Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 19 mei 2022

14:00 - 21:00

Locatie
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Voorzitter
Sharon A.M. Dijksma
Start
donderdag 19 mei 2022 19:19
Eind
donderdag 19 mei 2022 21:01
Toelichting

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:
middag 14.00 uur
avond 19.30 uur

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

05:09:13 - 05:09:04 - Raaijmakers, Ilse
05:07:52 - 05:06:57 - Sungur, Mahmut

dit punt wordt als laatste B-punt behandeld, na agendapunt 18

Moties

Onderwerp
M121 Internationale dienstreizen tot 1.200 kilometer per trein
M122 Ruimte voor winkelmodel voedselbank Overvecht
02:40:02 - 02:39:55 - Zwanenberg, Pepijn
02:39:42 - 02:39:35 - Zwanenberg, Pepijn
02:39:35 - 02:39:13 - Peters, Ralph
02:39:15 - 02:39:12 - Zwanenberg, Pepijn
02:39:13 - 02:38:49 - Heuven, Maarten van
02:38:50 - 02:38:48 - Zwanenberg, Pepijn
02:38:48 - 02:38:29 - Bosch, David
02:38:30 - 02:38:29 - Zwanenberg, Pepijn
02:38:28 - 02:37:54 - Heuven, Maarten van
02:37:54 - 02:37:52 - Zwanenberg, Pepijn
02:37:52 - 02:37:36 - Pagter, Marijn de
02:37:36 - 02:37:35 - Zwanenberg, Pepijn
02:37:35 - 02:36:59 - Heuven, Maarten van
02:37:00 - 02:36:51 - Zwanenberg, Pepijn
02:36:52 - 02:34:22 - Dijksma, S.A.M.
02:34:30 - 02:34:13 - Zwanenberg, Pepijn
02:34:14 - 02:33:23 - Dekkers, Fred
02:33:51 - 02:33:49 - Zwanenberg, Pepijn
02:33:24 - 02:33:23 - Zwanenberg, Pepijn
02:33:23 - 02:32:37 - Dijksma, S.A.M.
02:32:37 - 02:32:34 - Zwanenberg, Pepijn
02:32:34 - 02:32:20 - Peters, Ralph
02:32:22 - 02:32:19 - Dijksma, S.A.M.
02:32:21 - 02:32:21 - Zwanenberg, Pepijn
02:32:18 - 02:32:13 - Zwanenberg, Pepijn
02:32:12 - 02:31:50 - Heuven, Maarten van
02:32:10 - 02:32:09 - Zwanenberg, Pepijn
02:32:07 - 02:32:04 - Zwanenberg, Pepijn
02:31:49 - 02:30:44 - Dijksma, S.A.M.
02:31:49 - 02:31:48 - Zwanenberg, Pepijn
02:30:47 - 02:30:02 - Zwanenberg, Pepijn
02:30:03 - 02:28:52 - Raaijmakers, Ilse
02:28:58 - 02:28:48 - Zwanenberg, Pepijn
02:28:49 - 02:26:16 - Voortman, Linda
02:26:29 - 02:26:12 - Zwanenberg, Pepijn
02:26:13 - 02:25:17 - Hessel, Yvonne
02:25:35 - 02:25:35 - Zwanenberg, Pepijn
02:25:18 - 02:25:16 - Zwanenberg, Pepijn
02:25:17 - 02:24:42 - Voortman, Linda
02:24:43 - 02:24:37 - Zwanenberg, Pepijn
02:24:38 - 02:24:20 - Raaijmakers, Ilse
02:24:21 - 02:24:20 - Zwanenberg, Pepijn
02:24:20 - 02:23:46 - Voortman, Linda
02:23:46 - 02:23:15 - Zwanenberg, Pepijn
02:23:13 - 02:23:09 - Zwanenberg, Pepijn
02:16:03 - - Deldjou Fard, Melody
01:23:05 - 01:23:41 - Peters, Ralph
01:23:41 - 01:23:44 - Dijksma, Sharon A.M.
01:23:44 - 01:23:59 - Raaijmakers, Ilse
01:23:59 - 01:24:00 - Dijksma, Sharon A.M.
01:24:01 - 01:24:20 - Zwinkels, Jantine
01:24:20 - 01:24:24 - Dijksma, Sharon A.M.
01:24:23 - 01:24:43 - Chirino, Bina
01:24:43 - 01:24:51 - Dijksma, Sharon A.M.
01:25:20 - 01:25:41 - Dijksma, Sharon A.M.
01:25:41 - 01:25:59 - Dada-Anthonij, Venita
01:25:58 - 01:26:02 - Dijksma, Sharon A.M.
01:26:02 - 01:26:17 - Kleinrensink, Julia
01:26:17 - 01:26:22 - Dijksma, Sharon A.M.
01:26:22 - 01:26:47 - Chirino, Bina
01:26:41 - 01:26:49 - Dijksma, Sharon A.M.
01:26:49 - 01:27:02 - Maas, Ruud
01:27:03 - 01:27:04 - Dijksma, Sharon A.M.
01:27:06 - 01:27:21 - Dijkstra, Gert
01:27:20 - 01:27:26 - Dijksma, Sharon A.M.
01:27:40 - - Dijksma, Sharon A.M.

