Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M37 Maak tijdelijke woningen haalbaar

ID
5841
Kenmerk
Agendapunt
Gemeenteraad 2024 (19. Afrondende besluitvorming Huisvesting kwetsbare groepen)
donderdag 18 januari 10:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Datum
18-1-2024
Onderwerp
M37 Maak tijdelijke woningen haalbaar
Status
Motie aangenomen
Indiener(s)
  • Graaf, R. van der (Rik) (ChristenUnie)
Mede-indieners
  • Dijkstra, G.J. (Gert) (EenUtrecht)
  • Meerding, T.A.A. (Tess) (VVD)
  • Oudejans, A.T. (Annemarijn) (Student&Starter)
  • Passier, C.E. (Charlotte) (Volt)
  • Zwanenberg, P. (Pepijn) (GroenLinks)
  • Zweth, R. van der (Rick) (PvdA)
  • Zwinkels, J.M. (Jantine) (CDA)
Portefeuillehouder
Wethouder De Vries
Deadline
18-4-2024
Stand van zaken openbaar
20240501 In de Raadsbrief Kwartaalrapportage realisatie sociale huisvesting is op 23 april 2023 een update gegeven over de uitvoering van deze motie. 240221 In de eerstvolgende kwartaalrapportage realisatie sociale huisvesting in Q1 volgt een terugkoppeling over de uitvoering van deze motie.
Beleidsveld
Wonen en Volkshuisvesting
Thema
Einddatum
Datum afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(s)
Relatie met
Stemmen
voor 98%
tegen 2%
voor
CDA (3), ChristenUnie (2), D66 (8), DENK (1), EenUtrecht (1), GroenLinks (9), Horizon (1), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), Utrecht Solidair (1), UtrechtNu! (1), Volt (2), VVD (5), Student en Starter (1)
tegen
BIJ1 (1)