Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 27 juni 2024

10:00 - 23:00
Locatie

Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Voorzitter
Sharon A.M. Dijksma
Start
donderdag 27 juni 2024 19:48
Eind
donderdag 27 juni 2024 22:49

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  09:42:49 - 09:42:43 - Graaf, Rik van der van der
 2. 2
  Vaststellen agenda 10:05 - 10:06
 3. 3

  - Activiteitenverslag Stadsbelang Utrecht 2023
  - Stadsbelang Utrecht verantwoording fractiesubsidie 2023
  - Brief Aanvullende reactie Rekenkamer Utrecht M151 Verzoekonderzoek project Aardgasvrij Overvecht-Noord

  09:26:29 - 09:25:58 - Hoonte, Gertjan te te
  09:25:58 - 09:25:56 - Zwanenberg, Pepijn
  09:25:56 - 09:25:51 - Sungur, Mahmut
  09:25:52 - 09:25:51 - Zwanenberg, Pepijn
  09:25:49 - 09:25:24 - Hoonte, Gertjan te te
  09:25:24 - 09:25:23 - Zwanenberg, Pepijn
  09:25:23 - 09:25:17 - Sungur, Mahmut
  09:25:16 - 09:25:15 - Zwanenberg, Pepijn
  09:25:14 - 09:25:05 - Hoonte, Gertjan te te
  09:25:05 - 09:24:45 - Zwanenberg, Pepijn
  09:24:45 - - Dijkstra, Gert
 4. 5

  Moties

  Onderwerp
  M243 Utrecht laat meest kwetsbaren niet vallen
  M244 Zet de raad niet buitenspel bij cultuursubsidies
  M245 Geleidestroken vrijhouden
  09:42:18 - 09:42:03 - Zwinkels, Jantine
  09:42:06 - 09:42:06 - Zwanenberg, Pepijn
  09:42:06 - 09:42:01 - Zwanenberg, Pepijn
  09:42:01 - 09:41:51 - Koning, Maarten
  09:41:49 - 09:41:47 - Zwanenberg, Pepijn
  09:41:47 - 09:41:44 - Meerding, Tess
  09:41:43 - 09:41:41 - Zwanenberg, Pepijn
  09:41:42 - 09:40:59 - Sungur, Mahmut
  09:41:33 - 09:41:32 - Zwanenberg, Pepijn
  09:40:59 - 09:40:57 - Zwanenberg, Pepijn
  09:40:56 - 09:40:44 - Paalman, Victor
  09:40:43 - 09:40:41 - Zwanenberg, Pepijn
  09:40:39 - 09:40:36 - Zwanenberg, Pepijn
  09:40:37 - 09:40:08 - Bos, Cees
  09:40:34 - 09:40:32 - Zwanenberg, Pepijn
  09:40:25 - 09:40:24 - Zwanenberg, Pepijn
  09:40:07 - 09:40:05 - Zwanenberg, Pepijn
  09:40:06 - 09:40:01 - Graaf, Rik van der van der
  09:40:00 - 09:39:56 - Zwanenberg, Pepijn
  09:39:55 - 09:39:42 - Zwinkels, Jantine
  09:39:49 - - Zwanenberg, Pepijn
  09:39:41 - 09:39:34 - Zwinkels, Jantine
  05:44:25 - 05:44:20 - Dijksma, Sharon
  05:44:21 - 05:44:07 - Bosch, David
  05:44:07 - 05:44:06 - Dijksma, Sharon
  05:44:06 - 05:43:52 - Graaf, Rik van der van der
  05:43:53 - 05:43:48 - Dijksma, Sharon
  05:43:48 - 05:43:30 - Paalman, Victor
  05:43:30 - 05:43:29 - Dijksma, Sharon
  05:43:28 - 05:42:58 - Graaf, Rik van der van der
  05:42:59 - 05:42:55 - Dijksma, Sharon
  05:42:36 - 05:41:25 - Hooijdonk, Lot van van
  05:41:25 - 05:41:23 - Dijksma, Sharon
  05:41:23 - 05:41:10 - Bosch, David
  05:41:13 - 05:41:09 - Hooijdonk, Lot van van
  05:41:09 - 05:40:48 - Dijksma, Sharon
  05:40:38 - 05:39:18 - Dijkstra, Gert
  05:39:17 - 05:39:13 - Dijksma, Sharon
  05:39:13 - 05:38:53 - Dada-Anthonij, Venita
  05:38:52 - 05:38:18 - Dijkstra, Gert
  05:38:17 - 05:38:16 - Dijksma, Sharon
  05:38:15 - 05:38:00 - Maas, Ruud
  05:38:00 - 05:37:22 - Dijkstra, Gert
  05:37:21 - 05:37:16 - Dijksma, Sharon
  05:35:40 - 05:35:32 - Dijksma, Sharon
  05:35:30 - 05:35:25 - Dijkstra, Gert
  05:35:24 - 05:34:57 - Streefland, Rachel
  05:35:24 - 05:35:23 - Dijksma, Sharon
  05:34:57 - 05:34:42 - Dijksma, Sharon
  05:34:26 - 05:33:01 - Ramaker, Margreet
  05:32:59 - 05:32:55 - Dijksma, Sharon
  05:32:56 - 05:32:27 - Hornsveld, Ingeborg
  05:32:31 - 05:32:27 - Dijksma, Sharon
  05:32:26 - 05:32:04 - Ramaker, Margreet
  05:32:02 - 05:32:00 - Dijksma, Sharon
  05:32:00 - 05:31:32 - Vliet, Dirk-Jan van van
  05:31:32 - 05:30:45 - Ramaker, Margreet
  05:31:31 - 05:31:31 - Dijksma, Sharon
  05:30:44 - 05:30:22 - Dijksma, Sharon
  05:29:59 - 05:28:24 - Oosters, Eva
  05:28:24 - 05:28:21 - Dijksma, Sharon
  05:28:21 - 05:27:51 - Vliet, Dirk-Jan van van
  05:27:51 - 05:27:50 - Dijksma, Sharon
  05:27:50 - 05:27:38 - Oosters, Eva
  05:27:37 - 05:27:36 - Dijksma, Sharon
  05:27:36 - 05:27:14 - Steeg, Bert van van
  05:27:14 - 05:26:54 - Oosters, Eva
  05:27:14 - 05:27:13 - Dijksma, Sharon
  05:26:53 - 05:26:47 - Dijksma, Sharon
  05:26:47 - 05:26:35 - Ramaker, Margreet
  05:26:34 - 05:26:15 - Oosters, Eva
  05:26:14 - - Dijksma, Sharon
 5. 6

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: 


  1. De heer P.C. van den Brink per 1 augustus 2024 te benoemen als lid en inkomend voorzitter van de Raad van Toezicht van NUOVO scholen voor een periode van 4 jaar. 
  2. De heer H.R.F. Maduro per 1 augustus 2024 te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van NUOVO scholen voor een periode van 4 jaar.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Benoeming leden en inkomend voorzitter Raad van toezicht NUOVO scholen
 6. 7

  Status: A


  Het dagelijks bestuur van de raad, De Commissie Personeelszorg Raadsfunctionarissen gehoord hebbende, Op grond van artikel 3 lid 5 sub c van het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden gemeenteraad Utrecht, stelt de raad voor te besluiten: 


  1. Per 1 januari 2025 een gemeentelijke ombudsman ex art. 81q Awb in te stellen en de voorzitter van het Utrechts Ombudsloket te benoemen als ombudsman alsmede de plv. voorzitter als plv. ombudsman. De middelen die nu in de begroting gereserveerd zijn voor de Nationale Ombudsman (NO) over te hevelen naar de Utrechtse Ombudsman (UO). 
  2. Het contract met de Nationale Ombudsman op te zeggen per 1 januari 2025, vóór 1 juli 2024 met de brief die als bijlage aan dit voorstel is toegevoegd.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Van Ombudsloket naar Ombudsman
  09:34:27 - 09:34:12 - Meerding, Tess
  09:34:11 - - Zwanenberg, Pepijn
 7. 8

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: 


  1. De wijziging Legesverordening gemeente Utrecht 2024 en de bijbehorende tarieven vast te stellen, zodat leges geheven kunnen worden op het behandelen van ontheffingsaanvragen in het kader van de nul-emissiezone bedrijfs- en vrachtauto’s.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Wijziging legesverordening nul-emissiezone bedrijfs- en vrachtauto
  09:33:50 - 09:33:38 - Bosch, David
  09:33:38 - 09:33:34 - Zwanenberg, Pepijn
  09:33:34 - 09:33:32 - Sungur, Mahmut
  09:33:31 - - Zwanenberg, Pepijn
 8. 9

  Status: A


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:


  1. Bijgevoegde reactiebrief aan de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) vast te stellen alszienswijzebrief op de ontwerp Programmabegroting 2025, waarin de raad besluit geen bedenkingen kenbaar te maken over de inhoud van de ontwerp Programmabegroting 2025.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Zienswijze RUD programmabegroting 2025
  09:33:09 - 09:32:47 - Hoonte, Gertjan te te
  09:32:47 - 09:32:47 - Zwanenberg, Pepijn
  09:32:47 - 09:32:36 - Zwanenberg, Pepijn
  09:32:41 - 09:32:13 - Hoonte, Gertjan te te
  09:32:35 - 09:32:16 - Zwinkels, Jantine
  09:32:17 - 09:32:15 - Zwanenberg, Pepijn
  09:26:42 - - Zwanenberg, Pepijn
 9. 10

  Status: B


  Cees Bos stelt de raad voor te besluiten:


  1. In te zetten op het (net als in 2021) worden van bijenhoofdstad van Europa bij een volgende competitie door:
  a) Het aantal bekende soorten wilde bijen in gemeente Utrecht te laten toenemen van 148 naar 160 soorten door betere monitoring en de kwaliteit van hun leefomgeving te verbeteren
  b) Het handboek openbare ruimte (HOR) aanpassen met als doel om de openbare ruimte bij- vriendelijker in te richten. Dat wil zeggen maatregelen treffen om te zorgen voor een insectvriendelijke leefomgeving en om biodiversiteit in het algemeen te verbeteren. De HOR wordt in de flexibele bijlage meteen bijgewerkt. Dat wil zeggen zodra nieuwe inzichten beschikbaar en toepasbaar zijn.
  c) Communicatie en educatie in te zetten met als doel bewoners, passanten en kinderen te betrekken en draagvlak te krijgen voor een aangepaste inrichting en ander beheer van de openbare ruimte voor specifiek wilde bijen.
  d) Gebruik van pesticiden door pachters en huurders op gemeentegrond te verbieden. Dit kan vaak pas als er een nieuw contract afgesloten wordt.


  2. Hiervoor jaarlijks een bedrag beschikbaar te stellen van € 21.250.

  Moties

  Onderwerp
  M254 De Heldammersingel wordt regionale bomenbank! Geef biodiversiteit een kans

  Stemming

  Onderwerp
  Initiatiefvoorstel Utrecht Bijenhoofdstad van Europa
  09:38:35 - 09:38:17 - Corten, Gijs
  09:38:17 - 09:38:16 - Zwanenberg, Pepijn
  09:38:15 - 09:38:01 - Sasbrink, Anne
  09:38:01 - 09:38:00 - Zwanenberg, Pepijn
  09:38:00 - 09:37:46 - Zweth, Rick van der van der
  09:37:47 - 09:37:46 - Zwanenberg, Pepijn
  09:37:45 - 09:37:16 - Sungur, Mahmut
  09:37:15 - 09:37:10 - Zwanenberg, Pepijn
  09:37:10 - 09:36:58 - Koning, Maarten
  09:36:58 - 09:36:48 - Zwanenberg, Pepijn
  09:36:48 - 09:36:37 - Bos, Cees
  09:36:42 - 09:36:42 - Zwanenberg, Pepijn
  09:36:34 - - Zwanenberg, Pepijn
  05:24:27 - 05:24:09 - Dijksma, Sharon
  05:24:08 - 05:23:39 - Bos, Cees
  05:23:39 - 05:23:23 - Dijksma, Sharon
  05:23:12 - 05:20:54 - Smit, Veerle
  05:20:53 - 05:20:34 - Dijksma, Sharon
  05:20:14 - 05:18:35 - Sasbrink, Anne
  05:18:34 - 05:18:13 - Dijksma, Sharon
  05:18:01 - 05:13:01 - Bos, Cees
  05:16:04 - 05:15:44 - Dijksma, Sharon
  05:16:02 - 05:15:44 - Bosch, David
  05:15:43 - 05:15:31 - Dijksma, Sharon
  05:14:48 - 05:14:47 - Dijksma, Sharon
  05:14:47 - 05:14:11 - Bosch, David
  05:14:41 - 05:14:40 - Dijksma, Sharon
  05:14:10 - 05:14:09 - Dijksma, Sharon
  05:13:16 - 05:13:09 - Dijksma, Sharon
  05:13:00 - 05:12:59 - Dijksma, Sharon
  05:13:00 - 05:11:37 - Bos, Cees
  05:12:59 - 05:12:44 - Sasbrink, Anne
  05:11:47 - 05:11:31 - Dijksma, Sharon
  05:11:09 - 05:08:56 - Voortman, Linda
  05:08:59 - 05:08:59 - Dijksma, Sharon
  05:08:56 - 05:08:55 - Dijksma, Sharon
  05:08:56 - 05:08:35 - Sasbrink, Anne
  05:08:34 - 05:08:18 - Voortman, Linda
  05:08:18 - 05:08:15 - Dijksma, Sharon
  05:08:15 - 05:08:02 - Kleinrensink, Julia
  05:08:10 - 05:07:41 - Voortman, Linda
  05:07:39 - 05:07:28 - Dijksma, Sharon
  05:07:27 - 05:07:01 - Bos, Cees
  05:07:01 - - Dijksma, Sharon
 10. 11

  Status: B


  Bert van Steeg, CDA, stelt de raad voor te besluiten:


  1. Het Besluit tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, online aangejaagde verstoring van de openbare orde (inclusief Toelichting), vast te stellen.
  2. Draagt het college op een uitvoeringsprotocol sociale media op te stellen waarin de volgende uitgangspunten zijn opgenomen:
  • Het instellen van tijdelijke zones waarbij het verzoek wordt gedaan hieruit geen informatie online te delen.
  • Ter plaatste attenderen op het verzoek om geen informatie te delen.
  3. Het college uitvoering te laten geven aan vergroten van bewustwording over digitale omgangsvormen. En hierop in te zetten op basis van de drie volgende pijlers:
  • Online burgerschapsvorming
  • Wijkgesprekken
  • Campagnes.

