Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M141 Utrecht stad van vrijwilligers!

ID
5964
Kenmerk
Agendapunt
Gemeenteraad 2024 (31. Raadsvoorstel Beleidsnota Wmo ‘Samen leven, samen zorgen’)
donderdag 28 maart 10:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Datum
28-3-2024
Onderwerp
M141 Utrecht stad van vrijwilligers!
Status
Motie aangenomen
Indiener(s)
  • Steeg, B. van (Bert) (CDA)
Mede-indieners
  • Graaf, R. van der (Rik) (ChristenUnie)
  • Snijder, R. (Ruben) (Student & Starter)
  • van der Wilt, J.A.W. (Berdien) (D66)
Portefeuillehouder
Wethouder Voortman
Deadline
30-9-2024
Stand van zaken openbaar
Beleidsveld
WMO en Welzijn
Thema
Einddatum
Datum afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(s)
Relatie met
Stemmen
voor 57%
tegen 43%
voor
CDA (3), ChristenUnie (2), D66 (8), EenUtrecht (1), Horizon (1), Student en Starter (1), UtrechtNu! (1), Volt (3), VVD (5)
tegen
BIJ1 (1), GroenLinks (9), Partij voor de Dieren (3), PvdA (4), Stadsbelang Utrecht (1), Utrecht Solidair (1)