Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 2 februari 2023

14:00 - 23:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Sharon A.M. Dijksma
Start
donderdag 2 februari 2023 19:49
Eind
vrijdag 3 februari 2023 00:02
Toelichting

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen voor:


14:00 - 17:00
20:00 - einde


14:00 Benoeming commissielid

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening 14:02 - 14:04
 2. 2
  Vaststellen agenda 14:10 - 14:10
 3. 3

  • Lijst ingekomen stukken zoals is vastgesteld in de commissies ROG, MGOR en VBF in januari 2023. De ingekomen stukken staan conform de AVG, in iBabs achter een slotje.
  • Beëindiging commissielidmaatschap Jaime Peiris (Utrecht Solidair), Anna Elkerbout (VVD) en Daan Hakkert (VVD)
 4. 4

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:


  1. De door het college opgelegde geheimhouding op documenten zoals vermeld in de bijlage ‘Bekrachtiging geheimhouding – gemeenteraad 2 februari 2023’ te bekrachtigen conform artikel 25 lid 3 Gemeentewet.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding 2 februari 2023
 5. 5

 6. 6

 7. 7

  De actuele moties worden voorafgaand aan de bespreekstukken behandeld.

  Moties

  Onderwerp
  M01 Civielrechtelijk, niet strafrechtelijk bij kraken
  M02 Plantaardige melk in gemeentelijke koffieautomaten
  M03 Bomen en geen stompjes op het Vredenburg
  05:30:12 - 05:29:04 - Fattal, Mahaar
  05:29:05 - 05:28:49 -
  05:28:50 - 05:28:20 - Koning, Maarten
  05:28:20 - 05:28:18 -
  05:28:18 - 05:27:57 - Fattal, Mahaar
  05:27:56 - 05:27:51 -
  05:27:51 - 05:27:30 - Zwinkels, Jantine
  05:27:29 - 05:27:28 -
  05:27:28 - 05:27:01 - Fattal, Mahaar
  05:27:01 - 05:26:47 -
  05:26:38 - 05:26:34 -
  05:23:43 - 05:23:32 -
  05:23:33 - 05:23:20 - Zwinkels, Jantine
  05:23:21 - 05:23:19 -
  05:23:20 - 05:21:59 - Dijksma, S.A.M.
  05:22:07 - 05:20:55 -
  05:20:55 - 05:19:10 - Heuven, Maarten van
  05:19:11 - 05:18:59 -
  05:18:59 - 05:18:43 - Zwinkels, Jantine
  05:18:43 - 05:18:41 -
  05:18:42 - 05:18:15 - Heuven, Maarten van
  05:18:17 - 05:18:12 -
  05:18:12 - 05:17:59 - Bosch, David
  05:17:59 - 05:17:58 -
  05:17:59 - 05:17:32 - Heuven, Maarten van
  05:17:32 - 05:17:26 -
  05:17:26 - 05:17:17 - Pagter, Marijn de
  05:17:15 - 05:17:03 -
  05:17:15 - 05:17:14 - Heuven, Maarten van
  05:16:56 - 05:16:53 -
  05:16:52 - 05:15:51 - Schilderman, Susanne
  05:15:50 - 05:15:36 -
  05:15:35 - 05:15:13 - Heuven, Maarten van
  05:15:30 - 05:15:29 -
  05:15:13 - 05:15:12 -
  05:15:12 - 05:14:45 - Schilderman, Susanne
  05:14:45 - 05:14:39 -
  05:14:45 - 05:14:27 - Heuven, Maarten van
  05:14:27 - 05:14:01 -
  05:14:23 - 05:14:16 - Schilderman, Susanne
  05:13:46 - 05:13:43 -
  05:13:43 - 05:12:18 - Bos, Cees
  05:12:19 - 05:12:10 -
  05:12:10 - 05:12:00 - Heuven, Maarten van
  05:11:59 - 05:11:58 -
  05:11:57 - 05:08:30 - Bos, Cees
  05:11:09 - 05:10:58 -
  05:10:58 - 05:10:47 - Sungur, Mahmut
  05:10:47 - 05:10:45 -
  05:09:59 - 05:09:49 -
  05:09:49 - 05:09:37 - Bosch, David
  05:09:39 - 05:09:37 -
  05:09:33 - 05:09:22 -
  05:09:30 - 05:09:09 - Bosch, David
  05:09:11 - 05:09:07 -
  05:08:33 - 05:08:22 -
  05:08:15 - 05:08:13 -
  05:08:13 - 05:06:26 - Voortman, Linda
  05:06:27 - 05:06:13 -
  05:06:12 - 05:05:56 - Heuven, Maarten van
  05:05:56 - 05:05:55 -
  05:05:55 - 05:05:19 - Voortman, Linda
  05:05:20 - 05:05:13 -
  05:05:13 - 05:05:06 - Zwinkels, Jantine
  05:05:06 - 05:05:05 -
  05:05:05 - 05:04:04 - Voortman, Linda
  05:04:12 - 05:03:52 -
  05:03:53 - 05:03:46 - Sungur, Mahmut
  05:03:46 - 05:03:11 - Voortman, Linda
  05:03:46 - 05:03:40 -
  05:03:14 - 05:02:59 -
  05:02:58 - 05:02:51 -
  05:02:51 - 05:00:55 - Bos, Cees
  05:01:58 - 05:01:37 -
  05:01:30 - 05:00:52 -
  05:00:54 - 05:00:06 - Voortman, Linda
  05:00:26 - 04:59:49 -
  04:59:04 - - Dijksma, Sharon A.M.
  03:48:26 - 03:48:50 - Zwanenberg, Pepijn
  03:48:48 - 03:49:07 - Heuven, Maarten van
  03:49:08 - 03:49:10 - Zwanenberg, Pepijn
  03:49:10 - 03:49:12 - Nolten, Stevie
  03:49:12 - 03:49:14 - Zwanenberg, Pepijn
  03:49:14 - 03:49:20 - Chirino, Bina
  03:49:21 - 03:49:23 - Zwanenberg, Pepijn
  03:49:23 - 03:49:35 - Zwinkels, Jantine
  03:49:38 - 03:49:40 - Zwanenberg, Pepijn
  03:49:41 - 03:49:51 - Vasters, Joost
  03:49:52 - 03:49:55 - Zwanenberg, Pepijn
  03:50:02 - 03:50:26 - Zwanenberg, Pepijn
  03:50:28 - 03:50:31 - Hessel, Yvonne
  03:50:34 - - Zwanenberg, Pepijn
 8. 8

  Dit agendapunt wordt om 14:00 behandeld.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Benoeming commissieleden 2 februari 2022
 9. 9

  Status: A


  Het dagelijks bestuur van de raad stelt de raad voor te besluiten:
  1. De heer T.J. Dorst aan te wijzen als plaatsvervangend griffier.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Aanwijzing plaatsvervangend griffier
  05:44:30 - 05:44:05 - Pagter, Marijn de
  05:44:05 - 05:43:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:41:50 - 05:39:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:39:36 - - Dijksma, Sharon A.M.
 10. 10

  Status: A


  De raad wordt voorgesteld te besluiten:
  1. Ruud Maas te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de adviescommissie Controle en Financiën.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Benoeming plaatsvervangend voorzitter Adviescommissie Controle & Financiën
 11. 11

  Status: A


  De Adviescommissie Controle & Financiën stelt de gemeenteraad voor het volgende te besluiten:
  1. De Overeenkomst Accountantscontrole jaarrekening 2019 (op grond van artikel 3.3 van die overeenkomst) met één jaar te verlengen voor boekjaar 2023.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Verlenging contract accountant 2023
 12. 12

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Akkoord te gaan met het vaststellingsrapport met daarin het voorstel om de twee volgende ambtshalve wijzigingen in het Facetbestemmingsplan gasleiding Reijerscop de Meern Zuid te verwerken:
  a. Aangepaste ligging nieuwe dubbelbestemming leiding – gas nabij meet- en regelstation Reijerscop;
  b. Er is een uitbreiding op de bomenparagraaf.
  2. Het Facetbestemmingsplan Gasleiding Reijerscop de Meern Zuid, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPFACGASREIJERSDMZ-VA01 vast te stellen, op basis waarvan de aanleg van een ondergrondse gasleiding voor hoogcalorisch gas mogelijk wordt gemaakt.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling Facetbestemmingsplan Gasleiding Reijerscop de Meern Zuid
  05:37:18 - 05:36:58 - Heuven, Maarten van
  05:36:57 - - Dijksma, Sharon A.M.
 13. 13

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de raad, waarin de raad instemt met het Ontwerp wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Afval Verwijdering Utrecht en de AVU aanmoedigt om de raad te blijven betrekken bij aanbestedingen van hoofdstromen en andere besluiten met grote impact op de transitie naar een circulaire economie.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijze Ontwerp wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling AVU
 14. 14

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te verzoeken om een suppletieuitkering Gemeentefonds Bommenregeling van EUR 645.565 exclusief BTW (68% van de totale kosten van EUR 949.361 exclusief BTW) voor de werkelijk gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog zoals vermeld in de bijlage ‘Toelichting aanvraag bijdrage Gemeentefonds Oorlogsrestanten 2023’.
  2. Dit raadsbesluit in werking te laten treden op de dag van bekendmaking, op grond van artikel 5 lid 1 Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Aanvraag bijdrage Gemeentefonds 2023 voor opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog
 15. 15

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. De bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze van de raad, waarin wordt ingestemd met de Kadernota 2024 Veiligheidsregio Utrecht.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijze Kadernota 2024 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
  05:35:14 - 05:35:01 - Bosch, David
  05:35:03 - 05:34:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:34:51 - 05:34:40 - Sungur, Mahmut
  05:34:40 - 05:34:28 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:34:27 - 05:34:06 - Koning, Maarten
  05:34:02 - 05:34:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:34:00 - 05:33:55 - Bosch, David
  05:33:53 - 05:32:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:32:49 - 05:32:39 - Hoonte, Gertjan te
  05:32:40 - 05:32:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  05:31:35 - -
 16. 16

  Mahmut Sungur (DENK) zal hierbij het Initiatiefvoorstel 'Niet versneld betaald parkeren' aanbieden en toelichten.

  04:58:29 - 04:56:24 - Sungur, Mahmut
  04:56:55 - 04:56:26 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:55:49 - - Dijksma, Sharon A.M.
 17. 17

  Status: B


  De raad heeft uitgesproken dat in 2023 de verkoop van sociale huurwoningen moet stoppen. Daarover wordt nu onderhandeld met de corporaties. Zolang dat verbod nog niet is ingegaan, worden er echter nog steeds woningen door corporaties te koop aangeboden. En verdwijnen er dus woningen uit de sociale voorraad. In 2011 is amendement A51 van SP, GroenLinks en PvdA aangenomen waarin staat dat een sociale huurwoning maximaal 1 jaar te koop mag staan. Als het pand in dat jaar niet verkocht is, moet de woning weer de reguliere verhuur in.
  GroenLinks, PvdA en BIJ1 zullen de raad een voorstel doen die tijd nu te maximeren op 4 maanden. Gelet op de woningnood telt elke week dat we eerder ingrijpen. Om die reden vragen we nu dit debat aan. Het instrument actuele motie doet geen recht aan een goede bespreking en we hechten er aan dat ook andere partijen in de gelegenheid zijn zich hierover te kunnen uitspreken.

