Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Jeugd, Welzijn, Cultuur en Sport

donderdag 12 januari 2023

14:00 - 23:00
Locatie

Stadhuishal

Voorzitter
Voorzitter commissie
Start
donderdag 12 januari 2023 19:46
Eind
donderdag 12 januari 2023 21:57
Toelichting

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Commissie Jeugd, Welzijn, Cultuur en Sport , die wordt gehouden op 12 januari 2023. Op de agenda is indicatief de behandeltijd opgenomen. De leden van het college zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de behandeling van de onderwerpen die betrekking hebben op hun portefeuille.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening 14:03
 2. 2

  05:42:44 - 05:42:17 - Raaijmakers, Ilse
  05:42:17 - 05:41:21 - Heijne, Rachel
  05:40:53 - - Heijne, Rachel
 3. 3

  Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd.

  05:39:34 - 05:39:27 - Raaijmakers, Ilse
  05:39:34 - 05:39:33 - Heijne, Rachel
  05:39:28 - 05:38:22 - Heijne, Rachel
  05:38:21 - 05:38:06 - Oudejans, Annemarijn
  05:38:07 - 05:37:57 - Heijne, Rachel
  05:37:57 - 05:37:49 - Raaijmakers, Ilse
  05:37:51 - 05:37:06 - Heijne, Rachel
  05:37:07 - 05:36:39 - Raaijmakers, Ilse
  05:36:39 - 05:36:31 - Heijne, Rachel
  05:36:30 - 05:35:54 - Heijne, Rachel
  05:35:53 - 05:35:47 - Heijne, Rachel
  05:35:47 - 05:32:06 - Steeg, Bert van
  05:35:44 - 05:35:42 - Heijne, Rachel
  05:35:41 - 05:35:39 - Heijne, Rachel
  05:34:59 - 05:34:56 - Heijne, Rachel
  05:34:54 - 05:34:51 - Heijne, Rachel
  05:34:40 - 05:34:29 - Heijne, Rachel
  05:34:30 - 05:34:24 - Vliet, Dirk-Jan van
  05:34:24 - 05:34:17 - Heijne, Rachel
  05:34:14 - 05:34:00 - Heijne, Rachel
  05:33:59 - 05:33:58 - Heijne, Rachel
  05:33:58 - 05:33:47 - Raaijmakers, Ilse
  05:33:48 - 05:33:21 - Heijne, Rachel
  05:33:09 - 05:32:50 - Heijne, Rachel
  05:32:48 - 05:32:30 - Heijne, Rachel
  05:32:10 - 05:31:54 - Heijne, Rachel
  05:31:54 - 05:31:36 - Steeg, Bert van
  05:31:43 - 05:31:42 - Heijne, Rachel
  05:31:40 - 05:31:31 - Heijne, Rachel
  05:31:26 - 05:31:19 - Heijne, Rachel
  05:31:19 - 05:30:45 - Raaijmakers, Ilse
  05:30:46 - 05:30:27 - Heijne, Rachel
  05:30:27 - 05:30:21 - Raaijmakers, Ilse
  05:30:23 - 05:30:11 - Heijne, Rachel
  05:30:12 - 05:29:58 - Hornsveld, Ingeborg
  05:29:57 - 05:29:40 - Heijne, Rachel
  05:29:40 - 05:29:29 - Bergen, Derk van
  05:29:30 - 05:29:07 - Heijne, Rachel
  05:29:02 - 05:28:53 - Heijne, Rachel
  05:28:54 - 05:28:09 -
  05:28:10 - 05:27:57 - Heijne, Rachel
  05:28:02 - 05:27:59 -
  05:27:57 - 05:27:43 -
  05:27:48 - 05:27:36 - Heijne, Rachel
  05:27:34 - 05:27:09 - Heijne, Rachel
  05:27:22 - 05:27:16 -
  05:27:09 - 05:26:56 - Steeg, Bert van
  05:26:57 - 05:26:40 - Heijne, Rachel
  05:26:39 - 05:26:38 - Heijne, Rachel
  05:26:37 - 05:26:00 -
  05:26:00 - 05:25:02 - Heijne, Rachel
  05:25:56 - 05:25:30 -
  05:25:03 - 05:24:59 -
  05:24:58 - 05:24:51 - Heijne, Rachel
  05:24:51 - 05:24:42 - Pagter, Marijn de
  05:24:43 - 05:24:14 - Heijne, Rachel
  05:24:11 - 05:23:57 - Heijne, Rachel
  05:23:54 - 05:23:47 - Heijne, Rachel
  05:23:52 - 05:23:47 - Raaijmakers, Ilse
  05:23:46 - 05:22:55 - Heijne, Rachel
  05:22:54 - 05:22:53 - Heijne, Rachel
  05:22:53 - 05:22:19 -
  05:22:19 - 05:21:43 - Heijne, Rachel
  05:21:41 - 05:21:20 -
  05:21:20 - 05:20:58 - Heijne, Rachel
  05:20:56 - 05:19:29 - Heijne, Rachel
  05:19:24 - - Heijne, Rachel
 4. 3.1

 5. 3.2
  Technische sessie nieuwe aanpak inclusie
 6. 3.x

 7. 4

  Ter vaststelling:


  Conceptverslag vergadering 8 december 2022

 8. 5

 9. 6

  Geen.

