Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Raadsbrief Stopzetten ontwikkeling Machinerie: evaluatie

ID
313
Onderwerp
Raadsbrief Stopzetten ontwikkeling Machinerie: evaluatie
Agendapunt
Commissie Jeugd, Welzijn, Cultuur en Sport 2023 (9. Raadsbrief Stopzetten ontwikkeling Machinerie )
donderdag 12 januari 14:00 tot 23:00
Stadhuishal
Toezegging
Wethouder Oosters zegt toe om in Q2 een complete evaluatie aan de raad te sturen waarin in ieder geval de volgende punten worden meegenomen: • Situatie ‘t Hoogt, • Inzicht in financiën, • Blik vooruit, inclusief analyse ontwikkeling beeldcultuur • Samenwerking publiek-privaat • Reflectie, inclusief rolverdeling • Hoe dit gaat bij andere grote risicovolle projecten met culturele partners in het land • Feitenrelaas • Inschatting ambtelijke kosten De raad krijgt zeggenschap over besteding gereserveerde middelen.
Datum toezegging
12-1-2023
Portefeuillehouder
Wethouder Oosters
Beleidsveld
Cultuur
Deadline
30-6-2023
Stand van zaken openbaar
20230927 Op 28 juni 2023 heeft de raad de brief ‘Evaluatie Machinerie’ ontvangen.
Datum afdoening
Afgedaan
Afgedaan
Relatie met