  Moties

  Onderwerp
  M04 Maximeer te koop termijn sociale huur
  04:54:46 - 04:41:03 - Zwanenberg, Pepijn
  04:53:50 - 04:53:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:53:48 - 04:53:39 - Passier, Charlotte
  04:53:14 - 04:53:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:53:06 - 04:52:54 - Zwinkels, Jantine
  04:52:22 - 04:52:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:52:21 - 04:52:07 - Zwinkels, Jantine
  04:51:43 - 04:51:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:51:40 - 04:51:19 - Zwinkels, Jantine
  04:51:18 - 04:51:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:51:00 - 04:50:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:50:51 - 04:50:50 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:50:51 - 04:50:21 - Bos, Cees
  04:49:53 - 04:49:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:49:52 - 04:49:09 - Bos, Cees
  04:48:41 - 04:48:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:48:39 - 04:48:07 - Bos, Cees
  04:47:25 - 04:47:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:47:18 - 04:47:03 - Meerding, Tess
  04:46:28 - 04:46:27 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:46:27 - 04:46:18 - Meerding, Tess
  04:46:06 - 04:46:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:46:04 - 04:45:19 - Hessel, Yvonne
  04:45:27 - 04:45:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:44:58 - 04:44:57 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:44:56 - 04:44:42 - Hessel, Yvonne
  04:44:28 - 04:44:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:44:22 - 04:44:14 -
  04:43:56 - 04:43:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:43:55 - 04:43:28 -
  04:43:11 - 04:43:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:43:08 - 04:42:52 - Graaf, Rik van der
  04:42:36 - 04:42:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:42:34 - 04:42:21 - Graaf, Rik van der
  04:41:47 - 04:41:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:41:06 - 04:41:02 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:41:02 - 04:40:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:41:01 - 04:41:01 - Zwanenberg, Pepijn
  04:40:56 - 04:40:01 - Zweth, Rick van der
  04:40:00 - 04:39:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:39:58 - 04:39:25 - Nolten, Stevie
  04:39:25 - 04:39:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:38:55 - 04:37:33 - Vries, Dennis de
  04:37:33 - 04:37:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:37:32 - 04:37:07 -
  04:37:06 - 04:36:37 - Vries, Dennis de
  04:36:36 - 04:36:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:36:35 - 04:36:25 -
  04:36:24 - 04:36:00 - Vries, Dennis de
  04:36:23 - 04:36:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:35:59 - 04:35:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:35:58 - 04:35:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:35:57 - 04:35:49 -
  04:35:48 - 04:35:26 - Vries, Dennis de
  04:35:27 - 04:35:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:35:25 - 04:34:54 - Hessel, Yvonne
  04:34:52 - 04:34:23 - Vries, Dennis de
  04:34:23 - 04:34:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:34:20 - 04:34:18 - Vries, Dennis de
  04:34:19 - - Dijksma, Sharon A.M.
  03:50:52 - 03:51:09 -
  03:51:09 - 03:51:14 - Zwanenberg, Pepijn
  03:51:23 - - Zwanenberg, Pepijn
 18. 18

  Status: B


  In de commissie VOWE van 19 januari jl. heeft een goed debat plaatsgevonden over de vrijwillige ouderbijdrage op PO- en VO-scholen in Utrecht. De PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie vinden het onwenselijk dat er op sommige scholen erg hoge ouderbijdragen worden gevraagd en de verschillen tussen scholen daarmee groot zijn. Dit draagt niet bij aan het zwaarwegende belang van de toegankelijkheid van het onderwijs voor alle kinderen.
  De fracties van de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie zullen daarom de raad voorstellen doen om de gesprekken die worden gevoerd met het onderwijs te gebruiken om tot (meer bindende) afspraken te komen over het verkleinen van de verschillen tussen scholen waar het gaat om de vrijwillige ouderbijdrage, bijvoorbeeld door het maximeren van de ouderbijdrage en het bewerkstelligen van meer solidariteit tussen de scholen.
  Volt steunt het idee van meer solidariteit tussen scholen en zal een voorstel doen voor een solidariteitsfonds.

  Moties

  Onderwerp
  M05 Stel maximum aan ouderbijdrage
  M06 Meer solidariteit tussen scholen
  M07 Geef scholen speelruimte met de vrijwillige ouderbijdrage

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Debat Vrijwillige ouderbijdrage scholen Utrecht: kosten solidariteitsfonds
  Debat Vrijwillige ouderbijdrage scholen Utrecht: M06
  04:32:20 - 04:32:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:31:33 - 04:31:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:31:31 - 04:31:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:31:28 - 04:31:15 - Al-Saqaff, Mariam
  04:30:57 - 04:30:56 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:30:56 - 04:30:34 - Al-Saqaff, Mariam
  04:30:02 - 04:30:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:30:00 - 04:29:34 - Al-Saqaff, Mariam
  04:29:17 - 04:29:16 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:29:15 - 04:29:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:29:09 - 04:28:26 - Vermeulen, Maartje
  04:29:01 - 04:28:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:28:27 - 04:28:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:27:59 - 04:24:45 - Wilt, Berdien van der
  04:24:46 - 04:24:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:24:33 - 04:24:22 - Al-Saqaff, Mariam
  04:24:22 - 04:23:50 - Wilt, Berdien van der
  04:23:50 - 04:23:49 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:23:49 - 04:23:39 - Al-Saqaff, Mariam
  04:23:39 - 04:23:05 - Wilt, Berdien van der
  04:23:03 - 04:22:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:22:56 - 04:21:38 - Chirino, Bina
  04:21:38 - 04:21:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:21:21 - 04:19:35 - Bode, Linda
  04:19:39 - 04:19:37 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:19:36 - 04:19:21 - Raaijmakers, Ilse
  04:19:20 - 04:19:08 - Bode, Linda
  04:19:07 - 04:19:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:19:06 - 04:18:57 - Raaijmakers, Ilse
  04:18:55 - 04:18:44 - Bode, Linda
  04:18:44 - 04:18:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:18:44 - 04:18:32 - Raaijmakers, Ilse
  04:18:30 - 04:18:20 - Bode, Linda
  04:18:18 - 04:18:18 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:18:17 - 04:18:14 - Bode, Linda
  04:18:16 - 04:18:15 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:18:15 - 04:18:07 - Sungur, Mahmut
  04:18:05 - 04:17:48 - Bode, Linda
  04:17:47 - 04:17:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:17:47 - 04:17:40 - Sungur, Mahmut
  04:17:38 - 04:17:32 - Bode, Linda
  04:17:34 - 04:17:19 - Sungur, Mahmut
  04:17:33 - 04:17:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:17:18 - 04:17:13 - Bode, Linda
  04:17:13 - 04:16:57 - Sungur, Mahmut
  04:16:56 - 04:16:43 - Bode, Linda
  04:16:45 - 04:16:41 - Sungur, Mahmut
  04:16:45 - 04:16:31 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:16:30 - 04:16:07 - Wilt, Berdien van der
  04:16:06 - 04:15:43 - Bode, Linda
  04:15:43 - 04:15:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:15:34 - 04:14:55 - Bode, Linda
  04:14:54 - 04:14:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:14:06 - 04:13:03 - Stellinga, Hessel
  04:13:02 - 04:12:59 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:12:57 - 04:11:47 - Vermeulen, Maartje
  04:12:41 - 04:12:09 - Stellinga, Hessel
  04:12:09 - 04:12:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:11:44 - 04:10:52 - Stellinga, Hessel
  04:10:53 - 04:10:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:10:43 - 04:10:35 - Raaijmakers, Ilse
  04:10:34 - 04:10:24 - Stellinga, Hessel
  04:10:23 - 04:10:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:10:22 - 04:10:11 - Raaijmakers, Ilse
  04:10:09 - 04:09:58 - Stellinga, Hessel
  04:09:57 - 04:09:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:09:54 - 04:09:51 - Wilt, Berdien van der
  04:09:49 - 04:09:48 - Stellinga, Hessel
  04:09:48 - 04:09:43 - Wilt, Berdien van der
  04:09:42 - 04:09:35 - Stellinga, Hessel
  04:09:34 - 04:09:14 - Wilt, Berdien van der
  04:09:13 - 04:08:30 - Stellinga, Hessel
  04:08:36 - 04:08:17 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:08:17 - 04:08:09 - Wilt, Berdien van der
  04:08:08 - 04:07:52 - Stellinga, Hessel
  04:07:52 - 04:07:22 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:07:44 - 04:07:40 - Stellinga, Hessel
  04:07:21 - 04:05:26 - Al-Saqaff, Mariam
  04:05:25 - 04:05:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:05:12 - 04:04:56 - Vermeulen, Maartje
  04:04:54 - 04:04:39 - Al-Saqaff, Mariam
  04:04:36 - 04:04:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:04:29 - 04:03:53 -
  04:03:52 - 04:03:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:03:19 - 04:02:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:03:13 - 03:55:39 - Voortman, Linda
  04:01:04 - 04:01:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:01:02 - 04:00:43 - Raaijmakers, Ilse
  04:00:36 - 04:00:35 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:00:34 - 04:00:18 - Al-Saqaff, Mariam
  04:00:07 - 04:00:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  04:00:05 - 03:59:48 - Al-Saqaff, Mariam
  03:59:25 - 03:59:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:58:09 - 03:58:05 - Raaijmakers, Ilse
  03:58:09 - 03:58:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:58:06 - 03:58:04 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:56:53 - 03:56:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:56:52 - 03:56:23 - Bode, Linda
  03:55:42 - - Dijksma, Sharon A.M.
  03:52:04 - 03:52:09 - Zwanenberg, Pepijn
  03:52:08 - 03:52:14 - Sungur, Mahmut
  03:52:14 - 03:52:19 - Zwanenberg, Pepijn
  03:52:27 - 03:53:02 - Zwanenberg, Pepijn
  03:53:12 - - Zwanenberg, Pepijn
 19. 19

  Status: B


  Na een levendige Raadsinformatiebijeenkomst is in de commissie JWCS van 12 januari jl. uitgebreid gesproken over Ruimte voor Street Culture. Dit was een goed debat waarin een aantal heldere afspraken zijn gemaakt. De fracties PvdA, D66, Student&Starter en BIJ1 willen de gemeenteraad afrondend een voorstel ter besluitvorming voorleggen over het snel opstarten van een frequent en structureel Street Culture Overleg. Deze fracties vinden de urgentie groot om op korte termijn tot dit overleg te komen, waarbij de sector vooral zelf aan zet is om aan te geven welke zaken voor hen nu prangend en/of actueel zijn.