 10. 7

  Wethouder: Rachel Streefland, beleidsterrein: Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
  Indicatieve behandeltijd: 120 minuten


  Geagendeerd door: Ruud Maas (Volt), Margreet Ramaker (VVD), Nadia Stylianou (D66), Ilse Raaijmakers (PvdA), Bert van Steeg (CDA), Derk van Bergen (ChristenUnie), Wilma Duitscher (EenUtrecht), Annemarijn Oudejans (S&S), Ingeborg Hornsveld (GroenLinks), Noura Oul Fakir (BIJ1)


  Naar aanleiding van de Raadsinformatiebijeenkomst op 15 september en de bespreking in het commissiedebat van 3 november 2022, willen de agenderende partijen graag in gesprek met de wethouder over de transitie van de zorgtaken beschermd wonen. De wethouder heeft toegezegd in december de raad per brief te informeren over de Utrechtse inzet en standpunten t.a.v. decentralisatie beschermd wonen.
  Voordat het college in januari 2023 in gesprek gaat met de U16 (en raad vervolgens in februari het uitvoeringsplan toegestuurd krijgt) willen we graag in debat met de wethouder in de commissie van 12 januari 2023 over:

  • De Utrechtse aanpak. Onze vragen: wat is de impact daarvan voor de doelgroep, de stad, de betrokken (zorg)organisaties
  • De financiering. Onze vragen: hoe worden de gelden verdeeld over de diverse gemeenten, wat zijn hiervoor criteria, hoe zit het met maatregelen als ondanks de afspraken over financiering afspraken over zorg niet worden na gekomen
  • Hoe zit het met het woonplaatsbeginsel, hoe wordt dat precies vorm gegeven en hoe wordt toegezien op misbruik en verplaatsing van mensen door de regio
  • Hoe is het gesteld met de samenwerking tussen gemeenten op dit moment.
  • Hoe kunnen we de buurgemeentes in hun kracht zetten en hen ondersteunen de goede regelingen te treffen en besluiten te nemen
  • Wat kunnen wij als raad betekenen de wethouder hierin te helpen.
 11. 8

  Wethouder: Eva Oosters, beleidsterrein: Cultuur
  Indicatieve behandeltijd: 90 minuten


  Agenderende partijen: Hester Assen (PvdA), Bert van Steeg (CDA), Dirk-Jan van Vliet (D66), Annemarijn Oudejans (Student & Starter), Bina Chirino (ChristenUnie), Ingeborg Hornsveld (GroenLinks), Beau Nederhand (Volt), Wilma Duitscher (EenUtrecht), Stefan Gaillard (SBU)