Presidium
Status: A

Het presidium stelt de raad voor te besluiten:

 1. De Mandaatregeling gemeenteraad en burgemeester gemeente Utrecht vast te stellen waarmee de Mandaatregeling wordt aangepast aan de per 1 mei a.s. inwerking tredende Wet open overheid.
 2. Toepassing te geven aan artikel 5 lid 1 van de Verordening Raadgevend referendum gemeente Utrecht waardoor het raadsbesluit de dag na publicatie in het gemeenteblad in werking treedt.

Stemming

Onderwerp
Raadsvoorstel wijziging Mandaatregeling gemeenteraad Woo

Presidium
Status: A

Het presidium stelt de raad voor te besluiten:

 1. De Verordening op de raadscommissies gemeente Utrecht vast te stellen.

Amendementen

Onderwerp
A51 Ruimte voor 5 commissieleden

Stemming

Onderwerp
Raadsvoorstel Aanpassing Verordening op de raadscommissies gemeente Utrecht
01:28:14 - 01:28:44 - Zweth, Rick van der
01:28:43 - 01:28:47 - Dijksma, Sharon A.M.
01:28:48 - 01:29:12 - Dijkstra, Gert
01:29:00 - 01:29:02 - Dijksma, Sharon A.M.
01:29:02 - 01:29:07 - Dijksma, Sharon A.M.
01:29:08 - 01:29:39 - Dijksma, Sharon A.M.
01:29:38 - 01:29:41 - Bos, Cees
01:29:41 - 01:29:50 - Dijksma, Sharon A.M.
01:30:03 - 01:30:12 - Dijksma, Sharon A.M.
01:30:16 - 01:30:18 - Dijksma, Sharon A.M.
01:30:30 - 01:30:58 - Dijksma, Sharon A.M.
01:30:58 - 01:31:10 - Bosch, David
01:31:12 - 01:31:15 - Dijksma, Sharon A.M.
01:31:15 - 01:31:22 - Sungur, Mahmut
01:31:23 - 01:31:26 - Dijksma, Sharon A.M.
01:31:27 - 01:31:51 - Bos, Cees
01:31:51 - 01:31:57 - Dijksma, Sharon A.M.
01:32:08 - - Dijksma, Sharon A.M.

Presidium
Status: A

Het Presidium stelt de raad voor te besluiten:

 1. Op grond van het bepaalde in artikel 2 van de Verordening op de adviescommissie Controle en Financiën van de gemeente Utrecht Annemarijn Oudejans en Stevie Nolten te benoemen tot lid van de adviescommissie Controle en Financiën.

Stemming

Onderwerp
Raadsvoorstel Benoemen leden adviescommissie Controle en Financiën

Presidium
Status: A

Het Presidium stelt voor:

1.  Op grond van het bepaalde in artikel 5 lid 2 van de Verordening op de raadscommissies gemeente Utrecht Cees Bos te           benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de Commissie Energie(transitie), Duurzaamheid en Wonen.

Stemming

Onderwerp
Raadsvoorstel Benoemen plaatsvervangend voorzitter Commissie Energie(transitie), Duurzaamheid en Wonen

Status: A

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

 1. Wethouder Groen en wethouder Openbare Ruimte aan te wijzen als leden van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden.
 2. Als plaatsvervangend leden van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden aan te wijzen degenen die volgens het geldend besluit ‘Onderlinge vervanging collegeleden’ als vervanger optreden.
 3. Bij effectuering van wijziging van gemeenschappelijke regeling Stichtse Groenlanden conform het raadsbesluit van 3 februari 2022 de aanwijzing van wethouder Groen te continueren.

Stemming

Onderwerp
Raadsvoorstel Aanwijzen leden Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling Stichtse Groenlanden

Wethouder Van Hooijdonk
Status: A

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

 1. De bijgevoegde brief aan het Recreatieschap Stichtse Groenlanden vast te stellen als zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2022 en de uitgangspunten begroting 2023 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, waarin de raad zich positief uitspreekt over de invulling van een eerdere PM post, maar graag ziet dat deze kosten op de eerder afgesproken wijze, in drie stappen, worden verwerkt.
 2. De bijgevoegde brief aan het Plassenschap Loosdrecht e.o. vast te stellen als zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2022 en de kadernota 2023 van het Plassenschap Loosdrecht e.o., waarin de raad zich positief uitspreekt over de invulling van een eerdere PM post, maar graag ziet dat deze kosten op de eerder afgesproken wijze, in drie stappen, worden verwerkt.