  Moties

  Onderwerp
  M08 Snel van start met Utrechts Street Culture Overleg
  03:47:11 - 03:46:09 -
  03:46:11 - 03:46:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:46:06 - 03:45:59 - Steeg, Bert van
  03:45:59 - 03:45:26 -
  03:45:24 - 03:45:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:45:24 - 03:45:09 - Steeg, Bert van
  03:45:09 - 03:44:54 -
  03:44:52 - 03:44:43 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:44:44 - 03:43:43 - Vliet, Dirk-Jan van
  03:43:42 - 03:43:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:43:36 - 03:42:36 - Hornsveld, Ingeborg
  03:42:36 - 03:42:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:42:27 - 03:42:27 - Steeg, Bert van
  03:42:26 - 03:41:57 - Steeg, Bert van
  03:41:57 - 03:41:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:41:38 - 03:40:20 - Oosters, Eva
  03:40:20 - - Dijksma, Sharon A.M.
 20. 20

  Status: B


  Op 19 januari heeft de commissie EDVW een waardevol debat gehad over de kaders en uitvoering van de buurtagenda’s. De fracties van D66, CDA, S&S, BIJ1, EenUtrecht en Volt zullen in vervolg op dit debat de raad voorstellen voorleggen om extra richting geven aan de verdere uitvoering van de buurtagenda’s.
  D66 zal de raad voorstellen om inwoners een duidelijk mandaat te geven om de buurtagenda uit te voeren. En daarnaast een voorstel doen om met èn voor de wijk vast te stellen wanneer de buurtagenda’s een succes zijn.
  EenUtrecht zal een voorstel doen voor het toevoegen van een 2de doelstelling, namelijk: ‘het opbouwen van een duurzaam lokaal netwerk en het versterken van lokale (buurt)partners waarin burgers gezamenlijk de buurt blijvend verbeteren.’ om op die manier verschillende groepen inwoners te bereiken en de mogelijkheden en organisaties in de wijk beter te benutten.
  Het CDA zal de raad twee voorstellen doen: één voorstel richt zich op de selectie van wijken en buurten. Het tweede voorstel betreft de richting en kaders van de bestedingen.
  BIJ1 zal de raad een voorstel doen over het waarborgen van de doelstelling Ongelijk investeren in gelijke kansen in de buurtagenda's.

  Moties

  Onderwerp
  M09 Geef de buurt boter bij de vis!
  M10 ‘Definieer succes mét en voor de buurt!’
  M11 Ook een buurtagenda voor Hoograven
  M12 Ook een buurtagenda voor Halve Maan Noord
  M13 Ook een buurtagenda voor Lunetten
  M14 Geld van de buurtagenda's gaat straks ook naar de buurtinitiatieven
  M15 Ongelijk investeren in gelijke kansen op buurtniveau
  M16 Wijkaanpak verdient raadsvoorstel inclusief versterken gemeenschap
  M17 Geld van de buurtagenda's gaat straks ook naar de buurtinitiatieven

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Debat Buurtagenda’s Kanaleneiland, Noordwest en Leidsche Rijn: M17
  Debat Buurtagenda’s Kanaleneiland, Noordwest en Leidsche Rijn: M10
  Debat Buurtagenda’s Kanaleneiland, Noordwest en Leidsche Rijn: M15
  Debat Buurtagenda’s Kanaleneiland, Noordwest en Leidsche Rijn: uitvoeringsplan
  03:39:23 - 03:37:24 - Wilt, Berdien van der
  03:38:26 - 03:38:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:37:47 - 03:37:46 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:37:31 - 03:37:24 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:37:25 - 03:36:54 - Graaf, Rik van der
  03:36:55 - 03:36:25 - Wilt, Berdien van der
  03:36:24 - 03:36:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:36:22 - 03:36:13 - Wilt, Berdien van der
  03:36:20 - 03:36:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:36:03 - 03:35:55 - Dijkstra, Gert
  03:35:53 - 03:35:46 - Wilt, Berdien van der
  03:35:43 - 03:35:15 - Dijkstra, Gert
  03:35:17 - 03:34:50 - Wilt, Berdien van der
  03:34:49 - 03:34:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:34:48 - 03:34:45 - Dijkstra, Gert
  03:34:44 - 03:34:24 - Wilt, Berdien van der
  03:34:22 - 03:34:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:34:21 - 03:34:16 - Dijkstra, Gert
  03:34:14 - 03:34:07 - Wilt, Berdien van der
  03:34:06 - 03:34:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:33:34 - 03:33:01 - Zwinkels, Jantine
  03:33:07 - 03:33:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:33:02 - 03:33:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:32:59 - 03:32:33 - Zwinkels, Jantine
  03:32:44 - 03:32:19 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:32:18 - 03:31:29 - Zwinkels, Jantine
  03:32:11 - 03:32:10 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:32:04 - 03:32:03 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:31:28 - 03:31:20 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:30:51 - 03:29:56 - Nolten, Stevie
  03:29:56 - 03:29:54 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:29:52 - 03:29:47 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:29:18 - 03:28:07 - Dijkstra, Gert
  03:28:19 - 03:28:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:28:07 - 03:27:51 - Dekkers, Fred
  03:27:50 - 03:27:03 - Dijkstra, Gert
  03:27:01 - 03:27:00 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:27:00 - 03:26:35 - Dekkers, Fred
  03:26:33 - 03:25:38 - Dijkstra, Gert
  03:25:37 - 03:25:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:25:32 - 03:23:49 - Dijkstra, Gert
  03:23:49 - 03:23:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:23:40 - 03:22:55 - Passier, Charlotte
  03:22:56 - 03:22:48 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:22:51 - 03:21:47 - Dekkers, Fred
  03:22:13 - 03:21:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:21:54 - 03:21:33 - Zwinkels, Jantine
  03:21:32 - 03:21:07 - Dekkers, Fred
  03:21:05 - 03:21:05 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:21:04 - 03:20:56 - Zwinkels, Jantine
  03:20:54 - 03:20:36 - Dekkers, Fred
  03:20:34 - 03:20:32 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:20:19 - 03:19:44 - Dekkers, Fred
  03:19:43 - 03:19:42 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:19:17 - 03:18:51 - Dekkers, Fred
  03:18:50 - 03:18:39 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:18:39 - 03:18:23 - Zwinkels, Jantine
  03:18:23 - 03:18:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:18:05 - 03:17:37 - Meerding, Tess
  03:18:00 - 03:17:59 - Dekkers, Fred
  03:17:36 - 03:17:33 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:17:34 - 03:17:03 - Talhaoui, Mohamed
  03:17:03 - 03:17:01 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:17:00 - 03:16:36 - Graaf, Rik van der
  03:16:38 - 03:16:29 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:16:05 - 03:14:50 - Vries, Dennis de
  03:14:59 - 03:14:58 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:14:58 - 03:14:42 - Wilt, Berdien van der
  03:14:41 - 03:14:10 - Vries, Dennis de
  03:14:09 - 03:14:07 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:14:06 - 03:14:06 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:14:06 - 03:13:54 - Dekkers, Fred
  03:13:53 - 03:13:52 - Vries, Dennis de
  03:13:52 - 03:13:11 - Vries, Dennis de
  03:13:11 - 03:13:09 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:13:10 - 03:12:52 - Talhaoui, Mohamed
  03:12:48 - 03:12:24 - Vries, Dennis de
  03:12:24 - 03:12:18 - Talhaoui, Mohamed
  03:12:24 - 03:12:23 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:12:13 - 03:12:08 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:12:11 - 03:12:11 - Vries, Dennis de
  03:12:10 - 03:11:58 - Vries, Dennis de
  03:11:57 - 03:11:53 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:11:57 - 03:10:13 - Vries, Dennis de
  03:10:12 - 03:10:12 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:10:12 - 03:10:04 - Zwinkels, Jantine
  03:10:02 - 03:07:42 - Vries, Dennis de
  03:08:27 - 03:08:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:08:25 - 03:08:22 - Zwinkels, Jantine
  03:07:41 - 03:07:40 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:07:41 - 03:07:30 - Vries, Dennis de
  03:07:40 - 03:07:31 - Dekkers, Fred
  03:07:29 - 03:07:21 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:07:29 - 03:07:25 - Vries, Dennis de
  03:07:22 - 03:06:45 - Vries, Dennis de
  03:06:45 - 03:06:44 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:06:44 - 03:06:02 - Nolten, Stevie
  03:06:01 - 03:05:50 - Vries, Dennis de
  03:05:51 - 03:05:41 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:05:50 - 03:05:38 - Nolten, Stevie
  03:05:42 - 03:04:31 - Vries, Dennis de
  03:05:39 - 03:05:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:04:30 - 03:04:30 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:04:29 - 03:04:22 - Dijkstra, Gert
  03:04:20 - 03:04:00 - Vries, Dennis de
  03:03:58 - 03:03:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:03:35 - 03:03:01 - Zwinkels, Jantine
  03:03:30 - 03:03:14 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:03:01 - 03:02:45 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:02:46 - 03:02:37 - Nolten, Stevie
  03:02:44 - 03:02:28 - Sungur, Mahmut
  03:02:39 - 03:02:25 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:02:25 - 03:02:15 - Nolten, Stevie
  03:02:15 - 03:01:55 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:01:54 - 03:01:52 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:01:52 - 03:01:44 - Vries, Dennis de
  03:01:44 - 03:01:34 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:01:35 - 03:01:19 - Wilt, Berdien van der
  03:01:33 - 03:01:13 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:01:16 - 03:01:02 - Wilt, Berdien van der
  03:01:03 - 03:00:36 - Dijksma, Sharon A.M.
  03:00:35 - 03:00:31 - Zwinkels, Jantine
  03:00:31 - - Dijksma, Sharon A.M.
  03:53:34 - 03:53:45 - Zwinkels, Jantine
  03:53:45 - 03:53:47 - Zwanenberg, Pepijn
  03:53:47 - 03:53:58 - Dijkstra, Gert
  03:53:59 - 03:54:03 - Zwanenberg, Pepijn
  03:54:11 - 03:54:26 - Zwanenberg, Pepijn
  03:54:36 - 03:54:56 - Zwanenberg, Pepijn
  03:54:54 - 03:55:11 - Talhaoui, Mohamed
  03:55:12 - 03:55:18 - Zwanenberg, Pepijn
  03:55:27 - 03:55:42 - Zwanenberg, Pepijn
  03:55:50 - 03:56:27 - Zwanenberg, Pepijn
  03:56:00 - 03:56:04 - Bosch, David
  03:56:26 - 03:56:35 - Passier, Charlotte
  03:56:34 - 03:56:37 - Zwanenberg, Pepijn
  03:56:37 - 03:56:50 - Zwinkels, Jantine
  03:56:51 - 03:56:55 - Zwanenberg, Pepijn
  03:57:03 - - Zwanenberg, Pepijn
 21. 21

  Status: B


  In de commissie VOWE d.d. 19/1 is uitgebreid gedebatteerd over bestaanszekerheid n.a.v. de raadsbrief over de aanpak van de koopkrachtcrisis 2023 d.d. 23 dec. 2022. EenUtrecht, BIJ1, Volt en CDA vinden het niet acceptabel dat 25 tot 40% van de Utrechters geen gebruik maakt van armoederegelingen en voorzieningen terwijl ze er wel recht op hebben. Dit vraagt om een uitspraak van de raad.
  EenUtrecht zal de gemeenteraad een voorstel doen tot het instellen van een onafhankelijk onderzoek in welke mate een grotere inzet van betaalde ervaringsdeskundigen, mogelijk werkzaam bij buurt- en burgerorganisaties, hierin een cruciale rol kan spelen om dat bereik van de regelingen en voorzieningen aanzienlijk te vergroten.
  De fractie van het CDA zal een voorstel doen om meer inzicht te krijgen op maatregelen die het bereik van armoederegelingen kunnen verbeteren.

