Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M304 Geen simultaan groen meer

ID
6087
Kenmerk
Agendapunt
Gemeenteraad 2024 (29. Afrondende besluitvorming na debat over Voortgangsrapportage programma Mobiliteit en voortgang programma verkeersveiligheid)
donderdag 27 juni 10:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Datum
27-6-2024
Onderwerp
M304 Geen simultaan groen meer
Status
Motie ingetrokken
Indiener(s)
  • Paalman, V. Victor (Horizon)
Mede-indieners
Portefeuillehouder
Wethouder Van Hooijdonk
Deadline
Stand van zaken openbaar
Beleidsveld
Mobiliteit
Thema
Einddatum
Datum afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(s)