Stemming

Onderwerp
Raadsvoorstel Zienswijzen naar recreatieschappen Eerste begrotingswijzing 2022 en Uitgangspunten Begroting - Kadernota 2023

Cees Bos
Status: A

In de versie ‘STV hkv Wijzigingsbesluit referendumverordening september 2021’ is de kennelijke verschrijving zoals tijdens de bespreking in de Commissie VBF van 24 maart jl. naar voren gekomen, hersteld.

Cees Bos stelt de raad voor te besluiten:
1. De Verordening raadplegend referendum gemeente Utrecht vast te stellen;
2. Het besluit tot wijziging van de Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht 2017 vast te stellen;

Stemming

Onderwerp
Initiatiefvoorstel referendum op raadsinitiatief
01:32:49 - - Dijksma, Sharon A.M.

Wethouder: Streefland
Status: B

Geagendeerd door: CDA, PvdA, VVD, Stadsbelang Utrecht, D66, GroenLinks, ChristenUnie, EenUtrecht en Volt.

De fracties van CDA, PvdA, VVD, SBU, D66, GL, CU, EenUtrecht en Volt willen een spoeddebat voeren over de besluitvorming met betrekking tot sportpark Overvecht-Noord en de brief die het college heeft gestuurd op 29 april (kenmerk 10015931) van dit jaar. Hierin laat het college weten een raadsbreed aangenomen motie, die beoogde rust op het sportpark te creëren, niet te zullen uitvoeren.

Deze fracties maken zich grote zorgen over de toekomst van het sportpark en willen weten waarom het college de genoemde motie niet uitvoert en waarom zij de raad hiervan op het allerlaatste moment voor de verhuizing van URV pas op de hoogte heeft gesteld.

Daarnaast wensen genoemde fracties uitspraken te doen over de toekomst van het sportpark, mede in het licht van de eerder besproken alternatieven, nu de uitspraak van de raad niet in praktijk wordt gebracht.

Spoed is vereist gezien de ongewenste en onduidelijke situatie die nu is ontstaan voor betrokken partijen. De raad wenst hier op zo kort mogelijke termijn een uitspraak over te doen. Daarnaast wenst de raad te spreken over de manier waarop met door de raad aangenomen moties wordt omgegaan.

