Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M325 Van index naar criteria

ID
5634
Kenmerk
Agendapunt
Gemeenteraad 2023 (15. Afrondende besluitvorming na debat over Actieagenda Utrechtse Economie)
donderdag 21 september 14:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Datum
21-9-2023
Onderwerp
M325 Van index naar criteria
Status
Motie aangenomen
Indiener(s)
  • Graaf, R. van der (Rik) (ChristenUnie)
Mede-indieners
  • Fattal, M. (Mahaar) (GroenLinks)
  • Nolten, S.J. (Stevie) (BIJ1)
  • Stam, T. (Titus) (PvdA)
Portefeuillehouder
Wethouder Schilderman
Deadline
21-3-2024
Stand van zaken openbaar
20240501: Afgedaan met verzending Raadsbrief Voortgangsrapportage Actieagenda Utrechtse economie van 17-04-2024.
Beleidsveld
Economische Zaken
Thema
Einddatum
Datum afdoening
1-5-2024
Afgedaan
Afgedaan
Bijlage(s)
Stemmen
voor 86%
tegen 14%
voor
BIJ1 (1), CDA (3), ChristenUnie (2), D66 (8), DENK (1), EenUtrecht (1), GroenLinks (8), Partij voor de Dieren (3), PvdA (4), Utrecht Solidair (1), Volt (3), Student en Starter (1)
tegen
Stadsbelang Utrecht (1), VVD (4), Partij voor de Vrijheid (1)