Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M123 blijf kijken naar alternatieven

ID

4973

Kenmerk
Agendapunt
Gemeenteraad 2022 (15. Debat Stand van zaken sportpark Overvecht-Noord)
donderdag 19 mei 14:00 tot 21:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Datum

19-5-2022

Onderwerp

M123 blijf kijken naar alternatieven

Status

Motie aangenomen

Indiener(s)
  • Al-Saqaff, M.H.J. (Mariam) (VVD)
  • Steeg, B. van (Bert) (CDA)
  • Zweth, R. van der (Rick) (PvdA)
Portefeuillehouder

Wethouder Streefland

Beleidsveld

Sport

Thema
Einddatum
Datum afgedaan
Bijlage(s)
Stemmen