Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 19 mei 2022

14:00 - 21:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Sharon A.M. Dijksma
Start
donderdag 19 mei 2022 19:19
Eind
donderdag 19 mei 2022 21:01
Toelichting

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:
middag 14.00 uur
avond 19.30 uur

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening 19:32 - 19:33
 2. 2

  05:09:13 - 05:09:04 - Raaijmakers, Ilse
  05:07:52 - 05:06:57 - Sungur, Mahmut
 3. 7

  dit punt wordt als laatste B-punt behandeld, na agendapunt 18

  Moties

  Onderwerp
  M121 Internationale dienstreizen tot 1.200 kilometer per trein
  M122 Ruimte voor winkelmodel voedselbank Overvecht
  02:40:02 - 02:39:55 - Zwanenberg, Pepijn
  02:39:42 - 02:39:35 - Zwanenberg, Pepijn
  02:39:35 - 02:39:13 - Peters, Ralph
  02:39:15 - 02:39:12 - Zwanenberg, Pepijn
  02:39:13 - 02:38:49 - Heuven, Maarten van
  02:38:50 - 02:38:48 - Zwanenberg, Pepijn
  02:38:48 - 02:38:29 - Bosch, David
  02:38:30 - 02:38:29 - Zwanenberg, Pepijn
  02:38:28 - 02:37:54 - Heuven, Maarten van
  02:37:54 - 02:37:52 - Zwanenberg, Pepijn
  02:37:52 - 02:37:36 - Pagter, Marijn de
  02:37:36 - 02:37:35 - Zwanenberg, Pepijn
  02:37:35 - 02:36:59 - Heuven, Maarten van
  02:37:00 - 02:36:51 - Zwanenberg, Pepijn
  02:36:52 - 02:34:22 - Dijksma, S.A.M.
  02:34:30 - 02:34:13 - Zwanenberg, Pepijn
  02:34:14 - 02:33:23 - Dekkers, Fred
  02:33:51 - 02:33:49 - Zwanenberg, Pepijn
  02:33:24 - 02:33:23 - Zwanenberg, Pepijn
  02:33:23 - 02:32:37 - Dijksma, S.A.M.
  02:32:37 - 02:32:34 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:34 - 02:32:20 - Peters, Ralph
  02:32:22 - 02:32:19 - Dijksma, S.A.M.
  02:32:21 - 02:32:21 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:18 - 02:32:13 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:12 - 02:31:50 - Heuven, Maarten van
  02:32:10 - 02:32:09 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:07 - 02:32:04 - Zwanenberg, Pepijn
  02:31:49 - 02:30:44 - Dijksma, S.A.M.
  02:31:49 - 02:31:48 - Zwanenberg, Pepijn
  02:30:47 - 02:30:02 - Zwanenberg, Pepijn
  02:30:03 - 02:28:52 - Raaijmakers, Ilse
  02:28:58 - 02:28:48 - Zwanenberg, Pepijn
  02:28:49 - 02:26:16 - Voortman, Linda
  02:26:29 - 02:26:12 - Zwanenberg, Pepijn
  02:26:13 - 02:25:17 - Hessel, Yvonne
  02:25:35 - 02:25:35 - Zwanenberg, Pepijn
  02:25:18 - 02:25:16 - Zwanenberg, Pepijn
  02:25:17 - 02:24:42 - Voortman, Linda
  02:24:43 - 02:24:37 - Zwanenberg, Pepijn
  02:24:38 - 02:24:20 - Raaijmakers, Ilse
  02:24:21 - 02:24:20 - Zwanenberg, Pepijn
  02:24:20 - 02:23:46 - Voortman, Linda
  02:23:46 - 02:23:15 - Zwanenberg, Pepijn
  02:23:13 - 02:23:09 - Zwanenberg, Pepijn
  02:16:03 - - Deldjou Fard, Melody
  01:23:05 - 01:23:41 - Peters, Ralph
  01:23:41 - 01:23:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:23:44 - 01:23:59 - Raaijmakers, Ilse
  01:23:59 - 01:24:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:24:01 - 01:24:20 - Zwinkels, Jantine
  01:24:20 - 01:24:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:24:23 - 01:24:43 - Chirino, Bina
  01:24:43 - 01:24:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:25:20 - 01:25:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:25:41 - 01:25:59 - Dada-Anthonij, Venita
  01:25:58 - 01:26:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:26:02 - 01:26:17 - Kleinrensink, Julia
  01:26:17 - 01:26:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:26:22 - 01:26:47 - Chirino, Bina
  01:26:41 - 01:26:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:26:49 - 01:27:02 - Maas, Ruud
  01:27:03 - 01:27:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:27:06 - 01:27:21 - Dijkstra, Gert
  01:27:20 - 01:27:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:27:40 - - Dijksma, Sharon A.M.
 4. 8

