Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M135 Meer kinderen laten meedoen aan sport en cultuur

ID
5957
Kenmerk
Agendapunt
Gemeenteraad 2024 (30. Raadsvoorstel Beleidsnota Financiële bestaanszekerheid)
donderdag 28 maart 10:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Datum
28-3-2024
Onderwerp
M135 Meer kinderen laten meedoen aan sport en cultuur
Status
Motie ingetrokken en overgenomen
Indiener(s)
  • Steeg, B. van (Bert) (CDA)
Mede-indieners
  • Dijkstra, G.J. (Gert) (EenUtrecht)
  • Raaijmakers, I. (Ilse) (PvdA)
Portefeuillehouder
Wethouder Voortman
Deadline
Stand van zaken openbaar
Beleidsveld
Werk en inkomen
Thema
Einddatum
Datum afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(s)
Relatie met
Gerelateerde items