  Moties

  Onderwerp
  M18 Onderzoek groter bereik door inzet ervaringsdeskundigen
  M19 Meertalige communicatie armoederegelingen
  M20 Ontschot OV tegoed voor U-pas
  M21 Beter bereik van armoederegelingen

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Debat Bestaanszekerheid: informeren in verschillende talen
  Debat Bestaanszekerheid: jaarlijks rapporteren
  Debat Bestaanszekerheid: M21
  Debat Bestaanszekerheid: navraag andere steden
  00:13:00 - 00:13:01 - Zwanenberg, Pepijn
  00:13:03 - 00:13:05 - Dijkstra, Gert
  00:13:13 - 00:14:18 - Dijkstra, Gert
  00:14:18 - 00:14:34 - Zwanenberg, Pepijn
  00:14:35 - 00:14:44 - Zwanenberg, Pepijn
  00:14:56 - 00:14:57 - Zwanenberg, Pepijn
  00:15:03 - 00:15:04 - Zwanenberg, Pepijn
  00:15:11 - 00:16:44 - Nolten, Stevie
  00:16:39 - 00:16:43 - Zwanenberg, Pepijn
  00:16:42 - 00:17:08 - Kleinrensink, Julia
  00:17:09 - 00:18:03 - Nolten, Stevie
  00:17:09 - 00:17:10 - Zwanenberg, Pepijn
  00:18:04 - 00:18:06 - Zwanenberg, Pepijn
  00:18:06 - 00:18:33 - Kleinrensink, Julia
  00:18:33 - 00:18:33 - Zwanenberg, Pepijn
  00:18:34 - 00:19:11 - Nolten, Stevie
  00:19:11 - 00:19:13 - Zwanenberg, Pepijn
  00:19:13 - 00:19:25 - Dada-Anthonij, Venita
  00:19:25 - 00:19:26 - Zwanenberg, Pepijn
  00:19:26 - 00:19:53 - Nolten, Stevie
  00:19:53 - 00:19:54 - Zwanenberg, Pepijn
  00:20:02 - 00:21:07 - Nolten, Stevie
  00:21:07 - 00:21:21 - Zwanenberg, Pepijn
  00:21:22 - 00:21:43 - Raaijmakers, Ilse
  00:21:43 - 00:21:44 - Zwanenberg, Pepijn
  00:21:43 - 00:22:19 - Nolten, Stevie
  00:22:19 - 00:22:20 - Zwanenberg, Pepijn
  00:22:20 - 00:22:51 - Raaijmakers, Ilse
  00:22:51 - 00:22:52 - Zwanenberg, Pepijn
  00:22:51 - 00:23:14 - Nolten, Stevie
  00:23:15 - 00:23:16 - Zwanenberg, Pepijn
  00:23:16 - 00:23:32 - Raaijmakers, Ilse
  00:23:32 - 00:23:33 - Zwanenberg, Pepijn
  00:23:34 - 00:23:37 - Nolten, Stevie
  00:23:36 - 00:23:37 - Zwanenberg, Pepijn
  00:23:38 - 00:23:50 - Zwanenberg, Pepijn
  00:24:02 - 00:24:03 - Zwanenberg, Pepijn
  00:24:03 - 00:25:02 - Steeg, Bert van
  00:24:58 - 00:25:00 - Zwanenberg, Pepijn
  00:25:01 - 00:25:08 - Zwanenberg, Pepijn
  00:25:08 - 00:25:23 - Bode, Linda
  00:25:18 - 00:25:23 - Zwanenberg, Pepijn
  00:25:24 - 00:25:46 - Sungur, Mahmut
  00:25:46 - 00:25:58 - Zwanenberg, Pepijn
  00:26:08 - 00:26:09 - Zwanenberg, Pepijn
  00:26:13 - 00:37:08 - Voortman, Linda
  00:27:19 - 00:27:21 - Zwanenberg, Pepijn
  00:27:21 - 00:27:47 - Dijkstra, Gert
  00:27:47 - 00:27:48 - Zwanenberg, Pepijn
  00:29:13 - 00:29:14 - Zwanenberg, Pepijn
  00:29:14 - 00:29:34 - Nolten, Stevie
  00:29:35 - 00:29:36 - Zwanenberg, Pepijn
  00:30:00 - 00:30:01 - Zwanenberg, Pepijn
  00:30:02 - 00:30:30 - Nolten, Stevie
  00:30:30 - 00:30:31 - Zwanenberg, Pepijn
  00:31:12 - 00:31:18 - Zwanenberg, Pepijn
  00:31:18 - 00:31:45 - Nolten, Stevie
  00:31:45 - 00:31:45 - Zwanenberg, Pepijn
  00:32:06 - 00:32:09 - Zwanenberg, Pepijn
  00:32:09 - 00:32:51 - Hessel, Yvonne
  00:33:16 - 00:33:17 - Zwanenberg, Pepijn
  00:33:17 - 00:33:49 - Hessel, Yvonne
  00:33:49 - 00:33:50 - Zwanenberg, Pepijn
  00:34:13 - 00:34:16 - Zwanenberg, Pepijn
  00:34:16 - 00:34:49 - Hessel, Yvonne
  00:34:49 - 00:34:50 - Zwanenberg, Pepijn
  00:35:03 - 00:35:07 - Zwanenberg, Pepijn
  00:35:06 - 00:36:03 - Sungur, Mahmut
  00:36:01 - 00:36:03 - Zwanenberg, Pepijn
  00:36:45 - 00:37:06 - Zwanenberg, Pepijn
  00:37:04 - 00:37:33 - Kleinrensink, Julia
  00:37:09 - 00:37:13 - Zwanenberg, Pepijn
  00:37:31 - 00:42:55 - Voortman, Linda
  00:37:33 - 00:37:34 - Zwanenberg, Pepijn
  00:37:49 - 00:37:51 - Zwanenberg, Pepijn
  00:37:50 - 00:38:00 - Sungur, Mahmut
  00:38:00 - 00:38:00 - Zwanenberg, Pepijn
  00:38:19 - 00:38:22 - Zwanenberg, Pepijn
  00:40:17 - 00:40:32 - Zwanenberg, Pepijn
  00:40:36 - 00:40:38 - Zwanenberg, Pepijn
  00:40:39 - 00:40:50 - Bosch, David
  00:40:50 - 00:40:51 - Zwanenberg, Pepijn
  00:41:11 - 00:41:12 - Zwanenberg, Pepijn
  00:42:26 - 00:42:28 - Zwanenberg, Pepijn
  00:42:27 - 00:42:45 - Sungur, Mahmut
  00:42:45 - 00:42:45 - Zwanenberg, Pepijn
  00:42:55 - 00:43:05 - Zwanenberg, Pepijn
  00:43:04 - 00:43:26 - Kleinrensink, Julia
  00:43:23 - 00:43:26 - Zwanenberg, Pepijn
  00:43:25 - 00:43:49 - Voortman, Linda
  00:43:47 - 00:43:58 - Zwanenberg, Pepijn
  00:43:57 - 00:44:01 - Steeg, Bert van
  00:43:59 - 03:57:21 - Zwanenberg, Pepijn
  03:57:19 - 03:57:32 - Steeg, Bert van
  03:57:33 - 03:57:36 - Zwanenberg, Pepijn
  03:57:43 - 03:57:57 - Zwanenberg, Pepijn
  03:57:57 - 03:58:11 - Raaijmakers, Ilse
  03:58:11 - 03:58:16 - Zwanenberg, Pepijn
  03:58:23 - 03:58:39 - Zwanenberg, Pepijn
  03:58:41 - 03:58:58 - Kleinrensink, Julia
  03:58:58 - 03:59:00 - Zwanenberg, Pepijn
  03:59:00 - 03:59:05 - Bosch, David
  03:59:06 - 03:59:09 - Zwanenberg, Pepijn
  03:59:10 - 03:59:17 - Zwanenberg, Pepijn
  03:59:15 - 03:59:37 - Steeg, Bert van
  03:59:36 - 03:59:39 - Zwanenberg, Pepijn
  03:59:48 - - Zwanenberg, Pepijn
 22. 22

  Status: B


  Op 19 januari jl. heeft de commissie gesproken over de zoekgebieden voor duurzame energie. Hierbij bleek dat zonder betrokkenheid en besluitvorming in de raad het college aanvullende zoekgebieden heeft gecommuniceerd aan de provincie. De VVD, EenUtrecht, de PVV en Stadsbelang Utrecht zijn van mening dat dit debat vraagt om enkele afrondende besluiten van de raad. De fracties VVD en EenUtrecht zullen de raad een voorstel voorleggen waarin de raad nadrukkelijk afstand neemt van de ruimere zoekgebieden zoals opgenomen in de brief van het college aan de provincie, omdat deze niet zijn goedgekeurd door de gemeenteraad, en het college opdraagt te opereren binnen hun mandaat, te weten de kaders zoals vastgesteld in de RSU2040. Stadsbelang Utrecht zal de raad een voorstel voorleggen waarin de raad markeert dat zowel aan het begin als aan het einde van besluitvorming de gemeenteraad aan zet is. Om dit te borgen zijn heldere afspraken en grenzen nodig rond kaderstelling en controle en de bijbehorende documenten raadsvoorstellen en raadsbrieven.