  Amendementen

  Onderwerp
  A58 Behoud deel 2 en 3

  Moties

  Onderwerp
  M246 Blijf zoeken naar bestuursrechtelijke mogelijkheden

  Stemming

  Onderwerp
  Initiatiefvoorstel Digitale Omgangsvormen
  09:22:59 - 09:22:46 - Zwanenberg, Pepijn
  09:22:48 - 09:21:39 - Steeg, Bert van van
  09:21:40 - 09:21:33 - Zwanenberg, Pepijn
  09:21:33 - 09:21:06 - Koning, Maarten
  09:21:05 - 09:20:55 - Zwanenberg, Pepijn
  09:20:40 - 09:20:39 - Zwanenberg, Pepijn
  09:20:38 - 09:19:49 - Graaf, Rik van der van der
  09:19:52 - 09:19:45 - Zwanenberg, Pepijn
  09:19:44 - 09:19:12 - Meerding, Tess
  09:19:12 - 09:19:02 - Zwanenberg, Pepijn
  09:18:03 - 09:18:01 - Zwanenberg, Pepijn
  09:17:51 - 09:17:50 - Zwanenberg, Pepijn
  09:17:48 - 09:16:58 - Zwinkels, Jantine
  09:16:58 - 09:16:37 - Zwanenberg, Pepijn
  09:16:25 - 09:16:24 - Zwanenberg, Pepijn
  09:16:24 - 09:13:42 - Schilderman, Susanne
  09:16:11 - 09:16:06 - Zwanenberg, Pepijn
  09:14:30 - 09:14:29 - Zwanenberg, Pepijn
  09:14:29 - 09:14:10 - Koning, Maarten
  09:14:10 - 09:14:09 - Zwanenberg, Pepijn
  09:13:41 - 09:13:24 - Zwanenberg, Pepijn
  09:13:19 - 09:12:16 - Steeg, Bert van van
  09:12:16 - 09:12:14 - Zwanenberg, Pepijn
  09:12:14 - 09:11:52 - Sungur, Mahmut
  09:11:52 - 09:11:52 - Zwanenberg, Pepijn
  09:11:52 - 09:11:36 - Steeg, Bert van van
  09:11:35 - 09:11:34 - Zwanenberg, Pepijn
  09:11:34 - 09:11:11 - Sungur, Mahmut
  09:11:11 - 09:11:10 - Zwanenberg, Pepijn
  09:11:10 - 09:10:39 - Steeg, Bert van van
  09:10:41 - - Zwanenberg, Pepijn
 11. 11.1

 12. 12

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:


  1. Het huidige kengetal binnensport (1 sporthal per 17.500 inwoners) voor de periode tot en met 2030 aan te passen naar 1 sporthal per 15.000 inwoners, om de druk op sporthallen te verlagen en richting 2030 extra binnensportruimte te realiseren om meer Utrechters te laten sporten en bewegen.

  Amendementen

  Onderwerp
  A59 Stuur breder dan een kengetal

  Moties

  Onderwerp
  M247 Ken(getal) je lokale sportcontext!
  M248 Inzicht en monitoring extern verhuur sporthallen

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Aanpassing kengetal binnensport
  09:09:29 - 09:09:29 - Zwanenberg, Pepijn
  09:08:36 - 09:08:34 - Zwanenberg, Pepijn
  09:08:23 - 09:08:21 - Zwanenberg, Pepijn
  09:08:21 - 09:08:02 - Stam, Titus
  09:08:02 - 09:08:02 - Zwanenberg, Pepijn
  09:07:43 - 09:07:35 - Zwanenberg, Pepijn
  09:07:35 - 09:07:22 - Zweth, Rick van der van der
  09:07:24 - 09:07:13 - Zwanenberg, Pepijn
  09:07:13 - 09:07:04 - Zweth, Rick van der van der
  09:07:04 - 09:06:52 - Zwanenberg, Pepijn
  09:06:46 - 09:05:38 - Stylianou, Nadia
  09:05:39 - 09:05:31 - Zwanenberg, Pepijn
  09:05:30 - 09:05:23 - Al-Saqaff, Mariam
  09:05:24 - 09:05:23 - Zwanenberg, Pepijn
  09:05:21 - 09:05:03 - Stylianou, Nadia
  09:05:02 - 09:05:01 - Zwanenberg, Pepijn
  09:05:00 - 09:04:45 - Al-Saqaff, Mariam
  09:04:45 - 09:04:44 - Zwanenberg, Pepijn
  09:04:44 - 09:04:27 - Stylianou, Nadia
  09:04:27 - 09:04:26 - Zwanenberg, Pepijn
  09:04:26 - 09:04:12 - Al-Saqaff, Mariam
  09:04:12 - 09:04:11 - Zwanenberg, Pepijn
  09:04:11 - 09:03:51 - Stylianou, Nadia
  09:03:51 - 09:03:49 - Zwanenberg, Pepijn
  09:03:49 - 09:03:19 - Bos, Cees
  09:03:28 - 09:03:18 - Zwanenberg, Pepijn
  09:03:19 - 09:03:00 - Stylianou, Nadia
  09:02:59 - 09:02:52 - Zwanenberg, Pepijn
  09:02:36 - 09:02:36 - Zwanenberg, Pepijn
  09:02:34 - 09:01:53 - Snijder, Ruben
  09:01:54 - 09:01:43 - Zwanenberg, Pepijn
  09:01:21 - 09:01:19 - Zwanenberg, Pepijn
  08:59:18 - 08:59:10 - Zwanenberg, Pepijn
  08:59:09 - 08:58:59 - Bos, Cees
  08:58:59 - 08:58:59 - Zwanenberg, Pepijn
  08:58:58 - 08:58:43 - Oosters, Eva
  08:58:41 - - Zwanenberg, Pepijn
 13. 12.1

 14. 13

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:


  1. Voor het Cultuurcluster Berlijnplein in afwijking van de gemeentelijke afschrijvingstabel een afschrijftermijn van 60 jaar in plaats van 40 jaar te hanteren.

  Amendementen

  Onderwerp
  A60 Toevoegen bedragen afschrijvingstermijnen en investering

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Afwijkende afschrijftermijn Cultuurcluster Berlijnplein
  08:58:20 - 08:58:12 - Ramaker, Margreet
  08:58:12 - 08:58:09 - Ramaker, Margreet
  08:57:45 - 08:57:44 - Zwanenberg, Pepijn
  08:57:40 - 08:57:27 - Ramaker, Margreet
  08:57:25 - 08:57:22 - Zwanenberg, Pepijn
  08:57:19 - 08:57:06 - Zwanenberg, Pepijn
  08:46:34 - 08:05:33 - Zwanenberg, Pepijn
  08:05:28 - 08:05:19 - Zwanenberg, Pepijn
  08:05:18 - 08:05:13 - Zwanenberg, Pepijn
  08:04:36 - 08:04:35 - Zwanenberg, Pepijn
  08:04:33 - 08:04:31 - Zwanenberg, Pepijn
  08:04:24 - 08:03:47 - Oosters, Eva
  08:03:46 - 08:03:12 - Zwanenberg, Pepijn
  08:03:10 - 08:03:08 - Zwanenberg, Pepijn
  08:03:04 - 08:02:59 - Zwanenberg, Pepijn
  08:02:59 - 08:02:47 - Ramaker, Margreet
  08:02:46 - - Zwanenberg, Pepijn
 15. 14

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:


  1. De beleidsnota Samen stad maken 'Geen Utrecht zonder U’ vast te stellen, met als belangrijkste onderdelen:
  a. De doelstellingen:
  i. Utrechters hebben meer zeggenschap over beleid, plannen en uitvoering in hun stad:
  ii. er is meer eigenaarschap voor Utrechters;
  iii. college en raad maken een bredere belangenafweging in besluitvorming;
  iv. De gemeente is een betrouwbare samenwerkingspartner voor Utrechters;
  b. Leidende principes voor houding en gedrag van ambtenaren, college en raadsleden in samenwerking met Utrechters: open en eerlijk, lef, vertrouwen, inclusie en diversiteit, duurzame relaties en continu leren en verbeteren;
  c. Kompas voor zeggenschap voor Utrechters.
  2. De huidige twee actieprogramma's ‘Samen stad maken op de Utrechtse manier’ en ‘Samen stad maken: initiatief’ in te trekken.

  Amendementen

  Onderwerp
  A61 Ruimtelijke ontwikkeling doe je in de wijk
  A62 Inclusie en diversiteit, welke stemmen verdienen extra aandacht?
  A63 Participatieplannen bij startdocumenten en Participatieverslagen, transparant en controleerbaar
  A64 Kompas houden en bijstellen
  A65 It takes three to tango
  A66 Peilen én onderling gesprek
  A67 Begrip en inzicht
  A68 Participatie begint bij erkenning
  A69 Geef zeggenschap Utrechters een kans
  A70 Maak de natuur een rechtspersoon
  A71 Geen participatie zonder sterk bewonersbod

  Moties

  Onderwerp
  M249 Samen de stad scherper maken

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Beleidsnota Samen stad maken

  Toezeggingen

  Onderwerp
  M249 Samen de stad scherper maken
  08:45:52 - 08:45:51 - Zwanenberg, Pepijn
  08:45:49 - 08:45:01 - Zweth, Rick van der van der
  08:45:01 - 08:44:54 - Zwanenberg, Pepijn
  08:44:37 - 08:44:26 - Zwanenberg, Pepijn
  08:44:21 - 08:29:44 - Dekkers, Fred
  08:43:36 - 08:43:32 - Zwanenberg, Pepijn
  08:43:31 - 08:43:24 - Vliet, Dirk-Jan van van
  08:43:24 - 08:43:24 - Zwanenberg, Pepijn
  08:43:00 - 08:42:58 - Zwanenberg, Pepijn
  08:41:43 - 08:41:41 - Zwanenberg, Pepijn
  08:41:16 - 08:41:15 - Zwanenberg, Pepijn
  08:41:09 - 08:41:06 - Zwanenberg, Pepijn
  08:41:05 - 08:41:00 - Dijkstra, Gert
  08:41:01 - 08:41:00 - Zwanenberg, Pepijn
  08:40:02 - 08:40:01 - Zwanenberg, Pepijn
  08:40:00 - 08:39:47 - Dijkstra, Gert
  08:39:46 - 08:39:46 - Zwanenberg, Pepijn
  08:39:08 - 08:39:07 - Zwanenberg, Pepijn
  08:38:17 - 08:38:15 - Zwanenberg, Pepijn
  08:37:52 - 08:37:52 - Zwanenberg, Pepijn
  08:37:44 - 08:37:42 - Zwanenberg, Pepijn
  08:37:13 - 08:37:11 - Zwanenberg, Pepijn
  08:36:30 - 08:36:24 - Zwanenberg, Pepijn
  08:36:24 - 08:36:10 - Steeg, Bert van van
  08:35:28 - 08:35:09 - Steeg, Bert van van
  08:35:28 - 08:35:28 - Zwanenberg, Pepijn
  08:34:19 - 08:34:15 - Zwanenberg, Pepijn
  08:34:15 - 08:33:59 - Steeg, Bert van van
  08:34:00 - 08:33:59 - Zwanenberg, Pepijn
  08:33:30 - 08:33:29 - Zwanenberg, Pepijn
  08:33:28 - 08:33:11 - Hessel, Yvonne
  08:33:11 - 08:33:10 - Zwanenberg, Pepijn
  08:32:36 - 08:32:35 - Zwanenberg, Pepijn
  08:32:34 - 08:32:26 - Hessel, Yvonne
  08:32:26 - 08:32:18 - Zwanenberg, Pepijn
  08:32:02 - 08:32:01 - Zwanenberg, Pepijn
  08:31:59 - 08:31:29 - Meerding, Tess
  08:31:30 - 08:31:30 - Zwanenberg, Pepijn
  08:31:29 - 08:31:27 - Zwanenberg, Pepijn
  08:31:07 - 08:31:06 - Zwanenberg, Pepijn
  08:31:05 - 08:30:40 - Meerding, Tess
  08:30:41 - 08:30:40 - Zwanenberg, Pepijn
  08:29:57 - 08:29:52 - Zwanenberg, Pepijn
  08:29:42 - 08:29:32 - Zwanenberg, Pepijn
  08:29:29 - 08:28:01 - Maas, Ruud
  08:28:04 - 08:27:58 - Zwanenberg, Pepijn
  08:27:40 - 08:27:39 - Zwanenberg, Pepijn
  08:27:38 - 08:23:57 - Dijkstra, Gert
  08:25:23 - 08:25:20 - Zwanenberg, Pepijn
  08:23:58 - 08:23:42 - Zwanenberg, Pepijn
  08:23:30 - 08:23:29 - Zwanenberg, Pepijn
  08:23:29 - 08:22:45 - Vries, Louise de de
  08:22:45 - 08:22:42 - Zwanenberg, Pepijn
  08:22:42 - 08:22:23 - Vliet, Dirk-Jan van van
  08:22:23 - 08:22:22 - Zwanenberg, Pepijn
  08:22:22 - 08:21:50 - Vries, Louise de de
  08:21:49 - 08:21:48 - Zwanenberg, Pepijn
  08:21:48 - 08:21:37 - Bosch, David
  08:21:39 - 08:21:38 - Zwanenberg, Pepijn
  08:21:37 - 08:21:01 - Vries, Louise de de
  08:21:01 - 08:21:01 - Zwanenberg, Pepijn
  08:21:00 - 08:20:31 - Bosch, David
  08:20:48 - 08:20:47 - Zwanenberg, Pepijn
  08:20:31 - 08:20:30 - Zwanenberg, Pepijn
  08:20:30 - 08:20:04 - Vries, Louise de de
  08:20:04 - 08:20:02 - Zwanenberg, Pepijn
  08:20:03 - 08:19:33 - Dekkers, Fred
  08:19:33 - 08:19:32 - Zwanenberg, Pepijn
  08:19:31 - 08:19:03 - Vries, Louise de de
  08:19:02 - 08:19:01 - Zwanenberg, Pepijn
  08:19:02 - 08:18:51 - Dekkers, Fred
  08:18:53 - 08:18:51 - Zwanenberg, Pepijn
  08:18:50 - 08:18:41 - Vries, Louise de de
  08:18:39 - 08:18:33 - Zwanenberg, Pepijn
  08:18:17 - 08:18:16 - Zwanenberg, Pepijn
  08:17:51 - 08:17:48 - Zwanenberg, Pepijn
  08:17:47 - 08:17:43 - Zwanenberg, Pepijn
  08:17:42 - 08:16:58 - Meerding, Tess
  08:16:58 - 08:16:49 - Zwanenberg, Pepijn
  08:14:59 - 08:14:58 - Zwanenberg, Pepijn
  08:14:44 - 08:10:41 - Oosters, Eva
  08:10:42 - 08:10:41 - Zwanenberg, Pepijn
  08:10:40 - 08:10:35 - Dijkstra, Gert
  08:10:34 - 08:10:33 - Zwanenberg, Pepijn
  08:10:33 - 08:10:03 - Oosters, Eva
  08:10:03 - 08:10:02 - Zwanenberg, Pepijn
  08:10:02 - 08:09:55 - Dijkstra, Gert
  08:09:55 - 08:09:54 - Zwanenberg, Pepijn
  08:09:54 - 08:09:22 - Oosters, Eva
  08:09:23 - 08:09:16 - Dijkstra, Gert
  08:09:23 - 08:09:23 - Zwanenberg, Pepijn
  08:09:16 - 08:09:15 - Zwanenberg, Pepijn
  08:09:15 - 08:08:11 - Oosters, Eva
  08:08:57 - 08:08:55 - Zwanenberg, Pepijn
  08:08:12 - 08:08:11 - Zwanenberg, Pepijn
  08:08:11 - 08:08:06 - Dijkstra, Gert
  08:08:07 - 08:08:06 - Zwanenberg, Pepijn
  08:08:05 - 08:07:05 - Oosters, Eva
  08:07:45 - 08:07:44 - Zwanenberg, Pepijn
  08:07:06 - 08:06:50 - Zwanenberg, Pepijn
  08:06:52 - 08:06:43 - Dekkers, Fred
  08:06:48 - 08:06:47 - Zwanenberg, Pepijn
  08:06:20 - 08:06:14 - Zwanenberg, Pepijn
  08:06:14 - 08:06:04 - Dekkers, Fred
  08:06:04 - 08:06:00 - Zwanenberg, Pepijn
  08:06:00 - 08:05:52 - Dijkstra, Gert
  08:05:53 - - Zwanenberg, Pepijn
 16. 15

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:


  1. De beleidsnota ‘Werk en Re-integratie. Met vertrouwen en focus naar een zeker bestaan 2024-2032’ vast te stellen met de volgende hoofddoelstelling, leidende principes, focus op specifieke doelgroepen en de vervanging van arrangementen door doelen:
  a. Hoofddoelstelling: Utrechters hebben duurzaam betaald werk, of krijgen de kans om zich te ontwikkelen richting de arbeidsmarkt. Zij ervaren dat de werkdienstverlening van Werk en Inkomen positief bijdraagt aan hun welbevinden;
  b. Leidende principes:
  I. We zetten in op grondoorzaken
  II. Ongelijk investeren voor gelijke kansen
  III. Onze regels en processen zijn eenvoudig
  IV. We werken stress-sensitief
  V. Ons beleid en onze dienstverlening zijn inclusief
  c. Focus op specifieke doelgroepen:
  I. Jongeren
  II. Huishoudens met kinderen
  III. Inburgeraars en statushouders
  IV. Werkzoekenden met een structurele arbeidsbeperking
  2. In de programmabegroting 2025 de hoofddoelstelling en de effectindicatoren uit de voornoemde beleidsnota op te nemen ter vervanging van de huidige doelstelling 3 ‘Utrechters werken of participeren naar vermogen’ en bijbehorende indicatoren in het programma ‘Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid’.
  3. De Verordening re-integratie en tegenprestatie Participatiewet Gemeente Utrecht vast te stellen, met de volgende wijzigingen:
  a. Aanpassingen die wettelijk verplicht zijn vanuit de herzieningen in de Participatiewet;
  b. Gemaakte afspraken binnen de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht over geharmoniseerde voorwaarden van voorzieningen worden geformaliseerd;
  c. Een voorziening voor het bieden van ondersteuning bij kinderopvang en een voorziening voor nazorg worden opgenomen;
  d. De voorziening reiskostentegemoetkoming wordt geformaliseerd in artikel 10 van de verordening.
  e. Verschillende aanpassingen worden doorgevoerd om de leesbaarheid en logica in opbouw van de verordening te verbeteren.