  Dinsdag 29 november vond de raadsinformatiebijeenkomst plaats over Street Culture. Diverse aanwezigen lieten in woord horen en in daad zien wat het belang van Street Culture is voor Utrechters, van jong tot ouder, als hobby, manier om talent te ontwikkelen en professioneel. Daarnaast toonde de avond volgens de agenderende partijen ook een grotere meerwaarde van deze sector aan, namelijk de meerwaarde voor (de aantrekkingskracht van) onze stad, effect op (mentale) gezondheid, verbondenheid die onderling en met de stad wordt ervaren en daarmee ook op welzijn.
  Het bleek voor de agenderende partijen ook dat deze sector niet makkelijk in hokjes te vangen is, zoals de ‘hokjes’ die er nu zijn om bijvoorbeeld bestaande subsidies aan te vragen. Zo is er behoefte aan fysieke ruimte maar ook plekken in de openbare ruimte, ruimtes om de delen en meer gemengd gebruik mogelijk te maken.
  We willen graag in debat met andere woordvoerders en de wethouder over de waarde van deze sector, hoe we die waarderen en welke stappen kunnen en moeten worden gezet om de sector beter te faciliteren en letterlijk en figuurlijk een (zichtbare) plek te bieden.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Ruimte voor Street Culture: overleg street culture
  Ruimte voor Street Culture: terugkoppeling overleg street culture
  05:17:54 - 05:17:12 - Heijne, Rachel
  05:17:13 - 05:11:48 -
  05:11:48 - 05:11:30 - Heijne, Rachel
  05:11:31 - 05:11:09 - Vliet, Dirk-Jan van
  05:11:15 - 05:10:48 - Heijne, Rachel
  05:11:13 - 05:11:00 - Steeg, Bert van
  05:10:58 - 05:09:34 - Vliet, Dirk-Jan van
  05:09:36 - 05:09:33 - Heijne, Rachel
  05:09:34 - 05:09:17 - Steeg, Bert van
  05:09:17 - 05:09:03 - Vliet, Dirk-Jan van
  05:09:03 - 05:09:01 - Heijne, Rachel
  05:09:02 - 05:08:47 - Steeg, Bert van
  05:08:45 - 05:08:15 - Vliet, Dirk-Jan van
  05:08:15 - 05:08:14 - Heijne, Rachel
  05:08:14 - 05:08:01 - Steeg, Bert van
  05:08:02 - 05:08:00 - Vliet, Dirk-Jan van
  05:08:00 - 05:07:58 - Heijne, Rachel
  05:07:59 - 05:07:55 - Vliet, Dirk-Jan van
  05:07:56 - 05:07:54 - Heijne, Rachel
  05:07:54 - 05:07:33 -
  05:07:34 - 05:07:32 - Heijne, Rachel
  05:07:32 - 05:07:21 - Vliet, Dirk-Jan van
  05:07:20 - 05:07:19 - Heijne, Rachel
  05:07:19 - 05:07:05 -
  05:07:03 - 05:06:51 - Vliet, Dirk-Jan van
  05:06:51 - 05:06:47 - Heijne, Rachel
  05:06:48 - 05:06:05 - Vliet, Dirk-Jan van
  05:06:04 - 05:05:55 - Heijne, Rachel
  05:06:01 - 05:05:58 - Vliet, Dirk-Jan van
  05:05:54 - 05:05:38 - Chirino, Bina
  05:05:38 - 05:05:13 - Vliet, Dirk-Jan van
  05:05:12 - 05:05:11 - Heijne, Rachel
  05:05:11 - 05:05:00 - Chirino, Bina
  05:05:00 - 05:04:52 - Vliet, Dirk-Jan van
  05:04:52 - 05:04:48 - Heijne, Rachel
  05:04:51 - 05:04:35 - Chirino, Bina
  05:04:35 - 05:04:15 - Vliet, Dirk-Jan van
  05:04:35 - 05:04:34 - Heijne, Rachel
  05:04:15 - 05:04:12 - Heijne, Rachel
  05:04:12 - 05:04:02 - Steeg, Bert van
  05:04:03 - 05:03:57 - Vliet, Dirk-Jan van
  05:03:56 - 05:03:54 - Heijne, Rachel
  05:03:54 - 05:03:24 - Vliet, Dirk-Jan van
  05:03:26 - 05:03:23 - Heijne, Rachel
  05:03:23 - 05:03:12 - Nederhand, Beau
  05:03:12 - 05:03:11 - Vliet, Dirk-Jan van
  05:03:10 - 05:03:09 - Heijne, Rachel
  05:03:08 - 05:03:03 - Vliet, Dirk-Jan van
  05:03:04 - 05:03:01 - Heijne, Rachel
  05:03:02 - 05:02:53 -
  05:02:52 - 05:02:50 - Vliet, Dirk-Jan van
  05:02:49 - 05:02:48 - Heijne, Rachel
  05:02:49 - 05:02:43 -
  05:02:41 - 05:02:37 - Vliet, Dirk-Jan van
  05:02:37 - 05:02:34 - Heijne, Rachel
  05:02:35 - 05:02:26 -
  05:02:26 - 05:02:24 - Vliet, Dirk-Jan van
  05:02:24 - 05:02:22 - Heijne, Rachel
  05:02:22 - 05:01:18 - Vliet, Dirk-Jan van
  05:01:20 - 05:01:16 - Heijne, Rachel
  05:01:16 - 05:00:33 -
  05:01:08 - 05:01:07 - Heijne, Rachel
  05:00:35 - 05:00:32 - Heijne, Rachel
  05:00:33 - 05:00:09 - Vliet, Dirk-Jan van
  05:00:09 - 05:00:07 - Heijne, Rachel
  05:00:07 - 04:58:59 - Vliet, Dirk-Jan van
  04:58:58 - 04:58:49 - Heijne, Rachel
  04:58:49 - 04:57:15 - Steeg, Bert van
  04:57:18 - 04:57:10 - Heijne, Rachel
  04:57:11 - 04:56:37 -
  04:56:37 - 04:54:49 - Steeg, Bert van
  04:56:27 - 04:56:22 - Heijne, Rachel
  04:56:20 - 04:56:17 - Heijne, Rachel
  04:54:49 - 04:54:42 - Heijne, Rachel
  04:54:41 - 04:52:56 - Hornsveld, Ingeborg
  04:54:34 - 04:54:32 - Heijne, Rachel
  04:53:20 - 04:53:17 - Heijne, Rachel
  04:53:16 - 04:52:45 -
  04:52:45 - 04:52:00 - Hornsveld, Ingeborg
  04:52:41 - 04:52:39 - Heijne, Rachel
  04:52:37 - 04:52:35 - Heijne, Rachel
  04:52:01 - 04:51:52 - Heijne, Rachel
  04:51:51 - 04:50:02 - Oudejans, Annemarijn
  04:50:03 - 04:50:01 - Heijne, Rachel
  04:50:01 - 04:49:40 -
  04:49:39 - 04:48:39 - Oudejans, Annemarijn
  04:49:28 - 04:49:26 - Heijne, Rachel
  04:48:39 - 04:48:35 - Heijne, Rachel