  Moties

  Onderwerp
  M22 Afstand nemen van zoekgebieden
  M23 Motie van afkeuring
  00:44:46 - 00:44:47 - Zwanenberg, Pepijn
  00:44:51 - 00:45:01 - Zwanenberg, Pepijn
  00:45:03 - 00:46:36 - Hoonte, Gertjan te
  00:46:32 - 00:46:37 - Zwanenberg, Pepijn
  00:46:36 - 00:46:47 - Bosch, David
  00:46:46 - 00:46:46 - Zwanenberg, Pepijn
  00:46:47 - 00:47:18 - Hoonte, Gertjan te
  00:47:16 - 00:47:16 - Zwanenberg, Pepijn
  00:47:17 - 00:47:25 - Bosch, David
  00:47:25 - 00:47:25 - Zwanenberg, Pepijn
  00:47:25 - 00:48:03 - Hoonte, Gertjan te
  00:48:00 - 00:48:04 - Zwanenberg, Pepijn
  00:48:03 - 00:48:29 - Graaf, Rik van der
  00:48:28 - 00:48:29 - Zwanenberg, Pepijn
  00:48:29 - 00:49:35 - Hoonte, Gertjan te
  00:49:21 - 00:49:40 - Zwanenberg, Pepijn
  00:49:40 - 00:50:06 - Hoonte, Gertjan te
  00:50:07 - 00:50:12 - Zwanenberg, Pepijn
  00:50:12 - 00:50:40 - Dijkstra, Gert
  00:50:41 - 00:50:45 - Zwanenberg, Pepijn
  00:50:45 - 00:51:07 - Graaf, Rik van der
  00:51:07 - 00:51:08 - Zwanenberg, Pepijn
  00:51:08 - 00:51:56 - Dijkstra, Gert
  00:51:57 - 00:51:58 - Zwanenberg, Pepijn
  00:51:57 - 00:52:18 - Graaf, Rik van der
  00:52:18 - 00:52:19 - Zwanenberg, Pepijn
  00:52:20 - 00:52:59 - Dijkstra, Gert
  00:52:58 - 00:53:39 - Graaf, Rik van der
  00:52:59 - 00:53:01 - Zwanenberg, Pepijn
  00:53:39 - 00:53:41 - Zwanenberg, Pepijn
  00:53:40 - 00:54:22 - Dijkstra, Gert
  00:54:21 - 00:54:33 - Zwanenberg, Pepijn
  00:54:37 - 00:54:39 - Zwanenberg, Pepijn
  00:54:38 - 00:59:26 - Bos, Cees
  00:54:40 - 00:54:43 - Zwanenberg, Pepijn
  00:56:25 - 00:56:39 - Zwanenberg, Pepijn
  00:56:40 - 00:56:57 - Bosch, David
  00:56:57 - 00:56:58 - Zwanenberg, Pepijn
  00:57:45 - 00:57:46 - Zwanenberg, Pepijn
  00:57:47 - 00:58:23 - Heijne, Rachel
  00:58:23 - 00:58:23 - Zwanenberg, Pepijn
  00:59:25 - 00:59:30 - Zwanenberg, Pepijn
  00:59:25 - 00:59:26 - Heijne, Rachel
  00:59:27 - 00:59:31 - Bos, Cees
  00:59:29 - 00:59:46 - Heijne, Rachel
  00:59:47 - 00:59:53 - Zwanenberg, Pepijn
  00:59:52 - 01:00:27 - Bosch, David
  01:00:28 - 01:00:31 - Zwanenberg, Pepijn
  01:00:32 - 01:01:11 - Heuven, Maarten van
  01:01:12 - 01:01:16 - Zwanenberg, Pepijn
  01:01:17 - 01:01:23 - Dijkstra, Gert
  01:01:23 - 01:01:23 - Zwanenberg, Pepijn
  01:01:27 - 01:01:37 - Heuven, Maarten van
  01:01:38 - 01:01:40 - Zwanenberg, Pepijn
  01:01:41 - 01:01:54 - Hessel, Yvonne
  01:01:54 - 01:01:55 - Zwanenberg, Pepijn
  01:01:56 - 01:02:19 - Heuven, Maarten van
  01:02:19 - 01:02:19 - Zwanenberg, Pepijn
  01:02:21 - 01:02:46 - Hessel, Yvonne
  01:02:47 - 01:02:49 - Zwanenberg, Pepijn
  01:02:50 - 01:03:12 - Hoonte, Gertjan te
  01:03:12 - 01:03:21 - Zwanenberg, Pepijn
  01:03:21 - 01:03:52 - Peters, Ralph
  01:03:50 - 01:03:51 - Zwanenberg, Pepijn
  01:03:52 - 01:04:00 - Bosch, David
  01:04:00 - 01:05:12 - Peters, Ralph
  01:04:01 - 01:04:01 - Zwanenberg, Pepijn
  01:04:04 - 01:04:05 - Zwanenberg, Pepijn
  01:05:12 - 01:05:13 - Zwanenberg, Pepijn
  01:05:13 - 01:05:31 - Bosch, David
  01:05:31 - 01:05:32 - Zwanenberg, Pepijn
  01:05:32 - 01:05:58 - Peters, Ralph
  01:05:59 - 01:06:00 - Zwanenberg, Pepijn
  01:06:01 - 01:06:19 - Hoonte, Gertjan te
  01:06:20 - 01:06:20 - Zwanenberg, Pepijn
  01:06:21 - 01:06:40 - Peters, Ralph
  01:06:41 - 01:06:42 - Zwanenberg, Pepijn
  01:06:42 - 01:06:58 - Hoonte, Gertjan te
  01:06:58 - 01:06:59 - Zwanenberg, Pepijn
  01:06:59 - 01:07:23 - Peters, Ralph
  01:07:22 - 01:07:29 - Zwanenberg, Pepijn
  01:07:29 - 01:08:07 - Passier, Charlotte
  01:08:07 - 01:08:13 - Zwanenberg, Pepijn
  01:08:13 - 01:08:27 - Bosch, David
  01:08:27 - 01:08:28 - Zwanenberg, Pepijn
  01:08:28 - 01:08:42 - Passier, Charlotte
  01:08:41 - 01:08:44 - Zwanenberg, Pepijn
  01:08:42 - 01:08:57 - Bosch, David
  01:08:57 - 01:08:58 - Zwanenberg, Pepijn
  01:09:00 - 01:09:32 - Passier, Charlotte
  01:09:32 - 01:09:37 - Zwanenberg, Pepijn
  01:09:39 - 01:10:42 - Heijne, Rachel
  01:10:43 - 01:10:56 - Zwanenberg, Pepijn
  01:11:15 - 01:11:16 - Zwanenberg, Pepijn
  01:11:16 - 01:14:20 - Hooijdonk, Lot van
  01:14:20 - 01:14:29 - Zwanenberg, Pepijn
  01:14:26 - 01:14:51 - Hoonte, Gertjan te
  01:14:51 - 01:14:52 - Zwanenberg, Pepijn
  01:14:52 - 01:15:57 - Hooijdonk, Lot van
  01:15:57 - 01:15:58 - Zwanenberg, Pepijn
  01:15:58 - 01:16:14 - Hoonte, Gertjan te
  01:16:15 - 01:16:15 - Zwanenberg, Pepijn
  01:16:15 - 01:16:48 - Hooijdonk, Lot van
  01:16:48 - 01:16:52 - Zwanenberg, Pepijn
  01:16:53 - 01:17:12 - Dijkstra, Gert
  01:17:12 - 01:17:13 - Zwanenberg, Pepijn
  01:17:14 - 01:17:43 - Hooijdonk, Lot van
  01:17:43 - 01:17:45 - Zwanenberg, Pepijn
  01:17:48 - 01:18:06 - Dijkstra, Gert
  01:18:05 - 01:18:07 - Zwanenberg, Pepijn
  01:18:07 - 01:18:47 - Hooijdonk, Lot van
  01:18:47 - 01:18:48 - Zwanenberg, Pepijn
  01:18:48 - 01:19:05 - Hessel, Yvonne
  01:19:05 - 01:19:06 - Zwanenberg, Pepijn
  01:19:06 - 01:19:22 - Hooijdonk, Lot van
  01:19:22 - 01:19:33 - Zwanenberg, Pepijn
  01:19:33 - 01:19:45 - Bosch, David
  01:19:45 - 01:19:56 - Hooijdonk, Lot van
  01:19:45 - 01:19:46 - Zwanenberg, Pepijn
  01:19:55 - 01:19:56 - Zwanenberg, Pepijn
  01:19:55 - 01:20:03 - Bosch, David
  01:20:04 - 01:20:23 - Hooijdonk, Lot van
  01:20:04 - 01:20:05 - Zwanenberg, Pepijn
  01:20:23 - 01:20:24 - Zwanenberg, Pepijn
  01:20:25 - 01:20:38 - Hessel, Yvonne
  01:20:39 - 01:20:42 - Zwanenberg, Pepijn
  01:20:42 - 01:20:53 - Hoonte, Gertjan te
  01:20:43 - 01:20:46 - Zwanenberg, Pepijn
  01:20:47 - 01:21:00 - Zwanenberg, Pepijn
  01:48:35 - 01:49:01 - Zwanenberg, Pepijn
  01:49:02 - 01:49:05 - Hoonte, Gertjan te
  01:49:06 - 01:49:07 - Zwanenberg, Pepijn
  01:49:11 - 01:49:16 - Pagter, Marijn de
  01:49:20 - 01:49:21 - Zwanenberg, Pepijn
  01:50:31 - 01:50:40 - Zwanenberg, Pepijn
  01:50:45 - 01:52:00 - Pagter, Marijn de
  01:52:00 - 01:52:04 - Zwanenberg, Pepijn
  01:52:05 - 01:52:10 - Zwanenberg, Pepijn
  01:52:10 - 01:52:15 - Zwanenberg, Pepijn
  01:52:16 - 01:52:36 - Pagter, Marijn de
  01:52:36 - 01:53:00 - Zwanenberg, Pepijn
  01:53:16 - 01:53:17 - Zwanenberg, Pepijn
  01:53:19 - 01:54:29 - Hooijdonk, Lot van
  01:54:29 - 01:54:36 - Zwanenberg, Pepijn
  01:54:35 - 01:54:54 - Pagter, Marijn de
  01:54:55 - 04:00:10 - Zwanenberg, Pepijn
  04:00:25 - - Zwanenberg, Pepijn
 23. 22.1

 24. 23

  Status: B


  Op 19 januari jl. heeft de commissie VOWE gedebatteerd over de Utrechtse Onderwijsagenda. Ter afsluiting van dit debat zal de fractie van Student & Starter een voorstel aan de raad doen voor het instellen van een coördinator per school die het aanspreekpunt van het maatschappelijk middenveld, ouders en leerlingen vormt.

