Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M35 Meer woningen voor kwetsbare Utrechters

ID
5842
Kenmerk
Agendapunt
Gemeenteraad 2024 (19. Afrondende besluitvorming Huisvesting kwetsbare groepen)
donderdag 18 januari 10:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Datum
18-1-2024
Onderwerp
M35 Meer woningen voor kwetsbare Utrechters
Status
Motie aangenomen
Indiener(s)
  • Graaf, R. van der (Rik) (ChristenUnie)
Mede-indieners
  • Dijkstra, G.J. (Gert) (EenUtrecht)
  • Oudejans, A.T. (Annemarijn) (Student&Starter)
  • Passier, C.E. (Charlotte) (Volt)
  • Zweth, R. van der (Rick) (PvdA)
Portefeuillehouder
Wethouder De Vries
Deadline
18-4-2024
Stand van zaken openbaar
20240501 In de Raadsbrief Kwartaalrapportage realisatie sociale huisvesting is op 23 april 2023 een update gegeven over de uitvoering van deze motie. 240221 In de eerstvolgende kwartaalrapportage realisatie sociale huisvesting in Q1 volgt een terugkoppeling over de uitvoering van deze motie.
Beleidsveld
Wonen en Volkshuisvesting
Thema
Einddatum
Datum afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(s)
Relatie met
Stemmen
voor 74%
tegen 26%
voor
BIJ1 (1), ChristenUnie (2), D66 (8), DENK (1), EenUtrecht (1), GroenLinks (9), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), Volt (2), Student en Starter (1)
tegen
CDA (3), Horizon (1), Utrecht Solidair (1), UtrechtNu! (1), VVD (5)