Moties

Onderwerp
M123 blijf kijken naar alternatieven
05:04:14 - 05:04:02 - Bakker, Has
05:03:37 - 05:03:35 - Dijksma, Sharon A.M.
05:03:35 - 05:03:16 - Sasbrink, Anne
05:02:43 - 05:02:41 - Dijksma, Sharon A.M.
05:02:41 - 05:02:13 - Sasbrink, Anne
05:02:13 - 05:02:12 - Dijksma, Sharon A.M.
05:01:50 - 05:01:49 - Dijksma, Sharon A.M.
05:01:49 - 05:01:25 - Graaf, Rik van der
05:01:00 - 05:00:58 - Dijksma, Sharon A.M.
05:00:59 - 05:00:28 - Graaf, Rik van der
05:00:04 - 05:00:02 - Dijksma, Sharon A.M.
05:00:02 - 04:59:54 - Dijkstra, Gert
04:59:31 - 04:59:18 - Dijksma, Sharon A.M.
04:59:10 - 04:57:02 - Zweth, Rick van der
04:57:01 - 04:56:52 - Dijksma, Sharon A.M.
04:56:44 - 04:56:29 - Dijksma, Sharon A.M.
04:56:23 - 04:52:31 - Al-Saqaff, Mariam
04:52:31 - 04:51:45 - Dijksma, Sharon A.M.
04:50:15 - 04:49:51 - Dijksma, Sharon A.M.
04:49:52 - 04:49:41 - Steeg, Bert van
04:48:45 - 04:48:44 - Dijksma, Sharon A.M.
04:48:44 - 04:48:30 - Steeg, Bert van
04:48:11 - 04:48:08 - Dijksma, Sharon A.M.
04:48:07 - 04:47:47 - Al-Saqaff, Mariam
04:47:50 - 04:47:49 - Dijksma, Sharon A.M.
04:47:16 - 04:47:14 - Dijksma, Sharon A.M.
04:47:15 - 04:46:31 - Al-Saqaff, Mariam
04:46:58 - 04:46:58 - Dijksma, Sharon A.M.
04:46:24 - 04:46:20 - Dijksma, Sharon A.M.
04:46:23 - 04:46:20 - Al-Saqaff, Mariam
04:46:19 - 04:46:03 - Dijkstra, Gert
04:45:22 - 04:45:21 - Dijksma, Sharon A.M.
04:45:21 - 04:44:53 - Sasbrink, Anne
04:44:53 - 04:44:51 - Dijksma, Sharon A.M.
04:44:43 - 04:44:42 - Dijksma, Sharon A.M.
04:44:43 - 04:44:26 - Sasbrink, Anne
04:43:50 - 04:43:48 - Dijksma, Sharon A.M.
04:43:50 - 04:43:28 - Sasbrink, Anne
04:43:06 - 04:43:03 - Dijksma, Sharon A.M.
04:43:02 - 04:42:49 - Al-Saqaff, Mariam
04:42:54 - 04:42:53 - Dijksma, Sharon A.M.
04:42:07 - 04:42:04 - Dijksma, Sharon A.M.
04:40:56 - 04:40:54 - Dijksma, Sharon A.M.
04:40:55 - 04:40:44 - Sungur, Mahmut
04:40:19 - 04:40:17 - Dijksma, Sharon A.M.
04:40:16 - 04:40:07 - Dijksma, Sharon A.M.
04:39:59 - 04:39:58 - Dijksma, Sharon A.M.
04:39:46 - 04:33:06 - Deldjou Fard, Melody
04:37:23 - 04:37:21 - Dijksma, Sharon A.M.
04:37:21 - 04:37:07 - Steeg, Bert van
04:36:52 - 04:36:52 - Dijksma, Sharon A.M.
04:36:51 - 04:36:42 - Steeg, Bert van
04:36:42 - 04:36:37 - Dijksma, Sharon A.M.
04:36:03 - 04:36:02 - Dijksma, Sharon A.M.
04:36:02 - 04:35:56 - Steeg, Bert van
04:35:49 - 04:35:48 - Dijksma, Sharon A.M.
04:35:47 - 04:35:37 - Bakker, Has
04:34:49 - 04:34:48 - Dijksma, Sharon A.M.
04:34:48 - 04:34:34 - Bakker, Has
04:33:56 - 04:33:55 - Dijksma, Sharon A.M.
04:33:55 - 04:33:39 - Bosch, David
04:33:30 - 04:33:28 - Dijksma, Sharon A.M.
04:33:07 - 04:33:02 - Dijksma, Sharon A.M.
04:32:49 - 04:28:11 - Graaf, Rik van der
04:31:28 - 04:31:24 - Dijksma, Sharon A.M.
04:31:24 - 04:31:05 - Steeg, Bert van
04:30:00 - 04:29:58 - Dijksma, Sharon A.M.
04:29:59 - 04:29:45 - Steeg, Bert van
04:29:05 - 04:29:04 - Dijksma, Sharon A.M.
04:29:04 - 04:28:45 - Steeg, Bert van
04:28:13 - 04:28:07 - Dijksma, Sharon A.M.
04:28:08 - 04:27:57 - Steeg, Bert van
04:27:55 - 04:27:48 - Graaf, Rik van der
04:27:49 - 04:27:25 - Steeg, Bert van
04:27:49 - 04:27:47 - Dijksma, Sharon A.M.
04:27:25 - 04:27:00 - Graaf, Rik van der
04:27:01 - 04:27:00 - Dijksma, Sharon A.M.
04:26:59 - 04:26:50 - Sungur, Mahmut
04:26:49 - 04:26:19 - Graaf, Rik van der
04:26:19 - 04:26:17 - Dijksma, Sharon A.M.
04:26:18 - 04:25:59 - Zweth, Rick van der
04:25:59 - 04:25:41 - Graaf, Rik van der
04:25:41 - 04:25:40 - Dijksma, Sharon A.M.
04:25:41 - 04:25:28 - Zweth, Rick van der
04:25:28 - 04:24:59 - Graaf, Rik van der
04:24:59 - 04:24:44 - Dijksma, Sharon A.M.
04:24:29 - 04:19:59 - Dijkstra, Gert
04:20:20 - 04:20:19 - Dijksma, Sharon A.M.
04:20:10 - 04:20:05 - Dijksma, Sharon A.M.
04:20:05 - 04:19:54 - Dijksma, Sharon A.M.
04:19:57 - 04:18:32 - Dijkstra, Gert
04:19:03 - 04:18:59 - Dijksma, Sharon A.M.
04:18:41 - 04:18:22 - Dijksma, Sharon A.M.
04:18:22 - 04:18:19 - Dijkstra, Gert
04:18:21 - 04:17:50 - Bakker, Has
04:17:52 - 04:17:49 - Dijksma, Sharon A.M.
04:17:50 - 04:16:48 - Dijkstra, Gert
04:16:47 - 04:16:45 - Dijksma, Sharon A.M.
04:16:43 - 04:16:39 - Dijksma, Sharon A.M.
04:16:41 - 04:16:22 - Zweth, Rick van der
04:16:20 - 04:15:41 - Dijkstra, Gert
04:15:41 - 04:15:39 - Dijksma, Sharon A.M.
04:15:39 - 04:15:17 - Zweth, Rick van der
04:15:16 - 04:14:41 - Dijkstra, Gert
04:14:39 - 04:14:38 - Dijksma, Sharon A.M.
04:14:38 - 04:14:22 - Steeg, Bert van
04:14:21 - 04:13:03 - Dijkstra, Gert
04:13:03 - 04:12:48 - Steeg, Bert van
04:13:02 - 04:13:00 - Dijksma, Sharon A.M.
04:12:44 - 04:11:41 - Dijkstra, Gert
04:11:40 - 04:11:28 - Dijksma, Sharon A.M.
04:11:11 - 04:10:02 - Maas, Ruud
04:10:05 - 04:09:43 - Dijksma, Sharon A.M.
04:09:44 - 04:09:10 - Sasbrink, Anne
04:09:10 - 04:08:58 - Dijksma, Sharon A.M.
04:08:55 - 04:08:36 - Dijksma, Sharon A.M.
