Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M400 Na wangedrag rode kaart voor festivals en evenementen

ID
5713
Kenmerk
Agendapunt
Gemeenteraad 2023 (5. Raadsvoorstel Programmabegroting 2024)
donderdag 9 november 10:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Datum
9-11-2023
Onderwerp
M400 Na wangedrag rode kaart voor festivals en evenementen
Status
Motie aangenomen
Indiener(s)
  • Heuven, M. van (Maarten) (Partij voor de Dieren)
Mede-indieners
  • Dijkstra, G.J. (Gert) (EenUtrecht)
Portefeuillehouder
Wethouder Oosters
Deadline
9-5-2024
Stand van zaken openbaar
20240515: Na zomer 2024 volgt meer info over uitwerking handhavingsstrategie evenementen en de reguliere aanpassing van de APV (zie raadsbrief Locatiebeleid en locatieprofielen evenementen, 25 maart 2024).
Beleidsveld
Evenementen
Thema
Einddatum
Datum afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(s)
Stemmen
voor 55%
tegen 45%
voor
ChristenUnie (2), EenUtrecht (1), GroenLinks (9), Partij voor de Dieren (3), Stadsbelang Utrecht (1), Utrecht Solidair (1), Volt (2), VVD (5)
tegen
BIJ1 (1), CDA (3), D66 (8), DENK (1), PvdA (4), UtrechtNu! (1), Student en Starter (2)