  Moties

  Onderwerp
  M33 Eén coördinator per school
  M34 Utrecht aantrekkelijke onderwijsstad

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Debat Utrechtse Onderwijs Agenda: M33
  03:10:24 - 03:10:35 - Sungur, Mahmut
  03:10:28 - 03:10:47 - Zwanenberg, Pepijn
  03:10:34 - 03:12:22 -
  03:10:36 - 03:10:42 - Sungur, Mahmut
  03:12:23 - 03:12:29 - Zwanenberg, Pepijn
  03:12:30 - 03:12:57 - Vermeulen, Maartje
  03:12:55 - 03:12:58 -
  03:12:55 - 03:12:56 - Zwanenberg, Pepijn
  03:12:59 - 03:13:02 - Vermeulen, Maartje
  03:13:00 - 03:13:01 - Zwanenberg, Pepijn
  03:13:02 - 03:13:03 -
  03:13:04 - 03:13:08 - Zwanenberg, Pepijn
  03:13:07 - 03:13:41 -
  03:13:40 - 03:13:41 - Zwanenberg, Pepijn
  03:13:41 - 03:14:27 -
  03:14:27 - 03:14:28 - Zwanenberg, Pepijn
  03:14:29 - 03:14:53 -
  03:14:50 - 03:14:53 - Zwanenberg, Pepijn
  03:14:52 - 03:15:13 -
  03:15:13 - 03:15:15 - Zwanenberg, Pepijn
  03:15:15 - 03:15:33 - Wilt, Berdien van der
  03:15:32 - 03:16:02 -
  03:15:32 - 03:15:33 - Zwanenberg, Pepijn
  03:16:02 - 03:16:03 - Zwanenberg, Pepijn
  03:16:03 - 03:16:14 - Wilt, Berdien van der
  03:16:14 - 03:16:15 - Zwanenberg, Pepijn
  03:16:15 - 03:16:44 -
  03:16:45 - 03:16:46 - Zwanenberg, Pepijn
  03:16:46 - 03:17:28 - Vermeulen, Maartje
  03:17:26 - 03:17:28 - Zwanenberg, Pepijn
  03:17:28 - 03:18:03 -
  03:18:01 - 03:18:03 - Zwanenberg, Pepijn
  03:18:04 - 03:18:22 - Vermeulen, Maartje
  03:18:20 - 03:18:21 - Zwanenberg, Pepijn
  03:18:21 - 03:18:45 -
  03:18:45 - 03:18:46 - Zwanenberg, Pepijn
  03:18:45 - 03:18:59 - Vermeulen, Maartje
  03:18:59 - 03:19:00 - Zwanenberg, Pepijn
  03:19:00 - 03:19:35 -
  03:19:36 - 03:19:37 - Zwanenberg, Pepijn
  03:19:37 - 03:20:03 - Sungur, Mahmut
  03:19:57 - 03:20:05 -
  03:19:58 - 03:20:01 - Zwanenberg, Pepijn
  03:20:05 - 03:20:09 - Sungur, Mahmut
  03:20:05 - 03:20:20 - Zwanenberg, Pepijn
  03:20:38 - 03:20:39 - Zwanenberg, Pepijn
  03:20:47 - 03:21:21 - Stellinga, Hessel
  03:21:20 - 03:21:30 - Zwanenberg, Pepijn
  03:21:35 - 03:22:04 - Al-Saqaff, Mariam
  03:22:05 - 03:22:14 - Zwanenberg, Pepijn
  03:22:14 - 03:22:37 -
  03:22:37 - 03:22:49 - Zwanenberg, Pepijn
  03:23:04 - 03:23:06 - Zwanenberg, Pepijn
  03:23:06 - 03:24:27 - Hooijdonk, Lot van
  03:24:27 - 03:24:34 - Zwanenberg, Pepijn
  03:24:28 - 03:24:29 -
  03:24:34 - 03:24:50 -
  03:24:50 - 03:24:51 - Zwanenberg, Pepijn
  03:24:51 - 03:25:18 - Hooijdonk, Lot van
  03:25:17 - 03:25:21 - Zwanenberg, Pepijn
  03:25:21 - 03:25:39 -
  03:25:39 - 03:25:40 - Zwanenberg, Pepijn
  03:25:41 - 03:25:55 - Hooijdonk, Lot van
  03:25:55 - 03:25:56 - Zwanenberg, Pepijn
  03:25:56 - 03:26:28 -
  03:26:28 - 03:26:30 - Zwanenberg, Pepijn
  03:26:29 - 03:26:36 - Hooijdonk, Lot van
  03:26:36 - 03:26:37 - Zwanenberg, Pepijn
  03:26:38 - 03:27:00 - Vermeulen, Maartje
  03:26:59 - 03:26:59 - Zwanenberg, Pepijn
  03:27:00 - 03:27:20 - Hooijdonk, Lot van
  03:27:21 - 03:27:27 - Zwanenberg, Pepijn
  03:27:30 - 03:27:37 - Zwanenberg, Pepijn
  03:27:30 - 03:28:21 - Hooijdonk, Lot van
  03:28:21 - 03:28:38 - Zwanenberg, Pepijn
  03:28:22 - 03:28:23 - Hooijdonk, Lot van
  03:28:38 - 03:28:41 -
  03:28:42 - 04:00:53 - Zwanenberg, Pepijn
  04:00:53 - 04:01:09 - Wilt, Berdien van der
  04:01:10 - 04:01:12 - Zwanenberg, Pepijn
  04:01:12 - 04:01:15 -
  04:01:16 - 04:01:20 - Zwanenberg, Pepijn
  04:01:29 - - Zwanenberg, Pepijn
 25. 24

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze op de Kadernota 2024-2027 en Uitgangspunten begroting 2024 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, waarin de raad
  a. vraagt om als uitgangspunt voor de meerjarenbegroting 2024-2027 toe te voegen dat doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit worden meegenomen in de beheerafspraken;
  b. vraagt om een voorstel hoe de algemene reserve weer op peil wordt gebracht;
  c. een aantal aandachtspunten meegeeft ten aanzien van duurzaamheid, ondernemerschap en betaalbaarheid.

  Moties

  Onderwerp
  M24 Maak ‘Aandacht voor ondernemerschap’ concreet

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijze Kadernota 2024 Recreatieschap Stichtse Groenlanden

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijze Kadernota 2024 Recreatieschap Stichtse Groenlanden: M24
  02:01:26 - 02:01:27 - Zwanenberg, Pepijn
  02:01:27 - 02:01:58 - Zwinkels, Jantine
  02:01:59 - 02:02:06 - Zwanenberg, Pepijn
  02:02:07 - 02:02:35 - Sasbrink, Anne
  02:02:35 - 02:02:36 - Zwanenberg, Pepijn
  02:02:37 - 02:03:20 - Zwinkels, Jantine
  02:03:21 - 02:03:34 - Zwanenberg, Pepijn
  02:03:32 - 02:04:28 - Voortman, Linda
  02:03:36 - 02:03:37 - Zwanenberg, Pepijn
  02:04:28 - 02:04:30 - Zwanenberg, Pepijn
  02:04:30 - 02:04:42 - Sasbrink, Anne
  02:04:42 - 02:04:43 - Zwanenberg, Pepijn
  02:04:43 - 02:05:13 - Voortman, Linda
  02:05:09 - 02:05:19 - Zwanenberg, Pepijn
  02:05:19 - 02:05:27 - Zwinkels, Jantine
  02:05:26 - 04:01:53 - Zwanenberg, Pepijn
  04:02:04 - - Zwanenberg, Pepijn
 26. 25

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Akkoord te gaan met het vaststellingsrapport met daarin de beantwoording van de zienswijzen en het voorstel om de ambtshalve wijzigingen en wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen in het bestemmingsplan ‘Lombokplein, Lombok’ te verwerken.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  3. Het bestemmingsplan ‘Lombokplein, Lombok’ dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPLOMBOKPLEINLOMBO-VA01.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPLOMBOKPLEINLOMBO-VA01.dgn vast te stellen, waarmee de herstructurering en herinrichting van de Graadt van Roggenweg en het Westplein, het doortrekken van de Leidse Rijn, de aanleg van groen en het toevoegen van bomen, de aanleg van 3 nieuwe bruggen en het toevoegen van 3 nieuwe bouwblokken voor onder meer maximaal 400 woningen en gemengde functies mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast is ter hoogte van de HOV-baan bij het Park Plaza hotel zowel een gelijkvloerse kruising als ongelijkvloerse kruising mogelijk.

  Amendementen

  Onderwerp
  A01 Kies voor een gelijkvloerse kruising van de HOV-baan

  Moties

  Onderwerp
  M25 Denk op tijd na over invulling gebied Park Plaza hotel
  M26 Geen weg door het Lombokpark
  M27 2x1 30 km/u Graadt van Roggenweg
  M28 Rijrichting behouden en robuustere Verlengde Damstraat
  M29 Blijf zoeken naar verbinding Lombokplein en Beursgebied

