Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M396 Werk niet mee aan greenwashing door Shell

ID
5245
Kenmerk
Agendapunt
Gemeenteraad 2022 (28. Raadsvoorstel Zienswijze bij 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 Recreatieschap Stichtse Groenlanden)
donderdag 1 december 14:00 tot 22:30
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Datum
1-12-2022
Onderwerp
M396 Werk niet mee aan greenwashing door Shell
Status
Motie aangenomen
Indiener(s)
  • Dijkstra, G.J. (Gert) (EenUtrecht)
  • Graaf, R. van der (Rik) (ChristenUnie)
  • Heijne, R. (Rachel) (GroenLinks)
  • Nolten, S.J. (Stevie) (BIJ1)
  • Oudejans, A.T. (Annemarijn) (Student&Starter)
  • Passier, C.E. (Charlotte) (Volt)
  • Sasbrink, A. (Anne) (Partij voor de Dieren)
Mede-indieners
Portefeuillehouder
Wethouder Voortman
Deadline
Stand van zaken openbaar
Op 29 januari 2024 uitgevoerd. De terugkoppeling hierover aan de raad is meegenomen in raadsvoorstel ‘Raadsvoorstel Zienswijze Ontwerpbegroting 2024 en Jaarrekening 2022 Recreatieschap Stichtse Groenlanden’ 22-6-2023 (Kenmerk: 11163197)
Beleidsveld
Groen
Thema
Einddatum
Datum afdoening
29-1-2024
Afgedaan
Afgedaan
Bijlage(s)
Stemmen
voor 79%
tegen 21%
voor
ChristenUnie (2), D66 (8), DENK (1), EenUtrecht (1), GroenLinks (9), Partij voor de Dieren (3), PvdA (4), Utrecht Solidair (1), Volt (3), Student & Starter (2)
tegen
CDA (3), VVD (5), Partij voor de Vrijheid (1)