  04:48:35 - 04:48:14 -
  04:48:13 - 04:47:44 - Oudejans, Annemarijn
  04:47:44 - 04:47:38 - Heijne, Rachel
  04:47:36 - 04:46:32 - Gaillard, Stefan
  04:46:35 - 04:46:31 - Heijne, Rachel
  04:46:31 - 04:46:18 - Chirino, Bina
  04:46:17 - 04:45:30 - Gaillard, Stefan
  04:45:31 - 04:45:24 - Heijne, Rachel
  04:45:24 - 04:44:49 - Vliet, Dirk-Jan van
  04:45:08 - 04:45:04 - Heijne, Rachel
  04:44:47 - 04:44:18 - Gaillard, Stefan
  04:44:18 - 04:44:04 - Heijne, Rachel
  04:44:04 - 04:44:01 - Oudejans, Annemarijn
  04:43:58 - 04:43:35 - Gaillard, Stefan
  04:43:35 - 04:43:32 - Heijne, Rachel
  04:43:32 - 04:43:06 - Oudejans, Annemarijn
  04:43:06 - 04:42:50 - Oudejans, Annemarijn
  04:43:03 - 04:42:31 - Gaillard, Stefan
  04:42:31 - 04:42:28 - Heijne, Rachel
  04:42:28 - 04:42:22 - Oudejans, Annemarijn
  04:42:20 - 04:42:15 - Gaillard, Stefan
  04:42:15 - 04:42:11 - Heijne, Rachel
  04:42:09 - 04:40:45 - Chirino, Bina
  04:40:50 - 04:40:48 - Heijne, Rachel
  04:40:46 - 04:40:45 - Heijne, Rachel
  04:40:45 - 04:40:16 -
  04:40:15 - 04:40:01 - Chirino, Bina
  04:40:00 - 04:39:58 - Heijne, Rachel
  04:39:59 - 04:39:42 - Hornsveld, Ingeborg
  04:39:43 - 04:39:42 - Heijne, Rachel
  04:39:41 - 04:39:20 - Chirino, Bina
  04:39:20 - 04:39:19 - Heijne, Rachel
  04:39:19 - 04:39:10 - Hornsveld, Ingeborg
  04:39:14 - 04:39:10 - Chirino, Bina
  04:39:09 - 04:39:07 - Heijne, Rachel
  04:39:06 - 04:38:45 - Nederhand, Beau
  04:38:45 - 04:38:22 - Chirino, Bina
  04:38:22 - 04:38:10 - Heijne, Rachel
  04:38:17 - 04:37:39 -
  04:38:09 - 04:38:04 - Heijne, Rachel
  04:37:38 - 04:37:29 - Chirino, Bina
  04:37:29 - 04:37:28 - Heijne, Rachel
  04:37:27 - 04:35:29 - Chirino, Bina
  04:35:29 - 04:35:25 - Heijne, Rachel
  04:35:24 - 04:33:08 -
  04:33:09 - 04:33:04 - Heijne, Rachel
  04:33:03 - 04:29:55 - Nederhand, Beau
  04:30:25 - 04:30:24 - Heijne, Rachel
  04:29:57 - 04:29:52 - Heijne, Rachel
  04:29:52 - 04:29:41 -
  04:29:39 - 04:29:16 - Nederhand, Beau
  04:29:16 - 04:29:15 - Heijne, Rachel
  04:29:15 - 04:28:45 -
  04:28:44 - 04:28:36 - Heijne, Rachel
  04:28:41 - 04:28:37 - Nederhand, Beau
  04:28:36 - 04:28:08 - Chirino, Bina
  04:28:08 - 04:26:02 - Nederhand, Beau
  04:27:35 - 04:27:33 - Heijne, Rachel
  04:27:33 - 04:27:12 - Chirino, Bina
  04:27:06 - 04:27:05 - Heijne, Rachel
  04:27:04 - 04:26:51 - Chirino, Bina
  04:26:04 - 04:25:56 - Heijne, Rachel
  04:25:54 - 04:25:01 -
  04:25:01 - 04:24:52 - Heijne, Rachel
  04:24:51 - 04:24:47 - Heijne, Rachel
  04:07:54 - 04:07:47 - Heijne, Rachel
  04:07:45 - 04:07:42 - Heijne, Rachel
  04:07:35 - 04:07:27 - Heijne, Rachel
  04:07:26 - 04:00:44 - Oosters, Eva
  04:00:43 - 04:00:18 - Heijne, Rachel
  04:00:18 - 03:59:48 -
  03:59:47 - 03:59:41 - Heijne, Rachel
  03:59:41 - 03:59:21 - Vliet, Dirk-Jan van
  03:59:22 - 03:59:17 - Heijne, Rachel
  03:59:15 - 03:59:14 - Heijne, Rachel
  03:59:15 - 03:59:04 -
  03:59:04 - 03:58:59 - Heijne, Rachel
  03:58:59 - 03:58:41 - Nederhand, Beau
  03:58:42 - 03:58:37 - Heijne, Rachel
  03:58:37 - 03:58:22 - Chirino, Bina
  03:58:22 - 03:58:16 - Heijne, Rachel
  03:58:15 - 03:57:59 - Oosters, Eva
  03:57:59 - 03:57:36 -
  03:57:59 - 03:57:58 - Heijne, Rachel
  03:57:35 - 03:56:59 - Oosters, Eva
  03:56:59 - 03:56:46 - Heijne, Rachel
  03:56:58 - 03:56:47 -
  03:56:45 - 03:56:15 - Oosters, Eva
  03:56:15 - 03:56:13 - Heijne, Rachel
  03:56:14 - 03:56:02 -
  03:56:01 - 03:56:00 - Heijne, Rachel
  03:56:00 - 03:55:44 - Oosters, Eva
  03:55:44 - 03:55:42 - Heijne, Rachel
  03:55:42 - 03:55:38 -
  03:55:37 - 03:55:35 - Heijne, Rachel
  03:55:34 - 03:55:11 -
  03:55:09 - 03:54:33 - Oosters, Eva
  03:54:32 - 03:54:31 - Heijne, Rachel
  03:54:32 - 03:52:30 - Oosters, Eva
  03:52:30 - 03:52:21 - Heijne, Rachel
  03:52:16 - 03:51:27 - Heijne, Rachel
  03:51:27 - 03:51:17 - Oosters, Eva
  03:51:20 - 03:51:12 - Heijne, Rachel
  03:51:11 - 03:51:09 - Heijne, Rachel
  03:51:09 - 03:51:05 -
  03:51:04 - 03:50:52 - Heijne, Rachel
  03:50:50 - 03:50:41 - Oosters, Eva
  03:50:42 - 03:50:35 - Heijne, Rachel
  03:50:34 - 03:50:23 -
  03:50:23 - 03:50:07 - Oosters, Eva
  03:50:08 - 03:49:48 - Heijne, Rachel
  03:49:49 - 03:49:25 -
  03:49:24 - 03:49:23 - Heijne, Rachel
  03:49:23 - 03:49:16 - Heijne, Rachel
  03:49:16 - 03:48:51 - Nederhand, Beau
  03:49:05 - 03:49:02 - Heijne, Rachel
  03:48:53 - 03:48:49 - Heijne, Rachel
  03:48:48 - 03:48:42 - Oudejans, Annemarijn
  03:48:42 - 03:48:41 - Heijne, Rachel
  03:48:42 - 03:48:17 - Nederhand, Beau
  03:48:19 - 03:48:06 - Heijne, Rachel
  03:48:06 - 03:47:49 - Vliet, Dirk-Jan van
  03:47:50 - 03:47:45 - Heijne, Rachel
  03:47:44 - 03:47:32 -
  03:47:31 - 03:46:55 - Heijne, Rachel
  03:42:10 - 03:42:04 - Heijne, Rachel
  03:41:55 - - Heijne, Rachel
 12. 9

