Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M38 Corporaties in positie

ID
5845
Kenmerk
Agendapunt
Gemeenteraad 2024 (19. Afrondende besluitvorming Huisvesting kwetsbare groepen)
donderdag 18 januari 10:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Datum
18-1-2024
Onderwerp
M38 Corporaties in positie
Status
Motie ingetrokken en overgenomen
Indiener(s)
  • Zweth, R. van der (Rick) (PvdA)
Mede-indieners
  • Dijkstra, G.J. (Gert) (EenUtrecht)
  • Graaf, R. van der (Rik) (ChristenUnie)
  • Oudejans, A.T. (Annemarijn) (Student&Starter)
  • Zwanenberg, P. (Pepijn) (GroenLinks)
Portefeuillehouder
Wethouder Eerenberg
Deadline
Stand van zaken openbaar
Beleidsveld
Ruimtelijke Ordening
Thema
Einddatum
Datum afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(s)
Relatie met
Gerelateerde items