  Amendementen

  Onderwerp
  A72 Geen kans onbenut om werkgevers en werkzoekenden te matchen
  A73 Motivatie verdient aandacht
  A74 Gooi de indicator niet met het badwater weg

  Moties

  Onderwerp
  M250 Betrek werkgevers bij de uitvoering

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Beleidsnota Werk en Re-integratie en re-integratieverordening
  08:03:29 - 08:03:25 - Ramaker, Margreet
  08:03:25 - 08:02:31 - Zwanenberg, Pepijn
  08:02:23 - 08:02:23 - Zwanenberg, Pepijn
  08:02:12 - 08:01:32 - Dada-Anthonij, Venita
  08:01:33 - 08:01:24 - Zwanenberg, Pepijn
  08:01:09 - 08:01:08 - Zwanenberg, Pepijn
  08:01:05 - 08:00:25 - Kleinrensink, Julia
  08:00:27 - 08:00:25 - Zwanenberg, Pepijn
  08:00:24 - 08:00:19 - Zwanenberg, Pepijn
  08:00:11 - 08:00:10 - Zwanenberg, Pepijn
  08:00:08 - 07:59:05 - Graaf, Rik van der van der
  07:59:07 - 07:59:01 - Zwanenberg, Pepijn
  07:58:49 - 07:58:49 - Zwanenberg, Pepijn
  07:58:46 - 07:58:20 - Maas, Ruud
  07:58:22 - 07:58:17 - Zwanenberg, Pepijn
  07:58:16 - 07:57:44 - Al-Saqaff, Mariam
  07:57:42 - 07:57:38 - Zwanenberg, Pepijn
  07:57:38 - 07:56:58 - Raaijmakers, Ilse
  07:56:57 - 07:56:55 - Zwanenberg, Pepijn
  07:56:54 - 07:56:36 - Steeg, Bert van van
  07:56:36 - 07:56:28 - Zwanenberg, Pepijn
  07:51:13 - 07:50:37 - Zwanenberg, Pepijn
  07:50:37 - 07:49:30 - Voortman, Linda
  07:49:30 - 07:49:28 - Zwanenberg, Pepijn
  07:49:28 - 07:49:18 - Al-Saqaff, Mariam
  07:49:18 - 07:49:17 - Zwanenberg, Pepijn
  07:49:17 - 07:48:49 - Voortman, Linda
  07:48:48 - 07:48:35 - Zwanenberg, Pepijn
 17. 16

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:


  1. De wijziging van de Huisvestingsverordening gemeente Utrecht vast te stellen, met als belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige verordening:
  a. Invoeren vergunningplicht betaalbare nieuwbouw koopwoningen;
  b. Toevoegen voorrang vitale beroepen in de sectoren:
  i. Kinderopvang; en
  ii. Brandweer;
  c. Gelijktrekken voorrangscriteria bezettingsnormentabel voor grote woningen (zes kamers of meer);
  d. Aanpassen inkomensgrens middeninkomens aan landelijke norm;
  e. Aanpassen van voorrang middenhuur door:
  i. Naast doorstromers ook vitale beroepen voorrang te geven bij eerste verhuur;
  ii. De voorrang te beperken tot 50% van het aantal toewijzingen per verhuurder;
  iii. Bij wederverhuur geen voorrangseisen meer te stellen.
  f. Toevoegen mogelijkheid maatwerk boete opkoopbescherming.
  2. Het college op te dragen om conform artikel 71 van de Huisvestingsverordening, een experiment ‘voorrang doorstroming hoger in rangorde’ uit te werken in de Nadere regel Huisvestingsverordening en hier, naast de vereisten uit artikel 71, lid 2 de volgende kaders aan mee te geven:
  a. De voorrang onder artikel 45 onder lid 3, sub j, bekend als de Van Groot naar Beter regeling, mag hoger in de rangorde worden gezet voor de periode van maximaal 1 jaar;
  b. De voorrang onder artikel 45 onder lid 3, sub j, bekend als de Van Groot naar Beter regeling, mag niet hoger komen dan sub g, de voorrang voor doorstromers;
  c. De uitkomsten van het experiment worden gedeeld met de raad.
  3. Het college op te dragen om conform artikel 71 van de Huisvestingsverordening, een experiment ‘voorrang betaalbare nieuwbouw koop’ uit te werken in de Nadere regel Huisvestingsverordening en hier, naast de vereisten uit artikel 71, lid 2, de volgende kaders aan mee te geven:
  a. Bij het verlenen van een huisvestingsvergunning, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c, van de Huisvestingsverordening, voorrang te kunnen verlenen op grond van de verschillende bestaande voorrangsregels uit de Huisvestingswet naar aard, grootte, prijs en maatschappelijke (bv buurtbinding) en economische binding (vitale beroepen);
  b. Het experiment wordt minimaal twee jaar uitgevoerd en het college deelt de uitkomsten met de raad.
  4. De wijziging van de Legesverordening gemeente Utrecht 2024, vergunningplicht betaalbare nieuwbouw koop vast te stellen, waarmee in de Tarieventabel een legestarief wordt opgenomen voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c van de Huisvestingsverordening.
  5. De wijziging van de Huisvestingsverordening in werking te laten treden op 1 juli 2024.

  Amendementen

  Onderwerp
  A75 Bezettingsnorm bij sloop/nieuwbouw
  A76 Verlies de woningzoekende starter niet uit het oog

  Moties

  Onderwerp
  M251 Laat een tweede huis geen geitenpadje worden deel 2
  M252 Versterk en behoud de buurten
  M253 Gebruik Nationaal Fonds Betaalbare Koop

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Wijziging Huisvestingsverordening gemeente Utrecht
  07:47:00 - 07:45:55 - Zweth, Rick van der van der
  07:45:48 - 07:45:38 - Snijder, Ruben
  07:45:36 - 07:45:09 - Zweth, Rick van der van der
  07:45:06 - 07:44:57 - Wilt, Berdien van der van der
  07:44:56 - 07:44:21 - Zweth, Rick van der van der
  07:44:18 - 07:44:05 - Sungur, Mahmut
  07:44:05 - 07:43:42 - Zweth, Rick van der van der
  07:43:37 - 07:43:27 - Snijder, Ruben
  07:43:27 - 07:42:49 - Zweth, Rick van der van der
  07:42:47 - 07:42:36 - Snijder, Ruben
  07:42:36 - 07:42:07 - Zweth, Rick van der van der
  07:42:03 - 07:41:39 - Sungur, Mahmut
  07:41:39 - 07:41:18 - Zweth, Rick van der van der
  07:41:18 - 07:41:13 - Sungur, Mahmut
  07:41:12 - 07:40:47 - Zweth, Rick van der van der
  07:40:47 - 07:40:38 - Gastspreker 03
  07:40:38 - 07:40:12 - Zwinkels, Jantine
  07:40:15 - 07:40:10 - Gastspreker 03
  07:40:11 - 07:39:28 - Zweth, Rick van der van der
  07:39:28 - 07:39:02 - Zwinkels, Jantine
  07:39:28 - 07:39:27 - Gastspreker 03
  07:39:04 - 07:39:01 - Gastspreker 03
  07:39:03 - 07:38:41 - Zweth, Rick van der van der
  07:38:41 - 07:38:39 - Gastspreker 03
  07:38:39 - 07:38:21 - Zwinkels, Jantine
  07:38:21 - 07:37:58 - Zweth, Rick van der van der
  07:38:21 - 07:38:20 - Gastspreker 03
  07:37:55 - 07:37:51 - Gastspreker 03
  07:37:51 - 07:37:38 - Zwinkels, Jantine
  07:37:39 - 07:37:12 - Zweth, Rick van der van der
  07:37:38 - 07:37:31 - Gastspreker 03
  07:37:12 - 07:37:04 - Gastspreker 03
  07:37:03 - 07:36:23 - Bos, Cees
  07:36:24 - 07:36:22 - Gastspreker 03
  07:36:22 - 07:35:34 - Zweth, Rick van der van der
  07:35:35 - 07:35:33 - Gastspreker 03
  07:35:32 - 07:34:59 - Bos, Cees
  07:34:59 - 07:34:58 - Gastspreker 03
  07:34:58 - 07:34:24 - Zweth, Rick van der van der
  07:34:27 - 07:34:23 - Gastspreker 03
  07:34:22 - 07:33:59 - Bos, Cees
  07:34:00 - 07:33:58 - Gastspreker 03
  07:33:59 - 07:33:34 - Zweth, Rick van der van der
  07:33:35 - 07:33:27 - Gastspreker 03
  07:33:25 - 07:32:21 - Zweth, Rick van der van der
  07:32:22 - 07:32:17 - Gastspreker 03
  07:32:17 - 07:32:14 - Hoonte, Gertjan te te
  07:32:14 - 07:32:13 - Gastspreker 03
  07:32:12 - 07:31:48 - Zweth, Rick van der van der
  07:31:48 - 07:31:47 - Gastspreker 03
  07:31:47 - 07:31:39 - Hoonte, Gertjan te te
  07:31:39 - 07:31:38 - Gastspreker 03
  07:31:38 - 07:31:29 - Zweth, Rick van der van der
  07:31:29 - 07:31:17 - Gastspreker 03
  07:31:04 - 07:30:33 - Wilt, Berdien van der van der
  07:30:32 - 07:30:29 - Gastspreker 03
  07:30:25 - 07:30:20 - Gastspreker 03
  07:30:05 - 07:28:27 - Bosch, David
  07:28:28 - 07:28:24 - Gastspreker 03
  07:28:24 - 07:28:19 - Gastspreker 03
  07:28:06 - 07:27:22 - Hoonte, Gertjan te te
  07:27:22 - 07:27:16 - Gastspreker 03
  07:27:16 - 07:26:50 - Bos, Cees
  07:26:52 - 07:26:49 - Gastspreker 03
  07:26:49 - 07:26:01 - Hoonte, Gertjan te te
  07:26:01 - 07:26:00 - Gastspreker 03
  07:26:00 - 07:25:19 - Bos, Cees
  07:25:48 - 07:25:47 - Gastspreker 03
  07:25:47 - 07:25:19 - Hoonte, Gertjan te te
  07:25:19 - 07:25:11 - Gastspreker 03
  07:25:11 - 07:24:58 - Wilt, Berdien van der van der
  07:24:58 - 07:24:57 - Gastspreker 03
  07:24:57 - 07:24:10 - Hoonte, Gertjan te te
  07:24:09 - 07:23:52 - Gastspreker 03
  07:21:58 - 07:21:56 - Gastspreker 03
  07:21:57 - 07:21:43 - Zweth, Rick van der van der
  07:21:44 - 07:21:43 - Gastspreker 03
  07:21:43 - 07:18:02 - Vries, Dennis de de
  07:18:04 - 07:18:01 - Gastspreker 03
  07:18:03 - 07:17:55 - Bos, Cees
  07:17:57 - 07:16:49 - Vries, Dennis de de
  07:17:50 - 07:17:46 - Bos, Cees
  07:16:49 - 07:16:46 - Gastspreker 03
  07:16:46 - 07:16:40 - Hoonte, Gertjan te te
  07:16:40 - 07:16:22 - Gastspreker 03
  07:16:22 - 07:16:13 - Bosch, David
  07:16:13 - - Gastspreker 03
 18. 17

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:


  1. Het Addendum Actieplan betaalbare koop (2024) vast te stellen, waarmee de volgende wijzigingen in de Woonvisie Utrecht beter in Balans (2019) en het Actieplan betaalbare koop (2021) worden doorgevoerd:
  a. Het wijzigingen van het grensbedrag voor betaalbare koopwoningen van de Nationale Hypotheek Garantie grens (NHG Grens) naar de betaalbaarheidsgrens die het Rijk hanteert voor betaalbare koopwoningen;
  b. Het gelijkstellen van de prijsgrens voor de toepassing van het anti-speculatiebeding en de zelfbewoningsplicht aan de prijsgrens voor opkoopbescherming;
  c. Deze nieuwe grensbedragen zijn niet van toepassing op de nieuwbouw van betaalbare koopwoningen waarvoor op moment van besluit van de raad al een IDOC (intentiedocument dat vastgesteld wordt door college volgens het Utrecht Plan Proces), SPVE (Stedenbouwkundig Programma Van Eisen), Bouwenvelop of SP (Stedenbouwkundig Plan) is vastgesteld, dan wel tenderprocedure is gestart of een overeenkomst met een ontwikkelaar is gesloten, waarin voorwaarden over betaalbare koopwoningen zijn vastgelegd.
  2. Het onder 1 genoemde besluit direct na publicatie in werking te laten treden op basis van artikel 1.4 van de Referendumverordening.
  3. Het Addendum genoemd onder beslispunt 1 te beschouwen als aanvulling op het Actieplan betaalbare koop en de ’Woonvisie Utrecht beter in balans’ (2019) en het Addendum op te nemen in de ‘Omgevingsvisie Utrecht’ - als onderdeel van het thematische beleid - en de internetpagina https://omgevingsvisie.utrecht.nl/ hierop aan te passen.

  Amendementen

  Onderwerp
  A77 Iets hogere prijsgrens anti-speculatiebeding en zelfbewoningsplicht

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Nieuwe betaalbaarheidsgrens koopwoningen en prijsgrens zelfbewoningsplicht + anti-speculatiebeding
  07:15:07 - 07:14:08 - Dijkstra, Gert
  07:14:09 - 07:14:03 - Gastspreker 03
  07:14:03 - 07:13:41 - Zwanenberg, Pepijn
  07:13:42 - 07:13:40 - Gastspreker 03
  07:13:40 - 07:12:40 - Dijkstra, Gert
  07:12:41 - 07:12:38 - Gastspreker 03
  07:12:39 - 07:12:08 - Zwanenberg, Pepijn
  07:12:08 - 07:12:05 - Gastspreker 03
  07:12:07 - 07:11:39 - Dijkstra, Gert
  07:11:38 - 07:11:21 - Gastspreker 03
  07:09:05 - 07:09:00 - Gastspreker 03
  07:09:00 - 07:08:41 - Bos, Cees
  07:08:42 - 07:08:40 - Gastspreker 03
  07:08:40 - 07:08:14 - Vries, Dennis de de
  07:08:14 - 07:08:11 - Gastspreker 03
  07:08:11 - 07:07:57 - Dijkstra, Gert
  07:07:57 - 07:07:56 - Gastspreker 03
  07:07:56 - 07:07:24 - Vries, Dennis de de
  07:07:25 - 07:07:23 - Gastspreker 03
  07:07:23 - 07:07:13 - Dijkstra, Gert
  07:07:13 - 07:07:12 - Gastspreker 03
  07:07:12 - 07:06:50 - Vries, Dennis de de
  07:06:49 - 07:06:47 - Gastspreker 03
  07:06:47 - 07:06:22 - Zwanenberg, Pepijn
  07:06:22 - 07:06:20 - Gastspreker 03
  07:06:21 - 07:05:35 - Vries, Dennis de de
  07:05:34 - - Gastspreker 03
 19. 18

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:


  1. De beleidsnota Utrecht Onderdak vast te stellen met als belangrijkste ambities:
  a. Voorkomen van dakloosheid en wanneer mensen toch te maken krijgen met dakloosheid, inzetten op perspectief om te voldoen aan de wettelijke taken waarbij de gemeente een humanitaire ondergrens borgt;
  b. Kiezen voor een doelgroepoverstijgende, integrale aanpak van de opvangopgave in de stad daar waar dit effectief is om te voldoen aan de stijgende opvangbehoefte en autonome groei.
  c. Uitgaan van passende kwaliteit en het organiseren van noodzakelijke plekken met een inzet op versobering en flexibiliteit binnen de opvang, waardoor meer mensen binnen de opvang tijdelijk een plek kunnen krijgen.

