Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M287 Voortvarend van start met maatregelen voor woonzorgwoningen

ID
6124
Kenmerk
Agendapunt
Gemeenteraad 2024 (26. Afrondende besluitvorming na debat over Toegankelijke woonzorgwoningen)
donderdag 27 juni 10:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Datum
27-6-2024
Onderwerp
M287 Voortvarend van start met maatregelen voor woonzorgwoningen
Status
Motie aangehouden
Indiener(s)
  • Zwinkels, J.M. (Jantine) (CDA)
Mede-indieners
  • Dijkstra, G.J. (Gert) (EenUtrecht)
  • Graaf, R. van der (Rik) (ChristenUnie)
Portefeuillehouder
Wethouder De Vries
Deadline
Stand van zaken openbaar
Beleidsveld
Wonen en Volkshuisvesting
Thema
Einddatum
Datum afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(s)
Relatie met
Gerelateerde items
Stemmen
voor 50%
tegen 50%
voor
CDA (3), ChristenUnie (2), DENK (1), EenUtrecht (1), Horizon (1), Partij voor de Dieren (3), Stadsbelang Utrecht (1), Utrecht Solidair (1), UtrechtNu! (1), Volt (3), VVD (5)
tegen
D66 (8), GroenLinks (9), PvdA (4), Student en Starter (1)