Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M194 Een fysieke locatie voor participatie en informatie bij grote projecten

ID
5022
Kenmerk
Agendapunt
Gemeenteraad 2022 (11. Raadsvoorstel Voorjaarsnota en Eerste Bestuursrapportage 2022)
donderdag 7 juli 10:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Datum
7-7-2022
Onderwerp
M194 Een fysieke locatie voor participatie en informatie bij grote projecten
Status
Motie ingetrokken en overgenomen
Indiener(s)
  • Bakker, H. (Has) (D66)
  • Dijkstra, G.J. (Gert) (EenUtrecht)
  • Graaf, R. van der (Rik) (ChristenUnie)
  • van Vliet, D.J. (Dirk-Jan) (D66)
  • Zweth, R. van der (Rick) (PvdA)
  • Zwinkels, J.M. (Jantine) (CDA)
Portefeuillehouder
Wethouder Eerenberg
Beleidsveld
Ruimtelijke Ordening
Thema
Einddatum
Datum afdoening
Bijlage(s)