  Presidium
  Status: A


  Het presidium stelt de raad voor te besluiten:

  1. De Mandaatregeling gemeenteraad en burgemeester gemeente Utrecht vast te stellen waarmee de Mandaatregeling wordt aangepast aan de per 1 mei a.s. inwerking tredende Wet open overheid.
  2. Toepassing te geven aan artikel 5 lid 1 van de Verordening Raadgevend referendum gemeente Utrecht waardoor het raadsbesluit de dag na publicatie in het gemeenteblad in werking treedt.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel wijziging Mandaatregeling gemeenteraad Woo
 5. 9

  Presidium
  Status: A


  Het presidium stelt de raad voor te besluiten:

  1. De Verordening op de raadscommissies gemeente Utrecht vast te stellen.

  Amendementen

  Onderwerp
  A51 Ruimte voor 5 commissieleden

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Aanpassing Verordening op de raadscommissies gemeente Utrecht
  01:28:14 - 01:28:44 - Zweth, Rick van der
  01:28:43 - 01:28:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:28:48 - 01:29:12 - Dijkstra, Gert
  01:29:00 - 01:29:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:29:02 - 01:29:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:29:08 - 01:29:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:29:38 - 01:29:41 - Bos, Cees
  01:29:41 - 01:29:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:30:03 - 01:30:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:30:16 - 01:30:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:30:30 - 01:30:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:30:58 - 01:31:10 - Bosch, David
  01:31:12 - 01:31:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:31:15 - 01:31:22 - Sungur, Mahmut
  01:31:23 - 01:31:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:31:27 - 01:31:51 - Bos, Cees
  01:31:51 - 01:31:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:32:08 - - Dijksma, Sharon A.M.
 6. 10

  Presidium
  Status: A


  Het Presidium stelt de raad voor te besluiten:

  1. Op grond van het bepaalde in artikel 2 van de Verordening op de adviescommissie Controle en Financiën van de gemeente Utrecht Annemarijn Oudejans en Stevie Nolten te benoemen tot lid van de adviescommissie Controle en Financiën.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Benoemen leden adviescommissie Controle en Financiën
 7. 11

  Presidium
  Status: A


  Het Presidium stelt voor:


  1.  Op grond van het bepaalde in artikel 5 lid 2 van de Verordening op de raadscommissies gemeente Utrecht Cees Bos te           benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de Commissie Energie(transitie), Duurzaamheid en Wonen.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Benoemen plaatsvervangend voorzitter Commissie Energie(transitie), Duurzaamheid en Wonen
 8. 12

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

  1. Wethouder Groen en wethouder Openbare Ruimte aan te wijzen als leden van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden.
  2. Als plaatsvervangend leden van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden aan te wijzen degenen die volgens het geldend besluit ‘Onderlinge vervanging collegeleden’ als vervanger optreden.
  3. Bij effectuering van wijziging van gemeenschappelijke regeling Stichtse Groenlanden conform het raadsbesluit van 3 februari 2022 de aanwijzing van wethouder Groen te continueren.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Aanwijzen leden Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling Stichtse Groenlanden
 9. 13

  Wethouder Van Hooijdonk
  Status: A
  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

  1. De bijgevoegde brief aan het Recreatieschap Stichtse Groenlanden vast te stellen als zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2022 en de uitgangspunten begroting 2023 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, waarin de raad zich positief uitspreekt over de invulling van een eerdere PM post, maar graag ziet dat deze kosten op de eerder afgesproken wijze, in drie stappen, worden verwerkt.
  2. De bijgevoegde brief aan het Plassenschap Loosdrecht e.o. vast te stellen als zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2022 en de kadernota 2023 van het Plassenschap Loosdrecht e.o., waarin de raad zich positief uitspreekt over de invulling van een eerdere PM post, maar graag ziet dat deze kosten op de eerder afgesproken wijze, in drie stappen, worden verwerkt.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijzen naar recreatieschappen Eerste begrotingswijzing 2022 en Uitgangspunten Begroting - Kadernota 2023
 10. 14

  Cees Bos
  Status: A


  In de versie ‘STV hkv Wijzigingsbesluit referendumverordening september 2021’ is de kennelijke verschrijving zoals tijdens de bespreking in de Commissie VBF van 24 maart jl. naar voren gekomen, hersteld.