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Lombokplein, Lombok

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Lombokplein, Lombok: M27
  Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Lombokplein, Lombok: M25
  Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Lombokplein, Lombok: M29
  02:05:57 - 02:06:44 -
  02:05:57 - 02:05:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:06:43 - 02:06:51 - Zwanenberg, Pepijn
  02:07:11 - 02:07:12 - Zwanenberg, Pepijn
  02:07:12 - 02:12:49 - Dekkers, Fred
  02:08:27 - 02:08:32 - Zwanenberg, Pepijn
  02:10:00 - 02:10:04 - Zwanenberg, Pepijn
  02:10:13 - 02:10:16 - Zwanenberg, Pepijn
  02:10:16 - 02:10:32 - Sungur, Mahmut
  02:10:32 - 02:10:33 - Zwanenberg, Pepijn
  02:10:56 - 02:10:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:10:57 - 02:11:04 - Sungur, Mahmut
  02:11:03 - 02:11:05 - Zwanenberg, Pepijn
  02:11:18 - 02:11:28 - Zwanenberg, Pepijn
  02:11:23 - 02:11:25 - Sungur, Mahmut
  02:11:28 - 02:11:59 - Bosch, David
  02:11:50 - 02:11:50 - Zwanenberg, Pepijn
  02:12:00 - 02:12:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:12:38 - 02:12:39 - Zwanenberg, Pepijn
  02:12:45 - 02:12:50 - Zwanenberg, Pepijn
  02:12:50 - 02:13:05 - Bosch, David
  02:13:06 - 02:13:07 - Zwanenberg, Pepijn
  02:13:06 - 02:13:18 - Sungur, Mahmut
  02:13:18 - 02:13:19 - Zwanenberg, Pepijn
  02:13:19 - 02:13:40 - Dekkers, Fred
  02:13:42 - 02:13:44 - Zwanenberg, Pepijn
  02:13:44 - 02:14:03 -
  02:14:03 - 02:14:04 - Zwanenberg, Pepijn
  02:14:03 - 02:15:03 - Dekkers, Fred
  02:15:03 - 02:15:13 - Zwanenberg, Pepijn
  02:15:38 - 02:15:39 - Zwanenberg, Pepijn
  02:15:40 - 02:16:45 - Hoonte, Gertjan te
  02:16:45 - 02:16:51 - Zwanenberg, Pepijn
  02:16:45 - 02:16:47 - Hoonte, Gertjan te
  02:16:52 - 02:16:57 - Hoonte, Gertjan te
  02:16:53 - 02:16:54 - Zwanenberg, Pepijn
  02:16:57 - 02:17:05 - Zwanenberg, Pepijn
  02:17:19 - 02:17:20 - Zwanenberg, Pepijn
  02:17:20 - 02:18:47 - Steeg, Bert van
  02:17:51 - 02:17:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:18:00 - 02:18:04 - Zwanenberg, Pepijn
  02:18:43 - 02:18:50 - Zwanenberg, Pepijn
  02:19:07 - 02:19:08 - Zwanenberg, Pepijn
  02:19:07 - 02:21:30 - Bosch, David
  02:21:31 - 02:21:36 - Zwanenberg, Pepijn
  02:21:36 - 02:22:09 - Heuven, Maarten van
  02:22:09 - 02:22:12 - Zwanenberg, Pepijn
  02:22:11 - 02:22:25 - Sungur, Mahmut
  02:22:26 - 02:22:28 - Zwanenberg, Pepijn
  02:22:28 - 02:22:46 - Chirino, Bina
  02:22:46 - 02:23:00 - Zwanenberg, Pepijn
  02:23:18 - 02:23:19 - Zwanenberg, Pepijn
  02:23:18 - 02:35:09 - Hooijdonk, Lot van
  02:25:23 - 02:25:25 - Zwanenberg, Pepijn
  02:25:26 - 02:25:49 - Bosch, David
  02:25:49 - 02:25:50 - Zwanenberg, Pepijn
  02:26:08 - 02:26:12 - Zwanenberg, Pepijn
  02:27:29 - 02:27:31 - Zwanenberg, Pepijn
  02:27:31 - 02:27:41 - Graaf, Rik van der
  02:27:39 - 02:27:40 - Zwanenberg, Pepijn
  02:28:14 - 02:28:16 - Zwanenberg, Pepijn
  02:28:17 - 02:28:30 -
  02:28:31 - 02:28:31 - Zwanenberg, Pepijn
  02:29:40 - 02:29:41 - Zwanenberg, Pepijn
  02:30:52 - 02:30:54 - Zwanenberg, Pepijn
  02:30:54 - 02:31:13 - Steeg, Bert van
  02:31:12 - 02:31:13 - Zwanenberg, Pepijn
  02:31:54 - 02:31:54 - Zwanenberg, Pepijn
  02:31:54 - 02:32:09 - Steeg, Bert van
  02:32:09 - 02:32:10 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:56 - 02:32:58 - Zwanenberg, Pepijn
  02:33:49 - 02:33:51 - Zwanenberg, Pepijn
  02:33:52 - 02:34:07 - Hoonte, Gertjan te
  02:34:07 - 02:34:08 - Zwanenberg, Pepijn
  02:34:36 - 02:34:37 - Zwanenberg, Pepijn
  02:34:37 - 02:34:59 - Hoonte, Gertjan te
  02:34:47 - 02:34:52 - Zwanenberg, Pepijn
  02:34:58 - 02:35:08 - Zwanenberg, Pepijn
  02:35:00 - 02:35:05 - Hoonte, Gertjan te
  02:35:08 - 02:35:24 -
  02:35:24 - 02:35:25 - Zwanenberg, Pepijn
  02:35:27 - 02:35:53 - Hooijdonk, Lot van
  02:35:50 - 02:35:54 - Zwanenberg, Pepijn
  02:35:54 - 02:38:53 - Hooijdonk, Lot van
  02:36:28 - 02:36:29 - Zwanenberg, Pepijn
  02:36:30 - 02:36:35 - Bosch, David
  02:36:34 - 02:36:36 - Zwanenberg, Pepijn
  02:36:49 - 02:36:55 - Bosch, David
  02:36:49 - 02:36:50 - Zwanenberg, Pepijn
  02:36:56 - 02:36:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:37:17 - 02:37:18 - Zwanenberg, Pepijn
  02:38:34 - 02:38:34 - Zwanenberg, Pepijn
  02:38:35 - 02:39:00 - Sungur, Mahmut
  02:38:48 - 02:39:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:39:02 - 02:39:15 - Hooijdonk, Lot van
  02:39:15 - 02:39:27 - Zwanenberg, Pepijn
  02:39:28 - 02:40:15 -
  02:39:32 - 02:39:33 - Zwanenberg, Pepijn
  02:39:34 - 02:39:39 - Zwanenberg, Pepijn
  02:39:39 - 02:39:47 - Zwanenberg, Pepijn
  02:40:15 - 02:40:16 - Zwanenberg, Pepijn
  02:40:18 - 02:40:28 - Zwanenberg, Pepijn
  02:40:28 - 02:40:42 -
  02:40:42 - 02:40:43 - Zwanenberg, Pepijn
  02:40:45 - 02:40:48 - Dekkers, Fred
  02:40:47 - 02:40:58 - Zwanenberg, Pepijn
  02:41:12 - 02:41:31 - Zwanenberg, Pepijn
  02:41:16 - 02:41:35 - Hoonte, Gertjan te
  02:41:32 - 04:02:24 - Zwanenberg, Pepijn
  02:41:36 - 02:41:51 - Dekkers, Fred
  02:41:54 - 02:42:02 - Steeg, Bert van
  04:02:24 - 04:02:36 -
  04:02:36 - 04:02:38 - Zwanenberg, Pepijn
  04:02:38 - 04:02:55 - Hoonte, Gertjan te
  04:02:53 - 04:02:55 - Zwanenberg, Pepijn
  04:02:55 - 04:03:03 - Chirino, Bina
  04:03:04 - 04:03:07 - Zwanenberg, Pepijn
  04:03:16 - 04:03:31 - Zwanenberg, Pepijn
  04:03:32 - 04:03:50 - Hoonte, Gertjan te
  04:03:44 - 04:03:45 - Graaf, Rik van der
  04:03:49 - 04:03:50 - Zwanenberg, Pepijn
  04:03:51 - 04:03:56 - Bosch, David
  04:03:56 - 04:03:59 - Zwanenberg, Pepijn
  04:03:59 - 04:04:11 - Steeg, Bert van
  04:04:11 - 04:04:12 - Zwanenberg, Pepijn
  04:04:13 - 04:04:24 - Bos, Cees
  04:04:24 - 04:04:26 - Zwanenberg, Pepijn
  04:04:25 - 04:04:31 - Sungur, Mahmut
  04:04:31 - 04:04:34 - Zwanenberg, Pepijn
  04:04:42 - 04:05:04 - Zwanenberg, Pepijn
  04:05:05 - 04:05:12 - Steeg, Bert van
  04:05:13 - 04:05:15 - Zwanenberg, Pepijn
  04:05:26 - - Zwanenberg, Pepijn
 27. 25.2

 28. 26

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
  1. Akkoord te gaan met het vaststellingsrapport, de beantwoording van de zienswijzen (hoofdstuk 3 en 4) en de ambtshalve wijzigingen (hoofdstuk 2) in het bestemmingsplan ‘Chw bestemmingsplan Algemene regels Utrecht’ te verwerken, waarmee onder andere flitsbezorgbedrijven alleen met een vergunning zich kunnen vestigen binnen een detailhandelsbestemming.
  2. Het Chw bestemmingsplan Algemene regels Utrecht’ dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPCHWALGREGUTRECHT-VA01.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPCHWALGREGUTRECHT-VA01.dgn vast te stellen, waarmee een vervolgstap wordt gezet in het uniformeren van ruimtelijke regels en door een nieuwe manier van (samen)werken in de voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
  3. De wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010 vast te stellen, waarmee de Algemene plaatselijke verordening gelijkluidende regels kent als het Chw bestemmingsplan Algemene regels en voor het gehele grondgebied dezelfde regels gelden voor het kappen van bomen of andere houtopstanden.
  4. Het Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2018 aan te passen conform motie 2019/185, waarmee het beleid in overeenstemming wordt gebracht met de vereenvoudigde regels in het Chw bestemmingsplan Algemene regels Utrecht over gevelbankjes met een totale maximale breedte van 4 meter.
  5. Het gewijzigde ‘Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2018’ op te nemen in de ‘Omgevingsvisie Utrecht’ ter vervanging van het huidige ‘Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2018’ als onderdeel van het thematisch beleid van de ‘Omgevingsvisie Utrecht’ en de internetpagina https://omgevingsvisie.utrecht.nl/.
  6. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  7. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid, zoals bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening ('Voorbereidingsbesluit'), voor de gronden die zijn aangegeven op de kaart met de IMRO-identificatienaam NL.IMRO.0344.VBDETAILHANBEZOR23-VB01.
  8. Te bepalen dat het verboden is het feitelijke gebruik van de onder beslispunt 7 aangewezen gronden en bouwwerken met een bestemming die detailhandel, dienstverlening of bedrijven toestaat te wijzigen in een gebruik dat distributie of bezorging als hoofd- of nevenactiviteit heeft.
  9. Te bepalen dat burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning van het onder beslispunt 8 genoemde verbod kunnen afwijken, als er geen onevenredig nadelige effecten ontstaan voor de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen en er geen verslechtering van het woon- en leefklimaat ontstaat.
  10. Te bepalen dat het besluit, zoals vervat in de beslispunten 7, 8 en 9, in werking treedt daags na bekendmaking van het raadsbesluit.

