Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M301 Oversteekbaarheid dankzij goede zebrapaden

ID
6127
Kenmerk
Agendapunt
Gemeenteraad 2024 (29. Afrondende besluitvorming na debat over Voortgangsrapportage programma Mobiliteit en voortgang programma verkeersveiligheid)
donderdag 27 juni 10:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Datum
27-6-2024
Onderwerp
M301 Oversteekbaarheid dankzij goede zebrapaden
Status
Motie ingetrokken en overgenomen
Indiener(s)
  • Zwinkels, J.M. (Jantine) (CDA)
Mede-indieners
  • Dijkstra, G.J. (Gert) (EenUtrecht)
Portefeuillehouder
Wethouder Van Hooijdonk
Deadline
Stand van zaken openbaar
Beleidsveld
Mobiliteit
Thema
Einddatum
Datum afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(s)
Relatie met
Gerelateerde items