  Cees Bos stelt de raad voor te besluiten:
  1. De Verordening raadplegend referendum gemeente Utrecht vast te stellen;
  2. Het besluit tot wijziging van de Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht 2017 vast te stellen;

  Stemming

  Onderwerp
  Initiatiefvoorstel referendum op raadsinitiatief
  01:32:49 - - Dijksma, Sharon A.M.
 11. 15

  Wethouder: Streefland
  Status: B


  Geagendeerd door: CDA, PvdA, VVD, Stadsbelang Utrecht, D66, GroenLinks, ChristenUnie, EenUtrecht en Volt.


  De fracties van CDA, PvdA, VVD, SBU, D66, GL, CU, EenUtrecht en Volt willen een spoeddebat voeren over de besluitvorming met betrekking tot sportpark Overvecht-Noord en de brief die het college heeft gestuurd op 29 april (kenmerk 10015931) van dit jaar. Hierin laat het college weten een raadsbreed aangenomen motie, die beoogde rust op het sportpark te creëren, niet te zullen uitvoeren.


  Deze fracties maken zich grote zorgen over de toekomst van het sportpark en willen weten waarom het college de genoemde motie niet uitvoert en waarom zij de raad hiervan op het allerlaatste moment voor de verhuizing van URV pas op de hoogte heeft gesteld.


  Daarnaast wensen genoemde fracties uitspraken te doen over de toekomst van het sportpark, mede in het licht van de eerder besproken alternatieven, nu de uitspraak van de raad niet in praktijk wordt gebracht.


  Spoed is vereist gezien de ongewenste en onduidelijke situatie die nu is ontstaan voor betrokken partijen. De raad wenst hier op zo kort mogelijke termijn een uitspraak over te doen. Daarnaast wenst de raad te spreken over de manier waarop met door de raad aangenomen moties wordt omgegaan.