04:08:32 - 04:08:06 - Dijksma, Sharon A.M.
04:07:43 - 04:04:07 - Streefland, Rachel
04:04:10 - 04:04:08 - Dijksma, Sharon A.M.
04:04:08 - 04:03:38 - Zweth, Rick van der
04:03:54 - 04:02:40 - Streefland, Rachel
04:03:40 - 04:03:37 - Dijksma, Sharon A.M.
04:02:45 - 04:02:44 - Dijksma, Sharon A.M.
04:02:43 - 04:02:40 - Dijksma, Sharon A.M.
04:02:41 - 04:02:11 - Steeg, Bert van
04:02:10 - 04:00:58 - Streefland, Rachel
04:00:59 - 04:00:58 - Dijksma, Sharon A.M.
04:00:58 - 04:00:46 - Steeg, Bert van
04:00:46 - 04:00:45 - Dijksma, Sharon A.M.
04:00:45 - 03:59:23 - Streefland, Rachel
03:59:26 - 03:59:22 - Dijksma, Sharon A.M.
03:59:22 - 03:58:49 - Sungur, Mahmut
03:58:52 - 03:58:49 - Dijksma, Sharon A.M.
03:58:50 - 03:58:29 - Streefland, Rachel
03:58:29 - 03:58:28 - Dijksma, Sharon A.M.
03:58:28 - 03:58:09 - Sungur, Mahmut
03:58:16 - 03:57:47 - Streefland, Rachel
03:57:47 - 03:57:33 - Sungur, Mahmut
03:57:46 - 03:57:44 - Dijksma, Sharon A.M.
03:57:34 - 03:54:06 - Streefland, Rachel
03:54:07 - 03:54:06 - Dijksma, Sharon A.M.
03:54:06 - 03:53:39 - Steeg, Bert van
03:53:39 - 03:51:38 - Streefland, Rachel
03:51:40 - 03:51:39 - Dijksma, Sharon A.M.
03:51:38 - 03:51:24 - Sungur, Mahmut
03:51:25 - 03:51:02 - Streefland, Rachel
03:51:03 - 03:50:39 - Sungur, Mahmut
03:51:02 - 03:51:01 - Dijksma, Sharon A.M.
03:50:38 - 03:47:57 - Streefland, Rachel
03:47:59 - 03:47:56 - Dijksma, Sharon A.M.
03:47:00 - 03:46:48 - Dijksma, Sharon A.M.
03:46:52 - 03:46:07 - Streefland, Rachel
03:46:08 - 03:46:06 - Dijksma, Sharon A.M.
03:46:05 - 03:45:42 - Al-Saqaff, Mariam
03:45:42 - 03:45:05 - Streefland, Rachel
03:45:05 - 03:44:43 - Dijksma, Sharon A.M.
03:44:42 - 03:44:33 - Hessel, Yvonne
03:44:33 - 03:44:01 - Streefland, Rachel
03:44:01 - 03:43:50 - Dijksma, Sharon A.M.
03:43:47 - 03:43:41 - Dijksma, Sharon A.M.
03:43:46 - 03:43:46 - Al-Saqaff, Mariam
03:43:40 - 03:43:26 - Al-Saqaff, Mariam
03:43:26 - 03:42:38 - Streefland, Rachel
03:42:45 - 03:42:45 - Dijksma, Sharon A.M.
03:42:39 - 03:42:34 - Dijksma, Sharon A.M.
03:42:36 - 03:40:48 - Streefland, Rachel
03:40:51 - 03:40:50 - Dijksma, Sharon A.M.
03:40:50 - 03:40:49 - Bakker, Has
03:40:48 - 03:40:21 - Bakker, Has
03:40:26 - 03:39:34 - Streefland, Rachel
03:40:22 - 03:40:20 - Dijksma, Sharon A.M.
03:39:35 - 03:39:34 - Dijksma, Sharon A.M.
03:39:33 - 03:39:00 - Zweth, Rick van der
03:39:00 - 03:39:00 - Dijksma, Sharon A.M.
03:39:00 - 03:37:49 - Streefland, Rachel
03:37:51 - 03:37:50 - Dijksma, Sharon A.M.
03:37:49 - 03:37:09 - Sungur, Mahmut
03:37:14 - 03:37:07 - Dijksma, Sharon A.M.
03:37:10 - 03:36:02 - Streefland, Rachel
03:36:02 - 03:36:01 - Dijksma, Sharon A.M.
03:36:01 - 03:35:47 - Sungur, Mahmut
03:35:49 - 03:35:21 - Streefland, Rachel
03:35:22 - 03:35:17 - Dijksma, Sharon A.M.
03:35:16 - 03:34:59 - Deldjou Fard, Melody
03:34:59 - 03:34:30 - Streefland, Rachel
03:34:30 - 03:34:14 - Dijksma, Sharon A.M.
03:34:15 - 03:34:14 - Steeg, Bert van
03:34:13 - 03:33:51 - Steeg, Bert van
03:33:51 - 03:33:15 - Streefland, Rachel
03:33:16 - 03:33:15 - Dijksma, Sharon A.M.
03:33:14 - 03:32:34 - Bakker, Has
03:32:37 - 03:32:33 - Dijksma, Sharon A.M.
03:32:33 - 03:31:41 - Streefland, Rachel
03:31:45 - 03:31:35 - Dijksma, Sharon A.M.
03:31:36 - 03:31:25 - Steeg, Bert van
03:31:33 - 03:31:24 - Dijksma, Sharon A.M.
03:20:10 - 03:20:08 - Dijksma, Sharon A.M.
03:20:08 - 03:19:59 - Sungur, Mahmut
03:19:44 - 03:19:42 - Dijksma, Sharon A.M.
03:19:43 - 03:19:30 - Sungur, Mahmut
03:19:22 - 03:19:20 - Dijksma, Sharon A.M.
03:19:21 - 03:19:03 - Sungur, Mahmut
03:18:58 - 03:18:57 - Dijksma, Sharon A.M.
03:18:56 - 03:18:42 - Graaf, Rik van der
03:18:30 - 03:18:28 - Dijksma, Sharon A.M.
03:18:27 - 03:18:21 - Deldjou Fard, Melody
03:18:05 - 03:18:04 - Dijksma, Sharon A.M.
03:18:03 - 03:17:52 - Sasbrink, Anne
03:17:38 - 03:17:16 - Dijksma, Sharon A.M.
03:17:17 - 03:17:01 - Deldjou Fard, Melody
03:17:00 - 03:16:49 - Dijksma, Sharon A.M.
03:16:49 - 03:15:41 - Streefland, Rachel
03:15:40 - 03:15:19 - Dijksma, Sharon A.M.
01:33:18 - 01:33:39 - Sasbrink, Anne
01:33:39 - 01:33:41 - Dijksma, Sharon A.M.
01:33:41 - 01:33:49 - Dijkstra, Gert
01:33:50 - 01:33:51 - Dijksma, Sharon A.M.
01:33:53 - 01:34:14 - Bos, Cees
01:34:12 - 01:34:22 - Dijksma, Sharon A.M.
01:34:17 - 01:34:19 - Bos, Cees
01:34:23 - 01:34:37 - Graaf, Rik van der
01:34:36 - 01:34:38 - Dijksma, Sharon A.M.
01:34:38 - 01:34:53 - Sungur, Mahmut
01:34:53 - 01:34:56 - Dijksma, Sharon A.M.
01:34:56 - 01:35:17 - Deldjou Fard, Melody
01:35:17 - 01:35:19 - Dijksma, Sharon A.M.
01:35:18 - 01:35:31 - Kendir, Esma
01:35:32 - 01:35:35 - Dijksma, Sharon A.M.
01:35:35 - 01:36:02 - Bakker, Has
01:36:03 - 01:36:04 - Dijksma, Sharon A.M.
01:36:05 - 01:36:11 - Maas, Ruud
01:36:10 - 01:36:14 - Dijksma, Sharon A.M.
01:36:29 - - Dijksma, Sharon A.M.