  Wethouder: Eva Oosters, beleidsterrein: Cultuur
  Indicatieve behandeltijd: 120 minuten


  Geagendeerd door: Margreet Ramaker (VVD), Bert van Steeg (CDA), David Bosch (PVV), Wilma Duitscher (EenUtrecht), Stefan Gaillard (SBU), Yvonne Hessel (Utrecht Solidair), Hester Assen (PvdA), Ingeborg Hornsveld (GL), Annemarijn Oudejans (S&S), Dirk-Jan van Vliet (D66)


  Motivatie van Margreet Ramaker (VVD), Yvonne Hessel (Utrecht Solidair), David Bosch (PVV), Stefan Gaillard (SBU) en Bert van Steeg (CDA):
  Vlak voor de begrotingsbehandeling op woensdag 19 oktober ontving de raad de brief over het stopzetten van de ontwikkeling van de Machinerie, waarover de agenderende fracties met de wethouder in gesprek willen aan de hand van onderstaande opsomming:

  • het gekozen momentum van informeren door het college aan de raad, terwijl de raad in juni 2022 schriftelijk bericht werd geen voortgang te kunnen melden vanwege de nog lopende aanbestedingsfase.
  • het plotsklaps genomen besluit nu wel te stoppen, terwijl voor ons al te lang heeft geduurd gelet op de geschiedenis van ondeugdelijke financiering, juridische constructies, nog uit te zoeken zaken;
  • ontbreken van realiteitszin voor de consequenties van de planontwikkeling en de (financiële) inzet door de gemeente bij de start, doorlopend en uiteindelijk ook bij de oorlog in Oekraïne;
  • alternatieve mogelijkheden van de beschikbaar gestelde middelen voor De Machinerie.  Motivatie van Hester Assen (PvdA), Dirk-Jan van Vliet (D66), Ingeborg Hornsveld (GL) en Annemarijn Oudejans (S&S):
  De agenderende fracties zijn teleurgesteld over het mislukken van het project de Machinerie. De agenderende fracties willen dieper ingaan op de oorzaken daarvan, om daarvan te leren, evenals de financiële consequenties. Daarnaast willen de agenderende fracties in debat over de consequenties hiervan voor de plannen om beeldcultuur op diverse niveaus een stevige plek in de stad te bieden en ook over de consequenties op het bredere cultuurbeleid. De agenderende fracties zagen de combinatie van diverse partijen zoals het NFF, Fotodok, ’t Hoogt die op verschillende wijzen beeldcultuur maakten van grote meerwaarde voor de stad, het gebied, voor makers, gebruikers, en talentontwikkeling zowel op professioneel en amateurniveau. De vraag is wat de huidige situatie betekent voor individuele partijen en voor de plannen als geheel. Daarover willen de agenderende partijen graag met partijen en wethouder in debat.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Raadsbrief Stopzetten ontwikkeling Machinerie: evaluatie
  00:16:24 - 00:16:31 - Wilt, Berdien van der
  00:16:30 - 00:16:36 - Oudejans, Annemarijn
  00:16:36 - 00:17:23 -
  00:17:22 - 00:17:35 - Wilt, Berdien van der
  00:17:41 - 00:18:12 -
  00:18:13 - 00:18:15 - Wilt, Berdien van der
  00:18:15 - 00:18:26 - Pagter, Marijn de
  00:18:23 - 00:18:31 -
  00:18:32 - 00:18:35 - Wilt, Berdien van der
  00:19:21 - 00:20:28 -
  00:20:28 - 00:20:31 - Wilt, Berdien van der
  00:20:32 - 00:21:12 - Bosch, David
  00:21:10 - 00:21:37 -
  00:21:38 - 00:21:40 - Wilt, Berdien van der
  00:21:39 - 00:21:56 - Bosch, David
  00:21:56 - 00:22:16 -
  00:21:56 - 00:22:01 - Wilt, Berdien van der
  00:22:17 - 00:22:35 - Wilt, Berdien van der
  00:22:34 - 00:22:53 - Steeg, Bert van
  00:22:53 - 00:23:23 -
  00:23:23 - 00:23:34 - Steeg, Bert van
  00:23:23 - 00:23:25 - Wilt, Berdien van der
  00:23:34 - 00:24:01 -
  00:24:01 - 00:24:05 - Wilt, Berdien van der
  00:24:23 - 00:24:29 -
  00:24:39 - 00:24:42 - Wilt, Berdien van der
  00:24:40 - 00:25:04 -
  00:25:02 - 00:25:27 -
  00:25:27 - 00:25:29 - Wilt, Berdien van der
  00:25:28 - 00:26:04 -
  00:26:03 - 00:26:30 -
  00:26:31 - 00:26:34 - Wilt, Berdien van der
  00:26:33 - 00:27:05 -
  00:27:05 - 00:27:18 - Wilt, Berdien van der
  00:27:06 - 00:27:32 -
  00:27:34 - 00:27:37 - Wilt, Berdien van der
  00:27:55 - 00:28:01 -
  00:28:17 - 00:28:47 -
  00:28:47 - 00:28:50 - Hessel, Yvonne