  Moties

  Onderwerp
  M123 blijf kijken naar alternatieven
  05:04:14 - 05:04:02 -
  05:03:37 - 05:03:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:03:35 - 05:03:16 - Sasbrink, Anne
  05:02:43 - 05:02:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:02:41 - 05:02:13 - Sasbrink, Anne
  05:02:13 - 05:02:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:01:50 - 05:01:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:01:49 - 05:01:25 - Graaf, Rik van der
  05:01:00 - 05:00:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:00:59 - 05:00:28 - Graaf, Rik van der
  05:00:04 - 05:00:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:00:02 - 04:59:54 - Dijkstra, Gert
  04:59:31 - 04:59:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:59:10 - 04:57:02 - Zweth, Rick van der
  04:57:01 - 04:56:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:56:44 - 04:56:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:56:23 - 04:52:31 - Al-Saqaff, Mariam
  04:52:31 - 04:51:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:50:15 - 04:49:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:49:52 - 04:49:41 - Steeg, Bert van
  04:48:45 - 04:48:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:48:44 - 04:48:30 - Steeg, Bert van
  04:48:11 - 04:48:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:48:07 - 04:47:47 - Al-Saqaff, Mariam
  04:47:50 - 04:47:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:47:16 - 04:47:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:47:15 - 04:46:31 - Al-Saqaff, Mariam
  04:46:58 - 04:46:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:46:24 - 04:46:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:46:23 - 04:46:20 - Al-Saqaff, Mariam
  04:46:19 - 04:46:03 - Dijkstra, Gert
  04:45:22 - 04:45:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:45:21 - 04:44:53 - Sasbrink, Anne
  04:44:53 - 04:44:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:44:43 - 04:44:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:44:43 - 04:44:26 - Sasbrink, Anne
  04:43:50 - 04:43:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:43:50 - 04:43:28 - Sasbrink, Anne
  04:43:06 - 04:43:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:43:02 - 04:42:49 - Al-Saqaff, Mariam
  04:42:54 - 04:42:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:42:07 - 04:42:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:40:56 - 04:40:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:40:55 - 04:40:44 - Sungur, Mahmut
  04:40:19 - 04:40:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:40:16 - 04:40:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:39:59 - 04:39:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:39:46 - 04:33:06 - Deldjou Fard, Melody
  04:37:23 - 04:37:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:37:21 - 04:37:07 - Steeg, Bert van
  04:36:52 - 04:36:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:36:51 - 04:36:42 - Steeg, Bert van
  04:36:42 - 04:36:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:36:03 - 04:36:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:36:02 - 04:35:56 - Steeg, Bert van
  04:35:49 - 04:35:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:35:47 - 04:35:37 -
  04:34:49 - 04:34:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:34:48 - 04:34:34 -
  04:33:56 - 04:33:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:33:55 - 04:33:39 - Bosch, David
  04:33:30 - 04:33:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:33:07 - 04:33:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:32:49 - 04:28:11 - Graaf, Rik van der
  04:31:28 - 04:31:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:31:24 - 04:31:05 - Steeg, Bert van
  04:30:00 - 04:29:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:29:59 - 04:29:45 - Steeg, Bert van
  04:29:05 - 04:29:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:29:04 - 04:28:45 - Steeg, Bert van
  04:28:13 - 04:28:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:28:08 - 04:27:57 - Steeg, Bert van
  04:27:55 - 04:27:48 - Graaf, Rik van der
  04:27:49 - 04:27:25 - Steeg, Bert van
  04:27:49 - 04:27:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:27:25 - 04:27:00 - Graaf, Rik van der
  04:27:01 - 04:27:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:26:59 - 04:26:50 - Sungur, Mahmut
  04:26:49 - 04:26:19 - Graaf, Rik van der
  04:26:19 - 04:26:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:26:18 - 04:25:59 - Zweth, Rick van der
  04:25:59 - 04:25:41 - Graaf, Rik van der
  04:25:41 - 04:25:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:25:41 - 04:25:28 - Zweth, Rick van der
  04:25:28 - 04:24:59 - Graaf, Rik van der
  04:24:59 - 04:24:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:24:29 - 04:19:59 - Dijkstra, Gert
  04:20:20 - 04:20:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:20:10 - 04:20:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:20:05 - 04:19:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:19:57 - 04:18:32 - Dijkstra, Gert
  04:19:03 - 04:18:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:18:41 - 04:18:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:18:22 - 04:18:19 - Dijkstra, Gert
  04:18:21 - 04:17:50 -
  04:17:52 - 04:17:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:17:50 - 04:16:48 - Dijkstra, Gert
  04:16:47 - 04:16:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:16:43 - 04:16:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:16:41 - 04:16:22 - Zweth, Rick van der
  04:16:20 - 04:15:41 - Dijkstra, Gert
  04:15:41 - 04:15:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:15:39 - 04:15:17 - Zweth, Rick van der
  04:15:16 - 04:14:41 - Dijkstra, Gert
  04:14:39 - 04:14:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:14:38 - 04:14:22 - Steeg, Bert van
  04:14:21 - 04:13:03 - Dijkstra, Gert
  04:13:03 - 04:12:48 - Steeg, Bert van
  04:13:02 - 04:13:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:12:44 - 04:11:41 - Dijkstra, Gert
  04:11:40 - 04:11:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:11:11 - 04:10:02 - Maas, Ruud
  04:10:05 - 04:09:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:09:44 - 04:09:10 - Sasbrink, Anne