  Amendementen

  Onderwerp
  A78 Houd koers op aanpak dakloosheid
  A79 Opvang met visie
  A80 Dakloosheid in de klimaatcrisis
  A81 Borgen positie raad in sturing nota Utrecht Onderdak

  Moties

  Onderwerp
  M255 De klimaatcrisis vraagt om een slechtweerregeling
  M256 Monitor ook dakloze huisdieren
  M257 Zet in op middelenvrije locatie en activering
  M258 Zeggenschap over Utrecht Onderdak
  M259 Liever een klein en fijn huis
  M260 Een goede start, voor iedere jongere onder dak
  M261 Zet in op middelenvrije locatie en activering

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel beleidsnota Utrecht onderdak

  Toezeggingen

  Onderwerp
  M258 Zeggenschap over Utrecht Onderdak
  M261 Zet in op middelenvrije locatie en activering
  05:06:27 - 05:05:03 - Raaijmakers, Ilse
  05:05:50 - 05:05:42 - Dijksma, Sharon
  05:05:05 - 05:04:57 - Dijksma, Sharon
  05:04:46 - 05:04:44 - Dijksma, Sharon
  05:04:44 - 05:03:00 - Vries, Louise de de
  05:04:27 - 05:04:20 - Dijksma, Sharon
  05:03:36 - 05:03:33 - Dijksma, Sharon
  05:03:03 - 05:02:56 - Dijksma, Sharon
  05:02:57 - 05:02:33 - Kleinrensink, Julia
  05:02:32 - 05:01:55 - Vries, Louise de de
  05:02:04 - 05:02:02 - Dijksma, Sharon
  05:01:55 - 05:01:54 - Dijksma, Sharon
  05:01:53 - 05:01:38 - Wilt, Berdien van der van der
  05:01:37 - 05:01:36 - Dijksma, Sharon
  05:01:37 - 05:00:53 - Vries, Louise de de
  05:00:51 - 05:00:50 - Dijksma, Sharon
  05:00:50 - 05:00:45 - Wilt, Berdien van der van der
  05:00:44 - 05:00:41 - Vries, Louise de de
  05:00:38 - 05:00:32 - Dijksma, Sharon
  04:59:16 - 04:59:13 - Dijksma, Sharon
  04:59:13 - 04:59:02 - Raaijmakers, Ilse
  04:59:02 - 04:58:30 - Steeg, Bert van van
  04:58:31 - 04:58:31 - Dijksma, Sharon
  04:58:30 - 04:58:23 - Raaijmakers, Ilse
  04:58:23 - 04:58:01 - Steeg, Bert van van
  04:58:00 - 04:57:49 - Dijksma, Sharon
  04:57:40 - 04:56:56 - Maas, Ruud
  04:57:09 - 04:57:08 - Dijksma, Sharon
  04:56:57 - 04:56:55 - Dijksma, Sharon
  04:56:54 - 04:56:51 - Dijksma, Sharon
  04:56:37 - 04:55:05 - Graaf, Rik van der van der
  04:55:10 - 04:55:00 - Dijksma, Sharon
  04:55:02 - 04:55:00 - Graaf, Rik van der van der
  04:54:59 - 04:54:26 - Raaijmakers, Ilse
  04:54:59 - 04:54:58 - Dijksma, Sharon
  04:54:25 - 04:53:53 - Graaf, Rik van der van der
  04:54:25 - 04:54:24 - Dijksma, Sharon
  04:53:53 - 04:53:52 - Dijksma, Sharon
  04:53:52 - 04:53:45 - Raaijmakers, Ilse
  04:53:43 - 04:53:29 - Graaf, Rik van der van der
  04:53:28 - 04:53:23 - Dijksma, Sharon
  04:53:12 - 04:52:38 - Wilt, Berdien van der van der
  04:52:40 - 04:52:34 - Dijksma, Sharon
  04:52:32 - 04:51:24 - Wilt, Berdien van der van der
  04:51:24 - 04:51:20 - Dijksma, Sharon
  04:51:20 - 04:51:01 - Kleinrensink, Julia
  04:51:00 - 04:50:28 - Wilt, Berdien van der van der
  04:50:29 - 04:50:17 - Dijksma, Sharon
  04:50:05 - 04:45:48 - Streefland, Rachel
  04:45:59 - 04:45:57 - Dijksma, Sharon
  04:45:51 - 04:45:48 - Dijksma, Sharon
  04:45:48 - 04:45:33 - Vries, Louise de de
  04:45:34 - 04:42:41 - Streefland, Rachel
  04:44:42 - 04:44:35 - Dijksma, Sharon
  04:42:42 - 04:42:38 - Dijksma, Sharon
  04:42:39 - 04:42:39 - Wilt, Berdien van der van der
  04:42:38 - 04:42:34 - Wilt, Berdien van der van der
  04:42:35 - 04:40:44 - Streefland, Rachel
  04:40:46 - 04:40:43 - Dijksma, Sharon
  04:40:43 - 04:40:36 - Wilt, Berdien van der van der
  04:40:35 - 04:37:02 - Streefland, Rachel
  04:40:29 - 04:40:27 - Dijksma, Sharon
  04:39:30 - 04:39:29 - Dijksma, Sharon
  04:39:29 - 04:39:15 - Wilt, Berdien van der van der
  04:37:03 - 04:37:02 - Dijksma, Sharon
  04:37:01 - 04:36:54 - Sungur, Mahmut
  04:36:54 - 04:36:28 - Streefland, Rachel
  04:36:28 - 04:36:27 - Dijksma, Sharon
  04:36:26 - 04:36:18 - Sungur, Mahmut
  04:36:17 - 04:35:14 - Streefland, Rachel
  04:35:15 - 04:35:14 - Dijksma, Sharon
  04:35:14 - 04:34:48 - Steeg, Bert van van
  04:34:50 - 04:34:04 - Streefland, Rachel
  04:34:04 - 04:34:03 - Dijksma, Sharon
  04:34:04 - 04:33:41 - Steeg, Bert van van
  04:33:42 - 04:33:03 - Streefland, Rachel
  04:33:04 - 04:32:50 - Dijksma, Sharon
  04:32:50 - 04:32:43 - Sungur, Mahmut
  04:32:45 - 04:32:27 - Streefland, Rachel
  04:32:29 - 04:32:26 - Dijksma, Sharon
  04:32:27 - 04:32:10 - Steeg, Bert van van
  04:32:10 - 04:31:19 - Streefland, Rachel
  04:32:05 - 04:31:57 - Dijksma, Sharon
  04:31:17 - 04:31:08 - Dijksma, Sharon
  04:31:10 - 04:30:17 - Vries, Dennis de de
  04:30:16 - 04:30:14 - Dijksma, Sharon
  04:30:14 - 04:30:05 - Raaijmakers, Ilse
  04:30:09 - 04:29:46 - Vries, Dennis de de
  04:29:45 - 04:29:39 - Dijksma, Sharon
  04:29:39 - 04:29:32 - Steeg, Bert van van
  04:29:37 - 04:29:30 - Dijksma, Sharon
  04:21:43 - 04:21:30 - Dijksma, Sharon
  04:21:16 - 04:20:50 - Steeg, Bert van van
  04:20:51 - 04:20:20 - Dijksma, Sharon
  04:20:47 - 04:20:34 - Steeg, Bert van van
  04:20:09 - 04:19:39 - Streefland, Rachel
  04:19:39 - 04:18:50 - Dijksma, Sharon
  04:18:50 - 04:18:37 - Raaijmakers, Ilse
  04:18:37 - 04:18:14 - Streefland, Rachel
  04:18:13 - 04:18:11 - Dijksma, Sharon
  04:18:11 - 04:17:54 - Dijkstra, Gert
  04:18:09 - 04:18:08 - Dijksma, Sharon
  04:17:53 - 04:17:29 - Dijksma, Sharon
  04:17:35 - 04:17:00 - Steeg, Bert van van
  04:17:05 - - Dijksma, Sharon
 20. 19

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:


  1. De Afvalstoffenverordening Utrecht 2010 in te trekken en de Afvalstoffenverordening Gemeente Utrecht vast te stellen, waarbij:
  a. Verwijzingen in de verordening zijn aangepast als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024;
  b. Geformaliseerd wordt dat ‘nascheiding’ de methode voor het scheiden van plastic, blik en pak (pbp) is;
  c. Geformaliseerd wordt dat in het belang van doelmatig afvalstoffenbeheer groente-, fruit- en etensresten + tuinafval (gfe+t) niet gescheiden wordt ingezameld als er geen passend inzamelmiddel beschikbaar is;
  d. Voldaan wordt aan de Wet Dieren, door de inzameling van kadavers van gezelschapsdieren te regelen;
  e. De definitie van het huis-aan-huisblad wordt aangepast, door eraan toe te voegen dat de inhoud van een huis-aan-huisblad voor ten minste voor 30% uit informatie over en nieuws uit het eigen verspreidingsgebied moet bestaan;
  f. Het opt-insysteem wordt aangepast door de definitie ‘Reclamedrukwerk of samples die gratis huis-aan-huis worden verspreid’ aan te vullen met ‘zonder vermelding van zowel naam, adres of postbus en woonplaats van de ontvanger’.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Vaststelling Afvalstoffenverordening 2024
  09:36:03 - 09:36:01 - Hoonte, Gertjan te te
  09:35:58 - 09:35:52 - Zwanenberg, Pepijn
  09:35:49 - 09:35:37 - Hoonte, Gertjan te te
  09:35:45 - - Zwanenberg, Pepijn
  07:04:44 - 07:04:11 - Hoonte, Gertjan te te
  07:04:10 - 07:03:57 - Gastspreker 03
  07:03:59 - 07:03:58 - Schilderman, Susanne
  07:03:57 - 07:02:44 - Schilderman, Susanne
  07:02:44 - 07:02:42 - Gastspreker 03
  07:02:43 - 07:02:24 - Sungur, Mahmut
  07:02:24 - 07:02:23 - Gastspreker 03
  07:02:23 - 07:01:49 - Schilderman, Susanne
  07:01:48 - 07:01:44 - Gastspreker 03
  07:01:44 - 07:01:39 - Hoonte, Gertjan te te
  07:01:34 - 07:01:30 - Gastspreker 03
  07:01:31 - 07:01:24 - Sungur, Mahmut
  07:01:25 - - Gastspreker 03
 21. 20

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:


  1. De Beleidsnota gezondheid ‘Samen gezondheidsverschillen verkleinen 2024-2027’ vast te stellen met daarin de volgende ambitie, leidende principes en thema’s:
  a. Ambitie: In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% afgenomen;
  b. Leidende principes:
  I. Ongelijk investeren voor gelijke kansen
  II. We zetten in op grondoorzaken
  III. De mens staat centraal
  IV. Iedereen levert een bijdrage
  V. Voorkomen is beter dan genezen;
  c. Thema’s:
  I. Bestaanszekerheid
  II. Sociale kracht
  III. Gezonde leefomgeving
  IV. Mentale gezondheid
  V. Gezonde leefgewoonten
  VI. Koersen op gezondheid.
  2. De nota ‘Gezondheid voor iedereen, volksgezondheidsbeleid 2019-2023’ in te trekken en in de Omgevingsvisie Utrecht te vervangen voor de beleidsnota ‘Samen gezondheidsverschillen verkleinen – gezondheidsbeleid 2024-2027’ en het overzicht ‘Lijst met beleidsdocumenten van de Omgevingsvisie Utrecht’ en de internetpagina https://omgevingsvisie.utrecht.nl/ hierop aan te passen.

  Amendementen

  Onderwerp
  A82 De mens staat niet centraal
  A83 Meer plantaardig eten voor meer gezondheid!
  A84 Volksgezondheid op 1

  Moties

  Onderwerp
  M262 Ontmoedig het gebruik van vapes
  M263 Rookvrije zones op terrassen
  M264 Rookvrije groengebieden
  M265 Rookvrije straten naar Japans voorbeeld
  M266 Bescherm Utrecht tegen PFAS
  M267 Betrek huisartsen bij signalering schuldproblematiek
  M268 Zet in op een drugsvrije generatie
  M269 Eindelijk integraal ouderenbeleid?

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel beleidsnota gezondheid 2024 - 2027
  04:16:08 - 04:12:42 - Graaf, Rik van der van der
  04:16:04 - 04:15:56 - Dijksma, Sharon
  04:14:23 - 04:14:20 - Dijksma, Sharon
  04:13:34 - 04:13:32 - Dijksma, Sharon
  04:13:28 - 04:13:22 - Dijksma, Sharon
  04:13:22 - 04:13:13 - Snijder, Ruben
  04:12:44 - 04:12:35 - Dijksma, Sharon
  04:12:23 - 04:11:57 - Vries, Louise de de
  04:11:56 - 04:11:49 - Dijksma, Sharon
  04:11:51 - 04:11:06 - Vries, Louise de de
  04:11:26 - 04:11:24 - Dijksma, Sharon
  04:11:06 - 04:11:05 - Dijksma, Sharon
  04:11:04 - 04:10:34 - Vries, Louise de de
  04:10:34 - 04:10:32 - Dijksma, Sharon
  04:10:32 - 04:09:56 - Vries, Louise de de
  04:09:59 - 04:09:56 - Dijksma, Sharon
  04:09:57 - 04:09:52 - Sungur, Mahmut
  04:09:54 - 04:09:29 - Vries, Louise de de
  04:09:26 - 04:08:47 - Vries, Louise de de
  04:09:26 - 04:09:26 - Dijksma, Sharon
  04:08:47 - 04:08:45 - Dijksma, Sharon
  04:08:43 - 04:08:39 - Dijksma, Sharon
  04:08:24 - 04:07:23 - Paalman, Victor
  04:07:22 - 04:07:15 - Dijksma, Sharon
  04:07:02 - 04:06:07 - Steeg, Bert van van
  04:06:39 - 04:06:37 - Dijksma, Sharon
  04:06:08 - 04:06:05 - Dijksma, Sharon
  04:06:04 - 04:05:51 - Snijder, Ruben
  04:05:50 - 04:05:32 - Steeg, Bert van van
  04:05:30 - 04:05:25 - Dijksma, Sharon
  04:05:02 - 04:04:17 - Ramaker, Margreet
  04:04:16 - 04:04:03 - Dijksma, Sharon
  04:03:54 - 04:00:19 - Eerenberg, Eelco
  04:00:41 - 04:00:23 - Dijksma, Sharon
  04:00:22 - 04:00:13 - Dijkstra, Gert
  04:00:18 - 04:00:11 - Dijksma, Sharon
  04:00:10 - 03:59:12 - Eerenberg, Eelco
  03:59:13 - 03:59:12 - Dijksma, Sharon
  03:59:12 - 03:58:51 - Graaf, Rik van der van der
  03:58:50 - 03:56:25 - Eerenberg, Eelco
  03:56:26 - 03:56:22 - Dijksma, Sharon
  03:56:23 - 03:56:13 - Vries, Louise de de
  03:56:12 - 03:55:23 - Eerenberg, Eelco
  03:55:23 - 03:55:22 - Dijksma, Sharon
  03:55:22 - 03:55:05 - Vries, Louise de de
  03:55:03 - 03:54:19 - Eerenberg, Eelco
  03:54:19 - 03:54:17 - Dijksma, Sharon
  03:54:18 - 03:54:05 - Vries, Louise de de
  03:54:05 - 03:53:21 - Eerenberg, Eelco
  03:53:25 - 03:53:21 - Dijksma, Sharon
  03:53:20 - 03:53:06 - Vermeulen, Maartje
  03:53:05 - 03:50:45 - Eerenberg, Eelco
  03:52:22 - 03:52:21 - Dijksma, Sharon
  03:50:48 - 03:50:46 - Dijksma, Sharon
  03:50:45 - 03:50:39 - Paalman, Victor
  03:50:39 - 03:49:08 - Eerenberg, Eelco
  03:49:08 - 03:48:57 - Steeg, Bert van van
  03:49:08 - 03:49:03 - Dijksma, Sharon
  03:48:56 - 03:48:20 - Eerenberg, Eelco
  03:48:22 - 03:48:20 - Dijksma, Sharon
  03:48:19 - 03:48:00 - Ramaker, Margreet
  03:47:59 - 03:47:06 - Eerenberg, Eelco
  03:47:06 - - Dijksma, Sharon
 22. 20.1

 23. 21

  Status: B


  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: 


  1. Akkoord te gaan met het vaststellingsrapport met daarin de beantwoording van de zienswijzen en het voorstel om enkele ambtshalve wijzigingen in het Chw Bestemmingsplan Strosteeg 18-36, Binnenstad te verwerken. 
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
  3. Het Chw bestemmingsplan Strosteeg 18-36, Binnenstad dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPCHWBINSTROST1836.VA01.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPCHWBINSTROST1836.VA01.dgn vast te stellen, op basis waarvan in het plangebied 38 woningen in een gemengd programma kunnen worden gerealiseerd.