  00:28:47 - 00:28:49 - Wilt, Berdien van der
  00:28:51 - 00:29:28 -
  00:29:27 - 00:30:03 - Hessel, Yvonne
  00:29:28 - 00:29:38 - Wilt, Berdien van der
  00:30:03 - 00:30:19 - Wilt, Berdien van der
  00:30:04 - 00:30:06 -
  00:30:18 - 00:30:47 -
  00:30:49 - 00:30:53 - Wilt, Berdien van der
  00:30:52 - 00:31:47 -
  00:31:35 - 00:31:36 - Wilt, Berdien van der
  00:31:46 - 00:31:53 - Wilt, Berdien van der
  00:31:54 - 00:32:18 - Pagter, Marijn de
  00:32:20 - 00:32:52 -
  00:32:52 - 00:32:54 - Wilt, Berdien van der
  00:32:53 - 00:33:00 - Pagter, Marijn de
  00:33:00 - 00:33:29 -
  00:33:30 - 00:33:32 - Wilt, Berdien van der
  00:33:31 - 00:33:49 - Pagter, Marijn de
  00:33:49 - 00:34:37 -
  00:34:37 - 00:34:40 - Wilt, Berdien van der
  00:34:40 - 00:35:07 - Hessel, Yvonne
  00:35:07 - 00:35:09 - Wilt, Berdien van der
  00:35:07 - 00:35:29 -
  00:35:26 - 00:35:27 - Hessel, Yvonne
  00:35:29 - 00:35:31 - Wilt, Berdien van der
  00:35:30 - 00:36:01 - Hessel, Yvonne
  00:35:44 - 00:35:47 - Wilt, Berdien van der
  00:36:02 - 00:36:45 -
  00:36:46 - 00:36:51 - Hessel, Yvonne
  00:36:51 - 00:37:10 -
  00:37:11 - 00:37:35 - Wilt, Berdien van der
  00:37:20 - 00:37:21 - Vliet, Dirk-Jan van
  00:37:36 - 00:38:18 - Vliet, Dirk-Jan van
  00:38:15 - 00:38:21 - Wilt, Berdien van der
  00:38:19 - 00:38:28 - Bosch, David
  00:38:28 - 00:38:48 - Vliet, Dirk-Jan van
  00:38:48 - 00:39:20 - Bosch, David
  00:38:48 - 00:38:49 - Wilt, Berdien van der
  00:39:22 - 00:39:50 - Vliet, Dirk-Jan van
  00:39:51 - 00:39:53 - Wilt, Berdien van der
  00:39:51 - 00:40:19 - Bosch, David
  00:40:20 - 00:40:25 - Vliet, Dirk-Jan van
  00:40:27 - 00:40:31 - Wilt, Berdien van der
  00:40:31 - 00:40:47 -
  00:40:48 - 00:41:04 - Vliet, Dirk-Jan van
  00:41:05 - 00:41:07 - Wilt, Berdien van der
  00:41:07 - 00:41:42 -
  00:41:43 - 00:42:02 - Vliet, Dirk-Jan van
  00:42:03 - 00:42:07 - Wilt, Berdien van der
  00:42:07 - 00:42:23 - Steeg, Bert van
  00:42:23 - 00:42:41 - Vliet, Dirk-Jan van
  00:42:41 - 00:42:58 - Steeg, Bert van
  00:42:42 - 00:42:43 - Wilt, Berdien van der
  00:42:58 - 00:43:18 - Vliet, Dirk-Jan van
  00:43:19 - 00:43:21 - Wilt, Berdien van der
  00:43:20 - 00:43:39 - Steeg, Bert van
  00:43:40 - 00:43:50 - Vliet, Dirk-Jan van
  00:43:51 - 00:44:09 - Wilt, Berdien van der
  00:44:10 - 00:44:25 - Wilt, Berdien van der
  00:44:26 - 00:44:58 -
  00:44:59 - 00:45:00 - Wilt, Berdien van der
  00:44:59 - 00:45:12 - Vliet, Dirk-Jan van
  00:45:13 - 00:45:19 - Wilt, Berdien van der
  00:45:16 - 00:45:40 - Pagter, Marijn de
  00:45:40 - 00:45:43 - Wilt, Berdien van der
  00:45:43 - 00:46:00 - Vliet, Dirk-Jan van
  00:46:02 - 00:46:03 - Wilt, Berdien van der
  00:46:02 - 00:46:26 - Pagter, Marijn de
  00:46:27 - 00:46:38 - Vliet, Dirk-Jan van
  00:46:40 - 00:46:45 - Wilt, Berdien van der
  00:46:45 - 00:47:12 -
  00:47:13 - 00:47:40 - Vliet, Dirk-Jan van
  00:47:41 - 00:47:42 - Wilt, Berdien van der
  00:47:42 - 00:47:54 -
  00:47:53 - 00:48:03 - Vliet, Dirk-Jan van
  00:48:03 - 00:48:04 - Wilt, Berdien van der
  00:48:03 - 00:48:17 -
  00:48:18 - 00:48:21 - Vliet, Dirk-Jan van
  00:48:22 - 00:48:33 - Wilt, Berdien van der
  00:48:34 - 00:49:12 - Hessel, Yvonne
  00:49:12 - 00:49:44 - Wilt, Berdien van der
  00:49:15 - 00:49:30 - Hessel, Yvonne
  00:49:43 - 00:49:53 - Vliet, Dirk-Jan van
  00:49:51 - 00:49:56 - Wilt, Berdien van der
  00:49:56 - 00:50:15 -
  00:50:16 - 00:50:28 - Vliet, Dirk-Jan van
  00:50:29 - 00:50:33 - Wilt, Berdien van der
  00:50:31 - 00:51:37 - Vliet, Dirk-Jan van
  00:51:37 - 00:51:39 - Wilt, Berdien van der
  00:51:39 - 00:51:54 - Bosch, David
  00:51:52 - 00:52:06 - Vliet, Dirk-Jan van
  00:52:07 - 00:52:45 - Bosch, David
  00:52:45 - 00:53:01 - Vliet, Dirk-Jan van
  00:53:03 - 00:53:04 - Wilt, Berdien van der
  00:53:03 - 00:53:25 - Bosch, David
  00:53:25 - 00:53:29 - Wilt, Berdien van der
  00:53:25 - 00:53:29 - Vliet, Dirk-Jan van
  00:53:31 - 00:53:53 - Vliet, Dirk-Jan van
  00:53:51 - 00:53:55 - Wilt, Berdien van der