  04:09:10 - 04:08:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:08:55 - 04:08:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:08:32 - 04:08:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:07:43 - 04:04:07 - Streefland, Rachel
  04:04:10 - 04:04:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:04:08 - 04:03:38 - Zweth, Rick van der
  04:03:54 - 04:02:40 - Streefland, Rachel
  04:03:40 - 04:03:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:02:45 - 04:02:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:02:43 - 04:02:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:02:41 - 04:02:11 - Steeg, Bert van
  04:02:10 - 04:00:58 - Streefland, Rachel
  04:00:59 - 04:00:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:00:58 - 04:00:46 - Steeg, Bert van
  04:00:46 - 04:00:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:00:45 - 03:59:23 - Streefland, Rachel
  03:59:26 - 03:59:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:59:22 - 03:58:49 - Sungur, Mahmut
  03:58:52 - 03:58:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:58:50 - 03:58:29 - Streefland, Rachel
  03:58:29 - 03:58:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:58:28 - 03:58:09 - Sungur, Mahmut
  03:58:16 - 03:57:47 - Streefland, Rachel
  03:57:47 - 03:57:33 - Sungur, Mahmut
  03:57:46 - 03:57:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:57:34 - 03:54:06 - Streefland, Rachel
  03:54:07 - 03:54:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:54:06 - 03:53:39 - Steeg, Bert van
  03:53:39 - 03:51:38 - Streefland, Rachel
  03:51:40 - 03:51:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:51:38 - 03:51:24 - Sungur, Mahmut
  03:51:25 - 03:51:02 - Streefland, Rachel
  03:51:03 - 03:50:39 - Sungur, Mahmut
  03:51:02 - 03:51:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:50:38 - 03:47:57 - Streefland, Rachel
  03:47:59 - 03:47:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:47:00 - 03:46:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:46:52 - 03:46:07 - Streefland, Rachel
  03:46:08 - 03:46:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:46:05 - 03:45:42 - Al-Saqaff, Mariam
  03:45:42 - 03:45:05 - Streefland, Rachel
  03:45:05 - 03:44:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:44:42 - 03:44:33 - Hessel, Yvonne
  03:44:33 - 03:44:01 - Streefland, Rachel
  03:44:01 - 03:43:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:43:47 - 03:43:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:43:46 - 03:43:46 - Al-Saqaff, Mariam
  03:43:40 - 03:43:26 - Al-Saqaff, Mariam
  03:43:26 - 03:42:38 - Streefland, Rachel
  03:42:45 - 03:42:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:42:39 - 03:42:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:42:36 - 03:40:48 - Streefland, Rachel
  03:40:51 - 03:40:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:40:50 - 03:40:49 -
  03:40:48 - 03:40:21 -
  03:40:26 - 03:39:34 - Streefland, Rachel
  03:40:22 - 03:40:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:39:35 - 03:39:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:39:33 - 03:39:00 - Zweth, Rick van der
  03:39:00 - 03:39:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:39:00 - 03:37:49 - Streefland, Rachel
  03:37:51 - 03:37:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:37:49 - 03:37:09 - Sungur, Mahmut
  03:37:14 - 03:37:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:37:10 - 03:36:02 - Streefland, Rachel
  03:36:02 - 03:36:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:36:01 - 03:35:47 - Sungur, Mahmut
  03:35:49 - 03:35:21 - Streefland, Rachel
  03:35:22 - 03:35:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:35:16 - 03:34:59 - Deldjou Fard, Melody
  03:34:59 - 03:34:30 - Streefland, Rachel
  03:34:30 - 03:34:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:34:15 - 03:34:14 - Steeg, Bert van
  03:34:13 - 03:33:51 - Steeg, Bert van
  03:33:51 - 03:33:15 - Streefland, Rachel
  03:33:16 - 03:33:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:33:14 - 03:32:34 -
  03:32:37 - 03:32:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:32:33 - 03:31:41 - Streefland, Rachel
  03:31:45 - 03:31:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:31:36 - 03:31:25 - Steeg, Bert van
  03:31:33 - 03:31:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:20:10 - 03:20:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:20:08 - 03:19:59 - Sungur, Mahmut
  03:19:44 - 03:19:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:19:43 - 03:19:30 - Sungur, Mahmut
  03:19:22 - 03:19:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:19:21 - 03:19:03 - Sungur, Mahmut
  03:18:58 - 03:18:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:18:56 - 03:18:42 - Graaf, Rik van der
  03:18:30 - 03:18:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:18:27 - 03:18:21 - Deldjou Fard, Melody
  03:18:05 - 03:18:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:18:03 - 03:17:52 - Sasbrink, Anne
  03:17:38 - 03:17:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:17:17 - 03:17:01 - Deldjou Fard, Melody
  03:17:00 - 03:16:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:16:49 - 03:15:41 - Streefland, Rachel
  03:15:40 - 03:15:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:33:18 - 01:33:39 - Sasbrink, Anne
  01:33:39 - 01:33:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:33:41 - 01:33:49 - Dijkstra, Gert
  01:33:50 - 01:33:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:33:53 - 01:34:14 - Bos, Cees
  01:34:12 - 01:34:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:34:17 - 01:34:19 - Bos, Cees
  01:34:23 - 01:34:37 - Graaf, Rik van der
  01:34:36 - 01:34:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:34:38 - 01:34:53 - Sungur, Mahmut
  01:34:53 - 01:34:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:34:56 - 01:35:17 - Deldjou Fard, Melody
  01:35:17 - 01:35:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:35:18 - 01:35:31 -
  01:35:32 - 01:35:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:35:35 - 01:36:02 -
  01:36:03 - 01:36:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:36:05 - 01:36:11 - Maas, Ruud
  01:36:10 - 01:36:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:36:29 - - Dijksma, Sharon A.M.
 12. 16