Rekenkamer
Status: B

De rekenkamer stelt de raad voor te besluiten om het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:

 1. Een samenhangend overzicht op te stellen van de gemeentelijke inzet.
 2. Concrete en voor de gemeenteraad controleerbare doelen op te stellen die aansluiten bij de inzet voor de opgave en op de andere bestuurlijke niveaus.
 3. Meer inzicht te bieden in de besteding van tijd en geld aan de opgave.
 4. Te evalueren of genomen maatregelen en ingezette instrumenten effectief zijn, ook om onderbouwde keuzes te maken voor de toekomst.
 5. Het gebruik van informatie over de economische ontwikkelingen te structureren en vast te stellen op welke manier die informatie gebruikt wordt bij beleidskeuzes, monitoring, evaluatie en verantwoording.
 6. De verbinding binnen en buiten de opgave te verbeteren zodat binnen de gemeentelijke organisatie maar ook bij ondernemers en samenwerkingspartners bekend is waaraan in de opgave wordt gewerkt, wat de inzet oplevert en hoe daaraan kan worden bijgedragen. Dit ook te gebruiken om de gemeenteraad meer inzicht te geven in de ontwikkelingen en er een helder economisch profiel mee te ontwikkelen.
 7. De raad binnen zes weken door middel van een plan van aanpak te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd.