  Amendementen

  Onderwerp
  A85 Stad op mensenmaat aan de Strosteeg

  Moties

  Onderwerp
  M270 Praat met de Strosteeg
  M271 Ook middenhuur aan de Strosteeg

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel Chw bestemmingsplan Strosteeg 18-36 Binnenstad

  Toezeggingen

  Onderwerp
  M270 Praat met de Strosteeg
  03:46:10 - 03:46:06 - Dijksma, Sharon
  03:45:59 - 03:45:26 - Stellinga, Hessel
  03:45:26 - 03:45:22 - Dijksma, Sharon
  03:45:22 - 03:45:12 - Vasters, Joost
  03:45:12 - 03:44:41 - Stellinga, Hessel
  03:44:39 - 03:44:38 - Dijksma, Sharon
  03:44:38 - 03:44:20 - Vasters, Joost
  03:44:19 - 03:43:42 - Stellinga, Hessel
  03:43:41 - 03:43:39 - Dijksma, Sharon
  03:43:40 - 03:43:27 - Vasters, Joost
  03:43:27 - 03:43:08 - Stellinga, Hessel
  03:43:07 - 03:43:00 - Dijksma, Sharon
  03:43:00 - 03:42:53 - Dijksma, Sharon
  03:42:57 - 03:42:55 - Stellinga, Hessel
  03:42:51 - 03:42:49 - Dijksma, Sharon
  03:42:48 - 03:42:03 - Stellinga, Hessel
  03:42:03 - 03:42:01 - Dijksma, Sharon
  03:42:00 - 03:41:59 - Dijksma, Sharon
  03:41:58 - 03:41:26 - Dekkers, Fred
  03:41:24 - 03:40:53 - Dijksma, Sharon
  03:40:54 - 03:40:33 - Hoonte, Gertjan te te
  03:40:31 - 03:40:26 - Dijksma, Sharon
  03:40:26 - 03:40:08 - Zwinkels, Jantine
  03:40:06 - 03:39:55 - Dijksma, Sharon
  03:39:50 - 03:39:39 - Dijksma, Sharon
  03:39:38 - 03:38:28 - Stellinga, Hessel
  03:39:09 - 03:39:00 - Dijksma, Sharon
  03:38:29 - 03:38:27 - Dijksma, Sharon
  03:38:27 - 03:38:24 - Stellinga, Hessel
  03:38:19 - 03:38:05 - Dijksma, Sharon
  03:37:53 - 03:37:04 - Eerenberg, Eelco
  03:37:04 - 03:37:03 - Dijksma, Sharon
  03:37:00 - 03:36:57 - Dijksma, Sharon
  03:36:56 - 03:36:55 - Dijksma, Sharon
  03:36:56 - 03:36:21 - Eerenberg, Eelco
  03:36:20 - 03:36:18 - Dijksma, Sharon
  03:35:52 - 03:35:27 - Eerenberg, Eelco
  03:35:26 - 03:35:26 - Dijksma, Sharon
  03:35:10 - 03:34:31 - Eerenberg, Eelco
  03:34:30 - 03:34:28 - Dijksma, Sharon
  03:34:22 - 03:34:20 - Eerenberg, Eelco
  03:34:16 - - Dijksma, Sharon
 24. 22

  Status: B


  Op 16 mei jl. debatteerde de commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken over de voorkeursvariant voor de ontwikkeling Kloosterweide in Vleuten. De fracties van de PvdA, D66, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, GroenLinks en EenUtrecht willen dit debat in de raad afsluiten met enkele voorstellen.
  De PvdA, D66 en ChristenUnie zullen de raad een voorstel doen om te kiezen voor variant 1 in plaats van variant 4.
  EenUtrecht zal de raad voorstellen om nu als gemeenteraad nog geen keuze te maken uit de vier varianten, maar deze eerst ter consultatie voor te leggen aan de omwonenden en overige belanghebbenden en pas daarna als raad een besluit te nemen.
  De Partij voor de Dieren wil een voorstel indienen om minder bomen te kappen, eventueel in combinatie met hoger bouwen.
  GroenLinks zal een voorstel indienen om aandacht te vragen voor de groene entree.

  Moties

  Onderwerp
  M272 Kies voor betaalbaar wonen in Kloosterweide
  M273 Behoud groen Kloosterweide
  M274 Eerst participeren dan pas beslissen over varianten Kloosterweide Vleuten
  03:33:48 - 03:32:46 - Zweth, Rick van der van der
  03:32:46 - 03:32:45 - Dijksma, Sharon
  03:32:44 - 03:32:20 - Sasbrink, Anne
  03:32:19 - 03:31:31 - Zweth, Rick van der van der
  03:32:15 - 03:32:11 - Dijksma, Sharon
  03:31:31 - 03:31:14 - Dijksma, Sharon
  03:31:14 - 03:30:52 - Koning, Maarten
  03:30:52 - 03:30:39 - Dijksma, Sharon
  03:30:26 - 03:30:01 - Sasbrink, Anne
  03:30:01 - 03:29:51 - Dijksma, Sharon
  03:29:53 - 03:28:44 - Vermeulen, Maartje
  03:28:46 - 03:28:44 - Dijksma, Sharon
  03:28:44 - 03:28:32 - Sasbrink, Anne
  03:28:30 - 03:28:20 - Vermeulen, Maartje
  03:28:19 - 03:28:08 - Sasbrink, Anne
  03:28:19 - 03:28:18 - Dijksma, Sharon
  03:28:06 - 03:27:17 - Vermeulen, Maartje
  03:27:35 - 03:27:33 - Dijksma, Sharon
  03:27:35 - 03:27:20 - Sasbrink, Anne
  03:27:16 - 03:26:58 - Vermeulen, Maartje
  03:26:57 - 03:26:50 - Dijksma, Sharon
  03:26:31 - 03:25:57 - Dijkstra, Gert
  03:25:57 - 03:25:54 - Dijksma, Sharon
  03:25:53 - 03:25:42 - Dijksma, Sharon
  03:25:25 - 03:23:19 - Eerenberg, Eelco
  03:23:17 - 03:23:15 - Dijksma, Sharon
  03:23:15 - 03:23:04 - Dijkstra, Gert
  03:23:02 - 03:23:01 - Dijksma, Sharon
  03:23:02 - 03:22:30 - Eerenberg, Eelco
  03:22:30 - 03:22:29 - Dijksma, Sharon
  03:22:29 - 03:22:18 - Vermeulen, Maartje
  03:22:17 - 03:21:13 - Eerenberg, Eelco
  03:21:13 - - Dijksma, Sharon
 25. 23

  Status: B


  In de commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken van 13 juni jl. is gesproken over de herontwikkeling van het IBB Studentencomplex. De fracties van D66, PvdA en ChristenUnie willen naar aanleiding van het commissiedebat komen met een aantal voorstellen.
  D66 heeft een tweetal voorstellen: het ene voorstel is gericht op het (zo snel mogelijk) realiseren van meer studentenwoningen dan nu is beoogd op de IBB door bij de planvorming voor het gebied (weer) uit te gaan van een primaire focus op studentenhuisvesting. Het andere voorstel richt zich op het versoepelen van de eis met betrekking tot minimale ruimtes bij onzelfstandige studenteenheden ten behoeve van de realisatie van meer onzelfstandige studentenwoningen.
  De PvdA komt met een voorstel om te kijken naar de mogelijkheden voor een tweede IBB-hoogbouw en andere mogelijkheden om vooruitlopend op de integrale gebiedsontwikkeling snel nieuwbouw mogelijk te maken.
  De ChristenUnie komt met twee voorstellen om dit project weer op gang te krijgen. Het eerste voorstel gaat over minder eisen vanuit de gemeente en het tweede voorstel gaat over het opsplitsen van gebieden om het voorstel haalbaar te krijgen.

  Moties

  Onderwerp
  M275 Mag het een metertje minder voor meer onzelfstandige studentenkamers
  M276 Snel meer studentenhuisvesting op de IBB
  M277 Realiseer Tweede Hoogbouw IBB
  M278 Zoek fondsen voor het IBB
  M279 Behoud profielen IBB, TWC, en Sterren
  M280 Zoek fondsen voor het IBB versie 2
  M281 Behoud profielen IBB, TWC, en de Sterren
  03:20:31 - 03:19:49 - Wilt, Berdien van der van der
  03:19:49 - 03:19:48 - Dijksma, Sharon
  03:19:46 - 03:19:44 - Dijksma, Sharon
  03:19:44 - 03:19:30 - Stam, Titus
  03:19:30 - 03:19:00 - Wilt, Berdien van der van der
  03:19:00 - 03:18:59 - Dijksma, Sharon
  03:18:59 - 03:18:40 - Stam, Titus
  03:18:41 - 03:18:24 - Wilt, Berdien van der van der
  03:18:24 - 03:18:22 - Dijksma, Sharon
  03:18:23 - 03:18:07 - Stam, Titus
  03:18:06 - 03:17:43 - Wilt, Berdien van der van der
  03:17:43 - 03:17:37 - Dijksma, Sharon
  03:17:39 - 03:17:10 - Zwanenberg, Pepijn
  03:17:15 - 03:17:14 - Dijksma, Sharon
  03:17:10 - 03:17:00 - Dijksma, Sharon
  03:17:07 - 03:17:02 - Zwanenberg, Pepijn
  03:17:01 - 03:16:45 - Wilt, Berdien van der van der
  03:16:43 - 03:16:40 - Dijksma, Sharon
  03:16:40 - 03:16:01 - Wilt, Berdien van der van der
  03:16:00 - 03:15:57 - Dijksma, Sharon
  03:15:55 - 03:15:51 - Dijksma, Sharon
  03:15:36 - 03:14:35 - Stam, Titus
  03:14:42 - 03:14:26 - Dijksma, Sharon
  03:14:26 - 03:13:47 - Snijder, Ruben
  03:13:46 - 03:13:44 - Dijksma, Sharon
  03:13:40 - 03:13:23 - Dijksma, Sharon
  03:13:22 - 03:13:20 - Dijksma, Sharon
  03:13:17 - 03:13:12 - Dijksma, Sharon
  03:12:42 - 03:12:12 - Stellinga, Hessel
  03:12:12 - 03:12:08 - Dijksma, Sharon
  03:12:07 - 03:11:56 - Paalman, Victor
  03:11:55 - 03:11:10 - Stellinga, Hessel
  03:11:12 - 03:11:05 - Dijksma, Sharon
  03:11:06 - 03:10:57 - Wilt, Berdien van der van der
  03:10:57 - 03:10:38 - Stellinga, Hessel
  03:10:37 - 03:10:36 - Dijksma, Sharon
  03:10:36 - 03:10:30 - Wilt, Berdien van der van der
  03:10:28 - 03:09:58 - Stellinga, Hessel
  03:09:56 - 03:09:52 - Dijksma, Sharon
  03:09:49 - 03:09:44 - Dijksma, Sharon
  03:09:29 - 03:07:15 - Paalman, Victor
  03:07:16 - 03:07:14 - Dijksma, Sharon
  03:07:12 - 03:07:07 - Dijksma, Sharon
  03:07:06 - 03:06:25 - Meerding, Tess
  03:06:25 - 03:06:07 - Dijksma, Sharon
  03:05:38 - 03:05:23 - Eerenberg, Eelco
  03:05:26 - 03:05:19 - Dijksma, Sharon
  03:05:19 - 03:04:21 - Eerenberg, Eelco
  03:04:22 - 03:04:21 - Dijksma, Sharon
  03:04:20 - 03:03:54 - Meerding, Tess
  03:03:53 - 03:02:54 - Eerenberg, Eelco
  03:02:54 - 03:02:53 - Dijksma, Sharon
  03:02:53 - 03:02:24 - Meerding, Tess
  03:02:24 - 03:00:38 - Eerenberg, Eelco
  03:00:47 - 03:00:37 - Dijksma, Sharon
  03:00:37 - 03:00:24 - Heuven, Maarten van van
  03:00:23 - 02:59:52 - Eerenberg, Eelco
  02:59:50 - 02:59:50 - Dijksma, Sharon
  02:59:31 - 02:56:48 - Eerenberg, Eelco
  02:58:54 - 02:58:53 - Dijksma, Sharon
  02:56:48 - 02:56:47 - Dijksma, Sharon
  02:56:47 - 02:56:10 - Paalman, Victor
  02:56:09 - 02:56:08 - Dijksma, Sharon
  02:56:07 - 02:55:44 - Eerenberg, Eelco
  02:55:47 - 02:55:42 - Dijksma, Sharon
  02:55:42 - 02:55:33 - Paalman, Victor
  02:55:31 - 02:55:14 - Eerenberg, Eelco
  02:55:14 - 02:54:50 - Dijksma, Sharon
  02:54:48 - 02:54:43 - Dijksma, Sharon
  02:54:42 - 02:54:40 - Dijksma, Sharon
  02:49:36 - 02:49:13 - Dijksma, Sharon
  02:49:25 - 02:49:25 - Stellinga, Hessel
  02:49:24 - 02:49:12 - Stellinga, Hessel
  02:49:13 - 02:48:56 - Dijksma, Sharon
  02:48:56 - 02:48:50 - Paalman, Victor
  02:48:51 - 02:48:37 - Dijksma, Sharon
  02:48:37 - 02:47:26 - Eerenberg, Eelco
  02:47:27 - - Dijksma, Sharon
 26. 23.1

 27. 24

  Status: B


  Op 4 april jl. heeft de commissie Jeugd, Welzijn, Cultuur en Sport gedebatteerd over een inclusieve gemeentelijke organisatie. De fracties van GroenLinks, DENK en BIJ1 willen dit debat graag afronden door enkele voorstellen aan de raad voor te leggen waarmee de raad een kaderstellende uitspraak kan doen.
  GroenLinks zal een voorstel doen voor monitoring middels inzet van controlerende mechanismen in de organisatie bij de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Dat is voor het voorkomen en aanpak van institutioneel racisme richting de burgers.
  DENK zal een voorstel doen over de inzet van voorkeursbeleid om de organisatie inclusiever te maken.