  Rekenkamer
  Status: B
  De rekenkamer stelt de raad voor te besluiten om het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:

  1. Een samenhangend overzicht op te stellen van de gemeentelijke inzet.
  2. Concrete en voor de gemeenteraad controleerbare doelen op te stellen die aansluiten bij de inzet voor de opgave en op de andere bestuurlijke niveaus.
  3. Meer inzicht te bieden in de besteding van tijd en geld aan de opgave.
  4. Te evalueren of genomen maatregelen en ingezette instrumenten effectief zijn, ook om onderbouwde keuzes te maken voor de toekomst.
  5. Het gebruik van informatie over de economische ontwikkelingen te structureren en vast te stellen op welke manier die informatie gebruikt wordt bij beleidskeuzes, monitoring, evaluatie en verantwoording.
  6. De verbinding binnen en buiten de opgave te verbeteren zodat binnen de gemeentelijke organisatie maar ook bij ondernemers en samenwerkingspartners bekend is waaraan in de opgave wordt gewerkt, wat de inzet oplevert en hoe daaraan kan worden bijgedragen. Dit ook te gebruiken om de gemeenteraad meer inzicht te geven in de ontwikkelingen en er een helder economisch profiel mee te ontwikkelen.
  7. De raad binnen zes weken door middel van een plan van aanpak te informeren over de wijze waarop deze aanbevelingen worden uitgevoerd.

  Moties

  Onderwerp
  M124 Samenhangend economisch beleid
  M125 Lokale economische agenda en sterk profiel

  Stemming

  Onderwerp
  Rekenkameronderzoek: ‘De balans opmaken. Een onderzoek naar de effectiviteit van het economisch beleid van de gemeente Utrecht’
  03:12:47 - 03:08:58 - Fattal, Mahaar
  03:08:59 - 03:08:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:08:35 - 03:07:57 - Steeg, Bert van
  03:08:00 - 03:07:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:07:52 - 03:06:44 - Al-Saqaff, Mariam
  03:06:44 - 03:06:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:06:11 - 02:57:05 - Peters, Ralph
  03:04:33 - 03:04:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:04:29 - 03:04:13 - Al-Saqaff, Mariam
  03:04:12 - 03:04:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:03:20 - 03:03:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:03:02 - 03:02:46 - Al-Saqaff, Mariam
  03:02:06 - 03:02:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:02:02 - 03:01:20 - Maas, Ruud
  03:00:52 - 03:00:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:00:52 - 03:00:34 - Maas, Ruud
  03:00:35 - 03:00:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:59:33 - 02:59:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:59:30 - 02:59:15 - Al-Saqaff, Mariam
  02:58:34 - 02:58:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:58:22 - 02:58:06 - Al-Saqaff, Mariam
  02:58:06 - 02:58:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:57:05 - 02:56:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:56:40 - 02:48:43 -
  02:53:39 - 02:53:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:53:38 - 02:50:06 -
  02:50:57 - 02:50:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:50:10 - 02:50:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:48:44 - 02:48:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:47:12 - 01:38:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:36:58 - 01:37:03 - Pagter, Marijn de
  01:38:29 - 01:38:51 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:39:09 - - Dijksma, Sharon A.M.
 13. 17

  Wethouder Klein
  Status: B
  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

  1. De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze op de conceptmeerjarenbegroting 2023-2026 van de BghU, waarin de raad aangeeft in te stemmen met de conceptmeerjarenbegroting waarin het weerstandvermogen weer op peil is gebracht en tevens de BghU oproept zich te blijven inspannen om de kosten en daarmee de deelnemersbijdrage te beperken.

