Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M322 Pak de verantwoordelijkheid voor de keten

ID
5613
Kenmerk
Agendapunt
Gemeenteraad 2023 (15. Afrondende besluitvorming na debat over Actieagenda Utrechtse Economie)
donderdag 21 september 14:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Datum
21-9-2023
Onderwerp
M322 Pak de verantwoordelijkheid voor de keten
Status
Motie aangenomen
Indiener(s)
  • Graaf, R. van der (Rik) (ChristenUnie)
Mede-indieners
  • Fattal, M. (Mahaar) (GroenLinks)
  • Heuven, M. van (Maarten) (Partij voor de Dieren)
  • Nolten, S.J. (Stevie) (BIJ1)
  • Stam, T. (Titus) (PvdA)
Portefeuillehouder
Wethouder Schilderman
Deadline
31-12-2023
Stand van zaken openbaar
20240501: Afgedaan met verzending Raadsbrief Voortgangsrapportage Actieagenda Utrechtse economie van 17-04-2024.
Beleidsveld
Economische Zaken
Thema
Einddatum
Datum afdoening
1-5-2024
Afgedaan
Afgedaan
Bijlage(s)
Relatie met
Stemmen
voor 93%
tegen 7%
voor
BIJ1 (1), CDA (3), ChristenUnie (2), D66 (8), DENK (1), EenUtrecht (1), GroenLinks (8), Partij voor de Dieren (3), PvdA (4), Volt (3), VVD (4), Student en Starter (1)
tegen
Stadsbelang Utrecht (1), Utrecht Solidair (1), Partij voor de Vrijheid (1)