Moties

Onderwerp
M124 Samenhangend economisch beleid
M125 Lokale economische agenda en sterk profiel

Stemming

Onderwerp
Rekenkameronderzoek: ‘De balans opmaken. Een onderzoek naar de effectiviteit van het economisch beleid van de gemeente Utrecht’
03:12:47 - 03:08:58 - Fattal, Mahaar
03:08:59 - 03:08:38 - Dijksma, Sharon A.M.
03:08:35 - 03:07:57 - Steeg, Bert van
03:08:00 - 03:07:54 - Dijksma, Sharon A.M.
03:07:52 - 03:06:44 - Al-Saqaff, Mariam
03:06:44 - 03:06:29 - Dijksma, Sharon A.M.
03:06:11 - 02:57:05 - Peters, Ralph
03:04:33 - 03:04:29 - Dijksma, Sharon A.M.
03:04:29 - 03:04:13 - Al-Saqaff, Mariam
03:04:12 - 03:04:12 - Dijksma, Sharon A.M.
03:03:20 - 03:03:02 - Dijksma, Sharon A.M.
03:03:02 - 03:02:46 - Al-Saqaff, Mariam
03:02:06 - 03:02:02 - Dijksma, Sharon A.M.
03:02:02 - 03:01:20 - Maas, Ruud
03:00:52 - 03:00:51 - Dijksma, Sharon A.M.
03:00:52 - 03:00:34 - Maas, Ruud
03:00:35 - 03:00:34 - Dijksma, Sharon A.M.
02:59:33 - 02:59:31 - Dijksma, Sharon A.M.
02:59:30 - 02:59:15 - Al-Saqaff, Mariam
02:58:34 - 02:58:21 - Dijksma, Sharon A.M.
02:58:22 - 02:58:06 - Al-Saqaff, Mariam
02:58:06 - 02:58:05 - Dijksma, Sharon A.M.
02:57:05 - 02:56:57 - Dijksma, Sharon A.M.
02:56:40 - 02:48:43 - Verschuure, Klaas
02:53:39 - 02:53:37 - Dijksma, Sharon A.M.
02:53:38 - 02:50:06 - Snippe, Lisanne
02:50:57 - 02:50:50 - Dijksma, Sharon A.M.
02:50:10 - 02:50:07 - Dijksma, Sharon A.M.
02:48:44 - 02:48:19 - Dijksma, Sharon A.M.
02:47:12 - 01:38:08 - Dijksma, Sharon A.M.
01:36:58 - 01:37:03 - Pagter, Marijn de
01:38:29 - 01:38:51 - Dijksma, Sharon A.M.
01:39:09 - - Dijksma, Sharon A.M.

Wethouder Klein
Status: B

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

 1. De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze op de conceptmeerjarenbegroting 2023-2026 van de BghU, waarin de raad aangeeft in te stemmen met de conceptmeerjarenbegroting waarin het weerstandvermogen weer op peil is gebracht en tevens de BghU oproept zich te blijven inspannen om de kosten en daarmee de deelnemersbijdrage te beperken.

Amendementen

Onderwerp
A52 Een duurzame huisbankier óók bij de BghU

Stemming

Onderwerp
Raadsvoorstel Zienswijze meerjarenbegroting 2023-2026 BghU
02:46:43 - 02:46:05 - Heuven, Maarten van
02:46:06 - 02:45:48 - Dijksma, Sharon A.M.
02:45:33 - 02:44:49 - Klein, Anke
02:44:49 - 01:39:50 - Dijksma, Sharon A.M.
01:39:50 - 01:40:00 - Ramaker, Margreet
01:39:59 - 01:40:03 - Dijksma, Sharon A.M.
01:40:03 - 01:40:20 - Zwinkels, Jantine
01:40:19 - 01:40:25 - Dijksma, Sharon A.M.
01:40:35 - 01:41:02 - Dijksma, Sharon A.M.
01:41:03 - 01:41:07 - Bosch, David
01:41:10 - 01:41:14 - Dijksma, Sharon A.M.
01:41:23 - 01:41:38 - Dijksma, Sharon A.M.
01:41:36 - 01:41:52 - Bos, Cees
01:41:52 - 01:42:22 - Dijksma, Sharon A.M.

Wethouder Eerenberg
Status: B

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

 1. Bijgevoegde reactiebrief aan de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht vast te stellen als zienswijze op de ontwerp programmabegroting RUD 2023, in te kunnen stemmen met de inhoud van de ontwerpbegroting (inclusief begrotingswijziging) en tijdig wil worden geïnformeerd over de bijkomende kosten als gevolg van de invoering van de Omgevingswet.