  Bijlagen

  Amendementen

  Onderwerp
  A02 Herplanttermijn van 14 maanden na vergunde kap
  A03 Herplanttermijn van 14 maanden na illegale kap
  A04 Minimaal gelijkwaardige herplant na vergunde kap
  A05 Minimaal gelijkwaardige herplant na illegale kap
  A06 Herplanttermijn van 14 maanden na vergunde kap

  Moties

  Onderwerp
  M30 Herplantplicht na illegale kap
  M31 Heroverweeg uitzondering kapvergunning
  M32 Stimuleer levendigheid en sociale cohesie in de wijken

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling Chw bestemmingsplan algemene regels

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling Chw bestemmingsplan algemene regels: M31
  02:42:31 - 02:42:32 - Zwanenberg, Pepijn
  02:42:35 - 02:47:13 - Sasbrink, Anne
  02:44:04 - 02:44:05 - Zwanenberg, Pepijn
  02:44:15 - 02:44:16 - Zwanenberg, Pepijn
  02:45:04 - 02:45:10 - Zwanenberg, Pepijn
  02:45:08 - 02:45:16 - Hellevoort, Meike
  02:45:16 - 02:45:16 - Zwanenberg, Pepijn
  02:46:03 - 02:46:04 - Zwanenberg, Pepijn
  02:46:04 - 02:46:09 - Hellevoort, Meike
  02:46:09 - 02:46:09 - Zwanenberg, Pepijn
  02:46:17 - 02:46:18 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:11 - 02:47:12 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:13 - 02:47:18 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:33 - 02:47:34 - Zwanenberg, Pepijn
  02:47:33 - 02:48:49 - Graaf, Rik van der
  02:48:44 - 02:48:51 - Zwanenberg, Pepijn
  02:49:05 - 02:49:06 - Zwanenberg, Pepijn
  02:49:07 - 02:50:39 - Peters, Ralph
  02:50:03 - 02:50:05 - Zwanenberg, Pepijn
  02:50:07 - 02:50:08 - Zwanenberg, Pepijn
  02:50:33 - 02:50:35 - Zwanenberg, Pepijn
  02:50:38 - 02:50:44 - Zwanenberg, Pepijn
  02:50:45 - 02:50:57 - Bode, Linda
  02:50:57 - 02:50:58 - Zwanenberg, Pepijn
  02:50:58 - 02:51:41 - Peters, Ralph
  02:51:40 - 02:51:42 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:43 - 02:51:55 - Bode, Linda
  02:51:55 - 02:51:56 - Zwanenberg, Pepijn
  02:51:57 - 02:52:21 - Peters, Ralph
  02:52:22 - 02:52:23 - Zwanenberg, Pepijn
  02:52:23 - 02:52:34 - Bode, Linda
  02:52:33 - 02:52:34 - Zwanenberg, Pepijn
  02:52:34 - 02:53:01 - Peters, Ralph
  02:52:58 - 02:53:05 - Zwanenberg, Pepijn
  02:53:05 - 02:53:29 - Hessel, Yvonne
  02:53:28 - 02:53:29 - Zwanenberg, Pepijn
  02:53:29 - 02:54:05 - Peters, Ralph
  02:54:06 - 02:54:07 - Zwanenberg, Pepijn
  02:54:06 - 02:54:38 - Hessel, Yvonne
  02:54:32 - 02:55:03 - Peters, Ralph
  02:54:39 - 02:54:39 - Zwanenberg, Pepijn
  02:55:04 - 02:55:18 - Zwanenberg, Pepijn
  02:55:35 - 02:55:36 - Zwanenberg, Pepijn
  02:55:37 - 02:57:23 - Schilderman, Susanne
  02:57:21 - 02:57:24 - Zwanenberg, Pepijn
  02:57:24 - 02:57:46 - Sasbrink, Anne
  02:57:47 - 02:57:48 - Zwanenberg, Pepijn
  02:57:48 - 02:58:28 - Schilderman, Susanne
  02:58:26 - 02:58:27 - Zwanenberg, Pepijn
  02:58:28 - 02:58:48 - Sasbrink, Anne
  02:58:48 - 02:58:49 - Zwanenberg, Pepijn
  02:58:50 - 02:59:20 - Schilderman, Susanne
  02:59:20 - 02:59:21 - Zwanenberg, Pepijn
  02:59:21 - 02:59:40 - Sasbrink, Anne
  02:59:40 - 02:59:41 - Zwanenberg, Pepijn
  02:59:41 - 03:00:05 - Schilderman, Susanne
  03:00:03 - 03:00:05 - Zwanenberg, Pepijn
  03:00:04 - 03:00:12 - Graaf, Rik van der
  03:00:11 - 03:00:12 - Zwanenberg, Pepijn
  03:00:12 - 03:02:13 - Schilderman, Susanne
  03:00:21 - 03:00:21 - Zwanenberg, Pepijn
  03:02:07 - 03:02:14 - Zwanenberg, Pepijn
  03:02:13 - 03:02:31 - Zweth, Rick van der
  03:02:31 - 03:02:32 - Zwanenberg, Pepijn
  03:02:32 - 03:04:22 - Schilderman, Susanne
  03:03:14 - 03:03:16 - Zwanenberg, Pepijn
  03:03:54 - 03:03:58 - Zwanenberg, Pepijn
  03:04:03 - 03:04:05 - Zwanenberg, Pepijn
  03:04:16 - 03:04:17 - Zwanenberg, Pepijn
  03:04:20 - 03:04:24 - Zwanenberg, Pepijn
  03:04:25 - 03:04:30 - Zwinkels, Jantine
  03:04:31 - 03:04:32 - Zwanenberg, Pepijn
  03:04:32 - 03:04:39 - Schilderman, Susanne
  03:04:40 - 03:04:41 - Zwanenberg, Pepijn
  03:04:42 - 03:05:07 - Schilderman, Susanne
  03:04:57 - 03:04:58 - Zwanenberg, Pepijn
  03:05:07 - 03:05:18 - Zwanenberg, Pepijn
  03:05:22 - 03:05:25 - Zwanenberg, Pepijn
  03:05:23 - 03:05:47 - Sasbrink, Anne
  03:05:28 - 03:05:30 - Zwanenberg, Pepijn
  03:05:46 - 03:05:53 - Zwanenberg, Pepijn
  03:05:52 - 03:06:41 - Schilderman, Susanne
  03:06:40 - 03:06:49 - Zwanenberg, Pepijn
  03:06:49 - 03:07:13 - Sasbrink, Anne
  03:07:11 - 03:07:29 - Zwanenberg, Pepijn
  03:07:29 - 03:07:34 - Graaf, Rik van der
  03:07:34 - 03:07:50 - Zwanenberg, Pepijn
  03:07:52 - 03:07:55 - Zwanenberg, Pepijn
  03:07:56 - 03:07:57 - Zwanenberg, Pepijn
  03:08:45 - 03:09:16 - Zwanenberg, Pepijn
  03:08:52 - 03:09:14 - Sasbrink, Anne
  03:09:16 - 03:09:19 - Schilderman, Susanne
  03:09:20 - 04:05:48 - Zwanenberg, Pepijn
  04:05:47 - 04:05:57 - Bosch, David
  04:05:58 - 04:06:02 - Zwanenberg, Pepijn
  04:06:02 - 04:06:26 - Hoonte, Gertjan te
  04:06:05 - 04:06:07 - Zwanenberg, Pepijn
  04:06:14 - 04:06:28 - Zwanenberg, Pepijn
  04:06:28 - 04:06:42 - Zweth, Rick van der
  04:06:30 - 04:06:30 - Zwanenberg, Pepijn
  04:06:34 - 04:06:51 - Zwanenberg, Pepijn
  04:07:02 - 04:07:20 - Zwanenberg, Pepijn
  04:07:27 - 04:07:39 - Zwanenberg, Pepijn
  04:07:37 - 04:07:54 - Graaf, Rik van der
  04:07:54 - 04:07:56 - Zwanenberg, Pepijn
  04:07:56 - 04:08:01 - Hellevoort, Meike
  04:08:00 - 04:08:12 - Zwanenberg, Pepijn
  04:08:21 - 04:08:39 - Zwanenberg, Pepijn
  04:08:54 - 04:09:17 - Zwanenberg, Pepijn
  04:09:25 - 04:09:37 - Zwanenberg, Pepijn
  04:09:37 - 04:09:43 - Zwanenberg, Pepijn
  04:09:42 - 04:10:04 - Sasbrink, Anne
  04:10:04 - 04:10:09 - Zwanenberg, Pepijn
  04:10:15 - 04:10:28 - Zwanenberg, Pepijn
  04:10:37 - 04:11:03 - Zwanenberg, Pepijn
  04:11:06 - 04:11:19 - Zwanenberg, Pepijn
  04:11:17 - 04:11:32 - Sasbrink, Anne
  04:11:31 - 04:11:33 - Zwanenberg, Pepijn
  04:11:33 - 04:11:40 - Bosch, David
  04:11:40 - 04:11:44 - Zwanenberg, Pepijn
  04:11:44 - 04:11:59 - Dijkstra, Gert
  04:11:57 - 04:12:01 - Zwanenberg, Pepijn
  04:12:01 - 04:12:16 - Zwinkels, Jantine
  04:12:16 - 04:12:19 - Zwanenberg, Pepijn
  04:12:25 - - Zwanenberg, Pepijn
  04:12:26 - 04:12:27 - Graaf, Rik van der
 29. 26.1

 30. 27

  Status: B


  Het betreft een drietal bezwaarschriften gericht tegen het besluit van de gemeenteraad van 15 september 2022. De bezwaarschriften zijn behandeld door de door de raad benoemde bezwaarschriftencommissie en voorzien van advies en een concept beslissingen op bezwaar.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Bezwaren vestiging voorkeursrecht (Wvg)
  04:12:57 - - Zwanenberg, Pepijn
 31. 28

  Status: B


  Eén van de bezwaarmakers tegen het besluit van de gemeenteraad van 15 september 2022 dat betrekking heeft op de vestiging van een voorkeursrecht Merwedekanaalzone Deelgebied 6, heeft een ingebrekestelling gestuurd. Dit vraagt eveneens om een besluit van de raad. De Verordening raadgevend referendum is niet van toepassing. Het betreft een raadsvoorstel over bezwaar- of beroepsprocedures of rechtsgedingen (artikel 3 lid 2 onder h Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht).

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Beslissing op ingebrekestelling
  04:13:16 - 04:13:25 - Zwanenberg, Pepijn
  20:01:39 - 20:01:42 - Gastspreker 02
  20:22:14 - 20:22:18 - Gastspreker 02
  20:22:52 - 20:22:59 - Gastspreker 09
  20:23:14 - 20:23:22 - Gastspreker 08
  20:23:42 - 20:23:47 - Gastspreker 07
  20:24:14 - 20:24:20 - Gastspreker 06
  20:24:34 - 20:24:43 - Gastspreker 05
  20:25:00 - 20:25:05 - Gastspreker 04
  20:25:17 - 20:25:22 - Gastspreker 03
  20:48:47 - 20:48:57 - Gastspreker 04
  21:11:01 - 21:21:49 - Gastspreker 02
  21:22:08 - 21:22:28 - Gastspreker 06
  21:22:27 - 21:22:36 - Gastspreker 05
  21:22:43 - 21:22:58 - Gastspreker 04
  21:22:57 - 21:23:10 - Gastspreker 03
  21:23:10 - 21:23:30 - Gastspreker 06
  21:23:23 - 21:23:29 - Gastspreker 05
  21:23:40 - 21:23:56 - Gastspreker 04
  21:23:53 - 21:24:00 - Gastspreker 03
  21:24:09 - 21:24:21 - Gastspreker 06
  21:24:18 - 21:24:27 - Gastspreker 05
  21:24:30 - 21:24:44 - Gastspreker 04
  21:24:42 - 21:24:54 - Gastspreker 03
  21:24:48 - 21:25:28 - Gastspreker 02
  21:27:04 - 21:27:27 - Gastspreker 02
  21:31:25 - 21:34:11 - Gastspreker 02
  21:35:43 - 21:36:13 - Gastspreker 02
  14:13:02 - - Al-Saqaff, Mariam