  Moties

  Onderwerp
  M282 Controle op Institutioneel Racisme bij de Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)
  M283 Tijdelijk voorkeursbeleid bij gelijke geschiktheid
  02:46:39 - 02:45:17 - Deldjou Fard, Melody
  02:45:17 - 02:45:15 - Dijksma, Sharon
  02:45:14 - 02:45:01 - Graaf, Rik van der van der
  02:45:02 - 02:44:32 - Deldjou Fard, Melody
  02:44:32 - 02:44:12 - Graaf, Rik van der van der
  02:44:31 - 02:44:31 - Dijksma, Sharon
  02:44:12 - 02:43:55 - Deldjou Fard, Melody
  02:43:53 - 02:43:52 - Dijksma, Sharon
  02:43:52 - 02:43:40 - Graaf, Rik van der van der
  02:43:38 - 02:43:28 - Dijksma, Sharon
  02:43:20 - 02:42:14 - Sungur, Mahmut
  02:42:18 - 02:42:16 - Dijksma, Sharon
  02:42:13 - 02:42:03 - Dijksma, Sharon
  02:41:49 - 02:39:36 - Streefland, Rachel
  02:39:38 - 02:39:35 - Dijksma, Sharon
  02:39:35 - 02:39:08 - Deldjou Fard, Melody
  02:39:10 - 02:38:23 - Streefland, Rachel
  02:38:24 - 02:38:23 - Dijksma, Sharon
  02:38:22 - 02:37:50 - Deldjou Fard, Melody
  02:37:50 - 02:35:31 - Streefland, Rachel
  02:35:31 - 02:35:30 - Dijksma, Sharon
  02:35:30 - 02:35:06 - Sungur, Mahmut
  02:35:07 - 02:34:45 - Streefland, Rachel
  02:34:46 - 02:34:29 - Sungur, Mahmut
  02:34:45 - 02:34:44 - Dijksma, Sharon
  02:34:29 - 02:34:17 - Streefland, Rachel
  02:34:29 - 02:34:26 - Dijksma, Sharon
  02:34:23 - 02:34:23 - Dijksma, Sharon
  02:34:16 - 02:34:03 - Sungur, Mahmut
  02:34:16 - 02:34:15 - Dijksma, Sharon
  02:34:14 - 02:34:12 - Dijksma, Sharon
  02:34:03 - - Dijksma, Sharon
 28. 25

  Status: B


  Op 16 mei jl. heeft de commissie Jeugd, Welzijn, Cultuur en Sport gedebatteerd over het onderwerp “Monitoring inburgering 2024”. De fractie van EenUtrecht zal ter afronding van dit debat de gemeenteraad een tweetal voorstellen voorleggen.
  In de eerste motie “Inburgering vanaf dag één” stelt EenUtrecht de raad voor om vast te leggen dat de woonsituatie van statushouders geen invloed meer mag hebben op de startdatum van inburgering (na toekenning status). In een tweede motie pleit EenUtrecht ervoor de praktijkroute als volwaardig alternatief aan te bieden in plaats van de basisroute inburgering.

  Moties

  Onderwerp
  M284 Bij inburgering praktijkonderwijs als volwaardig alternatief aanbieden
  M285 Inburgering vanaf dag één
  02:33:19 - 02:31:48 - Dijkstra, Gert
  02:32:28 - 02:32:26 - Dijksma, Sharon
  02:32:23 - 02:32:16 - Dijksma, Sharon
  02:31:50 - 02:31:41 - Dijksma, Sharon
  02:31:28 - 02:28:24 - Streefland, Rachel
  02:28:23 - 02:27:50 - Dijksma, Sharon
  02:27:34 - - Zwinkels, Jantine
 29. 26

  Status: B


  Op 11 april jl. heeft de commissie Energie(transitie), Duurzaamheid, Vastgoed en Wonen gesproken over toegankelijke woonzorgwoningen en doorstroming op de woningmarkt. De fracties van het CDA, D66 en Stadsbelang Utrecht willen dit debat afronden met enkele voorstellen aan de raad.
  CDA, D66 en Stadsbelang Utrecht komen met een voorstel gericht op de nog komende woonzorgvisie en de woonvisie, waarbij ze ook de versnippering van dit onderwerp willen tegengaan. CDA en Stadsbelang Utrecht komen daarnaast met een voorstel komen om dit een vergelijkbare prioriteit te geven als studentenhuisvesting, bijvoorbeeld in de vorm van een actieplan.

  Moties

  Onderwerp
  M286 Ga versnippering bij het realiseren van woonzorgwoningen tegen
  M287 Voortvarend van start met maatregelen voor woonzorgwoningen
  M288 Geclusterde woonvormen voor senioren in Utrecht
  M289 Woonzorgvoorzieningen voor ouderen met migratieachtergrond
  02:25:46 - 02:25:43 - Dijksma, Sharon
  02:25:42 - 02:25:28 - Dijksma, Sharon
  02:25:09 - 02:24:31 - Graaf, Rik van der van der
  02:24:31 - 02:24:26 - Dijksma, Sharon
  02:24:11 - 02:23:38 - Sungur, Mahmut
  02:23:40 - 02:23:38 - Dijksma, Sharon
  02:23:35 - 02:23:29 - Dijksma, Sharon
  02:21:11 - 02:21:06 - Dijksma, Sharon
  02:21:05 - 02:20:56 - Wilt, Berdien van der van der
  02:20:56 - 02:18:24 - Vries, Dennis de de
  02:18:27 - 02:18:24 - Dijksma, Sharon
  02:18:25 - 02:18:21 - Sungur, Mahmut
  02:18:20 - 02:16:56 - Vries, Dennis de de
  02:17:42 - 02:17:41 - Dijksma, Sharon
  02:16:55 - 02:16:52 - Dijksma, Sharon
  02:16:55 - 02:16:54 - Sungur, Mahmut
  02:16:53 - 02:16:02 - Sungur, Mahmut
  02:16:02 - 02:16:01 - Dijksma, Sharon
  02:16:00 - 02:15:31 - Vries, Dennis de de
  02:15:33 - 02:15:27 - Dijksma, Sharon
  02:15:31 - 02:15:09 - Sungur, Mahmut
  02:15:09 - 02:15:01 - Vries, Dennis de de
  02:15:08 - 02:15:05 - Dijksma, Sharon
  02:15:00 - - Dijksma, Sharon
 30. 27

  Status: B


  In de commissie Jeugd, Welzijn, Cultuur en Sport van 16 mei 2024 is gesproken over de scenario’s voor de sportparken voor Overvecht en Zuilense Vecht. Naar aanleiding van het commissiedebat willen de fracties van CDA, D66 en Volt een voorstel doen voor een alternatieve financiering van het nieuwe kunstgrasveld De Dreef en daarbij werkbaar alternatief bieden voor het gepresenteerde voorkeursscenario, met als doel een oplossing te vinden voor de situatie op het sportpark op Manitobadreef 4.

 31. 28

  Status: B


  Op 13 juni jl. heeft de commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken gesproken over de locatiekeuze VO-school Overvecht. PvdA, GroenLinks, VVD, CDA, ChristenUnie, Volt, EenUtrecht, Partij voor de Dieren en D66 willen dit debat afronden met enkele voorstellen aan de raad. Het college stelt drie potentiële locaties voor, waaronder de ZONOR-dreven met sloop/nieuwbouw van woningen (ZONOR staat voor Zambesidreef, Ossewagendreef, Nataldreef en Oranjerivierdreef). Dat is zeer ingrijpend en daarom mag de gemeente hier niet zomaar toe over gaan. In de commissie is dit debat gevoerd en in de raad worden enkele voorstellen gedaan om locaties af te laten vallen of toe te voegen.
  De PvdA zal een voorstel indienen om de locatie ZONOR-dreven geheel te laten vervallen.
  Volt en Partij voor de Dieren dienen een voorstel in in om de locatie in Loevenhoutsedijk toe te voegen.
  GroenLinks komt met een voorstel om de Loevenhoutsedijk in combinatie met de Vaderrijndreef toe te voegen.
  VVD en Volt dienen een motie in om de locatie Overvecht Centrum (Einsteindreef) toe te voegen.
  De Partij voor de Dieren komt tot slot met een voorstel om niet te bouwen in de hoofdgroenstructuur.

  Moties

  Onderwerp
  M290 Geen sloop woningen ZONOR-dreven
  M291 Middelbare school in het centrum van de aandacht
  M292 Voeg Loevenhoutsedijk toe aan de selectie
  M293 VO-school niet in de hoofdgroenstructuur
  M294 Prioriteit ZONOR-dreven voor Woningbouw en VO-school
  M295 Draag zorg voor huurders van de Zonor-dreven die huisvesting kwijtraken
  M296 Minst voorkeur voor Careyn als locatie voor VO-school
  02:14:04 - 02:13:06 - Zweth, Rick van der van der
  02:13:05 - 02:12:52 - Dijksma, Sharon
  02:12:48 - 02:12:46 - Dijksma, Sharon
  02:12:44 - 02:12:31 - Aït Daoua, Achraf
  02:12:30 - 02:11:59 - Zweth, Rick van der van der
  02:11:58 - 02:11:57 - Dijksma, Sharon
  02:11:57 - 02:11:10 - Aït Daoua, Achraf
  02:11:10 - 02:10:32 - Zweth, Rick van der van der
  02:10:32 - 02:10:31 - Dijksma, Sharon
  02:10:31 - 02:10:14 - Aït Daoua, Achraf
  02:10:15 - 02:09:47 - Zweth, Rick van der van der
  02:09:50 - 02:09:46 - Dijksma, Sharon
  02:09:46 - 02:09:21 - Sungur, Mahmut
  02:09:20 - 02:08:46 - Zweth, Rick van der van der
  02:08:47 - 02:08:46 - Dijksma, Sharon
  02:08:46 - 02:08:13 - Sungur, Mahmut
  02:08:12 - 02:07:49 - Zweth, Rick van der van der
  02:07:49 - 02:07:44 - Dijksma, Sharon
  02:07:44 - 02:07:21 - Snijder, Ruben
  02:07:19 - 02:06:35 - Zweth, Rick van der van der
  02:06:33 - 02:06:33 - Dijksma, Sharon
  02:06:33 - 02:06:17 - Snijder, Ruben
  02:06:16 - 02:05:37 - Zweth, Rick van der van der
  02:05:37 - 02:05:23 - Dijksma, Sharon
  02:05:36 - 02:05:35 - Snijder, Ruben
  02:05:23 - 02:04:57 - Snijder, Ruben
  02:05:17 - 02:05:16 - Dijksma, Sharon
  02:04:56 - 02:03:57 - Zweth, Rick van der van der
  02:04:48 - 02:04:36 - Dijksma, Sharon
  02:04:31 - 02:04:29 - Dijksma, Sharon
  02:03:57 - 02:03:47 - Dijksma, Sharon
  02:03:51 - 02:02:50 - Dekkers, Fred
  02:03:45 - 02:03:44 - Dijksma, Sharon
  02:03:42 - 02:03:42 - Dijksma, Sharon
  02:02:49 - 02:02:40 - Dijksma, Sharon
  02:02:44 - 02:01:47 - Zweth, Rick van der van der
  02:02:28 - 02:02:09 - Dekkers, Fred
  02:02:08 - 02:02:07 - Dijksma, Sharon
  02:01:47 - 02:01:16 - Dekkers, Fred
  02:01:15 - 02:01:13 - Dijksma, Sharon
  02:01:13 - 02:01:07 - Sungur, Mahmut
  02:01:07 - 02:00:35 - Dekkers, Fred
  02:00:34 - 02:00:26 - Dijksma, Sharon
  02:00:15 - 01:58:45 - Pagter, Marijn de de
  02:00:06 - 02:00:04 - Dijksma, Sharon
  01:59:18 - 01:59:13 - Dijksma, Sharon
  01:58:44 - 01:58:23 - Dijksma, Sharon
  01:58:37 - 01:58:30 - Stellinga, Hessel
  01:58:12 - 01:56:22 - Bode, Linda
  01:56:29 - 01:56:26 - Dijksma, Sharon
  01:56:24 - 01:56:23 - Dijksma, Sharon
  01:56:23 - 01:56:10 - Snijder, Ruben
  01:56:09 - 01:55:57 - Bode, Linda
  01:55:57 - 01:55:56 - Dijksma, Sharon
  01:55:56 - 01:55:47 - Snijder, Ruben
  01:55:46 - 01:55:30 - Bode, Linda
  01:55:31 - 01:55:29 - Dijksma, Sharon
  01:55:29 - 01:55:20 - Snijder, Ruben
  01:55:19 - 01:55:08 - Bode, Linda
  01:55:13 - 01:55:09 - Dijksma, Sharon
  01:55:09 - 01:54:46 - Aït Daoua, Achraf
  01:54:50 - 01:54:22 - Bode, Linda
  01:54:47 - 01:54:46 - Dijksma, Sharon
  01:54:20 - 01:54:09 - Dijksma, Sharon
  01:54:18 - 01:53:50 - Aït Daoua, Achraf
  01:53:50 - 01:53:36 - Bode, Linda
  01:53:35 - 01:53:04 - Bode, Linda
  01:53:34 - 01:53:32 - Dijksma, Sharon
  01:53:05 - 01:52:43 - Dijksma, Sharon
  01:52:32 - 01:51:14 - Sasbrink, Anne
  01:51:53 - 01:51:51 - Dijksma, Sharon
  01:51:13 - 01:51:00 - Dijksma, Sharon
  01:50:34 - 01:48:38 - Aït Daoua, Achraf
  01:48:40 - 01:48:36 - Dijksma, Sharon
  01:48:36 - 01:47:34 - Aït Daoua, Achraf
  01:48:35 - 01:48:25 - Sungur, Mahmut
  01:48:08 - 01:48:07 - Dijksma, Sharon
  01:48:07 - 01:47:55 - Sungur, Mahmut
  01:47:54 - 01:47:54 - Dijksma, Sharon
  01:47:38 - 01:47:37 - Dijksma, Sharon
  01:47:36 - 01:47:34 - Dijksma, Sharon
  01:47:34 - 01:47:18 - Dekkers, Fred
  01:47:17 - 01:46:57 - Aït Daoua, Achraf
  01:47:17 - 01:47:16 - Dijksma, Sharon
  01:47:03 - 01:47:02 - Dijksma, Sharon
  01:47:00 - 01:46:41 - Zweth, Rick van der van der
  01:46:40 - 01:46:17 - Aït Daoua, Achraf
  01:46:16 - 01:46:15 - Dijksma, Sharon
  01:46:15 - 01:45:47 - Zweth, Rick van der van der
  01:46:05 - 01:46:04 - Aït Daoua, Achraf
  01:46:05 - 01:46:02 - Dijksma, Sharon
  01:45:46 - 01:45:21 - Aït Daoua, Achraf
  01:45:21 - 01:44:43 - Dijksma, Sharon
  01:45:09 - 01:44:56 - Dijkstra, Gert
  01:44:44 - 01:41:32 - Sungur, Mahmut
  01:44:05 - 01:44:01 - Dijksma, Sharon
  01:44:01 - 01:43:56 - Zweth, Rick van der van der
  01:43:34 - 01:43:33 - Dijksma, Sharon
  01:43:33 - 01:43:24 - Zweth, Rick van der van der
  01:42:57 - 01:42:55 - Dijksma, Sharon
  01:42:56 - 01:42:42 - Zweth, Rick van der van der
  01:42:19 - 01:42:13 - Dijksma, Sharon
  01:41:40 - 01:41:34 - Dijksma, Sharon
  01:41:14 - 01:41:11 - Dijkstra, Gert
  01:41:14 - 01:40:58 - Dijksma, Sharon
  01:40:58 - 01:40:33 - Koning, Maarten
  01:40:36 - 01:40:21 - Dijksma, Sharon
  00:12:39 - 00:13:08 - Zwanenberg, Pepijn
  00:13:16 - 00:13:34 - Sungur, Mahmut
  00:13:34 - 00:13:50 - Zwanenberg, Pepijn
  00:14:07 - 00:14:10 - Hooijdonk, Lot van van
  00:14:07 - 00:14:16 - Zwanenberg, Pepijn
  00:14:11 - 00:16:11 - Hooijdonk, Lot van van
  00:16:10 - 00:16:12 - Zwanenberg, Pepijn
  00:16:11 - 00:16:29 - Zweth, Rick van der van der
  00:16:29 - 00:16:29 - Zwanenberg, Pepijn
  00:16:30 - 00:16:47 - Hooijdonk, Lot van van
  00:16:47 - 00:17:05 - Zweth, Rick van der van der
  00:16:47 - 00:16:48 - Zwanenberg, Pepijn
  00:17:04 - 00:17:05 - Zwanenberg, Pepijn
  00:17:05 - 00:17:21 - Hooijdonk, Lot van van
  00:17:21 - 00:17:22 - Zwanenberg, Pepijn
  00:17:24 - 00:17:36 - Hessel, Yvonne
  00:17:31 - 00:17:32 - Zwanenberg, Pepijn
  00:17:36 - 00:17:37 - Zwanenberg, Pepijn
  00:17:37 - 00:17:49 - Hooijdonk, Lot van van
  00:17:50 - 00:17:51 - Zwanenberg, Pepijn
  00:17:52 - 00:18:11 - Bode, Linda
  00:18:11 - 00:18:12 - Zwanenberg, Pepijn
  00:18:12 - 00:19:21 - Hooijdonk, Lot van van
  00:19:21 - 00:19:22 - Zwanenberg, Pepijn
  00:19:23 - 00:20:08 - Hessel, Yvonne
  00:20:08 - 00:20:09 - Zwanenberg, Pepijn
  00:20:09 - 00:20:34 - Hooijdonk, Lot van van
  00:20:31 - 00:20:31 - Zwanenberg, Pepijn
  00:20:32 - 00:20:35 - Zwanenberg, Pepijn
  00:20:35 - 00:22:12 - Hooijdonk, Lot van van
  00:22:10 - 00:22:13 - Zwanenberg, Pepijn
  00:22:12 - 00:22:49 - Pagter, Marijn de de
  00:22:50 - 00:23:00 - Hooijdonk, Lot van van
  00:22:50 - 00:22:50 - Zwanenberg, Pepijn
  00:22:56 - 00:23:22 - Pagter, Marijn de de
  00:22:59 - 00:23:00 - Zwanenberg, Pepijn
  00:23:02 - 00:23:11 - Zwanenberg, Pepijn
  00:23:23 - 00:23:49 - Hooijdonk, Lot van van
  00:23:24 - 00:23:24 - Zwanenberg, Pepijn
  00:23:49 - 00:23:50 - Zwanenberg, Pepijn
  00:23:50 - 00:24:01 - Pagter, Marijn de de
  00:24:01 - 00:24:02 - Zwanenberg, Pepijn
  00:24:02 - 00:25:12 - Hooijdonk, Lot van van
  00:25:12 - 00:25:13 - Zwanenberg, Pepijn
  00:25:13 - 00:26:00 - Bode, Linda
  00:25:59 - 00:28:19 - Hooijdonk, Lot van van
  00:26:00 - 00:26:01 - Zwanenberg, Pepijn
  00:26:31 - 00:26:32 - Zwanenberg, Pepijn
  00:28:10 - 00:28:19 - Zwanenberg, Pepijn
  00:28:19 - 00:28:52 - Hessel, Yvonne
  00:28:52 - 00:28:53 - Zwanenberg, Pepijn
  00:28:53 - 00:31:01 - Hooijdonk, Lot van van
  00:29:03 - 00:29:04 - Zwanenberg, Pepijn
  00:31:01 - 00:31:02 - Zwanenberg, Pepijn
  00:31:02 - 00:31:32 - Sungur, Mahmut
  00:31:15 - 00:31:17 - Zwanenberg, Pepijn
  00:31:34 - 00:31:41 - Zwanenberg, Pepijn
  00:31:47 - 00:31:50 - Sungur, Mahmut
  00:31:52 - 00:31:54 - Zwanenberg, Pepijn
  00:31:57 - 00:32:21 - Hooijdonk, Lot van van
  00:32:22 - 00:32:31 - Zwanenberg, Pepijn
  00:32:30 - 00:32:37 - Sungur, Mahmut
  00:32:37 - 00:32:58 - Hooijdonk, Lot van van
  00:32:37 - 00:32:38 - Zwanenberg, Pepijn
  00:32:58 - 00:33:10 - Zwanenberg, Pepijn
  00:33:09 - 00:33:46 - Sasbrink, Anne
  00:33:44 - 00:34:16 - Hooijdonk, Lot van van
  00:33:45 - 00:33:48 - Zwanenberg, Pepijn
  00:34:16 - 00:34:18 - Zwanenberg, Pepijn
  00:34:18 - 00:34:38 - Hessel, Yvonne
  00:34:38 - 00:34:58 - Hooijdonk, Lot van van
  00:34:38 - 00:34:39 - Zwanenberg, Pepijn
  00:34:57 - 00:34:58 - Zwanenberg, Pepijn
  00:34:59 - 00:35:18 - Hessel, Yvonne
  00:35:19 - 00:35:21 - Zwanenberg, Pepijn
  00:35:19 - 00:35:36 - Hooijdonk, Lot van van
  00:35:35 - - Zwanenberg, Pepijn
 32. 29