  00:53:55 - 00:54:13 - Pagter, Marijn de
  00:54:15 - 00:54:39 - Vliet, Dirk-Jan van
  00:54:39 - 00:54:41 - Wilt, Berdien van der
  00:54:40 - 00:55:03 - Pagter, Marijn de
  00:55:04 - 00:55:12 - Vliet, Dirk-Jan van
  00:55:12 - 00:55:14 - Wilt, Berdien van der
  00:55:12 - 00:55:24 - Pagter, Marijn de
  00:55:19 - 00:55:19 - Vliet, Dirk-Jan van
  00:55:20 - 00:55:21 - Vliet, Dirk-Jan van
  00:55:24 - 00:55:32 - Vliet, Dirk-Jan van
  00:55:32 - 00:55:39 - Wilt, Berdien van der
  00:55:32 - 00:55:51 - Pagter, Marijn de
  00:55:52 - 00:56:15 - Vliet, Dirk-Jan van
  00:56:15 - 00:56:25 - Wilt, Berdien van der
  00:56:25 - 00:56:54 - Hessel, Yvonne
  00:56:55 - 00:56:58 - Hessel, Yvonne
  00:56:58 - 00:57:17 - Vliet, Dirk-Jan van
  00:57:18 - 00:57:39 - Hessel, Yvonne
  00:57:18 - 00:57:20 - Wilt, Berdien van der
  00:57:41 - 00:58:13 - Vliet, Dirk-Jan van
  00:57:45 - 00:57:49 - Wilt, Berdien van der
  00:58:13 - 00:58:14 - Wilt, Berdien van der
  00:58:14 - 00:58:35 - Pagter, Marijn de
  00:58:36 - 00:58:55 - Vliet, Dirk-Jan van
  00:58:55 - 00:58:57 - Wilt, Berdien van der
  00:58:56 - 00:59:07 - Pagter, Marijn de
  00:59:09 - 00:59:27 - Vliet, Dirk-Jan van
  00:59:29 - 00:59:36 - Wilt, Berdien van der
  00:59:36 - 01:01:13 - Hornsveld, Ingeborg
  01:00:24 - 01:00:28 - Wilt, Berdien van der
  01:00:27 - 01:01:00 - Bosch, David
  01:01:12 - 01:01:14 - Wilt, Berdien van der
  01:01:14 - 01:01:50 - Bosch, David
  01:01:50 - 01:01:57 - Wilt, Berdien van der
  01:01:50 - 01:02:05 - Hornsveld, Ingeborg
  01:02:07 - 01:02:17 - Wilt, Berdien van der
  01:02:14 - 01:02:49 -
  01:02:48 - 01:03:25 - Hornsveld, Ingeborg
  01:03:25 - 01:03:26 - Wilt, Berdien van der
  01:03:26 - 01:04:04 -
  01:04:04 - 01:04:16 - Hornsveld, Ingeborg
  01:04:17 - 01:04:22 - Wilt, Berdien van der
  01:04:20 - 01:05:02 -
  01:05:01 - 01:05:21 - Hornsveld, Ingeborg
  01:05:21 - 01:05:40 - Wilt, Berdien van der
  01:05:40 - 01:05:55 -
  01:05:55 - 01:05:58 - Hornsveld, Ingeborg
  01:05:58 - 01:06:07 - Wilt, Berdien van der
  01:06:07 - 01:06:21 - Hessel, Yvonne
  01:06:22 - 01:06:54 - Hornsveld, Ingeborg
  01:06:55 - 01:07:00 - Wilt, Berdien van der
  01:06:59 - 01:07:34 - Steeg, Bert van
  01:07:22 - 01:07:45 - Hornsveld, Ingeborg
  01:07:44 - 01:07:58 - Steeg, Bert van
  01:07:58 - 01:08:29 - Hornsveld, Ingeborg
  01:07:59 - 01:08:04 - Wilt, Berdien van der
  01:08:29 - 01:08:46 - Steeg, Bert van
  01:08:30 - 01:08:31 - Wilt, Berdien van der
  01:08:46 - 01:09:03 - Hornsveld, Ingeborg
  01:09:04 - 01:09:16 - Wilt, Berdien van der
  01:09:15 - 01:10:07 - Hessel, Yvonne
  01:10:07 - 01:10:09 - Wilt, Berdien van der
  01:10:09 - 01:10:15 - Hornsveld, Ingeborg
  01:10:17 - 01:10:22 - Wilt, Berdien van der
  01:10:20 - 01:11:35 - Hornsveld, Ingeborg
  01:11:36 - 01:11:57 - Wilt, Berdien van der
  01:11:57 - 01:12:52 - Oudejans, Annemarijn
  01:12:49 - 01:12:52 - Wilt, Berdien van der
  01:12:53 - 01:13:05 - Pagter, Marijn de
  01:13:07 - 01:13:40 - Oudejans, Annemarijn
  01:13:40 - 01:13:42 - Wilt, Berdien van der
  01:13:41 - 01:14:01 - Pagter, Marijn de
  01:14:03 - 01:14:21 - Oudejans, Annemarijn
  01:14:23 - 01:14:26 - Wilt, Berdien van der
  01:14:27 - 01:14:37 -
  01:14:38 - 01:14:51 - Oudejans, Annemarijn
  01:14:51 - 01:14:53 - Wilt, Berdien van der
  01:14:53 - 01:15:16 -
  01:15:16 - 01:15:24 - Oudejans, Annemarijn
  01:15:25 - 01:15:31 - Wilt, Berdien van der
  01:15:26 - 01:15:33 -
  01:15:33 - 01:15:34 - Oudejans, Annemarijn
  01:15:34 - 01:15:40 - Wilt, Berdien van der
  01:15:40 - 01:15:59 - Bosch, David
  01:15:59 - 01:16:10 - Oudejans, Annemarijn
  01:16:12 - 01:16:35 - Bosch, David
  01:16:35 - 01:17:01 - Oudejans, Annemarijn
  01:17:03 - 01:17:12 - Wilt, Berdien van der
  01:17:17 - 01:17:57 - Oudejans, Annemarijn
  01:17:58 - 01:18:01 - Wilt, Berdien van der
  01:18:02 - 01:18:18 -
  01:18:18 - 01:18:40 - Oudejans, Annemarijn
  01:18:41 - 01:18:42 - Wilt, Berdien van der
  01:18:43 - 01:19:08 -
