te duiden dat het besluit op grond van artikel 9 lid 3 van de Wvg een maximale werkingsduur heeft van drie jaar.
  2. Burgemeester en wethouders te machtigen alle in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten noodzakelijke handelingen te verrichten (of te laten verrichten) zoals onder meer het doen vertegenwoordigen van de raad in bezwaar- en beroepsprocedures.
  3. Een voorbereidingskrediet voor de herontwikkeling van Deelgebied 6 Merwedekanaalzone van EUR 0,2 miljoen beschikbaar te stellen voor een Nota van Uitgangspunten, voorafgaand aan het opstellen van het omgevingsplan zoals door de raad gevraagd in amendement 21/A128, en tot het moment van de te zijner tijd te openen grondexploitatie de Reserve Grondexploitaties, het onderdeel ‘pre-grondexploitaties’, te bestemmen als achtervang voor dit krediet.

  Amendementen

  Onderwerp
  A81 Haal het Utrechtse familiebedrijf GEPU uit het Wvg-besluit

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vestiging voorkeursrecht op grond van Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in Deelgebied 6 Merwedekanaalzone
  01:20:24 - 01:25:28 - Stellinga, Hessel
  01:23:21 - 01:23:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:24:11 - 01:24:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:25:19 - 01:25:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:25:25 - 01:25:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:25:46 - 01:25:56 - Hoonte, Gertjan te
  01:25:57 - 01:25:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:25:59 - 01:26:10 - Stellinga, Hessel
  01:26:05 - 01:26:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:26:10 - 01:26:16 - Stellinga, Hessel
  01:26:16 - 01:26:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:26:46 - 01:29:06 - Hoonte, Gertjan te
  01:29:07 - 01:29:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:29:31 - 01:31:21 - Vliet, Dirk-Jan van
  01:30:20 - 01:30:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:31:21 - 01:31:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:31:26 - 01:32:30 - Zweth, Rick van der
  01:32:31 - 01:32:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:32:34 - 01:32:44 - Hoonte, Gertjan te
  01:32:44 - 01:33:11 - Zweth, Rick van der
  01:33:10 - 01:33:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:33:12 - 01:33:52 - Hoonte, Gertjan te
  01:33:53 - 01:34:27 - Zweth, Rick van der
  01:34:27 - 01:34:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:34:28 - 01:34:55 - Hoonte, Gertjan te
  01:34:57 - 01:35:26 - Zweth, Rick van der
  01:35:25 - 01:35:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:35:30 - 01:36:09 - Hessel, Yvonne
  01:36:09 - 01:36:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:36:26 - 01:36:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:36:41 - 01:45:12 - Voortman, Linda
  01:38:15 - 01:38:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:38:18 - 01:38:25 - Hoonte, Gertjan te
  01:38:56 - 01:38:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:38:57 - 01:39:02 - Hoonte, Gertjan te
  01:39:17 - 01:39:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:40:53 - 01:40:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:40:55 - 01:41:09 - Hoonte, Gertjan te
  01:41:40 - 01:41:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:41:41 - 01:41:58 - Hoonte, Gertjan te
  01:42:26 - 01:42:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:42:28 - 01:42:40 - Hoonte, Gertjan te
  01:44:26 - 01:44:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:44:30 - 01:44:51 - Zweth, Rick van der
  01:45:04 - 01:45:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:45:37 - 01:45:43 - Zweth, Rick van der
  01:45:42 - 01:45:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:45:55 - 01:46:07 -
  01:46:07 - 01:46:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:46:16 - 01:46:32 - Zwinkels, Jantine
  01:46:24 - 01:46:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:10:04 - 02:11:37 - Zwanenberg, Pepijn
  02:11:54 - 02:12:54 - Zwanenberg, Pepijn
  02:12:57 - 02:13:34 - Zwanenberg, Pepijn
  02:13:33 - 02:13:56 - Raaijmakers, Ilse
  02:13:56 - 02:13:59 - Zwanenberg, Pepijn
  02:13:58 - 02:14:09 - Sungur, Mahmut
  02:14:08 - 02:14:10 - Zwanenberg, Pepijn
  02:14:11 - 02:14:15 - Wilt, Berdien van der
  02:14:16 - 02:14:19 - Zwanenberg, Pepijn
  02:14:18 - 02:14:23 -
  02:14:22 - 02:14:38 - Zwanenberg, Pepijn
  02:14:46 - 02:15:05 - Zwanenberg, Pepijn
  02:15:05 - 02:15:20 - Bosch, David
  02:15:20 - 02:15:21 - Zwanenberg, Pepijn
  02:15:22 - 02:15:38 - Steeg, Bert van
  02:15:38 - 02:43:36 - Zwanenberg, Pepijn
  02:16:45 - 02:17:00 - Zwinkels, Jantine
  02:17:02 - 02:17:11 - Hoonte, Gertjan te
  02:17:18 - 02:17:35 - Chirino, Bina
  02:18:13 - - Zwinkels, Jantine