  Status: B


  Op 18 april jl. heeft de commissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte gesproken over de Voorgangsrapportage programma Mobiliteit en Voortgangsrapportage programma Verkeersveiligheid. D66, Volt en de ChristenUnie willen dit debat afronden met enkele voorstellen aan de raad. In het commissiedebat is uitgebreid stilgestaan bij de laatste ontwikkelingen en inzichten omtrent mobiliteit en verkeersveiligheid in onze gemeente. In de raad willen de agenderende fracties voorstellen inbrengen over een autoloze zondag, verkeersveiligheid geschikt voor 6-jarigen, de Amsterdamse 30 km/uur aanpak, schoolstraten en het afsluiten van straten in verband met overlast van verkeersaso’s.

  Moties

  Onderwerp
  M297 Heel Utrecht 30kmu
  M298 Autovrije zondag
  M299 lichte elektrische voertuigen naar de weg
  M300 Voorkom ongelukken door aanpak verkeersaso’s
  M301 Oversteekbaarheid dankzij goede zebrapaden
  M302 Maak de Wittevrouwensingel verkeersveilig
  M303 Handhaving van de fatbike voor een verkeersveilig Utrecht
  M304 Geen simultaan groen meer

  Toezeggingen

  Onderwerp
  M301 Oversteekbaarheid dankzij goede zebrapaden
  00:36:12 - 00:36:13 - Zwanenberg, Pepijn
  00:36:14 - 00:37:23 - Vasters, Joost
  00:37:19 - 00:37:23 - Zwanenberg, Pepijn
  00:37:22 - 00:37:49 - Bosch, David
  00:37:49 - 00:37:50 - Zwanenberg, Pepijn
  00:37:49 - 00:38:24 - Vasters, Joost
  00:38:23 - 00:38:24 - Zwanenberg, Pepijn
  00:38:23 - 00:38:32 - Bosch, David
  00:38:31 - 00:38:32 - Zwanenberg, Pepijn
  00:38:31 - 00:38:55 - Vasters, Joost
  00:38:54 - 00:39:24 - Bosch, David
  00:38:55 - 00:38:56 - Zwanenberg, Pepijn
  00:39:23 - 00:39:34 - Vasters, Joost
  00:39:24 - 00:39:25 - Zwanenberg, Pepijn
  00:39:32 - 00:39:46 - Zwanenberg, Pepijn
  00:39:45 - 00:40:10 - Vasters, Joost
  00:40:09 - 00:40:11 - Zwanenberg, Pepijn
  00:40:11 - 00:40:23 - Sungur, Mahmut
  00:40:23 - 00:40:24 - Zwanenberg, Pepijn
  00:40:23 - 00:40:49 - Vasters, Joost
  00:40:49 - 00:40:50 - Zwanenberg, Pepijn
  00:40:49 - 00:41:05 - Sungur, Mahmut
  00:41:06 - 00:41:07 - Zwanenberg, Pepijn
  00:41:06 - 00:41:24 - Vasters, Joost
  00:41:24 - 00:41:25 - Zwanenberg, Pepijn
  00:41:25 - 00:41:54 - Pagter, Marijn de de
  00:41:55 - 00:42:33 - Vasters, Joost
  00:41:55 - 00:41:56 - Zwanenberg, Pepijn
  00:42:26 - 00:42:34 - Zwanenberg, Pepijn
  00:42:34 - 00:42:45 - Pagter, Marijn de de
  00:42:46 - 00:42:47 - Zwanenberg, Pepijn
  00:42:46 - 00:43:17 - Vasters, Joost
  00:43:18 - 00:43:20 - Zwanenberg, Pepijn
  00:43:19 - 00:43:35 - Pagter, Marijn de de
  00:43:35 - 00:43:43 - Zwanenberg, Pepijn
  00:43:36 - 00:43:49 - Vasters, Joost
  00:43:49 - 00:43:52 - Zwanenberg, Pepijn
  00:43:53 - 00:44:23 - Hessel, Yvonne
  00:44:23 - 00:44:23 - Zwanenberg, Pepijn
  00:44:23 - 00:44:39 - Hessel, Yvonne
  00:44:24 - 00:44:39 - Vasters, Joost
  00:44:40 - 00:45:07 - Zwanenberg, Pepijn
  00:44:40 - 00:44:43 - Hessel, Yvonne
  00:45:06 - 00:45:23 - Paalman, Victor
  00:45:24 - 00:45:29 - Vasters, Joost
  00:45:24 - 00:45:24 - Zwanenberg, Pepijn
  00:45:29 - 00:45:32 - Zwanenberg, Pepijn
  00:45:32 - 00:45:33 - Vasters, Joost
  00:45:32 - 00:45:40 - Zwanenberg, Pepijn
  00:45:52 - 00:45:53 - Zwanenberg, Pepijn
  00:45:56 - 00:46:37 - Smit, Veerle
  00:46:35 - 00:46:38 - Zwanenberg, Pepijn
  00:46:37 - 00:48:32 - Bosch, David
  00:46:40 - 00:46:50 - Zwanenberg, Pepijn
  00:46:56 - 00:47:39 - Zwanenberg, Pepijn
  00:47:59 - 00:48:11 - Zwanenberg, Pepijn
  00:48:32 - 00:48:33 - Zwanenberg, Pepijn
  00:48:33 - 00:48:41 - Smit, Veerle
  00:48:43 - 00:48:44 - Zwanenberg, Pepijn
  00:48:44 - 00:49:01 - Bosch, David
  00:49:01 - 00:49:02 - Zwanenberg, Pepijn
  00:49:02 - 00:49:19 - Smit, Veerle
  00:49:21 - 00:49:22 - Zwanenberg, Pepijn
  00:49:22 - 00:49:46 - Bosch, David
  00:49:45 - 00:49:46 - Zwanenberg, Pepijn
  00:49:47 - 00:50:12 - Smit, Veerle
  00:49:57 - 00:50:01 - Zwanenberg, Pepijn
  00:50:12 - 00:50:17 - Zwanenberg, Pepijn
  00:50:17 - 00:50:52 - Smit, Veerle
  00:50:38 - 00:50:40 - Zwanenberg, Pepijn
  00:50:40 - 00:50:52 - Zwanenberg, Pepijn
  00:50:53 - 00:51:00 - Zwanenberg, Pepijn
  00:51:00 - 00:52:01 - Hessel, Yvonne
  00:51:03 - 00:51:06 - Zwanenberg, Pepijn
  00:52:01 - 00:52:02 - Zwanenberg, Pepijn
  00:52:02 - 00:52:09 - Smit, Veerle
  00:52:10 - 00:52:10 - Zwanenberg, Pepijn
  00:52:11 - 00:52:21 - Hessel, Yvonne
  00:52:22 - 00:52:37 - Zwanenberg, Pepijn
  00:52:35 - 00:52:46 - Smit, Veerle
  00:52:47 - 00:52:54 - Zwanenberg, Pepijn
  00:52:56 - 00:52:58 - Zwanenberg, Pepijn
  00:52:58 - 00:53:30 - Paalman, Victor
  00:53:28 - 00:53:29 - Zwanenberg, Pepijn
  00:53:30 - 00:53:48 - Smit, Veerle
  00:53:49 - 00:53:50 - Zwanenberg, Pepijn
  00:53:51 - 00:54:02 - Paalman, Victor
  00:54:03 - 00:54:04 - Zwanenberg, Pepijn
  00:54:05 - 00:54:49 - Bosch, David
  00:54:49 - 00:54:50 - Zwanenberg, Pepijn
  00:54:51 - 00:55:11 - Smit, Veerle
  00:55:13 - 00:55:13 - Zwanenberg, Pepijn
  00:55:14 - 00:55:57 - Bosch, David
  00:55:56 - 00:55:57 - Zwanenberg, Pepijn
  00:55:57 - 00:56:20 - Smit, Veerle
  00:56:23 - 00:56:24 - Zwanenberg, Pepijn
  00:56:24 - 00:56:50 - Hessel, Yvonne
  00:56:50 - 00:56:51 - Zwanenberg, Pepijn
  00:56:52 - 00:57:12 - Smit, Veerle
  00:57:13 - 00:57:16 - Zwanenberg, Pepijn
  00:57:17 - 00:58:05 - Smit, Veerle
  00:58:05 - 00:58:12 - Zwanenberg, Pepijn
  00:58:10 - 00:58:44 - Vasters, Joost
  00:58:44 - 00:58:45 - Zwanenberg, Pepijn
  00:58:45 - 00:59:20 - Smit, Veerle
  00:59:21 - 00:59:27 - Zwanenberg, Pepijn
  00:59:27 - 00:59:37 - Paalman, Victor
  00:59:37 - 00:59:38 - Zwanenberg, Pepijn
  00:59:38 - 00:59:49 - Smit, Veerle
  00:59:50 - 00:59:51 - Zwanenberg, Pepijn
  00:59:51 - 01:00:21 - Bosch, David
  01:00:19 - 01:00:22 - Zwanenberg, Pepijn
  01:00:21 - 01:00:32 - Smit, Veerle
  01:00:31 - 01:01:00 - Bosch, David
  01:00:33 - 01:00:33 - Zwanenberg, Pepijn
  01:00:42 - 01:00:43 - Zwanenberg, Pepijn
  01:01:01 - 01:01:01 - Zwanenberg, Pepijn
  01:01:02 - 01:01:33 - Smit, Veerle
  01:01:33 - 01:01:43 - Bosch, David
  01:01:33 - 01:01:35 - Zwanenberg, Pepijn
  01:01:44 - 01:01:46 - Zwanenberg, Pepijn
  01:01:46 - 01:02:12 - Pagter, Marijn de de
  01:02:13 - 01:02:22 - Smit, Veerle
  01:02:13 - 01:02:13 - Zwanenberg, Pepijn
  01:02:23 - 01:02:23 - Zwanenberg, Pepijn
  01:02:23 - 01:02:35 - Pagter, Marijn de de
  01:02:34 - 01:02:34 - Smit, Veerle
  01:02:36 - 01:02:50 - Smit, Veerle
  01:02:36 - 01:02:37 - Zwanenberg, Pepijn
  01:02:51 - 01:02:53 - Zwanenberg, Pepijn
  01:02:53 - 01:03:04 - Pagter, Marijn de de
  01:03:05 - 01:03:05 - Zwanenberg, Pepijn
  01:03:06 - 01:03:19 - Smit, Veerle
  01:03:20 - 01:03:21 - Zwanenberg, Pepijn
  01:03:21 - 01:03:31 - Sungur, Mahmut
  01:03:33 - 01:03:33 - Zwanenberg, Pepijn
  01:03:34 - 01:04:02 - Smit, Veerle
  01:04:04 - 01:04:43 - Zwanenberg, Pepijn
  01:04:50 - 01:04:50 - Zwanenberg, Pepijn
  01:04:51 - 01:06:43 - Graaf, Rik van der van der
  01:06:41 - 01:06:45 - Zwanenberg, Pepijn
  01:06:45 - 01:07:09 - Dekkers, Fred
  01:07:09 - 01:07:11 - Zwanenberg, Pepijn
  01:07:11 - 01:07:40 - Graaf, Rik van der van der
  01:07:40 - 01:07:54 - Zwanenberg, Pepijn
  01:07:47 - 01:07:51 - Graaf, Rik van der van der
  01:08:06 - 01:08:07 - Zwanenberg, Pepijn
  01:08:07 - 01:09:58 - Zwinkels, Jantine
  01:08:36 - 01:08:38 - Zwanenberg, Pepijn
  01:09:18 - 01:09:21 - Zwanenberg, Pepijn
  01:09:55 - 01:10:03 - Zwanenberg, Pepijn
  01:10:23 - 01:10:24 - Zwanenberg, Pepijn
  01:10:25 - 01:11:33 - Paalman, Victor
  01:11:33 - 01:11:37 - Zwanenberg, Pepijn
  01:11:36 - 01:11:51 - Snijder, Ruben
  01:11:51 - 01:11:52 - Zwanenberg, Pepijn
  01:11:52 - 01:12:17 - Paalman, Victor
  01:12:19 - 01:12:20 - Zwanenberg, Pepijn
  01:12:20 - 01:12:35 - Snijder, Ruben
  01:12:35 - 01:12:36 - Zwanenberg, Pepijn
  01:12:36 - 01:12:54 - Paalman, Victor
  01:12:55 - 01:12:57 - Zwanenberg, Pepijn
  01:12:56 - 01:13:14 - Dekkers, Fred
  01:13:13 - 01:13:14 - Zwanenberg, Pepijn
  01:13:15 - 01:13:41 - Paalman, Victor
  01:13:43 - 01:13:52 - Zwanenberg, Pepijn
  01:14:06 - 01:14:07 - Zwanenberg, Pepijn
  01:14:07 - 01:17:39 - Hooijdonk, Lot van van
  01:17:38 - 01:17:40 - Zwanenberg, Pepijn