  01:19:08 - 01:19:31 - Oudejans, Annemarijn
  01:19:32 - 01:19:37 - Wilt, Berdien van der
  01:19:36 - 01:20:49 - Bosch, David
  01:19:42 - 01:19:55 - Wilt, Berdien van der
  01:20:01 - 01:20:19 - Wilt, Berdien van der
  01:20:50 - 01:21:30 - Oudejans, Annemarijn
  01:21:29 - 01:21:30 - Wilt, Berdien van der
  01:21:30 - 01:21:42 - Bosch, David
  01:21:45 - 01:22:01 - Oudejans, Annemarijn
  01:22:01 - 01:22:02 - Wilt, Berdien van der
  01:22:02 - 01:22:20 - Bosch, David
  01:22:21 - 01:22:41 - Oudejans, Annemarijn
  01:22:41 - 01:23:08 - Wilt, Berdien van der
  01:23:09 - 01:24:06 - Chirino, Bina
  01:24:07 - 01:24:13 - Wilt, Berdien van der
  01:24:11 - 01:25:37 - Sasbrink, Anne
  01:25:38 - 01:25:42 - Wilt, Berdien van der
  01:25:42 - 01:27:49 -
  01:27:47 - 01:27:51 - Wilt, Berdien van der
  01:27:50 - 01:28:13 -
  01:28:13 - 01:28:39 -
  01:28:39 - 01:28:59 - Wilt, Berdien van der
  01:28:45 - 01:28:46 -
  01:28:58 - 01:30:09 -
  01:30:09 - 01:30:36 - Wilt, Berdien van der
  01:44:47 - 01:45:22 - Wilt, Berdien van der
  01:45:23 - 01:49:52 - Oosters, Eva
  01:49:52 - 01:49:55 - Wilt, Berdien van der
  01:49:55 - 01:50:19 - Steeg, Bert van
  01:50:20 - 01:50:41 - Oosters, Eva
  01:50:43 - 01:50:45 - Wilt, Berdien van der
  01:50:44 - 01:51:10 - Steeg, Bert van
  01:51:11 - 01:51:51 - Oosters, Eva
  01:51:51 - 01:51:53 - Wilt, Berdien van der
  01:51:51 - 01:52:12 - Steeg, Bert van
  01:52:13 - 01:52:25 - Oosters, Eva
  01:52:23 - 01:52:27 - Wilt, Berdien van der
  01:52:27 - 01:52:38 - Pagter, Marijn de
  01:52:39 - 01:54:17 - Oosters, Eva
  01:53:09 - 01:53:12 - Wilt, Berdien van der
  01:54:16 - 01:54:18 - Wilt, Berdien van der
  01:54:17 - 01:54:31 - Pagter, Marijn de
  01:54:32 - 01:54:51 - Oosters, Eva
  01:54:50 - 01:54:54 - Pagter, Marijn de
  01:54:51 - 01:54:52 - Wilt, Berdien van der
  01:54:58 - 01:55:06 - Oosters, Eva
  01:55:06 - 01:55:12 - Wilt, Berdien van der
  01:55:08 - 01:55:31 - Pagter, Marijn de
  01:55:33 - 01:55:35 - Wilt, Berdien van der
  01:55:34 - 01:55:41 - Oosters, Eva
  01:55:41 - 01:55:55 - Wilt, Berdien van der
  01:55:51 - 01:56:10 - Steeg, Bert van
  01:56:11 - 01:59:47 - Oosters, Eva
  01:59:48 - 02:00:00 - Wilt, Berdien van der
  02:00:00 - 02:00:14 - Oudejans, Annemarijn
  02:00:15 - 02:00:29 - Oosters, Eva
  02:00:28 - 02:00:33 - Wilt, Berdien van der
  02:00:32 - 02:00:54 - Bosch, David
  02:00:55 - 02:01:22 - Oosters, Eva
  02:01:22 - 02:01:32 - Wilt, Berdien van der
  02:01:24 - 02:01:45 -
  02:01:45 - 02:02:07 - Oosters, Eva
  02:02:08 - 02:02:51 -
  02:02:51 - 02:03:08 - Oosters, Eva
  02:03:09 - 02:03:22 -
  02:03:20 - 02:03:24 - Wilt, Berdien van der
  02:03:26 - 02:03:29 - Oosters, Eva
  02:03:30 - 02:03:44 - Wilt, Berdien van der
  02:03:43 - 02:03:58 - Hornsveld, Ingeborg
  02:04:00 - 02:04:14 - Oosters, Eva
  02:04:15 - 02:04:22 - Hornsveld, Ingeborg
  02:04:22 - 02:04:27 - Oosters, Eva
  02:04:27 - 02:04:32 - Wilt, Berdien van der
  02:04:32 - 02:04:40 - Steeg, Bert van
  02:04:41 - 02:04:56 - Oosters, Eva
  02:04:55 - 02:04:57 - Wilt, Berdien van der
  02:04:55 - 02:05:18 - Steeg, Bert van
  02:05:18 - 02:05:22 - Oosters, Eva
  02:05:23 - 02:05:24 - Wilt, Berdien van der
  02:05:25 - 02:05:35 -
  02:05:36 - 02:05:42 - Oosters, Eva
  02:05:42 - 02:05:43 - Wilt, Berdien van der
  02:05:42 - 02:05:50 -
  02:05:50 - 02:05:52 - Oosters, Eva
  02:05:53 - 02:06:03 - Wilt, Berdien van der
  02:06:02 - 02:06:51 - Pagter, Marijn de
  02:06:50 - 02:06:53 - Wilt, Berdien van der
  02:06:52 - 02:07:38 - Oosters, Eva
  02:07:40 - 02:07:44 - Pagter, Marijn de
  02:07:45 - 02:07:48 - Oosters, Eva
  02:07:48 - 02:07:51 - Wilt, Berdien van der
  02:07:49 - 02:08:03 - Pagter, Marijn de
  02:08:06 - 02:08:16 - Oosters, Eva
  02:08:17 - 02:08:26 - Wilt, Berdien van der
  02:08:25 - 02:08:51 -
  02:08:53 - 02:09:07 - Oosters, Eva
  02:09:08 - 02:09:53 - Wilt, Berdien van der
  02:09:53 - 02:10:01 - Pagter, Marijn de
  02:10:02 - 02:10:25 - Wilt, Berdien van der