Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M368 Vervolg Queridostraat

ID

5231

Kenmerk
Agendapunt
Gemeenteraad 2022 (8. Actuele moties)
donderdag 1 december 14:00 tot 22:30
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Datum

1-12-2022

Onderwerp

M368 Vervolg Queridostraat

Status

Motie ingetrokken

Indiener(s)
  • Zwanenberg, P. (Pepijn) (GroenLinks)
  • Zweth, R. van der (Rick) (PvdA)
Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Beleidsveld

Wonen en Volkshuisvesting

Thema
Einddatum
Datum afgedaan
Bijlage(s)