  01:17:39 - 01:17:44 - Smit, Veerle
  01:17:44 - 01:17:45 - Zwanenberg, Pepijn
  01:17:44 - 01:18:04 - Hooijdonk, Lot van van
  01:18:02 - 01:18:05 - Zwanenberg, Pepijn
  01:18:05 - 01:18:12 - Bosch, David
  01:18:10 - 01:18:11 - Zwanenberg, Pepijn
  01:18:11 - 01:18:20 - Hooijdonk, Lot van van
  01:18:19 - 01:18:30 - Bosch, David
  01:18:20 - 01:18:21 - Zwanenberg, Pepijn
  01:18:29 - 01:18:47 - Hooijdonk, Lot van van
  01:18:29 - 01:18:30 - Zwanenberg, Pepijn
  01:18:47 - 01:18:48 - Zwanenberg, Pepijn
  01:18:48 - 01:20:07 - Hooijdonk, Lot van van
  01:20:06 - 01:20:07 - Zwanenberg, Pepijn
  01:20:07 - 01:20:22 - Graaf, Rik van der van der
  01:20:19 - 01:20:39 - Hooijdonk, Lot van van
  01:20:37 - 01:20:41 - Zwanenberg, Pepijn
  01:20:37 - 01:20:40 - Graaf, Rik van der van der
  01:20:41 - 01:23:29 - Hooijdonk, Lot van van
  01:23:31 - 01:23:32 - Zwanenberg, Pepijn
  01:23:32 - 01:23:44 - Bosch, David
  01:23:43 - 01:23:44 - Zwanenberg, Pepijn
  01:23:43 - 01:24:25 - Hooijdonk, Lot van van
  01:24:04 - 01:24:05 - Zwanenberg, Pepijn
  01:24:17 - 01:24:18 - Zwanenberg, Pepijn
  01:24:23 - 01:24:35 - Zwanenberg, Pepijn
  01:24:28 - 01:26:29 - Hooijdonk, Lot van van
  01:26:28 - 01:26:29 - Zwanenberg, Pepijn
  01:26:31 - 01:27:10 - Paalman, Victor
  01:27:11 - 01:27:12 - Zwanenberg, Pepijn
  01:27:11 - 01:27:41 - Hooijdonk, Lot van van
  01:27:41 - 01:27:41 - Zwanenberg, Pepijn
  01:27:42 - 01:28:04 - Paalman, Victor
  01:28:03 - 01:28:12 - Hooijdonk, Lot van van
  01:28:04 - 01:28:05 - Zwanenberg, Pepijn
  01:28:13 - 01:28:40 - Zwanenberg, Pepijn
  01:28:15 - 01:28:18 - Paalman, Victor
  01:28:37 - 01:28:51 - Zwinkels, Jantine
  01:28:50 - 01:28:55 - Zwanenberg, Pepijn
  01:28:54 - 01:29:06 - Smit, Veerle
  01:29:06 - 01:29:13 - Zwanenberg, Pepijn
  01:29:14 - 01:29:21 - Paalman, Victor
  01:29:21 - 01:29:30 - Zwanenberg, Pepijn
  01:29:30 - 01:29:37 - Zweth, Rick van der van der
  01:29:38 - 01:29:43 - Zwanenberg, Pepijn
  01:29:43 - 01:30:09 - Bos, Cees
  01:29:58 - 01:30:08 - Zwanenberg, Pepijn
  01:30:08 - 01:30:23 - Maas, Ruud
  01:30:21 - 01:30:40 - Zwanenberg, Pepijn
  01:30:41 - 01:30:55 - Bos, Cees
  01:30:47 - 01:30:50 - Zwanenberg, Pepijn
  01:31:51 - 01:35:54 - Bos, Cees
  01:31:51 - 01:31:53 - Zwanenberg, Pepijn
  01:35:51 - 01:36:00 - Zwanenberg, Pepijn
  02:01:56 - 02:02:19 - Zwanenberg, Pepijn
  02:02:19 - 02:02:36 - Fattal, Mahaar
  02:02:38 - 02:02:38 - Zwanenberg, Pepijn
  02:02:39 - 02:03:04 - Sungur, Mahmut
  02:03:04 - 02:03:13 - Zwanenberg, Pepijn
  02:06:08 - 02:06:17 - Zwanenberg, Pepijn
  02:07:15 - 02:07:22 - Zwanenberg, Pepijn
  02:07:23 - 02:07:51 - Bos, Cees
  02:07:53 - 02:08:09 - Zwanenberg, Pepijn
  02:08:03 - 02:08:11 - Bos, Cees
  02:08:09 - 02:08:11 - Zwanenberg, Pepijn
  02:08:16 - 02:08:24 - Zwanenberg, Pepijn
  02:08:20 - 02:08:46 - Stam, Titus
  02:08:45 - 02:08:47 - Zwanenberg, Pepijn
  02:08:47 - 02:08:59 - Graaf, Rik van der van der
  02:09:08 - 02:09:20 - Zwanenberg, Pepijn
  02:09:13 - 02:09:17 - Bos, Cees
  02:09:37 - 02:09:49 - Zwanenberg, Pepijn
  02:09:58 - 02:10:09 - Zwanenberg, Pepijn
  02:10:08 - 02:10:36 - Bosch, David
  02:10:38 - 02:10:44 - Zwanenberg, Pepijn
  02:10:54 - 02:11:24 - Zwanenberg, Pepijn
  02:11:26 - 02:11:43 - Bosch, David
  02:11:43 - 02:11:51 - Zwanenberg, Pepijn
  02:12:00 - 02:12:20 - Zwanenberg, Pepijn
  02:12:33 - 02:12:45 - Zwanenberg, Pepijn
  02:12:45 - 02:13:05 - Meerding, Tess
  02:13:06 - 02:13:07 - Zwanenberg, Pepijn
  02:13:08 - 02:13:12 - Maas, Ruud
  02:13:13 - 02:13:15 - Zwanenberg, Pepijn
  02:13:26 - 02:13:40 - Zwanenberg, Pepijn
  02:13:50 - 02:14:17 - Zwanenberg, Pepijn
  02:14:25 - 02:14:35 - Zwanenberg, Pepijn
  02:14:44 - 02:14:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:14:57 - 02:15:10 - Al-Saqaff, Mariam
  02:15:11 - 02:15:12 - Zwanenberg, Pepijn
  02:15:22 - 02:16:25 - Zwanenberg, Pepijn
  02:15:30 - 02:15:46 - Sungur, Mahmut
  02:16:35 - 02:16:48 - Zwanenberg, Pepijn
  02:16:57 - 02:17:11 - Zwanenberg, Pepijn
  02:17:21 - 02:17:30 - Zwanenberg, Pepijn
  02:17:31 - 02:17:47 - Maas, Ruud
  02:17:46 - 02:17:48 - Zwanenberg, Pepijn
  02:17:48 - 02:18:00 - Bosch, David
  02:18:00 - 02:18:01 - Zwanenberg, Pepijn
  02:18:01 - 02:18:11 - Meerding, Tess
  02:18:13 - 02:18:14 - Zwanenberg, Pepijn
  02:18:14 - 02:18:22 - Steeg, Bert van van
  02:18:22 - 02:18:25 - Zwanenberg, Pepijn
  02:18:36 - 02:18:50 - Zwanenberg, Pepijn
  02:19:00 - 02:19:10 - Zwanenberg, Pepijn
  02:19:19 - 02:19:30 - Zwanenberg, Pepijn
  02:19:40 - 02:19:52 - Zwanenberg, Pepijn
  02:20:00 - 02:20:18 - Zwanenberg, Pepijn
  02:20:32 - 02:20:44 - Zwanenberg, Pepijn
  02:20:55 - 02:21:07 - Zwanenberg, Pepijn
  02:21:17 - 02:21:27 - Zwanenberg, Pepijn
  02:21:26 - 02:21:56 - Dekkers, Fred
  02:21:50 - 02:21:52 - Zwanenberg, Pepijn
  02:21:52 - 02:21:58 - Paalman, Victor
  02:22:00 - 02:22:02 - Zwanenberg, Pepijn
  02:22:01 - 02:22:13 - Graaf, Rik van der van der
  02:22:14 - 02:22:15 - Zwanenberg, Pepijn
  02:22:30 - 02:22:41 - Zwanenberg, Pepijn
  02:22:51 - 02:22:58 - Zwanenberg, Pepijn
  02:22:59 - 02:23:15 - Meerding, Tess
  02:23:15 - 02:23:16 - Zwanenberg, Pepijn
  02:23:18 - 02:23:30 - Dijkstra, Gert
  02:23:30 - 02:23:32 - Zwanenberg, Pepijn
  02:23:32 - 02:23:43 - Bosch, David
  02:23:44 - 02:23:46 - Zwanenberg, Pepijn
  02:23:58 - 02:24:17 - Zwanenberg, Pepijn
  02:24:28 - 02:24:38 - Zwanenberg, Pepijn
  02:24:49 - 02:25:00 - Zwanenberg, Pepijn
  02:25:16 - 02:25:26 - Zwanenberg, Pepijn
  02:25:36 - 02:25:47 - Zwanenberg, Pepijn
  02:25:59 - 02:26:12 - Zwanenberg, Pepijn
  02:26:12 - 02:26:24 - Bosch, David
  02:26:25 - 02:26:27 - Zwanenberg, Pepijn
  02:26:27 - 02:26:37 - Zwinkels, Jantine
  02:26:38 - 02:26:39 - Zwanenberg, Pepijn
  02:26:53 - 02:27:04 - Zwanenberg, Pepijn
  02:27:14 - 02:27:22 - Zwanenberg, Pepijn
  02:27:34 - 02:27:46 - Zwanenberg, Pepijn
  02:28:00 - 02:28:17 - Zwanenberg, Pepijn
  02:28:25 - 02:28:26 - Zwanenberg, Pepijn
  02:28:37 - 02:28:47 - Zwanenberg, Pepijn
  02:28:55 - 02:29:10 - Zwanenberg, Pepijn
  02:29:21 - 02:29:33 - Zwanenberg, Pepijn
  02:29:42 - 02:29:52 - Zwanenberg, Pepijn
  02:30:01 - 02:30:14 - Zwanenberg, Pepijn
  02:30:22 - 02:30:32 - Zwanenberg, Pepijn
  02:30:42 - 02:30:54 - Zwanenberg, Pepijn
  02:31:03 - 02:31:14 - Zwanenberg, Pepijn
  02:31:24 - 02:31:34 - Zwanenberg, Pepijn
  02:31:47 - 02:31:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:09 - 02:32:20 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:31 - 02:32:48 - Zwanenberg, Pepijn
  02:32:57 - 02:33:07 - Zwanenberg, Pepijn
  02:33:16 - 02:33:26 - Zwanenberg, Pepijn
  02:33:36 - 02:33:44 - Zwanenberg, Pepijn
  02:33:44 - 02:33:51 - Ramaker, Margreet
  02:33:52 - 02:33:53 - Zwanenberg, Pepijn
  02:34:09 - 02:34:21 - Zwanenberg, Pepijn
  02:34:31 - 02:34:48 - Zwanenberg, Pepijn
  02:34:47 - 02:35:19 - Bosch, David
  02:34:56 - 02:35:05 - Zwanenberg, Pepijn
  02:35:20 - 02:35:24 - Zwanenberg, Pepijn
  02:35:24 - 02:35:35 - Bos, Cees
  02:35:37 - 02:35:41 - Zwanenberg, Pepijn
  02:35:41 - 02:35:49 - Paalman, Victor
  02:35:50 - 02:35:53 - Zwanenberg, Pepijn
  02:36:04 - 02:36:14 - Zwanenberg, Pepijn
  02:36:26 - 02:36:36 - Zwanenberg, Pepijn
  02:36:36 - 02:36:45 - Bosch, David
  02:36:47 - 02:36:49 - Zwanenberg, Pepijn
  02:37:01 - 02:37:11 - Zwanenberg, Pepijn
  02:37:23 - 02:37:35 - Zwanenberg, Pepijn
  02:37:45 - 02:37:57 - Zwanenberg, Pepijn
  02:38:09 - 02:38:27 - Zwanenberg, Pepijn
  02:38:27 - 02:38:40 - Heuven, Maarten van van
  02:38:42 - 02:38:43 - Zwanenberg, Pepijn
  02:38:54 - 02:39:05 - Zwanenberg, Pepijn
  02:39:07 - 02:39:17 - Stellinga, Hessel
  02:39:18 - 02:39:20 - Zwanenberg, Pepijn
  02:39:21 - 02:39:59 - Hessel, Yvonne
  02:39:59 - 02:40:10 - Zwanenberg, Pepijn
  02:40:21 - 02:40:37 - Zwanenberg, Pepijn
  02:40:47 - 02:41:07 - Zwanenberg, Pepijn
  02:41:09 - 02:41:25 - Stellinga, Hessel
  02:41:26 - 02:41:27 - Zwanenberg, Pepijn
  02:41:27 - 02:41:50 - Pagter, Marijn de de
  02:41:51 - 02:41:52 - Zwanenberg, Pepijn
  02:42:03 - 02:42:14 - Zwanenberg, Pepijn
  02:42:23 - 02:42:33 - Zwanenberg, Pepijn
  02:42:45 - 02:43:08 - Zwanenberg, Pepijn
  02:43:08 - - Heuven, Maarten van van