Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M31 Heroverweeg uitzondering kapvergunning

ID
5292
Kenmerk
Agendapunt
Gemeenteraad 2023 (26. Raadsvoorstel Vaststelling Chw bestemmingsplan algemene regels)
donderdag 2 februari 14:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1
Datum
2-2-2023
Onderwerp
M31 Heroverweeg uitzondering kapvergunning
Status
Motie ingetrokken en overgenomen
Indiener(s)
  • Graaf, R. van der (Rik) (ChristenUnie)
  • Stylianou, N. (Nadia) (D66)
  • Hellevoort, M.N. (Meike) (GroenLinks)
Mede-indieners
Portefeuillehouder
Wethouder Eerenberg
Deadline
Stand van zaken openbaar
20240110 Een stand van zaken is meegegaan met raadsbrief 'Voortgang groene schaalsprong en bomen' 28-11-2023 (Kenmerk: 11854460).
Beleidsveld
Ruimtelijke Ordening
Thema
Einddatum
Datum afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(s)
Relatie met
Gerelateerde items