Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M244 Groen USP

ID

5098

Kenmerk
Agendapunt
Gemeenteraad 2022 (19. Raadsvoorstel omgevingsvisie Utrecht Science Park 2040)
donderdag 15 september 10:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Datum

15-9-2022

Onderwerp

M244 Groen USP

Status

Motie ingetrokken en overgenomen

Indiener(s)
  • Bakker, H. (Has) (D66)
  • Bode, L. (Linda) (Volt)
  • Meerding, T.A.A. (Tess) (VVD)
  • Snippe, L.C. (Lisanne) (Partij voor de Dieren)
  • Vermeulen, M.W.C. (Maartje) (GroenLinks)
Portefeuillehouder

Wethouder Schilderman

Beleidsveld

Ruimtelijke projecten: Utrecht Science Park

Thema
Einddatum
Datum afgedaan
Bijlage(s)