  Amendementen

  Onderwerp
  A52 Een duurzame huisbankier óók bij de BghU

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijze meerjarenbegroting 2023-2026 BghU
  02:46:43 - 02:46:05 - Heuven, Maarten van
  02:46:06 - 02:45:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  02:45:33 - 02:44:49 -
  02:44:49 - 01:39:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:39:50 - 01:40:00 - Ramaker, Margreet
  01:39:59 - 01:40:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:40:03 - 01:40:20 - Zwinkels, Jantine
  01:40:19 - 01:40:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:40:35 - 01:41:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:41:03 - 01:41:07 - Bosch, David
  01:41:10 - 01:41:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:41:23 - 01:41:38 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:41:36 - 01:41:52 - Bos, Cees
  01:41:52 - 01:42:22 - Dijksma, Sharon A.M.
 14. 18

  Wethouder Eerenberg
  Status: B
  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

  1. Bijgevoegde reactiebrief aan de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht vast te stellen als zienswijze op de ontwerp programmabegroting RUD 2023, in te kunnen stemmen met de inhoud van de ontwerpbegroting (inclusief begrotingswijziging) en tijdig wil worden geïnformeerd over de bijkomende kosten als gevolg van de invoering van de Omgevingswet.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijzemogelijkheid ontwerp programmabegroting RUD Utrecht 2023
 15. 19

  Presidium
  Status: A


  Benoeming en beëdiging commissieleden
  Dit punt wordt in de avond vanaf 19.30 uur behandeld

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Benoeming commissieleden
  00:14:42 - 00:18:18 - Dekkers, Fred
  00:18:13 - 00:19:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:19:46 - 00:21:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:21:07 - 00:21:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:21:17 - 00:21:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:21:41 - 00:21:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:21:56 - 00:22:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:22:30 - 00:22:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:23:05 - 00:23:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:23:37 - 00:23:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:24:13 - 00:24:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:24:57 - 00:25:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:25:43 - 00:26:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:26:26 - 00:26:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:26:35 - 00:26:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:26:56 - 00:27:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:27:18 - 00:27:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:27:59 - 00:28:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:28:11 - 00:28:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:28:15 - 00:28:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:28:32 - 00:28:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:28:41 - 00:28:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:28:48 - 00:31:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:31:29 - - Dijksma, Sharon A.M.
 16. 20

  Presidium
  Status: A
  Dit punt wordt in de avond vanaf 19.30 uur behandeld


  presentatie kandidaten en daarna stemming

  Stemming

  Onderwerp
  00:32:28 - 00:32:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:32:57 - 00:35:31 - Zwanenberg, Pepijn
  00:35:35 - 00:35:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:35:49 - 00:36:01 - Bode, Linda
  00:35:59 - 00:37:01 - Zwanenberg, Pepijn
  00:36:54 - 00:36:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:37:00 - 00:37:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:37:05 - 00:37:19 - Stylianou, Nadia
  00:37:19 - 00:38:04 - Zwanenberg, Pepijn
  00:38:05 - 00:38:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:38:07 - 00:38:41 - Passier, Charlotte
  00:38:40 - 00:39:26 - Zwanenberg, Pepijn
  00:39:26 - 00:39:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:39:28 - 00:39:46 -
  00:39:47 - 00:40:44 - Zwanenberg, Pepijn
  00:40:40 - 00:40:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:40:44 - 00:41:01 - Sungur, Mahmut
  00:41:00 - 00:48:45 - Zwanenberg, Pepijn
  00:41:39 - 00:41:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:41:41 - 00:42:10 - Pagter, Marijn de
  00:43:51 - 00:43:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:43:52 - 00:44:15 - Peters, Ralph
  00:44:51 - 00:44:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:46:33 - 00:46:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:46:35 - 00:47:05 - Oudejans, Annemarijn
  00:48:37 - 00:48:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:49:05 - 00:52:03 -
  00:52:07 - 00:52:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:52:08 - 00:52:25 - Sungur, Mahmut
  00:52:25 - 00:58:22 -
  00:53:27 - 00:53:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:53:31 - 00:53:47 - Dijkstra, Gert
  00:54:56 - 00:54:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:54:58 - 00:55:16 - Pagter, Marijn de
  00:56:08 - 00:56:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:56:10 - 00:56:17 - Heuven, Maarten van
  00:56:45 - 00:56:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  00:56:47 - 00:57:08 - Bosch, David
  00:58:16 - 00:59:11 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:07:43 - 01:08:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:08:47 - 01:08:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  01:09:49 - - Dijksma, Sharon A.M.