Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M05 Stel maximum aan ouderbijdrage

ID
5290
Kenmerk
Agendapunt
Gemeenteraad 2023 (18. Debat Vrijwillige ouderbijdrage scholen Utrecht)
donderdag 2 februari 14:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Datum
2-2-2023
Onderwerp
M05 Stel maximum aan ouderbijdrage
Status
Motie aangenomen
Indiener(s)
  • Dijkstra, G.J. (Gert) (EenUtrecht)
  • Hessel, Y.H. (Yvonne) (Utrecht Solidair)
  • Kendir, E. (Esma) (Student&Starter)
  • Raaijmakers, I. (Ilse) (PvdA)
  • van der Wilt, J.A.W. (Berdien) (D66)
  • Vermeulen, M.W.C. (Maartje) (GroenLinks)
  • Chirino, C.C. (Bina) (ChristenUnie)
Mede-indieners
Portefeuillehouder
Wethouder Eerenberg
Deadline
29-9-2023
Stand van zaken openbaar
In Raadsbrief Kwartaalbrief onderwijs Q2 2023 is update gegeven. Gesprek met schoolbesturen loopt nog. Volgende update volgt in kwartaalbrief Q3 2023 (in Q4 2023). Verzoek datum aan te passen naar Q4 2023.
Beleidsveld
Onderwijs
Thema
Einddatum
Datum afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(s)
Relatie met
Stemmen
voor 73%
tegen 27%
voor
BIJ1 (1), ChristenUnie (2), D66 (8), DENK (1), EenUtrecht (1), GroenLinks (9), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), Utrecht Solidair (1), Partij voor de Vrijheid (1), Student & Starter (2)
tegen
CDA (3), Stadsbelang Utrecht (1), Volt (3), VVD (5)