Stemming

Onderwerp
Raadsvoorstel Zienswijzemogelijkheid ontwerp programmabegroting RUD Utrecht 2023

Presidium
Status: A

Benoeming en beëdiging commissieleden
Dit punt wordt in de avond vanaf 19.30 uur behandeld

Stemming

Onderwerp
Raadsvoorstel Benoeming commissieleden
00:14:42 - 00:18:18 - Dekkers, Fred
00:18:13 - 00:19:18 - Dijksma, Sharon A.M.
00:19:46 - 00:21:01 - Dijksma, Sharon A.M.
00:21:07 - 00:21:14 - Dijksma, Sharon A.M.
00:21:17 - 00:21:19 - Dijksma, Sharon A.M.
00:21:41 - 00:21:46 - Dijksma, Sharon A.M.
00:21:56 - 00:22:16 - Dijksma, Sharon A.M.
00:22:30 - 00:22:53 - Dijksma, Sharon A.M.
00:23:05 - 00:23:27 - Dijksma, Sharon A.M.
00:23:37 - 00:23:58 - Dijksma, Sharon A.M.
00:24:13 - 00:24:45 - Dijksma, Sharon A.M.
00:24:57 - 00:25:29 - Dijksma, Sharon A.M.
00:25:43 - 00:26:09 - Dijksma, Sharon A.M.
00:26:26 - 00:26:28 - Dijksma, Sharon A.M.
00:26:35 - 00:26:53 - Dijksma, Sharon A.M.
00:26:56 - 00:27:06 - Dijksma, Sharon A.M.
00:27:18 - 00:27:49 - Dijksma, Sharon A.M.
00:27:59 - 00:28:11 - Dijksma, Sharon A.M.
00:28:11 - 00:28:13 - Dijksma, Sharon A.M.
00:28:15 - 00:28:24 - Dijksma, Sharon A.M.
00:28:32 - 00:28:39 - Dijksma, Sharon A.M.
00:28:41 - 00:28:45 - Dijksma, Sharon A.M.
00:28:48 - 00:31:15 - Dijksma, Sharon A.M.
00:31:29 - - Dijksma, Sharon A.M.

Presidium
Status: A
Dit punt wordt in de avond vanaf 19.30 uur behandeld

presentatie kandidaten en daarna stemming

00:32:28 - 00:32:32 - Dijksma, Sharon A.M.
00:32:57 - 00:35:31 - Zwanenberg, Pepijn
00:35:35 - 00:35:46 - Dijksma, Sharon A.M.
00:35:49 - 00:36:01 - Bode, Linda
00:35:59 - 00:37:01 - Zwanenberg, Pepijn
00:36:54 - 00:36:55 - Dijksma, Sharon A.M.
00:37:00 - 00:37:05 - Dijksma, Sharon A.M.
00:37:05 - 00:37:19 - Stylianou, Nadia
00:37:19 - 00:38:04 - Zwanenberg, Pepijn
00:38:05 - 00:38:07 - Dijksma, Sharon A.M.
00:38:07 - 00:38:41 - Passier, Charlotte
00:38:40 - 00:39:26 - Zwanenberg, Pepijn
00:39:26 - 00:39:29 - Dijksma, Sharon A.M.
00:39:28 - 00:39:46 - Assen, Hester
00:39:47 - 00:40:44 - Zwanenberg, Pepijn
00:40:40 - 00:40:45 - Dijksma, Sharon A.M.
00:40:44 - 00:41:01 - Sungur, Mahmut
00:41:00 - 00:48:45 - Zwanenberg, Pepijn
00:41:39 - 00:41:40 - Dijksma, Sharon A.M.
00:41:41 - 00:42:10 - Pagter, Marijn de
00:43:51 - 00:43:52 - Dijksma, Sharon A.M.
00:43:52 - 00:44:15 - Peters, Ralph
00:44:51 - 00:44:55 - Dijksma, Sharon A.M.
00:46:33 - 00:46:48 - Dijksma, Sharon A.M.
00:46:35 - 00:47:05 - Oudejans, Annemarijn
00:48:37 - 00:48:54 - Dijksma, Sharon A.M.
00:49:05 - 00:52:03 - Bakker, Has
00:52:07 - 00:52:08 - Dijksma, Sharon A.M.
00:52:08 - 00:52:25 - Sungur, Mahmut
00:52:25 - 00:58:22 - Bakker, Has
00:53:27 - 00:53:30 - Dijksma, Sharon A.M.
00:53:31 - 00:53:47 - Dijkstra, Gert
00:54:56 - 00:54:57 - Dijksma, Sharon A.M.
00:54:58 - 00:55:16 - Pagter, Marijn de
00:56:08 - 00:56:09 - Dijksma, Sharon A.M.
00:56:10 - 00:56:17 - Heuven, Maarten van
00:56:45 - 00:56:46 - Dijksma, Sharon A.M.
00:56:47 - 00:57:08 - Bosch, David
00:58:16 - 00:59:11 - Dijksma, Sharon A.M.
01:07:43 - 01:08:04 - Dijksma, Sharon A.M.
01:08:47 - 01:08:55 - Dijksma, Sharon A.M.
01:09:49 - - Dijksma, Sharon A.M.